Imeds.pl

Urogran

ULOTKA DOÅÄ„CZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA


UROGRAN, granulat


Solidaginis virgaureae herba, Betulae folium, Levistici radix, Equiseti herba (3:2,5:1,875:1)


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.


Spis treści ulotki:

Co to jest lek UROGRAN i w jakim celu siÄ™ go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku UROGRAN

Jak stosować lek UROGRAN

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek UROGRAN

Zawartość opakowania i inne informacje


CO TO JEST LEK UROGRAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


UROGRAN jest granulatem skomponowanym ze sproszkowanej mieszanki ziół: ziela nawłoci, liścia brzozy, korzenia lubczyku i ziela skrzypu, do stosowania doustnego.

Jest tradycyjnym lekiem roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długiego okresu stosowania.


Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w:


Jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się lekarza.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UROGRAN


Kiedy nie stosować leku UROGRAN


Ostrzeżenia i środki ostrożności


Inne leki i UROGRAN

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami lub suplementami diety.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami syntetycznymi o działaniu moczopędnym.


UROGRAN z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak szczególnych zaleceń.


Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiekleku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tym okresie.

Nie badano wpływu leku na płodność.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie ma wpływu na zdolność kierowania pojazdami bądź obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


JAK STOSOWAĆ LEK UROGRAN


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Zalecana dawka to:

Dorośli: Przyjmować 3 razy na dobę ½ łyżeczki granulatu (ok. 2 g), popić ½ szklanki wody.

Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów w trakcie stosowania leku.


Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u osób poniżej 18 roku życia.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku UROGRAN

Dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania.


Pominięcie zastosowania leku UROGRAN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku UROGRAN

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4. MOÅ»LIWE DZIAÅANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


JAK PRZECHOWYWAĆ LEK UROGRAN


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku kartonowym.. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE


Co zawiera lek UROGRAN

100 g granulatu zawiera 67 g substancji czynnej: ziela nawłoci(Solidaginis virgaureae herba),liścia brzozy(Betulae folium), korzenia lubczyku (Levistici radix), ziela skrzypu (Equiseti herba) (3:2,5:1,875:1).

Ponadto lek zawiera celulozÄ™ mikrokrystalicznÄ…, sorbitol, hypromelozÄ™.


½ łyżeczki granulatu (ok. 2 g) zawiera około 1,34 g mieszanki ziołowej: Solidaginis virgaureae herba, Betulae folium, Levistici radix, Equiseti herba (3:2,5:1,875:1).


Jak wyglÄ…da lek UROGRAN i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi pojemnik z polipropylenu zamykany wieczkiem z polietylenu, zawierający 80 g produktu.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie ZakÅ‚ady Zielarskie „Herbapolâ€

ul. Ołówkowa 54

05-800 Pruszków

Polska

tel.: (22) 738 13 00


Data ostatniej aktualizacji ulotki: