Imeds.pl

Vagothyl

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vagothyl, 360 mg/g, roztwór do stosowania miejscowego (Policresiilen um)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vagothyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagothyl

3.    Jak stosować lek Vagothyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vagothyl

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST VAGOTHYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vagothyl jest lekiem stosowanym miejscowo na tkankę zmienioną chorobowo, powodującym koagulację i złuszczanie martwych komórek nie uszkadzając tkanek zdrowych, co umożliwia pokrycie nadżerki nabłonkiem płaskim. Działa rzęsistkobójczo i bakteriobójczo, przy czym nie działa na pałeczki kwasu mlekowego, stanowiące florę fizjologiczną pochwy. Działa ściągające i powoduje miejscowe obkurczante naczyń krwionośnych, a tym samym zahamowanie krwawienia.

MINISTERSTWO ZDRÓW Departamsnl Poetyki LćJcomsj i Famwcji 00-$52 Warszawa ul Utódcws Ib

-    stany zapalne dolnego odcinka dróg rodnych, w tym wywołane zakażeniem rzęsistkiem pochwowym, bakteryjne i grzybicze,

nadżerki części pochwowej i kanału szyjki macicy,

-    krwawienia po pobraniu wycinków diagnostycznych, usunięciu polipów, elektroresekcji nadżerek części pochwowej macicy,

-    miejscowe leczenie trudno gojących się ran, w tym owrzodzeń podudzi, miejscowe leczenie guzków krwawnicowych odbytu, szczeliny odbytu, leczenie uzupełniające po zabiegach proktologicznych,

hamowanie krwawienia po usunięciu migdałków podniebicnnych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YAGOTHYL

Kiedy nie stosować Icku Vagothyl

-    Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na lek.

-    We wskazaniach ginekologicznych nie należy stosować leku w czasie miesiączki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vagothyl

-    Nie wolno połykać leku, gdyż polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku.

W przypadku połknięcia, pacjent powinien natychmiast wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem.

-    Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku zetknięcia leku z oczami należy je natychmiast przemyć wodą; może być konieczna konsultacja okulistyczna.

W miejscu stosowania leku nie należy stosować jednocześnie innych produktów leczniczych ani mydeł, wywołujących podrażnienia.

-    W czasie stosowania leku ze wskazań ginekologicznych pacjentka powinna unikać stosunków płciowych, przez okres wskazany przez lekarza.

-    Po zabiegu leczniczym w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, jamę ustną należy dokładnie wypłukać.

-    W przypadku zabrudzenia tkaniny czy skóry lekiem, należy natychmiast przemyć zabrudzone

miejscewodą-    MINISTERSTWO ZDROWIA

Dep^amont Polny*-1 Lekowaj i

00-952 Warszawa

ul WliDdrtWa 2

Stosowanie leku VagothyI z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych. które wydawane są bez recepty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia interakcji, należy unikać stosowania innych produktów leczniczych w miejscu zastosowania leku.

Jednoczesne stosowanie leku z preparatami o odczynie zasadowym może spowodować wydzielanie się ciepła (reakcja egzotermiczna) i oparzenie błon śluzowych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie laktacji tylko ze ściśle określonych wskazań, po uwzględnieniu wynikającego z leczenia ryzyka dla matki i dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VAGOTHYL

Lek Vagothyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.

W ginekologii

Płukanie pochwy

Do płukania pochwy stosuje się roztwór przygotowany z 1 do 3 łyżeczek (5 do 15 ml) leku rozpuszczonych w 1 litrze ciepłej wody.

W warunkach gabinetu zabiegowego Nadżerki

ministerstwo ZDROWIA

utmartemwl Patyki

00-952 Warstwa i- Miodowo 1;

Po osuszeniu jałowym tamponem zdrowych części pochwy przykłada się na nadżerkę waciki nasączone nicrozcieńczonym lekiem przez 1 do 3 minut. Nadmiar leku usuwa się suchym tamponem. Zabieg powtarza się od 2 do 3 razy w tygodniu.

Krwawienia

Jałowy tampon nasączony nicrozcieńczonym lekiem przykłada się na krwawiące miejsca przez 2 do 3 minut.

W chirurgii i dermatologii

Jałowy tampon nasączony nierozcieńczonym lekiem przykłada się na zmienione miejsce przez 2 do 3 minut.

W laryngologii w warunkach gabinetu zabiegowego

Hamowanie krwawienia

Jałowy tampon nasączony nierozcieńczonym lekiem przykłada się na zmienione miejsce przez 2 do 3 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vagothyl

Po przedawkowaniu leku może wystąpić miejscowe podrażnienie (zaczerwienienie pochwy i sromu, świąd skóry, wysypka na skórze).

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vagothyl może powodować działania niepożądane, chociaż nic u każdego one wystąpią.

Polikrezulen jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów i rzadko wywołującym działania niepożądane.

Zaburzenia układu immunologicznego

Pokrzywka, układowe reakcje alergiczne (np. obrzęk naczynioruchowy, uogólniona pokrzywka) do anafilaksji włącznie.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zakażenie grzybicze pochwy.

MINISTERSTWO ZDROWIA Oepaitame-nl Pp‘ityKi Lekowej i Faimacji

00-952 Wettzaws i MiJiOrjw.’*. 15 .

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Uczucie dyskomfortu i pieczenia oraz uczucie ciała obcego w pochwie, świąd.

Zaburzenia ogólne i siany w miejscu podania

W szczególnych przypadkach może na początku leczenia wystąpić miejscowe działanie drażniące i krótkotrwałe pieczenie.

Podczas stosowania w jamie ustnej może zostać uszkodzone szkliwo zębów wskutek dużej kwasowości roztworu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VAGOTHYL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Vagothyl po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vagothyl

-    substancją czynną leku jest polikrezulen 360 mg/g.

-    inny składnik leku to woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Vagothyl i co zawiera opakowanie

Ciecz o barwie od czerwono-pomarańczowej do brunatno-czerwonej, klarowna, prawie bez zapachu.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Oupaitameffl PcStytó Lc-fcowe| i Fawwcji 00-3S2 Waisztwu i diodowa 15 5

Butelka ze szkła brunatnego zawierająca 50 g roztworu, zamknięta zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym i wkładką uszczelniającą, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera ulotkę dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Telefon: (0-42) 225-05-55

Data zatwierdzenia ulotki:

m -u.?]

MINISTERSTWO ZDROWIA

jepartamon! Polityk' Lekowej i Farmacji 00-962 War&j-.awć* i' Mit