Imeds.pl

Valdixextrakt

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VALDIXEXTRAKT

Yalerianae extractum hydroalcoholicum siccum 355 mg tabletka powlekana

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt

4.

-    Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Valdixextrakt i w jakim celu się go stosuje?

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valdixextrakt.

3.    Jak stosować lek Valdixextrakt?

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Valdixextrakt?

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest lek Valdixextrakt i w jakim celu się go stosuje?

Valdixextrakt jest produktem leczniczym roślinnym o działaniu uspokajającym, ułatwiajacym zasypanie i poprawiającym jakość snu. Stosowany jest w celu łagodzenia stanów umiarkowanego napięcia nerwowego oraz zaburzeń snu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valdixextrakt.

Kiedy nie tosować leku Valdixextrakt:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej 12 lat.

Lek Valdixextrakt a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się stosowania preparatu z lekami syntetycznymi o działaniu uspokajającym.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Zapobiegawczo, ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny.

3. Jak stosować lek Valdixextrakt?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Doustnie. Młodzież od 12 lat, dorośli, osoby w wieku podeszłym:

-    w stanach umiarkowanego napięcia nerwowego - 2 tabletki do 3 razy dziennie,

-    w zaburzeniach snu - 2 tabletki pół godziny do godziny przed snem lub, jeśli konieczne, dodatkowo 2 tabletki wieczorem.

Maksymalna dawka dobowa: 8 tabletek. Zalecany okres stosowania: 2-4 tygodnie. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się po 2 tygodniach stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valdixextrakt

Korzeń kozłka lekarskiego w dawce około 20 g może powodować łagodne objawy: znużenie, bolesne skurcze w obrębie jamy brzusznej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy, drżenie rąk, rozszerzenie źrenic. Objawy ustępują w ciągu 24 godzin. W przypadku, gdy objawy utrzymują się, należy podjąć leczenie wspomagające. Dawka 20 g korzenia kozłka lekarskiego odpowiada ilości 14-19 tabletek produktu leczniczego Valdixextrakt.

Pominięcie zastosowania leku Valdixextrakt

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie łagodnych objawów żołądkowo-jelitowych (nudności, dolegliwości skurczowych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49 21 301, fax 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Valdixextrakt?

Lek należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera lek Valdixextrakt?

-    Substancją czynną leku jest 355 mg wyciągu z korzenia kozłka (Valeriana officinalis L., radix) (3-4:1), ekstrahent: etanol 60 % V/V.

-    Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek (E 171), hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, pigment aluminiowy indygotyny.

Jak wygląda lek Valdixextrakt i co zawiera opakowanie?

Tabletki są okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy niebieskiej.

Opakowania bezpośrednie: pojemnik do tabletek polipropylenowy z wieczkiem z polietylenu lub pojemnik do tabletek polietylenowy z wieczkiem z polietylenu zawierający 30, 60 lub 90 tabletek lub blister z foli PVC zgrzanej z folią aluminiową zawierający 10 tabletek.

Opakowania zewnętrzne: tekturowe pudełko zawierające od 10 do 100 tabletek.

Pojemniki mogą być oznakowane etykietą i pakowane w tekturowe pudełko bądź oznakowane etykieto-ulotką.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:

IWLF Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gd.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: