+ iMeds.pl

Valganciclovir teva 450 mgUlotka Valganciclovir teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Valganciclovir Teva, 450 mg, tabletki powlekane

Valganciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Valganciclovir Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Valganciclovir Teva

3.    Jak przyj mować lek V alganciclovir T eva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valganciclovir Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Valganciclovir Teva i w jakim celu się go stosuje

Valganciclovir Teva należy do grupy leków, których działanie polega na bezpośrednim zapobieganiu namnażaniu się wirusów. Walgancyklowir, który jest substancją czynną tabletek, ulega w organizmie przemianie do gancyklowiru. Gancyklowir zapobiega rozmnażaniu się wirusa, zwanego cytomegalowirusem (CMV), i zakażaniu zdrowych komórek organizmu. U pacjentów, u których czynność układu odpornościowego jest osłabiona, wirus CMV może powodować zakażenia różnych narządów. Może to być groźne dla życia.

Lek Valganciclovir Teva jest stosowany:

•    w leczeniu zapalenia siatkówki, wywołanego przez CMV u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS). Zakażenie siatkówki wirusem CMV może spowodować zaburzenia widzenia, a nawet prowadzić do ślepoty.

•    w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez CMV u pacjentów niezakażonych CMV, którzy otrzymali przeszczepiony narząd miąższowy od dawców zakażonych CMV.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem lek Valganciclovir Teva Kiedy nie przyjmować leku Valganciclovir Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na walgancyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na gancyklowir, acyklowir lub walacyklowir, które są lekami stosowanymi w leczeniu innych zakażeń wirusowych;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valganciclovir Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Valganciclovir Teva:

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszona liczba krwinek białych, czerwonych lub płytek krwi (małych elementów krwi biorących udział w procesie krzepnięcia krwi); lekarz prowadzący skieruje pacjenta na badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Valganciclovir Teva oraz na dodatkowe badania krwi w czasie trwania leczenia;

-    jeśli pacjent jest w trakcie radioterapii lub ma przeprowadzane hemodializy;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia nerek. Lekarz prowadzący może przepisać pacjentowi zmniejszoną dawkę i może zlecać regularne badania krwi podczas leczenia.

-    jeśli pacjent aktualnie przyjmuje gancyklowir w postaci kapsułek i lekarz zdecydował o zmianie leku na Valganciclovir Teva w postaci tabletek powlekanych. Jest niezwykle ważne, aby nie przyjmować większej liczby tabletek, niż zalecił lekarz, w celu uniknięcia ryzyka przedawkowania leku.

Dzieci i młodzież

Obecnie badania nie pokazują wystarczająco, jak lek działa u dzieci.

Lek Valganciclovir Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne przyjmowanie leku Valganciclovir Teva razem z innymi lekami może mieć wpływ na stężenie leku we krwi i może spowodować wystąpienie szkodliwych działań. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jakikolwiek lek zawierający:

-    imipenem z cylastatyną (lek przeciwbakteryjny); przyjmowanie ich razem z lekiem Valganciclovir Teva może spowodować drgawki (ataki padaczkowe);

-    zydowudynę, dydanozynę lub inne podobne rodzaje leków stosowane w leczeniu AIDS;

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny); podczas jednoczesnego stosowania probenecydu i leku Valganciclovir Teva może zwiększać się stężenie gancyklowiru we krwi;

-    mykofenolan mofetylu (stosowany po przeszczepieniach narządów);

-    winkrystynę, winblastynę, adriamycynę, hydroksymocznik lub podobne leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych;

-    cydofowir, foskarnet lub analogi nukleozydowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych;

-    trimetoprym, połączenia trimetoprymu z sulfonamidami i dapson (leki przeciwbakteryjne);

-    pentamidynę (lek stosowany w leczeniu chorób pasożytniczych lub zakażeń płuc);

-    flucytozynę lub amfoterycynę B (leki przeciwgrzybicze).

Valganciclovir Teva z jedzeniem i piciem

Valganciclovir Teva należy przyjmować w czasie posiłków. Jeśli nie można przyjmować posiłków z jakiejkolwiek przyczyny, należy stale przyjmować zwykłą dawkę leku Valganciclovir Teva.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, NIE powinna przyjmować leku Valganciclovir Teva, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, przed przyjęciem leku Valganciclovir Teva powinna koniecznie powiadomić o tym lekarza prowadzącego. Przyjmowanie leku Valganciclovir Teva w ciąży może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Karmienie piersią

NIE wolno przyjmować leku Valganciclovir Teva, jeśli pacjentka karmi piersią. Jeśli lekarz chce rozpocząć leczenie lekiem Valganciclovir Teva, pacjentka powinna przestać karmić piersią przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym

Konieczne jest, aby kobiety w wieku rozrodczym w okresie przyjmowania leku Valganciclovir Teva stosowały skuteczną antykoncepcję.

Mężczyźni

Mężczyźni w czasie trwania leczenia lekiem Valganciclovir Teva i przez 90 dni po jego zakończeniu powinni używać prezerwatyw podczas stosunku płciowego z partnerką, która mogłaby zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli w czasie przyjmowania leku wystąpią zawroty głowy, zmęczenie, drżenia lub uczucie splątania, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Valganciclovir Teva zawiera laktozę Nietolerancja cukru

Lek zawiera laktozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjmowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy poradzić się do lekarza lub farmaceuty.

3. Jak przyjmować lek Valganciclovir Teva

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z tabletkami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy ich przełamywać ani kruszyć. Tabletki należy połykać w całości, jeśli to możliwe, w trakcie jedzenia. W razie przypadkowego dotknięcia uszkodzonej tabletki, należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem. Jeśli proszek z tabletki dostanie się do oczu, należy dokładnie przemyć oczy wodą jałową lub, jeśli jej nie ma, zwykłą.

Należy przestrzegać liczby tabletek zaleconej przez lekarza, aby uniknąć przedawkowania.

Jeśli to możliwe, tabletki Valganciclovir Teva należy przyjmować w trakcie posiłków - patrz punkt 2. Dorośli:

Zapobieganie chorobie wywołanej przez CMV u biorców przeszczepów

Przyjmowanie leku należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu. Zwykle zalecana dawka to 2 tabletki RAZ na dobę. Należy kontynuować taką dawkę leku do 100 dni po transplantacji. U pacjentów po przeszczepieniu nerki lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek do 200 dni.

Leczenie aktywnego zapalenia siatkówki wywołanego przez CMV u pacjentów z AIDS (nazywane leczeniem początkowym)

Zwykle zalecana dawka leku Valganciclovir Teva to 2 tabletki DWA RAZY na dobę, przyjmowane przez 21 dni (trzy tygodnie). Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, NIE należy przyjmować takiej dawki dłużej niż 21 dni, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dłuższe leczenie zapobiegające nawrotowi aktywnego zapalenia u pacjentów z AIDS z cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (nazywane leczeniem podtrzymującym)

Zwykle zalecana dawka leku to 2 tabletki RAZ na dobę. Należy starać się przyjmować tabletki o tej samej porze każdego dnia. Lekarz zadecyduje, jak długo należy przyjmować lek Valganciclovir Teva. Jeśli nastąpi pogorszenie zapalenia siatkówki w trakcie przyjmowania takiej dawki leku, lekarz może zalecić powtórzenie leczenia początkowego (jak wyżej) lub zdecydować o włączeniu innego leku w celu leczenia zakażenia CMV.

Pacjenci w podeszłym wieku

Valganciclovir Teva nie był badany u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością nerek

U pacjentów, u których nerki nie działają prawidłowo, lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej liczby tabletek na dobę lub może zalecić przyjmowanie leku Valganciclovir Teva tylko w określone dni tygodnia. Jest to bardzo ważne, aby przyjmować dokładnie tyle tabletek, ile przepisał lekarz.

Pacjenci z nieprawidłową czynnością wątroby

Lek Valganciclovir Teva nie był badany u pacjentów z nieprawidłową czynnością wątroby.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Valganciclovir Teva

Jeśli pacjent przyjął lub podejrzewa, że przyjął większą niż zalecona liczbę tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. Przekroczenie zaleconej dawki może spowodować wystąpienie poważnych działań niepożądanych, szczególnie dotyczących krwi lub nerek. Może być konieczne podjęcie leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyjęcia leku Valganciclovir Teva

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, a następną przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Valganciclovir Teva

NIE wolno przerywać stosowania leku, dopóki lekarz nie zaleci zakończenia leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje alergiczne

Nagłe i ciężkie reakcje alergiczne na walgancyklowir (wstrząs anafilaktyczny) występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów. Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów wymienionych poniżej, należy PRZERWAĆ przyjmowanie leku Valganciclovir Teva i natychmiast zgłosić się do szpitala:

-    wypukła, swędząca wysypka skórna (pokrzywka);

-    nagłe opuchnięcie gardła, twarzy, ust lub jamy ustnej, które może spowodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu;

-    nagłe opuchnięcie dłoni, stóp lub kostek.

Poniżej podane są działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie leczenia walgancyklowirem lub gancyklowirem.

-    Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów.

-    Często: może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów.

-    Niezbyt często: może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów.

-    Rzadko: może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów.

Bardzo częste działania niepożądane:

•    Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie we krwi liczby białych krwinek (neutropenia), co może powodować zwiększoną skłonność do zakażeń, zmniejszenie we krwi ilości barwnika transportującego tlen (niedokrwistość), co może powodować zmęczenie i zadyszkę podczas wykonywania wysiłków.

•    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: krótki oddech lub trudności w oddychaniu (duszność).

•    Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka.

Częste działania niepożądane:

•    Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie liczby leukocytów (białe krwinki, które walczą z zakażeniami) we krwi (leukopenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), co może powodować wzmożone powstawanie siniaków lub krwawienia; jednoczesne zmniejszenie liczby krwinek kilku rodzajów (pancytopenia).

•    Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, trudność w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia odczuwania smaku, osłabienie czucia, uczucie mrowienia lub kłucia na skórze (parestezje), utrata czucia w dłoniach lub stopach (neuropatia obwodowa), zawroty głowy, drgawki.

•    Zaburzenia oka: ból oczu, obrzęk wewnątrz oka, odklejenie siatkówki, widzenie pływających muszek.

•    Zaburzenia ucha i błędnika: ból ucha.

•    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kaszel.

•    Zaburzenia żołądka i jelit: nudności i wymioty, ból brzucha, zaparcia, wiatry, niestrawność, utrudnione połykanie.

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zapalenie skóry, świąd, nocne poty.

•    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle pleców, bóle mięśni lub stawów, sztywność mięśni, skurcze mięśni.

•    Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: grzybica jamy ustnej (kandydoza), zakażenia wywołane przez bakterie lub wirusy znajdujące się we krwi, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie lub zakażenie nerek lub pęcherza moczowego.

•    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, co można stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu badania krwi.

•    Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zmiany w prawidłowej czynności nerek.

•    Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenie masy ciała.

•    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie, gorączka, ból, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia, złe samopoczucie.

•    Zaburzenia psychiczne: depresja, niepokój, splątanie lub zaburzenia logicznego myślenia.

Niezbyt częste działania niepożądane:

•    Zaburzenia serca: zmiany rytmu serca (arytmia).

•    Zaburzenia krążenia: obniżone ciśnienie krwi, które może prowadzić do zawrotów głowy lub omdleń.

•    Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmniejszenie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym.

•    Zaburzenia układu nerwowego: drżenie.

•    Zaburzenia oka: zaczerwienienie, obrzęk oczu (zapalenie spojówek), zaburzenia widzenia.

•    Zaburzenia ucha i błędnika: głuchota.

•    Zaburzenia żołądka i jelit: rozdęcie brzucha, owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie trzustki, mogące objawiać się silnym bólem brzucha i pleców.

•    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wypadanie włosów (łysienie), swędząca wysypka lub obrzęki (pokrzywka) oraz suchość skóry.

•    Zaburzenia nerek i dróg moczowych: występowanie krwi w moczu (krwiomocz), niewydolność nerek.

•    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności enzymu nazywanego aminotransferazą alaninową (co można stwierdzić dopiero po przeprowadzeniu badania krwi).

•    Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: bezpłodność u mężczyzn.

•    Zaburzenia psychiczne: niezwykłe zmiany nastroju lub zachowania, utrata kontaktu z rzeczywistością, np. słyszenie głosów lub widzenie rzeczy, których nie ma, uczucie pobudzenia.

Rzadkie działania niepożądane:

• Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zaburzenia wytwarzania wszystkich typów komórek krwi (czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi) w szpiku kostnym.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valganciclovir Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i opakowaniu po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Valganciclovir Teva

-    Substancją czynną leku jest 450 mg walgancyklowiru w postaci 496,3 mg walgancyklowiru chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki

celuloza mikrokrystaliczna mannitol

magnezu stearynian krzemionka koloidalna bezwodna krospowidon, typ A

Otoczka tabletki hypromeloza 15cP laktoza j ednowodna tytanu dwutlenek (E 171) triacetyna

żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Valganciclovir Teva i co zawiera opakowanie

Tabletki Valganciclovir Teva to owalne, różowe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i wytłoczeniem „93” po jednej stronie oraz „5465” na drugiej stronie.

Valganciclovir Teva 450 mg tabletki powlekane jest dostępny w następujących opakowaniach:

Blistry z folii PVC/ACLAR/PVC/Aluminium dostępne w opakowaniach po 30 i 60 tabletek.

Butelki z HDPE zawierające pojemnik z HDPE ze środkiem pochłaniającym wilgoć oraz z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i uszczelnieniem dostępne w opakowaniach po 30 i 60 tabletek.

Butelki

Lek należy zużyć w ciągu 9 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

Wytwórca

TEVA Gyógyszergyar Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)

Pallagi ut 13 4042 Debrecen Węgry

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Santé Rue Bellocier 89100 Sens Francja

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305 74770 Opava-Komarov Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza Hiszpania

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 89143 Blaubeuren Niemcy

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb Chorwacja

HBM Pharma s.r.o Sklabinska 30 SK-03680 Martin Słowacja

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5 2003 RN Haarlem Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Valganciclovir ratiopharm 450 mg Filmtabletten Czechy: Valganciclovir Teva 450 mg Dania: Valganciclovir Teva Finlandia: Valganciclovir Teva

Francja: VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg, comprimé pelliculé

Niemcy: Valganciclovir-ratiopharm 450 mg Filmtabletten

Islandia: Valganciclovir Teva

Włochy: Valganciclovir Teva

Norwegia: Valganciclovir Teva

Polska: Valganciclovir Teva

Portugalia: Valganciclovir Teva

Rumunia: VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg comprimate fílmate

Hiszpania: Valganciclovir Teva 450 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Szwecja: Valganciclovir Teva

Słowenia: GANAXA 450 mg filmsko oblozene tablete

Holandia: Valganciclovir Teva 450 mg filmomhulde tabletten

Wielka Brytania: Valganciclovir 450 mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Valganciclovir Teva

Charakterystyka Valganciclovir teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Valganciclovir Teva, 450 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 496,3 mg walgancyklowirn chlorowodorku, co odpowiada 450 mg walgancyklowiru (Valganciclovirum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 6,365 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Owalne, różowe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami i wytłoczeniem „93” po jednej stronie oraz „5465” na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Valganciclovir Teva wskazany jest do początkowego i podtrzymującego leczenia cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności (AIDS).

Produkt leczniczy Valganciclovir Teva wskazany jest również w zapobieganiu chorobie CMV u pacjentów nie zakażonych wirusem cytomegalii, którzy otrzymali przeszczepiany narząd miąższowy od dawcy zakażonego CMV.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Uwaga. Ścisłe stosowanie się do zaleceń dotyczących dawkowania jest konieczne, aby uniknąć przedawkowania produktu leczniczego (patrz punkty 4.4 i 4.9).

Walgancyklowir po podaniu doustnym jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru. Dawka doustna walgancyklowiru 900 mg dwa razy na dobę jest równoważna dawce dożylnej 5 mg/kg mc. gancyklowiru dwa razy na dobę.

Standardowe dawkowanie u dorosłych

Leczenie początkowe cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

U pacjentów z czynnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki zalecana jest dawka walgancyklowiru 900 mg (2 tabletki Valganciclovir Teva 450 mg) podawana dwa razy na dobę przez okres 21 dni, w miarę możliwości podczas posiłków. Dłuższe leczenie początkowe może zwiększać

Leczenie podtrzymujące cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Po leczeniu początkowym lub u pacjentów z nieczynnym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki zalecana jest dawka walgancyklowiru 900 mg (2 tabletki Valganciclovir Teva 450 mg) podawana raz na dobę, w miarę możliwości podczas posiłków. Pacjenci, u których zapalenie siatkówki nasili się, mogą powtórzyć leczenie początkowe; należy jednak brać pod uwagę możliwość oporności wirusa na lek.

Zapobieganie chorobie CMVpo przeszczepieniu narządu miąższowego

Zalecaną dawką dla biorców przeszczepu nerki jest 900 mg (2 tabletki 450 mg produktu leczniczego Valganciclovir Teva) raz na dobę. Dawkowanie należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować do 100 dni po transplantacji. Profilaktyka może być kontynuowana do 200 dni po przeszczepieniu (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.1).

Dla pacjentów, którzy otrzymali przeszczep narządu miąższowego innego niż nerki, zalecaną dawką jest 900 mg (2 tabletki 450 mg produktu leczniczego Valganciclovir Teva) raz na dobę. Dawkowanie należy rozpocząć w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuować przez 100 dni po przeszczepieniu.

Kiedy to tylko możliwe, tabletki należy przyjmować w czasie posiłku.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Należy dokładnie kontrolować stężenie kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny. Konieczne jest dostosowanie dawki w zależności od klirensu kreatyniny (Cl kr), jak pokazano w tabeli poniżej (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Klirens kreatyniny [ml/min] można wyliczyć szacunkowo na podstawie jej stężenia w surowicy, za pomocą następujących wzorów:

U mężczyzn:    (140 - wiek [lata]) x (masa ciała [kg])

Cl kr = -

(72) x (0,011 x stężenie kreatyniny w surowicy [mikromol/l])

U kobiet:    Cl kr = 0,85 x wartość Cl kr u mężczyzn

Clkr [ml/min]

Dawka początkowa walgancyklowiru

Dawka podtrzymująca lub zapobiegawcza walgancyklowiru

>60

900 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę

900 mg (2 tabletki) raz na dobę

40-59

450 mg (1 tabletka) 2 razy na dobę

450 mg (1 tabletka) raz na dobę

25-39

450 mg (1 tabletka) 1 raz na dobę

450 mg (1 tabletka) co 2 doby

10-24

450 mg (1 tabletka) co 2 doby

450 mg (1 tabletka) 2 razy w tygodniu

<10

niezalecana

niezalecana

Pacjenci poddawani hemodializie

Dla pacjentów dializowanych (Cl kr < 10 ml/min) nie można podać zaleceń dotyczących właściwego dawkowania. Dlatego też pacjentom tym nie należy podawać produktu leczniczego Valganciclovir Teva (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Valganciclovir Teva w grupie pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Valganciclovir Teva u dzieci nie byty oceniane w odpowiednich badaniach klinicznych przeprowadzanych z grupą kontrolną. Obecnie dostępne dane zawarte są w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, ale nie można wskazać zaleceń dotyczących dawkowania.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z ciężką leukopenią, neutropenią, niedokrwistością, trombocytopenią i pancytopenią Przed rozpoczęciem leczenia - patrz punkt 4.4.

Jeśli podczas leczenia produktem leczniczym Valganciclovir Teva nastąpi znaczne zmniejszenie liczby krwinek, należy rozważyć podawanie czynników krwiotwórczych i (lub) przerwanie podawania leku (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Sposób podawania

Produkt leczniczy Valganciclovir Teva podaje się doustnie i w miarę możliwości należy go przyjmować podczas posiłków (patrz punkt 5.2).

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego

Tabletek nie należy przełamywać ani kruszyć. Valganciclovir Teva uważany jest za produkt leczniczy potencjalnie teratogenny i rakotwórczy dla ludzi, dlatego należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z uszkodzonymi tabletkami (patrz punkt 4.4). Należy unikać bezpośredniego kontaktu skóry i błon śluzowych z uszkodzonymi lub pokruszonymi tabletkami. Jeśli taki kontakt nastąpi, należy umyć dokładnie miejsce kontaktu wodą i mydłem, przemyć dokładnie oczy jałową wodą lub w razie jej braku, zwykłą wodą.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Valganciclovir Teva jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na walgancyklowir, gancyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ponieważ budowa chemiczna walgancyklowiru jest podobna do acyklowiru i walacyklowiru, istnieje możliwość nadwrażliwości krzyżowej na te substancje. Dlatego też stosowanie produktu leczniczego Valganciclovir Teva jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na acyklowir i walacyklowir.

Podawanie produktu leczniczego Valganciclovir Teva jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia walgancyklowirem konieczne jest poinformowanie pacjenta o możliwym działaniu szkodliwym na płód. W badaniach na zwierzętach gancyklowir wykazywał działanie mutagenne, teratogenne, aspermatogenne, rakotwórcze oraz zmniejszał płodność samic. Należy zatem wziąć pod uwagę, że produkt leczniczy Valganciclovir Teva może być teratogenny i karcinogenny dla człowieka i może powodować wady wrodzone i nowotwory (patrz punkt 5.3). Uważa się także, że produkt leczniczy Valganciclovir Teva może powodować przemijające lub trwałe zahamowanie spermatogenezy. Kobietom w wieku rozrodczym należy doradzić stosowanie w okresie leczenia skutecznych metod antykoncepcji. Mężczyznom należy doradzić, aby w okresie leczenia i przez co najmniej 90 dni po jego zakończeniu, stosowali mechaniczne środki antykoncepcyjne, chyba że jest

Walgancyklowir może wykazywać odległe działania rakotwórcze i toksyczne na rozrodczość.

U pacjentów stosujących produkt leczniczy Valganciclovir Teva (i gancyklowir) obserwowano ciężką leukopenię, neutropenię, niedokrwistość, trombocytopenię, pancytopenię, zahamowanie czynności szpiku i niedokrwistość aplastyczną. Nie należy rozpoczynać leczenia, jeśli bezwzględna liczba neutrofilów jest mniejsza niż 500 komórek/pl lub liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000/pl, albo stężenie hemoglobiny jest mniejsze niż 8 g/dl (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Jeśli stosowanie zapobiegawcze przedłuża się powyżej 100 dni, należy wziąć pod uwagę ryzyko rozwoju leukopenii i neutropenii (patrz punkty 4.2, 4.8 i 5.1).

Valganciclovir Teva należy stosować ostrożnie u pacjentów z uprzednio występującym niedoborem krwinek lub przebytym w przeszłości polekowym niedoborem krwinek oraz u pacjentów poddawanych radioterapii.

W czasie leczenia zaleca się ścisłą kontrolę morfologii krwi i wzoru odsetkowego krwinek oraz liczby płytek. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wskazana może być dokładniejsza kontrola parametrów hematologicznych. Jeśli rozwinie się ciężka leukopenia, neutropenia, niedokrwistość i (lub) małopłytkowość, zaleca się zastosowanie czynników krwiotwórczych i (lub) przerwanie podawania produktu leczniczego (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Biodostępność gancyklowiru po podaniu pojedynczej dawki 900 mg walgancyklowiru wynosi około 60%, a około 6% po podaniu doustnym 1000 mg gancyklowiru (w postaci kapsułek). Nadmierne narażenie na działanie gancyklowiru może wiązać się z zagrażającymi życiu reakcjami niepożądanymi. Dlatego też zaleca się ścisłe przestrzeganie ustalonego dawkowania w czasie rozpoczynania kuracji, w czasie zmiany leczenia początkowego na podtrzymujące oraz w czasie ewentualnej zmiany leczenia doustnego gancyklowirem na walgancyklowir, ponieważ gancyklowiru w kapsułkach nie można zastępować tabletkami Valganciclovir Teva w stosunku 1:1. Należy ostrzec pacjentów, którzy poprzednio leczeni byli gancyklowirem, przed niebezpieczeństwem przedawkowania, jeśli przyjmą więcej niż zalecono tabletek produktu leczniczego Valganciclovir Teva (patrz punkty 4.2 i 4.9).

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkowanie należy zmodyfikować w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Produktu leczniczego Valganciclovir Teva nie należy stosować u pacjentów poddawanych hemodializie (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Notowano występowanie drgawek u pacjentów, którym podawano równocześnie imipenem z cylastatyną i gancyklowir. Nie należy stosować produktu leczniczego Valganciclovir Teva jednocześnie z imipenem i cylastatyną, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko (patrz punkt 4.5).

Pacjentów, u których produkt leczniczy Valganciclovir Teva stosowany jest równocześnie z (a) dydanozyną, (b) produktami leczniczymi o znanym działaniu mielosupresyjnym (np. zydowudyną) lub (c) substancjami zaburzającymi czynność nerek, należy uważnie kontrolować, czy nie mają objawów dodatkowego działania toksycznego (patrz punkt 4.5).

Badanie kliniczne z grupą kontrolną z walgancyklowirem stosowanym w zapobieganiu chorobie wywołanej wirusem CMV u pacjentów po przeszczepach, szczegółowo opisane w punkcie 5.1, nie zawiera danych o pacjentach po przeszczepieniu płuc lub jelit. Dlatego doświadczenie u pacjentów z tego typu przeszczepem jest ograniczone.

Valganciclovir Teva zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z

nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje produktów leczniczych z walgancyklowirem

Nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji produktów leczniczych z produktem leczniczym Valganciclovir Teva. Ponieważ walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru, oczekuje się, że interakcje walgancyklowiru z innymi lekami będą podobne do obserwowanych w przypadku gancyklowiru.

Interakcje produktów leczniczych z gancyklowirem

Imipenem z cylastatyną

Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów, u których równocześnie z gancyklowirem podawano imipenem z cylastatyną. Tych produktów leczniczych nie należy stosować równocześnie, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Probenecyd

Równoczesne podawanie probenecydu i doustnie stosowanego gancyklowiru prowadziło do istotnego statystycznie zmniejszenia wartości klirensu nerkowego gancyklowiru (o 20%), a tym samym - do istotnego statystycznie zwiększenia ekspozycji na produkt leczniczy (o 40%). Zmiany te wynikają z interakcji, w której dwie substancje współzawodniczą w procesie wydzielania kanalikowego w nerkach. Dlatego należy uważnie obserwować, czy u pacjentów otrzymujących równocześnie probenecyd i produkt leczniczy Valganciclovir Teva nie występują objawy toksyczności gancyklowiru.

Wpływ gancyklowiru na inne leki

Zydowudyna

Zastosowanie zydowudyny razem z doustnie podawanym gancyklowirem prowadziło do niewielkiego (17%), lecz istotnego statystycznie zwiększenia AUC zydowudyny. Równoczesne podawanie zydowudyny przyczyniało się również do statystycznie nieistotnej tendencji do zmniejszania się stężeń gancyklowiru. Jednak, ponieważ zarówno zydowudyna, jak i gancyklowir, mogą potencjalnie powodować neutropenię i niedokrwistość, skojarzone leczenie pełnymi dawkami może nie być tolerowane przez niektórych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Dydanozyna

Równoczesne stosowanie gancyklowiru (zarówno dożylnie, jak i doustnie) oraz dydanozyny powodowało zwiększenie stężeń dydanozyny w osoczu. Po doustnym zastosowaniu gancyklowiru w dawkach 3 i 6 g/dobę obserwowano zwiększenie wartości AUC dydanozyny o 84% do 124%. Podobnie, po dożylnym podaniu dawek 5 i 10 mg/kg mc. na dobę obserwowano zwiększenie wartości AUC dydanozyny o 38% do 67%. Nie odnotowano klinicznie istotnych zmian stężenia gancyklowiru. Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy toksycznego działania dydanozyny (patrz punkt 4.4).

Mykofenolan mofetylu

Opierając się na wynikach badania po podaniu pojedynczym zalecanej dawki dożylnej gancyklowiru i doustnej dawki mykofenolanu mofetylu (ang. mycophenalate mofetil, MMF) oraz znanego wpływu zaburzonej czynności nerek na farmakokinetykę MMF i gancyklowiru, podczas równoczesnego stosowania tych dwóch substancji (które współzawodniczą w procesie wydalania kanalikowego w nerkach) należy spodziewać się zwiększenia stężeń fenolowego glukuronidu kwasu mykofenolowego (ang. phenolic glucuronide of mycophenolic acid, MPAG) i gancyklowiru. Ponieważ jednocześnie nie są spodziewane istotne zmiany farmakokinetyki kwasu mykofenolowego (ang. mycophenolic acid, MPA), nie zachodzi konieczność zmiany dawkowania MMF. Jeśli gancyklowir i MMF stosowane są równocześnie u chorych z zaburzoną czynnością nerek, dawkowanie gancyklowiru należy monitorować, a pacjent powinien znajdować się pod ścisłą obserwacją. Zarówno MMF jak i gancyklowir mogą spowodować wystąpienie neutropenii i leukopenii, dlatego należy kontrolować, czy u pacjentów nie występują nasilone objawy toksyczności.

Stawudyna

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji po równoczesnym podaniu stawudyny i doustnej postaci gancyklowiru.

Trimetoprym

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych po równoczesnym podaniu trimetoprymu i doustnej postaci gancyklowiru. Pomimo to istnieje możliwość nasilenia toksyczności, ponieważ obie substancje hamują czynność szpiku kostnego. Dlatego równocześnie stosować te substancje można tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają istniejące ryzyko.

Inne przeciwretrowirusowe produkty lecznicze

Jest mało prawdopodobne aby walgancyklowir w stężeniach leczniczych działał antagonistycznie lub synergicznie na hamowanie zarówno HTV - podczas jednoczesnego stosowania z gancyklowirem, jak i CMV - podczas jednoczesnego stosowania z różnymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi. Interakcje metaboliczne, np. z inhibitorami proteazy i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (ang. non nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTI) są mało prawdopodobne, ponieważ cytochrom P450 nie bierze udziału ani w metabolizmie walgancyklowiru, ani gancyklowiru.

Tnne możliwe interakcje z produktami leczniczymi

Działanie toksyczne może się nasilić, jeśli walgancyklowir jest podawany równocześnie lub bezpośrednio przed przyjęciem czy po przyjęciu innych produktów leczniczych hamujących replikację w populacjach szybko dzielących się komórek, takich jak występujące w szpiku kostnym, jądrach, warstwie rozrodczej skóry i błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Do tych produktów leczniczych należą dapson, pentamidyna, flucytozyna, winkrystyna, winblastyna, adriamycyna, amfoterycyna B, połączenie trimetoprymu i sulfonamidu, analogi nukleozydów i hydroksymocznik.

Ponieważ gancyklowir jest wydalany przez nerki (patrz punkt 5.2), jego toksyczność może się nasilać podczas równoczesnego stosowania walgancyklowiru z lekami, które zmniejszają klirens nerkowy gancyklowiru, powodując zwiększenie jego stężenia w organizmie. Klirens nerkowy gancyklowiru może być zmniejszony w dwóch mechanizmach: (a) nefTotoksyczność spowodowana takimi substancjami, jak cydofowir i foskarnet, oraz (b) kompetycyjne hamowanie aktywnego wydzielania kanalikowego w nerkach, np. przez inne analogi nukleozydów.

Dlatego też wszystkie takie produkty lecznicze można stosować równocześnie z walgancyklowirem jedynie wówczas, jeżeli spodziewana korzyść przewyższa ryzyko (patrz punkt 4.4).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania walgancyklowiru u kobiet w ciąży. Jego aktywny metabolit, gancyklowir, szybko przenika przez łożysko ludzkie. Biorąc pod uwagę farmakologiczny mechanizm działania i toksyczny wpływ gancyklowiru na reprodukcję obserwowany w doświadczeniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), można spodziewać się działania teratogennego u ludzi.

Produktu leczniczego Valganciclovir Teva nie należy podawać kobietom w ciąży, chyba że korzyść terapeutyczna dla matki przewyższa potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy gancyklowir przenika do mleka, jednak nie można wykluczyć możliwości wydzielania gancyklowiru z mlekiem i wywoływania ciężkich działań niepożądanych u karmionego niemowlęcia. Dlatego konieczne jest przerwanie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania w okresie leczenia skutecznych metod antykoncepcji. Mężczyzn należy poinformować, aby w okresie leczenia i przez co najmniej 90 dni później, stosowali mechaniczne metody antykoncepcji, chyba że jest pewne, że partnerka nie zajdzie w ciążę (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W czasie leczenia produktem leczniczym Valganciclovir Teva i (lub) gancyklowirem mogą wystąpić drgawki, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, bezład i (lub) stany splątania. Jeśli wystąpią takie objawy, mogą one zaburzać zdolność wykonywania zadań wymagających uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru, który po podaniu doustnym jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru. Można się spodziewać, że wszelkie działania niepożądane związane z przyjmowaniem gancyklowiru będą również występować w przypadku walgancyklowiru. Wszystkie działania niepożądane zaobserwowane w związku z podawaniem walgancyklowiru w badaniach klinicznych obserwowano uprzednio podczas podawania gancyklowiru. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi podczas stosowania walgancyklowiru były neutropenia, niedokrwistość oraz biegunka.

Podawanie walgancyklowiru związane jest z większym ryzykiem występowania biegunki niż podanie dożylne gancyklowiru. Dodatkowo stosowanie walgancyklowiru jest związane z większym ryzykiem wystąpienia neutropenii i leukopenii niż podanie doustne gancyklowiru.

Ciężka neutropenia (<500 komórek/pl) była obserwowana częściej u pacjentów z zapaleniem siatkówki wywołanym przez wirus CMV, leczonych walgancyklowirem, niż u pacjentów po przeszczepieniu narządów miąższowych, otrzymujących walgancyklowir.

Częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących walgancyklowiru i gancyklowiru w postaci doustnej lub dożylnej przedstawiono w poniższej tabeli. Wymienione działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych u pacjentów z AIDS w leczeniu początkowym lub podtrzymującym zapalenia siatkówki wywołanego wirusem CMV lub u pacjentów z przeszczepami wątroby, nerek lub serca w zapobieganiu chorobie wywołanej przez CMV. Określenie (ciężki) umieszczane w nawiasach w tabeli oznacza, że dane działanie niepożądane obserwowano ze wskazaną częstością zarówno w nasileniu lekkim (umiarkowanym), jak i ciężkim (zagrażającym życiu).

Klasyfikacja

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

układów i

(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1 000 do

(>1/10 000 do

narządów

<1/100)

<1/1000)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

kandydoza jamy ustnej, posocznica (bakteriemia lub wiremia), zapalenie tkanki łącznej, zakażenie układu moczowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

(ciężka)

neutropenia,

niedokrwistość

ciężka niedokrwistość, (ciężka)

trombocytopenia, (ciężka) leukopenia, (ciężka) pancytopenia

uszkodzenie czynności szpiku kostnego

anemia

aplastyczna

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmniejszenie łaknienia, jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

depresja, lęk, splątanie, zaburzenia logicznego myślenia

pobudzenie,

zaburzenia

psychotyczne,

halucynacje

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, bezsenność, zaburzenia odczuwania smaku, osłabienie czucia smaku, parestezja, hipoestezja, neuropatia obwodowa, zawroty głowy, drgawki

drżenie

Zaburzenia oka

obrzęk plamki żółtej, odklejenie siatkówki, zmętnienia w ciele szklistym, ból oka

zaburzenia

widzenia,

zapalenie

spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

ból ucha

głuchota

Zaburzenia serca

arytmia

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

nudności, wymioty, ból brzucha, ból nadbrzusza, niestrawność, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, utrudnione połykanie

rozdęcie brzucha, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

(ciężkie) zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie we krwi aktywności fosfatazy alkalicznej i (lub) aminotransferazy asparaginianowej

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

zapalenie skóry, nocne poty, świąd

łysienie, pokrzywka, sucha skóra

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle pleców, bóle mięśni, bóle stawów, skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zmniejszenie klirensu kreatyniny, zaburzenie czynności nerek

krwiomocz,

niewydolność

nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

bezpłodność u mężczyzn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie, gorączka, dreszcze, ból, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, osłabienie

Badania

diagnostyczne

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Ciężka trombocytopenia może być związana z krwawieniem zagrażającym życiu.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące stosowania walgancyklowiru u dzieci są ograniczone (patrz również punkty 5.1 i 5.2). W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie wszystkich zdarzeń niepożądanych, jakie wystąpiły u więcej niż 10% (bardzo częste) wszystkich leczonych dzieci.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo częste zdarzenia niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość, neutropenia

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, nudności, wymioty, zaparcie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, odrzucanie przeszczepu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie związane z przedawkowaniem walgancyklowiru

U jednego dorosłego pacjenta wystąpiło, zakończone zejściem śmiertelnym, zahamowanie czynności szpiku kostnego (aplazja szpiku) po kilku dniach podawania dawek co najmniej dziesięciokrotnie większych niż zalecane u tego pacjenta stosownie do stopnia zaburzenia czynności nerek (zmniejszony klirens kreatyniny).

Przewiduje się, że przedawkowanie walgancyklowiru może także spowodować zwiększenie jego toksycznego działania na nerki (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Hemodializa i nawodnienie mogą wpływać korzystnie na zmniejszenie stężenia leku w osoczu u pacjentów, którym podano zbyt dużą dawkę walgancyklowiru (patrz punkt 5.2).

Doświadczenie związane z przedawkowaniem dożylnej postaci gancyklowiru

Notowano przedawkowanie gancyklowiru podawanego dożylnie podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. W niektórych przypadkach nie odnotowano wystąpienia zdarzeń niepożądanych. U większości pacjentów wystąpiły jedno lub kilka z poniższych zdarzeń niepożądanych:

-    toksyczny wpływ na układ krwiotwórczy: pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, aplazja szpiku kostnego, leukopenia, neutropenia, granulocytopenia;

-    toksyczny wpływ na wątrobę: zapalenie wątroby, zaburzenie czynności wątroby;

-    toksyczny wpływ na nerki: nasilenie krwiomoczu u pacjentów z występującymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek, ostra niewydolność nerek, podwyższenie stężenia kreatyniny;

-    toksyczny wpływ na układ pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wymioty;

-    toksyczny wpływ na układ nerwowy: uogólnione drżenia, drgawki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: nukleozydy i nukleotydy (bez inhibitorów odwrotnej transkryptazy); kod ATC: J05A B14.

Mechanizm działania

Walgancyklowir jest L-walilowym estrem gancyklowiru (prolekiem). Po podaniu doustnym, walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru przez jelitowe i wątrobowe esterazy. Gancyklowir jest syntetycznym analogiem 2’-deoksyguanozyny i hamuje replikację herpeswirusów in vitro i in vivo. Wrażliwe na walgancyklowir wirusy wywołujące zakażenia u ludzi, to wirus cytomegalii (ang. human cytomegalovirus, HCMV), wirus opryszczki pospolitej typu 1 i 2 (ang. herpes simplex virus, HSV: HSV-1 i HSV-2), ludzki wirus opryszczki typu

6,    7 i 8 (ang. human herpes virus, HHV: HHV-6, HHV-7 i HHV-8), wirus Epsteina i Barr (EBV), wirus ospy wietrznej i półpaśca (ang. varicella zoster virus, VZV) i wirus zapalenia wątroby typu B (ang. hepatitis B virus, HBV).

W komórkach zakażonych wirusem CMV gancyklowir jest początkowo fosforylowany przez wirusową kinazę białkową pUL97 do monofosforanu gancyklowiru. Dalsza fosforylacja, zachodząca z udziałem kilku komórkowych kinaz, prowadzi do wytworzenia trifosforanu gancyklowiru, który jest następnie powoli metabolizowany wewnątrzkomórkowo. Wykazano, że dochodzi do tego w komórkach zakażonych wirusami HSV i HCMV, w których okres półtrwania leku, po usunięciu zewnątrzkomórkowego gancyklowiru, wynosi odpowiednio 18 oraz od 6 do 24 godzin. Ponieważ fosforylacja zależy w znacznym stopniu od kinazy wirusowej, fosforylacja gancyklowiru następuje przede wszystkim w komórkach zakażonych wirusem.

Działanie wirusostatyczne gancyklowiru wynika z hamowania syntezy DNA wirusa w dwóch mechanizmach: (a) kompetycyjnego zahamowania wbudowywania trifosforanu deoksyguanozyny do łańcucha DNA wirusa z udziałem polimerazy DNA oraz (b) wbudowywania trifosforanu gancyklowiru do DNA wirusa, powodujące zahamowanie lub znaczne ograniczenie wydłużania łańcucha wirusowego DNA.

Działanie przeciwwirusowe

Działanie przeciwwirusowe in vitro, mierzone jako IC50 gancyklowiru w odniesieniu do CMV, mieści się w zakresie od 0,08 pM (0,02 pg/ml) do 14 pM (3,5 pg/ml).

Kliniczne działanie przeciwwirusowe walgancyklowiru wykazano podczas leczenia pacjentów z AIDS ze świeżo rozpoznanym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (badanie kliniczne WV15376). Zaobserwowano zmniejszenie odsetka pacjentów wydalających CMV w moczu z 46% (32/69) na początku badania do 7% (4/55) wśród leczonych produktem leczniczym Valganciclovir Teva przez 4 tygodnie.

Skuteczność kliniczna

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

W jednym z badań, pacjentów ze świeżo rozpoznanym cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki przydzielano losowo do grup otrzymujących dawki początkowe 900 mg 2 razy na dobę walgancyklowiru lub dożylnie gancyklowir podawany 2 razy na dobę w dawkach 5 mg/kg mc.

Odsetki pacjentów z udokumentowaną fotograficznie progresją cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki w 4. tygodniu leczenia były porównywalne w obu grupach terapeutycznych: 7/70 i 7/71 pacjentów z progresją odpowiednio w grupie leczonej gancyklowirem i walgancyklowirem.

Po zakończeniu leczenia początkowego u wszystkich pacjentów wdrożono leczenie podtrzymujące walgancyklowirem podawanym w dawce 900 mg na dobę. Średni czas (mediana) od momentu randomizacji do wystąpienia progresji cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki w grupie otrzymującej dawkę początkową i podtrzymującą walgancyklowiru wyniósł 226 (160) dni, a w grupie otrzymującej dożylnie dawkę początkową gancyklowiru i dawkę podtrzymującą walgancyklowiru -219 (125) dni.

Zapobieganie chorobie wywołanej przez CMV u pacjentów po przeszczepieniu narządu W badaniu z podwójnie ślepą próbą, z podwójnym symulowaniem i aktywną substancją porównawczą, uczestniczyli pacjenci po przeszczepieniu serca, wątroby i nerek (pacjenci po przeszczepieniu płuca i po przeszczepieniu żołądka lub jelita nie uczestniczyli w badaniu), z dużym ryzykiem wystąpienia choroby wywołanej przez CMV (D+/R-), którzy otrzymywali albo walgancyklowir (900 mg, raz na dobę) lub doustnie gancyklowir (1000 mg trzy razy na dobę).

Badanie rozpoczęto w ciągu 10 dni po przeszczepieniu i kontynuowano przez do 100 dni po transplantacji. Częstość występowania choroby wywołanej przez CMV (zespół CMV wraz z inwazyjnym zakażeniem tkanek) badana przez 6 pierwszych miesięcy po przeszczepieniu wyniosła odpowiednio 12,1% u pacjentów stosujących walgancyklowir (n=239) i 15,2% u pacjentów (n=125) stosujących doustnie gancyklowir. Znacząca większość przypadków wystąpiła po zaprzestaniu profilaktyki (po dniu 100.) i notowano je znacznie później w grupie pacjentów otrzymujących walgancyklowir niż w grupie pacjentów otrzymujących doustnie gancyklowir. Częstość wystąpienia ostrego odrzucenia przeszczepu w ciągu pierwszych 6 miesięcy wynosiła 29,7% u pacjentów z grupy otrzymującej walgancyklowir i 36,0% u pacjentów otrzymujących doustnie gancyklowir. Częstość utraty przeszczepów w obu grupach była podobna i wynosiła 0,8% pacjentów.

W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa wydłużenia okresu stosowania zapobiegawczego walgancyklowiru ze 100 do 200 dni po przeszczepieniu, u 326 pacjentów po przeszczepieniu nerki z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia choroby wywołanej przez CMV (D+/B-) przeprowadzono badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo. Pacjenci byli przydzieleni losowo (w stosunku 1:1) do ramion badania i rozpoczynali przyjmowanie tabletek walgancyklowiru (900 mg raz na dobę) w ciągu 10 dni po przeszczepieniu, po czym kontynuowali stosowanie zapobiegawcze albo do 200. dnia po przeszczepieniu, albo do 100. dnia po przeszczepieniu, a przez kolejne 100 dni otrzymywali placebo.

Odsetek pacjentów, u których rozwinęła się choroba wywołana przez CMV w czasie pierwszych 12 miesięcy po przeszczepieniu przedstawia poniższa tabela.

Odsetek pacjentów po przeszczepieniu nerki, u których w ciągu 12 miesięcy wystąpiła choroba wywołana przez CMY1 (populacja ITT) A_

Walgancyklowir 900 mg raz na dobę 100 dni (N = 163)

Walgancyklowir 900 mg raz na dobę 200 dni (N = 155)

Różnice między badanymi grupami

Pacjenci z potwierdzoną lub podejrzewaną chorobą wywołaną przez CMV2

71 (43,6%) [35,8%; 51,5%]

36 (23,2%) [16,8%; 30,7%]

20,3%

[9,9%; 30,8%]

Pacjenci z potwierdzoną chorobą wywołaną przez CMV

60 (36,8%) [29,4%; 44,7%]

25 (16,1%) [10,7%; 22,9%]

20,7%

[10,9%; 30,4%]

1    Choroba wywołana przez CMV jest określana jako zespół CMV lub inwazyjna choroba wywołana przez CMV.

2    Potwierdzona choroba wywołana przez CMV oznacza kliniczne potwierdzony przypadek choroby wywołanej przez CMV Podejrzewana choroba wywołana przez CMV oznacza brak oceny w 52 tygodniu i brak potwierdzenia choroby wywołanej przez CMV do tego czasu.

A Wyniki badania po 24 miesiącach są spójne z wynikami po 12 miesiącach: częstość przypadków potwierdzonej lub podejrzewanej choroby wywołanej przez CMV wynosiła 48,5% w ramieniu 100-dniowej profilaktyki w porównaniu do 34,2% w ramieniu 200-dniowej profilaktyki; różnica pomiędzy badanymi grupami wynosiła 14,3% [3,2 %; 25,3%].

ITT oznacza „według zamierzonego leczenia” (ang. intention-to-treat).

U znacząco mniejszej liczby pacjentów po przeszczepieniu nerki z grupy wysokiego ryzyka rozwinęła się choroba wywołana przez CMV po zastosowaniu profilaktyki CMV walgancyklowirem do 200. dnia po przeszczepieniu, w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali profilaktykę walgancyklowirem do 100. dnia po przeszczepieniu.

Przeżycie przeszczepu, jak również częstość ostrego odrzucania potwierdzonego biopsją były podobne w obydwu grupach badanych. Dwunastomiesięczne przeżycie przeszczepu wynosiło 98,2% (160/163) w 100-dniowym schemacie dawkowania leku i 98,1% (152/155) w schemacie 200-dniowym. Do 24. miesiąca po przeszczepieniu zgłoszono 4 dodatkowe przypadki odrzucania przeszczepu, wszystkie w 100-dniowym schemacie dawkowania. Częstość ostrego odrzucania potwierdzonego biopsją w ciągu 12 miesięcy po przeszczepieniu była na poziomie 17,2% (28/163) w 100-dniowym schemacie dawkowania i 11,0% (17/155) w schemacie 200-dniowym. Do 24. miesiąca po przeszczepieniu zgłoszono 1 dodatkowy przypadek w 200-dniowym schemacie dawkowania.

Oporność wirusa na lek

W wyniku przedłużonego stosowania walgancyklowiru może dojść do rozwoju oporności CMV na gancyklowir w mechanizmie selekcji wirusów ze zmutowanym genem kinazy białka wirusowego (UL97), warunkującej monofosforylację gancyklowiru i (lub) genem polimerazy wirusowej (UL54). Wirusy z mutacją UL97 są oporne wyłącznie na gancyklowir, podczas gdy wirusy z mutacją genu UL54 mogą wykazywać krzyżową oporność na inne leki przeciwwirusowe działające również na polimerazę wirusa.

Leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki

Genotypowa analiza CMV w leukocytach wielojądrzastych (ang. polymorphonuclear leukocytes, PMNL) wyizolowanych od 148 pacjentów z zapaleniem siatkówki wywołanym przez CMV, biorących udział w jednym z badań klinicznych wykazała, że 2,2%, 6,5%, 12,8% i 15,3% zawiera mutacje UL97 odpowiednio po 3, 6, 12 i 18 miesiącach leczenia walgancyklowirem.

Zapobieganie chorobie wywołanej przez CMVpo przeszczepieniu narządów

Badanie z produktem leczniczym, zawierającym aktywną substancję czynną

Oporność na gancyklowir zbadano za pomocą analizy genotypu wirusa CMV w uzyskanych próbkach PMNL (1) w 100. dniu (koniec profilaktycznego podawania leku) oraz (2) w przypadkach, w których podejrzewa się chorobę CMV w okresie 6 miesięcy po przeszczepieniu. Spośród 245 pacjentów włączonych do grupy otrzymującej walgancyklowir, w 100. dniu w dostępnych do badania próbkach pochodzących od 198 pacjentów nie stwierdzono mutacji wywołujących oporność na gancyklowir. Natomiast w grupie pacjentów otrzymujących doustnie gancyklowir, stwierdzono 2 przypadki oporności na gancyklowir w 103 przebadanych próbach (1,9%).

W grupie 245 pacjentów przyporządkowanych losowo do grupy otrzymującej walgancyklowir przebadano próbki od 50 pacjentów z podejrzeniem choroby CMV i nie stwierdzono wystąpienia mutacji oporności na lek. Wśród 127 pacjentów przyporządkowanych losowo do grupy otrzymującej gancyklowir przebadano próbki od 29 pacjentów z podejrzeniem choroby CMV, wśród nich stwierdzono 2 przypadki mutacji oporności na lek, z czego wynika, że częstość występowania oporności wynosi 6,9%.

Badanie wydłużenia czasu podawania zapobiegawczego ze 100 do 200 dni po przeszczepieniu Przeprowadzono analizę genotypową genów UL54 i UL97, otrzymanych z wirusa pobranego od 72 pacjentów, którzy spełnili kryteria oporności: pacjenci z wiremią (>600 kopii/ml) po zakończeniu profilaktyki i (lub) pacjenci, u których potwierdzono chorobę CMV do 12 miesiąca (52 tygodni) po przeszczepieniu. U 3 pacjentów w każdej z badanych grup stwierdzono mutację skutkującą opornością na gancyklowir.

Dzieci i młodzież

W badaniu II fazy z oceną w właściwości farmakokinetycznych i bezpieczeństwa stosowania u dzieci po przeszczepieniu narządów miąższowych (w wieku od 4 miesięcy do 16 lat, n = 63), otrzymujących walgancyklowir raz na dobę do 100 dni zgodnie z wzorem określającym dawkę, wykazano, że całkowity wpływ leku na organizm jest podobny do obserwowanego u dorosłych (patrz punkt 5.2). Okres obserwacji po leczeniu trwał 12 tygodni. Na początku status serologiczny CMV u dawców i biorców przedstawiał się następująco: D+ i R- u 40%, D+ i R+ u 38%, D- i R+ u 19% i D- i R- u 3% pacjentów. Wiremię CMV stwierdzono u 7 pacjentów. Obserwowane działania niepożądane były podobne do stwierdzonych u dorosłych (patrz 4.8). Dane te są zbyt ograniczone, aby umożliwiły wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności lub zaleceń dotyczących dawkowania u dzieci.

Właściwości farmakokinetyczne i bezpieczeństwo stosowania walgancyklowiru w pojedynczej dawce (zakres dawek 14-16-20 mg/kg mc. na dawkę) badano u 24 noworodków (w wieku 8-34 dni) z objawową wrodzoną chorobą wywołaną przez cytomegalowirusa (patrz punkt 5.2). Noworodki były przez 6-tygodni leczone przeciwwirusowo, przy czym 19 pacjentom z 24 podawano do 4 tygodni walgancyklowir doustnie, a przez pozostałe 2 tygodnie - gancyklowir i.v. Pozostałym 5 pacjentów podawano i.v. gancyklowir przez dłuższy czas trwania badania. W tym wskazaniu terapeutycznym nie jest obecnie zalecane stosowanie walgancyklowiru. Schemat badania i otrzymane wyniki są zbyt ograniczone, aby umożliwić wyciąganie właściwych wniosków dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania walgancyklowiru.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne walgancyklowiru oceniano u pacjentów z potwierdzonymi serologicznie zakażeniami HIV i CMV, u pacjentów z AIDS i cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki oraz u pacjentów po przeszczepieniu narządów miąższowych.

Wchłanianie

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru. Dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, szybko i w znacznym stopniu jest metabolizowany do gancyklowiru w ścianie jelit i wątrobie. Ogólne narażenie na walgancyklowir jest przemijające i małe. Bezwzględna biodostępność gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru wynosi ok. 60%, a uzyskane tą drogą działanie gancyklowiru na organizm jest podobne do działania uzyskiwanego po podaniu dożylnym (patrz tabela poniżej). Dla porównania, biodostępność gancyklowiru po doustnym podaniu 1000 mg gancyklowiru (w postaci kapsułek) wynosi 6%-8%.

Walgancyklowir u pacjentów zakażonych HIV i CMV

Ekspozycja ogólnoustrojowa na działanie gancyklowiru i walgancyklowiru u pacjentów HIV(+) i CMV(+) po podawaniu gancyklowiru i walgancyklowiru 2 razy na dobę przez jeden tydzień przedstawia się następująco:

Parametr

Gancyklowir (5 mg/kg mc., iv.)

Walgancyklowir (900 mg, doustnie) n = 25

n = 18

Gancyklowir

Walgancyklowir

AUC(0-12 godz.) (pg.godz./ml)

28,6 ± 9,0

32,8 ± 10,1

0,37 ± 0,22

Cmax (pg/ml)

10,4 ± 4,9

6,7 ± 2,1

0,18 ± 0,06

Wykazano, że skuteczność gancyklowiru, mierzona wydłużeniem czasu do progresji cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki, jest skorelowana z ekspozycją ogólnoustrojową (AUC).

Walgancyklowir u pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego Stan stacjonarny ekspozycji ogólnoustrojowej na gancyklowir po codziennym doustnym przyjmowaniu gancyklowiru lub walgancyklowiru przez pacjentów po przeszczepieniu narządu miąższowego wynosi:

Parametr

Gancyklowir

Walgancyklowir (900 mg, raz na dobę)

(1000 mg 3 razy na dobę)

n = 161

n = 82

Gancyklowir

AUC (0-24godz.)

28,0 ± 10,9

46,3 ± 15,2

(pggodz./ml)

Cmax (pg/ml)

1,4 ± 0,5

5,3 ± 1,5

Podczas stosowania schematu dawkowania uwzględniającego czynność nerek, ekspozycja układowa gancyklowiru u pacjentów, którym przeszczepiono serce, nerkę lub wątrobę, była podobna, jak po doustnym podaniu walgancyklowiru.

Wpływ pokarmu

Proporcjonalną zależność wartości AUC gancyklowiru od dawki po podaniu walgancyklowiru w zakresie dawek od 450 do 2625 mg wykazano tylko podczas podawania z pożywieniem. Kiedy walgancyklowir w zalecanej dawce 900 mg podawano z pożywieniem, obserwowano większe zarówno średnie wartości AUC gancyklowiru (ok. 30%), jak i średnie wartości Cmax (ok. 14%) niż podczas przyjmowania na czczo. Zmniejszają się również różnice osobnicze ekspozycji na gancyklowir, jeśli walgancyklowir przyjmowany jest z pożywieniem. W badaniach klinicznych walgancyklowir podawany był tylko w czasie posiłków. Dlatego zaleca się podawanie produktu leczniczego Valganciclovir Teva razem z pożywieniem (patrz punkt 4.2).

Dystrybucja

Z powodu szybkiej przemiany walgancyklowiru do gancyklowiru, nie ustalono danych dotyczących wiązania walgancyklowiru z białkami. Wiązanie gancyklowiru z białkami osocza wynosiło 1% do 2% w zakresie stężeń od 0,5 do 51 pg/ml. Objętość dystrybucji gancyklowiru w stanie stacjonarnym po podaniu dożylnym wynosiła 0,680 ± 0,161 l/kg (n = 114).

Metabolizm

Walgancyklowir jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowany do gancyklowiru; nie wykryto żadnych innych metabolitów. Z żadnego z metabolitów znaczonego radioaktywnie gancyklowiru podanego doustnie (w pojedynczej dawce 1000 mg), nie pochodziło więcej niż 1% do 2% radioaktywności stwierdzanej w kale lub moczu.

Eliminacja

Po podaniu walgancyklowiru główną drogą eliminacji jego metabolitu - gancyklowiru - jest wydalanie przez nerki w wyniku przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego. Klirens nerkowy stanowi 81,5% ± 22% (n = 70) ogólnoustrojowego klirensu gancyklowiru. Okres półtrwania gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru wynosi 4,1 ± 0,9 godziny u pacjentów zakażonych HIV i CMV.

Właściwości farmakokinetyczne w szczególnych populacjach pacjentów Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Zaburzenie czynności nerek powodowało zmniejszenie klirensu gancyklowiru powstałego z walgancyklowiru i odpowiednie wydłużenie końcowego okresu półtrwania. Dlatego u pacjentów z osłabioną czynnością nerek, konieczna jest modyfikacja dawkowania (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Pacjenci poddawani hemodializie

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania produktu leczniczego Valganciclovir Teva 450 mg tabletki powlekane u pacjentów poddawanych hemodializie, ponieważ indywidualnie dobrane dawki produktu leczniczego dla tych pacjentów są mniejsze niż dawka podawana w tabletce 450 mg. Dlatego u tych pacjentów nie należy stosować produktu leczniczego Valganciclovir Teva (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności walgancyklowiru u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Zaburzenia czynności wątroby nie powinny wpływać na farmakokinetykę gancyklowiru, ponieważ jest on wydalany przez nerki, i z tego względu nie sformułowano szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Dzieci i młodzież

W badaniu II fazy z oceną właściwości farmakokinetycznych i bezpieczeństwa stosowania u dzieci po przeszczepieniu narządów miąższowych (w wieku od 4 miesięcy do 16 lat, n = 63) walgancyklowir podawano raz na dobę do 100 dni. Parametry farmakokinetyczne były zbliżone u dzieci w grupach różnych pod względem przeszczepionych narządów i wieku oraz porównywalne do parametrów u dorosłych. Populacyjny model farmakokinetyczny wskazuje, że biodostępność wynosi około 60%. Na wartość klirensu wpływa dodatnio pole powierzchni ciała i czynność nerek. Średni całkowity klirens wynosił 5,3 l/godz. (88,3 ml/min) u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 70,4 ml/min. W poniższej tabeli przedstawiono średnie wartości Cmax, te i AUC oraz odchylenie standardowe w zależności od wieku, w porównaniu do wyników u dorosłych.

Parametr

Dorośli*

Dzieci

farmakokinetyczny

>18 lat (n = 160)

<2 lata (n = 17)

>2 - <12 lat

(n = 21)

>12 lat

(n = 25)

AUCo-24h

(pggodz./ml)

46,3 ± 15,2

64,3 ± 29,2

59,2 ± 15,1

50,3 ± 15,0

Cmax (pg/ml)

5,3 ± 1,5

10,3 ± 3,3

9,4 ± 2,7

8,0 ± 2,4

Klirens (l/godz.)

12,7 ± 4,5

2,5 ± 2,4

4,5 ± 2,9

6,4 ± 2,9

ti/2 (godz.)

6,5 ± 1,4

3,1 ±1,4

4,1 ± 1,3

5,5 ± 1,1

*Uzyskane z raportu badania PV 16000

Jednorazową dawkę dobową walgancyklowiru ustalono w zależności od powierzchni ciała (ang. body surface area, BSA) oraz klirensu kreatyniny (Clkr), wyliczonego według zmodyfikowanego wzoru Schwartza, i obliczono według poniższego wzoru: dawka u dzieci (mg) = 7 x BSA x Clkr (wyliczony wg zmodyfikowanego wzoru Schwartza), gdzie

2    wzrost (cm )x m asa (kg)

powierzchnia ciała wg wzoru Mostellera: BSA (m2) = u-3600-

klirens kreatyniny wg wzoru Schwartza (ml/min/1,73 m2) = k x wzrost (cm)

stężenie kreatyniny w surowicy (mg/ dl)

gdzie k = 0,45 dla pacjentów < 2 lat, 0,55 dla chłopców w wieku od 2 do 13 lat i dziewczynek w wieku od 2 do 16 lat i 0,7 dla chłopców w wieku od 13 do 16 lat.

Nie należy przekroczyć dawki dla dorosłych wynoszącej 900 mg. Ponadto, jeśli klirens kreatyniny obliczony wg wzoru Schwartza przekracza 150 ml/min/1,73 m2, do równania należy wstawić maksymalnie wartość 150 ml/min/1,73 m2. Należy zaznaczyć, że wzór do obliczania dawki dla dzieci ustalono tylko na postawie danych farmakokinetycznych i nie został on zweryfikowany w badaniach z oceną skuteczności i bezpieczeństwa stosowania (patrz 5.1).

Farmakokinetykę gancyklowiru oceniano również w grupie 24 noworodków w wieku od 8 do 34 dni z objawową wrodzoną chorobą cytomegalowirusową. Wszyscy pacjenci otrzymali gancyklowir w dawce 6 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Następnie pacjentom podawano doustnie walgancyklowir, przy czym dawka walgancyklowiru w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego mieściła się w zakresie od 14 mg/kg mc. do 20 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Dawka 16 mg/kg mc. dwa razy na dobę walgancyklowiru w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego zapewniała podobną całkowitą ekspozycję u noworodków, jak po podaniu dożylnym gancyklowiru w dawce 6 mg/kg mc. dwa razy na dobę oraz podobną całkowitą ekspozycję na gancyklowir, jak po podaniu dożylnym u dorosłych skutecznej dawki 5 mg/kg mc. W poniższej tabeli przedstawiono medianę wartości AUC, Cmax, te oraz odchylenie standardowe w porównaniu do wyników u dorosłych.

Parametr

farmakokinetyczny

Dorośli

Noworodki

5 mg/kg mc. GAN w dawce pojedynczej

(n = 8)

6 mg/kg mc. GAN dwa razy na dobę (n = 19)

16 mg/kg mc. VAL dwa razy na dobę (n = 19)

AUC0-o> (mggodz./l)

25,4 ± 4,32

-

-

AUCi2h (mggodz./l)

-

38,25 ± 42,7

30,1 ± 15,1

Cmax (bg/ml)

9,03 ± 1,26

12,9 ± 21,5

5,44 ± 4,04

ti/2 (godz.)

3,32 ± 0,47

2,52 ± 0,55

2,98 ± 1,26

GAN = gancyklowir, i. v.

VAL = walgancyklowir, doustnie

Model farmakokinetyczny świadczy o tym, że typowe wartości klirensu (l/godz.), objętości dystrybucji (l) i biodostępności gancyklowiru u noworodków wynoszą odpowiednio: 0,146 x masa ciała 168, 1,15 x masa ciała i 54%. Dane te są zbyt ograniczone, aby można było wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub zaleceń co do dawkowania u dzieci z wrodzoną chorobą CMV.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Walgancyklowir jest prolekiem gancyklowiru, więc działanie obserwowane po podaniu gancyklowiru będzie takie samo, jak po podaniu walgancyklowiru. Toksyczność walgancyklowiru w badaniach przedklinicznych była taka sama, jak toksyczność gancyklowiru; ekspozycja na gancyklowir była porównywalna lub mniejsza od występującej u ludzi otrzymujących dawki początkowe.

Stwierdzono nieodwracalne zmiany: gonadotoksyczność (ubytek komórek jąder) i nefrotoksyczność (mocznica, zwyrodnienie komórek) oraz zmiany przemijające: mielotoksyczność (niedokrwistość, neutropenia, limfocytopenia) i toksyczne działanie na przewód pokarmowy (martwica komórek błony śluzowej).

Dalsze badania wykazały, że gancyklowir ma działanie mutagenne in vitro w komórkach chłoniaka myszy oraz w teście mikrojądrowym u myszy. Gancyklowir zwiększał częstość występowania guzów gruczołu napletka u samców myszy, guzów przedżołądka zarówno u samców, jak i samic myszy oraz guzów tkanek rozrodczych i wątroby u samic myszy.

Ponadto, u myszy i królików, gancyklowir zwiększał częstość resorpcji płodu oraz częstość występowania wad wrodzonych (np. rozszczep podniebienia, wrodzony brak oczu / mikroftalmia oraz wodogłowie).

Wykazano również, że gancyklowir pogarsza płodność u samców myszy oraz zaburza spermatogenezę u psów. Efekty rakotwórcze i toksyczny wpływ na reprodukcję wystąpiły po ekspozycji układowej na poziomie niższym lub tylko nieco wyższym niż oczekiwanie klinicznie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna

Mannitol

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon, typ A

Otoczka tabletki

Powłoka typu Opadry II32K54870 Pink zawierająca: Hypromelozę 15cP Laktozę jednowodną Tytanu dwutlenek (E 171)

Triacetynę

Tlenek żelaza czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 9 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

•    Blistry z folii PVC/ACLAR/PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 30 i 60 tabletek powlekanych.

•    60 ml butelka z HDPE zawierająca pojemnik z HDPE ze środkiem pochłaniającym wilgoć oraz z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i uszczelnieniem. Wielkości opakowań: 30 tabletek powlekanych.

•    100 ml biała butelka z HDPE zawierajaca pojemnik z HDPE ze środkiem pochłaniającym wilgoć oraz z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci i uszczelnieniem. Wielkości opakowań: 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr Pozwolenia:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Valganciclovir Teva