Imeds.pl

Valsartan Hct Mylan 160 Mg + 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Valsartan HCT Mylan, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valsartan HCT Mylan, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valsartan HCT Mylan, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Valsartan HCT Mylan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsartan HCT Mylan

3.    Jak stosować lek Valsartan HCT Mylan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valsartan HCT Mylan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Valsartan HCT Mylan i w jakim celu się go stosuje

Lek Valsartan HCT Mylan zawiera dwie substancje czynne zwane walsartanem i hydrochlorotiazydem. Obie te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie).

   Walsartan należy do klasy leków tzw. “antagonistów receptora angiotensyny II”, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancj ą powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Walsartan działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.

   Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi. Hydrochlorotiazyd zwiększa ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi.

Valsartan HCT Mylan jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się kontrolować podaniem każdego ze składników oddzielnie.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka ataków serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowego poziomu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsartan HCT Mylan

Kiedy nie stosować leku Valsartan HCT Mylan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidu (substancje chemiczne podobne do hydrochlorotiazydu) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjentka jest w ciąży po 3. miesiącu (lepiej jest również unikać stosowania leku Valsartan HCT Mylan we wczesnym okresie ciąży - patrz część dotycząca ciąży)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek

-    jeśli pacjent nie może oddawać moczu

-    jeśli pacjent jest dializowany za pomocą sztucznej nerki

-    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu i sodu we krwi lub zwiększone stężenie wapnia we krwi, pomimo leczenia

-    u pacjentów z dną

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, nie należy stosować tego leku i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Valsartan HCT Mylan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas lub inne leki zwiększaj ące stężenie potasu we krwi takie jak heparyna. Konieczna może być regularna kontrola ilości potasu we krwi przez lekarza.

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowało uczulenie na sulfonamidy lub penicylinę

-    jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi.

-    jeśli u pacjenta występuje biegunka lub nasilone wymioty.

-    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych.

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca.

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnicy nerkowej.

-    jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

-    jeśli pacjent choruje na hiperaldosteronizm: jest to choroba, w której nadnercza wytwarzaj ą zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron. Jeśli ta choroba jest obecna u pacjenta, stosowanie leku Valsartan HCT Mylan nie jest zalecane.

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek.

-    jeśli u pacjenta występuje gorączka, wysypka i ból stawów, które mogą być objawami tocznia rumieniowatego układowego (SLE, choroba autoimmunologiczna).

- jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, dna moczanowa, duże stężenia cholesterolu lub tłuszczów we krwi.

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po zastosowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi z tej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta występuje uczulenie lub astma.

-    lek może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na słońce.

-    należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Valsartan HCT Mylan nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować leku u pacjentek po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on znacząco zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany na tym etapie ciąży (patrz część dotycząca ciąży).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Valsartan HCT Mylan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Valsartan HCT Mylan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Valsartan HCT Mylan z pewnymi innymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub, w pewnych przypadkach, odstawienie jednego z leków. Dotyczy to w szczególności następujących leków:

-    litu, leku stosowanego w leczeniu pewnych rodzajów chorób psychicznych

- leków, które wpływają lub mogą być podatne na wpływ stężenia potasu we krwi, takie jak digoksyna, lek kontrolujący rytm serca, niektóre leki przeciwpsychotyczne i antydepresanty

- leków, które mogą zwiększać ilość potasu we krwi takich jak suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, heparyna

- leków, które mogą zmniejszać ilość potasu we krwi takie jak kortykosteroidy, niektóre leki przeczyszczające

-    leków moczopędnych, leków stosowanych w leczeniu dny takich jak allopurinol, terapeutycznych dawek witaminy D i suplementów wapnia, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (leków doustnych lub insulin)

- innych leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak leki beta-adrenolityczne lub metyldopa bądź leków zwężających naczynia krwionośne lub pobudzających serce takich jak noradrenalina lub adrenalina

- leków zwiększających stężenie cukru we krwi, takich jak diazoksyd

-    leków stosowanych w leczeniu raka takich jak metotreksat lub cyklofosfamid

-    leków przeciwbólowych

-    leków stosowanych w zapaleniu stawów

- leków zwiotczających mięśnie, takich ja tubokuraryna

-    leków przeciwcholinergicznych, takich jak atropina lub biperyden

-    amantadyny (leku stosowanego w zapobieganiu grypie)

-    cholestyraminy i kolestypolu (leków stosowanych w leczeniu wysokiego stężenia tłuszczów we krwi)

-    cyklosporyny, leku stosowanego u pacjentów z przeszczepem narządu w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepu

-    barbituranów i leków narkotycznych (leki stosowane w zaburzeniach snu lub leki przeciwbólowe stosowane np. podczas operacji)

-    leków przeciwpadaczkowych, jak karbamazepina - lek stosowany w leczeniu napadów padaczkowych

-    ryfampicyny, leku stosowanego w leczeniu gruźlicy

-    rytonawiru, leku stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIV

- leków wpływających na motorykę żołądka, takie jak cisapryd

Valsartan HCT Mylan z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Valsartan HCT Mylan można stosować z posiłkiem lub bez posiłku.

Należy unikać spożywania alkoholu do czasu skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może spowodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi i (lub) zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy i omdleń.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zwykle poradzi, aby przerwać stosowanie leku Valsartan HCT Mylan przed zaj ściem w ciążę lub gdy tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży, i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Valsartan HCT Mylan. Lek Valsartan HCT Mylan nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować tego leku u pacjentek po 3. miesiącu w ciąży, ponieważ może on znacząco zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub zaczyna karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Valsartan HCT Mylan nie jest zalecany u matek karmiących piersią; lekarz może w takim przypadku wybrać inną metodę leczenia dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi lub obsługi maszyn bądź wykonywania innych czynności wymagających koncentracji każdy pacjent powinien ustalić, jak lek Valsartan HCT Mylan na niego wpływa. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, Valsartan HCT Mylan, może w rzadko występujących przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Lek Valsartan HCT Mylan zawiera laktozę.

Jeśli w przeszłości lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów (np. laktozy), przed przyjęciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Valsartan HCT Mylan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Valsartan HCT Mylan to jedna tabletka na dobę. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, zwykle w godzinach porannych. Lekarz zadecyduje jaką ilość tabletek leku Valsartan HCT Mylan należy stosować. W zależności od reakcji na leczenie, lekarz może zaproponować większą lub mniejszą dawkę leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Valsartan HCT Mylan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Droga i sposób podawania

Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Czas trwania leczenia

Nie należy zmieniać dawki lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi często nie dostrzegają żadnych oznak tego problemu. Wielu z nich czuje się zupełnie normalnie. To sprawia, że ważne jest, aby regularnie kontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valsartan HCT Mylan

W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem. W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub oddziałem ratunkowym szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Valsartan HCT Mylan

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli jest

już jednak pora na kolejną dawkę, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valsartan HCT Mylan

Zaprzestanie leczenia lekiem Valsartan HCT Mylan może spowodować pogorszenie się nadciśnienia. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i powodować konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej. Należy zgłosić się do lekarza lub do szpitala, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

• trudności z przełykaniem

•    pokrzywka i trudności z oddychaniem

•    wysypka skórna z tworzeniem się pęcherzy, które maja wygląd małych tarcz (centralne ciemne plamy otoczone bledszym obszarem z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi) zwana rumieniem wielopostaciowym

Poniższe działania niepożądane obserwowano w trakcie leczenia lekiem Valsartan HCT Mylan z następującą częstotliwością:

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą występować u 1 na 100 ludzi

-    kaszel

-    obniżone ciśnienie krwi

-    uczucie pustki w głowie

-    odwodnienie (z uczuciem pragnienia, suchością jamy ustnej i języka, zmniejszeniem częstości oddawania moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchą skórą)

-    ból mięśni

-    uczucie zmęczenia

-    mrowienie lub drętwienie

-    nieostre widzenie

-    szumy w uszach takie jak syczenie, brzęczenie

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: mogą występować u 1 na 10 000 ludzi

-    zawroty głowy

-    biegunka

-    ból stawów

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych

-    trudności z oddychaniem

-    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu

-    małe stężenie sodu we krwi (któremu czasem towarzyszą nudności, uczucie zmęczenia, splątanie, złe samopoczucie, drgawki)

-    małe stężenie potasu we krwi (któremu niekiedy towarzyszy osłabienie mięśni, skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca)

-    mała liczba białych ciałek krwi (z takimi objawami jak gorączka, zakażenia skórne, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami, osłabienie)

-    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które może, w rzadko występujących przypadkach, wywoływać zażółcenie skóry i oczu)

-    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek)

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (co może, w rzadkich przypadkach, wywołać dnę)

-    omdlenie

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu samego walsartanu lub samego hydrochlorotiazydu, których nie obserwowano po podaniu leku Yalsartan HCT Mylan

Walsartan

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą występować u 1 na 100 ludzi

-    uczucie wirowania

-    ból brzucha

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych

-    wysypka skórna ze swędzeniem lub bez, przebiegająca z niektórymi z następujących objawów przedmiotowych i podmiotowych: gorączką, bólem stawów, bólem mięśni, obrzękiem węzłów chłonnych i (lub) objawami grypo-podobnymi

-    wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

-    mała liczba płytek krwi (czasami z niewyjaśnionym krwawieniem lub powstawaniem sińców)

-    duże stężenie potasu we krwi (czasami ze skurczem mięśni, zaburzeniami rytmu serca)

-    reakcje alergiczne (z takimi objawami jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności z oddychaniem lub obrzęk, zawroty głowy)

-    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; swędzenie

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

-    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie procentowej zawartości czerwonych krwinekwe krwi (oba te czynniki w ciężkich przypadkach mogą wywołać niedokrwistość)

-    niewydolność nerek

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często występujące działania niepożądane: mogą występować u więcej niż 1 na 10 ludzi

- małe stężenie potasu we krwi, zwiększenie stężenia lipidów we krwi (głownie przy stosowaniu wyższych dawek)

Często występujące działania niepożądane: mogą występować u 1 na 10 ludzi

-    swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki

-    niski poziom sodu we krwi, niski poziom magnezu we krwi

-    wysoki poziom kwasu moczowego

-    zmniejszony apetyt

-    łagodne nudności i wymioty

-    omdlenia, omdlenia po wstaniu

-    impotencja

Rzadko występujące działania niepożądane: mogą występować u 1 na 1000 ludzi

-    obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (z powodu wzmożonej wrażliwości na słońce)

-    zaparcie, uczucie dyskomfortu w żołądku lub jelitach, biegunka, zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry lub oczu)

-    niemiarowe bicie serca

-    wysokie stężenie wapnia, wysoki poziom cukru we krwi, wydalanie cukru z moczem, pogorszenie cukrzycowej równowagi metabolicznej

-    ból głowy, zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie rąk i stóp

-    zaburzenia snu

-    smutny nastrój (depresja)

-    mała liczba płytek krwi (czasami z krwawieniem lub powstawaniem sińców pod skórą)

-    zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: mogą występować u 1 na 10 000 ludzi

- zapalenie naczyń krwionośnych z takimi objawami jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy,

- gorączka

- swędzenie lub zaczerwienienie skóry

-    powstawanie pęcherzy na wargach, powiekach i ustach

- łuszczenie się skóry

- gorączka

-    wysypka skórna związana z bólem stawów

- zaburzenia mięśniowe

- gorączka (skórny toczeń rumieniowaty)

-    silny ból w górnej części brzucha; brak lub mała liczba różnych krwinek

- ciężkie reakcje alergiczne

- trudności w oddychaniu

- zakażenia płuc, duszności

- zaburzenia metaboliczne w wynikające z utraty chlorku z organizmu

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

-    silny spadek ilości krwinek, co może powodować osłabienie, zasinienia lub zwiększać prawdopodobieństwo zakażenia

-    wysokie ciśnienie w oku (jaskra)

-    zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek

-    gorączka, osłabienie

-    skurcze mięśni

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valsartan HCT Mylan

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku, butelce lub blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zużyć w ciągu 100 dni od momentu otwarcia butelki. Po otwarciu przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce.

Lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.Nie stosować leku Valsartan HCT Mylan w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub śladów próby jego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Valsartan HCT Mylan

Substancjami czynnymi leku są walsartan i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka 80 mg + 12,5 mg zawiera 80 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu

Każda tabletka 160 mg + 12,5 mg zawiera 160 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu

Każda tabletka 160 mg + 25 mg zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu

Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,sodu laurylosiarczan, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, krospowidon, powidon (K30).

Otoczka zawiera hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, talk oraz

Valsartan HCT Mylan,80 mg + 12,5 mg: żelaza tlenek żółty (E 172) i żelaza tlenek czerwony (E 172)

Valsartan HCT Mylan,160 mg + 12,5 mg: żelaza tlenek czerwony (E 172)

Valsartan HCT Mylan,160 mg + 25 mg: żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda lek Valsartan HCT Mylan i co zawiera opakowanie

Valsartan HCT Mylan, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane są to

jasnopomarańczowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „VH1” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Valsartan HCT Mylan,160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane, są to czerwonawe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „VH2” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Valsartan HCT Mylan,160 mg + 25 mg, tabletki powlekane, są to brązowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „VH3” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Valsartan HCT Mylan jest dostępny w blistrach po 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 98 tabletek, blistrach kalendarzowych po 28 tabletek oraz w butelkach po 56, 98, 100, 200, 250 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Mylan S.A.S.

117 allee des Parcs 69800 Saint Priest Francja

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft.

H-2900, Komarom Mylan utca 1, Hungary

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013