Imeds.pl

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors 80 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors 80 mg/12,5 mg, 80 mg+12,5 mg, tabletki powlekane

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors 160 mg/12,5, 160 mg+12,5 mg, tabletki powlekane

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors 160 mg/25 mg, 160 mg+25 mg, tabletki powlekane

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors 320 mg/12,5 mg, 320 mg+12,5 mg, tabletki powlekane

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors 320 mg/25 mg, 320 mg+25 mg, tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ścisle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors i w jakim celu się go stosuj e

2.    Informacj e ważne przed przyj ęciem leku Valsartan/Hydrochlorothi azyd Advisors

3.    Jak przyjmować lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors

6.    Zawartośc opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZYD ADVISORS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors tabletki powlekane zawiera dwie substancje czynne zwane walsartanem i hydrochlorotiazydem. Obie te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie).

   walsartan należy do klasy leków tzw. “antagonistów receptora angiotensyny II”, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Walsartan działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.

   hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych

triazydowymi lekami moczopędnymi.

Hydrochlorotiazyd zwiększa ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi.

Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się kontrolować podaniem każdego ze składników oddzielnie.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka ataków serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowego poziomu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU VALSARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZYD ADVISORS

Kiedy nie stosować leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidu (substancje chemiczne podobne do hydrochlorotiazydu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (lepiej jest również unikać stosowania leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors we wczesnym okresie ciąży - patrz część dotycząca ciąży).

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

•    jeśli pacjent nie może oddawać moczu.

•    jeśli pacjent jest dializowany za pomocą sztucznej nerki.

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu i sodu we krwi lub zwiększone stężenie wapnia we krwi, pomimo leczenia.

•    u pacjentów z dną.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, nie należy

stosować tego leku i skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valsartan/ Hydrochlorothiazyd

Advisors

•    jeśli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas lub inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi takie jak heparyna.

Konieczna może być regularna kontrola ilości potasu we krwi przez lekarza.

•    jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu we krwi.

•    jeśli u pacjenta występuje biegunka lub nasilone wymioty.

•    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych.

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca.

•    jeśli u pacjenta występuj e zwężenie tętnicy nerkowej.

•    jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

•    jeśli pacjent choruje na hiperaldosteronizm; jest to choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron. Jeśli ta choroba jest obecna u pacjenta, stosowanie leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors nie jest zalecane.

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek.

•    jeśli u pacjenta występuje gorączka, wysypka i ból stawów, które mogą być objawami tocznia rumieniowatego układowego (SLE, choroba autoimmunologiczna).

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, dna moczanowa, wysokie stężenia cholesterolu lub tłuszczów we krwi.

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po zastosowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi z tej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta występuje uczulenie lub astma.

•    lek może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na słońce.

Nie zaleca się stosowania leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany na tym etapie ciąży (patrz część dotycząca ciąży).

Inne leki i Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors z pewnymi innymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub, w pewnych przypadkach, odstawienie jednego z leków. Dotyczy to w szczególności następujących leków:

•    litu, leku stosowanego w leczeniu pewnych rodzajów chorób psychicznych

•    leków, które wpływają lub mogą być podatne na wpływ stężenia potasu we krwi, takie jak digoksyna, lek kontrolujący rytm serca, niektóre leki przeciwpsychotyczne

•    leków, które mogą zwiększać ilość potasu we krwi takich jak suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, heparyna

•    leków, które mogą zmniejszać ilość potasu we krwi takie jak kortykosteroidy, niektóre leki przeczyszczające

•    leków moczopędnych, leków stosowanych w leczeniu dny takich jak allopurinol, terapeutycznych dawek witaminy D i suplementów wapnia, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (leków doustnych lub insulin)

•    innych leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak leki beta-adrenolityczne lub metyldopa bądź leków zwężających naczynia krwionośne lub pobudzających serce takich jak noradrenalina lub adrenalina

•    leków zwiększających stężenie cukru we krwi, takich jak diazoksyd

•    leków stosowanych w leczeniu raka takich j ak metotreksat lub cyklofosfamid

•    leków przeciwbólowych

•    leków stosowanych w zapaleniu stawów

•    leków zwiotczających mięśnie, takich ja tubokuraryna

•    leków przeciwcholinergicznych, takich jak atropina lub biperyden

•    amantadyny (leku stosowanego w zapobieganiu grypie)

•    cholestyraminy i kolestypolu (leków stosowanych w leczeniu wysokiego stężenia tłuszczów we krwi)

•    cyklosporyny, leku stosowanego u pacjentów z przeszczepem narządu w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepu

•    niektórych antybiotyków (tetracyklin), leków znieczulających i uspokajających

•    karbamazepiny, leku stosowanego w leczeniu napadów padaczkowych

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors z jedzeniem i piciem i (lub) alkoholem

Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors można stosować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy unikać spożywania alkoholu do czasu skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może spowodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi i (lub) zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy i omdleń.

Ciąża karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę)

Lekarz zwykle poradzi, aby przerwać stosowanie leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors przed zajściem w ciążę lub gdy tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży, i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors. Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3. miesiącu w ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.

•    Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią

Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors nie jest zalecany u matek karmiących piersią; lekarz może w takim przypadku wybrać inną metodę leczenia dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi lub obsługi maszyn bądź wykonywania innych czynności wymagających koncentracji każdy pacjent powinien ustalić, jak lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors na niego wpływa. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors

Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK YALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZYD ADVISORS

Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Takie postępowanie pomoże uzyskać najlepsze rezultaty i ograniczyć ryzyko działań niepożądanych. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi często nie dostrzegają żadnych oznak tego problemu. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu tym ważniejsze jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza prowadzącego, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Lekarz poda dokładną liczbę tabletek leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors, jaką należy zażywać. Lekarz może zasugerować zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors to jedna tabletka na dobę.

•    Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

•    Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, zwykle w godzinach porannych.

•    Lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors można przyjmować z posiłkiem lub bez.

•    Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors

W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko się pacjentowi o tym przypomni. Jeśli jest już jednak pora na kolejną dawkę, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors

Zaprzestanie leczenia lekiem Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors może spowodować pogorszenie się nadciśnienia. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:

■    bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów,

■    często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100;

■    niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000;

■    rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000;

■    bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów;

■    nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Należy zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności z przełykaniem

•    pokrzywka i trudności z oddychaniem

Inne występujące działania niepożądane:

Niezbyt często:

   kaszel

•    obniżone ciśnienie krwi

•    uczucie pustki w głowie

•    odwodnienie (z uczuciem pragnienia, suchością jamy ustnej i języka, rzadkim oddawaniem moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchą skórą)

•    ból mięśni

•    uczucie zmęczenia

•    mrowienie lub drętwienie

•    nieostre widzenie

•    szumy (np. syczenie, brzęczenie) w uszach

Bardzo rzadko

   zawroty głowy

•    biegunka

•    ból stawów

Częstość nieznana

   trudności z oddychaniem

•    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu

•    niskie stężenie sodu we krwi (któremu czasem towarzyszą nudności, uczucie zmęczenia, splątanie, złe samopoczucie, drgawki)

•    niskie stężenie potasu we krwi (któremu niekiedy towarzyszy osłabienie mięśni, skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca)

•    mała liczba białych ciałek krwi (z takimi objawami jak gorączka, zakażenia skórne, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami, osłabienie)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które może, w rzadkich przypadkach, wywoływać zażółcenie skóry i oczu)

•    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek)

•    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (co może, w rzadkich przypadkach, wywołać dnę)

•    omdlenie

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu samego walsartanu lub samego

hydrochlorotiazydu, których nie obserwowano po podaniu leku

Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors:

Walsartan

Niezbyt często

   uczucie wirowania

•    ból brzucha

Częstość nieznana

   wysypka skórna ze swędzeniem lub bez, przebiegająca z niektórymi z następujących objawów przedmiotowych i podmiotowych: gorączką, bólem stawów, bólem mięśni, obrzękiem węzłów chłonnych i (lub) objawami grypo-podobnymi

•    wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

•    mała liczba płytek krwi (czasami z niewyjaśnionym krwawieniem lub powstawaniem sińców)

•    wysokie stężenie potasu we krwi (czasami ze skurczem mięśni, zaburzeniami rytmu serca)

•    reakcje alergiczne (z takimi objawami jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności z oddychaniem lub obrzęk, zawroty głowy)

•    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; swędzenie

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie procentowej zawartości czerwonych krwinek we krwi (oba te czynniki w ciężkich przypadkach mogą wywołać niedokrwistość)

•    niewydolność nerek

Hydrochlorotiazyd

Często

•    swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki

•    zmniejszony apetyt

•    łagodne nudności i wymioty

•    omdlenia, omdlenia po wstaniu

•    impotencja

Rzadko

•    obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (z powodu wzmożonej wrażliwości na słońce)

•    zaparcie, uczucie dyskomfortu w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry lub oczu)

•    niemiarowe bicie serca

•    ból głowy

•    zaburzenia snu

•    smutny nastrój (depresja)

•    mała liczba płytek krwi (czasami z krwawieniem lub powstawaniem sińców pod skórą)

Bardzo rzadko

•    zapalenie naczyń krwionośnych z takimi objawami jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka

•    swędzenie lub zaczerwienienie skóry

•    powstawanie pęcherzy na wargach, powiekach i ustach

•    łuszczenie się skóry

•    gorączka

•    wysypka skórna związana z bólem stawów

•    zaburzenia mięśniowe

•    gorączka (skórny toczeń rumieniowaty)

   silny ból w górnej części brzucha; brak lub mała liczba różnych krwinek

•    ciężkie reakcje alergiczne

•    trudności w oddychaniu

•    infekcje płuc; duszności

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa; tel: +48 22 492 11 00; fax: +48 22 492 11 09;e-mail: adr@urpl.gov.pl.) Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VALSARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZYD ADVISORS

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Blister PVC/Aluminium/OPA/Aluminium

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Blister PVC/PE/PVDC/Aluminium Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Nie stosować leku Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub śladów próby jego otwarcia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd

Substancją czynną jest Valsartan + Hydrochlorothiazyd

Każda tabletka zawiera 80 mg walsartanu+12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka zawiera 160 mg walsartanu+12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka zawiera 160 mg walsartanu+25 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka zawiera 320 mg walsartanu+12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka zawiera 320 mg walsartanu+25 mg hydrochlorotiazydu.

Oraz substancje pomocnicze rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Laktoza bezwodna

dodatkowo dla:

80 mg+12,5 mg, 320+12,5 mg Otoczka - Opadry pink 03F84837:

Hyporomeloza 6cP Dwutlenek tytanu (E171)

Makrogol 8000 Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Talk

160 mg+12,5 mg, 320+25 mg Otoczka - Opadry red 03F55355:

Hyporomeloza 6cP Dwutlenek tytanu (E171)

Makrogol 8000

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Talk

160 mg+25 mg

Otoczka - Opadry brown 03F86762:

Hyporomeloza 6cP Dwutlenek tytanu (E171)

Makrogol 4000 Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Talk

Jak wygląda lek Valsartan/Hydrochlorothiazyd

Tabletka powlekana 80 mg+12,5 mg

Tabletka barwy pomarańczowej, w kształcie owalnym, dwustronnie wypukła, powlekana o długości 11,8±0,3 mm i 6,2±0,3 mm szerokości, z wytłoczonym napisem”364” na jednej stronie i płaska na drugiej stronie.

Tabletka 160 mg+12,5 mg

Tabletka barwy ciemnoczerwonej, w kształcie owalnym, dwustronnie wypukła, powlekana o długości 17,7±0,3 mm i 7,1±0,3 mm szerokości, z wytłoczonym napisem”365” na jednej stronie i płaska na drugiej stronie.

Tabletka 160 mg+25 mg

Tabletka barwy brazowej, w kształcie owalnym, dwustronnie wypukła, powlekana o długości 17,7±0,3 mm i 7,1±0,3 mm szerokości, z wytłoczonym napisem”366” na jednej stronie i płaska na drugiej stronie.

Tabletka 320 mg+12,5 mg

Tabletka barwy pomararańczowej, w kształcie owalnym, dwustronnie wypukła, powlekana o długości 20,4±0,3 mm i 9,6±0,3 mm szerokości, z wytłoczonym napisem”367” na jednej stronie i płaska na drugiej stronie.

Tabletka 320 mg+25 mg

Tabletka barwy ciemnoczerownej, w kształcie owalnym, dwustronnie wypukła, powlekana o długości 20,4±0,3 mm i 9,6±0,3 mm szerokości, z wytłoczonym napisem”368” na jednej stronie i płaska na drugiej stronie.

Tabletki powlekane dostępne są w blistrach PVC/Aluminium/OPA/Aluminium oraz PVC/PE/PVDC/Aluminium po: 14-20-28-30-56-60-90 i 100 tabletek .

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

@visors

Bosstraat 4

3040 Huldenberg, Belgia

Wytwórca

PSI supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 - Block C

9820 Merelbeke

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: