+ iMeds.pl

Valsartan orion 40 mgUlotka Valsartan orion

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Valsartan Orion, 40 mg, tabletki powlekane Valsartan Orion, 80 mg, tabletki powlekane Valsartan Orion, 160 mg, tabletki powlekane Valsartan Orion, 320 mg, tabletki powlekane

Valsartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Valsartan Orion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsartan Orion

3.    Jak stosować lek Valsartan Orion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valsartan Orion

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VALSARTAN ORION I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Walsartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją występującą w organizmie, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, prowadząc do wzrostu ciśnienia krwi. Walsartan blokuje wpływ angiotensyny II. W efekcie dochodzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i spadku ciśnienia krwi.

Lek Valsartan Orion jest stosowany w leczeniu:

- Wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone może doprowadzić do zniszczenia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek, jak również może być przyczyną udaru, niewydolności serca lub nerek a także zwiększa ryzyko wystąpienia zawału. Obniżenie ciśnienia tętniczego do normalnego poziomu zmniejsza ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

-    Pacjentów z niewydolnością serca.

-    Pacjentów po niedawno przebytym zawale serca. Niedawno oznacza od 12 godzin do 10 dni temu. Lek Valsartan Orion można stosować w sytuacji braku możliwości użycia innych leków lub razem z innymi lekami w leczeniu zawału serca lub niewydolności serca. Lekarz prowadzący podejmie decyzję, który lek jest najlepszy dla danego pacjenta.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VALSARTAN ORION

Kiedy nie stosować leku Valsartan Orion

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Valsartan Orion

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby

-    jeśli pacjentka jest po 3. miesiącu ciąży

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valsartan Orion

-    jeśli pacjent ma łagodną lub umiarkowaną chorobę wątroby

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest dializowany

-    jeśli pacjent ma zwężenie tętnicy nerkowej

-    jeśli pacjent miał niedawno przeszczepioną nerkę

- jeśli pacjent jest już leczony z powodu zawału serca lub niewydolności serca (ponieważ może być konieczne sprawdzenie czynności nerek pacjenta przez lekarza)

-    jeśli pacjent ma inną ciężką chorobę serca

- jeśli pacjent choruje na aldosteronizm (stan, w którym organizm wytwarza za dużo hormonu o nazwie aldosteron), ponieważ nie zaleca się wówczas stosowania leku Valsartan Orion

-    jeśli nie masz 18 lat i przyjmujesz Valsartan Orion z innymi lekami, które są inhibitorami układu renina-angiotensyna-aldosteron (leki obniżające ciśnienie tętnicze); twój lekarz powinien regularnie sprawdzać funkcje nerek oraz ilość potasu we krwi

- jeśli pacjent przyjmuje leki, które zwiększają ilość potasu we krwi, takie jak suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna (ponieważ konieczna może okazać się systematyczna kontrola ilości potasu we krwi)

- jeśli pacjent jest odwodniony (utracił dużo płynów) z powodu biegunki, wymiotów lub stosowania dużych dawek leków moczopędnych (diuretyków)

- jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub może zajść w ciążę (nie zaleca się stosowania leku Valsartan Orion na początku ciąży).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Valsartan Orion, w szczególności:

-    inne leki na wysokie ciśnienie krwi, szczególnie leki moczopędne (diuretyki)

- leki, które zwiększają ilość potasu we krwi, takie jak suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym aspiryna (stosowane w przypadku bólu i zapalenia)

-    lit (stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych)

-    nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Valsartan Orion z inhibitorami konwertazy angiotesnyny (np. kaptoprylem, ramiprylem) po zawale serca

-    nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Valsartan Orion z inhibitorami konwertazy angiotesnyny i beta-adrenolitykami (np. atenololem, bizoprololem) w przypadku niewydolności serca.

Stosowanie leku Valsartan Orion z jedzeniem i piciem

Lek Valsartan Orion można stosować z posiłkiem lub bez. Lek należy stosować codziennie mniej więcej o tej samej porze, połykając tabletkę i popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Valsartan Orion nie wolno przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, gdyż może on poważnie zaszkodzić dziecku. Ponadto nie zaleca się stosowania leku Valsartan Orion we wczesnej ciąży. Z tego powodu pacjentka musi powiedzieć lekarzowi, jeżeli sądzi, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie przyjmowania leku Valsartan Orion przed zajściem w ciążę lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży i zaleci przyjmowanie innego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Orion w trakcie karmienia piersią. Jeżeli pacjentka chce karmić piersią, lekarz może zalecić przyjmowanie innego leku, szczególnie jeżeli dziecko karmione piersią jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W rzadkich przypadkach lek Valsartan Orion może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn należy upewnić się, że lek nie powoduje u pacjenta zawrotów głowy i zmęczenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Valsartan Orion

Lek zawiera cukier o nazwie laktoza. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK VALSARTAN ORION

Lek Valsartan Orion należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Wysokie ciśnienie krwi: Zazwyczaj stosowana dawka leku to 80 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 320 mg u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest pod kontrolą. Najlepsze działanie leku uzyskuje się po 4 tygodniach stosowania.

Niewydolność serca: Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 40 mg dwa razy na dobę. Lekarz będzie zwiększał dawkę leku stopniowo w ciągu kilku tygodni do osiągnięcia dawki maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę.

Niedawno przebyty zawał serca: Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się po upływie 12 godzin od wystąpienia zawału serca, zazwyczaj od dawki 20 mg dwa razy na dobę. Dawkę 20 mg można uzyskać przez podzielenie tabletki 40 mg na pół. Lekarz będzie zwiększał dawkę leku stopniowo w ciągu kilku tygodni do osiągnięcia dawki maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę.

Pacjenci z łagodną lub umiarkowaną chorobą wątroby bez zaburzeń przepływu żółci (cholestazy) nie powinni przyjmować dawki większej niż 80 mg na dobę.

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem tętniczym

Zwyczajową dawką u pacjentów o wadze poniżej 35 kg jest 40 mg walsartanu raz dziennie. Zwyczajową dawką początkową u pacjentów o wadze 35 kg i większej jest 80 mg walsartanu raz dziennie. W niektórych przypadkach lekarz może przepisać większe dawki (dawka może być zwiększona do 160 mg, maksymalnie do 320 mg).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valsartan Orion

Jeśli pacjent lub inna osoba przypadkowo połknie za dużo tabletek leku lub w przypadku podejrzenia, że lek połknęło dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku mogą być zawroty głowy i/lub omdlenie, związane ze zbyt silnym spadkiem ciśnienia krwi.

Pominięcie zastosowania leku Valsartan Orion

Jeżeli pacjent zapomni o zastosowaniu leku, powinien przyjąć go niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, chyba że jest już pora przyjęcia następnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Valsartan Orion

Przerwanie leczenia lekiem Valsartan Orion może prowadzić do zaostrzenia choroby. Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Valsartan Orion może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ich częstotliwość jest określana w następujący sposób:

bardzo często: występuje u więcej niż 1 osoby na 10 często: występuje u 1 do 10 osób na 100 niezbyt często: występuje u 1 do 10 osób na 1 000 rzadko: występuje u 1 do 10 osób na 10 000

bardzo rzadko: występuje u mniej niż 1 osoby na 10 000

nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast

skontaktować się z lekarzem:

-    rzadkie objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak swędząca wysypka na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, języka, warg i gardła, trudności z oddychaniem.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż jednej na 100 osób):

-    niskie ciśnienie krwi, zawroty głowy lub omdlenie przy wstawaniu, spowodowane nagłym spadkiem ciśnienia krwi

-    wpływ na nerki (lekarz może kontrolować czynność nerek w trakcie przyjmowania leku Valsartan Orion).

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż 1 na 100 osób):

-    ból głowy, kaszel

-    ból brzucha, nudności lub wymioty, biegunka

-    zmęczenie, osłabienie, wrażenie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

-    ciężkie problemy z nerkami powodujące nudności lub wymioty, biegunkę, zwiększone lub zmniejszone wytwarzanie moczu, krew w moczu, obrzęki, duszność

-    zbyt duża ilość potasu we krwi prowadząca do skurczów mięśni, nieprawidłowego rytmu serca

-    duszność, trudności z oddychaniem w pozycji leżącej

-    obrzęki stóp lub nóg (objawy niewydolności serca)

-    nagła utrata przytomności.

Częstość nieznana:

-    wysypka, swędzenie wraz z niektórymi z następujących objawów: gorączką, bólem stawów, bólem mięśni

-    obrzęk węzłów chłonnych i/lub objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej)

-    fioletowo-czerwone plamki, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

-    ból mięśni

-    mała liczba białych krwinek, prowadząca do wystąpienia gorączki, bólu gardła, owrzodzeń w jamie ustnej lub zwiększenia ryzyka zakażenia

-    obniżone stężenie hemoglobiny oraz mniejsza liczba płytek krwi, prowadząca do nietypowych krwawień lub występowania siniaków, a w ciężkich przypadkach do niedokrwistości

-    wzrost parametrów czynności wątroby (które mogą wskazywać na uszkodzenie wątroby), w tym wzrost stężenia bilirubiny we krwi (który w ciężkich przypadkach może powodować zażółcenie skóry i oczu)

-    wzrost stężenia mocznika, azotu i kreatyniny we krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może zależeć od choroby, na jaką pacjent choruje. Na przykład takie działania niepożądane, jak zawroty głowy oraz pogorszenie czynności nerek występują rzadziej u pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia krwi, niż u pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału serca.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VALSARTAN ORION

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Valsartan Orion po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Valsartan Orion w przypadku widocznego uszkodzenia opakowania lub śladów jego otwarcia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Valsartan Orion

-    Substancją czynną leku jest walsartan. Każda tabletka zawiera 40 mg, 80 mg, 160 mg lub 320 mg walsartanu.

-    Ponadto lek zawiera: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krospowidon, powidon (K-30), krzemionka koloidalna, bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka:

Instacoat Universal ICE-U-10281 yellow: Hypromeloza 6 cP, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 4000, Talk, Żelaza tlenek, żółty (E 172).

Instacoat Universal ICE-U-0116 pink: Hypromeloza 6 cP, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 8000, Żelaza tlenek, żółty (E 172), Żelaza tlenek, czarny (E 172), Żelaza tlenek, czerwony (E 172).

Instacoat Universal ICE-U-0115 yellow: Hypromeloza 6 cP, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 8000, Żelaza tlenek, żółty (E 172), Żelaza tlenek, czarny (E 172), Żelaza tlenek, czerwony (E 172). Instacoat Universal ICE-U-0114 brown: Hypromeloza 6 cP, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 8000, Żelaza tlenek, żółty (E 172), Żelaza tlenek, czarny (E 172), Żelaza tlenek, czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Valsartan Orion i co zawiera opakowanie

Valsartan Orion 40 mg to żółte, owalne tabletki powlekane, ze ściętymi krawędziami i literą „V” wytłoczoną na jednej stronie tabletki oraz cyframi „4” i „0” wytłoczonymi po obu stronach linii podziału na drugiej stronie tabletki. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Valsartan Orion 80 mg to różowe, okrągłe tabletki powlekane, ze ściętymi krawędziami i napisem „V80” wytłoczonym na jednej stronie tabletki oraz linią podziału na drugiej stronie. Linia podziału ułatwia jedynie połykanie a części powstałe w wyniku przełamania tabletki nie będą równe.

Valsartan Orion 160 mg to szaro-pomarańczowe, owalne tabletki powlekane, ze ściętymi krawędziami i napisem „V160” wytłoczonym na jednej stronie tabletki oraz linią podziału na drugiej stronie. Linia podziału ułatwia jedynie połykanie a części powstałe w wyniku przełamania tabletki nie będą równe.

Valsartan Orion 320 mg to jasnobrązowe, owalne tabletki powlekane, ze ściętymi krawędziami i napisem „V320” wytłoczonym na jednej stronie tabletki oraz linią podziału na drugiej stronie. Linia podziału ułatwia jedynie połykanie a części powstałe w wyniku przełamania tabletki nie będą równe.

Tabletki są pakowane w blistry PVC/Aluminium/OPA/Aluminium.

Wielkości opakowań: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Dr. Reddy’s Laboratories(UK) Ltd.

6, Riverview Road, Beverlay, East Yorkshire HU 17 OLD Wielka Brytania

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 02200 Espoo

Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy, Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja: Valsartan Orion Data zatwierdzenia ulotki:

7

Valsartan Orion

Charakterystyka Valsartan orion

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Valsartan Orion, 40 mg, tabletki powlekane Valsartan Orion, 80 mg, tabletki powlekane Valsartan Orion, 160 mg, tabletki powlekane Valsartan Orion, 320 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana Valsartan Orion 40 mg zawiera: Walsartan    40 mg

Substancja pomocnicza: Laktoza jednowodna 14,25 mg co odpowiada 13,54 mg laktozy.

Jedna tabletka powlekana Valsartan Orion 80 mg zawiera: Walsartan    80    mg

Substancja pomocnicza: Laktoza jednowodna    28,5 mg

co odpowiada 27,08 mg laktozy.

Jedna tabletka powlekana Valsartan Orion 160 mg zawiera: Walsartan    160    mg

Substancja pomocnicza: Laktoza jednowodna    57    mg

co odpowiada 54,15 mg laktozy.

Jedna tabletka powlekana Valsartan Orion 320 mg zawiera: Walsartan    320    mg

Substancja pomocnicza: Laktoza jednowodna    114 mg

co odpowiada 108,30 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

40 mg

Żółta, owalna, powlekana tabletka o ukośnie ściętych krawędziach, z wytłoczoną literą „V” po jednej stronie tabletki oraz wytłoczonymi cyframi „4” i „0” po obu stronach linii podziału po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

80 mg

Różowa, okrągła, powlekana tabletka o ukośnie ściętych krawędziach, z wytłoczonym napisem „V80” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie. Linia podziału jest zaznaczona wyłącznie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podziału tabletek na dwie równe części.

160 mg

Szaro-pomarańczowa, owalna, powlekana tabletka o ukośnie ściętych krawędziach, z wytłoczonym napisem „V160” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie. Linia podziału jest zaznaczona wyłącznie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podziału tabletek na dwie równe części.

320 mg

Jasnobrązowa, owalna, powlekana tabletka o ukośnie ściętych krawędziach, z wytłoczonym napisem „V320” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie. Linia podziału jest zaznaczona wyłącznie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podziału tabletek na dwie równe części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze (tylko 40 mg)

Leczenie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Nadciśnienie tętnicze (tylko 80 mg, 160 mg i 320 mg)

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz nadciśnienia u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego

Leczenie pacjentów z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową dysfunkcją skurczową lewej komory po niedawno przebytym (12 godzin - 10 dni) zawale mięśnia sercowego, których stan jest stabilny klinicznie (patrz: punkty 4.4 i 5.1).

Niewydolność serca

Leczenie objawowej niewydolności serca w przypadku, gdy stosowanie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) jest przeciwwskazane lub jako terapia dodana do leczenia inhibitorami ACE w przypadku, gdy nie można zastosować beta-blokerów (patrz: punkty 4.4 i 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (tylko 80 mg, 160 mg i 320 mg)

Zalecana dawka produktu Valsartan Orion w tabletkach wynosi 80 mg raz na dobę. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wyraźnie zauważalne po 2 tygodniach, a najlepsze działanie uzyskuje się w ciągu 4 tygodni. U niektórych pacjentów z niedostatecznie kontrolowanym ciśnieniem tętniczym krwi można zwiększyć dawkę do 160 mg lub maksymalnie do 320 mg.

Produkt Valsartan Orion w tabletkach może być również podawany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Dodatkowe zastosowanie leku moczopędnego, takiego jak hydrochlorotiazyd, spowoduje większe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w tej populacji pacjentów.

Stosowanie u pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego (tylko 40 mg, 80 mg i 160 mg)

U pacjentów, których stan jest stabilny klinicznie, terapię można rozpocząć już 12 godzin po zawale mięśnia sercowego. Po podaniu początkowej dawki wynoszącej 20 mg dwa razy na dobę, dawkę produktu Valsartan Orion należy zwiększać stopniowo do 40 mg, 80 mg i 160 mg dwa razy na dobę w ciągu następnych kilku tygodni. Dawkę początkową można uzyskać, przełamując podzielną tabletkę 40 mg.

Docelowa maksymalna dawka produktu wynosi 160 mg dwa razy na dobę. Ogółem, zaleca się osiągnięcie dawki wynoszącej 80 mg dwa razy na dobę w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia, natomiast docelowej maksymalnej dawki wynoszącej 160 mg dwa razy na dobę - przed upływem 3 miesięcy leczenia, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta. W przypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego lub zaburzenia czynności nerek, należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Produkt Valsartan Orion może być stosowany u pacjentów leczonych za pomocą innych terapii pozawałowych, np. leków trombolitycznych, kwasu acetylosalicylowego, beta-blokerów, statyn i leków moczopędnych. Nie zaleca się stosowania produktu w skojarzeniu z inhibitorami ACE (patrz: punkty 4.4 i 5.1).

Ocena stanu zdrowia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca (tylko 40 mg, 80 mg i 160 mg)

Zalecana początkowa dawka produktu Valsartan Orion w tabletkach wynosi 40 mg dwa razy na dobę. Dawkę należy zwiększać do poziomu 80 mg i 160 mg dwa razy na dobę w odstępach czasu wynoszących co najmniej dwa tygodnie do momentu uzyskania najwyższej dawki, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta. Należy wziąć pod uwagę zmniejszenie dawki jednocześnie stosowanych leków moczopędnych. Maksymalna dawka dobowa podawana w badaniach klinicznych wynosi 320 mg w dzielonych dawkach.

Produkt Valsartan Orion można podawać w skojarzeniu z innymi produktami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca. Jednakże nie zaleca się stosowania leczenia potrójnie skojarzonego za pomocą inhibitora ACE, beta-blokera i produktu Valsartan Orion (patrz: punkty 4.4 i 5.1).

Ocena stanu zdrowia pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki w przypadku pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki w przypadku pacjentów z klirensem kreatyniny > 10 ml/min (patrz: punkty 4.4 i 5.2).

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby bez cholestazy dawka produktu Valsartan Orion nie powinna przekraczać 80 mg. Stosowanie produktu Valsartan Orion w tabletkach jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz u pacjentów z cholestazą (patrz: punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat

Dawka początkowa u dzieci o wadze poniżej 35 kg wynosi 40 mg raz dziennie, natomiast u dzieci o wadze powyżej 35 kg dawka początkowa wynosi 80 mg raz dziennie. Dawka powinna być dostosowana w oparciu o reakcję organizmu na zmiany ciśnienia. W celu uzyskania informacji dotyczących maksymalnych dawek badanych w testach klinicznych patrz tabela poniżej.

Dawki wyższe od podanych nie zostały poddane badaniom i dlatego nie zaleca się ich stosowania.

Waga

Maksymalne dawki badane w testach klinicznych

> 18 kg do < 35 kg

80 mg

> 35 kg do < 80 kg

160 mg

> 80 kg do < 160 kg

320 mg

Dzieci poniżej 6 lat

Dostępne dane zostały opisane w punkcie 4.8, 5.1 oraz 5.2. Niemniej jednak bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Valsartan Orion u dzieci w wieku od 1 do 6 lat nie zostało ustalone.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z niewydolnością nerek Stosowanie u pacjentów pediatrycznych z klirensem kreatyniny < 30 ml/min oraz u pacjentów pediatrycznych poddawanych dializoterapii nie zostało zbadane. Dlatego też w tej grupie chorych nie zaleca się podawania walsartanu. U pacjentów pediatrycznych z klirensem kreatyniny > 30 ml/min nie ma konieczności zmiany dawkowania. Należy starannie kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z niewydolnością wątroby Jak w przypadku dorosłych, Valsartan Orion jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży z ostrą niewydolnością wątroby, marskością żółciową oraz u pacjentów z cholestazą (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania produktu Valsartan Orion u dzieci i młodzieży z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby. Dawka walsartanu u tych pacjentów nie powinna przekraczać 80 mg.

Niewydolność serca i stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego u dzieci i młodzieży Stosowanie produktu Valsartan Orion nie jest zalecane w leczeniu niewydolności serca lub świeżo przebytego zawału mięśnia sercowego u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Produkt Valsartan Orion w tabletkach można przyjmować niezależnie od posiłków. Produkt powinien być podawany z wodą.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby, marskość żółciowa wątroby i cholestaza.

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz: punkty 4.4 i 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hiperkaliemia

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu z suplementami potasu, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, substytutami soli zawierającymi potas oraz innymi lekami, które mogą zwiększać stężenie potasu (heparyna itp.). Należy odpowiednio monitorować stężenie potasu.

Pacjenci z niedoborem sodu i/lub odwodnieni

U pacjentów z ciężkim niedoborem sodu i/lub płynów wewnątrznaczyniowych, np. u pacjentów otrzymujących wysokie dawki leków moczopędnych, w rzadkich przypadkach może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze po włączeniu terapii produktem Valsartan Orion w tabletkach. Niedobór sodu i/lub płynów wewnątrznaczyniowych należy wyrównać przed rozpoczęciem leczenia produktem Valsartan Orion w tabletkach, np. poprzez zredukowanie dawki leków moczopędnych.

Zwężenie tętnicy nerkowej

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu Valsartan Orion w tabletkach.

Krótkoterminowe podawanie produktu Valsartan Orion w tabletkach dwunastu pacjentom z wtórnym nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym spowodowanym jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej nie wywołało żadnych znaczących zmian w zakresie hemodynamiki nerek, stężenia kreatyniny w surowicy, ani azotu mocznikowego we krwi (BUN). Jednakże inne leki wpływające na układ renina-angiotensyna mogą zwiększać stężenie mocznika we krwi oraz poziom kreatyniny w surowicy u pacjentów z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, dlatego też podczas leczenia produktem Valsartan Orion zaleca się monitorowanie czynności nerek pacjentów.

Przeszczep nerki

Obecnie brak jest doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Valsartan Orion w tabletkach u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni być leczeni produktem Valsartan Orion w tabletkach, gdyż układ renina-angiotensyna u tych pacjentów nie jest aktywowany.

Zwężenie zastawki aortalnej i dwudzielnej, zaporowa kardiomiopatiaprzerostowa

Tak jak w przypadku wszystkich innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub dwudzielnej bądź z zaporową kardiomiopatią przerostową (HOCM).

Upośledzenie czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki w przypadku pacjentów z klirensem kreatyniny > 10 ml/min. Obecnie brak jest doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u pacjentów z klirensem kreatyniny < 10 ml/min oraz u pacjentów poddawanych dializie, dlatego też należy zachować ostrożność stosując walsartan w tej populacji pacjentów (patrz: punkty 4.2 i 5.2).

Upośledzenie czynności wątroby

Należy zachować ostrożność, stosując produkt Valsartan Orion w tabletkach u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby, bez cholestazy (patrz: punkty 4.2 i 5.2).

Ciąża

Nie należy włączać leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w trakcie ciąży. Pacjentki planujące zajście w ciążę należy przestawić na alternatywną metodę leczenia przeciwnadciśnieniowego o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa w przypadku ciąży, chyba że kontynuowanie terapii za pomocą leków z grupy AIIRA zostało uznane za konieczne. W przypadku stwierdzenia ciąży, należy bezzwłocznie odstawić leki z grupy AIIRA, a w stosownych przypadkach rozpocząć leczenie innymi możliwymi produktami (patrz: punkty 4.3 i 4.6).

Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego (tylko 40 mg, 80 mg i 160 mg)

Nie wykazano żadnych dodatkowych korzyści klinicznych z leczenia skojarzonego za pomocą kaptoprylu i walsartanu, natomiast stwierdzono wzrost ryzyka zdarzeń niepożądanych w porównaniu z leczeniem poszczególnymi produktami w monoterapii (patrz: punkty 4.2 i 5.1). Dlatego też, nie zaleca się stosowania walsartanu w skojarzeniu z inhibitorem ACE.

Należy zachować ostrożność, rozpoczynając leczenie u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Ocena stanu zdrowia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek (patrz: punkt 4.2).

Stosowanie produktu Valsartan Orion w tabletkach u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego prowadzi zazwyczaj do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, ale przerwanie terapii z powodu utrzymującego się objawowego niedociśnienia tętniczego nie jest zazwyczaj wymagane, o ile przestrzegane są instrukcje dotyczące dawkowania (patrz: punkt 4.2).

Niewydolność serca (tylko 40 mg, 80 mg i 160 mg)

U pacjentów z niewydolnością serca leczenie potrójnie skojarzone za pomocą inhibitora ACE, beta-blokera i produktu Valsartan Orion w tabletkach nie wykazało żadnych korzyści klinicznych (patrz: punkt 5.1). Takie leczenie skojarzone najwyraźniej zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych i w konsekwencji nie jest zalecane.

Należy zachować ostrożność, rozpoczynając leczenie u pacjentów z niewydolnością serca. Ocena stanu zdrowia pacjentów z niewydolnością serca powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek (patrz: punkt 4.2).

Stosowanie produktu Valsartan Orion w tabletkach u pacjentów z niewydolnością serca prowadzi zazwyczaj do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, ale przerwanie terapii z powodu utrzymującego się objawowego niedociśnienia tętniczego nie jest zazwyczaj wymagane, o ile przestrzegane są instrukcje dotyczące dawkowania (patrz: punkt 4.2).

U pacjentów, u których czynność nerek może być zależna od aktywności układu renina-angiotensyna (np. u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca), leczenie inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę związane było z oligurią i/lub postępującą azotemią oraz, w rzadkich przypadkach, z ostrą niewydolnością nerek i/lub zgonem. Ponieważ walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, nie można wykluczyć, że stosowanie produktu Valsartan Orion w tabletkach może być związane z upośledzeniem czynności nerek.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania

Lit

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE zgłaszano występowanie odwracalnego wzrostu stężenia litu w surowicy i jego toksyczności. Z powodu braku doświadczeń dotyczących jednoczesnego podawania walsartanu z litem nie zaleca się stosowania tego połączenia. Jeżeli stosowanie tego leczenia skojarzonego okaże się konieczne, zaleca się uważne monitorowanie stężenia litu w surowicy.

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas i inne substancje, które mogą zwiększać stężenie potasu

W przypadku gdy konieczne jest stosowanie walsartanu w skojarzeniu z produktem leczniczym, wpływającym na stężenie potasu, zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy (> 3 g/dobę) i nieselektywne NLPZ

W przypadku jednoczesnego podawania antagonistów receptora angiotensyny II z lekami z grupy NLPZ może nastąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Ponadto jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II i leków z grupy NLPZ może zwiększyć ryzyko pogorszenia czynności nerek, jak również spowodować wzrost stężenia potasu w surowicy. Dlatego też zaleca się monitorowanie czynności nerek w początkowym okresie leczenia oraz odpowiednie nawodnienie pacjenta.

Inne

W badaniach oceniających interakcje pomiędzy walsartanem a innymi lekami nie stwierdzono żadnych znaczących klinicznie interakcji pomiędzy walsartanem a którąkolwiek z następujących substancji:

cymetydyną, warfaryną, furosemidem, digoksyną, atenololem, indometacyną, hydrochlorotiazydem, amlodypiną, glibenklamidem.

Dzieci i młodzież

W przypadku nadciśnienia u dzieci i młodzieży, gdy pierwotne zaburzenia nerek są powszechne, zalecana jest ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu walsartanu z innymi substancjami, które hamują działanie układu renina-angiotensyna-aldosteron, co może powodować wzrost stężenia potasu w surowicy. Należy starannie kontrolować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz: punkt 4.4). Stosowanie leków z grupy AIIRA jest przeciwwskazane w trakcie drugiego i trzeciego trymestru ciąży (patrz: punkty 4.3 i 4.4)._


Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności w następstwie ekspozycji na działanie inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające, jednakże nie można wykluczyć niewielkiego wzrostu tego ryzyka. Pomimo braku danych pochodzących z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego ze stosowaniem leków z grupy AIIRA, podobne ryzyko może występować w przypadku tej grupy leków. Pacjentki planujące zajście w ciążę należy przestawić na alternatywną metodę leczenia przeciwnadciśnieniowego o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa w przypadku ciąży, chyba że kontynuowanie terapii za pomocą leków z grupy AIIRA zostało uznane za konieczne. W przypadku stwierdzenia ciąży, należy bezzwłocznie odstawić leki z grupy AIIRA, a w stosownych przypadkach rozpocząć leczenie innymi możliwymi produktami.

Potwierdzono, że ekspozycja na leki z grupy AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (osłabienie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia); patrz również: punkt 5.3, zatytułowany „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”.

Jeżeli ekspozycja na leki z grupy AIIRA nastąpiła od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie kontrolnego badania ultrasonograficznego czynności nerek i czaszki.

Niemowlęta, których matki przyjmowały leki z grupy AIIRA, należy uważnie monitorować pod kątem wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz również: punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja

Z powodu braku informacji dotyczących stosowania walsartanu podczas karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu Valsartan Orion w tabletkach w tym okresie. W okresie laktacji, a w szczególności w przypadku karmienia piersią noworodka lub dziecka urodzonego przedwcześnie, preferowane jest stosowanie innych możliwych metod leczenia z dokładniej potwierdzonym profilem bezpieczeństwa.

Płodność

Walsartan w dawkach doustnych sięgających 200 mg/kg/dobę nie wpływał niekorzystnie na rozród u samic i samców szczurów. Taka dawka stanowi sześciokrotną maksymalną zalecaną dawkę u ludzi, w przeliczeniu na mg/m2 (w obliczeniach przyjmuje się dawkę doustną 320 mg/dobę u pacjenta o wadze ciała 60 kg).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów. Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy pamiętać, że mogą wystąpić sporadycznie zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

4.8    Działania niepożądane

Nadciśnienie tętnicze

W kontrolowanych badaniach klinicznych prowadzonych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stwierdzono, że ogólna częstość występowania działań niepożądanych na lek (ADR) była porównywalna z placebo i zgodna z parametrami farmakologicznymi walsartanu. Częstość występowania działań niepożądanych na lek wydawała się być niezależna od wielkości dawki lub czasu trwania leczenia i nie wykazywała związku z płcią, wiekiem i rasą pacjenta.

Poniżej wymieniono działania niepożądane na lek zgłaszane w wyniku badań klinicznych, doświadczeń porejestracyjnych i badań laboratoryjnych, według klasyfikacji układów i narządów.

Działania niepożądane sklasyfikowano w zależności od częstości ich występowania, począwszy od najczęściej występujących, według następującego podziału: bardzo często (> 1/10), często (od > 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (<

1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W poszczególnych grupach częstości występowania, działania niepożądane uporządkowano według malejącego stopnia ciężkości.

W przypadku wszystkich działań niepożądanych zgłaszanych na podstawie doświadczeń porejestracyjnych i badań laboratoryjnych nie można zastosować żadnej z wymienionych częstości występowania ADR, dlatego też wymieniono je w tabeli z określeniem „nieznana częstość występowania”.

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

częstość

występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Spadek stężenia

hemoglobiny,

spadek stężenia

hematokrytu,

neutropenia,

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza

Zaburzenia

metabolizmu

Wzrost stężenia potasu w

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

częstość

występowania

i odżywiania

surowicy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty

głowy

Zaburzenia naczyń

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Zaburzenia

żołądkowo-

jelitowe

Bóle w

jamie

brzusznej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podwyższone wyniki badania czynności wątroby, w tym wzrost stężenia bilirubiny w surowicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy, wysypka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Niewydolność

nerek

i upośledzenie czynności nerek, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie

Działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu zostało zbadane w dwóch randomizowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonych na 561 pacjentach pediatrycznych w wieku od 6 do 18 roku życia. Z wyjątkiem odosobnionych zaburzeń żołądkowo-jelitowych (takich jak ból brzucha, nudności i wymioty) oraz zawrotów głowy, nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w typie, częstotliwości i ciężkości działań niepożądanych między profilem bezpieczeństwa u pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 18 roku życia a tym, którego występowanie u dorosłych pacjentów zostało wcześniej zgłoszone.

Neurokognitywna i rozwojowa ocena pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 16 roku życia nie wykazała żadnego klinicznie istotnego niepożądanego działania na skutek stosowania produktu Valsartan Orion przez okres do jednego roku.

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonym na 90 dzieciach w wieku od 1 do 6 roku życia, po którym nastąpił roczny okres przedłużenia otwartych badań klinicznych, odnotowano dwa zgony oraz odosobnione przypadki znacznego wzrostu poziomu transaminaz wątrobowych. Przypadki te wystąpiły w populacji, w której występowały poważne schorzenia współistniejące. Związek przyczynowy z produktem Valsartan Orion nie został jednak ustalony. W drugim badaniu, w którym randomizowano 75 dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia, podczas leczenia walsartanem nie stwierdzono żadnego istotnego zwiększenia poziomu transaminazy wątrobowej i nie odnotowano zgonów.

Występowanie hiperkaliemii odnotowano znacznie częściej u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia z pierwotną chroniczną chorobą nerek.

Profil bezpieczeństwa zaobserwowany w kontrolowanych badaniach klinicznych na pacjentach dorosłych po zawale mięśnia sercowego i/lub z niewydolnością serca różni się od ogólnego profilu bezpieczeństwa zaobserwowanego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Może być to związane z pierwotną chorobą występującą u tych pacjentów. Niepożądane działania leku, które wystąpiły u dorosłych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub z niewydolnością serca zostały podane poniżej.

Pacjenci po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub z niewydolnością serca (badane wyłącznie u dorosłych pacjentów)

Profil bezpieczeństwa odnotowany w kontrolowanych badaniach klinicznych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub z niewydolnością serca różni się od ogólnego profilu bezpieczeństwa obserwowanego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Może to być związane z chorobą zasadniczą u pacjentów. Poniżej wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i/lub z niewydolnością serca.

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

częstość

występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopen

ia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperkaliemia

Wzrost stężenia potasu w surowicy

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, zawroty głowy przy

Omdlenia, bóle głowy

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Nieznana

częstość

występowania

zmianie

położenia

ciała

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Niewydolność

serca

Zaburzenia naczyń

Niedociśnieni e tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne

Zapalenie

naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Zaburzenia

żołądkowo-

jelitowe

Nudności,

biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podwyższone wyniki badania czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchow

y

Wysypka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Niewydolność

nerek

i upośledzenie

czynności

nerek

Ostra

niewydolność nerek, wzrost stężenia kreatyniny w surowicy

Wzrost stężenia azotu

mocznikowego we krwi (BUN)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie,

uczucie

zmęczenia

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie produktu Valsartan Orion w tabletkach może spowodować znaczne niedociśnienie tętnicze, które może prowadzić do obniżenia poziomu świadomości, zapaści naczyniowej i/lub wstrząsu.

Metody terapeutyczne zależą od czasu zażycia leku oraz rodzaju i stopnia ciężkości objawów, przy czym podstawowe znaczenie ma stabilizacja krążenia.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach, a następnie podać płyny uzupełniające objętość krwi krążącej.

Prawdopodobieństwo eliminacji produktu Yalsartan Orion w wyniku hemodializy jest niewielkie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora angiotensyny II, kod ATC: C09CA03.

Produkt Valsartan Orion jest silnym i specyficznym antagonistą receptora angiotensyny II (Ang II), który jest aktywny po podaniu doustnym. Działa wybiórczo na podtyp receptora ATj, który jest odpowiedzialny za znane działania angiotensyny II. Wzrost stężenia Ang II w osoczu w wyniku zablokowania receptora ATj przez walsartan może pobudzić niezablokowany receptor AT2, co wydaje się równoważyć efekty działania receptora ATj. Produkt Valsartan Orion nie wykazuje cząstkowej aktywności agonistycznej w stosunku do receptora ATi i charakteryzuje się znacznie (około 20 000 razy) większym powinowactwem do receptora ATi niż do receptora AT2. Nie stwierdzono, aby produkt Valsartan Orion tworzył wiązania z innymi receptorami hormonalnymi lub kanałami jonowymi, które odgrywają ważną rolę w regulacji czynności układu sercowo-naczyniowego lub aby je blokował.

Produkt Valsartan Orion nie hamuje aktywności ACE (znanej również jako kininaza II), który przekształca Ang I w Ang II i powoduje rozpad bradykininy. Z powodu braku działania na ACE oraz na stężenie bradykininy i substancji P istnieje małe prawdopodobieństwo, aby stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II było związane z kaszlem. W badaniach klinicznych porównujących walsartan z inhibitorem ACE, częstość występowania suchego kaszlu była znamiennie (P < 0,05) mniejsza u pacjentów leczonych walsartanem niż u osób stosujących inhibitor ACE (odpowiednio: 2,6% wobec 7,9%). W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono suchy kaszel podczas leczenia inhibitorem ACE, występowanie kaszlu odnotowano u 19,5% uczestników badania otrzymujących walsartan oraz u i9,0% pacjentów stosujących tiazydowy lek moczopędny w porównaniu z 68,5% osób leczonych inhibitorem ACE (P < 0,05).

Nadciśnienie tętnicze (tylko 80 mg, 160 mg i 320 mg)

Podawanie produktu Valsartan Orion w tabletkach pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, nie powodując zmiany częstości tętna.

U większości pacjentów w ciągu 2 godzin po doustnym podaniu pojedynczej dawki produktu odnotowuje się początek działania przeciwnadciśnieniowego, natomiast maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi następuje po 4-6 godzinach. Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się przez 24 godziny po podaniu dawki leku. W przypadku wielokrotnego podawania produktu działanie przeciwnadciśnieniowe jest wyraźnie zauważalne po 2 tygodniach, natomiast najlepsze rezultaty osiągane są w ciągu 4 tygodni i utrzymują się podczas długotrwałej terapii. Zastosowanie produktu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem powoduje znaczące dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Nagłe odstawienie produktu Valsartan Orion w tabletkach nie wiąże się z tzw. „nadciśnieniem z odbicia” ani innymi niepożądanymi zdarzeniami klinicznymi.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 i mikroalbuminurią, u których występowało nadciśnienie tętnicze, wykazano, że walsartan zmniejszał wydalanie albumin z moczem. W badaniu MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan - badanie oceniające redukcję mikroalbuminurii w wyniku stosowania walsartanu) oceniano zmniejszenie wydalania albumin z moczem (UAE) w wyniku zastosowania walsartanu (80-160 mg/raz na dobę) w porównaniu z amlodypiną (5-10 mg/raz na dobę), u 332 pacjentów z cukrzycą typu 2 (średnia wieku: 58 lat; 265 mężczyzn) z mikroalbuminurią (walsartan: 58 pg/min; amlodypina: 55,4 pg/min), z prawidłowym lub wysokim ciśnieniem tętniczym krwi oraz zachowaną czynnością nerek (stężenie kreatyniny we krwi < 120 pmol/l). Po 24 tygodniach stopień wydalania albumin z moczem uległ zmniejszeniu (p < 0,001) o 42% (-24,2 pg/min; 95% CI: od -40,4 do -19,1) w przypadku stosowania walsartanu oraz o około 3% (-1,7 pg/min; 95% CI: -5,6 do 14,9) w wyniku leczenia amlodypiną, pomimo podobnego stopnia obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w obu grupach.

Ponadto w badaniu dotyczącym walsartanu w tabletkach oceniano skuteczność tego związku w zakresie redukcji UAE u 391 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (BP = 150/88 mmHg) z cukrzycą typu 2, z albuminurią (średnia = 102 pg/min; 20-700 pg/min) oraz zachowaną czynnością nerek (średnie stężenie kreatyniny w surowicy = 80 pmol/l). Pacjentów zrandomizowano do jednej z 3 grup stosujących różne dawki walsartanu (160, 320 i 640 mg/raz na dobę) i leczono przez okres 30 tygodni. Celem badania było określenie optymalnej dawki walsartanu w celu redukcji UAE u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. Po 30 tygodniach procentowa zmiana stopnia wydalania albumin z moczem była znacząco mniejsza o 36% w porównaniu ze stanem wyjściowym w przypadku stosowania walsartanu w dawce 160 mg (95% CI: od 22 do 47%) oraz o 44% w przypadku stosowania walsartanu w dawce 320 mg (95% CI: od 31 do 54%). Wyciągnięto wniosek, że walsartan w dawce 160-320 mg powodował znaczącą klinicznie redukcję UAE u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym.

Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego (tylko 40 mg, 80 mg i 160 mg)

Badanie VALIANT (VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion - badanie oceniające walsartan w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego) było randomizowanym, kontrolowanym, międzynarodowym badaniem prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, z udziałem 14 703 pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego oraz objawami przedmiotowymi i podmiotowymi lub potwierdzeniem radiologicznym zastoinowej niewydolności serca i/lub potwierdzeniem dysfunkcji skurczowej lewej komory (która przejawia się frakcją wyrzutową serca wynoszącą 40% w wentrykulografii radioizotopowej lub 35% w echokardiografii lub angiografii kontrastowej). Pacjentów zrandomizowano do grupy stosującej walsartan, kaptopryl lub walsartan w skojarzeniu z kaptoprylem w okresie od 12 godzin do 10 dni po wystąpieniu objawów zawału mięśnia sercowego. Średni czas leczenia wynosił dwa lata. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do wystąpienia zgonu z dowolnej przyczyny.

Walsartan był równie skuteczny jak kaptopryl w zakresie zmniejszania umieralności z dowolnej przyczyny po zawale mięśnia sercowego. Odsetek zgonów z dowolnej przyczyny był podobny w grupie stosującej walsartan (19,9%), kaptopryl (19,5%) oraz walsartan + kaptopryl (19,3%). Połączenie walsartanu z kaptoprylem nie przyniosło dodatkowych korzyści w porównaniu ze stosowaniem kaptoprylu w monoterapii. Nie odnotowano różnic pomiędzy walsartanem a kaptoprylem pod względem umieralności z dowolnej przyczyny, w zależności od wieku, płci, rasy, leczenia podstawowego lub choroby zasadniczej. Ponadto walsartan skutecznie wydłużał czas do wystąpienia zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i zmniejszał odsetek tych zgonów, jak również skracał czas hospitalizacji z powodu niewydolności serca, powtórnego zawału mięśnia sercowego, przywrócenia akcji serca i udaru niezakończonego zgonem (drugorzędowy złożony punkt końcowy).

Profil bezpieczeństwa walsartanu był zgodny z przebiegiem klinicznym u pacjentów leczonych po przebytym zawale mięśnia sercowego. W zakresie czynności nerek odnotowano podwojenie stężenia kreatyniny w surowicy u 4,2% pacjentów leczonych walsartanem, u 4,8% pacjentów stosujących walsartan + kaptopryl oraz u 3,4% pacjentów leczonych kaptoprylem. Przerwanie terapii z powodu wystąpienia różnych zaburzeń czynności nerek odnotowano w przypadku 1,1% pacjentów leczonych walsartanem, 1,3% pacjentów stosujących walsartan + kaptopryl oraz 0,8% pacjentów leczonych kaptoprylem. Ocena stanu zdrowia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego powinna obejmować ocenę czynności nerek.

Nie stwierdzono żadnych różnic w zakresie umieralności z dowolnej przyczyny ani w zakresie umieralności lub chorobowości z przyczyn sercowo-naczyniowych w przypadku podawania walsartanu + kaptoprylu, walsartanu w monoterapii lub kaptoprylu w monoterapii w skojarzeniu z beta-blokerami. Niezależnie od zastosowanego leczenia, umieralność była mniejsza w grupie pacjentów leczonych beta-blokerem, co sugeruje, że znane korzyści związane ze stosowaniem beta-blokerów w tej populacji pacjentów zostały potwierdzone w niniejszym badaniu.

Niewydolność serca (tylko 40 mg, 80 mg i 160 mg)

Badanie Val-HeFT było randomizowanym, kontrolowanym, międzynarodowym badaniem klinicznym, porównującym walsartan z placebo pod względem chorobowości i umieralności u 5010 pacjentów z niewydolnością serca klasy II (62%), klasy III (36%) i klasy IV (2%) wg NYHA, otrzymujących standardowe leczenie, u których frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) < 40% i średnica wewnętrzna lewej komory w czasie rozkurczu (LVIDD) > 2,9 cm/m2. Leczenie podstawowe obejmowało stosowanie inhibitorów ACE (93%), leków moczopędnych (86%), digoksyny (67%) i beta-blokerów (36%). Średni okres obserwacji wyniósł niemal dwa lata. Średnia dobowa dawka walsartanu w tabletkach w badaniu Val-HeFT wynosiła 254 mg. W badaniu określono dwa pierwszorzędowe punkty końcowe: zgon z dowolnej przyczyny (czas do wystąpienia zgonu) i złożony punkt końcowy w postaci umieralności i chorobowości z powodu niewydolności serca (czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia chorobowego), zdefiniowany jako zgon, nagły zgon z reanimacją, hospitalizacja z powodu niewydolności serca lub dożylne podanie leków inotropowych lub rozszerzających naczynia krwionośne przez co najmniej cztery godziny, bez hospitalizacji.

Umieralność z dowolnej przyczyny była podobna (p = NS) w grupie leczonej walsartanem (19,7%) i w grupie stosującej placebo (19,4%). Główną korzyść stanowiło zmniejszenie o 27,5% (95% CI: od 17 do 37%) ryzyka w zakresie czasu do wystąpienia pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca (13,9% wobec 18,5%). Wyniki sugerujące wyższość placebo (złożone ryzyko umieralności i chorobowości wynosiło 21,9% w grupie stosującej placebo w porównaniu z 25,4% w grupie leczonej walsartanem) odnotowano w stosunku do pacjentów, którzy otrzymali leczenie potrójnie skojarzone za pomocą inhibitora ACE, beta-blokera i walsartanu.

W podgrupie pacjentów niestosujących inhibitora ACE (n = 366) korzyści w zakresie chorobowości były największe. W tej podgrupie pacjentów umieralność z dowolnej przyczyny została znacząco zredukowana o 33% (95% CI: od -6% do 58%) w wyniku leczenia walsartanem w porównaniu z placebo (walsartan: 17,3% wobec placebo: 27,1%), a złożone ryzyko umieralności i chorobowości zostało znamiennie zmniejszone o 44% (walsartan: 24,9% wobec placebo: 42,5%).

U pacjentów otrzymujących inhibitor ACE bez beta-blokera umieralność z dowolnej przyczyny była podobna (p = NS) w grupie leczonej walsartanem (21,8%) i w grupie stosującej placebo (22,5%). Złożone ryzyko umieralności i chorobowości zostało znamiennie zmniejszone o 18,3% (95% CI: od 8% do 28%) w wyniku leczenia walsartanem w porównaniu z placebo (31,0% wobec 36,3%).

W całkowitej populacji badania Val-HeFT u pacjentów leczonych walsartanem stwierdzono znaczącą poprawę w zakresie klasy NYHA oraz przedmiotowych i podmiotowych objawów niewydolności serca, obejmujących duszność, uczucie zmęczenia, obrzęk i szmery oddechowe w porównaniu z grupą stosującą placebo. U pacjentów leczonych walsartanem stwierdzono lepszą jakość życia, co wykazano na podstawie zmiany wyniku kwestionariusza „Minnesota Living with Heart Failure Quality of Life” (kwestionariusz oceny jakości życia u pacjentów z niewydolnością serca, opracowany w stanie Minnesota), odnotowanej pomiędzy oceną wyjściową a punktem końcowym, w porównaniu z placebo.

U pacjentów leczonych walsartanem w punkcie końcowym badania odnotowano znamienny wzrost frakcji wyrzutowej i znaczący spadek wartości LVIDD w stosunku do stanu wyjściowego w porównaniu z placebo.

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie tętnicze

Działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu zostało zbadane w czterech randomizowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonych na 561 pacjentach pediatrycznych w wieku od 6 do 18 roku życia oraz 165 pacjentach pediatrycznych w wieku od 1 do 6 roku życia. Zaburzenia czynności nerek i dróg moczowych oraz otyłość stanowiły najczęstszą chorobę podstawową, potencjalnie wpływającą na rozwój nadciśnienia u dzieci objętych badaniami.

Doświadczenia kliniczne u dzieci w wieku 6 lat i starszych

Podczas badania klinicznego z udziałem 261 pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem, w wieku od 6 do 16 lat, dzieci o wadze ciała < 35 kg otrzymywały 10, 40 lub 80 mg walsartanu na dobę (tabletki; niska, średnia i wysoka dawka), a dzieci ważące > 35 kg otrzymywały 20, 80 i 160 mg walsartanu na dobę (tabletki; niska, średnia i wysoka dawka). Po upływie 2 tygodni walsartan powodował redukcję ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w sposób zależny od dawki. Wszystkie trzy dawki walsartanu (niska, średnia i wysoka) znacząco redukowały skurczowe ciśnienie krwi odpowiednio o 8, 10 i 12 mmHg w stosunku do wartości wyjściowych. Pacjentów ponownie randomizowano do grupy otrzymującej taką samą dawkę walsartanu lub do grupy otrzymującej placebo. U pacjentów otrzymujących w dalszym ciągu średnie i wysokie dawki walsartanu, najniższa wartość ciśnienia skurczowego była o 4 i 7 mmHg niższa niż u pacjentów otrzymujących placebo. U pacjentów otrzymujących niskie dawki walsartanu, najniższa wartość ciśnienia skurczowego była podobna do wartości u pacjentów otrzymujących placebo. Zależne od dawki działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu było spójne we wszystkich podgrupach demograficznych.

Podczas innego badania klinicznego z udziałem 300 pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem, w wieku od 6 do 18 lat, uczestników randomizowano do grupy otrzymującej przez 12 tygodni tabletki zawierające walsartan lub enalapryl. Dzieci o wadze ciała > 18 kg i < 35 kg otrzymywały walsartan w dawce 80 mg lub enalapryl w dawce 10 mg; dzieci ważące > 35 kg i < 80 kg otrzymywały walsartan w dawce 160 mg lub enalapryl w dawce 20 mg; natomiast dzieciom o wadze > 80 kg podawano walsartan w dawce 320 mg lub enalapryl w dawce 40 mg. Redukcja ciśnienia skurczowego krwi była porównywalna u pacjentów otrzymujących walsartan (15 mmHg) oraz enalapryl (14 mmHg) (wartość p < 0,0001; kryterium równoważność). Analogiczne wyniki obserwowano dla rozkurczowego ciśnienia krwi, uzyskując redukcję wartości ciśnienia odpowiednio o 9,1 mmHg i 8,5 mmHg dla walsartanu i enalaprylu.

Doświadczenia kliniczne u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Przeprowadzono dwa badania kliniczne z udziałem dzieci w wieku od 1 do 6 lat, obejmujące odpowiednio 90 i 75 pacjentów. Do badań nie włączono dzieci poniżej 1 roku życia. Pierwsze badanie potwierdziło skuteczność walsartanu w porównaniu z placebo, jednak nie wykazano odpowiedzi w zależności od dawki. W drugim badaniu podawanie wyższych dawek walsartanu wiązało się z większą redukcją ciśnienia krwi, jednak trend pokazujący zależność odpowiedzi od dawki nie osiągnął poziomu istotności statystycznej, a różnica terapeutyczna nie była znamienna w porównaniu do placebo. W związku z tymi niezgodnościami, nie zaleca się stosowania walsartanu w tej grupie wiekowej pacjentów (patrz punkt 4.8).

Europejska Agencja Leków odstąpiła od wymogu związanego z dostarczeniem wyników badań produktu Valsartan Orion we wszystkich podzbiorach populacji pediatrycznej z niewydolnością serca oraz niewydolnością serca po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Więcej informacji dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży znajduje się w punkcie 4.2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu walsartanu w monoterapii maksymalne stężenie w osoczu zostaje osiągnięte po 2-4 godzinach. Średnia bezwzględna biodostępność produktu wynosi 23%. Pokarm zmniejsza ekspozycję na walsartan (zmierzoną za pomocą AUC) o około 40% oraz maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) - o około 50%; chociaż po około 8 godzinach od podania dawki produktu stężenie walsartanu w osoczu jest podobne w grupie pacjentów, którym podano posiłek i w grupie pacjentów pozostających na czczo. Jednakże tej redukcji AUC nie towarzyszy znaczące klinicznie osłabienie działania terapeutycznego, dlatego też walsartan może być podawany niezależnie od posiłku.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji walsartanu w stanie równowagi dynamicznej po podaniu dożylnym wynosi około 17 litrów, co wskazuje, że walsartan nie jest rozprowadzany do tkanek w szerokim zakresie. Walsartan w dużym stopniu wiąże się z białkami surowicy (94-97%), głównie z albuminami.

Biotransformacja

Walsartan ulega biotransformacji w niewielkim stopniu, gdyż zaledwie około 20% dawki jest wydalane w postaci metabolitów. W osoczu stwierdzono występowanie metabolitu hydroksylowego w niskim stężeniu (poniżej 10% AUC walsartanu). Metabolit ten jest nieaktywny farmakologicznie.

Wydalanie

Walsartan charakteryzuje się wielowykładniczą kinetyką rozkładu (t/a < 1 godz. i t/2p około 9 godz.). Walsartan jest w większości wydalany z żółcią w kale (około 83% dawki) i przez nerki z moczem (około 13% dawki), głównie w postaci niezmienionej. Po podaniu dożylnym klirens osoczowy walsartanu wynosi około 2 l/godz., a klirens nerkowy - 0,62 l/godz. (około 30% klirensu całkowitego). Okres półtrwania walsartanu wynosi 6 godzin.

Pacjenci z niewydolnością serca

Średni czas do uzyskania maksymalnego stężenia oraz czas połowiczej eliminacji walsartanu u pacjentów z niewydolnością serca były podobne do wartości odnotowanych u zdrowych ochotników. Wartości AUC i Cmax walsartanu są niemalże proporcjonalne do zwiększanej dawki w klinicznym zakresie dawkowania (od 40 mg do 160 mg dwa razy na dobę). Średni współczynnik kumulacji wynosi około 1,7. Pozorny klirens walsartanu po podaniu doustnym wynosi około 4,5 l/godz. Wiek nie ma wpływu na pozorny klirens u pacjentów z niewydolnością serca.

Szczególne populacje

Pacjenci w podeszłym wieku

U niektórych pacjentów w podeszłym wieku stwierdzono nieco większą ogólnoustrojową ekspozycję na walsartan w porównaniu z młodymi pacjentami; jednakże nie wykazano, aby zjawisko to było znaczące klinicznie.

Dzieci i młodzież

Podczas badania 26 pediatrycznych pacjentów z nadciśnieniem, w wieku od 1 do 16 lat, otrzymujących pojedynczą dawkę zawiesiny walsartanu (średnio 0,9 do 2 mg/kg; dawka maksymalna 80 mg), klirens (litry/godz./kg) walsartanu był porównywalny w zakresie wieku od 1 do 16 lat oraz podobny do klirensu u osób dorosłych otrzymujących taką samą postać farmaceutyczną.

Pacjenci z upośledzoną czynnością nerek

Zgodnie z oczekiwaniami, kiedy klirens nerkowy stanowi jedynie 30% całkowitego klirensu osoczowego, nie stwierdzono żadnej korelacji pomiędzy czynnością nerek a ogólnoustrojową ekspozycją na walsartan. Dlatego też nie jest konieczne dostosowanie dawki w przypadku pacjentów z upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny > 10 ml/min). Dotychczas nie przeprowadzono testów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u pacjentów z klirensem kreatyniny < 10 ml/min oraz u pacjentów poddawanych dializie, dlatego należy zachować ostrożność, stosując walsartan w tej populacji pacjentów (patrz: punkty 4.2 i 4.4). Walsartan wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza, a prawdopodobieństwo jego wydalenia w wyniku dializy jest niewielkie.

Pacjenci z upośledzoną czynnością wątroby

W przybliżeniu 70% wchłoniętej dawki jest wydalane z żółcią, w większości w postaci niezmienionej. Walsartan nie ulega biotransformacji w znaczącym stopniu. U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby odnotowano dwukrotnie większą ekspozycję na produkt (AUC) w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Natomiast nie stwierdzono żadnej korelacji pomiędzy stężeniem walsartanu w osoczu a stopniem upośledzenia czynności wątroby. Stosowanie produktu Valsartan Orion w tabletkach nie było oceniane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz: punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

U szczurów podawanie dawek wykazujących działanie toksyczne u matki (600 mg/kg/dobę) w ciągu ostatnich dni ciąży i w okresie laktacji spowodowało skrócenie czasu przeżycia, zmniejszenie przyrostu masy ciała i opóźnienie rozwoju (rozwinięcie małżowin usznych i otwarcie przewodów słuchowych) u potomstwa (patrz: punkt 4.6). Powyższa dawka stosowana u szczurów (600 mg/kg/dobę) stanowi w przybliżeniu 18-krotność maksymalnej zalecanej dawki u człowieka, w przeliczeniu na mg/m(obliczenia zakładają podawaną doustnie dawkę wynoszącą 320 mg/dobę u pacjenta o masie ciała wynoszącej 60 kg).

W nieklinicznych badaniach dotyczących bezpieczeństwa wysokie dawki walsartanu (od 200 do 600 mg/kg masy ciała) powodowały u szczurów obniżenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt) i zmiany w hemodynamice nerek (niewielki wzrost stężenia mocznika w osoczu, rozrost kanalików nerkowych i bazofilię u samców). Powyższe dawki stosowane u szczurów (od 200 do 600 mg/kg/dobę) stanowią w przybliżeniu 6- i 18-krotność maksymalnej zalecanej dawki u człowieka, w przeliczeniu na mg/m2 (obliczenia zakładają podawaną doustnie dawkę wynoszącą 320 mg/dobę u pacjenta o masie ciała wynoszącej 60 kg).

U małp szerokonosych zmiany odnotowane po zastosowaniu podobnych dawek były zbliżone, ale charakteryzowały się cięższym stopniem nasilenia, szczególnie w nerkach, gdzie zmiany te przekształciły się w nefropatię, obejmującą zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny.

U obu gatunków odnotowano również przerost komórek aparatu przykłębuszkowego nerek. Wszystkie zmiany uznano za spowodowane farmakologicznym działaniem walsartanu, który powoduje długotrwale utrzymujące się niedociśnienie tętnicze, szczególnie u małp szerokonosych. Zjawisko przerostu komórek aparatu przykłębuszkowego nerek wydaje się nie dotyczyć stosowania walsartanu w dawkach terapeutycznych u ludzi.

Dzieci i młodzież

Codzienne podawanie nowonarodzonym/młodym szczurom (od 7 do 70 dnia po narodzeniu) małych doustnych dawek walsartanu w ilości 1 mg/kg/dzień (około 10-35% maksymalnej zalecanej dawki pediatrycznej wynoszącej 4 mg/kg/dzień w ekspozycji ogólnoustrojowej) spowodowało trwałe i nieodwracalne zniszczenie nerek. Wymienione powyżej działania przedstawiają spodziewane zwiększone działanie farmakologiczne inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensyny II typu 1; działania te obserwuje się podczas leczenia szczurów w pierwszych 13 dniach życia. Okres ten pokrywa się z 36 tygodniami ciąży u ludzi, która sporadycznie może przedłużyć się do 44 tygodni po zapłodnieniu. Podczas badania młodym szczurom podawano dawki leku do 70 dnia i nie można wykluczyć wpływu na dojrzewanie nerek (46 tygodni po narodzeniu). Dojrzewanie funkcjonalne nerek jest procesem trwającym przez pierwszy rok życia człowieka. W rezultacie nie można wykluczyć znaczenia klinicznego u dzieci poniżej 1 roku życia, podczas gdy dane przedkliniczne nie wskazują na obawy związane z bezpieczeństwem stosowania tego produktu u dzieci powyżej 1 roku życia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana

Krospowidon Powidon (K-30)

Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka

Instacoat Universal ICE-U-10281 yellow:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000 Talk

Żelaza tlenek, żółty (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0116 pink:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 8000

Żelaza tlenek, żółty (E 172)

Żelaza tlenek, czarny (E 172)

Żelaza tlenek, czerwony (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0115 yellow:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 8000

Żelaza tlenek, żółty (E 172)

Żelaza tlenek, czarny (E 172)

Żelaza tlenek, czerwony (E 172)

Instacoat Universal ICE-U-0114 brown:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 8000

Żelaza tlenek, żółty (E 172)

Żelaza tlenek, czarny (E 172)

Żelaza tlenek, czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium/OPA/Aluminium. Blistry pakowane są w tekturowe pudełka.

Wielkości opakowań: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 i 100

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących stosowania/przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Valsartan Orion