Imeds.pl

Valsartan Pfizer 80 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane Valsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane

Valsartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

• Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Valsartan Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsartan Pfizer

3.    Jak stosować lek Valsartan Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valsartan Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK VALSARTAN PFIZER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Valsartan Pfizer należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Angiotensyna II to wytwarzana przez organizm substancja, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym zwiększając ciśnienie tętnicze. Mechanizm działania leku Valsartan Pfizer polega na blokowaniu aktywności angiotensyny II, w wyniku czego naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, a ciśnienie tętnicze — zmniejszeniu.

Lek Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane można stosować w leczeniu trzech różnych schorzeń:

W leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18

lat. Nadciśnienie tętnicze obciąża serce i tętnice. Nieleczone prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek, co może doprowadzić do udaru mózgu, niewydolności serca lub niewydolności nerek. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zachorowania na zawał serca. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego do prawidłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej schorzeń.

   W leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca. Pod pojęciem niedawno przebytego zawału serca rozumie się zawał przebyty w okresie od 12 godzin do 10 dni.

   W leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Valsartan Pfizer stosowany jest w przypadkach, w których nie mogą być przyjmowane leki zaliczane do tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli inhibitorów ACE (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca). Valsartan Pfizer może też być stosowany jako lek dodany do inhibitorów ACE

w przypadkach, w których nie mogą być stosowane beta-adrenolityki (inny rodzaj leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Objawy niewydolności serca to: duszność, obrzęk stóp i nóg spowodowany nagromadzeniem płynów. Niewydolność serca spowodowana jest niezdolnością serca do pompowania wystarczającej ilości krwi, tak aby zaopatrzyć w krew cały organizm.

Lek Valsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane można stosować w leczeniu trzech różnych schorzeń:

W leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18

lat. Nadciśnienie tętnicze obciąża serce i tętnice. Nieleczone prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu, serca i nerek, co może doprowadzić do udaru mózgu, niewydolności serca lub niewydolności nerek. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zachorowania na zawał serca. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego do prawidłowych wartości zmniejsza ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej schorzeń.

   W leczeniu dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca. Pod pojęciem niedawno przebytego zawału serca rozumie się zawał przebyty w okresie od 12 godzin do 10 dni.

W leczeniu objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów. Valsartan Pfizer stosowany jest w przypadkach, w których nie mogą być przyjmowane leki zaliczane do tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli inhibitorów ACE (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca). Valsartan Pfizer może też być stosowany jako lek dodany do inhibitorów ACE

w przypadkach, w których nie mogą być stosowane beta-adrenolityki (inny rodzaj leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Objawy niewydolności serca obejmują: duszność, obrzęk stóp i nóg spowodowany nagromadzeniem płynów. Niewydolność serca spowodowana jest niezdolnością serca do pompowania wystarczającej ilości krwi, tak aby zaopatrzyć w krew cały organizm.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VALSARTAN PFIZER

Kiedy nie stosować leku Valsartan Pfizer

• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

• Jeśli pacjentka jest w ciąży od ponad 3 miesięcy (również we wczesnej ciąży lepiej unikać stosowania leku Valsartan Pfizer — patrz punkt „Ciąża”).

Jeśli pacjent spełnia którykolwiek z wymienionych warunków, nie powinien stosować leku

Valsartan Pfizer.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valsartan Pfizer

•    Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest poddawany dializoterapii.

•    Jeśli pacjent ma zwężoną tętnicę nerkową.

•    U pacjentów po niedawno przebytym przeszczepie nerki.

• Jeśli pacjent jest leczony po zawale serca albo z powodu niewydolności serca, lekarz może sprawdzić wydolność nerek.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca inną niż niewydolność serca lub zawał serca.

• Jeśli pacjent przyjmuje leki zwiększające stężenie potasu we krwi. Leki te obejmują suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas oraz heparynę. W tym wypadku może być konieczne regularne kontrolowanie stężenia potasu we krwi.

• Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat i przyjmuje lekValsartan Pfizer jednocześnie z innymi lekami hamuj ącymi układ renina-angiotensyna-aldosteron (lekami zmniejszaj ącymi ciśnienie tętnicze), lekarz może u takiego pacjenta regularnie sprawdzać wydolność nerek i stężenie potasu we krwi.

•    Jeśli pacjent ma aldosteronizm. Aldosteronizm to choroba, w przebiegu której nadnercza wytwarzają nadmierne ilości hormonu o nazwie aldosteron. W tym przypadku nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer.

• Jeśli pacjent stracił dużą ilość płynów (odwodnienie) wskutek biegunki, wymiotów lub przyjmowania dużych dawek leków moczopędnych.

• Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer we wczesnej ciąży i należy nie stosować go po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może znacząco zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Jeśli pacjent spełnia którykolwiek z wymienionych warunków, powinien skonsultować się

z lekarzem zanim zacznie przyjmować lek Valsartan Pfizer.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na skuteczność leczenia może mieć wpływ jednoczesne przyjmowanie leku Valsartan Pfizer z innymi lekami. Może być konieczna zmiana dawki, podjęcie innych środków ostrożności lub w niektórych przypadkach zaprzestanie przyjmowania jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków wydawanych na receptę, jak i dostępnych bez recepty, szczególnie zaś:

• innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze, zwłaszcza leków moczopędnych;

• leków zwiększających stężenie potasu we krwi — leki takie jak: suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas oraz heparyna;

•    niektórych rodzajów leków przeciwbólowych określanych nazwą niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

•    soli litu, czyli leków stosowanych w leczeniu niektórych chorób psychicznych.

Ponadto:

• Jeśli pacjent jest leczony po zawale serca, nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Valsartan Pfizer z inhibitorami ACE (rodzajem leków stosowanych w leczeniu zawału serca).

•    Jeśli pacjent jest leczony z powodu niewydolności serca, nie zaleca się stosowania potrójnej terapii złożonej z leku Valsartan Pfizer, inhibitora ACE i beta-adrenolityka (rodzaje leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Lek Yalsartan Pfizer z jedzeniem i piciem

Lek Valsartan Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

• Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży (lub planuje ciążę). Zwykle w tych przypadkach lekarz zaleci odstawienie leku zanim pacjentka będzie w ciąży lub tak szybko jak tylko się dowie, że jest w ciąży i zaleci, przyjmowanie innego leku zamiast leku Valsartan Pfizer. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer we wczesnej ciąży. Leku nie stosować powyżej 3. miesiąca ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może znacząco zaszkodzić dziecku.

• Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje rozpoczęcie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Valsartan Pfizer podczas karmienia piersią. W przypadku kobiet, które chcą karmić piersią lekarz może zalecić inną terapię, zwłaszcza, gdy dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed zdecydowaniem się na prowadzenie pojazdów, korzystaniem z narzędzi, obsługiwaniem maszyn lub wykonywaniem innych czynności wymagających skupienia pacjent powinien upewnić się, że wie, jak lek Valsartan Pfizer wpływa na jego organizm. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, lek Valsartan Pfizer może w rzadko występujących przypadkach powodować zawroty głowy i negatywnie wpływać na zdolność skupienia się.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Yalsartan Pfizer

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK STOSOWAĆ LEK YALSARTAN PFIZER

3.


Lek Valsartan Pfizer należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Osoby chore na nadciśnienie tętnicze często nie zauważają u siebie żadnych objawów tej choroby. Wielu chorych czuje się całkiem dobrze. Dlatego też tym bardziej istotne jest zgłaszanie się na wszystkie umówione wizyty u swojego lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Dorośli pacjenci z nadciśnieniem tętniczym:

Zazwyczaj stosowana dawka to 80 mg na dobę. W niektórych przypadkach lekarze zapisują większe dawki (np. 160 mg lub 320 mg). Mogą też zalecić stosowanie leku Valsartan Pfizer jednocześnie z innym lekiem (np. lekiem moczopędnym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z nadciśnieniem tętniczym:

U pacjentów ważących poniżej 35 kg zazwyczaj stosowana dawka walsartanu to 40 mg raz na dobę.

U pacjentów ważących 35 kg lub więcej zazwyczaj stosowana dawka początkowa walsartanu to 80 mg raz na dobę.

W niektórych przypadkach lekarz może zapisać większe dawki (dawkę można zwiększać do 160 mg, a następnie maksymalnie do 320 mg).

Dorośli pacjenci po niedawno przebytym zawale serca:

Po przebytym zawale serca leczenie walsartanem zazwyczaj rozpoczyna się już po 12 godzinach, zwykle w małej dawce wynoszącej 20 mg dwa razy na dobę. Dawkę 20 mg uzyskuje się poprzez podzielenie na pół tabletki o mocy 40 mg. Lekarz będzie zwiększał tę dawkę stopniowo w okresie kilku tygodni, maksymalnie do dawki wynoszącej 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka będzie zależała od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta.

Valsartan Pfizer może być podawany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w zawale serca, przy czym decyzj ę o tym, które leki będą dla danego pacjenta właściwe, podejmuje lekarz.

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca:

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 40 mg dwa razy na dobę. Lekarz będzie zwiększał tę dawkę stopniowo w okresie kilku tygodni, maksymalnie do dawki wynoszącej 160 mg dwa razy na dobę. Ostateczna dawka będzie zależała od indywidualnej tolerancji leku przez pacjenta.

Lek Valsartan Pfizer może być podawany jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, przy czym decyzję o tym, które leki będą dla danego pacjenta właściwe, podejmuje lekarz.

Lek Valsartan Pfizer można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijaj ąc wodą. Lek Valsartan Pfizer należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yalsartan Pfizer

W przypadku wystąpienia nasilonych zawrotów głowy i (lub) omdlenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i położyć się. W razie przypadkowego połknięcia zbyt dużej liczby tabletek, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Yalsartan Pfizer

W przypadku pominięcia dawki leku Valsartan Pfizer należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wówczas należy pominąć zapomnianą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Yalsartan Pfizer

Przerwanie stosowania leku Valsartan Pfizer może spowodować pogorszenie się choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, o ile lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Valsartan Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą występować z określoną częstością zdefiniowaną poniżej:

• bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów,

•    często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów,

•    niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów,

•    rzadko: występuj ą u 1 do 10 na 10 000 pacjentów,

•    bardzo rzadko: występuj ą rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów,

•    nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (swoista reakcja alergiczna), np.:

•    obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła,

•    trudności w oddychaniu lub połykaniu,

•    pokrzywka, świąd.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast udać się do lekarza.

Działania niepożądane są następujące:

Często występujące działania niepożądane:

•    zawroty głowy,

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego z lub bez objawów obejmujących zaburzenia równowagi i omdlenie po przyj ęciu pozycji pionowej,

• pogorszenie czynności nerek (objawy niewydolności nerek).

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

•    obrzęk naczynioruchowy (patrz: „Niektóre objawy wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej”),

•    nagła utrata przytomności (omdlenie),

•    uczucie wirowania (zawroty głowy),

•    znaczne pogorszenie czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek),

•    bolesne kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii - zbyt dużego stężenia potasu),

• duszność, utrudnione oddychanie w pozycji leżącej, obrzęki stóp lub całych kończyn dolnych (objawy niewydolności serca),

•    ból głowy,

•    kaszel,

•    ból brzucha,

•    nudności,

•    biegunka,

•    zmęczenie,

•    osłabienie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

• reakcje uczuleniowe z wysypką, swędzeniem i pokrzywką; może też pojawić się gorączka, obrzęk stawów i ból stawów, ból mięśni, powiększenie węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej),

•    purpurowo-czerwone plamki, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych),

•    nietypowe krwawienia lub siniaczenie się (objawy małopłytkowości),

•    ból mięśni,

•    gorączka, ból gardła lub owrzodzenia w jamie ustnej wywołane zakażeniami (objawy zmniejszonej liczby krwinek białych zwanej też neutropenią),

•    zmniejszone stężenie hemoglobiny i zmniejszony odsetek krwinek czerwonych we krwi (mogący w nasilonych przypadkach prowadzić do niedokrwistości, czyli anemii),

•    zwiększone stężenie potasu we krwi (mogące w nasilonych przypadkach powodować bolesne kurcze mięśni i zaburzenia rytmu serca),

•    zwiększona wartość parametrów czynności wątroby (mogąca wskazywać na uszkodzenie wątroby), w tym zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (mogące w nasilonych przypadkach powodować żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu),

• zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi i stężenie kreatyniny w surowicy (mogące wskazywać na zaburzenia czynności nerek),

• małe stężenie sodu we krwi (mogące w niektórych przypadkach powodować zmęczenie, dezorientację, drganie mięśni i (lub) drgawki w najcięższych przypadkach).

Częstość występowania niektórych działań niepożądanych może się różnić w zależności od choroby. Takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i pogorszenie czynności nerek, stwierdzane są rzadziej u dorosłych pacjentów leczonych z powodu nadciśnienienia tętniczego niż u dorosłych pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału serca.

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży są podobne do działań niepożądanych stwierdzanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VALSARTAN PFIZER

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Valsartan Pfizer, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Valsartan Pfizer

-    Substancją czynną leku jest walsartan. Jedna tabletka powlekana zawiera 80 mg lub 160 mg walsartanu.

-    Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (Typ B), hypromeloza, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Valsartan Pfizer, 80 mg, tabletki powlekane

Bladoczerwone, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, oznaczone literą „I” z jednej strony i liczbą „74” z drugiej, z linią podziału rozdzielającą cyfrę 7 i cyfrę 4.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Valsartan Pfizer, 160 mg, tabletki powlekane

Szaro-pomarańczowe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, oznaczone literą „I” z jednej strony i liczbą „75” z drugiej, z linią podziału rozdzielającą cyfrę 7 i cyfrę 5. Tabletkę można podzielić równe dawki.

Przezroczysty blister wykonany z PVC/Aclar/aluminium:

14, 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Pojemnik wykonany z HDPE z zamknięciem wykonanym z PP:

90 lub 1000 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Przezroczysty blister wykonany z PVC/Aclar/aluminium:

14, 28, 30, 56, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Localita Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Poce-sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Valsartan Pfizer 40 mg Filmtabletten

Valsartan Pfizer 80 mg Filmtabletten

Valsartan Pfizer 160 mg Filmtabletten

Valsartan Pfizer 320 mg Filmtabletten

Belgia

Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimes pellicules Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg filmomhulde tabletten Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg Filmtabletten

Czechy

Valsartan Pfizer

Dania

Valsartan Pfizer

Estonia

Valsartan Pfizer

Finlandia

Valsartan Pfizer

Francja

VALSARTAN PFIZER 40 mg, comprime pelicule secable VALSARTAN PFIZER 80 mg, comprime pelicule secable VALSARTAN PFIZER 160 mg, comprime pelicule secable

Niemcy

Valsartan Pfizer 40 mg/80 mg/160 mg/320 mg Filmtabletten

Grecja

Valsartan Pfizer

Węgry

Valsartan Pfizer 40 mg/80 mg/160 mg/320 mg filmtabletta

Irlandia

Valsartan 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg film-coated tablets

Włochy

Valsartan Pfizer

Łotwa

Valsartan Pfizer

Litwa

Valsartan Pfizer 80mg plevele dengtos tabletes Valsartan Pfizer 160mg plevele dengtos tabletes Valsartan Pfizer 320mg plevele dengtos tabletes

Luksemburg

Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimes pellicules

Holandia

Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg filmomhulde tabletten

Norwegia

Valsartan Pfizer

Polska

Valsartan Pfizer

Portugalia

Valsartan Parke-Davis

Rumunia

Valsartan Pfizer

Słowacja

Valsartan Pfizer

Słowenia

Valsartan Pfizer 80 mg, 160 mg, 320 mg filmsko oblozene tablete

Hiszpania

Valsartan Pharmacia 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Szwecja

Valsartan Pfizer

Wielka

Brytania

Valsartan 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg film-coated tablets

Data zatwierdzenia ulotki: