Imeds.pl

Valsavil Hct 80 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Valsavil HCT, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valsavil HCT, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valsavil HCT, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Valsavil HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsavil HCT

3.    Jak stosować lek Valsavil HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Valsavil HCT

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Valsavil HCT i w jakim celu się go stosuje

Lek Valsavil HCT tabletki powlekane zawiera dwie substancje czynne zwane walsartanem i hydrochlorotiazydem. Obie te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie).

•    Walsartan należy do klasy leków tzw. “antagonistów receptora angiotensyny II”, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Walsartan działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.

•    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi. Hydrochlorotiazyd zwiększa ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi.

Lek Valsavil HCT jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się kontrolować podaniem każdego ze składników oddzielnie.

Wysokie ciśnienie krwi zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nie leczone może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu, sercu i nerkach, co może skutkować udarem, niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Wysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka ataków serca. Obniżenie ciśnienia krwi do prawidłowego poziomu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zaburzeń.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsavil HCT Kiedy nie stosować leku Valsavil HCT:

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidu (substancje chemiczne podobne do hydrochlorotiazydu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Valsavil HCT;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3. miesiąca (lepiej jest również unikać stosowania leku Valsavil HCT we wczesnym okresie ciąży - patrz część dotycząca ciąży);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

•    jeśli pacjent nie może oddawać moczu;

•    jeśli pacjent jest dializowany za pomocą sztucznej nerki;

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie potasu i sodu we krwi lub zwiększone stężenie wapnia we krwi, pomimo leczenia;

•    u pacjentów z dną.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, nie należy stosować tego leku i skontaktować się z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valsavil HCT

•    jeśli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas lub inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak heparyna. Konieczna może być regularna kontrola ilości potasu we krwi przez lekarza.

•    jeśli u pacjenta występuje    niskie stężenie potasu we krwi;

•    jeśli u pacjenta występuje    biegunka lub nasilone wymioty;

•    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca;

•    jeśli u pacj enta występuj e zwężenie tętnicy nerkowej;

•    jeśli pacjentowi w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę;

•    jeśli pacjent choruje na hiperaldosteronizm; jest to choroba, w której nadnercza wytwarzają zbyt duże ilości hormonu o nazwie aldosteron. Jeśli ta choroba jest obecna u pacjenta, stosowanie leku Valsavil HCT nie jest zalecane.

•    jeśli u pacjenta występuje    choroba wątroby lub nerek;

•    jeśli u pacjenta występuje    gorączka, wysypka i ból stawów, które mogą być objawami tocznia

rumieniowatego układowego (SLE, choroba autoimmunologiczna);

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, dna moczanowa, wysokie stężenia cholesterolu lub tłuszczów we krwi;

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po zastosowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi z tej grupy leków (antagonistów receptora angiotensyny II) lub jeśli u pacjenta występuje uczulenie lub astma;

•    lek może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na słońce.

Nie zaleca się stosowania leku Valsavil HCT u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę). Lek Valsavil HCT nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany na tym etapie ciąży (patrz część dotycząca ciąży).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Valsavil HCT z pewnymi innymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub, w pewnych przypadkach, odstawienie jednego z leków. Dotyczy to w szczególności następujących leków:

•    litu, leku stosowanego w leczeniu pewnych rodzajów chorób psychicznych

•    leków, które wpływają lub mogą być podatne na wpływ stężenia potasu we krwi, takie jak digoksyna, lek kontrolujący rytm serca, niektóre leki przeciwpsychotyczne

•    leków, które mogą zwiększać ilość potasu we krwi, takich jak suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, heparyna

•    leków, które mogą zmniejszać ilość potasu we krwi, takie jak kortykosteroidy, niektóre leki przeczyszczające

•    leków moczopędnych, leków stosowanych w leczeniu dny, takich jak allopurinol, terapeutycznych dawek witaminy D i suplementów wapnia, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (leków doustnych lub insulin)

•    innych leków obniżających ciśnienie krwi, takich jak leki beta-adrenolityczne lub metyldopa bądź leków zwężających naczynia krwionośne lub pobudzających serce, takich jak noradrenalina lub adrenalina

•    leków zwiększających stężenie cukru we krwi, takich jak diazoksyd

•    leków stosowanych w leczeniu raka, takich jak metotreksat lub cyklofosfamid

•    leków przeciwbólowych

•    leków stosowanych w zapaleniu stawów

•    leków zwiotczających mięśnie, takich ja tubokuraryna

•    leków przeciwcholinergicznych, takich jak atropina    lub biperyden

•    amantadyny (leku stosowanego w zapobieganiu grypie)

•    cholestyraminy i kolestypolu (leków stosowanych w leczeniu wysokiego stężenia tłuszczów we krwi)

•    cyklosporyny, leku stosowanego u pacjentów z przeszczepem narządu w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepu

•    niektórych antybiotyków (tetracyklin), leków znieczulających i uspokajających

•    karbamazepiny, leku stosowanego w leczeniu napadów padaczkowych

Stosowanie leku Valsavil HCT z jedzeniem i piciem

Lek Valsavil HCT można stosować z posiłkiem lub bez posiłku.

Należy unikać spożywania alkoholu do czasu skonsultowania się z lekarzem. Alkohol może spowodować dalsze obniżenie ciśnienia krwi i (lub) zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy i omdleń.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka uważa, że jest w ciąży (lub może zajść w ciążę).

Lekarz zwykle poradzi, aby przerwać stosowanie leku Valsavil HCT przed zajściem w ciążę lub gdy tylko zostanie stwierdzone, że pacjentka jest w ciąży, i doradzi stosowanie innego leku zamiast leku Valsavil HCT. Lek Valsavil HCT nie jest zalecany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować u pacjentek po 3. miesiącu w ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli zostanie zastosowany po trzecim miesiącu ciąży.

   Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią.

Lek Valsavil HCT nie jest zalecany u matek karmiących piersią; lekarz może w takim przypadku wybrać inną metodę leczenia dla pacjentki, która zamierza karmić piersią, szczególnie noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu, używania narzędzi lub obsługi maszyn bądź wykonywania innych czynności wymagających koncentracji każdy pacjent powinien ustalić, jak lek Valsavil HCT na niego wpływa. Podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, Valsavil HCT może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Valsavil HCT

Lek Valsavil HCT zawiera cukier mleczny (laktozę). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Valsavil HCT

Lek Valsavil HCT należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Takie postępowanie pomoże uzyskać najlepsze rezultaty i ograniczyć ryzyko działań niepożądanych. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi często nie dostrzegają żadnych oznak tego problemu. Wiele z nich czuje się dość dobrze. Z tego względu tym ważniejsze jest zgłaszanie się na wizyty u lekarza prowadzącego, nawet przy dobrym samopoczuciu.

Lekarz poda dokładną liczbę tabletek leku Valsavil HCT, jaką należy zażywać. Lekarz może zasugerować zwiększenie lub zmniejszenie dawki leku, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku Valsavil HCT to jedna tabletka na dobę.

•    Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

•    Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, zwykle w godzinach porannych.

•    Lek Valsavil HCT można przyjmować z posiłkiem lub bez.

•    Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Valsavil HCT

W przypadku wystąpienia silnych zawrotów głowy i (lub) omdlenia należy się położyć i bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Valsavil HCT

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko się pacjentowi o tym przypomni. Jeśli jest już jednak pora na kolejną dawkę, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valsavil HCT

Zaprzestanie leczenia lekiem Valsavil HCT może spowodować pogorszenie się nadciśnienia. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Valsavil HCT może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:

•    bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów,

•    często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100;

•    niezbyt często: występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000;

•    rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000;

•    bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów;

•    nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej:

Należy zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności z przełykaniem

•    pokrzywka i trudności z oddychaniem

Do innych działań niepożądanych należą:

Niezbyt często:

   kaszel

•    obniżone ciśnienie krwi

•    uczucie pustki w głowie

•    odwodnienie (z uczuciem pragnienia, suchością jamy ustnej i języka, rzadkim oddawaniem moczu, ciemnym zabarwieniem moczu, suchą skórą)

•    ból mięśni

•    uczucie zmęczenia

•    mrowienie lub drętwienie

•    nieostre widzenie

•    szumy (np. syczenie, brzęczenie) w uszach

Bardzo rzadko

   zawroty głowy

•    biegunka

•    ból stawów

Częstość nieznana

   trudności z oddychaniem

•    znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu

•    niskie stężenie sodu we krwi (któremu czasem towarzyszą nudności, uczucie zmęczenia, splątanie, złe samopoczucie, drgawki)

•    niskie stężenie potasu we krwi (któremu niekiedy towarzyszy osłabienie mięśni, skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca)

•    mała liczba białych ciałek krwi (z takimi objawami jak gorączka, zakażenia skórne, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami, osłabienie)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (które może, w rzadkich przypadkach, wywoływać zażółcenie skóry i oczu)

•    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (co może wskazywać na nieprawidłową czynność nerek)

•    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (co może, w rzadkich przypadkach, wywołać dnę)

•    omdlenie

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu samego walsartanu lub samego hydrochlorotiazydu, których nie obserwowano po podaniu leku Valsavil HCT:

Walsartan

Niezbyt często

•    uczucie wirowania

•    ból brzucha

Częstość nieznana

   wysypka skórna ze swędzeniem lub bez, przebiegająca z niektórymi z następujących objawów przedmiotowych i podmiotowych: gorączką, bólem stawów, bólem mięśni, obrzękiem węzłów chłonnych i (lub) objawami grypo-podobnymi

•    wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, swędzenie (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)

•    mała liczba płytek krwi (czasami z niewyjaśnionym krwawieniem lub powstawaniem sińców)

•    wysokie stężenie potasu we krwi (czasami ze skurczem mięśni, zaburzeniami rytmu serca)

•    niskie stężenie sodu we krwi (któremu czasem towarzyszą nudności, uczucie zmęczenia, splątanie, złe samopoczucie, drgawki)

•    reakcje alergiczne (z takimi objawami jak wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności z oddychaniem lub obrzęk, zawroty głowy)

•    obrzęk, głównie twarzy i gardła; wysypka; swędzenie

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie procentowej zawartości czerwonych krwinek we krwi (oba te czynniki w ciężkich przypadkach mogą wywołać niedokrwistość)

•    niewydolność nerek

Hydrochlorotiazyd

Często

•    swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki

•    zmniejszony apetyt

•    łagodne nudności i wymioty

•    omdlenia, omdlenia po wstaniu

•    impotencja

Rzadko

•    obrzęk i powstawanie pęcherzy na skórze (z powodu wzmożonej wrażliwości na słońce)

•    zaparcie, uczucie dyskomfortu w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby (zażółcenie skóry lub oczu)

•    niemiarowe bicie serca

•    ból głowy

•    zaburzenia snu

   smutny nastrój (depresja)

•    mała liczba płytek krwi (czasami z krwawieniem lub powstawaniem sińców pod skórą)

Bardzo rzadko

   zapalenie naczyń krwionośnych z takimi objawami jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka

•    swędzenie lub zaczerwienienie skóry

•    powstawanie pęcherzy na wargach, powiekach i ustach

•    łuszczenie się skóry

•    gorączka

•    wysypka skórna związana z bólem stawów

•    zaburzenia mięśniowe

•    gorączka (skórny toczeń rumieniowaty)

•    silny ból w górnej części brzucha; brak lub mała liczba różnych krwinek

•    ciężkie reakcje alergiczne

•    trudności w oddychaniu

•    infekcje płuc; duszności

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Valsavil HCT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Valsavil HCT po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po określeniu „Termin ważności” lub ‘EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować leku Valsavil HCT w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub śladów próby jego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Valsavil HCT

Substancjami czynnymi leku są:

-    walsartan

-    hydrochlorotiazyd

Valsavil HCT 80 mg +12,5 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Inne składniki rdzenia tabletki to:

•    Laktoza, jednowodna

•    Celuloza, proszek

•    Hypromeloza

•    Kroskarmeloza sodowa

•    Krzemionka, koloidalna    bezwodna

•    Magnezu stearynian

Inne składniki otoczki tabletki:

•    Hypromeloza

•    Makrogol 8000

•    Tytanu dwutlenek (E 171)

•    Talk

•    Żelaza tlenek czerwony    (E    172)

Valsavil HCT160 mg + 12,5 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Inne składniki rdzenia tabletki to:

•    Laktoza, jednowodna

•    Celuloza, proszek

•    Hypromeloza

•    Kroskarmeloza sodowa

•    Krzemionka, koloidalna bezwodna

•    Magnezu stearynian

Inne składniki otoczki tabletki:

•    Hypromeloza

•    Makrogol 8000

•    Talk

•    Żelaza tlenek czerwony (E 172)

•    Żelaza tlenek żółty (E 172)

•    Żelaza tlenek czarny (E 172)

Valsavil HCT 160 mg + 25 mg tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg walsartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Inne składniki rdzenia tabletki to:

•    Laktoza, jednowodna

•    Celuloza, proszek

•    Hypromeloza

•    Kroskarmeloza sodowa

•    Krzemionka, koloidalna bezwodna

•    Magnezu stearynian

Inne składniki otoczki tabletki:

•    Hypromeloza

•    Makrogol 8000

•    Tytanu dwutlenek (E 171)

•    Talk

•    Żelaza tlenek czerwony (E 172)

•    Żelaza tlenek żółty (E 172)

•    Żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Valsavil HCT i co zawiera opakowanie

Valsavil HCT 80 mg + 12,5 mg tabletki powlekane Tabletki są różowe, podłużne i obustronnie wypukłe.

Valsavil HCT 160 mg + 12,5 mg tabletki powlekane Tabletki są brązowe, podłużne i obustronnie wypukłe.

Valsavil HCT 160 mg + 25 mg tabletki powlekane Tabletki są pomarańczowe, podłużne i obustronnie wypukłe.

Lek Valsavil HCT dostępny jest w blistrach PVC/PVDC/Aluminium, w opakowaniach zawierających 14 i 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Wytwórca

Centrafarm Services BV Nieuwe Donk 9 4879 AC Etten Leur Holandia

Tel.: +31 76508 1000 Fax: +31 76508 1324

Clonmel Healthcare Ltd Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary Irlandia

Tel.: +353 52 777 77 Fax: +353 52 777 99

Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade Heysel b 22

B-1020 Brussels

Belgia

Tel.: +32 2479 78 78 Fax: +32 2479 45 45

LAMP S. Prospero S.p.A.

Via della Pace, 25/A I-41030 San Prospero (Modena)

Włochy

Tel.: +39 0598 12211 Fax: +39 0598 12299

PharmaCoDane ApS Marielundvej 46A DK-2730 Herlev Dania

Tel.: +45 4485 9999 Fax: +45 4485 1599

STADA Arzneimittel AG Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Niemcy

Tel.: +49 6101 603 0 Fax: +49 6101 603 259

STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2 A-1190 Wien Austria

Tel.: +43 1 3678585 25

Fax: +43 1 3678585 85

STADA Production Ireland Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary Irlandia

Tel.: +353 52 777 77 Fax: +353 52 777 99

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg -Filmtabletten Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg -Filmtabletten Valsavil HCT 160 mg/25 mg-Filmtabletten

Belgia

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Valsavil HCT 160 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Bułgaria

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg ^HaMHpaHH Ta6neTKH Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg ^HaMHpaHH Ta6aeTKH Valsavil HCT 160 mg/25 mg ^HaMHpaHH Ta6neTKH

Dania

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter Valsavil HCT 160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

Finlandia

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg tabletti, kalvopaallysteinen Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg tabletti, kalvopaallysteinen Valsavil HCT 160 mg/25 mg tabletti, kalvopaallysteinen

Hiszpania

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con pelicula Valsavil HCT 160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Holandia

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Valsavil HCT 160 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg film-coated tablets

Luksemburg

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg comprimes pellicules Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg comprimes pellicules Valsavil HCT 160 mg/25 mg comprimes pellicules

Niemcy

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg Filmtabletten Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg Filmtabletten Valsavil HCT 160 mg/25 mg Filmtabletten

Norwegia

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Valsavil HCT 160 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte

Polska

Valsavil HCT

Portugalia

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg comprimidos revestidos Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg comprimidos revestidos Valsavil HCT 160 mg/25 mg comprimidos revestidos

Szwecja

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Valsavil HCT 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Włochy

Valsavil HCT 80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film Valsavil HCT 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film Valsavil HCT 160 mg/25 mg compresse rivestite con film

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 21.04.2014

11