Imeds.pl

Valuherb


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


VALUHERB

(Valerianae radicis extractum siccum+ Lupuli strobuli extractum siccum)

100 mg + 50 mg

kapsułka twarda

Produkt przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Wielkość opakowania: 2 blistry z folii zawierające po 15 kapsułek lub pojemnik polipropylenowy zawierający 30 kapsułek.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Valuherb ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 tygodniach,należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

Co to jest lek Valuherb i w jakim celu siÄ™ go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valuherb

Jak stosować lek Valuherb

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Valuherb

Inne informacje


Co to jest lek Valuherb i w jakim celu siÄ™ go stosuje

Valuherb jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Stosowany jest tradycyjnie w okresowych trudnościach w zasypianiu oraz w stanach wzmożonego napięcia nerwowego.


Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valuherb

Kiedy nie stosować leku Valuherb

Nie należy stosować leku Valuherb, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników oraz uczulenie na związki terpenowe.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syntetycznych leków uspokajających.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie stosować leku w czasie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Valuherb może powodować senność, dlatego też nie zaleca się stosowania leku przez osoby kierujące pojazdami lub innymi urządzeniami mechanicznymi do dwóch godzin po przyjęciu leku.

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu w okresie kuracji pełną dawką leku (3 razy dziennie po 2 kaps.).


Jak stosować lek Valuherb

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: w stanach wzmożonego napięcia nerwowego 3 razy dziennie 2 kapsułki, popijając niewielką ilością wody. W okresowej trudności z zasypianiem należy przyjmować 2 kapsułki 30 do 60 minut przed udaniem się na spoczynek, z wcześniejszą dawką podczas kolacji, jeśli to konieczne.

Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valuherb

Przedawkowanie może powodować ból głowy, senność. Przyjęcie bardzo dużych dawek może spowodować spowolnienie czynności serca i arytmię oraz obniżenie motoryki przewodu pokarmowego. Rekomendowana pierwsza pomoc polega na spowodowaniu wymiotów, a następnie podaniu węgla leczniczego.

Pominięcie zastosowania leku Valuherb

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Valuherb

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Valuherbmoże powodować działania niepożądane.

Stosowanie leków zawierających przetwory z korzenia kozłka lekarskiego może wywołać objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, bóle brzucha). Częstotliwość nie jest znana.

Chroniczne nadużywanie leku może doprowadzić do bólu głowy oraz senności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Jak przechowywać lek Valuherb

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Valuherbpo upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


Inne informacje

Co zawiera Valuherb

Substancjami czynnymi leku sÄ…:

100 mg wyciągu suchego z korzenia kozłka lekarskiego(ValerianaofficinalisL., radix) (4-6 : 1)

Ekstrahent: etanol 50 % (v/v)

50 mg wyciÄ…gu suchego z szyszek chmielu (Humulus lupulus L., flos) (5-7 : 1)

Ekstrahent: etanol 50 % (v/v)

Ponadto lek zawierasubstancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, celuloza sproszkowana, krzemu dwutlenek koloidalny.

Składniki kapsułki: indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104), erytrozyna (E 127), żelatyna wołowa.

Jak wyglÄ…da Valuherbi co zawiera opakowanie

Lek Valuherb jest w postaci kapsułek twardych.

Dostępne opakowanie zawiera: 2 blistry z folii zawierające po 15 kapsułek lub pojemnik polipropylenowy zawierający 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol†S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Data zatwierdzenia ulotki: