+ iMeds.pl

Vantas 50 mgUlotka Vantas

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vantas, 50 mg, implant

Histerelinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vantas i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vantas

3.    Jak stosować lek Vantas

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vantas

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK VANTAS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

•    Vantas jest systemem, który dostarcza lek do organizmu, jest on wprowadzany (wszczepiany) chirurgicznie pod skór ę.

• Jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego (prostaty), ponieważ może pomóc w złagodzeniu objawów tej choroby.

• Substancją czynną jest octan histreliny. Każdy implant Vantas zawiera 50 miligramów octanu histreliny. Po wprowadzeniu pod skórę uwalnia 41 mikrogramów histreliny (co odpowiada 50 mikrogramom octanu histreliny) na dob ę do organizmu, w okresie 12 miesięcy.

•    Histrelina blokuje wytwarzanie i wydzielanie w organizmie pewnych hormonów, co powoduje zmniejszenie stężenia testosteronu, które może być tak małe, że nie będzie go można wykryć we krwi.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VANTAS

Kiedy nie stosować Vantas:

• Jeśli pacjent jest uczulony (stwierdzono u niego nadwrażliwość) na substancję czynną - octan histreliny, na inne leki z grupy agonistów GnRH (gonadoliberyny) lub na którykolwiek

z pozostałych składników produktu. (W punkcie 6 znajduje się wykaz pozostałych składników.)

•    U kobiet. Nie badano stosowania Vantas u kobiet i nie jest on dla nich przeznaczony.

• U dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Nie badano stosowania Vantas u dzieci i nie jest on dla nich przeznaczony.

Jeśli pacjent uzna, że dotyczy go któreś z powyższych stwierdzeń, powinien porozmawiać o tym

z lekarzem przed wszczepieniem implantu. Następnie powinien postępować zgodnie z uzyskanymi

zaleceniami.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując Vantas

W trakcie pierwszego tygodnia leczenia może wystąpić u pacjenta nasilenie objawów choroby lub mogą się pojawić nowe dolegliwości (Patrz punkt 4 - Działania niepożądane). Należy wówczas natychmiast zadzwonić do lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi o ryzyku lub występowaniu u pacjenta następujących chorób, ponieważ mogą być konieczne częstsze wizyty kontrolne:

•    choroby metaboliczne;

•    choroby serca;

•    cukrzyca.

U chorych przyjmujących Vantas zgłaszano potencjalnie poważną depresję. W przypadku zaobserwowania przygnębienia w trakcie przyjmowania leku Vantas należy poinformować o tym fakcie lekarza.

Stosowanie implantu Vantas z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszelkich innych przyjmowanych ostatnio lekach lub zamiarze przyjmowania wszelkich innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie wiadomo, czy Vantas może wpływać na inne leki i odwrotnie.

Ciąża i karmienie piersią

Nie badano stosowania Vantas u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, ponieważ nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Bezpośrednio po wszczepieniu implantu pacjent powinien zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia samochodu, ze względu na nacięcie skóry i założone szwy.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem Vantas na prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach Vantas

Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego zawiera lateks. Substancja ta może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VANTAS

•    Implant można wszczepiać wyłącznie przy użyciu urządzenia do implantacji Vantas.

•    Implant musi zostać wprowadzony pod skórę wewnętrznej strony ramienia przez lekarza.

• Lekarz znieczuli ramię, wykona niewielkie nacięcie i umieści implant pod skórą.

• Nacięcie zostanie zamknięte szwami i specjalnym plastrem chirurgicznym, a następnie przykryte bandażem.

W trakcie pierwszego tygodnia po wszczepieniu implantu:

•    Pacjent powinien utrzymać bandaż na ranie przez co najmniej jeden dzień.

•    Pacjent nie powinien zdejmować plastrów chirurgicznych. Są to cieniutkie plasterki, których lekarz użył do zamknięcia nacięcia skóry wykonanego w celu wszczepienia implantu. Odpadną samoistnie.

•    Pacjent powinien unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów i ćwiczeń fizycznych angażujących kończynę z wprowadzonym implantem przez 7 dni od wykonania zabiegu.

•    Przez 24 godziny od wprowadzenia implantu kończyna poddana temu zabiegowi musi być utrzymywana w czystości i pozostawać sucha. Pacjent nie powinien się kąpać ani pływać przez 24 godziny.

W trakcie pierwszego roku:

•    Pacjent powinien pamiętać o zgłaszaniu się do lekarza na rutynowe badania kontrolne, które mają na celu upewnienie się, czy implant dalej pozostaje na miejscu i wywiera działanie terapeutyczne.

•    Implant może się wysunąć spod skóry z miejsca, do którego został pierwotnie wprowadzony, przez wykonane nacięcie. Nie jest to częstym zjawiskiem. Pacjent może zauważyć lub nie, że implant się wysunął. W przypadku wrażenia, że mógł się wysunąć, należy zadzwonić do lekarza.

•    Lekarz zleci wykonanie badań krwi sprawdzających, czy pacjent reaguje na leczenie; mogą to być oznaczenia swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antygen, PSA) lub stężenia testosteronu.

•    Po 12 miesiącach implant należy usunąć.

•    Implant może być trudno wyczuwalny pod skórą. Jeśli nie będzie wyczuwalny pod skórą, gdy trzeba go będzie usunąć, lekarz może zlecić specjalne badanie diagnostyczne, np. ultrasonograficzne lub metodą tomografii komputerowej, aby go zlokalizować.

•    Po usunięciu implantu lekarz może wprowadzić nowy, aby kontynuować leczenie u pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vantas

Nie opisano żadnych przypadków przedawkowania. Implant jest wszczepiany pacjentowi

w warunkach dokładnej kontroli lekarskiej.

Przerwanie stosowania leku Vantas

Jeśli pacjent chciałby zaprzestać stosować lek, powinien porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vantas może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować zwiększenie stężenia testosteronu w trakcie pierwszego tygodnia od jego wprowadzenia. Objawy chorobowe występujące u pacjenta mogą się nasilić przez kilka tygodni. Mogą wystąpić nowe objawy.

Pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli:

•    pojawi się u niego lub ulegnie nasileniu ból kości;

•    będzie się czuł osłabiony;

•    będzie miał uczucie osłabienia nóg;

•    zaobserwuje obecność krwi w moczu;

• będzie miał trudności z oddawaniem moczu lub nie będzie mógł oddawać moczu.

W miejscu wszczepienia implantu może pojawić się ból, zasinienie i zaczerwienienie, w chwili jego wprowadzania lub usuwania i przez pewien czas po tym zabiegu. Reakcje te zazwyczaj ustępują w ciągu dwóch tygodni bez jakiegokolwiek leczenia.

Jeśli nacięcie skóry nie będzie się goić i będzie wyglądać oraz sprawiać wrażenie, że jego stan się pogarsza (krwawienie, zaczerwienienie, ból) pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent zauważy u siebie którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, powinien skontaktować się z lekarzem:

Częstości występowania określono następująco:

często: występują u 1 do 10 osób na 100

niezbyt często: występują u 1 do 10osób na 1 000

rzadko: występują u 1 do 10 osób na 10 000

bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000

nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych _danych_


Bardzo częste działania niepożądane to:

•    uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy i (lub) szyi).

Częste działania niepożądane to:

•    zaburzenia czynności nerek, zwiększenie częstości oddawania moczu;

•    trudności z oddawaniem moczu;

•    uczucie braku tchu po ćwiczeniach fizycznych;

•    zmiany nastroju, depresja, problemy z zasypianiem, zmniejszenie zainteresowania seksem;

•    zawroty głowy, bóle głowy;

•    zaczerwienienie twarzy;

•    zmniejszenie wielkości jąder, powiększenie piersi, impotencja;

•    reakcje skórne w miejscu wprowadzenia implantu, takie jak ból, tkliwość, zaczerwienienie;

•    inne reakcje na zabieg wszczepienia implantu, takie jak osłabienie i zmęczenie;

•    przemijające uszkodzenie komórek wątroby;

•    ból stawów, ból kończyn dolnych i górnych;

•    zaparcia;

• zwiększenie masy ciała, zwiększenie stężenia cukru we krwi;

•    zwiększony porost włosów.

Niezbyt częste działania niepożądane to:

•    niedokrwistość;

•    dolegliwości w obrębie jamy brzusznej,nudności;

•    zatrzymanie płynów, napady głodu, zwiększenie stężenia wapnia, zwiększenie stężenia cholesterolu, zwiększenie łaknienia;

•    drażliwość;

•    drżenia;

•    zmniejszenie masy ciała;

•    nieregularne bicie serca i (lub) przedwczesne skurcze serca (kołatania serca);

•    nieprawidłowe krwawienia;

•    siniaki, poty nocne, swędzenie, nadmierna potliwość;

•    bóle kręgosłupa, kurcze mięśniowe, nacieki w mięśniach, bóle szyi;

•    ból i trudności z oddawaniem moczu, krew w moczu, kamica moczowa, niewydolność nerek;

• ból piersi, tkliwość piersi, swędzenie narządów płciowych, zaburzenia sprawności seksualnej;

•    uczucia zimna, zmęczenia, pogorszenia samopoczucia, obrzęki obwodowe, bóle, obrzmienia;

•    zablokowanie stentu moczowodu;

•    siniaki;

•    nieprawidłowości wyników różnych badań krwi, w tym: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej), zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie stężenia testosteronu we krwi, nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek (zmniejszenie klirensu kreatyniny), zwiększenie aktywności fosfatazy kwaśnej w gruczole krokowym.

Rzadkie działania niepożądane to:

•    zakażenie skóry;

•    zapalenie w miejscu podania.

Vantas może powodować również zmniejszenie gęstości masy kostnej. Może to doprowadzić do łamliwości kości (osteoporozy).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VANTAS

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Vantas po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i na etykiecie fiolki po EXP:. Termin wa żności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać implant w lodówce (2 - 8°C). Nie zamrażać.

•    Przechowywać implant w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Nie przechowywać urządzenia do implantacji w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

•    Przechowywać urządzenie do implantacji w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

•    Po użyciu fiolkę oraz urządzenie do implantacji należy wyrzucić. Wyłącznie do użytku jednorazowego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Vantas:

•    Substancja czynna to octan histreliny. Każdy implant zawiera 50 mg octanu histreliny.

• Pozostałe składniki znajdują się w peletkach stanowiących rdzeń leku. Zawierają one m.in. kwas stearynowy (E570). Implant zawiera cztery peletki stanowiące rdzeń leku, umieszczone w otoczce z kopolimeru akrylowego. Składnikami tej otoczki są 2-hydroksyetylometakrylan, 2-hydroksypropylometakrylan i trimetakrylan trimetylolopropanu. Są to tworzywa sztuczne, które były już w przeszłości stosowane w implantach.

•    Jałowy roztwór do przechowywania implantu zawiera chlorek sodu i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda Vantas i co zawiera opakowanie

Vantas jest implantem i jest pakowany w pudełko tekturowe zawierający worek plastikowy o bursztynowym kolorze, w którym znajduje się szklana fiolka z 1 implantem Vantas.

Urządzenie do implantacji jest zapakowane w worek polietylenowy, który jest umieszczany w pudełku tekturowym.

Szklana fiolka zawierająca implant jest zamykana korkiem (kauczuk chlorobutyloizoprenowy) powlekanym teflonem z aluminiowym kapslem. Korek zawiera gumę lateksową. Implant jest zanurzony w 2 ml jałowego 1,8% roztworu chlorku sodu i wygląda jak cienka rureczka.

Poza niniejszą ulotką dla pacjenta, do produktu dołączono ulotkę zawierającą instrukcje wszczepiania

i usuwania implantu, przeznaczone dla lekarza.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finland

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Węgry, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania:    Vantas

Belgia, Luksemburg, Holandia:    Vantasse

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.07.2012 r.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja wszczepiania i wyjmowania implantu

Implant Vantas znajduje się w jałowej fiolce zapakowanej w nieprzezroczysty worek plastikowy, który umieszcza się w pudełku tekturowym. Urządzenie do implantacji jest zapakowane w worek polietylenowy, który również umieszcza się w pudełku tekturowym.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad postępowania aseptycznego, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Zabieg wszczepiania i usuwania implantu wykonywać w jałowych rękawiczkach.

Identyfikacja miejsca wprowadzenia implantu pod skórę

Pacjent powinien położyć się na plecach i zgiąć tę kończynę górną, która jest mniej używana (tj. lewą w przypadku osoby praworęcznej), tak aby lekarz miał łatwy dostęp do wewnętrznej strony ramienia. Należy podeprzeć kończynę górną pacjenta poduszkami, co ułatwi mu utrzymanie opisanej wyżej pozycji. Optymalne miejsce wszczepienia implantu znajduje się w przybliżeniu w połowie odległości pomiędzy barkiem a łokciem, w zagłębieniu pomiędzy mięśniem dwugłowym a trójgłowym ramienia.

Załadowanie urządzenia do implantacji

Załadować urządzenie do implantacji przed przygotowaniem miejsca wszczepienia implantu i przed jego wszczepieniem. Wyjąć urządzenie do implantacji z jałowego worka. Urządzenie jest pakowane z w pełni wyprostowaną kaniulą. Należy to sprawdzić, oglądając pozycję zielonego przycisku do retrakcji. Przycisk ten powinien być całkowicie wyciągnięty do przodu, w kierunku kaniuli, przeciwnie do uchwytu.

Zdjąć kapsel metalowy ze szklanej fiolki, wyjąć gumowy korek i schwycić kleszczykami naczyniowymi jeden z końców implantu. Nie należy chwytać kleszczykami ani zaciskać kleszczyków pośrodku implantu, aby nie zniekształcić go.

Wprowadzić implant do urządzenia do implantacji. Powinien być ułożony w kaniuli w taki sposób, aby tylko końcówka była widoczna na dnie ścięcia.

Wszczepienie implantu

Zdezynfekować miejsce wszczepienia implantu wacikami nasączonymi jodopowidonem i przykryć je serwetą chirurgiczną z oknem (dla zachowania przejrzystości obrazu nie pokazano jej na zdjęciu).

Znieczulenie

Upewnić się, czy pacjent nie jest uczulony na lidokainę/adrenalinę. Wstrzyknąć kilka ml środka znieczulającego, rozpoczynając od miejsca planowanego nacięcia, a następnie nastrzyknąć wachlarzowato miejsce nacięcia na długości implantu, 32 mm.

Nacięcie skóry

Wykonać płytkie nacięcie skalpelem skóry po wewnętrznej stronie ramienia, prostopadle do przebiegu mięśnia dwugłowego ramienia, na długości 2-3 mm.

Wprowadzenie implantu

Schwycić urządzenie do implantacji za uchwyt, tak jak pokazano na zdjęciu.

Wprowadzić końcówkę urządzenia do nacięcia skóry, ze ściętym brzegiem skierowanym do góry, i wsunąć je podskórnie wzdłuż drogi, którą przebył środek przeciwbólowy, aż do kreski zaznaczonej na kaniuli. Urządzenia do implantacji umieszczone podskórnie powinno powodować widoczne uniesienie skóry w trakcie całego zabiegu jego wprowadzania. Urządzenie do implantacji nie może się dostać do tkanki mięśniowej.

Przytrzymać urządzenie na miejscu, równocześnie przesuwając kciuk w kierunku zielonego przycisku do retrakcji. Wcisnąć przycisk, aby zwolnić mechanizm blokujący, następnie wyciągnąć przycisk do tylnego ogranicznika, przytrzymując urządzenie na miejscu. Kaniula zostanie wycofana z nacięcia, a implant pozostanie w skórze właściwej. Wyciągnąć urządzenie do implantacji z nacięcia. Położenie uwolnionego implantu można sprawdzić palpacyjnie.

Uwaga: Nie należy próbować wpychać urządzenia głębiej po rozpoczęciu procesu retrakcji, aby uniknąć rozerwania implantu. Jeśli konieczne jest powtórzenie całego zabiegu, należy wyciągnąć urządzenie, schwycić implant za końcówkę, aby go wyciągnąć, przestawić przycisk retrakcyjny w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu, załadować ponownie implant i ponownie rozpocząć całą procedurę.

Zamknięcie nacięcia

Zamknąć nacięcie jednym lub dwoma szwami (opcjonalnie), tak aby węzły znalazły się wewnątrz nacięcia. Nałożyć cienką warstwę maści antybiotykowej bezpośrednio na nacięcie. Zamknąć nacięcie dwoma plastrami chirurgicznymi typu steri-strip. Na nacięcie nałożyć opatrunek gazowy o rozmiarze 4” i zabezpieczyć całość bandażem.

Zabieg usunięcia implantu i wszczepienia następnego

Implant Vantas należy usunąć po 12 miesiącach leczenia.

Zlokalizowanie implantu

Położenie implantu można ustalić metodą palpacji obszaru w pobliżu nacięcia z poprzedniego roku. Zazwyczaj jest on łatwo wyczuwalny. Należy nacisnąć dalszy koniec implantu, aby ustalić położenie jego bliższego końca względem poprzedniego nacięcia.

W przypadku trudności z lokalizacją implantu można się posłużyć ultrasonografem. Jeśli nie będzie możliwe zlokalizowanie implantu ultrasonograficznie, można zastosować inne techniki obrazowania, np. tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Przygotowanie miejsca zabiegu

Ułożenie pacjenta i przygotowanie miejsca implantacji są takie same, jak podczas pierwszego wszczepienia implantu. Należy zdezynfekować obszar ponad implantem i wokół implantu jodopowidonem. Przykryć miejsce zabiegu serwetą chirurgiczną z oknem.

Znieczulenie

Najpierw należy się upewnić, czy pacjent nie jest uczulony na lidokainę/adrenalinę, a następnie ucisnąć tę końcówkę implantu, która znajduje się dalej od pierwotnego naci ęcia. Wstrzyknąć niewielką ilość lidokainy/adrenaliny w pobliżu końcówki znajdującej się przy nacięciu, następnie wsunąć kaniulę wzdłuż implantu, pod nim, stale wstrzykując niewielką ilość środka znieczulającego do skóry. Lek znieczulający spowoduje uniesienie implantu w obrębie skóry właściwej. Jeśli ma zostać wszczepiony nowy implant, można go umieścić w tej samej „kieszonce” co ten usuwany lub można wykorzystać to samo nacięcie do wprowadzenia implantu w przeciwnym kierunku.

W przypadku wprowadzenia implantu w przeciwnym kierunku należy wstrzyknąć środek znieczulający wzdłuż nowego implantu przed jego eksplantacją.

Nacięcie/eksplantacja

Wykonać skalpelem #11 nacięcie skóry o długości 2-3 mm w pobliżu końcówki implantu, na głębokość około 1-2 mm. Zasadniczo końcówka implantu będzie widoczna przez cienką pseudo-torebkę z tkanki. Jeśli implant nie będzie widoczny, przycisnąć jego dalszy koniec i masować go do przodu, w kierunku nacięcia. Bardzo ostrożnie naciąć pseudo-torebkę, aby uwidocznić polimerową końcówkę.

Schwycić końcówkę implantu kleszczykami naczyniowymi i wyciągnąć go.

Podczas wszczepiania nowego implantu należy postępować zgodnie z pierwotną instrukcją. Nowy implant można wprowadzić przez to samo nacięcie. Alternatywnie można wykorzystać drugą kończynę górną.

Sposób przechowywania

Urządzenie do implantacji jest jałowe, zapakowane w woreczek foliowy. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Podmiot odpowiedzialny:

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

11(10)

Vantas

Charakterystyka Vantas

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vantas, 50 mg, implant

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy implant zawiera około 50 mg octanu histreliny co odpowiada 41 mg histreliny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Implant

Implant ma postać niewielkiej, cienkiej, elastycznej rurki. Rdzeń z octanem histreliny jest umieszczony w walcowatym wkładzie hydrożelowym o wymiarach 34,5 mm x 3, 15 mm, który nie ulega biodegradacji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie paliatywne zaawansowanego raka gruczołu krokowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka produktu Vantas wynosi jeden implant na 12 miesi ęcy. Do organizmu jest dostarczane przeciętnie 50 pg octanu histreliny na dob ę. Implant jest wszczepiany podskórnie po wewnętrznej stronie ramienia.

Odpowiedź na terapię implantem Vantas należy monitorować poprzez pomiar parametrów klinicznych oraz zawartości antygenu swoistego dla prostaty (PSA) w surowicy. Badania kliniczne wykaza ły, iż podczas pierwszego tygodnia leczenia stężenie testosteronu w surowicy może się zwiększyć (gwałtowny wzrost testosteronu). Następnie do 4. tygodnia stężenie testosteronu malało aż do osiągnięcia poziomu kastracyjnego (<50 ng/dL). Poziom ten utrzymywał się przez cały okres terapii implantem Vantas. W przypadku gdy odpowiedź kliniczna okaże się suboptymalna, zaleca się sprawdzenie, czy stężenie testosteronu w surowicy pacjenta jest na poziomie kastracyjnym.

Implant należy usunąć po 12 miesiącach leczenia. W chwili jego usunięcia można go zastąpić nowym, aby kontynuować terapię. Należy zapoznać się z poniżej opisanym sposobem postępowania podczas wszczepiania i usuwania produktu.

Vantas nie jest wskazany do stosowania u kobiet i dzieci w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosownia produktu Vantas u tych grup pacjentów. Brak jest dostępnych danych na ten temat.

Niewydolność wątroby i nerek

Nie przeprowadzono wystarczających badań dotyczących stosowania produktu Vantas u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Nie jest konieczne korygowanie dawkowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek stopnia od łagodnego do umiarkowanego (CLcr: 15-60 ml/min). Nie badano stosowania produktu Vantas u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z towarzyszącą ciężką niewydolnością nerek.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Vantas jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na histrelinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą implantu, GnRH, agonistów/analogi GnRH lub kwas stearynowy. Zgłaszano również przypadki reakcji anafilaktycznych na syntetyczny LHRH lub agonistów/analogi LHRH.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Odpowiedzi na terapię implantem Vantas należy monitorować, systematycznie mierząc stężenie testosteronu oraz antygenu swoistego dla prostaty w surowicy, zwłaszcza w przypadku braku oczekiwanej odpowiedzi klinicznej lub biochemicznej na leczenie (patrz punkt 4.2).

Histrelina powoduje przemijające zwiększenie stężenia surowiczego testosteronu w trakcie pierwszego tygodnia leczenia. Pacjenci mogą odczuć nasilenie objawów lub mogą u nich pojawić się nowe objawy, m.in. bóle stawowe, bóle kostne, neuropatia, krwiomocz lub cechy zwężenia moczowodu lub przeszkody podpęcherzowej. W związku ze stosowaniem agonistów LHRH opisywano przypadki zwężenia moczowodu i ucisku rdzenia kręgowego, które mogą powodować porażenie prowadzące do zgonu lub nie. Pacjentów ze zmianami przerzutowymi w obrębie kręgosłupa i (lub) z utrudnieniem odpływu z dróg moczowych należy poddać ścisłej obserwacji w trakcie pierwszych kilku tygodni leczenia. Należy rozważyć zastosowanie u nich zapobiegawczo antyandrogenów. W przypadku wystąpienia ucisku rdzenia kręgowego lub niewydolności nerek konieczne jest podjęcie standardowego leczenia tych powikłań.

Wyniki oznaczeń testosteronu zależą od metody analizy. Aby podjąć właściwe decyzje kliniczne i terapeutyczne należy posiadać wiedzę odnośnie rodzaju i precyzji metodyki oznaczenia.

Długotrwały niedobór androgenów spowodowany zabiegiem obustronnej orchidektomii lub podawaniem analogów GnRH wiąże się ze zwiększeniem ryzyka ubytku kości i może prowadzić do osteoporozy oraz zwiększonego zagrożenia złamaniami kości. Ponadto, u pacjentów mogą występować zaburzenia metaboliczne (np. nietolerancja glukozy lub nasilenie istniejącej cukrzycy). Pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem chorób metabolicznych lub chorób sercowo-naczyniowych należy dokładnie zbadać przed rozpoczęciem leczenia oraz odpowiednio monitorować podczas supresji androgenowej.

U chorych objętych leczeniem agonistami GnRH, jak histrelina, zachodzi podwyższone ryzyko towarzyszącej (potencjalnie poważnej) depresji. Chorych należy odpowiednio poinformować, a w przypadku wystąpienia objawów - objąć stosownym leczeniem.

Wszczepienie implantu jest zabiegiem chirurgicznym. Można je wykonywać wyłącznie przy użyciu urządzenia do implantacji Vantas. Zaleca się ścisłe przestrzeganie zalecanych procedur wszczepiania i usuwania implantu, aby zmniejszyć ryzyko powikłań i wysunięcia się implantu (patrz punkt 6.6).

W przypadku trudności z lokalizacją palpacyjną implantu można zastosować badanie ultrasonograficzne lub metodę tomografii komputerowej.

Nie przeprowadzono badan u kobiet i dzieci.

Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego zawiera lateks. Substancja ta może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań nad interakcjami farmakokinetycznymi produktu Vantas.

Leczenie histreliną prowadzi do zahamowania osi przysadkowo-gonadowej. Może wpływać na wyniki badań diagnostycznych czynności gruczołu przysadkowego/gonadotropowego i czynności gonad, wykonywanych w trakcie prowadzenia leczenia lub po jego zakończeniu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania przedkliniczne wykazały, iż ze względu na działanie farmakologiczne histrelina zmniejsza płodność u zwierząt. Płodność wraca jednak do normy po zaprzestaniu terapii (patrz punkt 5.3).

Ze względu na wskazanie do stosowania produktu Vantas nie przeprowadzono badań z zastosowaniem produktu u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, gdyż nie jest on przeznaczony do stosowania u kobiet.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania produktu Vantas oceniano w grupie 171 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych przez okres do 36 miesięcy w dwóch badaniach klinicznych. Podobnie jak inne analogi LHRH, Vantas powodował przemijające zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy w trakcie pierwszego tygodnia leczenia. Może w związku z tym wystąpić zaostrzenie objawów podmiotowych i przedmiotowych choroby w trakcie pierwszych tygodni leczenia, co może mieć istotne znaczenie u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa i (lub) z utrudnieniem odpływu z dróg moczowych lub krwiomoczem. Nasilenie tych stanów może prowadzić do wystąpienia zaburzeń neurologicznych, takich jak osłabienie i (lub) parestezje kończyn dolnych lub nasilenie objawów ze strony układu moczowego (patrz punkt 4.4).

W badaniach klinicznych u ośmiu ze 171 pacjentów stwierdzono wysunięcie się implantu na zewnątrz przez miejsce nacięcia w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wszczepienia produktu. W jednym z głównych badań klinicznych przeprowadzono również szczegółową ocenę reakcji w miejscu wszczepienia implantu. Reakcje w miejscu wszczepienia występowały bardzo często. Obserwowano je u 13,8 % pacjentów biorących udział w badaniu. Wszystkie te miejscowe odczyny były określane jako łagodne. Większość z nich wiązała się z wszczepieniem pierwszego lub wyjęciem i wszczepieniem kolejnego, nowego implantu i rozpoczęła się oraz ustąpiła w ciągu pierwszych dwóch tygodni od wprowadzenia produktu. U 2,8% pacjentów reakcje utrzymywały się po upływie pierwszych dwóch tygodni od implantacji, a u dodatkowych 2,8% osób rozwinęły się one dopiero w tym okresie.

Z grupy 138 pacjentów biorących udział w jednym z głównych badań klinicznych u dwóch rozwinęły się miejscowe zakażenia skórne z reakcją zapalną. W jednym z tych przypadków objawy ustąpiły po leczeniu doustnymi antybiotykami, a w drugim ustąpiły bez leczenia. Reakcje miejscowe po wszczepieniu następnego implantu były porównywalne do stwierdzanych po pierwszym wszczepieniu.

Poniższe ogólnoustrojowe działania niepożądane potencjalnie lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem produktu wystąpiły w trakcie badań klinicznych obejmujących maksymalnie 24 miesiące leczenia produktem Vantas. Działania niepożądane zgłoszone w trakcie terapii produktem Vantas w ramach badań klinicznych przedstawiono w Tabeli 1 poniżej według klasyfikacji układów i narządów i częstości występowania.

Bardzo często (>1/10),

Często (>1/100 do <1/10),

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100),

Rzadko (>1/10,000 do <1/1000),

Bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Częstość występowania działań niepożądanych potencjalnie lub prawdopodobnie związanych ze stosowaniem produktu Vantas, zgłoszonych przez pacjentów leczonych nim przez okres do 24 miesięcy.

Układ/narząd

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia

skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zatrzymanie płynów, hiperkalcemia, hipercholesterolemia, napady głodu, zwiększone łaknienie

Zaburzenia

psychiczne

Zmiany nastroju, depresja,

zmniejszenie libido, bezsenność

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy, bóle głowy

Drżenia mięśniowe, senność

Zaburzenia serca

Kołatania serca, dodatkowe skurcze komorowe

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia

gorąca*

Zaczerwienienie

twarzy

Krwiak

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

wysiłkowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia

Dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia dotyczące wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne

owłosienie

Poty nocne, świąd, nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów, ból kończyn

Bóle pleców, kurcze mięśniowe, naciek w mięśniach, ból szyi

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Wielomocz, zaburzenia czynności nerek**, zatrzymanie moczu

Niewydolność nerek, kamica moczowa, objawy dyzuryczne, krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia wzwodu*, zanik jąder*,

ginekomastia*

Zaburzenia sprawności seksualnej, bóle piersi, tkliwość piersi, świąd w okolicy narządów płciowych (mężczyźni)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uraz w miejscu

wszczepienia

implantu,

zaczerwienie

w miejscu

wszczepienia

implantu,

osłabienie, uczucie zmęczenia, reakcja w miejscu wszczepienia implantu, ból, tkliwość

Obrzęki obwodowe, bóle (zaostrzenie), obrzęki, bóle (nieswoiste), pogorszenie samopoczucia, uczucie zimna, drażliwość

Zapalenie w miejscu podania

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała, zwiększenie stężenia glukozy we krwi

Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększone stężenie testosteronu we krwi, zmniejszony klirens kreatyniny, zwiększona aktywność fosfatazy kwaśnej w gruczole krokowym, zmniejszenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niedrożność stentu moczowodu, wynaczynienia podskórne

*Spodziewana reakcja farmakologiczna na zahamowanie wydzielania testosteronu

**U 5 z 8 pacjentów wystąpił pojedynczy epizod łagodnego zaburzenia czynności nerek (określanego jako klirens kreatyniny > 30 ml/min i < 60 ml/min), z jej powrotem do normy przed następną konsultacją lekarską.

Długotrwały niedobór androgenów spowodowany zabiegiem obustronnej orchidektomii lub podawaniem analogów GnRH wiąże się ze zwiększeniem ryzyka ubytku kości i może prowadzić do osteoporozy oraz zwiększonego zagrożenia złamaniami kości. Ponadto, u pacjentów mogą występować zaburzenia metaboliczne (np. nietolerancja glukozy lub nasilenie istniejącej cukrzycy).

4.9 Przedawkowanie

Nie dotyczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony uwalniające gonadotropinę. Kod ATC: H01CA03.

Histrelina jest syntetycznym analogiem naturalnej LHRH. Po wszczepieniu produktu Vantas, histrelina dyfunduje do tkanek, co prowadzi do zahamowania wydzielania LH przez przysadkę i zmniejszenia stężenia testosteronu u mężczyzn. Działanie to jest odwracalne po zaprzestaniu leczenia. Początkowo Vantas, podobnie jak inni agoniści LHRH, może powodować przemijające zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy.

W okresie miesiąca od wszczepienia implantu wartości stężenia testosteronu zmniejszyły się do zakresu kastracyjnego (< 50 ng/dl) i ich poziom był zmniejszony podczas obecności produktu Vantas w organizmie. Zahamowanie to prowadzi do regresji guza gruczołu krokowego i poprawy objawów u większości pacjentów.

Implant wszczepia się podskórnie i pozostawia się go na 12 miesięcy, w którym to okresie lek uwalnia się za pośrednictwem hydrożelowego wkładu. Codziennie przez 12 miesięcy uwalnia się średnio 50 pg octanu histreliny, przy czym stężenie histreliny w osoczu jest wyższe na początku, a niższe pod koniec okresu dawkowania, przy zachowaniu kastracyjnego poziomu testosteronu.

Hydrożelowy wkład implantu determinuje szybkość dyfuzji do wodnego środowiska. Hydrożel nie ulega rozpuszczeniu, ale ma podobny skład do żywej tkanki, co przyczynia się do jego zgodności biologicznej, ponieważ zmniejsza podrażnienie mechaniczne otaczających komórek i tkanek. Cechuje się również niskim napięciem powierzchniowym in vivo, co zmniejsza tendencję do wchłaniania białek i gromadzenia się ich na powierzchni. Ma to istotne znaczenie dla zapobiegania zakrzepom i innym biologicznym procesom odrzucania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Po podskórnym wszczepieniu jednego implantu Vantas 50 mg u pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego (n = 17) maksymalne stężenie leku w surowicy wynoszące 1,10 ± 0,375 ng/ml (wartość średnia ± SD) uzyskiwano po okresie, którego mediana wynosiła 12 godzin. O ciągłym podskórnym uwalnianiu leku świadczyło utrzymywanie się jego niezmiennego stężenia w surowicy przez cały 52-tygodniowy okres dawkowania. Średnie stężenie histreliny w surowicy pod koniec 52 tygodnia leczenia wynosiło 0,13 ± 0,065 ng/ml.

Obserwowane wartości stężenia histreliny w surowicy oznaczone w okresie 8 tygodni od wszczepienia drugiego implantu (po 52 tygodniach od wszczepienia pierwszego implantu) były porównywalne do wartości uzyskiwanych w tym samym okresie od wszczepienia pierwszego implantu. Średnia szybkość podskórnego uwalniania leku z 41 implantów, które poddano oznaczeniom pozosta łości leku, wynosiła 56,7 ± 7,71 pg/dobę w okresie 52 tygodni dawkowania. Względna dostępność biologiczna leku z implantu Vantas u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z prawidłową czynnością nerek i wątroby w porównaniu do jednorazowej dawki podskórnej u zdrowych ochotników płci męskiej wynosiła 92%. Wartości stężenia histreliny w surowicy były porównywalne do dawki po wszczepieniu jednego, dwóch lub czterech 50 mg implantów Vantas (50, 100 lub 200 mg octanu histreliny) u 42 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

Dystrybucja:

Pozorna objętość dystrybucji histreliny po jej podskórnym podaniu jednorazowym (w dawce 500 pg) u zdrowych dorosłych ochotników wynosiła 58,4 ± 7,86 l. Frakcja leku niezwiązana z białkami w osoczu oznaczona in vitro wynosiła 29,5% ± 8,9% (wartość średnia ± SD).

Metabolizm:

W badaniu nad metabolizmem leku in vitro, z użyciem ludzkich hepatocytów, zidentyfikowano pojedynczy metabolit histreliny powstający w wyniku C-końcowej dealkilacji. Prawdopodobnymi metabolitami są również fragmenty peptydowe powstające w wyniku hydrolizy. Pozorny klirens histreliny po podaniu jednorazowej dawki podskórnej zdrowym ochotnikom wynosił 179 ± 37,8 ml/min (wartość średnia ± SD), a okres półtrwania w fazie końcowej wynosił 3,92 ± 1,01 h (wartość średnia ± SD). Pozorny klirens po wszczepieniu implantu Vantas zawierającego 50 mg substancji czynnej (octanu histreliny) 17 pacjentom z rakiem gruczołu krokowego wynosił 174 ± 56,5 ml/min (wartość średnia ± SD).

Eliminacja:

W przypadku implantów Vantas 50 mg nie przeprowadzono badań wydalania leku.

Stężenie hormonu luteinizującego (LH) powróciło do normy w ciągu 1-6 tygodni od usunięcia implantu. Także stężenie testosteronu również powróciło do normy, w ciągu 2 tygodni od zwiększenia stężenia LH, co wskazuje na odwracalność zahamowania jego wydzielania.

Szczególne populacje:

Pacjenci w podeszłym wieku

Większość (89,9%) ze 138 pacjentów uczestniczących w pierwotnym badaniu klinicznym była w wieku 65 lub więcej lat.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Vantas u dzieci (patrz punkt 4.2).

Rasa

Średnie wartości stężenia histreliny były podobne u 7 pacjentów latynoamerykańskich, 30 pacjentów rasy czarnej i 77 pacjentów rasy kaukaskiej.

Niewydolność nerek:

Porównano średnie wartości stężenia histreliny w surowicy u 42 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego i z niewydolnością nerek stopnia od łagodnego do umiarkowanego (CLcr: 15-60 ml/min) oraz u 92 pacjentów bez niewydolności nerek ani wątroby, wartości te były o około 50% większe u tych z nich, u których stwierdzano niewydolność nerek (0,392 ng/ml wobec 0,264 ng/ml). Większe wartości stężenia odnotowano u pacjentów z większym stopniem niewydolności nerek. Brak jest danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Zmian tych, związanych z pogorszeniem wydolności nerek, nie uważa się za istotne klinicznie. Dlatego nie jest konieczne skorygowanie dawkowania leku w tej grupie pacjentów.

Niewydolność wątroby

Nie przeprowadzono wystarczających badań nad wpływem niewydolności wątroby na farmakokinetykę histreliny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności dla dawki powtarzalnej nie wykazano oznak wyraźnej toksyczności, a efekty miały związek głównie z właściwościami farmakologicznymi histreliny. Badania nad działaniem rakotwórczym u szczurów przy dawkach do 30 razy, a u myszy do 230 razy wyższych od dawki dla człowieka wykazały, podobnie jak w przypadku innych agonistów LHRH, zwiększenie liczby guzów tkanek aktywnych hormonalnie (jąder, trzustki, gruczołu sutkowego oraz przysadki). Ponadto przy najwyższej dawce odnotowano wzrost liczby mięsaków histiocytarnych u samic myszy.

Badania mutagenności ekstraktów z implantów z histreliną i bez niej, wykonanych z zastosowaniem soli fizjologicznej, dały wynik negatywny w zestawie badań nad genotoksycznością.

Badania miejscowej tolerancji produktu Vantas wykazały, że wykazuje on łagodne właściwości drażniące i z czasem ulega otorbieniu. U szczurów, królików i psów dochodziło do jego mineralizacji, czego jednak nie stwierdzono u małp.

Podanie zwierzętom laboratoryjnym histreliny wiązało się z zanikiem narządów rozrodczych oraz obniżeniem płodności. Przyczyną tego było działanie farmakologiczne — po zaprzestaniu stosowania wykazano pełną odwracalność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń leku zawiera kwas stearynowy.

Otoczka z kopolimeru zawiera:

•    2-hydroksyetylometakrylan,

•    2-hydroksypropylometakrylan,

•    trimetakrylan trimetylolopropanu. Roztwór do przechowywania implantu zawiera:

•    sodu chlorek,

•    wodę do wstrzykiwań.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Implant

Przechowywać w lodówce (2-8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Urządzenie do implantacji

Dostarczane urządzenie do implantacji jest jałowe w swoim opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Implant jest pakowany w fiolki ze szkła typu I zamknięte korkiem (kauczuk chlorobutyloizoprenowy) pokrytym teflonem z metalowym kapslem. Korek zawiera gumę lateksową. Implant jest zanurzony w 2 ml 1,8% jałowego roztworu chlorku sodu.

Produkt Vantas jest pakowany w pudełko tekturowe zawierające worek plastikowy o bursztynowym kolorze, w którym znajduje si ę szklana fiolka z implantem.

Jednorazowe urządzenie do implantacji jest dostarczane w worku z tworzywa Tyvek w celu sterylizacji, który jest pakowany w pudełko tekturowe.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Urządzenie do implantacji Vantas służy do jednorazowego użytku.

Opakowanie i wszelkie niewykorzystane pozostałości produktu lub odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi wymaganiami.

Zabieg wszczepiania implantu

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad postępowania aseptycznego, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Zabieg wszczepiania i usuwania implantu należy wykonywać w jałowych rękawiczkach.

Identyfikacja miejsca wprowadzenia implantu pod skórę

Pacjent powinien położyć się na plecach i zgiąć tę kończynę górną, która jest mniej używana (tj. lewą w przypadku osoby praworęcznej), tak aby lekarz miał łatwy dostęp do wewnętrznej strony ramienia. Należy podeprzeć kończynę górną pacjenta poduszkami, co ułatwi mu utrzymanie opisanej wyżej pozycji. Optymalne miejsce wszczepienia implantu znajduje się w przybliżeniu w połowie odległości pomiędzy barkiem a łokciem, w zagłębieniu pomiędzy mięśniem dwugłowym a trójgłowym ramienia.

Przygotowanie urządzenia do implantacji

Należy przygotować urządzenie do implantacji przed przygotowaniem miejsca wszczepienia implantu i przed jego wszczepieniem. Wyjąć urządzenie do implantacji z jałowego worka. Urządzenie jest pakowane z w pełni wyprostowaną kaniulą. Należy to sprawdzić, oglądając pozycję zielonego przycisku do retrakcji. Przycisk ten powinien być całkowicie wyciągnięty do przodu, w kierunku kaniuli, przeciwnie do uchwytu.

Zdjąć kapsel metalowy ze szklanej fiolki, wyjąć gumowy korek i schwycić kleszczykami naczyniowymi jeden z końców implantu. Nie należy chwytać kleszczykami ani zaciskać kleszczyków pośrodku implantu, aby nie zniekształcić go.

Wprowadzić implant do urządzenia do implantacji. Powinien być ułożony w kaniuli w taki sposób, aby tylko końcówka była widoczna na dnie ścięcia.

Wszczepienie implantu

Zdezynfekować miejsce wszczepienia implantu wacikami nasączonymi jodopowidonem i przykryć je serwetą chirurgiczną z oknem.

Znieczulenie

Upewnić się, czy pacjent nie jest uczulony na lidokainę/adrenalinę. Wstrzyknąć kilka ml środka znieczulającego, rozpoczynając od miejsca planowanego nacięcia, a następnie nastrzyknąć wachlarzowato miejsce nacięcia na długości implantu, 32 mm.

Nacięcie skóry

Wykonać płytkie nacięcie skalpelem skóry po wewnętrznej stronie ramienia, prostopadle do przebiegu mięśnia dwugłowego ramienia, na długości 2-3 mm.

Wprowadzenie implantu

Schwycić urządzenie do implantacji za uchwyt.

Wprowadzić końcówkę urządzenia do nacięcia skóry, ze ściętym brzegiem skierowanym do góry, i wsunąć je podskórnie wzdłuż drogi, którą przebył środek przeciwbólowy, aż do kreski zaznaczonej na kaniuli. Urządzenia do implantacji umieszczone podskórnie powinno powodować widoczne uniesienie skóry w trakcie całego zabiegu jego wprowadzania. Urządzenie do implantacji nie może się dostać do tkanki mięśniowej.

Przytrzymać urządzenie na miejscu, równocześnie przesuwając kciuk w kierunku zielonego przycisku do retrakcji. Wcisnąć przycisk, aby zwolnić mechanizm blokujący, następnie wyciągnąć przycisk do tylnego ogranicznika, przytrzymując urządzenie na miejscu. Kaniula zostanie wycofana z nacięcia, a implant pozostanie w skórze właściwej. Wyciągnąć urządzenie do implantacji z nacięcia. Położenie uwolnionego implantu można sprawdzić palpacyjnie.

Uwaga: Nie należy próbować wpychać urządzenia głębiej po rozpoczęciu procesu retrakcji, aby uniknąć rozerwania implantu. Jeśli konieczne jest powtórzenie całego zabiegu, należy wyciągnąć urządzenie, schwycić implant za końcówkę, aby go wyciągnąć, przestawić przycisk retrakcyjny w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu, załadować ponownie implant i ponownie rozpocząć całą procedurę.

Zamknięcie nacięcia

Zamknąć nacięcie jednym lub dwoma szwami (opcjonalnie), tak aby węzły znalazły się wewnątrz nacięcia. Nałożyć cienką warstwę maści antybiotykowej bezpośrednio na nacięcie. Zamknąć nacięcie dwoma plastrami chirurgicznymi typu steri-strip. Na nacięcie nałożyć opatrunek gazowy i zabezpieczyć całość bandażem.

Zabieg usunięcia implantu i wszczepienia następnego

Implant Vantas należy usunąć po 12 miesiącach leczenia.

Zlokalizowanie implantu

Położenie implantu można ustalić metodą palpacji obszaru w pobliżu nacięcia z poprzedniego roku. Zazwyczaj jest on łatwo wyczuwalny. Należy nacisnąć dalszy koniec implantu, aby ustalić położenie jego bliższego końca względem poprzedniego nacięcia.

W przypadku trudności z lokalizacją implantu można się posłużyć ultrasonografem. Jeśli nie będzie możliwe zlokalizowanie implantu ultrasonograficznie, można zastosować inne techniki obrazowania, np. tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny.

Przygotowanie miejsca zabiegu

Ułożenie pacjenta i przygotowanie miejsca implantacji są takie same, jak podczas pierwszego wszczepienia implantu. Należy zdezynfekować obszar ponad implantem i wokół implantu jodopowidonem. Przykryć miejsce zabiegu serwetą chirurgiczną z oknem.

Znieczulenie

Najpierw należy się upewnić, czy pacjent nie jest uczulony na lidokainę/adrenalinę, a następnie ucisnąć tę końcówkę implantu, która znajduje si ę dalej od pierwotnego naci ęcia. Wstrzyknąć niewielką ilość lidokainy/adrenaliny w pobliżu końcówki znajdującej się przy nacięciu, następnie wsunąć kaniulę wzdłuż implantu, pod nim, stale wstrzykując niewielką ilość środka znieczulającego do skóry. Lek znieczulający spowoduje uniesienie implantu w obrębie skóry właściwej. Jeśli ma zostać wszczepiony nowy implant, można go umieścić w tej samej „kieszonce” co ten usuwany lub można wykorzystać to samo nacięcie do wprowadzenia implantu w przeciwnym kierunku.

W przypadku wprowadzenia implantu w przeciwnym kierunku należy wstrzyknąć środek znieczulający wzdłuż nowego implantu przed jego eksplantacją.

Nacięcie/eksplantacja

Wykonać skalpelem nacięcie skóry o długości 2-3 mm w pobliżu końcówki implantu, na głębokość około 1-2 mm. Zasadniczo końcówka implantu będzie widoczna przez cienką pseudo-torebkę z tkanki. Jeśli implant nie będzie widoczny, przycisnąć jego dalszy koniec i masować go do przodu, w kierunku nacięcia. Bardzo ostrożnie naciąć pseudo-torebkę, aby uwidocznić polimerową końcówkę.

Schwycić końcówkę implantu kleszczykami naczyniowymi i wyciągnąć go.

Podczas wszczepiania nowego implantu należy postępować zgodnie z pierwotną instrukcją. Nowy implant można wprowadzić przez to samo nacięcie. Alternatywnie mo żna wykorzystać drugą kończynę górną.

Instrukcje dla pacjenta - pielęgnacja rany

Należy przekazać pacjentowi ulotkę informacyjną. Należy mu polecić, aby unikał moczenia ramienia z implantem przez 24 godziny. Bandaż uciskowy można zdjąć po 24 godzinach. Pacjentowi nie wolno zdejmować plastrów chirurgicznych (typu steri-strip). Plastry te powinny samoistnie odpaść po kilku dniach. Pacjenci powinni unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów i intensywniejszej aktywności fizycznej angażującej leczoną kończynę górną przez 7 dni, aby umożliwić pełne zamknięcie nacięcia skóry.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17049

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.08.2010 r./19.07.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.07.2012 r.

11(10)

Vantas