Imeds.pl

Vasopirin 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vasopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe Vasopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe

Acidum acetylsalicylicum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Vasopirin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Vasopirin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vasopirin

3.    Jak stosować Vasopirin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vasopirin

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST VASOPIRIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vasopirin zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy zakrzep formuje się w tętnicy, zatrzymuje przepływ krwi i zmniejsza zaopatrzenie tkanek w tlen. Jeśli ma to miejsce w naczyniach serca, może dojść do zawału serca lub ataku dusznicy bolesnej, a w mózgu może wywołać udar.

Vasopirin stosuje się, aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i następnie zapobiec:

-    zawałom serca;

-    udarom;

-    problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną lub niestabilną dusznicą bolesną (ból w klatce piersiowej).

Vasopirin stosuje się również w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi po niektórych zabiegach na sercu w celu poszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Ten lek nie jest zalecany w nagłych przypadkach. Może być stosowany tylko jako leczenie zapobiegawcze.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VASOPIRIN Kiedy nie stosować leku Vasopirin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vasopirin (patrz punkt 6 „Inne informacje”);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki NLPZ są zwykle stosowane w zapaleniu stawów lub reumatyzmie i bólu;

-    jeśli pacjent miał napad astmy oskrzelowej lub obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy) po zażyciu salicylanów lub leków z grupy NLPZ;

-    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, lub inny rodzaj krwawienia tak jak udar mózgu;

-    jeśli pacjent miał kiedykolwiek problem z krzepnięciem krwi;

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub wątroby;

-    jeśli pacjentka jest w trzech ostatnich miesiącach ciąży, nie można wówczas stosować dawek większych niż 100 mg na dobę (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

-    jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie metotreksat (np. stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów) w dawkach większych niż 15 mg na tydzień.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vasopirin

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vasopirin należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

-    występują choroby nerek, wątroby lub serca;

-    występują lub kiedykolwiek występowały choroby żołądka lub jelita cienkiego;

-    pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze;

-    pacjent ma astmę oskrzelową, katar sienny, polipy nosa lub inne przewlekłe choroby układu oddechowego, kwas acetylosalicylowy może wywołać napad astmy oskrzelowej;

-    pacjent miał kiedykolwiek dnę moczanową;

-    pacjentka ma obfite krwawienia miesiączkowe.

Pacjent musi natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie albo niespodziewane objawy niepożądane, np. nietypowe krwawienia, ciężkie reakcje skórne lub inne objawy silnej alergii (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy poinformować lekarza o planowanych zabiegach (nawet drobnych, jak usunięcie zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy „rozrzedza” krew i ryzyko krwawienia może być zwiększone.

Kwas acetylosalicylowy może spowodować zespół Reye’a u dzieci. Zespół Reye’a jest bardzo rzadką chorobą dotykającą mózg i wątrobę, która może zagrażać życiu. Dlatego, lek Vasopirin nie należy podawać dzieciom poniżej 16 lat, chyba że zaleci tak lekarz.

Pacjent powinien zadbać, aby nie doprowadzić do stanu odwodnienia (objawia się uczuciem pragnienia oraz suchością w ustach), ponieważ jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego może pogorszyć czynność nerek.

Lek ten nie jest odpowiedni do stosowania jako lek przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli pacjent ma wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Wpływ na leczenie może mieć stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z innymi lekami:

-    „rozrzedzającymi” krew lub zapobiegającymi tworzeniu się zakrzepów (np. warfaryna, heparyna, klopidogrel);

-    zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionych narządów (cyklosporyna, takrolimus);

-    na nadciśnienie (np. leki moczopędne i inhibitory ACE);

-    regulującymi pracę serca (digoksyna);

-    stosowanymi w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej (sole litu);

-    przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub steroidy);

-    na dnę moczanową (np. probenecyd);

-    na padaczkę (walproinian, fenytoina);

-    na jaskrę (acetazolamid);

-    na raka lub reumatoidalne zapalenie stawów (metotreksat w dawkach < 15 mg/tydzień);

-    na cukrzycę (np. glibenklamid);

-    na depresję (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak sertralina lub paroksetyna);

-    hormonalnej terapii zastępczej, gdy nadnercza lub przysadka uległy zniszczeniu albo zostały usunięte, lub stosowanymi w leczeniu stanów zapalnych, w tym chorób reumatycznych i zapalenia jelit (kortykosteroidy).

Stosowanie leku Vasopirin z jedzeniem i piciem

Picie alkoholu może zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego i wydłużać czas krwawienia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

U pacjentek w ciąży nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz. Pacjentka podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie powinna przyjmować leku Vasopirin, chyba że zaleci jej to lekarz, wówczas dawka dobowa nie powinna przekraczać 100 mg (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Vasopirin”). Przyjmowanie leku regularnie lub w dużych dawkach w późnej ciąży może powodować ciężkie powikłania u matki lub dziecka.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vasopirin nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VASOPIRIN

Lek Vasopirin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego:

Zalecana dawka to 75 - 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie udarom mózgu:

Zalecana dawka to 75 - 325 mg raz na dobę

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną lub niestabilną dławicą piersiową (ból w klatce piersiowej):

Zalecana dawka to 75 - 160 mg raz na dobę.

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca:

Zalecana dawka to 75 - 160 mg raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Tak jak u pacjentów dorosłych. Ogólnie kwas acetylosalicylowy należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych. Leczenie powinno być regularnie kontrolowane.

Dzieci

Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że został przepisany przez lekarza (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vasopirin”).

Sposób podawania Do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki mają kwasoodporną otoczkę zapobiegającą drażniącemu działaniu na jelita, dlatego nie należy ich kruszyć, łamać ani żuć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vasopirin

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) przypadkowo przyjmie zbyt wiele tabletek, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub niezwłocznie skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy pokazać lekarzowi niezużyty lek lub puste opakowanie po leku.

Objawy przedawkowania mogą obejmować dzwonienie w uszach, problemy ze słuchem, ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, nudności, wymioty i ból brzucha. Poważne przedawkowanie może charakteryzować się przyspieszonym oddychaniem (hiperwentylacja), gorączką, nadmiernym poceniem się, drgawkami, omamami, niskim stężeniem glukozy we krwi, śpiączką i wstrząsem.

Pominięcie zastosowania leku Vasopirin

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien poczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki, a następnie kontynuować leczenie wg ustalonego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Vasopirin.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vasopirin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Vasopirin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

-    nagły świszczący oddech, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, zmęczenie lub trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne);

-    zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub łuszczeniem się, które może być związane z wysoką gorączką i bólem stawów. Mogą to być objawy rumienia wielopostaciowego, zespołu Stevensa-Johnsona lub zespołu Lyella;

-    nietypowe krwawienia, takie jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krwawe wymioty lub krew w moczu, lub smoliste stolce.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    niestrawność;

-    zwiększona skłonność do krwawień.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    pokrzywka;

-    wyciek z nosa;

-    trudności w oddychaniu.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystapić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie w obrębie mózgu, zmiany liczby krwinek we krwi;

-    nudności i wymioty;

-    skurcz dolnych dróg oddechowych, napad astmy oskrzelowej;

-    zapalenie naczyń krwionośnych;

-    siniaki z purpurowymi    plamami (krwawienie w obrębie skóry);

-    ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: wysypka w formie rumienia wielopostaciowego i jego zagrażająca życiu postać: zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella;

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała, albo wstrząs;

-    nieprawidłowe, obfite lub przedłużające się krwawienia miesiączkowe.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

-    dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu;

-    ból głowy;

-    zawroty głowy;

-    owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy i perforacja;

-    przedłużony czas krwawienia;

-    zaburzenie czynności nerek;

-    zaburzenie czynności wątroby;

-    wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ VASOPIRIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym i dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Pojemnik: Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w celu ochrony przed wilgocią.

Blister: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Vasopirin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym lub pojemniku lub blistrze po symbolu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vasopirin

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

Ponadto lek zawiera:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy;

otoczka tabletki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk.

Jak wygląda lek Vasopirin i co zawiera opakowanie

Vasopirin, 75 mg, tabletki dojelitowe: owalne, białe, obustronnie wypukłe tabletki o wymiarach 9,2 x 5,2 mm.

Vasopirin, 100 mg, tabletki dojelitowe: okrągłe, białe, obustronnie wypukłe tabletki o średnicy 7,2 mm.

Wielkości opakowań:

Blistry: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletek dojelitowych.

Pojemniki na tabletki: 10, 30, 50, 100, 500 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Wytwórca:

Actavis Limited

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjordur Islandia

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitsa 2600 Bułgaria

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

<Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:>

Hiszpania

Esteprin 75 mg, 100 mg comprimido gastroresistentes

Szwecja

Esteprin

Bułgaria

Cardiopirin 75 mg, 100 mg croMamHo-ycTOHHHBa TaóaeTKa

Czechy

Vasopirin 75 mg, 100 mg

Estonia

Vasopirin 75 mg, 100 mg

Grecja

Vasopirin 75 mg, 100 mg yaoxpoav08KxiKÓ Sioko

Węgry

Vasopirin 75 mg, 100 mg gyomornedv-ellenalló tabletta

Litwa

Provapirin 75 mg, 100 mg skrandyje neirios tabletes

Łotwa

Vasopirin 75 mg, 100 mg zarnas skistosas tabletes

Polska

Vasopirin

Rumunia

Vasopirin 75 mg, 100 mg comprimate gastrorezistente

Słowacja

Vasopirin 75 mg, 100 mg

Słowenia

Provapirin 100 mg gastrorezistentne tablete

Data zatwierdzenia ulotki: 2013.04.22

6