+ iMeds.pl

Vaxigrip 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 mlUlotka Vaxigrip

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VAXIGRIP, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest VAXIGRIP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki VAXIGRIP

3.    Jak stosować VAXIGRIP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę VAXIGRIP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest VAXIGRIP i w jakim celu się go stosuje

VAXIGRIP jest szczepionką.

Ta szczepionka pomaga chronić osoby dorosłe i dzieci przed zachorowaniem na grypę. Zastosowanie szczepionki VAXIGRIP powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Po podaniu szczepionki VAXIGRIP, układ odpornościowy (naturalny system obronny organizmu) wytwarza własną ochronę przed chorobą (przeciwciała). Żaden ze składników szczepionki nie może wywołać grypy.

Grypa jest chorobą, która może się szybko rozprzestrzeniać i jest wywoływana przez wiele różnych szczepów wirusa, które mogą zmieniać się każdego roku. Dlatego szczepienie może być konieczne każdego roku. Największe ryzyko zachorowania na grypę występuje podczas zimnych miesięcy między październikiem a marcem. W przypadku osób dorosłych i dzieci, które nie zostały zaszczepione jesienią, jest nadal uzasadnione aby zaszczepić się w okresie do wiosny, ponieważ do tego czasu istnieje ryzyko zachorowania na grypę. Lekarz będzie w stanie zalecić najlepszy czas do zaszczepienia się.

Szczepionka VAXIGRIP przeznaczona jest do ochrony osób dorosłych i dzieci przed trzema szczepami wirusa zawartymi w szczepionce po około 2-3 tygodniach po szczepieniu.

Okres wylęgania dla grypy wynosi kilka dni, dlatego w przypadku ekspozycji na wirus grypy bezpośrednio przed lub po szczepieniu, nadal możliwe jest zachorowanie.

Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do grypy.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli którekolwiek z poniższych stwierdzeń dotyczy osoby dorosłej lub dziecka, którym ma zostać podana szczepionka VAXIGRIP. Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o wyjaśnienie.

Kiedy nie stosować szczepionki VAXIGRIP

•    jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występuje uczulenie (nadwrażliwość) na:

-    substancje czynne, lub

-    którykolwiek z pozostałych składników tej szczepionki (wymienione w punkcie 6), lub

-    którykolwiek składnik, który może być obecny w bardzo małych ilościach taki jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego lub białka kurze), neomycyna, formaldehyd lub octoxynol-9.

•    jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka stwierdzono chorobę przebiegającą z wysoką lub umiarkowaną gorączką lub ostrą chorobę szczepienie powinno być odroczone do czasu wyzdrowienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem szczepionki VAXIGRIP należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występuje:

-    osłabienie odpowiedzi immunologicznej (spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy),

-    krwawienia lub łatwość powstawania siniaków.

Lekarz zadecyduje czy pacjent dorosły lub dziecko powinni przyjąć szczepionkę.

Należy poinformować lekarza jeżeli u pacjenta dorosłego lub dziecka w ciągu kilku dni po szczepieniu przeciw grypie planowane jest badanie krwi, ze względu na zaobserwowane fałszywie dodatnie wyniki badania krwi u niektórych pacjentów wcześniej poddanych szczepieniu.

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, VAXIGRIP może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom.

VAXIGRIP a inne leki

•    Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach lub szczepionkach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach lub szczepionkach , które pacjent planuje stosować.

•    Szczepionka VAXIGRIP może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami, lecz w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że działania niepożądane mogą być bardziej nasilone.

•    W przypadku stosowania leków obniżających odporność takich jak kortykosteroidy, leki cytotoksyczne lub radioterapii, odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest ciąży lub karmi piersią lub podejrzewa że jest w ciąży albo planuje zajść w ciążę, powinna spytać lekarza lub farmaceutę o radę przed zastosowaniem tej szczepionki. Szczepionki przeciw grypie mogą być podane we wszystkich okresach ciąży. Większy zbiór danych dotyczący bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla drugiego i trzeciego trymestru w porównaniu z pierwszym trymestrem; jednakże dane z całego świata dotyczące stosowania szczepionek przeciw grypie nie wskazują na żadne szkodliwe działania na ciążę lub dziecko.

Szczepionka VAXIGRIP może być stosowana podczas karmienia piersią.

Lekarz decyduje o możliwości podania szczepionki VAXIGRIP.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Szczepionka VAXIGRIP nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

Szczepionka VAXIGRIP zawiera potas i sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol potasu (39 mg) i sodu (23 mg) na dawkę, czyli zasadniczo jest "wolny od potasu" i "wolny od sodu".

3. Jak stosować VAXIGRIP

Dawkowanie

Dorośli otrzymują 1 dawkę 0,5 ml.

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku 36. miesięcy życia i starsze otrzymują 1 dawkę 0,5 ml.

Dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia otrzymują 1 dawkę 0,25 ml.

Dawka 0,5 ml może być podana jeśli wymagają tego krajowe zalecenia.

Dzieciom poniżej 9 roku życia, które uprzednio nie były szczepione przeciw grypie, należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni.

Sposób i droga podania

Lekarz poda zalecaną dawkę szczepionki jako wstrzyknięcie domięśniowe lub głęboko podskórne.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebne są dodatkowe informacje odnośnie stosowania tego produktu.

Zastosowanie większej od zalecanej dawki szczepionki VAXIGRIP

Zdarzyły się przypadki podania większej od zalecanej dawki szczepionki.

W tych przypadkach, zgłaszane działania niepożądane były zgodne z tymi wymienionymi w punkcie 4.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ta szczepionka może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Należy NATYCHMIAST skontaktować sie z lekarzem jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka wystąpią:

-    Ciężkie reakcje alergiczne:

•    mogące wymagać pomocy lekarskiej, z niskim ciśnieniem krwi, szybkim, płytkim

oddechem, szybkim tętnem i słabym pulsem, zimną, wilgotną skórą, zawrotami głowy, które mogą prowadzić do zasłabnięcia (wstrząsu).

•    obrzęk najbardziej widoczny w obrębie głowy i szyi, w tym twarzy, warg, języka, gardła lub innych części ciała, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

-    Reakcje alergiczne takie jak reakcje skórne, które mogą dotyczyć całego ciała, w tym świąd, pokrzywka, wysypka, zaczerwienienie (rumień).

Te działania niepożądane są rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób) oprócz pokrzywki, która jest niezbyt częsta (może dotyczyć do 1 na 100 osób) u dzieci od 3 do 8 lat.

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób) u dorosłych i osób starszych:

•    Ból głowy (1)

•    Ból mięśni (1)

•    Ogólne złe samopoczucie (1) (2), nietypowe zmęczenie lub osłabienie (1) (2)

•    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia (1): ból, zaczerwienienie, opuchnięcie, stwardnienie,

swędzenie (2)

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób) u dzieci i młodzieży*:

•    Ból głowy (1) (5) (6), nietypowy płacz (1) (4), drażliwość (1) (4), senność (1) (4)

•    Ból mięśni (1) (5) (6)

•    Biegunka (1) (4)

•    Zmniejszenie lub brak apetytu (1) (4)

•    Ogólne złe samopoczucie (1) (5) (6), gorączka (1) (4), dreszcze (1) (6)

•    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia (1): ból, zaczerwienienie, opuchnięcie, stwardnienie (4) (5)

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób) u dorosłych i osób starszych:

•    Ból stawów (1)

•    Zwiększona potliwość (1)

•    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia: zasinienie (1), swędzenie (3)

• Dreszcze (1), gorączka (1), ogólne złe samopoczucie (3), nietypowe zmęczenie lub osłabienie(3)

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób) u dzieci i młodzieży*:

•    Zawroty głowy (6)

•    Bezsenność (1) (4)

•    Wymioty (1) (4)

•    Gorączka (5) (6), dreszcze (5)

•    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia: zasinienie (1), swędzenie, dyskomfort (6), stwardnienie (6) ucieplenie (6).

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób) u dorosłych i osób starszych:

•    Obrzęk węzłów chłonnych szyi, pach i pachwin (2)

•    Senność (3), zawroty głowy (3)

•    Uczucie mdłości (nudności) (2), biegunka (1)

•    Objawy grypopodobne (2)

•    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia (2): dyskomfort, ucieplenie Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób) u dzieci i młodzieży*:

•    Obrzęk węzłów chłonnych szyi, pach i pachwin (5)

•    Biegunka (5)

•    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia (5): krwawienie, ucieplenie *Dzieci / młodzież od ukończenia 6. miesiąca życia do 17 lat

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 osób) u dorosłych i osób starszych:

•    Drętwienie lub uczucie mrowienia (parestezje), zmniejszenie wrażliwości (niedoczulica) (2), drętwienie, ból i osłabienie w obrębie barku/ramienia (zapalenie korzonków nerwowych splotu barkowego) (3), ból odczuwalny wzdłuż nerwów (neuralgia) (3)

•    Obrzęk węzłów chłonnych szyi, pach i pachwin (3)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Obrzęk węzłów chłonnych szyi, pach i pachwin (4) (6)

•    Drętwienie lub uczucie mrowienia (parestezje) (7)

•    Ból odczuwalny wzdłuż nerwów (neuralgia) (5) (6)

•    Napady (drgawki)

•    Zaburzenia neurologiczne, które mogą powodować sztywność karku, dezorientację, drętwienie, ból i osłabienie kończyn, utratę równowagi, utratę odruchów , porażenie części lub całego ciała (zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu (2) (3) (5) (6), zespół Guillain-Barre (2) (3) (5) (6))

•    Zapalenie naczyń krwionośnych, które może prowadzić do wysypek skórnych oraz w bardzo rzadkich przypadkach do przejściowych zaburzeń czynności nerek

•    Tymczasowe zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek we krwi zwanych płytkami krwi; ich niski poziom może powodować nadmierne powstawanie siniaków lub krwawienie (przejściowa trombocytopenia).

(1)    Te działania niepożądane zwykle występowały w ciągu 3 dni po szczepieniu i ustępowały w ciągu 1 do 3 dni bez leczenia. Większość z tych działań niepożądanych była nasilona od łagodnego do umiarkowanego.

(2)    U dorosłych (3) U osób starszych (4) U dzieci w wieku od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia

(5) U dzieci w wieku od 3 do 8 lat    (6) U dzieci w wieku od 9 do 17 lat (7) U dzieci w wieku od ukończenia

6. miesiąca życia do 17 lat

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

Przechowywać tę szczepionkę w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera VAXIGRIP

Substancjami czynnymi są: Wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

-    A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-179A) ......................................15 mikrogramów HA**

-A/Texas/50/2012 (H3N2)-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-223A) ...................................... 15 mikrogramów HA**

-    B/Massachusetts/2/2012

15 mikrogramów HA**

w dawce 0,5 ml


* namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad ** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) dla Półkuli Północnej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2014/2015.

Pozostałe składniki szczepionki to: roztwór buforowy zawierający sodu chlorek, potasu chlorek, disodu fosforan dwuwodny, potasu diwodorofosforan, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda VAXIGRIP i co zawiera opakowanie

VAXIGRIP jest zawiesiną do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce po 0,5 ml. W opakowaniu jest 1, 10 lub 20 ampułko-strzykawek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Po delikatnym wstrząśnięciu szczepionka j est białawą i opalizującą cieczą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod ^ następującymi nazwami:_

Kraj członkowski

Nazwa

Austria, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,

Vaxigrip

Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Holandia.

Irlandia, Wielka Brytania

Inactivated Influenza Vaccine (Split Virion) BP

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej http://www.urpl.gov.pl/

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, musi być zapewnione właściwe leczenie i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

Przed podaniem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Szczepionki nie należy stosować w przypadku obecności w zawiesinie zanieczyszczeń. Szczepionki nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi w tej samej strzykawce. Szczepionki nie wolno wstrzykiwać bezpośrednio do naczyń krwionośnych.

Instrukcja dotycząca podawania dawki 0,25 ml dzieciom od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia

Kiedy wskazane jest podanie jednej dawki 0,25 ml, w celu usunięcia połowy objętości z 0,5 ml ampułko-strzykawki, należy ampułko-strzykawkę trzymać w pozycji pionowej i następnie przesunąć jej tłok aż do cienkiej czarnej linii wydrukowanej na ampułko-strzykawce. Pozostająca w ampułko-strzykawce objętość 0,25 ml powinna zostać wstrzyknięta.

Patrz również punkt. 3. Jak stosować VAXIGRIP

7

Vaxigrip

Charakterystyka Vaxigrip

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VAXIGRIP, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

-    A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-179A) ......................................15 mikrogramów HA**

-A/Texas/50/2012 (H3N2)-pochodny, zastosowany szczep (NYMC X-223A) ...................................... 15 mikrogramów HA**

-    B/Massachusetts/2/2012

........................................15 mikrogramów HA**

w dawce 0,5 ml

* namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad ** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2014/2015.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

VAXIGRIP może zawierać pozostałości jaj takie jak albumina jaja kurzego oraz pozostałości neomycyny, formaldehydu i octoxynolu-9, które są stosowane podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Po delikatnym wstrząśnięciu szczepionka jest białawą i opalizującą cieczą.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka grypy.

Szczepionka VAXIGRIP jest wskazana dla dorosłych i dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia.

Stosowanie szczepionki VAXIGRIP powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: 0,5 ml.

Dzieci i młodzież

Dzieci od 36. miesiąca życia i starsze: 0,5 ml.

Dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia: 0,25 ml. Dane kliniczne są ograniczone.

Więcej informacji na temat podawania dawki 0,25 ml, patrz punkt 6.6.

Można podać dawkę 0,5 ml jeśli jest to wymagane przez krajowe zalecenia.

Dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę po co najmniej 4 tygodniach.

Dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia: bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki VAXIGRIP u dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia nie zostało ustalone. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Szczepionkę podaje się domięśniowo lub głęboko podskórnie.

U dorosłych i dzieci w wieku od 36. miesiąca życia: preferowanym miejscem podania domięśniowego jest mięsień naramienny.

U dzieci w wieku od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia: preferowanym miejscem podania domięśniowego jest przednio-boczna część uda (lub mięsień naramienny, jeśli masa mięśniowa jest odpowiednia).

U dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 11. miesiąca życia: preferowanym miejscem podania domięśniowego jest przednio-boczna część uda.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub na którykolwiek składnik, który może być obecny w ilościach śladowych, taki jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego, białka kurze), neomycyna, formaldehyd i octoxynol-9.

Szczepienie powinno być odroczone u pacjentów z chorobą przebiegającą z umiarkowaną lub wysoką gorączką, lub ostrą chorobą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak przy wszystkich szczepionkach podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie właściwego leczenia i nadzoru medycznego na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

W żadnym przypadku nie wolno podawać szczepionki VAXIGRIP donaczyniowo.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciu, ta szczepionka powinna zostać podana ostrożnie osobom z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ może u nich wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym.

Tak jak inne szczepionki, VAXIGRIP może nie chronić 100% zaszczepionych osób.

U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca.

Wpływ na wyniki badań serologicznych Patrz punkt 4.5.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

VAXIGRIP może być podawany jednocześnie z innymi szczepionkami. Szczepienie powinno być wykonywane w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że niepożądane reakcje mogą być bardziej nasilone.

Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeżeli pacjent poddany jest leczeniu immunosupresyjnemu.

Po podaniu szczepionki przeciw grypie obserwowano występowanie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych z użyciem metody ELISA do wykrywania przeciwciał przeciw wirusowi HIV1, wirusowi zapaleniu wątroby typu C, a szczególnie przeciw wirusowi HTLV1. Fałszywie dodatnie wyniki z użyciem metody ELISA można zweryfikować stosując techniki Western Blot. Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być wywołane obecnością przeciwciał klasy IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być podane we wszystkich okresach ciąży. Większy zbiór danych dotyczący bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla drugiego i trzeciego trymestru w porównaniu z pierwszym trymestrem; jednakże dane z całego świata dotyczące stosowania inaktywowanych szczepionek przeciw grypie nie wskazują na żadne niepożądane objawy u matki i płodu związane ze szczepionką.

Karmienie piersią

Szczepionka VAXIGRIP może być stosowana podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie ma dostępnych danych dotyczących płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Szczepionka VAXIGRIP nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W ostatnich badaniach klinicznych około 10 000 uczestników w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia otrzymało szczepionkę VAXIGRIP.

W zależności od historii szczepień oraz wieku dzieci, dawka i liczba dawek były różne (patrz ”Dzieci i młodzież” w podpunkcie b. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych).

Spodziewane reakcje występowały zwykle w ciągu pierwszych 3 dni po podaniu szczepionki VAXIGRIP, ustępowały samoistnie w ciągu 1 do 3 dni od wystąpienia. Większość spodziewanych działań niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym spodziewanym, w ciągu 7 dni od podania szczepionki VAXIGRIP w całej populacji był ból w miejscu wstrzyknięcia, z wyjątkiem dzieci w wieku od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia, u których najczęściej zgłaszana była drażliwość.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym spodziewanym ogólnym, w ciągu 7 dni od podania szczepionki VAXIGRIP był ból głowy u dorosłych, osób starszych i dzieci w wieku od 9 do 17 lat oraz złe samopoczucie u dzieci w wieku od 3 do 8 lat.

Spodziewane działania niepożądane rzadziej występowały u osób starszych niż u osób dorosłych.

b. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższe dane podsumowują częstość występowania działań niepożądanych, które odnotowano po podaniu szczepionki VAXIGRIP podczas badań klinicznych oraz na całym świecie po wprowadzeniu szczepionki do obrotu.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (>1/10);

Często (>1/100 do <1/10);

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100);

Rzadko (>1/10000 do <1/1000);

Bardzo rzadko (<1/10,000),

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dorośli i osoby starsze

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej opiera się na danych pochodzących od więcej niż 4300 osób dorosłych i 5000 osób starszych powyżej 60. roku życia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CZĘSTOŚĆ

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Powiększenie węzłów chłonnych(1)

Niezbyt często

Przejściowa trombocytopenia

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, takie jak: obrzęk twarzy (6), pokrzywka(6), świąd, uogólniony świąd(6) , rumień, rumień uogólniony(6), wysypka

Rzadko

Ciężkie reakcje alergiczne, takie jak duszność, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Bardzo często

Zawroty głowy (3), senność(2)

Niezbyt często

Niedoczulica (2), parestezje, nerwobóle (5), zapalenie korzonków nerwowych splotu barkowego (3)

Rzadko

Drgawki, zaburzenia neurologiczne takie jak zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu, zespół Guillain-Barre

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie naczyń, takie jak plamica Schonleina-Henocha, w niektórych przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek

Nieznana

Zaburzenia żołądka i _ jelit

Biegunka, nudności (2)

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej ogólne

Wzrost potliwości

Często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Bardzo często

Ból stawów

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból / tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, rumień / zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk / opuchnięcie w miejscu wstrzyknięcia , stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie (4) osłabienie (4), świąd w miejscu wstrzyknięcia (4)

Bardzo często

Gorączka, dreszcze / sztywność mięśni, zasinienie / siniak w miejscu wstrzyknięcia

Często

Objawy grypopodobne (2), ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia(2), uczucie dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia(2)

Niezbyt często

(1) Rzadko u osób starszych    (3) Podczas badań klinicznych u osób starszych

(2) Podczas badań klinicznych u dorosłych    (4) Często u osób starszych

(5) Nieznana u dorosłych    (6) Nieznana u osób starszych

Dzieci i młodzież

W zależności od historii szczepień, dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 8 lat otrzymały jedną lub dwie dawki szczepionki VAXIGRIP. Dzieci od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia otrzymały dawkę 0,25 ml, a dzieci w wieku 3 lat i starsze otrzymały dawkę 0,5 ml.

Dzieci / młodzież w wieku od 3 do 17 lat:

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej opiera się na danych pochodzących od więcej niż 300 dzieci w wieku od 3 do 8 lat i od około 70 dzieci / młodzieży w wieku od 9 do 17 lat.

U dzieci w wieku od 3 do 8 lat, najczęściej zgłaszanymi spodziewanymi reakcjami w ciągu 7 dni po wstrzyknięciu szczepionki VAXIGRIP były ból / tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (56,3%), złe samopoczucie (27,3%), ból mięśni (25,5%) i rumień / zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (23,4%).

U dzieci / młodzieży w wieku od 9 do 17 lat, najczęściej zgłaszanymi spodziewanymi reakcjami w ciągu 7 dni po wstrzyknięciu szczepionki VAXIGRIP były ból / tkliwość w miejscu wstrzyknięcia (54,5% do 70,6%), ból głowy (22,4% do 23,6%), ból mięśni (12,7% do 17,6%) oraz rumień / zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (5,5% do 17,6%).

Poniższe dane podsumowują częstość występowania działań niepożądanych, które odnotowano u dzieci / młodzieży w wieku od 3 do 17 lat po szczepieniu VAXIGRIP podczas badań klinicznych oraz na całym świecie po wprowadzeniu do obrotu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CZĘSTOŚĆ

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Powiększenie węzłów chłonnych(5)

Niezbyt często

Przejściowa trombocytopenia

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Pokrzywka^

Niezbyt często

Reakcje alergiczne, takie jak świąd, wysypka rumieniowa, duszność, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Bardzo często

Zawroty głowy(2)

Często

Nerwobóle, parestezje, drgawki, zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu i, zespół Guillain-Barre

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie naczyń, takie jak plamica Schonleina-Henocha, w niektórych przypadkach z przejściowym zaburzeniem czynność nerek

Nieznana

Zaburzenia żołądka i _ jelit

Biegunka(1)

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Bardzo często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu wstrzyknięcia

Ból / tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, rumień / zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk / opuchnięcie w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia(3), złe samopoczucie

Bardzo często

Gorączka, dreszcze / sztywność mięśni(4) , zasinienie / siniaki w miejscu wstrzyknięcia, uczucie dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia^ świąd w miejscu wstrzyknięcia

Często

Ucieplenie w miejscu podania , krwawienie w miejscu podania (1)

Niezbyt często

(1)    Podczas badań klinicznych u dzieci w wieku od 3 do 8 lat

(2)    Podczas badań klinicznych u dzieci / młodzieży w wieku od 9 do 17 lat

(3)    Często u dzieci / młodzieży w wieku od 9 do 17 lat

(4)    Bardzo często u dzieci / młodzieży w wieku od 9 do 17 lat

(5)    Nieznana u dzieci / młodzieży od 9 do 17 lat

Dzieci w wieku od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia:

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej opiera się na danych pochodzących od około 50 dzieci w wieku od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia

W jednym badaniu klinicznym, najczęściej zgłaszanymi spodziewanymi reakcjami w ciągu 3 dni po podaniu szczepionki VAXIGRIP były ból w miejscu wstrzyknięcia (23,5%), drażliwość (23,5%), gorączka (20,6%) i nietypowy płacz (20,6%).

W drugim badaniu, najczęściej zgłaszanymi spodziewanymi reakcjami w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki VAXIGRIP były drażliwość (60%), gorączka (50%), zmniejszenie apetytu (35%) i nietypowy płacz (30%).

Poniższe dane podsumowują częstość występowania działań niepożądanych, które zaobserwowano u dzieci w wieku od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia, w ciągu 3 lub 7 dni po jednej lub dwóch dawkach 0,25 ml szczepionki VAXIGRIP w trakcie tych dwóch badań klinicznych oraz na całym świecie po wprowadzeniu do obrotu:

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CZĘSTOŚĆ

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przejściowa trombocytopenia, powiększenie węzłów chłonnych

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Pokrzywka

Nieznana

Reakcje alergiczne, takie jak świąd, wysypka rumieniowa, duszność, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs

Nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszenie apetytu, jadłowstręt(1)

Bardzo często

Zaburzenia psychiczne

Nietypowy płacz, drażliwość

Bardzo często

Bezsenność ;

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

Bardzo często

Parestezje, drgawki, zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie naczyń, takie jak plamica Schonleina-Henocha, w niektórych przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek

Nieznana

Zaburzenia żołądka i _ jelit

Biegunka(1)

Bardzo często

Wymioty

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu wstrzyknięcia

Ból / tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, rumień / zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk / opuchnięcie w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka

Bardzo często

Świąd w miejscu wstrzyknięcia(1), siniak w miejscu wstrzyknięcia(1)

Często

(1) Zgłoszone w ciągu 3 dni po wstrzyknięciu szczepionki VAXIGRIP

c. Inne szczególne populacje

Chociaż jedynie niewielka liczba pacjentów z chorobami współistniejącymi uczestniczyła w badaniach klinicznych, badania przeprowadzone u pacjentów po przeszczepie nerki, chorych na astmę, czy dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do 3 lat ze schorzeniami przy których występuje szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych, nie wykazały żadnych istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa stosowania szczepionki VAXIGRIP w tych populacjach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 ; faks: + 48 22 49 21 309 ; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przypadki podania większej niż zalecana dawki (przedawkowania) były zgłaszane dla szczepionki VAXIGRIP. Gdy zgłaszano działania niepożądane, informacje były zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa szczepionki VAXIGRIP opisanym w punkcie 4.8.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw grypie. Kod ATC: J 07 BB 02

Odpowiedź immunologiczna z wytworzeniem przeciwciał wywoływana jest na ogół w ciągu 2-3 tygodni. Okres utrzymywania się powstałej odporności poszczepiennej jest różna, ale zwykle utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Roztwór buforowy:

•    Sodu chlorek

•    Disodu fosforan dwuwodny

•    Potasu diwodorofosforan

•    Potasu chlorek

•    Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce ze szkła typu I z dołączoną igłą, z zatyczką tłoka z elastomeru chlorobromobutylowego lub chlorobutylowego lub bromobutylowego -opakowanie po 1, 10 lub 20.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową.

Wstrząsnąć przed użyciem. Sprawdzić wzrokowo przed podaniem.

Szczepionki nie należy stosować w przypadku obecności w zawiesinie zanieczyszczeń. Instrukcja dotycząca podawania dawki 0,25 ml dzieciom od ukończenia 6. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Kiedy wskazane jest podanie jednej dawki 0,25 ml, w celu usunięcia połowy objętości z 0,5 ml ampułko-strzykawki, należy ampułko-strzykawkę trzymać w pozycji pionowej i następnie przesunąć tłok ampułko-strzykawki aż do cienkiej czarnej linii wydrukowanej na ampułko-strzykawce tak, by usunąć połowę dawki. Pozostająca w ampułko-strzykawce objętość 0,25 ml powinna zostać wstrzyknięta. Patrz również punkt 4.2.

Wszelkie niewykorzystanego resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0498

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.05.1992 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.02.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Vaxigrip