Imeds.pl

Ventazol 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ventazol, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ventazol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Ventazol

3.    Jak przyj mować V entazol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ventazol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST VENTAZOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ventazol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy do grupy leków zwanych

„inhibitorami pompy protonowej”. Leki te zmniejszają ilość kwasu wytwarzanego w żołądku.

Ventazol jest stosowany w leczeniu następujących chorób:

Dorośli:

•    Choroba refluksowa przełyku. Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) i powoduje ból, stan zapalny i zgagę.

•    Owrzodzenia górnego odcinka jelita (choroba wrzodowa dwunastnicy) lub żołądka (choroba wrzodowa żołądka).

•    Owrzodzenia wywołane przez zakażenie bakterią określaną jako „Helicobacter pylori”. Lekarz może przepisać antybiotyki, które zwalczą zakażenie i pomogą wyleczyć owrzodzenia.

•    Owrzodzenia spowodowane przyjmowaniem leków określanych jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Ventazol może być stosowany w celu zapobiegania powstawaniu owrzodzeń w trakcie przyjmowania NLPZ.

•    Nadmiar kwasu w żołądku spowodowany zmianami w trzustce (zespół Zollingera i Ellisona).

Dzieci i młodzież:

Dzieci powyżej 1 roku o masie ciała > 10 kg

   Choroba refluksowa przełyku. Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) i powoduje ból, stan zapalny i zgagę. U dzieci do objawów tej choroby zalicza się też zawracanie zawartości żołądka do jamy ustnej (zarzucanie kwaśnej treści żołądka), mdłości (wymioty) i słaby przyrost masy ciała.

Dzieci powyżej 4 lat i młodzież:

   Owrzodzenia wywołane przez zakażenie bakterią określaną jako „Helicobacter pylori”. Lekarz może przepisać antybiotyki, które zwalczą zakażenie i pomogą wyleczyć owrzodzenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU VENTAZOL

Kiedy nie przyjmować leku Ventazol

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

•    Jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ventazolu poinformuj o tym swojego lekarza lub farmaceutę.

Jeżeli nie jest się pewnym czy którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta, należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku.

Stosowanie leku Ventazol może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Ventazol występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:

•    Znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania.

•    Bóle brzucha lub objawy niestrawności.

•    Wymioty lub wymioty z domieszką krwi.

•    Czarne, smoliste stolce.

•    Ciężkie lub uporczywe biegunki, ponieważ omeprazol powoduje niewielkie zwiększenie częstości wystąpienia biegunki bakteryjnej.

•    Ciężka choroba wątroby.

•    Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak Ventazol, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia złamań w obrębie bioder, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent cierpi na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko osteoporozy).

Należy być pod stałą kontrolą lekarza w trakcie długotrwałego (dłużej niż 1 rok) stosowania leku Ventazol. Podczas wizyt kontrolnych należy zgłaszać lekarzowi wszystkie nowe lub nietypowe objawy.

Omeprazol może wpływać na niektóre wyniki badań (chromogranina A). W celu uniknięcia tego zakłócenia należy przerwać stosowanie omeprazolu pięć dni przed badaniem.

Ventazol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne, ponieważ lek Ventazol może zmieniać działanie innych leków lub działanie leku Ventazol może zmienić się, jeśli stosowane są inne leki.

Nie należy stosować leku Ventazol, jeżeli przyjmuje się lek zawierający nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z podanych leków:

•    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    Digoksynę (lek stosowany w leczeniu chorób serca)

•    Diazepam (lek stosowany w leczeniu niepokoju, padaczki lub w celu rozluźnienia mięśni)

•    Fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki). W przypadku przyjmowania fenytoiny, lekarz może zlecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem

Ventazol

•    Leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna lub inne leki blokujące działanie witaminy K. Lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Ventazol

•    Ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

•    Atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

•    Takrolimus (lek stosowany w celu zapobiegania reakcji odrzucenia przeszczepu)

•    Dziurawiec (Hypericum perforatum) (lek stosowany w leczeniu łagodnych stanów depresyjnych)

•    Erlotynib (stosowany w leczeniu nowotworu)

•    Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i niektórych nowotworów)

•    Cilostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego)

•    Sakwinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

•    Klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi)

Jeżeli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków, amoksycyliny i klarytromycyny jednocześnie z lekiem Ventazol, w celu leczenia wrzodów spowodowanych przez zakażenie Helicobacterpylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.

Przyjmowanie leku Ventazol z jedzeniem i piciem

Kapsułki mogą być zażywane na czczo lub po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Ventazol w tym czasie.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Ventazol w czasie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ventazol najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. W przypadku, gdy wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, nie prowadzić pojazdów, nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

Ventazol zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ VENTAZOL

Lek Ventazol należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie i okres stosowania leku ustala lekarz. Zależy to od choroby pacjenta i jego wieku. Poniżej podano zalecaną dawkę.

Dorośli

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądka do przełyku:

•    Jeżeli lekarz stwierdził, że przewód pokarmowy (przełyk) jest nieznacznie uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę, przez 4-8 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić stosowanie dawki 40 mg przez następne 8 tygodni.

•    Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów z wyleczonym przełykiem to 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli przewód pokarmowy nie jest uszkodzony zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie wrzodów górnego odcinka jelita (choroba wrzodowa dwunastnicy):

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę, przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 20 mg przez następne 2 tygodnie.

•    U pacjentów, u których nie doszło do pełnego wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 40 mg przez 4 tygodnie.

Leczenie wrzodów żołądka (choroba wrzodowa żołądka):

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 20 mg przez następne 4 tygodnie.

•    U pacjentów, u których nie doszło do pełnego wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 40 mg przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom wrzodów dwunastnicy i żołądka:

• Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może też zalecić stosowanie większej dawki, 40 mg raz na dobę.

Leczenie wrzodów dwunastnicy i żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków

przeciwzapalnych:

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom dwunastnicy i żołądka podczas stosowania niesteroidowych leków

przeciwzapalnych:

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę.

Leczenie i zapobieganie powstawania wrzodów współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori:

   Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

•    Lekarz zaleci też stosowanie dwóch spośród następujących antybiotyków: amoksycylinę, klarytromycynę, metronidazol.

Leczenie nadmiaru kwasu w żołądku spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespól Zollingera i

Ellisona):

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 60 mg na dobę.

•    Lekarz ustali dawkę i czas trwania leczenia w zależności od objawów.

Stosowanie u dzieci:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądka do przełyku:

•    Lek Ventazol może być stosowany u dzieci powyżej l. roku życia i masie ciała powyżej 10 kg. Lekarz zaleci dawkę odpowiednią do masy ciała.

Leczenie i zapobieganie powstawania wrzodów współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori:

•    Lek Ventazol może być stosowany u dzieci powyżej 4. roku życia. Lekarz zaleci dawkę odpowiednią do masy ciała.

   Lekarz zaleci też stosowanie dwóch antybiotyków: amoksycyliny i klarytromycyny.

Stosowanie leku Ventazol

•    Zaleca się stosowanie leku Ventazol rano.

•    Lek Ventazol może być stosowany na czczo lub z posiłkiem.

•    Lek należy połykać w całości i popijać wodą. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć, ponieważ otoczka, która chroni granulki leku przed działaniem soku żołądkowego może zostać uszkodzona. Jest to ważne, aby nie uszkodzić granulek.

Jak postępować u dorosłych i dzieci w przypadku trudności z połykaniem

•    W razie trudności z połykaniem kapsułek:

-    otworzyć kapsułkę, połknąć jej zawartość i popić połową szklanki wody lub wymieszać zawartość kapsułki z małą ilością jogurtu lub kwaśnym sokiem owocowym (jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym) lub sosem jabłkowym.

-    Zawsze wymieszać roztwór przed wypiciem (roztwór nie będzie przejrzysty). Roztwór należy wypić od razu lub w ciągu 30 minut od przygotowania.

-    Aby upewnić się, że cały lek został zażyty, należy napełnić szklankę do połowy wodą, zamieszać i wypić płyn. Nierozpuszczone cząstki zawierają lek, nie należy ich żuć ani kruszyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ventazol

W przypadku zażycia większej dawki leku Ventazol niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Ventazol

Pominiętą dawkę należy zażyć najszybciej jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych rzadko występujących, ale poważnych działań niepożądanych, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmować lek i skontaktować się z lekarzem:

•    Świszczący oddech, opuchnięcie warg, języka, gardła lub tułowia, wysypka, omdlenie albo lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja nadwrażliwości).

•    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą też wystąpić pęcherze i krwawienie z ust, oczu, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa i Johnsona lub toksyczna martwica rozpływna naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemny kolor moczu i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami choroby wątroby.

Pozostałe działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy.

•    Objawy ze strony przewodu pokarmowego: biegunka, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia.

•    Nudności lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100):

•    Obrzęki stóp i okolicy kostek.

•    Zaburzenia snu (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie kłucia, mrowienia i drętwienia, senność.

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

•    Zmiany w badaniach krwi oceniających czynność wątroby.

•    Wysypka, swędzenie, swędząca wysypka.

•    Ogólne złe samopoczucie i osłabienie.

•    Złamanie biodra, nadgarstka i kręgosłupa.

Rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    Zaburzenia krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Mogą one być przyczyną osłabienia, powstawania siniaków i zwiększonej podatności na zakażenia.

•    Reakcje alergiczne, czasami bardzo ciężkie, włącznie z opuchnięciem warg, języka, gardła, gorączką, dusznością.

•    Niskie stężenie jonów sodu we krwi. Może ono być przyczyną osłabienia, mdłości (wymioty) i skurczów.

•    Uczucie pobudzenia, dezorientacja lub depresja.

•    Zmiany odczuwania smaku.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Nagle występująca duszność, trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli).

•    Suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Stan zapalny w jamie ustnej.

•    Zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego.

•    Schorzenia wątroby, w tym żółtaczka, ciemny kolor moczu i uczucie zmęczenia.

•    Łysienie.

•    Nadwrażliwość na światło (wysypka po przebywaniu na słońcu).

•    Bóle stawów lub mięśni.

•    Ciężkie choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

•    Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Znaczne zmniejszenie liczby krwinek, w tym agranulocytoza (mała liczba białych krwinek)

•    Agresja.

•    Widzenie, czucie i słyszenie rzeczy, których nie ma (omamy).

•    Ciężka choroba wątroby, w tym niewydolność wątroby i zapalenie mózgu.

•    Ciężka wysypka lub owrzodzenia albo złuszczanie się skóry, nagle pojawiające się. Mogą występować łącznie z wysoką gorączką i bólami stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona lub toksyczna martwica rozpływna naskórka).

•    Osłabienie mięśni.

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Bardzo rzadko lek Ventazol może uszkodzić białe krwinki i spowodować niedobór odporności. Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi zakażenie z gorączką z gwałtownym pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączką z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardła lub jamy ustnej, trudności w oddawaniu moczu, ponieważ należy wykonać badania krwi, które wykluczą niedobór białych krwinek (agranulocytozę). Jest ważne, aby poinformować lekarza o lekach przyjmowanych w tym czasie.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Zapalenie jelit (prowadzące do biegunki)

•    Zażywanie leku Ventazol przez okres dłuższy niż trzy miesiące może spowodować zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niedobór magnezu może skutkować takimi objawami jak zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone tętno. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu może też prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu bądź wapnia we krwi. Lekarz może zlecić pacjentowi regularne badania krwi w celu monitorowania stężenia magnezu.

Nie należy niepokoić się przedstawioną listą działań niepożądanych. Mogą one w ogóle nie wystąpić. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ VENTAZOL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Numer serii: (Lot).

Butelka HDPE: Lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, a butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Po użyciu należy dokładnie dokręcić nakrętkę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ventazol

Substancją czynną jest omeprazol.

Jedna kapsułka leku Ventazol zawiera: 20 mg substancji czynnej.

Ponadto lek zawiera:

sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol, hypromeloza 6cP, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1). (Eudragit L30-D55).

Otoczka kapsułki: żelatyna. Kapsułki 20 mg zawierają jako barwnik żółcień chinolinową (E 104) i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Ventazol i co zawiera opakowanie

Ventazol 20 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca kuliste mikrogranulki w kolorze od białawego do kremowobiałego.

Ventazol 20 mg jest dostępny w opakowaniach:

Blister - opakowanie zawiera 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 kapsułek.

Butelka z HDPE - opakowanie zawiera 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

Wytwórca

LABORATORIOS LICONSA, SA.

Avda. Miralcampo, N°7, Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Omeprazol Sandoz capsule 20 mg, maagsapresistente capsule, hard

Austria

Omoquis 20 mg magensaftresistente Hartkapseln

Belgia

Omeprazol Actavis 20 mg maagsapresistente capsules

Dania

Omeprazol Sandoz

Finlandia

Omemirol 20 mg enterokapseli, kova

Włochy

Omoquis 20 mg capsula rigida gastroresistente

Norwegia

Omeprazol Sandoz 20 mg enterokapsel, hard

Polska

Ventazol

Portugalia

Omoquis

Szwecja

Omeprazol Sandoz harda enterokapslar

Wielka Brytania

Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsules

Data opracowania ulotki: 08.06.2014