+ iMeds.pl

Ventazol 20 mgUlotka Ventazol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ventazol, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Omeprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ventazol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Ventazol

3.    Jak przyj mować V entazol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ventazol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST VENTAZOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ventazol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy do grupy leków zwanych

„inhibitorami pompy protonowej”. Leki te zmniejszają ilość kwasu wytwarzanego w żołądku.

Ventazol jest stosowany w leczeniu następujących chorób:

Dorośli:

•    Choroba refluksowa przełyku. Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) i powoduje ból, stan zapalny i zgagę.

•    Owrzodzenia górnego odcinka jelita (choroba wrzodowa dwunastnicy) lub żołądka (choroba wrzodowa żołądka).

•    Owrzodzenia wywołane przez zakażenie bakterią określaną jako „Helicobacter pylori”. Lekarz może przepisać antybiotyki, które zwalczą zakażenie i pomogą wyleczyć owrzodzenia.

•    Owrzodzenia spowodowane przyjmowaniem leków określanych jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Ventazol może być stosowany w celu zapobiegania powstawaniu owrzodzeń w trakcie przyjmowania NLPZ.

•    Nadmiar kwasu w żołądku spowodowany zmianami w trzustce (zespół Zollingera i Ellisona).

Dzieci i młodzież:

Dzieci powyżej 1 roku o masie ciała > 10 kg

   Choroba refluksowa przełyku. Występuje ona wtedy, gdy kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem) i powoduje ból, stan zapalny i zgagę. U dzieci do objawów tej choroby zalicza się też zawracanie zawartości żołądka do jamy ustnej (zarzucanie kwaśnej treści żołądka), mdłości (wymioty) i słaby przyrost masy ciała.

Dzieci powyżej 4 lat i młodzież:

   Owrzodzenia wywołane przez zakażenie bakterią określaną jako „Helicobacter pylori”. Lekarz może przepisać antybiotyki, które zwalczą zakażenie i pomogą wyleczyć owrzodzenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU VENTAZOL

Kiedy nie przyjmować leku Ventazol

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

•    Jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ventazolu poinformuj o tym swojego lekarza lub farmaceutę.

Jeżeli nie jest się pewnym czy którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta, należy zapytać o to lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku.

Stosowanie leku Ventazol może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli przed zastosowaniem lub podczas stosowania leku Ventazol występuje którykolwiek z podanych niżej objawów:

•    Znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania.

•    Bóle brzucha lub objawy niestrawności.

•    Wymioty lub wymioty z domieszką krwi.

•    Czarne, smoliste stolce.

•    Ciężkie lub uporczywe biegunki, ponieważ omeprazol powoduje niewielkie zwiększenie częstości wystąpienia biegunki bakteryjnej.

•    Ciężka choroba wątroby.

•    Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak Ventazol, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia złamań w obrębie bioder, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent cierpi na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko osteoporozy).

Należy być pod stałą kontrolą lekarza w trakcie długotrwałego (dłużej niż 1 rok) stosowania leku Ventazol. Podczas wizyt kontrolnych należy zgłaszać lekarzowi wszystkie nowe lub nietypowe objawy.

Omeprazol może wpływać na niektóre wyniki badań (chromogranina A). W celu uniknięcia tego zakłócenia należy przerwać stosowanie omeprazolu pięć dni przed badaniem.

Ventazol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to ważne, ponieważ lek Ventazol może zmieniać działanie innych leków lub działanie leku Ventazol może zmienić się, jeśli stosowane są inne leki.

Nie należy stosować leku Ventazol, jeżeli przyjmuje się lek zawierający nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się którykolwiek z podanych leków:

•    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    Digoksynę (lek stosowany w leczeniu chorób serca)

•    Diazepam (lek stosowany w leczeniu niepokoju, padaczki lub w celu rozluźnienia mięśni)

•    Fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki). W przypadku przyjmowania fenytoiny, lekarz może zlecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem

Ventazol

•    Leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna lub inne leki blokujące działanie witaminy K. Lekarz może zalecić dodatkowe badanie na początku i po zakończeniu leczenia lekiem Ventazol

•    Ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)

•    Atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

•    Takrolimus (lek stosowany w celu zapobiegania reakcji odrzucenia przeszczepu)

•    Dziurawiec (Hypericum perforatum) (lek stosowany w leczeniu łagodnych stanów depresyjnych)

•    Erlotynib (stosowany w leczeniu nowotworu)

•    Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i niektórych nowotworów)

•    Cilostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego)

•    Sakwinawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV)

•    Klopidogrel (lek stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi)

Jeżeli lekarz zalecił stosowanie antybiotyków, amoksycyliny i klarytromycyny jednocześnie z lekiem Ventazol, w celu leczenia wrzodów spowodowanych przez zakażenie Helicobacter pylori, jest to bardzo ważne, aby powiedzieć lekarzowi o innych stosowanych lekach.

Przyjmowanie leku Ventazol z jedzeniem i piciem

Kapsułki mogą być zażywane na czczo lub po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Ventazol w tym czasie.

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Ventazol w czasie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ventazol najprawdopodobniej nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. W przypadku, gdy wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, nie prowadzić pojazdów, nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

Ventazol zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ VENTAZOL

Lek Ventazol należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie i okres stosowania leku ustala lekarz. Zależy to od choroby pacjenta i jego wieku. Poniżej podano zalecaną dawkę.

Dorośli

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądka do przełyku:

•    Jeżeli lekarz stwierdził, że przewód pokarmowy (przełyk) jest nieznacznie uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę, przez 4-8 tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić stosowanie dawki 40 mg przez następne 8 tygodni.

•    Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów z wyleczonym przełykiem to 10 mg raz na dobę.

•    Jeżeli przewód pokarmowy nie jest uszkodzony zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie wrzodów górnego odcinka jelita (choroba wrzodowa dwunastnicy):

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę, przez 2 tygodnie. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 20 mg przez następne 2 tygodnie.

•    U pacjentów, u których nie doszło do pełnego wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 40 mg przez 4 tygodnie.

Leczenie wrzodów żołądka (choroba wrzodowa żołądka):

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 20 mg przez następne 4 tygodnie.

•    U pacjentów, u których nie doszło do pełnego wyleczenia wrzodów, lekarz może zalecić stosowanie dawki 40 mg przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom wrzodów dwunastnicy i żołądka:

• Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może też zalecić stosowanie większej dawki, 40 mg raz na dobę.

Leczenie wrzodów dwunastnicy i żołądka spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków

przeciwzapalnych:

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom dwunastnicy i żołądka podczas stosowania niesteroidowych leków

przeciwzapalnych:

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę.

Leczenie i zapobieganie powstawania wrzodów współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori:

   Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień.

•    Lekarz zaleci też stosowanie dwóch spośród następujących antybiotyków: amoksycylinę, klarytromycynę, metronidazol.

Leczenie nadmiaru kwasu w żołądku spowodowanego przez zmiany w trzustce (zespól Zollingera i

Ellisona):

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 60 mg na dobę.

•    Lekarz ustali dawkę i czas trwania leczenia w zależności od objawów.

Stosowanie u dzieci:

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku takich jak zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądka do przełyku:

•    Lek Ventazol może być stosowany u dzieci powyżej l. roku życia i masie ciała powyżej 10 kg. Lekarz zaleci dawkę odpowiednią do masy ciała.

Leczenie i zapobieganie powstawania wrzodów współistniejących z zakażeniem Helicobacter pylori:

   Lek Ventazol może być stosowany u dzieci powyżej 4. roku życia. Lekarz zaleci dawkę odpowiednią do masy ciała.

•    Lekarz zaleci też stosowanie dwóch antybiotyków: amoksycyliny i klarytromycyny.

Stosowanie leku Ventazol

•    Zaleca się stosowanie leku Ventazol rano.

•    Lek Ventazol może być stosowany na czczo lub z posiłkiem.

•    Lek należy połykać w całości i popijać wodą. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć, ponieważ otoczka, która chroni granulki leku przed działaniem soku żołądkowego może zostać uszkodzona. Jest to ważne, aby nie uszkodzić granulek.

Jak postępować u dorosłych i dzieci w przypadku trudności z połykaniem

•    W razie trudności z połykaniem kapsułek:

-    otworzyć kapsułkę, połknąć jej zawartość i popić połową szklanki wody lub wymieszać zawartość kapsułki z małą ilością jogurtu lub kwaśnym sokiem owocowym (jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym) lub sosem jabłkowym.

-    Zawsze wymieszać roztwór przed wypiciem (roztwór nie będzie przejrzysty). Roztwór należy wypić od razu lub w ciągu 30 minut od przygotowania.

-    Aby upewnić się, że cały lek został zażyty, należy napełnić szklankę do połowy wodą, zamieszać i wypić płyn. Nierozpuszczone cząstki zawierają lek, nie należy ich żuć ani kruszyć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ventazol

W przypadku zażycia większej dawki leku Ventazol niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Ventazol

Pominiętą dawkę należy zażyć najszybciej jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych rzadko występujących, ale poważnych działań niepożądanych, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmować lek i skontaktować się z lekarzem:

•    Świszczący oddech, opuchnięcie warg, języka, gardła lub tułowia, wysypka, omdlenie albo lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja nadwrażliwości).

•    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą też wystąpić pęcherze i krwawienie z ust, oczu, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa i Johnsona lub toksyczna martwica rozpływna naskórka.

•    Zażółcenie skóry, ciemny kolor moczu i uczucie zmęczenia, które mogą być objawami choroby wątroby.

Pozostałe działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy.

•    Objawy ze strony przewodu pokarmowego: biegunka, ból brzucha, zaparcia, wzdęcia.

•    Nudności lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100):

•    Obrzęki stóp i okolicy kostek.

•    Zaburzenia snu (bezsenność).

•    Zawroty głowy, uczucie kłucia, mrowienia i drętwienia, senność.

•    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

•    Zmiany w badaniach krwi oceniających czynność wątroby.

•    Wysypka, swędzenie, swędząca wysypka.

•    Ogólne złe samopoczucie i osłabienie.

•    Złamanie biodra, nadgarstka i kręgosłupa.

Rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    Zaburzenia krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Mogą one być przyczyną osłabienia, powstawania siniaków i zwiększonej podatności na zakażenia.

•    Reakcje alergiczne, czasami bardzo ciężkie, włącznie z opuchnięciem warg, języka, gardła, gorączką, dusznością.

•    Niskie stężenie jonów sodu we krwi. Może ono być przyczyną osłabienia, mdłości (wymioty) i skurczów.

•    Uczucie pobudzenia, dezorientacja lub depresja.

•    Zmiany odczuwania smaku.

•    Niewyraźne widzenie.

•    Nagle występująca duszność, trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli).

•    Suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Stan zapalny w jamie ustnej.

•    Zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego.

•    Schorzenia wątroby, w tym żółtaczka, ciemny kolor moczu i uczucie zmęczenia.

•    Łysienie.

•    Nadwrażliwość na światło (wysypka po przebywaniu na słońcu).

•    Bóle stawów lub mięśni.

•    Ciężkie choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

•    Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Znaczne zmniejszenie liczby krwinek, w tym agranulocytoza (mała liczba białych krwinek)

•    Agresja.

•    Widzenie, czucie i słyszenie rzeczy, których nie ma (omamy).

•    Ciężka choroba wątroby, w tym niewydolność wątroby i zapalenie mózgu.

•    Ciężka wysypka lub owrzodzenia albo złuszczanie się skóry, nagle pojawiające się. Mogą występować łącznie z wysoką gorączką i bólami stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona lub toksyczna martwica rozpływna naskórka).

•    Osłabienie mięśni.

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Bardzo rzadko lek Ventazol może uszkodzić białe krwinki i spowodować niedobór odporności. Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi zakażenie z gorączką z gwałtownym pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączką z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardła lub jamy ustnej, trudności w oddawaniu moczu, ponieważ należy wykonać badania krwi, które wykluczą niedobór białych krwinek (agranulocytozę). Jest ważne, aby poinformować lekarza o lekach przyjmowanych w tym czasie.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Zapalenie jelit (prowadzące do biegunki)

•    Zażywanie leku Ventazol przez okres dłuższy niż trzy miesiące może spowodować zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niedobór magnezu może skutkować takimi objawami jak zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone tętno. W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu może też prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu bądź wapnia we krwi. Lekarz może zlecić pacjentowi regularne badania krwi w celu monitorowania stężenia magnezu.

Nie należy niepokoić się przedstawioną listą działań niepożądanych. Mogą one w ogóle nie wystąpić. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ VENTAZOL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Numer serii: (Lot).

Butelka HDPE: Lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po otwarciu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, a butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią. Po użyciu należy dokładnie dokręcić nakrętkę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nieużywa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ventazol

Substancją czynną jest omeprazol.

Jedna kapsułka leku Ventazol zawiera: 20 mg substancji czynnej.

Ponadto lek zawiera:

sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol, hypromeloza 6cP, makrogol 6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1). (Eudragit L30-D55).

Otoczka kapsułki: żelatyna. Kapsułki 20 mg zawierają jako barwnik żółcień chinolinową (E 104) i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Ventazol i co zawiera opakowanie

Ventazol 20 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca kuliste mikrogranulki w kolorze od białawego do kremowobiałego.

Ventazol 20 mg jest dostępny w opakowaniach:

Blister - opakowanie zawiera 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 kapsułek.

Butelka z HDPE - opakowanie zawiera 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

Wytwórca

LABORATORIOS LICONSA, SA.

Avda. Miralcampo, N°7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Omeprazol Sandoz capsule 20 mg, maagsapresistente capsule, hard

Austria

Omoquis 20 mg magensaftresistente Hartkapseln

Belgia

Omeprazol Actavis 20 mg maagsapresistente capsules

Dania

Omeprazol Sandoz

Finlandia

Omemirol 20 mg enterokapseli, kova

Włochy

Omoquis 20 mg capsula rigida gastroresistente

Norwegia

Omeprazol Sandoz 20 mg enterokapsel, hard

Polska

Ventazol

Portugalia

Omoquis

Szwecja

Omeprazol Sandoz hàrda enterokapslar

Wielka Brytania

Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsules

Data opracowania ulotki: 08.06.2014

Ventazol

Charakterystyka Ventazol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ventazol, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ventazol, 20 mg: jedna kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

• Każda kapsułka omeprazolu 20mg zawiera od 102 do 116 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka dojelitowa, twarda.

Ventazol, 20 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka, zawierająca kuliste mikrogranulki w kolorze od białawego do kremowobiałego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania Ventazol jest wskazany w:

Dorośli

•    Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

•    Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy

•    Leczenie choroby wrzodowej żołądka

•    Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka

•    Eradykacja bakterii Helicobacter pylori w leczeniu skojarzonym z właściwym antybiotykiem u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy

•    Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

•    Profilaktyka owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z ryzykiem ich wystąpienia

•    Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

•    Długotrwała profilaktyka u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku

•    Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku

•    Leczenie zespołu Zollingera i Ellisona

Dzieci i młodzież

Dzieci powyżej 1 roku o masie ciała > 10 kg

•    Leczenie refiuksowego zapalenia przełyku

•    Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądka w chorobie refluksowej przełyku

Dzieci powyżej 4 lat i młodzież

• Leczenie skojarzone z antybiotykiem choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej zakażeniem H. pylori

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka produktu leczniczego Ventazol wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie zmian chorobowych następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w czasie pierwszego etapu leczenia nic doszło do wygojenia zmian chorobowych, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych dwóch tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie stosuje się Ventazol 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około czterech tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy

W celu zapobiegania nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy u pacjentów bez zakażenia H. pylori lub u pacjentów, u których nie można przeprowadzić eradykacji bakterii H. pylori, zaleca się stosowanie produktu leczniczego Ventazol 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczającą dawką może być dawka 10 mg. W razie niepowodzenia terapii dawka ta może być zwiększona do 40 mg na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Zalecana dawka produktu leczniczego Ventazol wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie zmian chorobowych następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w czasie pierwszego etapu leczenia nie doszło do wygojenia zmian chorobowych, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie, stosuje się Ventazol 40 mg raz na dobę, a proces gojenia trwa około ośmiu tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka

W celu zapobiegania nawrotom opornej na leczenie choroby wrzodowej żołądka zaleca się stosowanie produktu leczniczego Ventazol 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być zwiększona do 40 mg na dobę.

Eradykacja bakterii H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy Przy wyborze antybiotyku do eradykacji bakterii H. pylori należy uwzględnić indywidualną tolerancję leczenia przez pacjenta i obowiązujące narodowe, regionalne i lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii oraz metod leczenia.

•    Ventazol 20 mg, 500 mg klarytromycyny i 1 g amoksycyliny, każdy lek dwa razy na dobę przez jeden tydzień, lub

•    Ventazol 20 mg, 250 mg klarytromycyny (lub 500 mg) i 400 mg metronidazolu (lub 500 mg metronidazolu lub 500 mg tynidazolu), każdy lek dwa razy na dobę przez jeden tydzień, lub

•    Ventazol 40 mg raz na dobę i trzy razy na dobę po 500 mg amoksycyliny i 400 mg metronidazolu (lub 500 mg metronidazolu lub 500 mg tynidazolu), przez jeden tydzień.

Jeżeli po zakończeniu kuracji według któregokolwiek z podanych wyżej schematów terapeutycznych u pacjenta utrzymuje się zakażenie H. pylori, leczenie można powtórzyć.

Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zalecana dawka produktu leczniczego Ventazol to 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wyleczenie następuje w ciągu 4 tygodni. U pacjentów, u których w czasie pierwszego etapu leczenia nie doszło do wygojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia.

Profilaktyka owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

W profilaktyce owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (wiek >60 lat, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie) zalecana dawka produktu leczniczego Omeprazol QUJSISANA to 20 mg raz na dobę.

Leczenie rejluksowego zapalenie przełyku

Zalecana dawka produktu Ventazol wynosi 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie doszło do wygojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, proces ten zwykle zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni leczenia.

U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku zalecana dawka produktu leczniczego Ventazol to 40 mg raz na dobę, a proces gojenia przeważnie trwa do ośmiu tygodni.

Długotrwała profilaktyka u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku W długotrwałej profilaktyce, u pacjentów z wyleczonym refluksowym zapaleniem przełyku, zalecana dawka produktu Ventazol wynosi 10 mg raz dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę.

Leczenie objawowe choroby refluksowejprzełyku

Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg na dobę. Można uzyskać u pacjenta odpowiedź na leczenie dawką 10 mg na dobę, dlatego dawkowanie należy ustalić indywidualnie.

Jeżeli objawy nic ustępują po czterech tygodniach leczenia produktem Ventazol w dawce 20 mg na dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Leczenie zespołu Zollingera i Ellisona

U pacjentów z zespołem Zollingera i Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować, dopóki istnieją wskazania kliniczne. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Ventazol wynosi 60 mg raz na dobę. Po zastosowaniu produktu leczniczego Ventazol w dawkach 20120 mg na dobę u wszystkich pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby i niewystarczającą reakcją na inne metody leczenia uzyskano skuteczne usunięcie objawów a u ponad 90% pacjentów poprawa utrzymywała się. Dawki omeprazolu większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Szczególne populacje pacjentów Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby dostosowania dawki (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczająca może być dawka od 10 mg do 20 mg na dobę (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku nic ma potrzeby dostosowania dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Dzieci powyżej 1 roku o masie ciała > 10 kg Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Leczenie objawów zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądka w chorobie refluksowejprzełyku

Zalecane dawkowanie jest następujące:

Wiek

Masa ciała

Dawkowanie

> 1 rok

10-20 kg

10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 20 mg raz na dobę.

> 2 lata

> 20 kg

20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę.

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: Leczenie trwa od czterech do ośmiu tygodni.

Leczenie objawów zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądka w chorobie refluksowej przełyku: Leczenie trwa od dwóch do czterech tygodni. Jeżeli objawy nie ustępują po czterech tygodniach leczenia, u pacjenta należy wykonać dalsze badania diagnostyczne.

Dzieci powyżej 4 łat i młodzież

Leczenie skojarzone z antybiotykiem choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej zakażeniem H. pylori

Przy wyborze odpowiedniej terapii skojarzonej należy uwzględnić obowiązujące narodowe, regionalne i lokalne wytyczne dotyczące oporności bakterii, czasu trwania leczenia (zwykle siedem dni, ale czasami do czternastu dni) oraz zastosowanie właściwych leków przeciwbakteryjnych.

Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Zalecane dawkowanie jest następujące:

Masa ciała

Dawkowanie

15-30 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami: Ventazol 10 mg, 25 mg/ kg m.c. amoksycyliny i 7,5 mg/kg m.c. klarytromycyny, podawane razem, dwa razy na dobę, przez tydzień.

31-40 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami: Ventazol 20 mg, 750 mg amoksycyliny i 7,5 mg/kg m.c. klarytromycyny, podawane razem, dwa razy na dobę, przez tydzień.

> 40 kg

W skojarzeniu z dwoma antybiotykami: Ventazol 20 mg, 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny, podawane razem, dwa razy na dobę, przez tydzień.

Sposób podawania

Zaleca się przyjmować produkl leczniczy Ventazol rano, na czczo, kapsułkę połknąć w całości, popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć.

Pacjenci, którzy mają trudności z połykaniem i dzieci, które mogą pić łub połykać półstałe pokarmy Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć, popijając połową szklanki wody łub wymieszać z lekko kwaśnym płynem np. jogurtem, sokiem owocowym lub sosem jabłkowym.

Pacjent powinien być poinformowany, że taki roztwór należy natychmiast przyjąć po przygotowaniu (lub w ciągu 30 minut), wymieszać przed wypiciem i przepłukać szklankę wody.

Alternatywnym sposobem przyjmowania leku jest ssanie kapsułki, a następnie połknięcie mikrogranulek popijając połową szklanki wody. Mikrogranulek nie należy żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Omeprazolu, podobnie jak innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (tj. znaczna, niespodziewana utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi lub smoliste stolce) oraz w przypadku podejrzenia lub istnienia choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość choroby nowotworowej, ponieważ leczenie omeprazolem może złagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (patrz punkt 4.5). Jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej, zaleca się systematyczny monitoring kliniczny (np. wiremii), skojarzone leczenie zwiększoną do 400 mg dawką atazanawiru i rytonawirem w dawce 100 mg; dawka omeprazolu nie

powinna przekraczać 20 mg.

Omeprazol, jak wszystkie leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) ze względu na hipo- lub achlorhydrię. Należy to wziąć

pod uwagę u pacjentów z małymi stężeniami wyjściowymi witaminy B12 lub czynnikami ryzyka zmniejszonego wchłaniania witaminy B12 przy długotrwałym leczeniu.

Omeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Podczas rozpoczynania iub zakończenia leczenia omeprazolem, należy wziąć pod uwagę potencjalne interakcje z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcje pomiędzy omeprazolem i klopidogrelem (patrz punkt 4.5). Kliniczne znaczenie tej interakcji jest nieznane. Zaleca się nie stosować jednocześnie omeprazolu i klopidogrelu (jako środek ostrożności).

Ostrą postać hipomagnezemii odnotowano u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak pantoprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Poważne objawy hipomagnezemii takie jak: zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca mogą wystąpić, ale mogą one rozpocząć się niezauważenie i mogą zostać przeoczone. U pacjentów najbardziej dotkniętych, objawy hipomagnezemii mogą ustąpić po uzupełnieniu poziomu magnezu i przerwaniu leczenia inhibitorami pompy protonowej.

W przypadku pacjentów, u których stosowane będzie długotrwałe leczenie lub podjęcie leczenia inhibitorami pompy protonowej z digoksyną lub lekami mogącymi spowodować wystąpienie hipomagnezemii (np. leki moczopędne), lekarz powinien rozważyć możliwość mierzenia poziomu magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej i okresowo w trakcie leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli są stosowane w dużych dawkach i przez długi okres czasu (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub przy współistniejących, innych uznanych czynnikach ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamania o około 10-40%. W części wzrost ten może być spowodowany innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci należący grupy ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i powinny mieć zapewnioną odpowiednią suplementację witaminy D i wapnia.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Zwiększone stężenie CgA może zakłócać wyniki badań kierunku guzów neuroendokrynnych. Aby uniknąć takich zakłóceń, leczenie omeprazolem należy tymczasowo przerwać na co najmniej pięć dni przed oznaczeniem CgA.

Niektóre dzieci z przewlekłymi chorobami mogą wymagać długotrwałego leczenia, chociaż nie jest to zalecane.

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami takimi, jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Podczas długoterminowego leczenia, zwłaszcza trwającego dłużej niż 1 rok, pacjent powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarską.

Ventazol zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłanianiem glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ omeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych leków

Substancje czynne, których wchłanianie jest zależne od pH

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego podczas stosowania omeprazolu może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wchłaniania niektórych stosowanych jednocześnie substancji czynnych, których wchłaniane jest zależne od pH soku żołądkowego.

Nelfmawir, atazanawir

Stężenia osoczowe nelfinawiru i atazanawiru obniżają się przy jednoczesnym stosowaniu z omeprazolem.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z nelfinawirem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) powodowało zmniejszenie

ekspozycji na nelfinawir o około 40% a ekspozycja na farmakologicznie czynny metabolit M8 zmniejszała się o około 75%-90%. Interakcja ta może obejmować hamowanie CYP2C19.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z atazanawirein nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) i atazanawiru w dawce 300 mg z

rytonawirem w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o 75%. Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (w dawce 20 mg raz na dobę) i atazanawiru w dawce 400 mg z rytonawirem w dawce 100 mg u zdrowych ochotników powodowało zmniejszenie ekspozycji na atazanawir o około 30% w stosunku do ekspozycji na atazanawir podawany raz na dobę w dawce 300 mg z rytonawirem w dawce 100 mg.

Digoksyna

Jednoczesne podawanie omeprazolu (w dawce 20 mg) i digoksyny zdrowym ochotnikom powodowało zwiększanie biodostępności digoksyny o 10%. Działanie toksyczne digoksyny zgłaszano rzadko. Należy jednak zachować ostrożność przy stosowaniu dużych dawek omeprazolu u osób w podeszłym wieku. Należy regularnie monitorować terapeutyczne stężenie digoksyny.

Klopidogrel

Wyniki badań z udziałem zdrowych osób wykazały farmakokinetyczno (PK) / farmakodynamiczną (PD) interakcję między klopidogrelem (dawka nasycająca 300 mg, a następnie dawka podtrzymująca 75 mg na dobę) i omeprazolem (80 mg doustnie na dobę), ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu zmniejszyła się średnio o 46% i maksymalnej siły hamowania agregacji płytek (ADP indukowanej) zmniejszyła się średnio o 16%.

Niespójne dane dotyczące następstw klinicznych interakcji PK / PD omeprazolu w zakresie głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych odnotowano w badaniach obserwacyjnych jak i klinicznych. Jako środek ostrożności, jednoczesne stosowanie omeprazolu i klopidogrelu powinno być odradzane (patrz punkt 4.4).

W badaniu klinicznym w układzie krzyżowym podawano klopidogrel osobno (dawka nasycająca 300 mg, a następnie dawka podtrzymująca 75 mg na dobę) lub z omeprazolem (80 mg jednoczasowo z klopidogrelem) przez 5 dni. Przy jednoczesnym podaniu klopidogrelu i omeprazolu ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu zmniejszyła się o 46% (w dniu 1) i o 42% (w dniu 5). Przy jednoczesnym podaniu klopidogrelu i omeprazolu średnia siła hamowania agregacji płytek (IPA) zmniejszyła się o 47% (po 24 godzinach) i o 30% (w 5. dniu).

W innym badaniu wykazano, żc podawanie klopidogrelu i omeprazolu o różnych porach nie zapobiega powstawaniu tej interakcji, która prawdopodobnie jest spowodowana hamowaniem CYP2C19 przez omeprazol. Dane uzyskane z badań klinicznych i obserwacji dotyczących klinicznych implikacji lej interakcji właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych na poważne zdarzenia ze strony układu krążenia są sprzeczne.

Inne substancje czynne

Podczas leczenia omeprazolem wchłanianie posakonazolu, erlotynibu, ketokonazolu i itrakonazolu jest znacząco zmniejszone, dlatego ich skuteczność kliniczna może być obniżona. Należy unikać jednoczesnego stosowania z posakonazolem i erlotynibem.

Substancje czynne metabolizowane przez CYP2C19

Omeprazol jest umiarkowanym inhibitorem CYP2C19, głównego izoenzymu metabolizującego omeprazol. Podawanie omeprazolu równocześnie z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19 może spowolnić metabolizm tych leków i zwiększyć ekspozycję układową na te substancje czynne. Takimi lekami są, na przykład: R-warfaryna i inni antagoniści witaminy K, cilostazol, diazepam i fenytoina.

Cilostazol

W badaniu klinicznym w układzie krzyżowym u zdrowych ochotników omeprazol stosowany w dawce 40 mg na dobę zwiększał Cm» i AUC cilostazolu o odpowiednio 18% i 26% a jednego z jego czynnych metabolitów o odpowiednio 29% i 69%.

Fenytoina

Zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia leczenia omeprazolem a jeżeli zmieniano dawkę fenytoiny, monitorowanie i ponowną zmianę dawki fenytoiny po zakończeniu leczenia omeprazolem.

Nieznany mechanizm

Sakwinawir

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z sakwinawirem lub rytonawirem powodowało wzrost stężenia sakwinawiru w osoczu do około 70%, dobrze tolerowane przez pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Takrolimus

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z takrolimusem powoduje wzrost stężenia takrolimusu w surowicy krwi. Należy monitorować stężenie takrolimusu w surowicy krwi, jak również funkcjonowanie nerek (klirens kreatyniny) oraz w razie konieczności dostosować dawkę takrolimusu.

Metotreksat

Podczas jednoczesnego podawania z inhibitorami pompy protonowej, u niektórych pacjentów obserwowano zwiększenie stężeń metotreksatu. Przy dużych dawkach metotreksatu należy rozważyć okresowe odstawienie omeprazolu.

Wpływ innych substancji czynnych na właściwości farmakokinetvczne omeprazolu

Leki hamujące CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Omeprazol jest metabolizowany przez izoenzymy CYP2C19 i CYP3A4, dlatego substancje czynne hamujące CYP2C19 lub CYP3A4 (takie jak klarytromycyna i worykonazol) mogą powodować wzrost stężenia omeprazolu w surowicy krwi poprzez zmniejszenie szybkości jego metabolizmu. Jednoczesne podawanie omeprazolu i worykonazolu powoduje ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na omeprazol. Ze względu na dobrą tolerancję dużych dawek omeprazolu, dostosowanie dawki omeprazolu przeważnie nie jest konieczne. Jednakże dostosowanie dawki omeprazolu należy wziąć pod uwagę u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz przy leczeniu długoterminowym.

Leki aktywujące CYP2C19 i (lub) CYP3A4

Leki aktywujące CYP2C19 lub CYP3A4 albo oba jednocześnie (takie jak ryfampicyna, ziele dziurawca) mogą powodować obniżenie stężenia omeprazolu w surowicy krwi poprzez zwiększenie szybkości jego metabolizmu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wyniki trzech prospektywnych badań epidemiologicznych (ponad 1000 ekspozycji) wskazują, że nie ma szkodliwego wpływu omeprazolu na przebieg ciąży i na zdrowie płodu lub noworodka. Omeprazol może być stosowany w ciąży.

Karmienie piersią

Omeprazol jest wydzielany do mleka, ale podczas stosowania w dawkach terapeutycznych nie ma prawdopodobieństwa wpływu na dziecko.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ventazol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zwroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku ich wystąpienia, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (1%— 10% pacjentów) są: ból głowy, ból brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności lub wymioty.

W trakcie badań klinicznych nad omeprazolem oraz podczas jego stosowania po wprowadzeniu na rynek obserwowano lub podejrzewano wystąpienie wymienionych poniżej działań niepożądanych. Żadne z działań niepożądanych nie wykazywało zależności od dawki. Przedstawione poniżej działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością ich występowania oraz klasyfikacją układów i narządów.

Ich częstość jest zdefiniowana następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt

często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów/ częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu

chłonnego

Rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Bardzo rzadko

Agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna lub wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i

odżywiania

Rzadko

Hiponatremia

Częstość nieznana

Hipomagnezemia (patrz również punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność

Rzadko

Pobudzenie, splątanie, depresja

Bardzo rzadko

Agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Niezbyt często

Zawroty głowy, parestezje, senność

Rzadko

Zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Rzadko

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, zaparcie, biegunka, wzdęcia, nudności lub wymioty

Rzadko

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego

Częstość nieznana

Mikroskopowe zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadko

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki

podskórnej

Niezbyt często

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Rzadko

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, toksyczna martwica rozpływna naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Złamanie biodra, nadgarstka i kręgosłupa (patrz również punkt 4.4)

Rzadko

Bóle stawów, bóle mięśniowe

Bardzo rzadko

Osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany

w miejscu podania

Niezbyt często

Złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

Rzadko

Nasilone pocenie się

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania omeprazolu zostało ocenione łącznie u 310 dzieci z chorobą związaną z nadmiarem kwasu żołądkowego w wieku od 0 do 16 lat. Istnieją ograniczone dane nt. bezpieczeństwa długoterminowego stosowania omeprazolu u 46 dzieci z ciężkim zapaleniem przełyku z nadżerkami, które w trakcie badania klinicznego otrzymywały omeprazol przez okres do 749 dni. Profil działań niepożądanych był zasadniczo taki sam, jak u dorosłych, zarówno przy leczeniu krótko- jak i długoterminowym. Nie ma długoterminowych danych dotyczących wpływu leczenia omeprazolem na okres dojrzewania i wzrost.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu), e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące skutków przedawkowania omeprazolu u ludzi są ograniczone. W piśmiennictwie są opisywane przypadki stosowania leku w dawkach do 560 mg, a pojedyncze doniesienia nawet o zastosowaniu jednorazowym dawki doustnej do 2400 mg omeprazolu (120 razy większa od zalecanej dawki klinicznej). Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty głowy, ból brzucha, biegunka i bóle głowy. W pojedynczych przypadkach opisywano również apatię, depresję i splątanie.

Wszystkie objawy opisane w odniesieniu do przedawkowania omeprazolu były przemijające i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych. Zwiększone dawki omeprazolu nie zmieniały szybkości eliminacji leku (farmakokinetyka pierwszego rzędu). Jeżeli to konieczne, należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02B C01

Mechanizm działania

Omeprazol jest mieszaniną racemiczną dwóch enancjomerów, zmniejszającą wydzielanie kwasu

żołądkowego poprzez wysoce ukierunkowany mechanizm działania. Jest wybiórczym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie leku jest szybkie, a podany w jednej dawce na dobę pozwała kontrolować odwracalne zahamowanie wydzielania kwasu żołądkowego.

Omeprazol jest słabą zasadą, która ulega przekształceniu do postaci czynnej i osiąga duże stężenie w kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu, pompy protonowej - H+, K +-ATP-azy. Wpływ na ostatni etap powstawania soku żołądkowego jest zależny od dawki i zapewnia skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, zarówno podstawowego, jak i stymulowanego, niezależnie od czynnika pobudzającego to wydzielanie.

Działanie farmakodynamiczne

Obserwowane działanie farmakodynamiczne omeprazolu można wytłumaczyć jego wpływem na wydzielanie kwasu solnego.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Doustne podawanie omeprazolu raz na dobę zapewnia szybkie i skuteczne hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku przez całą dobę, przy czym maksymalne działanie występuje po 4 dniach podawania leku. Po tym czasie stosowania omeprazolu w dawce 20 mg na dobę u pacjentów z wrzodem dwunastnicy następuje zmniejszenie średniej dobowej kwaśności soku żołądkowego o około 80%. Średnie zmniejszenie maksymalnego wydzielania kwasu solnego po stymulacji pentagastryną wynosi około 70% po 24 godzinach od podania omeprazolu.

Doustne stosowanie omeprazolu w dawce 20 mg u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy powoduje utrzymanie wartości pH w żołądku na poziomie >3 przez średnio 17 godzin w ciągu doby.

W następstwie zmniejszonego wydzielania kwasu solnego i zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego omeprazol, w sposób zależny od dawki, zmniejsza narażenie przełyku na wpływ kwaśnej treści żołądkowej u pacjentów z chorobą refluksową przełyku.

Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest związany z wielkością pola pod krzywą ilustrującą zależność stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC), nie ma natomiast związku z rzeczywistym stężeniem leku w osoczu.

Podczas leczenia omeprazolem nie obserwowano tachyfilaksji.

Wpływ na Helicobacter pylori

W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy często występuje zakażenie Helicobacter pylori. Helicobacter pylori jest główną przyczyną zapalenia błony śluzowej żołądka. Zakażenie Helicobacter pylori wraz z sokiem żołądkowym są głównymi czynnikami wywołującymi chorobę wrzodową. Uważa się również, że zakażenie Helicobacter pyłori jest jednym z głównych czynników wywołujących zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które jest związane ze zwiększonym ryzykiem powstawania raka żołądka.

Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori za pomocą omeprazolu oraz leków przeciwbakteryjnych powoduje duży odsetek wygojenia zmian chorobowych błony śluzowej żołądka oraz długotrwałą remisję choroby wrzodowej.

Sprawdzono, że stosowanie terapii dwuskładnikowej jest mniej skuteczne niż stosowanie terapii trójskładnikowej. Należy jednak wziąć ją pod uwagę w przypadku, gdy zastosowanie terapii trójskładnikowej jest niemożliwe ze względu na nadwrażliwość na jej składowe.

Wpływ na inne procesy związane ze zmniejszeniem wydzielania kwasu solnego Podczas długotrwałego leczenia omeprazolem nieznacznie wzrasta częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Zmiany te są fizjologicznym następstwem zahamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku, mają charakter łagodny i są, jak się wydaje, przemijające.

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, spowodowanie między innymi inhibitorami pompy protonowej, może spowodować zwiększenie wzrost fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Stosowanie leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego może powodować nieznaczny wzrost ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych między innymi przez takie bakterie, jak Salmonella lub Campylobacter.

W trakcie leczenia lekami przeciwwydzielniczymi w odpowiedzi na zmniejszone wydzielanie kwasu solnego zwiększa się stężenie gastryny w surowicy. W związku ze zmniejszeniem kwaśności soku żołądkowego wzrasta również stężenie CgA. Zwiększone stężenie CgA może wpływać na wynik badań w kierunku guzów neuroendokrynnych.Dane z literatury wskazują, że leczenie inhibitorami pompy protonowej należy przerwać na co najmniej 5 dni przed pomiarem CgA. Jeśli w ciągu 5 dni stężenie CgA i gastryny nie ulegnie normalizacji, pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od czasu zaprzestania leczenia omeprazolem.

Dzieci i młodzież

W badaniu bez grupy kontrolnej, z udziałem dzieci (w wieku od 1 roku do 16 lat) z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku, omeprazol w dawce od 0,7 do 1,4 mg/kg m.c. znacząco zmniejszył objawy refluksu i przyniósł poprawę w 90% przypadków. W badaniu z pojedynczo ślepą próbą dzieciom w wieku od 0 do 24 miesięcy z klinicznie rozpoznaną chorobą refluksową przełyku podawano omeprazol w dawce 0,5; 1,0 lub 1,5 mg/kg m.c. Częstość występowania wymiotów lub

zarzucania kwaśnej treści żołądka do przełyku zmniejszyła się o 50% po 8 tygodniach leczenia, niezależnie od dawki.

Eradykacja H. pylori u dzieci

Z badania klinicznego z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą (badanie Heliot) wynika, że omeprazol stosowany u dzieci powyżej 4 roku życia, podawany jednocześnie z dwoma antybiotykami (amoksycylina i klarytromycyna) jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu zapalenia żołądka wywołanym zakażeniem H. pylori: eradykację H. pylori stwierdzono u 74,2% pacjentów (23/31 pacjentów) przyjmujących jednocześnie omeprazol z amoksycyliną i klarytromycyną w porównaniu do 9,4% pacjentów (3/32 pacjentów) otrzymujących amoksycylinę z klarytromycyną. Jednakże, nic przedstawiono dowodów na to, że omeprazoł wpływa na zmniejszenie objawów dyspeptycznych. Badanie to nie dostarcza nowych informacji o stosowaniu omeprazolu u dzieci poniżej 4 roku życia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Omeprazol nie jest trwały w środowisku kwaśnym i dlatego podaje się go doustnie w postaci kapsułek dojelitowych wypełnionych mikrogranulkami. Omeprazol jest szybko wchłaniany, maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 1-2 godzin po podaniu. Omeprazol wchłania się w jelicie

cienkim, zwykle w ciągu 3 do 6 godzin. Jednoczesne spożycie pokarmu nie wpływa na dostępność biologiczną. Biodostępność omeprazolu po jednorazowym podaniu doustnym wynosi około 40%. Wielokrotnie podawanie raz na dobę powodujc zwiększanie biodostępności do około 60%.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji u zdrowych osób wynosi około 0,3 l/kg m.c. Omeprazol wiąże się z białkami osocza w 97%.

Biotransformacj a

Omeprazol jest calkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, który jest odpowiedzialny za powstanie głównego metabolitu występującego w osoczu - hydroksyomeprazolu. Pozostała część leku jest metabolizowana przez inny specyficzny izoenzym CYP3A4, biorący udział w powstawaniu sulfonowej pochodnej omeprazolu. W związku z wysokim powinowactwem omeprazolu do izoenzymu CYP2C19 istnieje potencjalne ryzyko interakcji pomiędzy omeprazolem i innymi lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2C19. Jednakże, w związku z niskim powinowactwem omeprazolu do izoenzymu CYP3A4 nie ma potencjalnego ryzyka interakcji pomiędzy omeprazolem i innymi lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP3A4. Ponadto, omeprazol nie wywiera działania hamującego na główne izoenzymy cytochromu.

Około 3% populacji kaukaskiej i 15%-20% populacji azjatyckich ze względu na brak aktywności izoenzymu CYP2C19 zalicza się do tzw. osób wolno metabolizujących. U tych pacjentów metabolizm omeprazolu przebiega prawdopodobnie głównie z udziałem izoenzymu CYP3A4. Po podaniu wielokrotnym omeprazolu w dawce 20 mg na dobę, u pacjentów wolno metabolizujących powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) była od 5 do 10 razy większa niż u pacjentów szybko metabolizujących (z czynnym izoenzymem CYP2C19). Maksymalne stężenie omeprazolu w osoczu było również większe, od 3 do 5 razy. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu na dawkowanie omeprazolu.

Eliminacja

Okres półtrwania omeprazolu w osoczu po podaniu doustnym raz na dobę, zarówno jednokrotnym, jak i wielokrotnym, jest zwykle krótszy niż jedna godzina. Omeprazol podawany raz na dobę jest całkowicie eliminowany z osocza między podaniem kolejnych dawek i nie obserwuje się jego kumulacji. Prawie 80% dawki podanej doustnie jest wydalane w postaci metabolitów z moczem, pozostała część jest wydalana w kale, głównie z żółcią.

Pole pod krzywą zależności stężenia omeprazolu od czasu zwiększa się po wielokrotnym jego podaniu. Zjawisko to jest zależne od dawki i powoduje nieliniową zależność AUC od dawki po wielokrotnym podaniu. Ta zależność od dawki i czasu wynika ze zmniejszonego efektu pierwszego przejścia przez wątrobę i zmniejszenia klirensu układowego, spowodowanego prawdopodobnie hamowaniem aktywności izoenzymu CYP2C19 przez omeprazol i jego metabolity (np. sulfonowy). Żaden z metabolitów nie wpływa na wydzielanie soku żołądkowego.

Populacje szczególne

Zaburzenia czynności wqtroby

Pole pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu zwiększa się u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na spowolnienie metabolizmu. Nie stwierdzono tendencji do kumulacji omeprazolu podczas podawania raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

Właściwości farmakokinetyczne omeprazolu, m.in. biodostępność i szybkość wydalania omeprazolu, nie ulegają zmianie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku (w wieku 75-79 lat) metabolizm omeprazolu ulega niewielkiemu spowolnieniu.

Dzieci i młodzież

U dzieci powyżej 1. roku życia, w trakcie leczenia dawkami zgodnymi z zaleceniami, stężenie omeprazolu w osoczu było porównywalne do wartości obserwowanych u osób dorosłych. U dzieci poniżej 6 miesiąca życia klirens omeprazolu był mniejszy ze względu na mniejszą zdolność do metabolizowania omeprazolu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Podczas długotrwałych badań nad omeprazolem u szczurów zaobserwowano hiperplazję i rakowiaka komórek ECL w żołądku. Zmiany te były związane z przewlekłą hipergastrynemią, wtórną do zmniejszenia wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Podobne działania były obserwowane po leczeniu antagonistami receptora H2, innymi inhibitorami pompy protonowej i po częściowym wycięciu dna żołądka. Wynika z tego, że zmiany te nie są zależne od stosowania konkretnej substancj

czynnej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, ziarenka (sacharoza, skrobia kukurydziana)

Sodu laurylosiarczan Disodu fosforan bezwodny Mannitol

Hypromeloza 6 cP Makrogol 6000 Talk

Polisorbat 80

Tytanu dwutlenek (E 171)

Kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1) (Eudragit L30-D55)

Kapsułka 20 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.2    Okres ważności

3 lata

Butelka z HDPE: Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

6.3    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka z HDPE: Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Po użyciu należy dokładnie dokręcić nakrętkę.

6.4    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/PV C/Aluminium.

Opakowanie zawierające 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsułek, opakowanie szpitalne 500 kapsułek.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Opakowanie zawierające 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18664

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011 - 08 - 31

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.04.2014

Ventazol