+ iMeds.pl

Ventiprax 20 mgUlotka Ventiprax

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ventiprax, 10 mg, tabletki dojelitowe Ventiprax, 20 mg, tabletki dojelitowe

Rabeprazolum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est Ventiprax i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ventiprax

3.    Jak stosować Ventiprax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ventiprax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST VENTIPRAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rabeprazol należy do grupy leków o nazwie „inhibitory pompy protonowej”, które zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego w żołądku.

Ventiprax stosuje się w leczeniu następujących chorób u dorosłych:

■    wrzodów jelita (nazwanych również wrzodami dwunastnicy)

■    wrzodów żołądka (nazwanych również łagodnymi wrzodami żołądka)

■    w łagodzeniu objawów zgagi spowodowanej chorobą refluksową przełyku (ang. GORD)

z występowaniem nadżerek lub wrzodów, nazywaną również refluksowym zapaleniem przełyku

■    w długotrwałym leczeniu choroby refluksowej przełyku w celu zapobieganiu jej nawrotom

■    w łagodzeniu objawów umiarkowanej do bardzo ciężkiej choroby refluksowej przełyku, takich jak zgaga i cofanie się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku

■    znacznie zwiększonego wydzielania kwasu w żołądku (zespół Zollingera-Ellisona)

■    zakażeń wywołanych przez bakterie Helicobacter pylori (H. pylori), w połączeniu z odpowiednimi antybiotykami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VENTIPRAX Kiedy nie stosować leku Ventiprax

■    jeśli pacjent ma uczulenie na rabeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ventiprax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

■    Przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem konieczne jest wykluczenie możliwości istnienia choroby nowotworowej jelit lub żołądka.

■    Jeśli leczenie jest długotrwałe (trwa dłużej niż 1 rok), należy regularnie zgłaszać się na wizyty u lekarza.

■    Przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej.

■    Tabletki należy połykać w całości, bez żucia ani rozgryzania.

■    Leku nie należy stosować u dzieci.

■    Jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości zaburzenia czynności wątroby, trzeba poinformować o tym lekarza. Lekarz może zalecić częstsze badania oceniające czynność wątroby.

■    Jednoczesne stosowanie tego leku i atazanawiru (leku stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV) nie jest zalecane (patrz „Ventiprax a inne leki”).

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej (takich jak Ventiprax), zwłaszcza dłużej niż rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania kości biodra, nadgarstka lub kręgosłupa. Jeśli u pacjenta stwierdzono osteoporozę lub przyjmuje on kortykosteroidy (które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju osteoporozy), należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Ventiprax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zanim pacjent rozpocznie przyjmowanie leku Ventiprax, powinien poinformować lekarza o stosowaniu:

•    ketokonazolu lub itrakonazolu (stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych), gdyż może być konieczne dostosowanie ich dawki;

•    atazanawiru (leku stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV);

•    metotreksatu (leku stosowanego w dużych dawkach w ramach chemioterapii w leczeniu raka). Jeśli pacjent otrzymuje dużą dawkę metotreksatu, lekarz może zalecić czasowe przerwanie stosowania leku Ventiprax.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Ventiprax w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ventiprax na ogół nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak u niektórych pacjentów lek może powodować senność. W razie wystąpienia tego działania niepożądanego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ VENTIPRAX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje Ventiprax raz na dobę, tabletkę należy zażyć rano, przed pierwszym posiłkiem.

Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno ich rozgryzać ani żuć.

Wrzody dwunastnicy

Zwykle stosuje się 20 mg raz na dobę, rano przez 4 tygodnie. Lekarz może zadecydować o przedłużeniu leczenia o kolejne 4 tygodnie.

Wrzody żołądka

Zwykle stosuje się 20 mg raz na dobę, rano przez 6 tygodni. Lekarz może zadecydować o przedłużeniu leczenia o kolejne 6 tygodni.

Choroba refluksowa przełyku z występowaniem nadżerek lub owrzodzeń

Zwykle stosuje się dawkę 20 mg raz na dobę przez 4-8 tygodni.

Długotrwałe leczenie choroby refluksowej przełyku

Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Jeśli leczenie jest długotrwałe, pacjent powinien regularnie zgłaszać się do lekarza na wizyty kontrolne w celu oceny dawki leku i występujących objawów.

Łagodzenie objawów umiarkowanej do bardzo ciężkiej choroby refluksowej przełyku

Zwykle stosuje się 10 mg na dobę przez 4 tygodnie.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 4 tygodni, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli po tym wstępnym, 4-tygodniowym okresie leczenia objawy powracają, lekarz może zalecić przyjmowanie w razie konieczności jednej tabletki 10 mg, w celu opanowania objawów choroby.

Znacząco zwiększone wydzielanie kwasu w żołądku (zespół Zollingera-Ellisona)

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 60 mg raz na dobę. Lekarz może następnie zwiększać dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Może zalecić przyjmowanie dawek do 60 mg dwa razy na dobę. Lekarz określi ile tabletek, kiedy i jak długo należy przyjmować.

Leczenie zakażeń wywołanych przez H. pylori, w połączeniu z terapią antybiotykową

Zwykle stosuje się dawkę 20 mg dwa razy na dobę, w połączeniu z dwoma antybiotykami.

Zaleca się następującą terapię skojarzoną:

Ventiprax (20 mg) + klarytromycyna (500 mg) + amoksycylina (1 g), przyjmowane razem dwa razy na dobę przez 7 dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Modyfikacja dawki leku nie jest konieczna.

Stosowanie u dzieci

Leku Ventiprax nie należy stosować u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ventiprax

W razie nieumyślnego zażycia większej ilości tabletek niż przepisana, należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą do lekarza lub szpitala tę ulotkę, pozostałe tabletki i opakowanie leku, aby wiadomo było, co pacjent zażył.

Pominięcie zastosowania leku Ventiprax

Ważne jest, aby pacjent zażywał lek każdego dnia, gdyż systematyczne leczenie jest bardziej skuteczne. Jeśli jednak zapomni przyjąć jedną lub więcej dawek, nastepną tabletkę należy pryzjąć zaraz po przypomnieniu sobie, a nastepnie powrócić do zaleconego przez lekarza schematu leczenia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych ciężkich działań niepożądanych (może to być reakcja alergiczna) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, który może powodować trudności w oddychaniu, mówieniu lub połykaniu, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bladość, omdlenie lub zapaść.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    powstawanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, jamy ustnej, otworów nosowych lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona) lub złuszczanie się skóry (toksyczne martwicze oddzielanie naskórka).

Inne możliwe działania niepożądane

Występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

■    ból głowy, zawroty głowy

■    bezsenność

■    kaszel, ból gardła, wyciek z nosa i niedrożność nosa

■    biegunka, wymioty, nudności, ból żołądka, zaparcie, wzdęcie (gazy)

■    niespecyficzne bóle, bóle pleców

■    zakażenie

■    osłabienie, choroba przypominajaca grypę

Występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

■    nerwowość, ospałość

■    kaszel z odkrztuszaniem flegmy, ból w klatce piersiowej i gorączka

■    uczucie wzmożonego ciśnienia lub ból policzków i okolicy czołowej

■    niestrawność, suchość w jamie ustnej, odbijanie się

■    wysypka, zaczerwienie skóry

■    bóle mięśni, kurcze nóg, bóle stawów

■    zakażenia dróg moczowych

■    ból w klatce piersiowej , dreszcze, gorączka

■    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

■    złamanie kości biodra, nadgarstka lub kręgosłupa

Występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

■    zaburzenia krwi, które mogą prowadzić do częstych zakażeń, krwawienia lub łatwiejszego niż zwykle powstawania siniaków lub uczucie zmęczenia

■    utrata apetytu (jadłowstręt)

■    zaburzenia widzenia,

■    zapalenie błony śluzowej żołądka, które może powodować ból żołądka i nudności

■    opryszczkowe zapalenie jamy ustnej

■    zaburzenia smaku

■    zaburzenia dotyczące wątroby (zapalenie watroby), które mogą powodować zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka)

■    niewydolność wątroby prowadząca do uszkodzenia mózgu u pacjentów, u których stwierdzono uprzednio chorobę wątroby

■    świąd skóry i tworzenie skórnych pęcherzy: objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia

■    pocenie się

■    zaburzenia czynności nerek, które mogą powodować zwiększone lub zmniejszone wydalanie moczu

■    zwiększenie masy ciała

■    depresja

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■    małe stężenie sodu we krwi

■    małe stężenie magnezu we krwi*

■    splątanie

■    powiększenie piersi u mężczyzn

■    obrzęk kostek, stóp lub palców rąk

* Jeśli pacjent przyjmuje Ventiprax dłużej niż przez trzy miesiące, istnieje możliwość zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszoną czynnością serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może również prowadzić do zmniej szenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ VENTIPRAX

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Ventiprax

Substancją czynną jest rabeprazol sodowy.

Tabletki 10 mg

Każda tabletka dojelitowa zawiera 10 mg rabeprazolu sodowego.

Tabletki 20 mg

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg rabeprazolu sodowego.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: wapnia wodorotlenek, mannitol, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, sodu

stearylofumaran

Otoczka 1: hypromeloza, talk

Otoczka dojelitowa 2: hypromelozy ftalan, dibutylu sebacynian, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172) - tylko tabletki 10 mg, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Ventiprax i co zawiera opakowanie

Tabletki 10 mg: różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Tabletki 20 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Wielkość opakowań

Blistry z folii Aluminium/Aluminium ze środkiem pochłaniającym wilgoć zawierają 28, 56 lub 90 tabletek dojelitowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02- 672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2013 Logo Sandoz

6 AT/H/0260/001-002/II/009

Ventiprax

Charakterystyka Ventiprax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ventiprax, 10 mg, tabletki dojelitowe Ventiprax, 20 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ventiprax. 10 mg

Każda tabletka dojelitowa zawiera 10 mg soli sodowej rabeprazolu (Rabeprazolum natricum). Ventiprax. 20 mg

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg soli sodowej rabeprazolu (Rabeprazolum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa.

Ventiprax. 10 mg

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Ventiprax. 20 mg

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ventiprax jest wskazany u dorosłych w:

♦    leczeniu czynnego wrzodu dwunastnicy

♦    leczeniu czynnego łagodnego wrzodu żołądka

♦    leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease, choroby refluksowej przełyku, GORD) z występowaniem nadżerek lub wrzodów

♦    długotrwałym leczeniu choroby refluksowej przełyku (leczenie podtrzymujące)

♦    objawowym leczeniu umiarkowanej i bardzo ciężkiej postaci choroby refluksowej przełyku

♦    leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona

♦    eradykacji Helicobacterpylori u pacjentów z wrzodem trawiennym, w skojarzeniu z lekami przeciwbakteryjnymi według odpowiedniego schematu (patrz punkt 4.2).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli/osoby w podeszłym wieku

Czynny wrzód dwunastnicy i czynny łagodny wrzód żołądka

Zalecana dawka doustna stosowana w leczeniu czynnego wrzodu dwunastnicy oraz w leczeniu czynnego łagodnego wrzodu żołądka wynosi 20 mg raz na dobę, rano.

U większości pacjentów z czynnym wrzodem dwunastnicy wyleczenie następuje w ciągu czterech tygodni, jednak u niektórych pacjentów może być konieczne kontynuowanie leczenia przez następne cztery tygodnie. U większości pacjentów z czynnym łagodnym wrzodem żołądka wyleczenie następuje w ciągu sześciu tygodni, choć u niektórych pacjentów do całkowitego wyleczenia wrzodu konieczne może być kontynuowanie leczenia przez dodatkowe sześć tygodni.

Choroba refluksowa przełyku z występowaniem nadżerek lub wrzodów Zalecana dawka doustna wynosi 20 mg raz na dobę przez cztery do ośmiu tygodni.

Długotrwałe leczenie choroby refleksowej przełyku (leczenie podtrzymujące)

W leczeniu długotrwałym stosuje się dawkę podtrzymującą produktu Ventiprax 20 mg lub 10 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta.

Objawowe leczenie umiarkowanych do bardzo ciężkich postaci choroby refluksowejprzełyku U pacjentów bez zapalenia przełyku 10 mg raz na dobę. Jeśli w ciągu czterech tygodni nie uzyska się kontroli objawów, pacjenta należy poddać dalszym badaniom diagnostycznym. Po ustąpieniu objawów dalszą kontrolę objawów można uzyskać stosując schemat leczenia ,,na żądanie”, polegający na przyjmowaniu w razie konieczności 10 mg raz na dobę.

Zespół Zollingera-Ellisona

Zalecana dawka początkowa u dorosłych wynosi 60 mg, raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 120 mg na dobę w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Można podawać pojedyncze dawki do 100 mg na dobę. W przypadku dawki 120 mg może być konieczne podawanie jej w dawkach podzielonych, 60 mg dwa razy na dobę. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak jest to wskazane klinicznie.

Eradykacja H. pylori

U pacjentów z zakażeniem H. pylori należy zastosować leczenie eradykacyjne. Zalecane jest następujące, 7-dniowe leczenie skojarzone:

Ventiprax 20 mg dwa razy na dobę + klarytromycyna 500 mg dwa razy na dobę + amoksycylina 1 g dwa razy na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna. Stosowanie produktu Ventiprax w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, patrz punkt 4.4.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Ventiprax u dzieci ze względu na brak doświadczenia dotyczącego jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

We wskazaniach, w których konieczne jest przyjmowanie produktu Ventiprax raz na dobę, tabletki należy przyjmować rano, przed śniadaniem. Wprawdzie nie wykazano żadnego wpływu ani pory dnia, ani jednoczesnego spożywania posiłków na działanie rabeprazolu sodowego, jednak taki schemat przyjmowania ułatwia dobrą współpracę pacjenta.

Pacjentów należy poinstruować, aby połykali tabletki Ventiprax w całości, bez żucia lub rozgryzania.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Ventiprax jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie produktu Ventiprax jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Objawowa reakcja organizmu na leczenie rabeprazolem sodowym nie wyklucza istnienia choroby nowotworowej żołądka lub przełyku, dlatego też przed rozpoczęciem leczenia produktem Ventiprax należy wykluczyć możliwość istnienia choroby nowotworowej.

Należy regularnie obserwować pacjentów leczonych długotrwale (zwłaszcza przyjmujących lek przez ponad rok).

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i przez długi czas (ponad 1 rok) mogą umiarkowanie zwiększyć ryzyko złamania biodra, nadgarstka i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub osób z innymi znanymi czynnikami ryzyka. Badania obserwacyjne wskazują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamania o 10-40%. Przyczyną tego wzrostu mogą być w niektórych przypadkach inne czynniki ryzyka. Pacjentom zagrożonym osteoporozą należy zapewnić opiekę zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi, a także podawać odpowiednie ilości witaminy D i wapnia.

Nie można wykluczyć ryzyka krzyżowej nadwrażliwości z innymi inhibitorami pompy protonowej lub podstawionymi benzoimidazolami.

Pacjentów należy poinformować, że tabletki Ventiprax należy połykać w całości, bez żucia lub rozgryzania.

Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu o dyskrazji krwi (małopłytkowość i neutropenia). W większości przypadków, w których nie można było znaleźć innej etiologii, zdarzenia te nie miały powikłań i ustępowały po przerwaniu leczenia rabeprazolem.

W badaniach klinicznych i po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie rabeprazolu do obrotu notowano zaburzenia dotyczące enzymów wątrobowych. W większości przypadków, w których nie można było znaleźć innej etiologii, zdarzenia te nie miały powikłań i ustępowały po przerwaniu leczenia rabeprazolem.

W badaniach z udziałem pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych w porównaniu z innymi pacjentami w tym samym wieku i tej samej płci. Jednak ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Ventiprax w leczeniu pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się szczególną ostrożność w początkowym okresie leczenia tych pacjentów.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atazanawiru z produktem Ventiprax (patrz punkt 4.5).

Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego z dowolnej przyczyny, w tym na skutek działania inhibitorów pompy protonowej (takich jak rabeprazol), zwiększa liczbę bakterii obecnych zwykle w przewodzie pokarmowym. Leczenie inhibitorami pompy protonowej, w tym produktem Ventiprax, może zwiększyć ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella,

Campylobacter i Clostridium difficile.

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak rabeprazol sodowy, przez co najmniej trzy miesiące (w większości przypadków przez rok) notowano ciężką hipomagnezemię.

Może się ona manifestować ciężkimi objawami (takimi jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca), które czasem pojawiają się niepostrzeżenie i które można przeoczyć. U większości pacjentów hipomagnezemia wyrównywała się po podaniu magnezu i przerwaniu stosowania inhibitora pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy otrzymują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyną bądź lekami powodującymi hipomagnezemię (np. lekami moczopędnymi), lekarze powinni rozważyć oznaczenie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem pompy protonowej, a następnie okresowo w trakcie leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Ventiprax u dzieci ze względu na brak doświadczenia dotyczącego jego stosowania w tej grupie wiekowej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Rabeprazol sodowy powoduje całkowite i długotrwałe zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku. Może wystąpić interakcja z substancjami, których wchłanianie zależy od pH. Jednoczesne podawanie rabeprazolu sodowego z ketokonazolem lub itrakonazolem może powodować znaczące zmniejszenie stężenia leków przeciwgrzybiczych w osoczu. Dlatego może być konieczne kontrolowanie pacjentów przyjmujących jednocześnie produkt Ventiprax i ketokonazol lub itrakonazol w celu określenia, czy konieczne jest dostosowanie dawki leków.

W badaniach klinicznych podawano rabeprazol jednocześnie z lekami zobojętniającymi.

W szczegółowym badaniu interakcji lekowej nie stwierdzono oddziaływania rabeprazolu z lekami zobojętniającymi w postaci płynnej.

Jednoczesne podawanie atazanawiru (300 mg)/rytonawiru (100 mg) z omeprazolem (40 mg raz na dobę) lub atazanawiru (400 mg) z lanzoprazolem (60 mg raz na dobę) zdrowym ochotnikom powodowało znaczne zmniejszenie ekspozycji na atazanawir. Wchłanianie atazanawiru zależy od pH. Wprawdzie nie zostało to zbadane, ale podobnego działania można oczekiwać podczas stosowania innych inhibitorów pompy protonowej. Dlatego inhibitorów pompy protonowej, w tym rabeprazolu, nie należy stosować w skojarzeniu z atazanawirem (patrz punkt 4.4).

Istnieją doniesienia, że jednoczesne stosowanie metotreksatu i inhibitorów pompy protonowej zwiększa u niektórych pacjentów stężenie metotreksatu. Dlatego w przypadku stosowania dużej dawki metotreksatu należy rozważyć czasowe odstawienie rabeprazolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania rabeprazolu u kobiet w ciąży.

Badania wpływu leku na reprodukcję u szczurów i królików nie wykazały zaburzeń płodności ani uszkodzenia płodów po podaniu soli sodowej rabeprazolu, chociaż u szczurów niewielka ilość substancji przenikała przez barierę łożyskową. Stosowanie produktu Ventiprax u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy sól sodowa rabeprazolu przenika do mleka kobiecego. Nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet karmiących piersią. W badaniach na szczurach stwierdzono, że rabeprazol sodowy przenika mleka. Dlatego produktu Ventiprax nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie właściwości farmakodynamicznych leku i profilu działań niepożądanych jest mało prawdopodobne, aby produkt Ventiprax zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługiwania urządzeń mechanicznych. Jeśli jednak wystąpią zaburzenia koncentracji z powodu senności, zaleca się unikanie kierowania pojazdami czy obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi występującymi podczas kontrolowanych badań klinicznych rabeprazolu były: ból głowy, biegunka, ból brzucha, astenia, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, wysypka i suchość błony śluzowej jamy ustnej. Większość działań niepożądanych występujących w trakcie badań klinicznych była lekka lub umiarkowana oraz przemijająca.

Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu notowano następujące działania niepożądane.

Częstości określono, jako występujące często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000) i bardzo rzadko(<1/10,000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: zakażenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, leukocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: nadwrażliwość12

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Rzadko: jadłowstręt

Częstość nieznana: hiponatremia, hipomagnezemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia psychiczne Często: bezsenność Niezbyt często: nerwowość Rzadko: depresja Częstość nieznana: splątanie

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy, zawroty głowy Niezbyt często: senność

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: obrzęki obwodowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: kaszel, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa Niezbyt często: zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, wymioty, nudności, ból brzucha, zaparcie, wzdęcie

Niezbyt często: niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu

Rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka, encefalopatia wątrobowa3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niebyt często: wysypka, rumień2

Rzadko: świąd, pocenie się, reakcje pęcherzowe2

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: niespecyficzne bóle, ból pleców

Niezbyt często: bóle mięsni, kurcze nóg, bóle stawów, złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niezbyt często: zakażenia dróg moczowych Rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Częstość nieznana: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często: astenia, choroba grypopodobna

Niezbyt często: ból w klatce piersiowej, dreszcze, gorączka

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych3 Rzadko: zwiększenie masy ciała

1    W tym obrzęk twarzy, niedociśnienie tętnicze i duszność

2    Rumień, reakcje pęcherzowe i reakcje nadwrażliwości zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.

3    U pacjentów z marskością wątroby rzadko donoszono o występowaniu encefalopatii wątrobowej. Lekarzowi doradza się ostrożność, jeśli rozpoczyna leczenie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produktem Ventiprax (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenie dotyczące zamierzonego lub przypadkowego przedawkowania leku jest ograniczone. Maksymalna przyjęta dawka nie przekraczała 60 mg dwa razy na dobę lub 160 mg raz na dobę. Skutki są na ogół minimalne, odpowiadające znanemu profilowi działań niepożądanych i przemijają bez interwencji medycznej. Nie jest znana specyficzna odtrutka. Sól sodowa rabeprazolu jest w znacznym stopniu wiązana z białkami osocza, dlatego nie jest usuwana metodą dializy. Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej Kod ATC: A02BC04

Mechanizm działania

Sól sodowa rabeprazolu należy do grupy związków o działaniu przeciwwydzielniczym, podstawionych benzoimidazoli. Rabeprazol nie wykazuje działania przeciwcholinergicznego ani właściwości antagonistycznych w stosunku do receptora H2, ale hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez swoiste hamowanie enzymu H+/K+-ATP-azy (pompy protonowej). Działanie jest zależne od dawki i prowadzi do hamowania zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego, niezależnie od bodźca. Badania na zwierzętach wskazują, że sól sodowa rabeprazolu po podaniu jest szybko eliminowana z osocza i błony śluzowej żołądka. Rabeprazol, jako słaba zasada, jest szybko wchłaniany po podaniu wszystkich dawek i osiąga duże stężenie w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych. Rabeprazol jest przekształcany do czynnego sulfenamidu przez przyłączenie protonu, a następnie reaguje z resztami cysteinowymi pompy protonowej.

Działanie przeciwwydzielnicze

Początek działania przeciwwydzielniczego po doustnym podaniu 20 mg soli sodowej rabeprazolu występuje w ciągu godziny. Maksymalne działanie hamujące występuje w ciągu 2 do 4 godzin. Zahamowanie podstawowego i stymulowanego pokarmem wydzielania kwasu solnego po 23 godzinach od podania pierwszej dawki soli sodowej rabeprazolu wynosi odpowiednio 69% i 82%. Działanie to utrzymuje się do 48 godzin. Działanie soli sodowej rabeprazolu hamujące wydzielanie kwasu nasila się nieznacznie podczas wielokrotnego podawania produktu raz na dobę, osiągając stan równowagi hamowania po trzech dniach. Po odstawieniu leku aktywność wydzielnicza żołądka powraca do wartości fizjologicznych w ciągu 2 do 3 dni.

Wpływ na aktywność gastryny w surowicy

W badaniach klinicznych pacjenci otrzymywali raz na dobę 10 mg lub 20 mg soli sodowej rabeprazolu przez okres do 43 miesięcy. W ciągu pierwszych 2 do 8 tygodni stwierdzano zwiększanie aktywności gastryny w surowicy, co odzwierciedlało hamujące działanie rabeprazolu na wydzielanie kwasu. Podczas dalszego podawania leku aktywność gastryny w surowicy pozostawała na stałym poziomie. Aktywność gastryny powracała do wartości sprzed leczenia zwykle po 1 do 2 tygodni od zakończenia leczenia.

Próbki z biopsji żołądka (okolicy odźwiernikowej i dna) pobrane od ponad 500 pacjentów otrzymujących przez 8 tygodni rabeprazol lub lek porównawczy nie wykazały zmian w histologii komórek enterochromatofilnych (ECL), nasilenia zapalenia błony śluzowej żołądka, występowania nieżytowego zapalenia żołądka, metaplazji jelitowej lub występowania zakażenia H. pyłori. U ponad 250 pacjentów przyjmujących stale lek przez 36 tygodni nie stwierdzono istotnych zmian w porównaniu ze stanem początkowym.

Inne działania

Dotychczas nie stwierdzono ogólnoustrojowego działania rabeprazolu na ośrodkowy układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy i układ oddechowy. Sól sodowa rabeprazolu podawana przez 2 tygodnie w dawce doustnej 20 mg nie ma wpływu na czynność tarczycy, metabolizm węglowodanów ani stężenia hormonu przytarczyc, kortyzolu, estrogenów, testosteronu, prolaktyny, cholecystokininy, sekretyny, glukagonu, hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizującego (LH), reniny, aldosteronu lub somatropiny.

Badania u zdrowych ochotników wykazały brak znaczących klinicznie interakcji soli sodowej rabeprazolu z amoksycyliną. Rabeprazol nie wpływa ujemnie na stężenia w osoczu amoksycyliny lub klarytromycyny podczas jednoczesnego stosowania tych leków w celu leczenia eradykacyjnego zakażenia bakterią Helicobacterpylori górnego odcinka przewodu pokarmowego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ventiprax zawiera sól sodową rabeprazolu w postaci tabletek dojelitowych (opornych na kwas żołądkowy). Taka postać leku jest niezbędna, gdyż rabeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu. Dlatego wchłanianie rabeprazolu rozpoczyna się tylko po opuszczeniu żołądka przez tabletkę. Rabeprazol wchłaniany jest szybko, a maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 3,5 godziny od podania dawki 20 mg. Maksymalne stężenie rabeprazolu (Cmax) oraz wartość AUC mają przebieg liniowy w zakresie dawek od 10 mg do 40 mg. Całkowita biodostępność rabeprazolu po podaniu doustnym w dawce 20 mg (w porównaniu z podaniem dożylnym) wynosi około 52% ze względu na znaczny metabolizm rabeprazolu w wątrobie. Ponadto biodostępność nie zwiększa się podczas wielokrotnego podawania. U osób zdrowych okres półtrwania leku w osoczu wynosi około jednej godziny (w zakresie od 0,7 do 1,5 godziny). Szacuje się, że całkowity klirens w organizmie wynosi 283±98 ml/min. Nie stwierdzono klinicznie znaczącej interakcji z pokarmem. Ani pokarm, ani pora dnia podawania leku nie mają wpływu na wchłanianie soli sodowej rabeprazolu.

Dystrybucja

Rabeprazol wiąże się z białkami krwi w około 97%.

Metabolizm i wydalanie

Sól sodowa rabeprazolu, podobnie jak inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej, metabolizowana jest przez cytochrom P450 (CYP450) należący do wątrobowego układu metabolizującego leki. Badania in vitro ludzkich wątrobowych enzymów mikrosomalnych wskazują, ze sól sodowa rabeprazolu jest metabolizowana przez izoenzymy CYP450 (CYP2C19 i CYP3A4).

W tych badaniach rabeprazol w oczekiwanych stężeniach w osoczu ani nie indukował, ani nie hamował aktywności CYP3A4. Chociaż badania in vitro nie zawsze prognozują stan in vivo, ale wyniki badań wskazują, że nie istnieją interakcje między rabeprazolem i cyklosporyną. U ludzi głównymi metabolitami obecnymi w osoczu są tioeter (M1) i kwas karboksylowy (M6), a w mniejszych stężeniach stwierdza się występowanie sulfonu (M2), demetylotioeteru (M4) oraz związku sprzężonego z kwasem merkapturowym (M5). Jedynie metabolit demetylowy (M3) ma małą aktywność przeciwwydzielniczą, ale nie występuje w osoczu.

Po podaniu pojedynczej dawki 20 mg soli sodowej rabeprazolu znakowanej izotopem I4C, w moczu nie wykryto niezmienionego leku. Około 90% dawki było wydalane w moczu głównie w postaci dwóch metabolitów: sprzężonego z kwasem merkapturowym (M5) oraz kwasu karboksylowego (M6), a także w postaci dwóch innych nieokreślonych metabolitów. Pozostałą część dawki wykryto w kale.

Płeć

Po podaniu pojedynczej dawki 20 mg nie stwierdzono istotnych różnic we właściwościach farmakokinetycznych leku u obu płci, po uwzględnieniu masy ciała i wzrostu.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów ze stabilną, schyłkową niewydolnością nerek, wymagających podtrzymującej przy życiu hemodializy (klirens kreatyniny <5 ml/min/l,73 m2 pc.) dystrybucja rabeprazolu była bardzo podobna do obserwowanej u zdrowych ochotników. Wartość AUC i Cmax u tych pacjentów były o około 35% mniejsze w porównaniu z odpowiednimi parametrami u zdrowych ochotników. Średni okres półtrwania rabeprazolu wynosił 0,82 godziny u zdrowych ochotników, 0,95 godziny u pacjentów w czasie hemodializy oraz 3,6 godziny u pacjentów po dializie. Klirens leku u pacjentów z chorobami nerek wymagających hemodializy podtrzymującej życie był około dwukrotnie większy niżu zdrowych ochotników.

Zaburzenia czynności wątroby

Po podaniu pojedynczej dawki 20 mg rabeprazolu pacjentom z lekką do umiarkowanej przewlekłą niewydolnością wątroby stwierdzono dwukrotne zwiększenie wartości AUC oraz 2 do 3 razy wydłużenie okresu półtrwania rabeprazolu w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Jednak podczas podawania dawki 20 mg przez 7 dni wartość AUC zwiększyło się jedynie 1,5-krotnie, a Cmaxjedynie 1,2-krotnie. Okres półtrwania rabeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wynosi

12.3    godziny w porównaniu z 2,1 godziny u zdrowych ochotników. Reakcja farmakodynamiczna (wpływ na pH w żołądku) w obu grupach była podobna pod względem klinicznym.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w wieku podeszłym szybkość wydalania rabeprazolu jest nieco mniejsza. Po 7 dniach podawania 20 mg soli sodowej rabeprazolu na dobę stwierdzono około dwukrotne zwiększenie wartości AUC, zwiększenie Cmax o 60% oraz wydłużenie okresu półtrwania o około 30% w porównaniu z młodymi, zdrowymi ochotnikami. Jednak nie stwierdzono kumulacji rabeprazolu.

Polimorfizm CYP2C19

Po podawaniu rabeprazolu w dawce 20 mg na dobę przez 7 dni wartość AUC oraz okresy półtrwania u osób wolno metabolizujących z udziałem CYP2C19 była odpowiednio 1,9 i 1,6 raza większa w porównaniu z osobami o szybkim metabolizmie z udziałem CYP2C19, natomiast Cmax było zwiększone tylko o 40%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania niekliniczne obserwowano jedynie po podaniu dawek wielokrotnie większych od maksymalnej dawki stosowanej u ludzi, co oznacza, że biorąc pod uwagę wyniki badań na zwierzętach zagrożenie dla ludzi jest minimalne.

Wyniki badań działania mutagennego były niejednoznaczne. Wyniki testów na komórkach chłoniaka u myszy były dodatnie, ale wyniki testów mikrojądrowych in vivo oraz testów in vivo i in vitro dotyczących naprawy DNA były ujemne. Badania działania rakotwórczego nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Wapnia wodorotlenek Mannitol

Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Sodu stearylofumaran

Otoczka 1

Hypromeloza

Talk

Otoczka dojelitowa 2 Ventiprax. 10 mg Hypromelozy ftalan Dibutylu sebacynian Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

Ventiprax. 20 mg Hypromelozy ftalan Dibutylu sebacynian Żelaza tlenek żółty (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/Aluminium zawierające środek pochłaniający wilgoć.

5. 7. 10. 14. 15. 20. 25. 28. 30. 37. 50. 56. 60. 75. 90. 98. 100 i 120 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania stosowania produktu leczniczego

Bez specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17676

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.01.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24.07.2013

10 AT/H/0260/001-002/II/009

Ventiprax