Imeds.pl

Verospiron 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Verospiron, 50 mg, kapsułki twarde Verospiron, 100 mg, kapsułki twarde

Spironolactonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Verospiron i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Verospiron

3.    Jak stosować lek Verospiron

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Verospiron

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Verospiron i w jakim celu się go stosuje

Lek Verospiron należy do grupy leków zwanych diuretykami, nazywanych również lekami moczopędnymi. Powodem wizyty pacjenta u lekarza mogła być opuchlizna kostek lub pojawiająca się zadyszka. Objawy te mogą występować, jeżeli czynność tłoczenia krwi przez serce słabnie z powodu zbyt dużej ilości płynów w organizmie. Jest to tak zwana zastoinowa niewydolność serca. Konieczność przepompowania dodatkowej ilości płynów w całym organizmie oznacza, że serce musi pracować intensywniej. Lekarz przepisuje pacjentowi lek Verospiron, w celu pozbycia się nadmiernej ilości płynów z organizmu. Skutkiem tego serce będzie mogło pracować mniej intensywnie. Dodatkowe ilości płynów usuwane są w moczu, dlatego w trakcie stosowania leku Verospiron może być potrzebne częstsze korzystanie z toalety.

Lek Verospiron może być również stosowany w następujących schorzeniach:

-    Zespół nerczycowy - zaburzenie nerek spowodowane nadmierną ilością płynów w organizmie.

-    Wodobrzusze - nadmierna ilość płynów w j amie brzusznej, na przykład spowodowana marskością wątroby.

-    Hiperaldosteronizm pierwotny - nadmierna ilość płynów w organizmie spowodowana zbyt dużym stężeniem hormonu zwanego aldosteronem.

Jeżeli u pacjenta występują wymienione schorzenia, lek Verospiron ułatwi pozbycie się nadmiaru płynów z organizmu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Verospiron Kiedy nie przyjmować leku Verospiron:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na spironolakton lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma Chorobę Addisona (niedobór hormonów, charakteryzujący się skrajnym osłabieniem, utratą masy ciała i niskim ciśnieniem krwi);

- jeśli pacjent ma hiperkaliemię (podwyższone stężenie potasu we krwi);

-    jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu;

-    jeśli pacj ent ma ciężką chorobę nerek;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki moczopędne oszczędzające potas) lub jakiekolwiek inne leki w celu uzupełnienia niedoborów potasu;

- jeśli pacjent przyjmuje eplerenon (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Verospiron należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby. Lekarz oceni stan pacjenta w trakcie rutynowej wizyty;

-    jeśli pacj entka jest w ciąży;

- jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki moczopędne (diuretyki) jednocześnie z lekiem Verospiron, ponieważ może to prowadzić do zmniejszenia stężenia sodu we krwi (hiponatremia).

- jeśli pacjent stosuje dietę bogatą w potas lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas.

W przypadku zaburzenia czynności lub niewydolności nerek, u pacjenta może wystąpić niebezpieczne zwiększenie stężenia potasu we krwi. Może to wpływać na pracę serca, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do zgonu.

Verospiron a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lekarz może zmienić dawkę leku Verospiron, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następuj ących leków:

-    digoksyna lub karbenoksolon,

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, w tym inhibitory ACE,

-    inne leki moczopędne,

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak aspiryna czy ibuprofen,

-    suplementy potasu,

-    heparyna lub heparyna niskocząsteczkowa (leki stosowane w celu zapobiegania zakrzepom krwi),

-    antypiryna,

-    noradrenalina,

-    leki, które mogą spowodować hiperkalemię (podwyższony poziom potasu we krwi).

Jeżeli pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu z podaniem znieczulenia, należy poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku Verospiron.

Verospiron z jedzeniem i piciem

Ten lek należy przyjmować w czasie posiłku (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Verospiron”).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Verospiron nie należy stosować u matek karmiących piersią. Pacjentka powinna porozmawiać z lekarzem, który może doradzić pacjentce inny sposób karmienia dziecka w czasie przyjmowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Może wystąpić senność i zawroty głowy związane z przyjmowaniem leku Verospiron, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Verospiron zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Verospiron

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ilość przyjmowanych kapsułek zależy od stopnia nasilenia choroby. Lek ten należy przyjmować raz na dobę, w trakcie posiłku.

Dorośli

Dawka dla dorosłych wynosi od 25 mg do 200 mg spironolaktonu na dobę.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz prowadzący rozpocznie leczenie od najmniejszej dawki początkowej, a następnie stopniowo będzie zwiększać dawkę o ile jest to konieczne, aż do oczekiwanego działania.

Dzieci i młodzież

Jeżeli lek Verospiron jest przyjmowany przez dzieci, to liczba kapsułek zależy od masy ciała dziecka. Lekarz ustala dawkę indywidualnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Verospiron

W razie przypadkowego zastosowania zbyt wielu kapsułek należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Objawy przedawkowania mogą obejmować: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunkę.

Pominięcie zastosowania leku Verospiron

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć kapsułkę leku Verospiron, powinien przyjąć ją jak najszybciej, chyba, że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Verospiron

Lek Verospiron należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie należy przerwać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Po zbyt szybkim zaprzestaniu stosowania leku, stan pacjenta może ulec pogorszeniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli po przyjęciu leku u pacjenta wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów. Chociaż objawy te występują bardzo rzadko, mogą mieć ciężki przebieg.

-    Świąd i pęcherze na skórze wokół warg i na innych częściach ciała (zespół Stevensa-Johnsona),

-    Oddzielanie się wierzchniej warstwy skóry od niższych warstw skóry na powierzchni całego ciała (toksyczna nekroliza naskórka),

-    Wysypka skórna, gorączka i obrzęk (które mogą być objawami poważniejszych zaburzeń, wysypka polekowa i eozynofilia oraz objawy układowe),

-    Zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka); lek Verospiron może powodować upośledzenie czynności wątroby,

- Nieregularna praca serca, uczucie mrowienia, paraliż lub trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy podwyższonego stężenia potasu we krwi. Lekarz zaleci regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia potasu i innych elektrolitów. W razie konieczności lekarz może zdecydować o przerwaniu leczenia.

Inne działania niepożądane:

-    nudności, dolegliwości żołądkowe,

-    dezorientacja, zawroty głowy,

-    zaburzenia miesiączkowania u kobiet,

-    zmiany popędu seksualnego (libido) zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn,

-    zaburzenia stężenia elektrolitów w organizmie,

-    zmniejszona ilość komórek biorących udział w zwalczaniu infekcji - białych komórek krwi (leukopenia), zmniejszona ilość komórek uczestniczących w procesie krzepnięcia krwi (trombocytopenia),

-    nadmierny rozrost tkanki gruczołu piersiowego u mężczyzn (ginekomastia). Ustępuje po przerwaniu leczenia. Guzki piersi, ból piersi,

-    wysypka skórna, swędzenie całego ciała,

-    alergia skórna, z tworzeniem się pęcherzy i swędzeniem (pokrzywka), nadmierny wzrost włosów (nadmierne owłosienie),

-    wypadanie włosów,

-    ogólne osłabienie, kurcze mięśni,

-    nagła niewydolność nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu))

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Verospiron

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Verospiron

-    Substancją czynną leku jest spironolakton.

- Każda kapsułka leku Yerospiron 50 mg zawiera 50 mg spironolaktonu.

-    Pozostałe składniki to: sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

-    Każda kapsułka leku Verospiron 100 mg zawiera 100 mg spironolaktonu.

-    Pozostałe składniki to: sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), żelatyna.

Jak wygląda lek Verospiron i co zawiera opakowanie

VEROSPIRON, 50 mg - kapsułki twarde, barwy żółto-białej. Granulat w kapsułce barwy białej. VEROSPIRON, 100 mg - kapsułki twarde, barwy pomarańczowo-żółtej. Granulat w kapsułce barwy białej.

Kapsułki leku Verospiron pakowane są w blistry z folii Aluminium/PVC. Blistry pakowane są w pudełko tekturowe, zawierające ulotkę dla pacjenta. Opakowanie zawiera 30 kapsułek twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyómrói ut 19-21 1103 Budapeszt

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5