Imeds.pl

Vertigen 24 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vertigen, 24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Vertigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Vertigen

3.    Jak zażywać Vertigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vertigen

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST VERTIGENIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vertigen jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniere’a, takich jak: zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu, nudności.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU VERTIGEN Kiedy nie zażywać leku Vertigen

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na betahistynę iub którykolwiek z pozostałych składników leku Vertigen (patrz również pkt 6 „Inne informacje”)

-jeśli u pacjenta zdiagnozowano guz chromochłonny nadnerczy, rzadki nowotwór nadnerczy

-    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

-    u kobiet karmiących piersią (patrz pkt „Ciąża i karmienie piersią”)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vertigen

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka

-    u pacjentów z astmą

-jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna, nieżyt nosa pochodzenia alergicznego, ponieważ betahistyna może nasilić te objawy -jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi

Jeśli występuje którykolwiek z wyżej wymienionych stanów chorobowych pacjent powinien zapytać lekarza czy może przyjmować betahistyne.

Te grupy pacjentów powinny pozostawać pod kontrolą lekarza podczas leczenia.

Zażywanie leku Vertigen z innymi lekami

Pojęcie interakcji oznacza, że leki lub substancje mogą wpływać wzajemnie na swoje działania, lub wywoływać działania niepożądane gdy są przyjmowane jednocześnie.

Dotychczas nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Jest prawdopodobne, że betahistyna może wpływać na działanie leków przeciwhistaminowych.

Leki przeciwhistaminowe są najczęściej stosowane w leczeniu alergii, takich jak gorączka sienna oraz choroba lokomocyjna.

Należy' poradzić się lekarza lub farmaceuty jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo czy stosowanie betahistyny w ciąży jest bezpieczne.

Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego w czasie karmienia piersią należy unikać stosowania leku Vertigen. ■    ■■ i.-    ; ■ ■ \ ! tjjj, i.•, .

Przed zastosowaniem betahistyny i każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługamaszyn .

Betahistyna może powodować senność.

Jeśli występuje takie działanie niepożądane należy unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Jeśli pacjent nie jest pewny czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność do prowadzenia pojazdów powinien poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vertigen

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK ZAŻYWAĆ VERTIGEN

Należy zawsze zażywać lek Yertigen zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skonsultować sie z lekarzem lub farmaceuta.

Zwykłe dawkowanie jest następujące;

Dorośli:

Zwykła dawka wynosi połowę lub I tabletkę 24 mg dwa razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni zanim zaobserwuje się poprawę.

Jak przyjmować lek:

Tabletki najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vertigen

W razie zażycia większej niż zalecana, dawki leku Vertigen należy skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji, przy dużych dawkach drgawki.

Pominięcie zażycia leku Vertigen

Należy poczekać aż nadejdzie pora przyjęcia kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vertigen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

skóra

bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 pacjentów): wysypka skórna, świąd układ pokarmowy

rzadko (mniej niż 1 na 1000, ale częściej niż 1 na 10000 pacjentów): łagodne zaburzenia żołądkowo -jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia

układ nerwowy

ból głowy, senność (częstość występowania nie jest znana)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VERTIGEN

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

•    Nie stosować leku Vertigen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vertigen Vertigen, tabletki 24 mg.

Substancją czynną leku Vertigen jest betahistyny dichlorowodorek w dawce 24 mg.

Inne składniki leku to:

powidon, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Vertigen i co zawiera opakowanie:

Vertigen 24 mg: okrągła, biała, obustronnie wypukła tabletka z rowkiem dzielącym na rewersie.

Tabletkę można podzielić na połowę.

Tabletki pakowane w blistry: 20, 30,40, 50, 60, 100 tabletek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

BIOGENED S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, Polska.

Wytwórca:

Catalent Germany Schomdorf GmbH, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schomdorf, Niemcy Data zatwierdzenia ulotki:    Hf

4