Imeds.pl

Vibin Mini 3 Mg + 0,02 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vibin Mini, 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane

Drospirenonum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vibin Mini i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vibin Mini

•    Kiedy nie należy stosować leku Vibin Mini

•    Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vibin Mini

•    Lek Vibin Mini a zakrzepica żylna i tętnicza

•    Lek Vibin Mini a rak

•    Krwawienie środcykliczne

•    Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek placebo

•    Lek Vibin Mini i stosowanie innych leków

•    Stosowanie leku Vibin Mini z jedzeniem i piciem

•    Testy laboratoryjne

•    Ciąża

•    Karmienie piersią

•    Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

•    Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vibin Mini

3.    Jak stosować lek Vibin Mini

•    Przygotowanie blistra

•    Kiedy można zacząć pierwszy blister

•    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vibin Mini

•    Pominięcie zastosowania leku Vibin Mini

•    Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka

•    Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co    należy wiedzieć

•    Zmiana pierwszego    dnia krwawienia: co    należy wiedzieć

•    Przerwanie stosowania leku Vibin Mini

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vibin Mini

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VIBIN MINI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vibin Mini jest tabletką antykoncepcyjną i jest stosowany w celu zapobiegania ciąży.

Każda z 21 różowych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, a mianowicie drospirenonu i etynyloestradiolu.

7 białych tabletek nie zawierających substancji czynnych są także nazywane tabletkami placebo.

Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są tabletkami „złożonymi”.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIBIN MINI

Uwagi ogólne

Zanim będzie można rozpocząć stosownie leku Vibin Mini, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, zależnie od indywidualnego przypadku, może także wykonać pewne inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Vibin Mini, lub w których skuteczność leku Vibin Mini może być zmniejszona. W takich sytuacjach należy albo nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Vibin Mini modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lek Vibin Mini, tak jak inne hormonalne preparaty antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową._

Kiedy nie należy stosować leku Vibin Mini Nie stosować leku Vibin Mini:

•    jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) zakrzep w naczyniu krwionośnym nogi (zakrzepica), płuca (zatorowość płucna) lub innych narządów;

•    jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) zawał mięśnia sercowego lub udar;

•    jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) jakakolwiek choroba, która może prognozować zawał serca (np. dławica piersiowa, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub udar (np. przemijający niewielki udar bez następstw);

•    jeżeli występuje jakakolwiek choroba, która może zwiększać ryzyko zakrzepicy tętnic. Dotyczy to następujących chorób:

o cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, o bardzo wysokie ciśnienie krwi,

o bardzo duże stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

•    jeżeli występują zaburzenia krzepnięcia (na przykład niedobór białka C);

•    jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) pewna postać migreny (z tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi);

•    jeżeli obecnie występuje (lub występowało kiedykolwiek w przeszłości) zapalenie trzustki;

•    jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) choroba wątroby, a czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;

•    jeżeli występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);

•    jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) nowotwór wątroby;

•    jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) lub podejrzewa się raka piersi lub narządów płciowych;

•    jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;

•    jeżeli występuje uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vibin Mini. Uczulenie to może być przyczyną świądu, wysypki lub obrzęku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vibin Mini

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Vibin Mini lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego i konieczne może też być regularne badanie przez lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Vibin Mini. Także, jeżeli którykolwiek z poniższych stanów wystąpi lub ulegnie zaostrzeniu podczas stosowania leku Vibin Mini, należy skonsultować się z lekarzem:

•    jeżeli w bliskiej rodzinie występuje obecnie lub występował kiedykolwiek w przeszłości rak piersi;

•    jeżeli u pacjentki występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

•    jeżeli u pacjentki występuje cukrzyca;

•    jeżeli u pacjentki występuje depresja;

•    jeżeli u pacjentki występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (zapalna choroba jelit);

•    jeżeli u pacjentki występuje zespół hemolityczno-mocznicowy (hemolityczna choroba krwi), który powoduje uszkodzenie nerek;

•    jeżeli u pacjentki występuje choroba krwinek zwana niedokrwistością sierpowatokrwinkową:

•    jeżeli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt „Stosowanie leku Vibin Mini z innymi lekami”);

•    jeżeli u pacjentki występuje choroba układu immunologicznego zwana SLE (toczeń rumieniowaty układowy);

•    jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład, utrata słuchu, choroba krwi zwana porfirią, wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży (opryszczka ciężarnych), choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała (pląsawica Sydenhama);

•    jeżeli u pacjentki występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości ostuda (przebarwienia skóry zwłaszcza na twarzy i szyi tzw. plamy ciążowe). Jeżeli tak, należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe.

•    jeżeli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, produkty zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.

Lek Vibin Mini a zakrzepica żylna i tętnicza

Stosowanie jakichkolwiek złożonych produktów antykoncepcyjnych, w tym leku Vibin Mini, zwiększa ryzyko tworzenia się u kobiety zakrzepu w naczyniach żylnych (zakrzepicy żylnej) w porównaniu z kobietą, która nie stosuje żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Ryzyko zakrzepicy naczyń żylnych u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjnych zwiększa się:

•    z wiekiem;

•    z nadwagą;

•    w przypadkach występowania kiedykolwiek w bliskiej rodzinie zakrzepu w nodze, płucach (zatorowość płucna) lub innym narządzie w młodym wieku;

• w przypadkach konieczności przeprowadzenia operacji w poważnych wypadkach lub dłuższych okresach unieruchomienia. Ważne jest aby powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje się produkt Vibin Mini, ponieważ może się tak zdarzyć, że stosowanie produktu Vibin Mini trzeba będzie przerwać. Lekarz powie, kiedy ponownie rozpocząć stosowanie produktu Vibin Mini. Zwykle ma to miejsce po około 2 tygodniach od ponownego stanięcia na nogi.

Ryzyko powstania zakrzepu zwiększa się podczas stosowania złożonych produktów antykoncepcyjnych.

-    na 100 000 kobiet, które nie stosują złożonych produktów antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, u około 5 do 10 może w ciągu roku wystąpić zakrzep.

-    na 100 000 kobiet, które stosują złożone produktów antykoncepcyjnych, takie jak lek Vibin Mini, u około 30 do 40 może w ciągu roku wystąpić zakrzep. Dokładna liczba nie jest znana.

-    na 100 000 kobiet w ciąży, u około 60 może w ciągu roku wystąpić zakrzep.

Zakrzep żylny może przemieścić się do płuc i może zablokować naczynie krwionośne (zwane zakrzepicą płucną). Powstanie zakrzepów żylnych może prowadzić do zgonu u 1-2% przypadków.

Poziom ryzyka może zmienić się w zależności od typu stosowanego złożonego produktu antykoncepcyjnego. Skonsultować z lekarzem dostępne możliwości.

Stosowanie złożonych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy naczyń tętniczych (zakrzepicy tętniczej), na przykład naczyń krwionośnych serca (zawał mięśnia sercowego) lub mózgu (udar).

Ryzyko zakrzepicy naczyń tętniczych u kobiet stosujących złożone preparaty antykoncepcyjne zwiększa się:

   jeśli kobieta pali. Doradza się zaprzestanie palenia, gdy pacjentka stosuje lek Vibin Mini, szczególnie w wieku powyżej 35 lat;

•    ze wzrostem zawartości tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);

•    z nadwagą;

•    w przypadku występowania kiedykolwiek w bliskiej rodzinie zawału mięśnia sercowego lub udaru w młodym wieku;

•    z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi;

•    z migreną;

•    z problemami z sercem (wadą zastawkową, zaburzeniami rytmu serca).

Przyjmowanie leku Vibin Mini należy przerwać i natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem, jeżeli pacjentka zauważy potencjalne objawy zakrzepicy naczyń, takie jak:.

•    silny ból i (lub) obrzęk jednej nogi;

•    nagły silny ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia;

•    nagłe trudności z oddychaniem;

•    nagły kaszel bez widocznej przyczyny;

•    wszelkie nietypowe, silne lub długotrwałe bóle głowy lub pogorszenie migreny;

•    częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;

•    trudności w mówieniu lub niemożność mówienia;

•    zawroty głowy lub omdlenia;

•    osłabienie, dziwne odczucia lub drętwienie którejkolwiek części ciała.

Lek Vibin Mini a rak

U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem leku. Na przykład, może tak być, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne, ponieważ kobiety te są częściej badane przez lekarzy. Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.

Ważne jest, aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się z lekarzem, kiedy pacjentka wyczuje jakikolwiek guzek.

U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli pacjentka poczuje nietypowy, silny ból brzucha, powinna skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwsze kilka miesięcy przyjmowania leku Vibin Mini można mieć nieoczekiwane krwawienia (krwawienia poza okresem stosowania białych tabletek). Jeżeli takie krwawienie trwa dłużej niż kilka miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz powinien zbadać przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie stosowania tabletek placebo

Jeżeli wszystkie różowe tabletki zawierające substancje czynne przyjmowano prawidłowo, nie wystąpiły wymioty, ani nasilona biegunka i nie przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby wystąpiła ciąża.

Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać, że jest się w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego blistra dopóki nie uzyska się pewności, że nie jest się w ciąży.

Lek Vibin Mini i stosowanie innych leków

Zawsze należy powiedzieć lekarzowi jakie leki lub produkty ziołowe już się przyjmuje. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inny lek (lub farmaceucie), że stosuje się lek Vibin Mini. Mogą oni powiedzieć, czy powinno się stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo._

Niektóre leki mogą powodować, że lek Vibin Mini będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to:

•    leków stosowanych w leczeniu

o padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina), o gruźlicy (np. ryfampicyna),

o zakażenia HIV (rytonawir, newirapina) lub innych chorób zakaźnych (antybiotyki takie jak gryzeofulwina, penicylina, tetracyklina), o wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan)

•    leków ziołowych zawierających ziele dziurawca.

Lek Vibin Mini może wpływać na działanie innych leków np.:

•    leków zawierających cyklosporynę

•    leków przeciwpadaczkowych zawierających lamotryginę (może doprowadzić do większenia częstości napadów padaczkowych).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Vibin Mini z jedzeniem i piciem

Lek Vibin Mini może być stosowany z pokarmem lub bez, w razie potrzeby z niewielką ilością wody.

Testy laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że stosuje produkty antykoncepcyjne, ponieważ doustne hormony antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża

Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Vibin Mini. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Vibin Mini, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę może w każdym momencie przerwać stosowanie leku Vibin Mini (patrz także „Przerwanie stosowania leku Vibin Mini”).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Zwykle nie zaleca się stosowania leku Vibin Mini, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować produkt antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji sugerujących, że stosowanie leku Vibin Mini wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vibin Mini

Lek Vibin Mini zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Vibin Mini

Każdy blister zawiera 21 różowych tabletek zawierających substancje czynne i 7 białych tabletek placebo.

Tabletki leku Vibin Mini w dwóch różnych kolorach są umieszczone w blistrze w określonej kolejności. Jeden blister zawiera 28 tabletek.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Vibin Mini codziennie, w razie potrzeby z niewielką ilością wody. Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej samej porze.

Nie należy mylić tabletek: różowe tabletki przyjmuje się przez pierwsze 21 dni, a następnie białe tabletki przez ostatnie 7 dni. Nowy blister należy rozpocząć od razu (21 różowych, a następnie 7 białych tabletek). Nie ma więc przerwy między dwoma blistrami.

Z uwagi na różnice w składzie tabletek konieczne jest rozpoczęcie stosowania od pierwszej tabletki z górnego lewego rogu opakowania i kontynuowanie przyjmowania tabletek każdego dnia. Aby zachować właściwą kolejność, należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałek na blistrze.

Przygotowanie blistra

Celem pomocy w zapamiętaniu jak przyjmować produkt antykoncepcyjny, do każdego blistra leku Vibin Mini dołączono 7 samoprzylepnych pasków z nadrukiem dni tygodnia. Należy znać dzień tygodnia, w którym rozpoczyna się przyjmowanie tabletek.

Zgodnie z dniem tygodnia w którym rozpoczęło się stosowanie tabletek, należy wybrać odpowiedni samoprzylepny. Na przykład jeśli pierwszy dzień stosowania był w środę, to należy wybrać pasek, na którym pierwszym dniem tygodnia jest „Śr”. Naklejkę należy nakleić w lewym górnym rogu blistra, w miejscu napisu „Start”. W ten sposób nad każdą tabletką jest odpowiedni dzień tygodnia i można sprawdzić czy tabletka została przyjęta. Strzałki pokazują kolejność przyjmowania tabletek.

Podczas 7 dni kiedy stosowanne są białe tabletki placebo (dni placebo), powinno wystąpić krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się 2. lub 3. dnia od przyjęcia ostatniej różowej tabletki leku Vibin Mini zawierającej substancje czynne. Po przyjęciu ostatniej białej tabletki należy rozpocząć kolejny blister bez względu na to, czy krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to, że każdy nowy blister będzie rozpoczęty w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie powinno występować mniej więcej w tych samych dniach każdego miesiąca.

Jeśli pacjentka stosuje lek Vibin Mini w powyższy sposób, jest chroniona przed ciążą także w ciągu 7 dni, w których przyjmuje tabletki placebo.

Kiedy można zacząć pierwszy blister?

•    Jeżeli nie stosowano produktu antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim miesiącu.

Przyjmowanie leku Vibin Mini należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym dniu menstruacji). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek Vibin Mini w pierwszym dniu menstruacji, jest natychmiast chroniona przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku w dniach 2-5 cyklu, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.

•    Zmiana z złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego. Można rozpocząć przyjmowanie leku Lesinelle następnego dnia po przyjęciu ostatniej czynnej tabletki (ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne) z poprzedniego opakowania, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego produktu antykoncepcyjnego (lub po ostatniej tabletce poprzedniego produktu antykoncepcyjnego nie zawierającej substancji czynnych). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (minitabletka zawierająca progestagen, wstrzyknięcie, implant lub system domaciczny uwalniający progestagen).

Można przestawić się w dowolnym dniu z minitabletek zawierających tylko progestagen (z implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia) ale we wszystkich tych przypadkach trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu.

Postępować zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.

•    Po urodzeniu dziecka.

Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie leku Vibin Mini od 21. do 28. dnia po porodzie. Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek później niż w 28. dniu, należy stosować metodę mechaniczną (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze siedem dni przyjmowania leku Vibin Mini.

Jeżeli, po urodzeniu dziecka, odbył się stosunek płciowy, przed (ponownym) rozpoczęciem stosowania leku Vibin Mini, pacjentka powinna najpierw upewnić się, że nie jest w ciąży lub powinna zaczekać do następnego krwawienia miesiączkowego.

•    Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce (ponownie) rozpocząć przyjmowanie leku Vibin Mini po urodzeniu dziecka.

Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vibin Mini

Nie ma doniesień o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku Vibin Mini.

W przypadku zastosowania kilku tabletek na raz, mogą wystąpić nudności i wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy.

W przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek leku Vibin Mini lub połknięcia ich przez dziecko, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Vibin Mini

Tabletki w czwartym rzędzie blistra są tabletkami placebo. Jeśli pacjentka zapomni przyjąć jedną z nich, skuteczność antykoncepcyjna leku Vibin Mini jest zachowana. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę.

Jeśli pominięto różową tabletkę zawierającą substancje czynne z 1., 2. lub 3. rzędu blistra, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

•    Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie przyjmować kolejne tabletki o zwykłej porze.

•    Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być zmniejszona. Im więcej tabletek pominięto, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.

Ryzyko niepełnej ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli zapomni się różowej tabletki na początku lub na końcu blistra. Dlatego należy przestrzegać poniższych zasad (patrz też wykres poniżej):

•    Pominięcie więcej niż jednej tabletki w blistrze

Należy skontaktować się z lekarzem.

•    Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 1.

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze i stosować dodatkowe zabezpieczenia, na przykład prezerwatywy, przez następne 7 dni. Jeżeli odbyło się stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Pominięcie jednej tabletki w tygodniu 2.

Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki należy znowu przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.

•    Pominięcie zastosowania jednej tabletki w tygodniu 3.

Są dwie możliwości do wyboru:

1.    Przyj ąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet j eżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Kolejne tabletki znowu należy przyjmować o zwykłej porze. Zamiast stosowania białych tabletek placebo z tego blistra, należy je wyrzucić i rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego blistra.

Miesiączka najprawdopodobniej wystąpi pod koniec stosowania tabletek z drugiego blistra, podczas stosowania białych tabletek placebo, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra.

2.    Można także przerwać stosowanie różowych tabletek zawierających substancje czynne i przejść bezpośrednio do 7 białych tabletek placebo (przed rozpoczęciem stosowania tabletek placebo, należy zanotować dzień, w którym zapomniano przyjąć tabletkę).

Jeżeli pacjentka chce rozpocząć nowy blister w swoim ustalonym dniu rozpoczynającym, okres bez tabletek można skrócić do mniej niż 7 dni.

Jeżeli postępuje się według jednego z tych dwóch zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.

Jeżeli pacjentka zapomniała przyjąć którąkolwiek tabletkę z blistra, a w okresie stosowania tabletek placebo nie wystąpiło krwawienie, może to oznaczać, że pacjentka jest w ciąży. W tym przypadku przed rozpoczęciem następnego blistra należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięto więcej niż 1 różową tabletkę z 1 blistra


nie


_t_

•    Zażyć pominiętą tabletkę

•    Stosować metodę mechaniczną (prezerwatywy) przez następne 7 dni oraz

•    dokończyć przyjmowanie tabletek z blistra


• Zażyć pominiętą tabletkę

—►

w tygodniu 2

-►

• Dokończyć przyjmowanie tabletek

z blistra


Pominięta tylko 1 różowa tabletka (przyjęta ponad 12 godzin za późno)

w tygodniu 3.


Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka

Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu różowej tabletki zawierającej substancje czynne lub wystąpiła ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie wchłonięte do organizmu. Sytuacja jest podobna w skutkach do zapomnienia tabletki. Po wymiotach lub biegunce należy możliwie szybko przyjąć jeszcze jedną różową tabletkę z rezerwowego opakowania. Jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjmowania tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło ponad 12 godzin, należy postępować według zaleceń podanych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Vibin Mini”.

Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć

Nawet jeśli nie jest zalecane, opóźnienie wystąpienia krwawienia jest możliwe przez pominięcie białych tabletek placebo z 4. rzędu i przejście bezpośrednio do nowego blistra leku Vibin Mini, aż do jego skończenia. Może wystąpić plamienie lub krwawienie śródcykliczne podczas przyjmowania tabletek z drugiego blistra. Należy zakończyć stosowanie drugiego blistra przyjmując 7 białych tabletek placebo z 4. rzędu. Następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra.

Można zapytać swojego lekarza o radę przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia miesiączki.

Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć

Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, krwawienie rozpocznie się w tygodniu tabletek placebo. Jeżeli trzeba zmienić ten dzień, można to zrobić przez skrócenie (ale nigdy nie wydłużenie - maksymalnie 7 dni!) okresu stosowania tabletek placebo - kiedy przyjmowane są białe tabletki placebo. Na przykład, jeżeli okres stosowania tabletek placebo rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowy blister 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli okres stosowania tabletek placebo zostanie bardzo skrócony (na przykład do 3 dni lub krócej) może nie wystąpić żadne krwawienie podczas tych dni. W wyniku tego mogą wystąpić plamienia lub krwawienie międzymiesiączkowe.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Vibin Mini

Można przerwać stosowanie leku Vibin Mini, kiedy tylko się chce. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod kontroli urodzin. Jeżeli chce się zajść w ciążę, należy przerwać stosowanie leku Vibin Mini i poczekać do wystąpienia miesiączki zanim rozpocznie się próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej jest obliczyć spodziewany termin porodu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vibin Mini może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane zostały powiązane ze stosowaniem leku Vibin Mini.

Częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na każde 100 kobiet):

•    wahania nastroju

•    bóle głowy

•    ból brzucha (żołądka)

•    trądzik

•    ból piersi, powiększenie piersi, bolesne lub nieregularne miesiączki

•    zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u od 1do 10 na każde 1000):

•    kandydoza (zakażenie grzybicze)

•    opryszczka wargowa (herpes simplex),

•    reakcje alergiczne

•    zwiększony apetyt

•    depresja, nerwowość, zaburzenia snu, zmniejszenie popędu seksualnego

•    odczuwanie mrowienia i drętwienia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    problemy ze wzrokiem

•    zaburzenia rytmu serca lub niezwykle szybki rytm serca

•    zakrzep krwi (zakrzepica) w naczyniu nogi lub płuc (zatorowość płucna), wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, migrena, żylaki

•    ból gardła

•    nudności, wymioty, zapalenie żołądka i (lub) jelit, biegunka, zaparcie

•    nagły obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych (np. języka lub gardła), i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), wypadanie włosów

•    (łysienie), egzema, świąd, wysypki, suchość skóry, zaburzenia skóry tłustej (łojotokowe zapalenie skóry)

•    ból szyi, ból kończyn, kurcze mięśni

•    zakażenie pęcherza moczowego

•    guz piersi (łagodny i rak), wydzielanie mleka u kobiet nie będących w ciąży (mlekotok), torbiele jajników, nagłe zaczerwienienie twarzy, brak miesiączek, bardzo obfite miesiączki, białe upławy, suchość pochwy, ból w dolnej części brzucha (miednica), nieprawidłowy rozmaz szyjkowy (metodą Papanicolau lub Pap smear)

•    zatrzymanie płynów, brak energii, silne pragnienie, zwiększone pocenie się

•    zmniejszenie masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane (występują u od 1do 10 na każde 10 000):

•    astma

•    problemy ze słuchem

•    zablokowanie naczynia krwionośnego przez zakrzep powstały w innej części ciała

•    rumień guzowaty (objawiający się bolesnymi, czerwonymi guzkami na skórze)

•    rumień wielopostaciowy (objawiający się wysypką z czerwonymi, bolesnymi obwódkami).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce lub w przypadku przypuszczeń, że mogą one wystąpić, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VIBIN MINI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Termin ważności

Nie stosować leku Vibin Mini po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po napisie „Termin ważności” lub „EXP:”

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vibin Mini

Blister leku Vibin Mini zawiera 21 różowych tabletek zawierających substancje czynne w 1., 2. i 3. rzędzie oraz 7 białych tabletek placebo w rzędzie 4.

Tabletki zawierające substancje czynne:

Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol 0,02 mg i drospirenon 3 mg.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, powidon K 30, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek brunatny (E172).

Tabletki placebo:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk.

Jak wygląda lek Vibin Mini i co zawiera opakowanie

Tabletki zawierające substancje czynne to różowe, okrągłe tabletki powlekane.

Tabletki placebo to białe, okrągłe tabletki powlekane.

• Lek Vibin Mini jest dostępny w pudełkach po 1 lub 3 blistry, z których każdy zawiera 28 tabletek (21 tabletek zawierających substancje czynne i 7 tabletek placebo).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera 24008 Villaquilambre - Leon Hiszpania

Data zatwierdzenia ulotki: