+ iMeds.pl

Vibovit baby -Ulotka Vibovit baby

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VIBOVIT baby, krople doustne

(Produkt złożony)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować VIBOVIT baby ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest VIBOVIT baby i w jakim celu się go stosuje

2.    Informację ważne przed zastosowaniem leku VIBOVIT baby

3.    Jak stosować VIBOVIT baby

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać VIBOVIT baby

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST VIBOVIT baby I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

VIBOVIT baby jest lekiem zawierającym zestaw witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu, w tym 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz 5 witamin z grupy B i witaminę C.

Witaminy nie są wytwarzane w organizmie i muszą być dostarczane w codziennym pożywieniu. Jednak niewłaściwa dieta może nie pokrywać zapotrzebowania organizmu.

Znaczne niedobory witamin (hipowitaminoza) mogą prowadzić do poważnych chorób takich, jak beriberi lub pelagra, które wymagają leczenia farmakologicznego. Mniejsze niedobory mogą nie wywoływać wyraźnych objawów.

VIBOVIT baby uzupełnia niedobory witamin wywołane brakami w pożywieniu oraz zapobiega objawom hipowitaminozy.

Odpowiednie dostawy witamin należy zapewnić zwłaszcza w okresie intensywnego rozwoju dziecka, w przypadku diety ubogiej w witaminy, podczas choroby lub w osłabieniu po przebytej chorobie.

Wskazania do stosowania

Zapobieganie i uzupełnianie niedoboru witamin u niemowląt i dzieci, np.:

—    w okresie intensywnego wzrostu;

—    w okresach wzmożonego zapotrzebowania na witaminy, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym;

—    w przypadkach niewystarczającej podaży witamin z pożywieniem (np. w stanach niedożywienia);

—    w obniżonej odporności na choroby infekcyjne;

—    w okresach rekonwalescencji po przebytych chorobach;

pomocniczo w leczeniu chorób zakaźnych; pomocniczo w chemioterapii; po antybiotykoterapii;

przy wzmożonym wysiłku fizycznym i psychicznym;

w ogólnych objawach niedoboru witamin, jak brak apetytu, wyczerpanie oraz zaburzenia wzrostu i rozwoju.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIBOVIT baby Kiedy nie stosować leku VIBOVIT baby

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którykolwiek ze

składników leku VIBOVIT baby.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę A i (lub) D (zbyt duża ilość witamin w organizmie).

■    Jeśli pacjent ma niewydolność nerek znacznego stopnia.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperkalcemię i (lub) hiperkalciurię (zbyt duża ilość wapnia we krwi

lub w moczu).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując VIBOVIT baby

Nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku.

Ze względu na możliwość przedawkowania witamin, nie należy jednocześnie podawać dziecku innych leków zawierających witaminy A i D3 oraz mikroelementy, chyba że lekarz zaleci inaczej. Witamina B2 zawarta w produkcie powoduje pomarańczowe zabarwienie moczu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pirydoksyna może powodować zmniejszenie działania lewodopy.

Witamina C nasila działanie i toksyczność sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii, czyli wydalania z moczem kryształków drażniących nerki). Wchłanianie witaminy D3 jest zmniejszone przy równoczesnym podawaniu cholestyraminy (lek zmniejszający stężenie cholesterolu).

Pokarm bogaty w błonnik i fityniany (np. produkty zbożowe i warzywa) może zmniejszyć wchłanianie składników leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

VIBOVIT baby jest lekiem przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

Ciaża

Dotychczas nie jest znane ryzyko w zakresie zaproponowanych dawek witaminy B2, kwasu foliowego, nikotynamidu, witaminy C, biotyny oraz pantotenianu wapnia.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na płodność w przypadku podawania bardzo wysokich dawek witaminy B6.

Produkty zawierające witaminę A

Stosowanie wysokich dawek witaminy A nie jest zalecane w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Witamina Bi i witamina B6 przenikają do mleka matki karmiącej piersią.

Produkty zawierające witaminę A

Retynol przenika do mleka matki karmiącej piersią, dlatego też stosowanie wysokich dawek witaminy A nie jest zalecane w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek jest przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

YIBOYIT baby nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ VIBOVIT baby

YIBOYIT baby należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować następująco:

-    niemowlęta do 12. miesiąca życia: 2 do 3 kropli    (0,08 ml do 0,12 ml) na dobę;

-    dzieci w 2.-3. roku życia: 3 do 4 kropli na dobę;

-    dzieci w 4.-7. roku życia: 5 do 6 kropli na dobę;

-    dzieci powyżej 7. roku życia.: 6 do 8 kropli na dobę.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować podczas posiłków. Niemowlętom i małym dzieciom odmierzoną dawkę najlepiej podawać w łyżce soku, mleka, zupy lub innego pożywienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku VIBOVIT baby

W przypadku zastosowanie większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, brak łaknienia, suchość skóry, zwiększone wydalanie moczu, wzmożone pragnienie.

Objawy przedawkowania są odwracalne i szybko ustępują po przerwaniu stosowania leku.

Pominięcie zastosowania leku VIBOVIT baby

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, YIBOYIT baby może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

-    bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów),

-    często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów),

-    niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów),

-    rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów),

-    bardzo rzadko występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki),

-    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:    obserwowano reakcje alergiczne wobec każdej substancji czynnej. W przypadku

wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: pomarańczowa barwa moczu z uwagi na obecność witaminy B2 (ryboflawiny).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ VIBOVIT baby

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku VIBOVIT baby po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 8°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera VIBOVIT baby

- Substancjami czynnymi leku są:

= 25 kropli) zawiera:

Zawartość w 1 kropli

Zawartość w 1 ml (25 kropli)

Witamina A (retynolu palmitynian)

180 j.m.

4500j.m.

Witamina D3 (cholekalcyferol)

48 j.m.

1200j.m.

Witamina E (all-rac-a-tokoferylu octan)

0,6 mg

15 mg

Witamina Bi (tiaminy chlorowodorek)

0,084 mg

2,1 mg

Witamina B2 (ryboflawiny sodu fosforan)

0,096 mg

2,4 mg

Witamina B6 (pirydoksyny chlorowodorek)

0,096 mg

2,4 mg

Witamina C (kwas askorbowy)

4 mg

100 mg

Witamina PP (nikotynamid)

0,96 mg

24 mg

D-pantenol

0,36 mg

9 mg


1 ml

- Ponadto lek zawiera: makrogologlicerolu rycynooleinian, glicerol, butylohydroksyanizol, all-rac-a-tokoferol, kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, aromat brzoskwiniowy, olejek pomarańczowy, sacharynę sodową, wodę oczyszczoną, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Krople doustne.

Opakowanie zawiera 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Vibovit baby

Charakterystyka Vibovit baby

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VIBOVIT baby, krople doustne

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Zawartość substancji pomocniczych w l kropli lub w 1 ml:

Substancja czynna

Zawartość w 1 kropli

Zawartość w 1 ml (25 kropli)

Witamina A (retynolu palmitynian) Witamina D3 (cholekalcyferol)

Witamina E (all-rac-a-tokoferylu octan) Witamina Bi (tiaminy chlorowodorek) Witamina B2 (ryboflawiny sodu fosforan) Witamina B6 (pirydoksyny chlorowodorek) Witamina C (kwas askorbowy)

Witamina PP (nikotynamid)

D-pantenol

180 j.m. 48 j.m.

0,6 mg 0,084 mg 0,096 mg 0,096 mg 4 mg 0,96 mg 0,36 mg

4500j.m. 1200j.m. 15 mg 2,1 mg

2.4    mg

2.4    mg 100 mg 24 mg 9 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie i uzupełnianie niedoboru witamin u niemowląt i dzieci, np.:

-    w okresie intensywnego wzrostu;

-    w okresach wzmożonego zapotrzebowania na witaminy, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym;

-    w przypadkach niewystarczającej podaży witamin z pożywieniem (np. w stanach niedożywienia);

-    w obniżonej odporności na choroby infekcyjne;

-    w okresach rekonwalescencji po przebytych chorobach;

-    pomocniczo w leczeniu chorób zakaźnych;

-    pomocniczo w chemioterapii;

-    po antybiotykoterapii;

-    przy wzmożonym wysiłku fizycznym i psychicznym;

-    w ogólnych objawach niedoboru witamin, jak brak apetytu, wyczerpanie oraz zaburzenia wzrostu i rozwoju.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Niemowlęta do 12 m.ż: 2 do 3 kropli (0,08 ml do 0,12 ml) na dobę.

Dzieci w 2.-3. r.ż.: 3 do 4 kropli na dobę.

Dzieci w 4.-7. r.ż.: 5 do 6 kropli na dobę.

Dzieci powyżej 7 r.ż.: 6 do 8 kropli na dobę.

Sposób podawania

Preparat należy przyjmować podczas posiłków. Niemowlętom i małym dzieciom odmierzoną dawkę najlepiej podawać w łyżce soku, mleka, zupy lub innego pożywienia.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Hiperwitaminoza A i (lub) D.

■    Niewydolność nerek znacznego stopnia.

■    Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku.

W przypadku jednoczesnego podawania innych preparatów zawierających witaminy A i D3 oraz mikroelementy podczas stosowania produktu leczniczego VIBOVIT baby, należy uwzględnić sumaryczne dawki witamin, ze względu na możliwość przedawkowania.

Nie należy stosować produktu w przypadkach hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii.

Witamina B2 zawarta w produkcie powoduje pomarańczowe zabarwienie moczu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pirydoksyna może powodować zmniejszenie działania lewodopy.

Produkty zawierające żelazo

Jednoczesne podawanie ze środkami zobojętniającymi kwas solny w żołądku może powodować zmniejszenie wchłaniania żelaza.

Witamina C nasila działanie i toksyczność sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii). Wchłanianie witaminy D3 jest zmniejszone przy równoczesnym podawaniu cholestyraminy.

Pokarm bogaty w błonnik i fityniany może zmniejszyć wchłanianie składników produktu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Dotychczas nie jest znane ryzyko w zakresie zaproponowanych dawek witaminy B2, kwasu foliowego, nikotynamidu, witaminy C, biotyny oraz pantotenianu wapnia.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na płodność w przypadku podawania bardzo wysokich dawek witaminy B6.

Produkty zawierające witaminę A

Stosowanie wysokich dawek witaminy A nie jest zalecane w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Witamina Bi i witamina B6 przenikają do mleka matki karmiącej piersią.

Produkty zawierające witaminę A

Retynol przenikado mleka matki karmiącej piersią, dlatego też stosowanie wysokich dawek witaminy A nie jest zalecane w okresie karmienia piersią.

Produkt leczniczy VIBOVIT baby jest przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy VIBOVIT baby jest przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

Preparaty wielowitaminowe nie mają wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została przedstawiona zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> i/i0), często (> i/100 do < i/i0), niezbyt często (> i/1000 do < i/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:    obserwowano reakcje alergiczne wobec każdej substancji czynnej. W przypadku

wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    pomarańczowa barwa moczu z uwagi na obecność witaminy B2 (ryboflawiny).

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania produktu VIBOVIT baby to: brak łaknienia, nudności, wymioty, suchość skóry, wielomocz, wzmożone pragnienie.

Nie ma specyficznego antidotum. Objawy przedawkowania są odwracalne i szybko ustępują po odstawieniu leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty wielowitaminowe Kod ATC: A11BA

VIBOVIT baby to wielowitaminowy preparat, zawierający zestaw witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu, w tym 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, oraz 5 witamin z grupy B i witaminę C.

Witamina A - rozpuszczalna w tłuszczach. Pobudza proces podziału komórek nabłonkowych, reguluje wzrost i prawidłowy rozwój organizmu. Jest niezbędna w procesie widzenia. Niedobór witaminy A powoduje keratynizację skóry i błon śluzowych, uszkodzenia rogówki, niedowidzenia nocne (tzw. kurzą ślepotę) i zmniejszenia odporności na infekcje.

Witamina D3 - reguluje gospodarkę wapniową i fosforanową. Umożliwia czynne wchłanianie jonów wapniowych i fosforanowych w jelicie oraz wbudowywanie ich do kości, a także proces resorpcji zwrotnej wapnia w kanalikach nerkowych.

Witamina E - ma właściwości przeciwutleniające. Chroni struktury komórkowe przed uszkadzającym działaniem wolnych rodników i nadtlenków. Zapobiega utlenieniu witaminy A, witaminy C i nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz tworzeniu toksycznych produktów utleniania. Niedobór witaminy E może prowadzić do zaburzeń neurologicznych, zwykle pochodzenia rdzeniowego lub móżdżkowego, powstałych na skutek peroksydacji błon komórkowych i procesów degeneracyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Witamina Bi - uczestniczy w przemianach glukozy, dostarczających energię dla ośrodkowego układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Brak witaminy Bi powoduje zablokowanie przemiany węglowodanów i gromadzenie kwasu pirogronowego, który po osiągnięciu toksycznego stężenia może uszkadzać ośrodkowy układ nerwowy, nerwy obwodowe, mięsień sercowy i mięśnie szkieletowe.

Witamina B2 - bierze udział w procesach utleniania tkankowego. Aktywnymi postaciami witaminy B2 są mononukleotyd flawinowy - FMN i dinukleotyd flawoadeninowy - FAD, związki wchodzące w skład flawoprotein. Witamina B2 uczestniczy w biosyntezie kwasów tłuszczowych oraz w przemianie węglowodanów.

Witamina B6 - w aktywnej postaci fosforanu uczestniczy w przemianach metabolicznych białek, węglowodanów i tłuszczów. Jest koenzymem wielu enzymów biorących udział w syntezie między innymi amin katecholowych, tryptofanu, hemoglobiny i serotoniny. Niedobór witaminy B6 powoduje zmniejszenie zawartości serotoniny Objawy niedoboru to m.in. nudności, wymioty, osłabienie, zaburzenia psychiczne, drgawki, stany zapalne skóry i błon śluzowych.

Witamina C - wchodzi w skład układów oksydacyjno-redukcyjnych. Bierze udział w procesach utleniania tkankowego, syntezie hormonów kory nadnerczy i insuliny, hemoglobiny i kolagenu, a także w wytwarzaniu przeciwciał. Jej niedobór powoduje m.in. zmniejszenie się ilości kwasu hialuronowego, co przyczynia się do kruchości i pękania naczyń włosowatych. Uczestniczy także w przemianach kwasu foliowego i żelaza.

Witamina PP - jako składnik koenzymów: nukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD) i fosforanu nukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP), uczestniczy w wytwarzaniu energii z węglowodanów, lipidów i aminokwasów oraz w detoksykacji amoniaku. Warunkuje syntezę kwasów tłuszczowych (w tym nienasyconych), cholesterolu, sfingozyny, prostaglandyn, nukleotydów purynowych, rodników tlenowych unieszkodliwiających bakterie w fagocytach, hormonów steroidowych, kwasów żółciowych, glutaminianu, dezoksyrybonukleotydów niezbędnych do syntezy DNA, hemu (uczestniczy także w jego degradacji). Uczestniczy w regulacji potencjału oksydoredukcyjnego komórki, detoksykacji leków i toksyn środowiskowych, utrzymaniu w stanie zredukowanym żelaza hemoglobiny oraz witamin: C i E. Uczestniczy także w naprawie DNA oraz różnicowaniu komórek.

D - pantenol - po utlenieniu do kwasu pantotenowego, jako składnik koenzymu A uczestniczy w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek. Bierze również udział w wytwarzaniu acetylocholiny i hormonów sterydowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Witamina A - dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego w obecności tłuszczów; zaburzenia wchłaniania i trawienia tłuszczów zmniejszają jej wchłanianie. Magazynowana jest w 90% w wątrobie, uwolniona z wątroby wiąże się we krwi ze specyficzną ai-globuliną. Metabolity są wydalane z kałem i w moczu. Witamina A przenika do mleka kobiecego i przez barierę łożyska. Czas półtrwania w przypadku niskich dawek jest nieoznaczalny. Zapasy w wątrobie wystarczają na 6-24 miesięcy, po ok. 75 dniach stężenie retynolu we krwi spada o połowę.

Witamina D3 - w wątrobie i nerkach ulega hydroksylacji do postaci aktywnej, kalcytriolu, który po połączeniu ze specyficznym białkiem jest transportowany do tkanek docelowych (jelito, kości, nerki). Czas półtrwania witaminy D3 wynosi 19 dni. Jest wydalana z kałem i częściowo w moczu.

Witamina E - wchłania się z przewodu pokarmowego w obecności żółci. Wchłonięta dociera do krwi, gdzie jest wiązana z P-lipoproteinami i transportowana do tkanek. Jest magazynowana w tkance tłuszczowej, częściowo metabolizowana w wątrobie. Czas półtrwania all-rac-a-tokoferolu wynosi 73 godziny. Wydala się z żółcią (75%) i w moczu. Przenika do mleka kobiecego, w niewielkim stopniu przenika przez barierę łożyska.

Witamina B1 - łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Największe stężenia występują w wątrobie, nerkach, mózgu i sercu. Czas półtrwania wynosi ok. 2,6 h po pojedynczej dawce 50 mg podanej doustnie; eliminacja wysokich dawek, po osiągnięciu stanu nasycenia, zachodzi wolniej. Przedawkowanie jest jednak trudne. Witamina Bi wydala się w moczu, częściowo w postaci niezmienionej, oraz jako metabolity. Przenika do mleka kobiecego.

Witamina B2 - łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i przenika do tkanek. Okres półtrwania w osoczu wynosi 1 - 1,5 godz. Jest wydalana w postaci metabolitów, a także w postaci niezmienionej. Przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiecego.

Witamina B6 - łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, jest magazynowana w wątrobie. T1/2 wynosi 15 - 20 dni. Wydalana jest w moczu w postaci metabolitów. Przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiecego.

Witamina C - łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i szybko dociera do tkanek. Z białkami osocza wiąże się w około 25%. T1/2 dla niskich dawek wynosi 16 dni. Kwas askorbowy ulega odwracalnemu utlenianiu do kwasu dehydroaskorbowego, a częściowo do nieczynnych metabolitów: siarczanu i kwasu szczawiowego, które są wydalane przez nerki. Częściowo wydala się również w moczu w postaci niezmienionej. Przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiecego.

Witamina PP - po podaniu doustnym wchłania się szybko w żołądku i jelicie. Czas półtrwania wynosi ok. 7- 9 godz. (przy bardzo wysokim dawkowaniu - kilka gramów dziennie). Witamina PP po przekształceniu się w tkankach w NAD i NADP jest wydalana w moczu.

D - pantenol - dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i przenika do tkanek. Około 70% jest wydalane w moczu, reszta z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W dawkach terapeutycznych witaminy zawarte w produkcie leczniczym VIBOVIT baby nie wykazują działania toksycznego, rakotwórczego, teratogennego ani embriotoksycznego.

Badania na zwierzętach, z zastosowaniem dawek wielokrotnie wyższych, wykazały ryzyko wystąpienia działania teratogennego i genotoksycznego w przypadku witaminy A, oraz działania genotoksycznego w przypadku witaminy C.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogologlicerolu rycynooleinian Glicerol

Butylohydroksyanizol all-rac-a-Tokoferol Kwas cytrynowy jednowodny Disodu fosforan dwunastowodny Aromat brzoskwiniowy Olejek pomarańczowy Sacharyna sodowa Woda oczyszczona Sodu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6 miesięcy po pierwszym otwarciu, gdy jest przechowywany w temperaturze nie przekraczającej 8oC. Nie stosować po upływie terminu ważności.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 8°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: butelka szklana o pojemności 10 ml z nakrętką zaopatrzoną w kroplomierz, w tekturowym pudełku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12184

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.04.2006 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Vibovit baby