Imeds.pl

Vibovit Baby -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VIBOVIT baby, krople doustne

(Produkt złożony)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować VIBOVIT baby ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest VIBOVIT baby i w jakim celu się go stosuje

2.    Informację ważne przed zastosowaniem leku VIBOVIT baby

3.    Jak stosować VIBOVIT baby

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać VIBOVIT baby

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST VIBOVIT baby I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

VIBOVIT baby jest lekiem zawierającym zestaw witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu, w tym 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz 5 witamin z grupy B i witaminę C.

Witaminy nie są wytwarzane w organizmie i muszą być dostarczane w codziennym pożywieniu. Jednak niewłaściwa dieta może nie pokrywać zapotrzebowania organizmu.

Znaczne niedobory witamin (hipowitaminoza) mogą prowadzić do poważnych chorób takich, jak beri-beri lub pelagra, które wymagają leczenia farmakologicznego. Mniejsze niedobory mogą nie wywoływać wyraźnych objawów.

VIBOVIT baby uzupełnia niedobory witamin wywołane brakami w pożywieniu oraz zapobiega objawom hipowitaminozy.

Odpowiednie dostawy witamin należy zapewnić zwłaszcza w okresie intensywnego rozwoju dziecka, w przypadku diety ubogiej w witaminy, podczas choroby lub w osłabieniu po przebytej chorobie.

Wskazania do stosowania

Zapobieganie i uzupełnianie niedoboru witamin u niemowląt i dzieci, np.:

—    w okresie intensywnego wzrostu;

—    w okresach wzmożonego zapotrzebowania na witaminy, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym;

—    w przypadkach niewystarczającej podaży witamin z pożywieniem (np. w stanach niedożywienia);

—    w obniżonej odporności na choroby infekcyjne;

—    w okresach rekonwalescencji po przebytych chorobach;

pomocniczo w leczeniu chorób zakaźnych; pomocniczo w chemioterapii; po antybiotykoterapii;

przy wzmożonym wysiłku fizycznym i psychicznym;

w ogólnych objawach niedoboru witamin, jak brak apetytu, wyczerpanie oraz zaburzenia wzrostu i rozwoju.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIBOVIT baby Kiedy nie stosować leku VIBOVIT baby

■    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na którykolwiek ze

składników leku VIBOVIT baby.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperwitaminozę A i (lub) D (zbyt duża ilość witamin w organizmie).

■    Jeśli pacjent ma niewydolność nerek znacznego stopnia.

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperkalcemię i (lub) hiperkalciurię (zbyt duża ilość wapnia we krwi

lub w moczu).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując VIBOVIT baby

Nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku.

Ze względu na możliwość przedawkowania witamin, nie należy jednocześnie podawać dziecku innych leków zawierających witaminy A i D3 oraz mikroelementy, chyba że lekarz zaleci inaczej. Witamina B2 zawarta w produkcie powoduje pomarańczowe zabarwienie moczu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pirydoksyna może powodować zmniejszenie działania lewodopy.

Witamina C nasila działanie i toksyczność sulfonamidów (m.in. możliwość krystalurii, czyli wydalania z moczem kryształków drażniących nerki). Wchłanianie witaminy D3 jest zmniejszone przy równoczesnym podawaniu cholestyraminy (lek zmniejszający stężenie cholesterolu).

Pokarm bogaty w błonnik i fityniany (np. produkty zbożowe i warzywa) może zmniejszyć wchłanianie składników leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

VIBOVIT baby jest lekiem przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

Ciaża

Dotychczas nie jest znane ryzyko w zakresie zaproponowanych dawek witaminy B2, kwasu foliowego, nikotynamidu, witaminy C, biotyny oraz pantotenianu wapnia.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na płodność w przypadku podawania bardzo wysokich dawek witaminy B6.

Produkty zawierające witaminę A

Stosowanie wysokich dawek witaminy A nie jest zalecane w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Witamina Bi i witamina B6 przenikają do mleka matki karmiącej piersią.

Produkty zawierające witaminę A

Retynol przenika do mleka matki karmiącej piersią, dlatego też stosowanie wysokich dawek witaminy A nie jest zalecane w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek jest przeznaczony dla niemowląt i dzieci.

YIBOYIT baby nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ VIBOVIT baby

YIBOYIT baby należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować następująco:

-    niemowlęta do 12. miesiąca życia: 2 do 3 kropli    (0,08 ml do 0,12 ml) na dobę;

-    dzieci w 2.-3. roku życia: 3 do 4 kropli na dobę;

-    dzieci w 4.-7. roku życia: 5 do 6 kropli na dobę;

-    dzieci powyżej 7. roku życia.: 6 do 8 kropli na dobę.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować podczas posiłków. Niemowlętom i małym dzieciom odmierzoną dawkę najlepiej podawać w łyżce soku, mleka, zupy lub innego pożywienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku VIBOVIT baby

W przypadku zastosowanie większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, brak łaknienia, suchość skóry, zwiększone wydalanie moczu, wzmożone pragnienie.

Objawy przedawkowania są odwracalne i szybko ustępują po przerwaniu stosowania leku.

Pominięcie zastosowania leku VIBOVIT baby

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, YIBOYIT baby może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

-    bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów),

-    często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów),

-    niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów),

-    rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów),

-    bardzo rzadko występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki),

-    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: obserwowano reakcje alergiczne wobec każdej substancji czynnej. W przypadku

wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: pomarańczowa barwa moczu z uwagi na obecność witaminy B2 (ryboflawiny).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ VIBOVIT baby

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku VIBOVIT baby po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 8°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera VIBOVIT baby

- Substancjami czynnymi leku są:

= 25 kropli) zawiera:

Zawartość w 1 kropli

Zawartość w 1 ml (25 kropli)

Witamina A (retynolu palmitynian)

180 j.m.

4500j.m.

Witamina D3 (cholekalcyferol)

48 j.m.

1200j.m.

Witamina E (all-rac-a-tokoferylu octan)

0,6 mg

15 mg

Witamina Bi (tiaminy chlorowodorek)

0,084 mg

2,1 mg

Witamina B2 (ryboflawiny sodu fosforan)

0,096 mg

2,4 mg

Witamina B6 (pirydoksyny chlorowodorek)

0,096 mg

2,4 mg

Witamina C (kwas askorbowy)

4 mg

100 mg

Witamina PP (nikotynamid)

0,96 mg

24 mg

D-pantenol

0,36 mg

9 mg


1 ml

- Ponadto lek zawiera: makrogologlicerolu rycynooleinian, glicerol, butylohydroksyanizol, all-rac-a-tokoferol, kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, aromat brzoskwiniowy, olejek pomarańczowy, sacharynę sodową, wodę oczyszczoną, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Krople doustne.

Opakowanie zawiera 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Data zatwierdzenia ulotki:

5