+ iMeds.pl

Vicks sinex aloes i eukaliptus 0,5 mg/mlUlotka Vicks sinex aloes i eukaliptus

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Oxymetazolini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

3.    Jak stosować lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICKS SINEX ALOES I EUKALIPTUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus jest to aerozol do nosa stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w przeziębieniu lub zapaleniu błony śluzowej nosa.

Działanie występuje już po kilku minutach i utrzymuje się przez 6-8 godzin.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VICKS SINEX ALOES I EUKALIPTUS

Kiedy nie stosować leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, chlorowodorek oksymetazoliny, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus (patrz punkt 6).

•    jeśli pacjent stosuje (bądź stosował w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO stosowane są w leczeniu choroby Parkinsona i depresji).

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub duszność w przebiegu niewydolności serca.

•    jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra z wąskim kątem przesączania).

•    jeśli pacjent miał zabieg usuniącia przysadki.

•    jeśli pacjent ma zapalenie skóry lub błony śluzowej nosa lub ma strupy w nosie.

Nie należy stosować leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent:

•    ma wysokie ciśnienie krwi,

•    ma chorobę serca, w tym dławicę piersiową,

•    ma cukrzycę,

•    ma zaburzoną czynność tarczycy,

ma rozrost gruczołu krokowego.

Stosowanie innych leków

Przed zastosowaniem leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) stosowane w leczeniu choroby Parkinsona i depresji. Nie należy stosować leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus, jeśli inhibitory MAO przyjmowane były w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne - należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków stosowanych w leczeniu depresji, takich jak amitryptylina i imipramina.

•    beta-adrenolityki lub leki stosowane w przypadku wysokiego ciśnienia krwi - należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jakiekolwiek leki z tej grupy.

•    leki stosowane w chorobie Parkinsona (bromokryptyna) - przed zastosowaniem leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus należy poinformować lekarza o przyjmowaniu takich leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność stosując lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Benzalkoniowy chlorek (środek konserwujący) jest składnikiem leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus, który może powodować obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego stosowania.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VICKS SINEX ALOES I EUKALIPTUS

Lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie: zalecana dawka to

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego nozdrza nie częściej niż 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat - nie stosować.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni. Jeśli Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus stosowany jest dłużej, może powodować uczucie zatkanego nosa.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie w ciągu 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. Podawanie:

1.    Zdjąć nakrętkę. Trzymać butelkę pionowo z aplikatorem donosowym włożonym do nozdrza. Drugi otwór nosowy należy zatkać.

2.    Rozpylić i wykonać głęboki wdech przez nos w tym samym czasie. Powtórzyć czynności w celu podania leku do drugiego otworu nosowego.

3.    Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat mogą powtórzyć czynności opisane w 1 i 2, jeśli konieczne.

4.    Wyczyścić aplikator donosowy wilgotną i czystą chusteczką oraz nałożyć na aplikator nakrętkę ochronną natychmiast po zastosowaniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus i wystąpiły u niego jakiekolwiek objawy lub działania niepożądane powinien udać się do lekarza zabierając ze sobą butelkę lub opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z instrukcją stosowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•    Niezbyt często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

Kichanie, suchość i podrażnienie w nosie, jamie ustnej lub gardle.

•    Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

Niepokój, zmęczenie, rozdrażnienie, zaburzenia snu u dzieci, przyspieszony rytm serca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, zatkany nos, obrzęk błony śluzowej nosa, ból głowy, nudności, rumieńce, wysypka i zaburzenia widzenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICKS SINEX ALOES I EUKALIPTUS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leku Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Substancją czynną jest oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg/ml.

Pozostałe składniki leku to: sorbitol, sodu cytrynian dwuwodny, tyloksapol, chloroheksydyny diglukonian, roztwór, kwas cytrynowy bezwodny, suchy wyciąg z aloesu, benzalkoniowy chlorek, roztwór, L-mentol, acesulfam potasowy, cyneol, L-karwon, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona. (Patrz koniec punktu 2 dotyczący benzalkoniowego chlorku).

Jak wygląda lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus i co zawiera opakowanie

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus jest aerozolem do stosowania do nosa z pompką dozującą. Opakowanie zawiera butelkę o pojemności 10 ml lub 15 ml z oranżowego szkła typu III z pompką dozującą (z polipropylenu).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40-50 D-65824 Schwalbach am Taunus Niemcy

Wytwórca:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH Procter & Gamble Strasse 1 64521 Gross-Gerau Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning

Austria: WICK SinexAloe Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung

Belgia: Vicks Sinex Aloe 0,5mg/ml neusspray oplossing

Czechy: Sinex Vicks Aloe a Eucalyptus 0,5mg/ml, nosni sprej, roztok

Dania: Vicks Sinex

Finlandia: Vicks Sinex

Holandia: Vicks Sinex Aloe 0,5mg/ml neusspray oplossing Niemcy: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung Grecja: Vicks Sinex nasal spray solution 0,5mg/ml Węgry: Sinex Wick Eukaliptusz 0,5mg/ml oldatos orrspray Norwegia: jeszcze nieustalona Polska: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Portugalia: Sinexsensi 0,5 mg/ml soluęao para pulverizaęao nasal Hiszpania: Sinexsensi 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal Wielka Brytania: Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution

Data zatwierdzenia ulotki: 17.10.2012

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus

Charakterystyka Vicks sinex aloes i eukaliptus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

0,5 mg/ml oksymetazoliny chlorowodorku.

1 dawka aerozolu (50 pl) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór.

Klarowny płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie niedrożności nosa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: podanie donosowe.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3 razy na dobę.

Produktu nie należy stosować przez okres dłuższy niż 5-7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie należy stosować:

•    u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni.

•    u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Produktu Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie należy stosować u pacjentów po przezklinowej hipofizektomii.

•    u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

• w razie nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    w razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa.

• u pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego, chorób serca, w tym dławicy piersiowej, nadczynności tarczycy, cukrzycy i rozrostu gruczołu krokowego.

•    Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie po 3 dniach stosowania leku, lekarz powinien ponownie ocenić stan pacjenta.

•    Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może być stosowany przez maksimum 7 kolejnych dni, aby uniknąć efektu odbicia i zapalenia błony śluzowej nosa spowodowanego lekami.

•    Środek konserwujący (benzalkoniowy chlorek) wchodzący w skład produktu Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może powodować obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Jeśli taka reakcja (przewlekła niedrożność nosa) jest podejrzewana, należy stosować inne leki do stosowania do nosa nie zawierające środków konserwujących, jeśli możliwe. Jeśli leki do stosowania do nosa, bez środków konserwujących, są niedostępne, należy rozważyć zastosowanie leku w innej postaci.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Produktu nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO lub przez okres do 2 tygodni po stosowaniu inhibitorów MAO, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji prowadzących do nadciśnienia tętniczego.

Produkt ten wchodzi w interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi powodując zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego i arytmii serca.

Działanie beta-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak metylodopy, betanidyny, debryzochiny i guanetydyny może być antagonistyczne.

Podczas jednoczesnego stosowania sympatykomimetyków i leków stosowanych w chorobie Parkinsona, takich jak bromokryptyna, rozwinąć się może nasilona toksyczność sercowo-naczyniowa.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących ekspozycji kobiet w ciąży na oksymetazolinę.

Wyniki badań na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród i rozwój pourodzeniowy.

Nie wiadomo, czy oksymetazoliny chlorowodorek przenika do mleka matki.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ przedawkowanie może zmniejszyć przepływ krwi łożyskowej i wytwarzanie mleka.

Należy zachować ostrożność stosując produkt w czasie ciąży i karmienia piersią, gdyż oksymetazolina może przenikać do krążenia ogólnego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wykazano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Niezbyt często (1/100 - 1/1000):

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kichanie, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, jamy ustnej i gardła.

Rzadko (<1/1000):

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: lęk, sedacja, drażliwość, zaburzenia snu u dzieci.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: tachykardia, kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: przekrwienie reaktywne, ból głowy, nudności, wysypka i zaburzenia widzenia.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany może prowadzić do osłabienia działania i (lub) ponownego przekrwienia błony śluzowej nosa.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawami umiarkowanego lub ciężkiego przedawkowania mogą być: rozszerzone źrenice, nudności, sinica, gorączka, skurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, duszność, zaburzenia psychiczne. Wystąpić mogą również objawy hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, takie jak senność, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, niedociśnienie takie jak we wstrząsie, bezdech i utrata przytomności.

Leczenie przedawkowania

Wymagane jest podjęcie leczenia objawowego. Aby zmniejszyć wzrost ciśnienia krwi można podać nieselektywny lek alfa-adrenolityczny, taki jak fentolamina, a w ciężkich przypadkach konieczna może być intubacja i sztuczne oddychanie.

W razie wystąpienia umiarkowanych lub ciężkich następstw przypadkowego przyjęcia doustnego produktu, należy podać węgiel aktywowany (substancja pochłaniająca) i sodu siarczan (substancja przeczyszczająca) lub w razie zażycia dużej ilości produktu przeprowadzić płukanie żołądka. Dalsze leczenie jest wspomagające i objawowe.

Leki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Własności farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki, leki proste Kod ATC: R01AA05

Oksymetazolina jest bezpośrednio działającą aminą sympatykomimetyczną. Działa na receptory alfa-adrenergiczne w naczyniach błony śluzowej nosa zwężając je i zmniejszając przekrwienie.

Działanie leku występuje w ciągu kilku minut i utrzymuje 6-8 godzin.

5.2    Własności farmakokinetyczne

W przypadku miejscowego zastosowania na błonę śluzową nosa nie obserwuje się znaczącego klinicznie wchłaniania oksymetazoliny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie był badany pod względem genotoksyczności i rakotwórczości.

Wyniki badań nieklinicznych sugerują, iż benzalkoniowy chlorek może wywierać toksyczny, zależny od stężenia i czasu, wpływ na rzęski, włączając nieodwracalne ich unieruchomienie, oraz może wywoływać zmiany histopatologiczne w błonie śluzowej nosa.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E 420)

Sodu cytrynian dwuwodny (do wyrównania pH) (E 331) Tyloksapol

Chlorheksydyny diglukonian, roztwór

Kwas cytrynowy bezwodny (do wyrównania pH) (E 330)

Suchy wyciąg z aloesu

Benzalkoniowy chlorek, roztwór

L-Mentol

Acesulfam potasowy (E 950)

Cyneol L-Karwon Disodu edetynian

Sodu wodorotlenek (do wyrównania pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Szklana butelka 10 ml: 2 lata Szklana butelka 15 ml: 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka o pojemności 10 ml lub 15 ml z oranżowego szkła typu III z pompką dozującą (z polipropylenu) w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40-50 D-65824 Schwalbach am Taunus Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17702

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20/01/2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17/10/2012

4

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus