Imeds.pl

Vicks Symptomed Complete Cytrynowy 500 Mg + 200 Mg + 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

Paracetamolum 500 mg + Guaifenesinum 200 mg + Phenylephrini hydrochloridum 10 mg Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

3.    Jak stosować lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CYTRYNOWY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy ma na celu łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.

Lek zawiera trzy substancje czynne:

•    Paracetamol jest dobrze znanym lekiem przeciwbólowym. Jest skuteczny w bólu, w tym bólu głowy i bólu gardła oraz obniża gorączkę (działanie przeciwgorączkowe).

•    Gwajafenezyna (lek wykrztuśny) rozrzedza flegmę ułatwiając odkrztuszanie w mokrym kaszlu.

•    Fenylefryny chlorowodorek (lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa) zmniejsza obrzęk nosa i w ten sposób umożliwia jego udrożnienie.

Lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy należy przyjmować jedynie w razie, gdy u pacjenta występuje ból i (lub) gorączka, niedrożność nosa i mokry kaszel.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM VICKS SYMPTOMED

COMPLETE CYTRYNOWY

Kiedy nie stosować leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6)

•    jeśli u pacjenta występuje choroba serca

•    jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub ciężka choroba nerek

•    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy

•    jeśli pacjent jest cukrzykiem

•    jeśli pacjent ma jaskrę (podwyższone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania

•    jeśli pacjent ma porfirię, która stanowi wrodzone zaburzenie charakteryzujące się nadmierną zawartością pigmentów w moczu

•    jeśli pacjent stosuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

•    jeśli pacjent stosuje leki beta-adrenolityczne

•    jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) - stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona lub stosował je w ciągu ostatnich 14 dni

•    jeśli pacjent stosuje leki obniżające ciśnienie krwi lub przeciw dławicy piersiowej

Nie podawać leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ważne: zawiera paracetamol. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

W razie przedawkowania, pomimo dobrego samopoczucia pacjenta, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w związku z ryzykiem opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Nie należy stosować leku z innymi lekami przeciw grypie, przeziębieniu i przeciwkaszlowymi.

Przed zastosowaniem leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą w przypadku, gdy:

•    u pacjenta występują problemy z czynnością wątroby

•    pacjent jest mężczyzną i ma powiększoną prostatę, co może powodować trudności z oddawaniem moczu

•    u pacjenta występują problemy z krążeniem (w tym zespół Raynauda)

•    u pacjenta występuje uporczywy lub przewlekły kaszel, jak u pacjentów palących tytoń, z astmą, z przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc.

Stosowanie leku z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy, jeśli pacjent stosuje leki:

•    zawierające paracetamol lub inne leki zmniejszające przekrwienie stosowane podczas przeziębienia i grypy.

W razie przyjmowania tych leków nie wolno stosować leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy.

•    inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Nie stosować leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy, jeśli pacjent stosował IMAO w ciągu ostatnich 14 dni.

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu depresji, takie jak amitryptylina lub imipramina.

•    leki stosowane w związku z wysokim ciśnieniem krwi (leki przeciwnadciśnieniowe), w tym beta-adrenolityki, lub poprawiające czynność serca lub korygujące nieprawidłowy rytm serca (digoksyna, lanoksyna, digitoksyna).

•    fenotiazyny (stosowane jako leki przeciwpsychotyczne w celu leczenia stanów, takich jak schizofrenia lub paranoja, albo jako leki zapobiegające nudnościom i wymiotom).

•    leki przeciw nudnościom i przeciwwymiotne (np. metoklopramid lub domperidon).

•    leki zmniejszające krzepliwość (leki przeciwzakrzepowe), np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny.

•    leki obniżające wysokie stężenie cholesterolu (np. cholestyramina).

•    leki uspokajające (barbiturany).

•    probenecyd lub AZT (zydowudyna).

•    izoniazyd (stosowany w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy).

Stosowanie leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy z jedzeniem i piciem

Nie stosować leku z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt może powodować zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i dezorientację. W razie występowania tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

Ten lek zawiera:

•    Aspartam (E951), źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

•    Sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

•    Sód (157 mg sodu na dawkę). Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CYTRYNOWY

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Lek ma postać proszku do rozpuszczania w wodzie do picia w postaci gorącego napoju.

Wsypać jedną saszetkę proszku do kubka i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 saszetka co 4-6 godzin w razie potrzeby. Nie stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Nie należy przyjmować leku z napojami alkoholowymi.

Nie zaleca się długotrwałego stosowania leku.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy:

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana lub podania dziecku dawki większej niż zalecana, pomimo dobrego samopoczucia pacjenta dorosłego lub dziecka, w związku z ryzykiem opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy się zwrócić do farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane lub jakiekolwiek inne nietypowe objawy, należy natychmiast odstawić lek.

W przypadku stosowania paracetamolu bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób) mogą występować zaburzenia krwi i zapalenie trzustki.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale więcej niż 1 na 10 000 osób) mogą występować reakcje alergiczne (takie jak wysypki skórne lub pokrzywka), ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja), świszczący oddech lub problemy z oddychaniem.

Informowano o rzadkich przypadkach wystąpienia bólu głowy, zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak ból żołądka, nudności, wymioty i biegunka. (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale więcej niż 1 na 10 000 osób) związanych ze stosowaniem gwajafenezyny.

W rzadkich przypadkach fenylefryna może powodować przyspieszone bicie serca (kołatanie serca).

W rzadkich przypadkach może także wystąpić wzrost ciśnienia krwi z towarzyszącym mu bólem głowy, zawrotami głowy i kołataniem serca.

Fenylefryna może także powodować problemy ze snem (bezsenność), nerwowość, drżenia, pobudliwość, niepokój, dezorientację i lęk. Te działania niepożądane występują rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 osób).

Częstymi działaniami fenylefryny (u mniej niż 1 na 10 osób, ale więcej niż 1 na 100 osób) są utrata apetytu, nudności i wymioty.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CYTRYNOWY Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce lub kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy

Każda saszetka leku stanowi jedną dawkę leku zawierającą substancje czynne: paracetamol 500 mg, gwajafenezynę 200 mg i fenylefryny chlorowodorek 10 mg.

Inne składniki leku to: sacharoza, kwas cytrynowy, kwas winowy, sodu cyklaminian, sodu cytrynian, aspartam (E951), acesulfam potasowy (E950), mentol w proszku, aromat cytrynowy, aromat soku cytrynowego, żółcień chinolinowa (E104). Patrz punkt 2.

Jak wygląda Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy i co zawiera opakowanie

Vicks SymptoMed Complete Cytrynowy ma postać białawego proszku, pakowanego w laminowane saszetki w tekturowym pudełku. Lek jest dostępny w tekturowych pudełkach po 5 i 10 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny

WICK Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40-50,

D-65824 Schwalbach am Taunus, Niemcy

Wytwórca

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton

Braunton

Devon

EX33 2DL

Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki: 09.2013 r.

5