+ iMeds.pl

Vimovo 500 mg + 20 mgUlotka Vimovo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VIMOVO 500 mg + 20 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Naproxenum + Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek VIMOV O i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku VIMOVO

3.    Jak stosować lek VIMOVO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek VIMOVO

6.    Inne informacje

CO TO JEST LEK VIMOVO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co to jest lek VIMOVO:

Lek VIMOVO zawiera dwa różne leki o nazwie naproksen i ezomeprazol. Każdy z nich działa w inny sposób.

•    Naproksen należy do leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Zmniejsza on ból i stan zapalny.

•    Ezomperazol zalicza się do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Leki te powodują zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Ezomeprazol pomaga zmniejszyć ryzyko wrzodów i inych dolegliwości żołądka powstających u pacjentów, u których konieczne jest stosowanie NLZP.

W jakim celu stosuje się lek VIMOVO

Lek VIMOVO stosuje się w leczeniu następujących schorzeń:

•    Choroba zwyrodnieniowa stawów.

•    Reumatoidalne zapalenie stawów.

•    Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Lek VIMOVO pomaga zmniejszyć ból, obrzęk, zaczerwienienie i podwyższoną temperaturę (stan zapalny).

Pacjent otrzyma lek, jeśli małe dawki leków z grupy NLPZ są nieskuteczne w zwalczaniu bólu i jest w grupie ryzyka wystąpienia wrzodu żołądka lub wrzodu w jelicie cienkim (dwunastnicy) podczas stosowania NLPZ.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIMOVO

Kiedy nie stosować leku VIMOVO:

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na naproksen.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ezomeprazol lub inne inhibitory pompy protonowej.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników leku VIMOVO (wymienionych w punkcie 6 „Inne informacje”).

•    Jeśli u pacjenta jednocześnie stosowany jest atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

•    Jeśli po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego, naproksenu lub innych leków z grupy NLPZ takich jak ibuprofen, diklofenak lub inhibitory COX-2 u pacjenta wystąpiła astma (świsty) lub reakcja alergiczna taka jak świąd skóry lub wysypka skórna (pokrzywka).

•    Jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

•    Jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby, nerek lub serca.

•    Jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub jelit.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwawienia lub poważne i nieoczekiwane krwawienia.

Jeśli którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta nie należy zażywać leku VIMOVO. Jeśli nie jest się pewnym, należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku VIMOVO.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek VIMOVO

Nie wolno zażywać leku VIMOVO i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji wystąpiła wcześniej lub podczas stosowania leku VIMOVO, ponieważ ten lek może maskować objawy innej choroby:

•    Znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i zaburzenia połykania.

•    Wymioty lub wymioty z domieszką krwi.

•    Czarne, smoliste stolce.

Jeśli którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjenta ma wątpliwości), należy poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli u pacjneta występowały wrzody żołądka lub krwawienia, należy poinformować lekarza. Pacjent powinien informwać lekarza o wszystkich niezwyczajnych objawach dotyczących żołądka (np. ból).

Stosowanie leków takich jak VIMOVO może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Każde ryzyko zwięsza się podczas stosowania większych dawek i długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Lek VIMOVO nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy także poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony serca, pacjent przebył wcześniej udar lub pacjent uważa że jest narażony na te choroby. Pacjent może być narażony na wystapienie tych dolegliwości jeśli:

•    U pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi.

•    U pacjenta występują problemy z krążeniem krwi lub krzepnięciem krwi.

•    U pacjenta występuje cukrzyca.

•    U pacjenta występuje duże stężenie cholesterolu we krwi.

•    Pacjent pali papierosy.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej (składnika leku VIMOVO), szczególnie przez okres dłuższy niż rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości stawu biodrowego, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent cierpi na osteoporozę lub stosuje glikokortykosteroidy (leki mogące zwiększać ryzyko rozwoju osteoporozy).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty i leków ziołowych. Jest to ważne ponieważ lek VIMOVO może zmieniać działanie innych leków. A także działanie leku VIMOVO może zmienić się, jeśli są stosowane inne leki.

Nie należy stosowac leku VIMOVO i poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent zażywa:

•    lek o nazwie „atazanawir” lub „nelfinawir” (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku stosowania któregokolwiek z podanych leków:

•    Kwas acetylosalicylowy. Jeśli pacjent przyjmuje małe dawki kwasu acetylosalicylowego, może kontynuować stosowanie leku VIMOVO.

•    Inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2).

•    Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Cholestyramina (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu w krwi).

•    Klarytromycyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

•    Antybiotyki chinolonowe (stosowane w zakażeniach), takie jak cyprofloksacyna lub moksyfloksacyna.

•    Diazepam (lek stosowany w leczeniu niepokoju, w celu rozluźnienia mięśni lub w leczeniu padaczki).

•    Pochodne hydantoiny takie jak fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki).

•    Sole litu (lek stosowany w leczeniu depresji).

•    Metotreksat (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka).

•    Probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny).

•    Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) (leki stosowane w leczeniu niepokoju i depresji).

•    Cyklosporyna lub takrolimus (leki stosowane w celu zmniejszenia reakcji immunologicznych organizmu)

•    Digoksyna (stosowana w zaburzeniach czynności serca)

•    Pochodne sulfonylomocznika takie jak glimepiryd (doustne leki stosowane w celu kontroli stężenia cukru we krwi w cukrzycy).

•    Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego nazywane diuretykami (takie jak furosemid lub hydrochlorotiazyd), inhibitory ACE (takie jak enalapryl) i leki beta-adrenolityczne (takie jak propranolol).

•    Kortykosteroidy takie jak hydrokortyzon lub prednizolon (stosowane przeciwzapalnie).

•    Leki przeciwkrzepliwe, takie jak warfaryna, dikumarol, heparyna lub klopidogrel.

Jeśli którakolwiek z podanych sytuacji dotyczy pacjenta (lub jeśli nie jest się pewnym), należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed zastosowaniem leku.

Stosowanie leku VIMOVO z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować leku VIMOVO z pokarmem. Może to zmniejszyć działanie leku VIMOVO. Tabletkę należy przyjąć przynajmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

•    Nie stosować leku VIMOVO w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

•    Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży. Lekarz zdecyduje czy pacjentka może stosować lek VIMOVO.

•    Nie karmić piersią podczas stosowania leku VIMOVO. Jest to spowodowane tym, że niewielkie ilości leku przenikają do mleka karmiących kobiet. Jeśli pacjentka planuje karmienie piersią nie powinna stosować leku VIMOVO.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, może być w ciąży lub karmi piersią przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek VIMOVO może utrudniać zajścię w ciążę. Należy poinformować lekarza jeśli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku VIMOVO mogą wystąpić zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się narzędziami ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku VIMOVO

Lek VIMOVO zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i parahydroksybenzoesan propylu (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne. Reakcje te mogą wystąpić z opóźnieniem.

Lek VIMOVO należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku

•    Tabletkę należy połykać w całości popijając wodą. Nie należy dzielić, żuć ani kruszyć tabletki. Jest ważne, aby zażywać tabletkę w całości, by działała ona prawidłowo.

•    Tabletkę należy przyjąć przynajniej 30 minut przed posiłkiem.

•    Jeśli pacjent stosuje lek przez długi okres czasu, lekarz może zadecydować o śisłym kontrolowaniu pacjenta (szczególnie jeśli pacjent stosuje lek dłużej niż rok).

Ile tabletek przyjmować:

•    Należy stosować jedna tabletkę dwa razy na dobę przez okres zodny z zaleceniami lekarza.

•    Lek VIMOVO dostępny jest jedynie w dawce 500 mg+20 mg. Jeśli lekarz uzna, że dawkowanie nie jest właściwe, może zalecić inne leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku VIMOVO

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku VIMOVO, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe objawy przedawkowania to: zawroty głowy, senność, ból lub dyskomfort w górnej części jamy brzusznej, zgaga, nudności, splątanie, wymioty, krwawienia z żołądka i jelit, utrata świadomości, obrzęk twarzy, reakcje alergiczne i niekontrolowane ruchy ciała.

Pominięcie zastosowania leku VIMOVO

•    Pominiętą dawkę należy przyjąć najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki nie należy przyjmować pominiętej dawki.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki o tej samej porze) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, VIMOVO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące dzialania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu tego leku.

Należy przerwać stosownie leku VIMOVO i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej ciężkich działań niepożądanych - może być konieczne szybkie podjęcie leczenia:

•    Nagle pojawiający się świszczący oddech, opuchnięcie ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, lub omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

•    Zaczerwienienie skóry z owrzodzeniami i łuszczeniem. Mogą także występować owrzodzenia i krwawienie z ust, oczu, nosa i narządów płciowych.

•    Zażółcenie skóry lub białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie, które mogą być objawami choroby wątroby.

•    Stosowanie leków takich jak VIMOVO może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawal serca) lub udaru. Do objawów należy ból w klatce piersiowej promieniujący do szyi i ramion i wzdłuż lewego ramienia, splątanie lub osłabienie siły mięśniowej lub sztywność, które dotyczą tylko jednej połowy ciała.

•    Oddawanie ciemnych, smolistych stolcow lub krwawa biegunka.

•    Wymioty z krwią lub z czarnymi grudkami przypominającymi fusy od kawy

Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli wystąpią:

W rzadkich przypadkach lek VIMOVO może zaburzać czynność białych krwinek prowadząc do osłabienia odporności.

Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak: wysoka gorączka z bardzo złym ogólnym samopoczuciem lub gorączka z objawami zakażenia miejscowego takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej lub trudności w oddawaniu moczu, należy tak szybko jak to możliwe skonsultować się z lekarzem, aby można było zbadać morfologię krwi z rozmazem w celu wykluczenia braku białych krwinek (agranulocytozy). Ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowanym leku.

Do innych działań niepożądanych należą:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    Ból głowy.

•    Uczucie zmęczenia.

•    Uczucie pragnienia.

•    Depresja.

•    Brak tchu.

•    Nasilone pocenie się.

•    Świąd skóry i wysyypka skórna.

•    Uczucie wirowania.

•    Czerwone lub fioletowe znaki, siniaki lub plamy na skórze.

•    Nudności (mdłości) lub wymioty.

•    Uczucie trzepotania serca (kołatanie serca).

•    Zaburzenia snu lub trudności w zasypianiu (bezsenność).

•    Zaburzenia słuchu takie jak wrażenie dźwięczenia w uszach.

•    Zawroty głowy, senność lub uczucie braku równowagi.

•    Obrzęk dłoni, stóp i wokół kostek (obrzęki).

•    Stan zapalny w jamie ustnej, ból gardła lub owrzodzenie w jamie ustnej.

•    Zaburzenia widzenia takie jak niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek lub ból oka.

•    Biegunka, ból brzucha, zgaga, niestrawność, zaparcia, odbijanie lub wzdęcia z oddawaniem gazów.

Niezbyt często, rzadko lub bardzo rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 1000 lub mniej)

•    Gorączka.

•    Omdlenie.

•    Suchość błony śluzowej jamy ustnej.

•    Agresja.

•    Utrata słuchu.

•    Ataki astmy

•    Drgawki.

•    Zaburzenai miesiączkowania.

•    Zmiany masy ciała.

•    Łysienie.

•    Wysypka grudkowa.

•    Ból stawów (artralgia).

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Ból lub obrzęk języka.

•    Drobne skurcze lub drżenie mięśni.

•    Zaburzenia łaknienia lub smaku.

•    Osłabnienie siły lub ból mięśni (mialgia).

•    Wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.

•    Trudności z zajściem w ciążę.

•    Gorączka, zaczerwienienie lub inne objawy zakażenia.

•    Nieregularna, wolna lub bardzo szybka praca serca.

•    Mrowienie i drętwienie.

•    Trudności z pamięcią lub skupieniem uwagi.

•    Uczucie pobudzenia, splątania, lęku lub poddenerwowania.

•    Ogólne złe samopoczucie, osłabienie i brak energii.

•    Obrzęk lub ból części ciała spowodowany zatrzymywaniem wody.

•    Nadciśnienie tętnicze lub niedociśnienie tętnicze. Mogą wystąpić omdlenia i zawroty głowy.

•    Wysypka skórna lub złuszczanie skóry lub zwiększenie wrażliwości skóry na słońce.

•    Widzenie, czucie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy).

•    Zmiany wyników badań krwi oceniających czynność wątroby. Lekarz wyjaśni to dokładnie.

•    Zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego

•    Krew w moczu lub choroby nerek. Może im towarzyszyć ból pleców.

•    Trudności w oddychaniu, które mogą się powoli nasilać. Mogą być to objawy rozwijającego się zapalenia płuc lub obrzęku płuc.

•    Małe stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty i skurcze.

•    Objawy zapalenia opon mózgowych takie jak gorączka, nudności, wymioty, sztywność karku, ból głowy, nadwrażliwość na światło i splątanie.

•    Choroby trzustki. Do objawów należą silny ból brzucha promieniujący do pleców.

•    Jasne stolce, które są objawem ciężkiej choroby wątroby (zapalenie watroby). Ciężkie choroby wątroby mogą prowadzić do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.

•    Pogorszenie choroby zapalnej jelita, takiej jak choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita. Do objawów należą ból, biegunka, wymioty i utrata masy ciała.

•    Choroby krwi takie jak zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, siniaczenie, gorączkę, silne dreszcze, ból gardła lub podatność na zakażenia.

•    Choroby dotyczące krążenia krwi lub uszkodzenie naczyń krwionośnych. Do objawów mogą należeć zmęczenie, skrócenie oddechu, osłabienie, ból w klatce piersiowej lub uogólniony ból.

Nieznana (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych)

•    Podczas stosowania leku VIMOVO przez co najmniej 3 miesiące może wystąpić zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu we krwi może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy lub przyspieszonym rytmem serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić również do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić przeprowadzanie okresowych badań laboratoryjnych w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Nie należy martwić się wymienionymi możliwymi dzialaniami niepożądanymi. Żadne z nich może nie wystąpić u pacjenta.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VIMOVO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku VIMOVO po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, butelce lub blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelka: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Blister: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek VIMOVO

• Substancjami czynnymi leku są: naproksen 500 mg i ezomeprazol 20 mg.

Ponadto lek zawiera w rdzeniu tabletki: kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian, powidon K90, krzemionkę koloidalną bezwodną, i w otoczce: wosk Carnauba, glicerolu monostearynian 40-55, hypromelozę, żelaza tlenek żółty (E 172), makrogol 8000, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, metylu parahydroksybenzosan, polidekstrozę, polisorbat 80, propylu parahydroksybenzosan , sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E 171), trietylu cytrynian; w składzie tuszu: hypromelozę, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy.

Jak wygląda lek VIMOVO i co zawiera opakowanie

Tabletki są owalne, żółte, oznaczone 500/20 czarnym tuszem.

Butelka z HDPE, zawierająca środek pochłaniający wilgoć, z zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci lub z zakrętką z PP niezabezpieczającą przed dostępem dzieci:

Wielkość opakowania: 6, 20, 30, 60, 100, 180 lub 500 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku:

Wielkość opakowania: 10, 20, 30, 60 lub 100 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AstraZeneca AB

S-151 85 Sódertalje Szwecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Vimovo

Belgia    Vimovo

Bułgaria    Vimovo

Czechy    Vimovo

Estonia    Vimovo

Finlandia    Vimovo

Grecja    Vimovo

Węgry    Vimovo

Irlandia    Vimovo

Włochy    Vimovo

Łotwa    Vimovo

Litwa    Vimovo

Luksemburg    Vimovo

Holandia    Vimovo

Norwegia    Vimovo

Polska    Vimovo

Portugalia    Vimovo

Rumunia    Vimovo

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Vimovo

Vimovo

Vimovo

Szwecja    Vimovo

Wielka Brytania Vimovo

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2.09.2012 r.

8

Vimovo

Charakterystyka Vimovo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VIMOVO 500 mg + 20 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg naproksenu i 20 mg ezomeprazolu (Naproxenum+Esomeprazolum) (w postaci ezomeprazolu magnezowego trójwodnego)

Produkt leczniczy Vimovo zawiera bardzo niewielką ilość substancji pomocniczych, nie będących konserwantami: 0,02 mg metylu parahydroksybenzoesanu i 0,01 mg propylu parahydroksybenzoesanu (patrz punkty 4.4 i 6.1).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu zawierające dojelitowy-powlekany (odporny na działanie soku żołądkowego) naproksen i powlekany ezomeprazol.

Owalne, obustronnie wypukłe, żółte tabletki oznaczone czarnym tuszem „500/20”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów z ryzykiem owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy związanego ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz u których stosowanie małych dawek naproksenu i innych NLPZ nie było wystarczające.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie u dorosłych

Dawka to 1 tabletka (500 mg + 20 mg) dwa razy na dobę.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem naproksenu można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszych skutecznych dawek przez najkrótszy możliwy czas (patrz punkt 4.4). Należy rozważyć mniejszą dawkę dobową naproksenu i innych NLPZ u pacjentów nieleczonych wcześniej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Jeśli całkowita dawka dobowa, wynosząca 1000 mg naproksenu nie jest odpowiednia, należy zastosować terapię alternatywną.

Terapię należy kontynuować do momentu osiągnięcia indywidualnej poprawy, z zachowaniem regularnych kontroli stanu pacjenta i przerwać, jeśli nie ma poprawy.

Produkt VIMOVO nie jest wskazany w leczeniu ostrego bólu (np. ból zęba, w dnie moczanowej), z powodu opóźnionego uwalniania naproksenu z dojelitowo-powlekanej tabletki. Jednak produkt VIMOVO może być stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Sposób podawania

Produkt VIMOVO musi być połykany w całości z wodą, nie może być dzielony, żuty ani kruszony.

Zaleca się, aby produkt VIMOVO był zażywany przynajmniej 30 minut przez spożyciem pokarmu (patrz punkt 5.2).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek produkt VIMOVO należy stosować ostrożnie i ściśle monitorować czynność nerek. Należy rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki dobowej naproksenu (patrz punkty 4.4 i 4.5). Jeśli uważa się, że całkowita dawka dobowa naproksenu 1000 mg jest niewłaściwa, należy zastosować inny sposób leczenia.

Produkt VIMOVO jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ponieważ obserwowano kumulację metabolitów naproksenu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i u pacjentów dializowanych (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby produkt VIMOVO należy stosować ostrożnie i ściśle monitorować czynność wątroby. Należy rozważyć zmniejszenie całkowitej dawki dobowej naproksenu (patrz punkty 4.4 i 4.5). Kiedy całkowita dawka dobowa naproksenu 1000 mg jest niewłaściwa, należy zastosować inny sposób leczenia.

Produkt VIMOVO jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia poważnych następstw działań niepożądanych jest większe (patrz punkty 4.4 i 5.2). Kiedy całkowita dawka dobowa naproksenu 1000 mg jest niewłaściwa (np. u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek lub niewielką masą ciała), należy zastosować inny sposób leczenia.

Dzieci (£18 lat)

Nie zaleca się stosowania produktu VIMOVO u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

•    Znana nadwrażliwość na naproksen, ezomeprazol, pochodne benzoimidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

•    Astma, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ w wywiadzie (patrz punkt 4.4)

•    Trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6)

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (tj. grupa C w skali Child-Pough)

•    Ciężka niewydolność serca

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek

•    Czynna choroba wrzodowa żołądka (patrz punkt 4.4, wpływ na układ pokarmowy,

Naproksen)

   Krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia mózgowo-naczyniowe i inne krwawienia (patrz punkt 4.4, Wpływ na układ krwiotwórczy)

•    Produktu VIMOVO nie wolno stosować jednocześnie z atazanawirem i nelfinawirem (patrz punkt 4.4 i 4.5)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu VIMOVO z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2. Produkt VIMOVO może być stosowany jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach (patrz punkt 4.5).

Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszych skutecznych dawek przez najkrótszy możliwy czas konieczny do właściwego opanowania objawów (patrz punkt 4.2, oraz Wpływ na układ pokarmowy i sercowo-naczyniowy).

Jeśli całkowita dawka dobowa naproksenu wynosząca 1000 mg jest niewłaściwa, należy zastosować inny sposób leczenia.

Czynniki ryzyka zaburzeń żołądka i jelit związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ to: zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych, kortykosteroidów, innych NLPZ, w tym małych dawek kwasu acetylosalicylowego, pogłębiająca się choroba sercowo-naczyniowa oraz choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie.

Naproksen może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem produktu leczniczego u pacjentów:

•    z indukowaną porfirią

•    z toczniem rumieniowatym układowym oraz współistniejącymi schorzeniami tkanki łącznej. W tej grupie pacjentów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowych.

Podczas długotrwałego leczenia (szczególnie trwającego dłużej niż rok) pacjenci powinni być poddawani regularnym kontrolom.

Produkt VIMOVO zawiera niewielkie ilości metyl - i parahydroksybenzoesanu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione) (patrz punkt 2 i 6.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Naproksen: U osób w podeszłym wieku częściej występują działania niepożądane szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacja, które mogą mieć skutek śmiertelny (patrz punkt 4.2 i 5.2). Ezomeprazol, drugi składnik produktu VIMOVO, zmniejsza częstotliwość występowania owrzodzeń u osób w podeszłym wieku.

Wpływ na układ pokarmowy:

Naproksen: Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja, z powodu których może wystąpić zgon, z wystąpieniem lub bez wystąpienia objawów ostrzegawczych, lub wcześniejszych ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego były zgłaszane w dowolnej chwili leczenia lekami z grupy NLPZ.

Ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ jest większe podczas stosowania większych dawek NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniami w wywiadzie, szczególnie powikłanymi z krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) lub u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci z grupy ryzyka powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszych dostępnych dawek. W tej grupie pacjentów, jak również u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego i innych leków mogących zwiększać ryzyko objawów dotyczących układu pokarmowego, należy rozważyć wprowadzenie terapii skojarzonej z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz punkt 4.5). Ezomeprazol, składnik produktu VIMOVO, jest inhibitorem pompy protonowej.

Pacjenci z toksycznym działaniem na układ pokarmowy w wywiadzie, szczególnie, jeśli są w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszystkie niecodzienne objawy dotyczące jamy brzusznej (przede wszystkim krwawienie z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym okresie leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących NLPZ jednocześnie z lekami, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takimi jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe np. kwas acetylosalicylowy (informacja o stosowaniu produktu VIMOVO i małych dawek kwasu acetylosalicylowego, patrz punkt 4.5).

Podczas badań klinicznych dotyczących produktu VIMOVO nie badano owrzodzeń powikłanych z krwawieniami lub perforacją.

Jeśli u pacjentów stosujących produkt VIMOVO wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.3).

Leki z grupy NLPZ należy podawać ostrożnie pacjentom, u których występowały choroby układu pokarmowego lub owrzodzenie w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ może nastąpić ich pogorszenie (patrz punkt 4.8).

Ezomeprazol: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (tj. znaczna, niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z krwią lub smoliste stolce) i podejrzenia lub rozpoznania wrzodu żołądka, należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, ponieważ leczenie ezomeprazolem w postaci soli magnezowej może złagodzić objawy i opóźnić jej rozpoznanie.

Pomimo zawartości ezomeprazolu w tabletce, występować mogą niestrawności (patrz punkt 5.1).

Leczenie lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej może nieznacznie zwiększać ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego bakteriami z rodziny Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Ezomeprazol, podobnie jak inne leki blokujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalamina) z powodu hipo- i achlorhydrii. Należy to uwzględnić u pacjentów z ograniczoną możliwością magazynowania w organizmie lub z czynnikami ryzyka zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 w trakcie długotrwałej terapii.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Naproksen: Należy odpowiednio monitorować i opiekować się pacjentami z nadciśnieniem i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ podczas leczenia lekami z grupy NLPZ zgłaszano zatrzymywanie płynów i obrzęki.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie leków z grupy inhibitorów COX-2 i niektórych NLPZ (szczególnie podczas stosowania dużych dawek i w leczeniu długoterwałym) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Pomimo, że dane sugerują istnienie niewielkiego ryzyka związanego ze stosowaniem naproksenu (1000 mg na dobę), ryzyko to nie może być wykluczone.

U pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, stwierdzoną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu leczenie naproksenem może być prowadzone tylko po dokładnym jego rozważeniu. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Wpływ na nerki

Naproksen: Długotrwałe stosowanie leków z grupy NLPZ powodowało wystąpienie martwicy brodawek nerkowych i innych uszkodzeń nerek. Działanie toksyczne na nerki obserwowano również u pacjentów, u których prostaglandyny nerkowe pełnią rolę wyrównującą w podtrzymaniu właściwego przepływu nerkowego. U tych pacjentów stosowanie leków z grupy NLPZ może powodować zależne od dawki zmniejszenie powstawania prostaglandyn i wtórnie ograniczenie przepływu krwi w nerkach, co może powodować dekompensację nerek. Pacjenci, u których występuje wysokie ryzyko takich reakcji, to pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, hipowolemią, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, niedoborem soli w organizmie, którzy przyjmują leki moczopędne i inhibitory ACE oraz pacjenci w podeszłym wieku. Przerwanie stosowania leków z grupy NLPZ jest zwykle poprzedzone wyleczeniem wcześniejszych schorzeń (patrz niżej, patrz punkt 4.2 i 4.5).

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Ponieważ naproksen i jego metabolity są wydalane w dużej części (95%) z moczem przez filtrację kłębuszkową, należy go stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u tych pacjentów zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny w osoczu i (lub) klirensu kreatyniny. Produkt VIMOVO nie jest zalecany u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min (patrz punkt 4.3).

Hemodializa nie zmniejsza stężenia naproksenu w osoczu z powodu jego silnego wiązania z białkami.

U niektórych pacjentów, szczególnie u tych, którzy mają zmniejszony przepływ nerkowy spowodowany zmniejszeniem objętości pozanaczyniowej, marskością wątroby, ograniczeniem sodu, zastoinową niewydolnością serca i istniejącą wcześniej chorobą nerek, należy ocenić czynność nerek przed rozpoczęciem i podczas leczenia produktem VIMOVO. Może to również dotyczyć pacjentów w podeszłym wieku, u których można spodziewać się zaburzeń czynności nerek, a także pacjentów stosujących leki moczopędne. Należy rozważyć zmniejszenie dawki dobowej naproksenu, aby uniknąć możliwej nadmiernej kumulacji metabolitów naproksenu u tych pacjentów.

Wpływ na wątrobę

U pacjentów stosujących leki NLPZ może wystąpić podwyższenie wartości jednego lub kilku testów wątrobowych. Nieprawidłowości wątrobowe mogą być częściej skutkiem nadwrażliwości niż bezpośredniego działania toksycznego. Raportowano o rzadkich przypadkach ciężkich reakcji ze strony wątroby, w tym żółtaczce i piorunującym zapaleniu wątroby ze skutkiem śmiertelnym, martwicy wątroby i niewydolności wątroby, które mogą powodować zgon.

Wpływ na układ krwiotwórczy

Naproksen: Pacjenci, u których występują zaburzenia krzepnięcia lub stosują leki wpływające na hemostazę powinni być ściśle obserwowani podczas leczenia produktami zawierającymi naproksen.

Pacjenci z dużym ryzykiem krwawień i otrzymujący pełne leczenie przeciwzakrzepowe (np. pochodne dikumarolu) mogą być narażeni na większe ryzyko krwawień, jeśli jednocześnie są im podawane leki zawierające naproksen (patrz punkt 4.5).

Naproksen zmniejsza agregację płytek krwi i wydłuża czas krwawienia. Należy pamiętać o tym działaniu podczas oceny czasów krwawienia.

Jeśli u pacjenta otrzymującego produkt VIMOVO wystąpi czynne i klinicznie istotne krwawienie, należy przerwać leczenie.

Wpływ na oczy

Naproksen: z powodu działań niepożądanych dotyczących oka obserwowanych podczas badań na zwierzętach, którym podawano NLPZ, zaleca się przeprowadzenie badań okulistycznych, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany lub zaburzenia widzenia.

Wpływ na skórę

Naproksen: Bardzo rzadko zastosowanie leków z grupy NLPZ było związane z ciężkimi reakcjami skórnymi, w tym złuszczającym zapaleniem skóry, zespołem Stevensa-Johnsona i toksycznym martwiczym oddzielaniem naskórka, w niektórych przypadkach wystąpił zgon (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko wystąpienia tych reakcji skórnych było na początku leczenia, a w większości przypadków początek objawów występował w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy przerwać stosowanie produktu VIMOVO po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, uszkodzeń błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Reakcje anafilaktyczne (anafilaktoidalne)

Naproksen: U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Reakcje anafilaktyczne (anafilaktoidalne) mogą wystąpić zarówno u pacjentów z reakcjami nadwrażliwości jak i bez reakcji nadwrażliwości w wywiadzie po ekspozycji na kwas acetylosalicylowy, inne leki z grupy NLPZ lub produkty zawierające naproksen. Mogą również wystąpić u osób z obrzękiem naczynioruchowym, reakcjami bronchospastycznymi (np. astma), zapaleniem błony śluzowej nosa i polipami w nosie w wywiadzie.

Wcześniej stwierdzona astma

Naproksen: Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u pacjentów z astmą aspirynową było związane z wystąpieniem ciężkiego skurczu oskrzeli, który może powodować zgon. Ponieważ zgłaszano reakcje krzyżowe pomiędzy kwasem acetylosalicylowym i innymi lekami z grupy NLPZ u pacjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, w tym skurcz oskrzeli, dlatego produktu VIMOVO nie należy podawać pacjentom z tego typu wrażliwością na kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.3) i należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej astmą.

Zapalenie

Naproksen: Działanie przeciwgorączkowe i przeciwzapalne naproksenu może zmniejszać gorączkę i inne objawy zapalenia, tym samym zmniejszać ich rolę jako czynników diagnostycznych.

Płodność kobiet

Stosowanie produktu VIMOVO, tak jak innych leków hamujących cyklooksygenazę / syntezę prostaglandyn, może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet starających się zajść w ciążę. U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub poddawanych badaniom dotyczącym bezpłodności należy rozważyć przerwanie stosowania produktu VIMOVO (patrz punkt 4.6).

Jednoczesne stosowanie z innymi produktami leczniczymi

Jednoczesne stosowanie atazanawiru i inhibitorów pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli połączenie atazanawiru i inhibitorów pompy protonowej jest nieuniknione, zaleca się ścisłe monitorowanie kliniczne (np. obciążenie wirusami) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg i 100 mg rytonawiru; nie należy przekraczać 20 mg ezomeprazolu podczas stosowania atazanawiru, dlatego też nie należy stosować produktu VIMOVO jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Ezomeprazol jest inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Podczas rozpoczynania lub przerywania terapii ezompeprazolem należy rozważyć możliwość wystąpienia interakcji z lekami metabolizowanymi za pomocą izoenzymu CYP2C19. Interakcje obserwowane są pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem (patrz punkt 4.5). Kliniczne znaczenie tej interakcji nie jest znane. Należy jednak odradzić jednoczesne stosowanie ezomeprazolu i klopidogrelu.

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (PPI), w tym ezomeprazolem, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok, zgłaszano przypadki ostrej hipomagnezemii. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy oraz arytmia komorowa, ale mogą pojawić się w postaci bezobjawowej i zostać przeoczone. U większości pacjentów z hipomagnezemią objawy zmniejszają się po zastosowaniu leków uzupełniających magnez i przerwaniu stosowana PPI.

U pacjentów, u których konieczna jest długotrwała terapia lub którzy stosują PPI jednocześnie z digoksyną lub innymi lekami mogącymi powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), lekarz powinien rozważyć kontrolę stężenia magnezu przed rozpoczęciem stosowania PPI i regularnie okresowo podczas leczenia.

Złamania kości

Inhibitory pompy protonowej szczególnie, jeśli są stosowane w dużych dawkach i przez długi okres (> 1 roku), mogą w stopniu umiarkowanym zwiększać ryzyko złamań kości stawu biodrowego, nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku lub u których występują inne rozpoznane czynniki ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, iż inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać całkowite ryzyko złamań o 10-40%. Zwiększenie ryzyka może być spowodowane innymi czynnikami. Pacjentom z ryzykiem rozwoju osteoporozy należy zapewnić opiekę zgodnie z aktualnymi zaleceniami klinicznymi oraz zalecić przyjmowanie witaminy D i wapnia w odpowiedniej ilości.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania (patrz punkt 4.3)

Leki przeciwwirusowe

Zgłaszano, że omeprazol, mieszanina racemiczna D+S omeprazolu (ezomeprazol), wchodzi w interakcje z niektórymi lekami przeciwwirusowymi. Istotność kliniczna i mechanizm tych interakcji nie zawsze są znane. Zwiększenie pH w żołądku podczas stosowania omeprazolu może zmieniać wchłanianie leków przeciwwirusowych. Inny możliwy mechanizm to działanie przez CYP2C19.

W przypadku niektórych leków przeciwwirusowych takich jak atazanawir i nelfinawir, podczas jednoczesnego stosowania z omeprazolem zgłaszano zmniejszenie ich stężenia w osoczu. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (40 mg raz na dobę) i leków takich jak atazanawir w dawce 300 mg/rytonawir w dawce 100 mg u zdrowych ochotników skutkowało istotnym zmniejszeniem ekspozycji atazanawiru (około 75% zmniejszenie AUC, Cmax i Cmin). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie rekompensowało wpływu omeprazozolu na ekspozycję atazanawiru. Jednoczesne stosowanie omeprazolu (40 mg) powodowało zmniejszenie średniego AUC, Cmax i Cmin nelfinawiru o 36-39% i średniego AUC, Cmax i Cmin farmakologicznie czynnego metabolitu M8 o 75-92%.

W przypadku innych leków przeciwwirusowych takich jak sakwinawir zgłaszano zwiększenie stężenia w osoczu. Są również leki przeciwwirusowe, których stężenie w osoczu nie ulegało zmianie podczas jednoczesnego podawania z omeprazolem.

Nie prowadzono badań dotyczących interakcji pomiędzy produktem VIMOVO a atazanawirem. Jednakże, ze względu na podobne właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne omeprazolu i ezomeprazolu, jednoczesne stosowanie atazanawiru i nelfinawiru z ezomeprazolem nie jest zalecane, a z produktem VIMOVO jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Ostrożność podczas jednoczesnego stosowania

Inne leki przeciwbólowe, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 Należy unikać jednoczesnego stosowania 2 lub więcej leków z grupy NLPZ, ponieważ może to zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie wrzodów i krwawień w przewodzie pokarmowym. Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania produktu VIMOVO z innymi lekami z grupy NLPZ z wyjątkiem małych dawek aspiryny (<325 mg/doba) (patrz punkt 4.4).

Kwas acetylosalicylowy

Produkt VIMOVO może być stosowany podczas leczenia aspiryną w małych dawkach (£325 mg/dobę). W badaniach klinicznych u pacjentów stosujących produkt VIMOVO w skojarzeniu z aspiryną w małych dawkach nie obserwowano zwiększenia częstości występowania wrzodu żołądka w porównaniu do pacjentów zażywających sam produkt VIMOVO (patrz punkt 5.1). Jednakże jednoczesne stosowanie aspiryny i produktu VIMOVO może zwiększać ryzyko ciężkich działań niepożądanych (patrz punkt 4.4 i 4.9).

Cyklosporyna i takrolimus

Podobnie jak w przypadku innych leków NLPZ, zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania z cyklosporyną ze względu na zwiększone ryzyko nefrotoksyczności.

Istnieje ryzyko nefrotoksyczności podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ z takrolimusem.

Leki moczopędne

Badania kliniczne i obserwacje z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazują, że leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać działanie natriuretyczne furosemidu i tiazydów u niektórych pacjentów. Właściwość tę przypisuje się zahamowaniu syntezy prostaglandyn w nerkach. Podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy NLPZ należy ściśle monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia objawów niewydolności nerek, a także aby zapewnić dostateczną diurezę (patrz punkt 4.4).

Wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Jednoczesne stosowanie leków NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów COX-2, i leków z grupy SSRI zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Kortykosteroidy

Istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, jeśli kortykosteroidy są stosowane jednocześnie z lekami z grupy NLPZ, w tym wybiórczymi inhibitorami COX-2. Należy zachować ostrożność podając leki z grupy NLPZ jednocześnie z kortykosteroidami (patrz punkt 4.4).

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)

Zgłoszenia sugerują, że leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE i mogą zwiększać ryzyko niewydolności nerek związanej ze stosowaniem inhibitorów ACE. Dlatego też leczenie skojarzone należy prowadzić z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.

Digoksyna

Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu podczas jednoczesnego stosowania z glikozydami nasercowymi, takimi jak digoksyna.

Lit

Leki z grupy NLPZ powodowały zwiększenie stężenia litu w osoczu i zmniejszenie klirensu nerkowego litu. Działanie to przypisuje się zahamowaniu syntezy prostaglandyn nerkowych przez leki z grupy NLPZ. Zatem, jeśli leki z grupy NLPZ i lit są podawane jednocześnie należy ściśle obserwować czy u pacjentów nie występują objawy toksycznego działania litu.

Metotreksat

Podczas jednoczesnego stosowania metotreksatu zalecana jest ostrożność z powodu możliwego wzmocnienia jego toksycznego działania, ponieważ naproksen, podobnie jak inne NLPZ, zmniejsza wydalanie cewkowe metotreksatu, co wykazano na modelach zwierzęcych.

Pochodne sulfonylomocznika, hydantoiny

Naproksen silnie wiąże się z białkami osocza, dlatego teoretycznie istnieje możliwość interakcji z innymi lekami wiążącymi się z białkami, takimi jak pochodne sulfonylomocznika i hydantoiny. Pacjentów otrzymujących jednocześnie naproksen i pochodne hydantoiny, sulfonamidy lub pochodne sulfonylomocznika należy obserwować pod względem konieczności dostosowania dawki.

Klopidogrel

W krzyżowych badaniach klinicznych, klopidogrel (dawka początkowa wynosząca 300 mg i podtrzymująca wynosząca 75 mg/dobę) w monoterapii i w połączeniu omeprazolem (80 mg w tym samym czasie co klopidogrel) stosowano przez 5 dni. Ekspozycja czynnego metabolitu klopidogrelu zmniejszyła się o 46% (1. dnia) i o 42% (5. dnia) jeśli klopidogrel i omeprazol stosowano w skojarzeniu. Średnie zahamowanie agregacji płytek zmniejszyło się o 47% (24 godziny) i o 30%

(dzień 5) podczas jednoczesnego stosowania klopidogrelu i omeprazolu. W innym badaniu wykazano, iż stosowanie klopidogrelu i omeprazolu przerwy różnym czasie nie zapobiega występowaniu interakcji, co jest prawdopodobnie spowodowane hamującym działaniem omeprazolu na izoenzym CYP2C19.

Niejednoznaczne dane klinicznych implikacji interakcji farmakokinetycznych/farmakodynamicznych pod względem ciężkich zdarzeń sercowo-naczyniowych raportowano w obydwu obserwacyjnych badaniach klinicznych.

Leki przeciwzakrzepowe i inhibitory agregacji trombocytów

Leki z grupy NLPZ mogą wzmagać działanie doustnych leków przeciwkrzepliwych (np. warfaryna, dikumarol), heparyny i inhibitorów agregacji trombocytów (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne podawanie ezomeprazolu w dawce 40 mg pacjentom leczonym warfaryną wykazało, że pomimo niewielkiego zwiększenia maksymalnego stężenia w osoczu słabszego izomeru R warfaryny, wartości czasu krzepnięcia były w zakresie wartości dopuszczalnych. Jednak podczas stosowania ezomeprazolu po dopuszczeniu do obrotu, zaobserwowano pojedyncze przypadki istotnego klinicznie zwiększenia wartości współczynnika INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany) podczas jednoczesnego stosowania z warfaryną. W związku z tym, zaleca się ścisłe monitorowanie stanu pacjenta podczas rozpoczynania i kończenia terapii skojarzonej z warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny.

Leki blokujące leki beta-adrenolityczne

Naproksen i inne leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie propranololu i innych leków blokujących beta receptory.

Probenecyd

Probenecyd podawany jednocześnie zwiększa stężenie anionów naproksenu i znacząco wydłuża czas jego półtrwania w osoczu.

Leki, których wchłanianie zależy od pH

Zmniejszenie się kwaśności soku żołądkowego podczas leczenia ezomeprazolem lub innymi lekami z grupy PPI może zwiększać lub zmniejszać wchłanianie leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego. Podobnie jak podczas stosowania innych leków zmniejszających kwaśność zawartości żołądka podczas leczenia ezomeprazolem może się zmniejszać wchłanianie leków takich jak ketokonazol i itrakonazol., posakonazol i erlotynib, a zwiększać wchłanianie digoksyny. Należy unikać jednoczesnego stosowania posakonazolu i erlotynibu. Jednoczesne zastosowanie omeprazolu (20 mg na dobę) i digoksyny u zdrowych ochotników spowodowało zwiększenie biodostępności digoksyny o 10% (do 30% u 2. z 10 ochotników).

Inne informacje dotyczące interakcji pomiędzy lekami

Badania nad jednoczesnym stosowaniem ezomeprazolu i naproksenu (nieselektywnego NLPZ) lub rofekoksybu (selektywnego COX-2 NLPZ) nie ujawniły jakichkolwiek klinicznie istotnych interakcji.

Tak jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ jednoczesne stosowanie cholestyraminy może opóźnić wchłanianie naproksenu.

Podanie zdrowym ochotnikom ezomeprazolu w dawce 40 mg jednocześnie z cyzaprydem powodowało zwiększenie powierzchni pola pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu (ang. AUC - Area Under Curve) o 32% i wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji ezomeprazolu (h/2) o 31%. Nie obserwowano istotnego zwiększenia maksymalnego stężenia cyzaprydu w osoczu. Stosowanie samego cyzaprydu powoduje niewielkie wydłużenie odstępu QT. Jednoczesne zastosowanie ezomeprazolu i cyzaprydu nie powoduje dodatkowo wydłużenia odstępu QT (patrz także punkt 4.4).

Ezomeprazol nie wykazuje istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny lub chinidyny.

Ezomeprazol hamuje CYP2C19, główny enzym metabolizujący ezomeprazol. Ezomeoprazol jest metabolizowany również przez CYP3A4. Następujące obserwacje mają związek z tymi enzymami:

•    Jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 30 mg powoduje zmniejszenie o 45% klirensu diazepamu, substratu dla izoenzymu CYP2C19. Jest mało prawdopodobne, aby interakcja ta miała znaczenie kliniczne.

•    U pacjentów z padaczką jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg powoduje zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu o 13%.

•    Jednoczesne podawanie ezomprazolu i inhibitora obu enzymów CYP2C19 i CYP3A4, takiego jak worykonazol, może powodować więcej niż podwojenie ekspozycji na ezomeprazol.

•    Jednoczesne podawanie ezomprazolu i inhibitora CYP3A4, klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę), powoduje podwojenie ekspozycji (AUC) na ezomeprazol.

W żadnym z tych przypadków nie było konieczne dostosowanie dawki.

Leki indukujące CYP2C19 lub CYP3A4 lub obydwa (takie jak ryfampicyna i ziele dziurawca) mogą prowadzić do zmniejszenia stężenia ezomeprazolu w surowicy przez nasilenie metabolizmu ezomeproazolu.

Omeprazol, tak jak ezomeprazol, działa jak inhibitor CYP2C19. W badaniu krzyżowym omeprazol podany w dawce 40 mg zdrowym ochotnikom powodował zwiększenie Cmax i AUC cilostazolu o odpowiednio 18% i 26%, a jednego z jego czynnych metabolitów o 29% i 69%.

Wyniki badań na zwierzętach wykazują, iż leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków chinolowych. U pacjentów przyjmujących chinole wystąpić może zwiększone ryzyko rozwoju drgawek.

Interakcje - badania diagnostyczne

Naproksen może zmniejszać agregację płytek i wydłużać czas krwawienia. Należy pamiętać o tym działaniu podczas oceny czasów krwawienia.

Podawanie naproksenu może powodować zwiększenie stężenia 17-ketosteroidów w moczu, co spowodowane jest interakcją pomiędzy lekiem i (lub) jego metabolitami a m-di-nitrobenzenem stosowanym w tym badaniu. Chociaż wydaje się, że wynik pomiaru 17-hydroksy-kortykosteroidów (test Portera-Silbera) nie jest fałszywie zmieniony, zaleca się, aby w przypadku wykonywania testu czynności nadnerczy testem Portera-Silbera, na 72 godziny przed wykonaniem testu przerwać czasowo leczenie naproksenem.

Naproksen może wpływać na niektóre oznaczenia kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5HIAA) w moczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Naproksen:

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronień, wad wrodzonych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży.

Absolutne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego było zwiększone od mniej niż 1% do około 1,5%. Ryzyko zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia.

W badaniach na zwierzętach wykazano, iż zastosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn powodowało zwiększoną częstotliwość poronień przed- i poimplementacyjnych oraz śmiertelność zarodka lub płodu. Dodatkowo, w badaniach na zwierzętach raportowano o zwiększonej częstotliwości występowania różnych deformacji, w tym sercowo-naczyniowych, po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyny w okresie organogenezy.

Ezomeprazol

Dane kliniczne dotyczące zastosowania ezomeprazolu u kobiet w okresie ciąży są ograniczone. Dane dotyczące zastosowania mieszaniny racemicznej omeprazolu u większej grupy kobiet w okresie ciąży, uzyskane z badań epidemiologicznych, świadczą o tym, że nie wywołuje ona szkodliwego wpływu na rozwój płodu, ani nie uszkadza płodu.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu ezomeprazolu na rozwój zarodka lub płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego, szkodliwego wpływu mieszaniny racemicznej na przebieg ciąży, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować produktu VIMOVO, jeśli nie jest to niezbędne. Jeśli produkt VIMOVO stosowany jest przez kobiety starające się zajść w ciążę lub w pierwszym lub drugim trymestru ciąży, czas stosowania leku powinien być skrócony do minimum.

Podczas trzeciego trymestru ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wywoływać u płodów:

•    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (przedwczesne zamknięcie kanalików tętniczych i nadciśnienie płucne);

•    zaburzenia czynności nerek, które mogą rozwinąć się w niewydolność nerek z małowodziem;

u matek i noworodków, w końcowym etapie ciąży:

•    możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie przeciwagregacyjne, które może wystąpić po zastosowaniu nawet małych dawek.

•    zahamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnieniem lub przedłużeniem porodu.

Dlatego też, produkt VIMOVO jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Płodność

Stosowanie leków z grupy NLZP, jak naproksen, może zaburzać płodność u kobiet. Stosowanie produktu VIMOVO nie jest zalecane kobietom starającym się zajść w ciążę (patrz punkt 4.4).

Karmienie piersią

Naproksen przenika do mleka ludzkiego w małej ilości. Nie wiadomo, czy ezomeprazol jest wydzielany z mlekiem ludzkim. Z opublikowanego raportu dotyczącego racemicznej mieszaniny omeprazolu wynika, że przenika on w małych ilościach do mleka ludzkiego (dawka dostosowana do wagi < 7%).

Produktu VIMOVO nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy uwzględnić, że niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy) zgłaszane po zastosowaniu produktu VIMOVO mogą upośledzać zdolność reakcji.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa stosowania

Ezomeprazol o natychmiastowym uwalnianiu został zastosowany w tych tabletkach, aby zmniejszyć częstość występowania działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego spowodowanych działaniem naproksenu. Wykazano, iż stosowanie produktu VIMOVO powoduje znaczne zmniejszenie częstości występowania owrzodzenia żołądka i zdarzeń dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w porównaniu do stosowania samego naproksenu (patrz punkt 5.1).

Nie stwierdzono żadnych nowych działań podczas leczenia produktem VIMOVO w całej populacji badanej (n=1157) w porównaniu do dobrze poznanych profili bezpieczeństwa poszczególnych substancji czynnych, naproksenu i ezomeprazolu.

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

Działania niepożądane zostały pogrupowane zgodnie z Klasyfikacją Układów i Narządów. Kategorie częstości zostały zdefiniowane następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

VIMOVO

Poniższe działanie niepożądane zgłaszane były przez pacjentów stosujących produkt VIMOVO podczas badań klinicznych

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia

Zapalenie uchyłków jelit

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia,

leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia

łaknienia

Zatrzymanie

płynów,

hiperkaliemia,

hiperurykemia

Zaburzenia

psychiczne

Niepokój,

depresja,

bezsenność

Splątanie, zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty

głowy,

zaburzenia

smaku

Parestezje, utrata przytomności

Senność, drżenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne, zawroty głowy

Zaburzenia serca

Arytmia, kołatanie serca

Zawał mięśnia

sercowego,

tachykardia

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Astma, skurcze

oskrzeli,

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Niestrawność

Ból brzucha,

zaparcia,

biegunka,

zapalenie

przełyku,

wzdęcia,

owrzodzenie

żołądka i

(lub)

dwunastnicy*,

zapalenie

błony

śluzowej

żołądka,

nudności,

wymioty

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, odbijanie się, krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zapalenie języka, krwawe wymioty, krwawienie z odbytu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

skórna

Zapalenie skóry, nadpotliwość, świąd, pokrzywka

Łysienie,

wybroczyny

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

Ból mięśni

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Białkomocz,

niewydolność

nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

Osłabienie,

nadmierne

zmęczenie,

gorączka

Badania

diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu

• co wykryto podczas rutynowej endoskopii

Naproksen

Następujące działania niepożądane były zgłaszane u pacjentów stosujących naproksen w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Często

Niezbyt często lub rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie uchyłków jelita

Aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zakażenie, sepsa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Agranulocytoza, anemia aplastyczna, eozynofilia, granulocytopenia, anemia hemolityczna, leukopenia, limfoadenopatia, pancytopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja anafilaktyczna, reakcja anafilaktoidalna, reakcja nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia łaknienia, zatrzymywanie płynów, hiperglikemia, hiperkaliemia, hiperurykemia, hipoglikemia, zmiany masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Depresja, bezsenność

Pobudzenie, lęk, splątanie, nieprawidłowy sen, omamy, nadmierne zdenerwowanie

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, nadmierna senność, ból głowy, uczucie braku równowagi, odczucie wirowania

Zaburzenia funkcji poznawczych, śpiączka, drgawki, trudności w skupieniu uwagi, zapalenie nerwu wzrokowego, parestezje, omdlenie, drżenia

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, zmętnienie rogówki, obrzęk soczewki

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne, zaburzenia słyszenia

Upośledzenie słuchu

Często

Niezbyt często lub rzadko

Zaburzenia serca

Kołatania serca

Zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca, zawał serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Astma, skurcz oskrzeli, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie płuc, obrzęk płuc, zahamowanie ośrodka oddechowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Dyspepsja, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, zgaga, wrzód trawienny, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie przełyku, wrzód żołądka, zapalenie żołądka, zapalenie języka, uwalnianie gazów z przełyku, wzdęcia, owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i (lub) perforacja, smoliste stolce, wymioty z krwią, zapalenie trzustki, zapalenie jelita, zaostrzenie choroby zapalnej jelita (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), inne niż trawienne owrzodzenie przewodu pokarmowego, krwawienie z odbytu, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Cholestaza, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wybroczyny krwawe, skaza krwotoczna, wysypka skórna

Łysienie, wykwity, pokrzywka, reakcje pęcherzowe w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, wysypka polekowa trwała, liszaj płaski, toczeń układowy, zapalenie skóry spowodowane nadwrażliwością na światło, reakcje nadwrażliwości na światło, w tym rzadko podobne do porfirii skórnej późnej (pseudoporfiria), złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne krostkowe

Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej

Osłabienie mięśni, ból mięśni

Często

Niezbyt często lub rzadko

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nefrotyczny, oliguria/poliuria, proteinuria, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, martwica kanalików nerkowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bezpłodność, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nadmierne zmęczenie, obrzęki, nadmierne pocenie się, nadmierne pragnienie

Astenia, złe samopoczucie, gorączka

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, wydłużenie czasu krwawienia, zwiększenie stężenia kreatyniny

Ezomeprazol

Następujące działania niepożądane były rozpoznane lub podejrzewane w programie badań klinicznych dla tabletek dojelitowych zawierających ezomeprazol i (lub) po dopuszczeniu produktu do obrotu. Żadne z nich nie było zależne od dawki.

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

trombocytopeni

a

Agranulocytoza,

pancytopenia

Zaburzenia

układu

immunologi

cznego

Reakcje

nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk

naczynioruchow y i reakcja anafilaktyczna, wstrząs

Zaburzenia

metabolizm

u

i odżywiani a

Obrzęki

obwodowe

Hiponatremia

Hipomagnez

emia

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność

Pobudzenie,

splątanie,

depresja

Agresja, omamy

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty

głowy,

parestezje,

senność

Zaburzenia

smaku

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia

Zaburzenia

ucha

i błędnika

Zaburzenia

równowagi

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu oddechoweg o, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha,

biegunka,

wzdęcia,

nudności/wy

mioty,

zaparcia

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zapalenie błony

śluzowej jamy

ustnej,

zakażenie

grzybicze

(kandydoza)

przewodu

pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

Zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka

Łysienie, nadwrażliwość na światło

Rumień

wielopostaciowy,

zespół Stevensa-

Johnsona,

toksyczne

martwicze

oddzielanie się

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania kości stawu biodrowego, nadgarstków i kręgosłupa

Bóle stawów, bóle mięśni

Osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe

samopoczucie, nasilone pocenie się

Opis wybranych działań niepożądanych

Naproksen

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie leków z grupy inhibitorów COX-2 i niektórych NLPZ (szczególnie podczas stosowania dużych dawek i w leczeniu długotrwałym) może być związane z małym zwiększeniem ryzyka wystąpienia incydentów zakrzepicy tętniczej (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Pomimo, że dane sugerują istnienie niskiego ryzyka związanego ze stosowaniem naproksenu (1000 mg na dobę), ryzyko to nie może być wykluczone (patrz punkt 4.4).

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ są: obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca.

Obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca były zgłaszane podczas stosowania leków z grupy NLPZ.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą układu pokarmowego. Wystąpić mogą owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po zastosowaniu raportowano o występowaniu nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, krwawych stolców, krwawych wymiotów, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Cohna (patrz punkt 4.4 - Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Z mniejszą częstotliwością obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

VIMOVO zawiera również ezomperazol w celu zmniejszenia częstości występowania działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego związanych ze stosowaniem naproksenu i wykazuje znaczne ograniczenie występowania owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy oraz działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w porównaniu do stosowania samego naproksenu.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych klinicznych dotyczących przedawkowania produktu VIMOVO.

Należy się spodziewać, że jakiekolwiek działanie po przedawkowaniu produktu VIMOVO będzie przede wszystkim wynikiem przedawkowania naproksenu.

Objawy

Związane z przedawkowaniem naproksenu

Znaczące przedawkowanie naproksenu charakteryzuje się letargiem, zawrotami głowy, sennością, bólem w nadbrzuszu, dyskomfortem w jamie brzusznej, zgagą, niestrawnością, nudnościami, krótkotrwałymi zmianami czynności wątroby, hipoprotrombinemią, zaburzeniem czynności nerek, kwasicą metaboliczną, bezdechem, dezorientacją i wymiotami.

Może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. Po przedawkowaniu może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zahamowanie układu oddechowego i śpiączka, ale są one stwierdzane rzadko. Reakcje anafilaktyczne występowały po zażyciu terapeutycznych dawek leków z grupy NLPZ, zatem mogą wystąpić także po przedawkowaniu. U niewielkiej liczby pacjentów wystąpiły drgawki, ale nie jest to zrozumiałe czy były one czy też niezwiązane z podaniem produktu. Nie wiadomo, jaka byłaby dawka produktu zagrażająca życiu.

Związane z przedawkowaniem ezomeprazolu

Objawy opisane w związku z zamierzonym przedawkowaniem ezomeprazolu (ograniczone dane o dawkach większych niż 240 mg/dobę) są przemijające. Pojedyncze dawki 80 mg ezomeprazolu nie powodowały objawów.

Postępowanie w razie przedawkowania Związane z naproksenem

Po przedawkowaniu leków z grupy NLPZ należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące, szczególnie w odniesieniu do objawów dotyczących przewodu pokarmowego i uszkodzenia nerek. Brak specyficznej odtrutki.

Hemodializa nie zmniejsza stężenia naproksenu w osoczu ze względu na silne wiązanie z białkami. Prowokowane wymioty i (lub) węgiel aktywowany (60 do 100 g u dorosłych, 1 do 2 g/kg u dzieci) i (lub) podawanie środków osmotycznie czynnych może być wskazane u pacjentów, którzy zgłosili się

w ciągu 4 godzin od zażycia z objawami świadczącymi o znacznym przedawkowaniu. Wymuszona diureza, alkalizacja moczu lub hemoperfuzja mogą być nieprzydatne ze względu na silne wiązanie z białkami.

Związane z ezomeprazolem

Brak specyficznej odtrutki. Ezomeprazol bardzo silnie wiąże się z białkami osocza i dlatego nie jest łatwo eliminowany z organizmu podczas dializy. Tak jak w każdym przypadku przedawkowania, konieczne jest zastosowanie leczenia objawowego i podtrzymującego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: naproksen i ezomeprazol, kod ATC: M01AE52 Mechanizm działania

VIMOVO został stworzony w postaci tabletki złożonej, o sekwencyjnym uwalnianiu łączącej warstwę soli magnezowej ezomeprazolu o natychmiastowym uwalnianiu i powlekany dojelitowy rdzeń, o opóźnionym uwalnianiu, zawierający naproksen. W wyniku tego, ezomeprazol jest uwalniany w żołądku przed rozpuszczeniem się naproksenu w jelicie cienkim. Powlekanie dojelitowe naproksenu zapobiega rozpuszczaniu się naproksenu w żołądku przy pH mniejszym niż 5,5 i zapewnia ochronę przed możliwym miejscowym, toksycznym działaniem naproksenu na błonę śluzową żołądka.

Ze względu na opóźnione uwalnianie naproksenu, produkt VIMOVO nie jest przeznaczony i nie był badany w leczeniu ostrego bólu.

Naproksen jest lekiem z grupy NLPZ o właściwościach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Mechanizm działania anionów naproksenu, tak jak innych leków z grupy NLPZ, nie jest do końca zrozumiany, ale może być związany z hamowaniem syntezy prostaglandyn.

Ezopmeprazol jest S-enancjomerem omeprazolu i zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez specyficzny, ukierunkowany mechanizm działania. Ezomeprazol jest słabą zasadą, która osiąga duże stężenie i przekształcana jest do czynnej postaci w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu pompy protonowej - H+,K+-ATP-azy oraz podstawowe jak i stymulowane wydzielanie kwasu solnego.

Działanie farmakodynamiczne

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Optymalny skutek (podtrzymanie wysokiego pH w żołądku) został osiągnięty podczas stosowania produktu VIMOVO zawierającego 20 mg ezomperazolu. Po 9 dobach podawania dwa razy na dobę produktu VIMOVO, śródżołądkowe pH powyżej 4 utrzymywało się średnio przez 17, 1 godzin (SD 3.1) u zdrowych ochotników. Odpowiadająca wartość da produktu Nexium w dawce 20 mg wynosiła 13,6 godzin (SD 2.4).

Inne działania związane z hamowaniem wydzielania kwasu solnego

Podczas leczenia preparatami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego, zwiększa się stężenie gastryny w surowicy w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu solnego. Zwiększa się również stężenie chromograniny (CgA) ze względu na zmniejszenie kwaśności żołądka.

U niektórych pacjentów, podczas długotrwałego stosowania ezomeprazolu, obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL, spowodowane prawdopodobnie zwiększeniem stężenia gastryny w surowicy.

Podczas długotrwałego leczenia preparatami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku, donoszono o nieznacznym zwiększeniu częstości występowania torbieli gruczołowych żołądka. Zmiany te są fizjologicznym następstwem znacznego zahamowania wydzielania kwasu, są one łagodne i wydają się być przemijające.

Zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku z różnych przyczyn, w tym poprzez zastosowanie inhibitorów pompy protonowej, powoduje zwiększenie ilości bakterii zwykle obecnych w przewodzie pokarmowym. Stosowanie inhibitorów pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka wystąpienia infekcji w przewodzie pokarmowym spowodowanych przez bakterie ze szczepu Salmonella i Campylobacter.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

We wszystkich badaniach klinicznych, produkt VIMOVO stosowany był u 491 pacjentów przez 6 miesięcy i u 135 pacjentów przez 12 miesięcy.

W dwóch randomizowanych, podwójnie zaślepionych, na bieżąco kontrolowanych badaniach klinicznych z produktem VIMOVO podawanym przez 6 miesięcy wykazano znaczące zmniejszenie częstości występowania wrzodów żołądka i dwunastnicy, w porównaniu do podawania samego naproksenu w dawce 500 mg dwa razy na dobę (bez ezomperazolu i innych PPI). Uczestniczenie w badaniach związane było z ryzykiem rozwoju wrzodów spowodowanych stosowaniem leków z grupy NLPZ, z powodu zaawansowanego wieku lub wcześniejszych owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie. Pacjenci z pozytywnym wynikiem testu na obecność Hpylori zostali wykluczeni z badań.

Częstość występowania wrzodów żołądka podczas stosowania produktu VIMOVO wynosiła 5,6%, a dla jelitowego powlekanego naproksenu 23,7% (dane połączone). Produkt VIMOVO również znacząco zmniejszył częstość występowania owrzodzeń dwunastnicy w porównaniu do jelitowego powlekanego naproksenu (0,7 vs 5,4%) (dane zebrane).

Produkt VIMOVO również znacząco zmniejszył częstość występowania określonych wcześniej działań niepożądanych związanych z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego spowodowanych stosowaniem leków NLPZ w porównaniu do jelitowego powlekanego naproksenu (53,3 vs 70,4%) (dane zebrane).

W badaniach dotyczących stosowania produktu VIMOVO, udział brali jedynie pacjenci z grupy ryzyka rozwoju owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ, czyli pacjenci >50 lat oraz z wcześniejszymi niepowikłanymi owrzodzeniami; możliwe było jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach. Analizy podgrup potwierdziły trend obserwowany dla całej populacji w odniesieniu do skuteczności produktu VIMOVO w zapobieganiu wrzodom przewodu pokarmowego. Wśród osób stosujących kwas acetylosalicylowy w małych dawkach, częstość występowania wrzodów przewodu pokarmowego wynosiła 4,0%

(95% CI 1,1-10,0%) w grupie przyjmującej produkt VIMOVO (n=99) i 32,4% (95% CI 23,4-42,3%) w grupie stosującej dojelitowo powlekany naproksen (n=102). U pacjentów w podeszłym wieku > 60 roku życia, częstość występowania wrzodów przewodu pokarmowego wynosiła 3,3%

(95% CI 1,3-6,7%) w grupie przyjmującej produkt VIMOVO (n=212) i 30,1% (95% CI 24,0-36,9%) w grupie stosującej dojelitowo powlekany naproksen (n=209).

W dwóch badaniach klinicznych, podczas stosowania produktu VIMOVO przez okres 6 miesięcy, rzadziej stwierdzano występowanie uczucia dyskomfortu w nadbrzuszu, obserwując częstość występowania objawów niestrawności, w porównaniu do stosowania samego naproksenu w postaci tabletek dojelitowych. Znacząco mniejszy odsetek pacjentów przyjmujących produkt VIMOVO zakończył badanie przed czasem ze względu na wystąpienie działań niepożądanych, w porównaniu do odsetka pacjentów w grupie naproksenu (7,9% vs 12,5%); odpowiednio 4,0% i 12,0% z powodu działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym wrzodów dwunastnicy. Średni czas trwania terapii produktem VIMOVO wyniósł 152 dni, a powlekanym dojelitowo naproksenem 124 dni.

W dwóch trwających 12 tygodni badaniach u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, produkt VIMOVO (w dawce 500 mg/20 mg dwa razy na dobę) wykazał podobną skuteczność w zmniejszeniu bólu i poprawie stanu, podobny czas rozpoczęcia działania łagodzącego ból oraz zbliżony odsetek pacjentów, którzy przerwali terapię z powodu wystąpienia działań niepożądanych w porównaniu do kolekoksybu w dawce 200 mg raz na dobę.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Naproksen

W stanie stacjonarnym po podaniu produktu VIMOVO dwa razy na dobę, maksymalne stężenie naproksenu w osoczu było osiągane średnio w ciągu 3 godzin po podaniu zarówno porannej i wieczornej dawki. Czas do wystąpienia maksymalnego stężenia w osoczu był nieco dłuższy pierwszego dnia podawania i wynosił średnio 4 godziny i 5 godzin po podaniu odpowiednio porannej i wieczornej dawki.

Wykazano biorównoważność pomiędzy produktem VIMOVO i powlekanym dojelitowo naproksenem zarówno w oparciu o pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) jak i o maksymalne stężenie naproksenu w osoczu (Cmax).

Naproksen wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego, a jego biodostępność in vivo wynosi 95%.

Stężenie w stanie stacjonarnym jest osiągane w ciągu 4 do 5 dni.

Ezomeprazol

Po podaniu produktu VIMOVO dwa razy na dobę ezomeprazol jest szybko wchłaniany, a maksymalne stężenie w osoczu było osiągane po średnio 0,5-0,75 godziny po podaniu porannej i wieczornej dawki, zarówno pierwszego dnia podawania jak i podczas podawania w stanie stacjonarnym. Po zastosowaniu wielokrotnych dawek produktu VIMOVO, Cmax było 2-3 razy większe, a AUC 4-5 razy większe niż wartości obserwowane pierwszego dnia. Prawdopodobnie, częściowo jest to wynikiem zwiększonego wchłaniania, ze względu na farmakodynamiczne działanie ezomeprazolu zwiększające pH w żołądku, co prowadzi do zmniejszonego rozkładania ezomeprazolu w żołądku przez sok żołądkowy. Zmniejszenie efektu pierwszego przejścia oraz zmniejszenia klirensu układowego ezomeprazolu po podaniu wielokrotnym również przyczynia się do większego stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym (patrz Metabolizm).

Nawet jeśli zakres AUC w stanie stacjonarnym był porównywalny dla NEXIUM 20 mg raz dziennie i VIMOVO dwa razy dziennie: 292,0 - 2279,0 ng/ml i 189,0 - 2931,0 ng/ml, średnia ekspozycja produktu VIMOVO była 60% większa (CI: 1,28 - 1,93). Może to być związane z inną całkowitą dawką ezomperazolu w VIMOVO i NEXIUM (40 mg vs 20 mg). Cmax dla produktu VIMOVO było 60% dłuższy (CI: 1,27 - 2,02) co było oczekiwane dla tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

Jednoczesne podawanie z pokarmem

Podawanie produktu VIMOVO jednocześnie z pokarmem nie wpływa na stopień wchłaniania naproksenu, ale znacząco opóźnia czas wchłaniania, o około 8 godzin i zmniejsza maksymalne stężenie w osoczu o około 12%.

Podawanie produktu VIMOVO razem z pokarmem nie opóźnia wchłaniania ezomeprazolu, ale znacząco zmniejsza stopień wchłaniania, co powoduje zmniejszenie pola powierzchni pod krzywą versus krzywa czasu i maksymalnego stężenia w osoczu odpowiednio o 52% i 75%.

Podawanie produktu VIMOVO 30 minut przed spożyciem pokarmu ma jedynie minimalny lub nie ma wpływu na stopień i czas wchłaniania naproksenu a także nie ma znaczącego wpływu na szybkość lub stopień wchłaniania ezomeprazolu w porównaniu do podawania na czczo (patrz punkt 4.2).

Dystrybucja

Naproksen

Objętość dystrybucji naproksenu wynosi 0,16 l/kg. W stężeniach terapeutycznych naproksen więcej niż w 99% wiąże się z białkami. Po podaniu dawek naproksenu większych niż 500 mg/dobę obserwuje się mniej niż proporcjonalne zwiększenie stężenia w osoczu, ze względu na zwiększenie klirensu spowodowane wysyceniem wiązania z białkami po większych dawkach (średnio minimalne Css 36,5;

49,2 i 56,4 mg/l po dawce naproksenu odpowiednio 500, 1000 i 1500 mg/dobę). Aniony naproksenu

są wykrywane w mleku karmiących kobiet w stężeniu odpowiadającym około 1% maksymalnego stężenia w osoczu (patrz punkt 4.6).

Ezomeprazol

Względna objętość dystrybucji ezomeprazolu u zdrowych ochotników wynosi w stanie stacjonarnym około 0,22 l/kg masy ciała. Ezomeprazol w 97% wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Naproksen

30% naproksenu jest metabolizowane w wątrobie przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie przez CYP2C9 do 6-0-demetylowanego naproksenu. Ani lek, ani jego metabolity nie indukują enzymów metabolizujących. Zarówno naproksen jak i 6-0-demetylowany naproksen są następnie metabolizowane do sprzężonych z kwasem acyloglukoronowym metabolitów.

Ezomeprazol

Ezomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ CYP. Główna część metabolizmu odbywa się za pośrednictwem polimorficznej postaci izomeru CYP2C19, odpowiedzialnej za powstanie hydroksylowanych i demetylowanych metabolitów ezomeprazolu. Pozostała część leku jest zależna od innego, specyficznego izomeru CYP3A4, odpowiedzialnego za powstanie sulfonowej pochodnej ezomeprazolu, będącej głównym metabolitem w osoczu. Główne metabolity ezomeprazolu nie wpływają na wydzielanie soku żołądkowego.

Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu ezomeprazolu zwiększa się po podaniu wielokrotnym produktu VIMOVO. Zjawisko to jest zależne od dawki i ma charakter nieliniowej zależności dawka - AUC po podaniu wielokrotnym. Zależność od dawki i czasu wynika ze zmniejszonego efektu pierwszego przejścia oraz zmniejszenia klirensu ogólnoustrojowego, spowodowanego prawdopodobnie hamowaniem aktywności izoenzymu CYP2C19 przez ezomeprazol i (lub) jego sulfonowany metabolit. Zwiększone wchłanianie ezomeprazolu po podaniu wielokrotnym produktu VIMOVO prawdopodobnie przyczynia się do zależności od czasu i dawki (patrz: Wchłanianie).

Wydalanie

Naproksen

Po podaniu produktu VIMOVO dwa razy na dobę, średni okres półtrwania w fazie eliminacji naproksenu wynosi odpowiednio 9 godzin i 15 godzin po podaniu dawki porannnej i wieczornej i nie zmienia się po podawaniu wielokrotnym.

Klirens naproksenu wynosi 0,13 ml/min/kg. Około 95% naproksenu po podaniu którejkolwiek dawki jest wydalane w moczu głównie w postaci naproksenu (<1%), 6-0-demetylowany naproksenu (<1%) lub ich sprzężonych pochodnych (66% do 92%). Niewielkie ilości, 3% lub mniej, podanej dawki jest wydalane z kałem. U pacjentów z niewydolnością nerek może dochodzić do kumulacji metabolitów (patrz punkt 4.4).

Ezomeprazol

Po podaniu produktu VIMOVO dwa razy na dobę, średni okres półtrwania w fazie eliminacji ezomeprazolu wynosi około 1 godziny po podaniu obu dawek, porannej i wieczornej 1. dnia, a w stanie stacjonarnym średni okres półtrwania w fazie eliminacji jest nieco dłuższy (1,2-1,5 godziny).

Całkowity klirens ezomeprazolu wynosi około 17 l/godzinę po jednorazowym podaniu i około 9 l/godzinę po wielokrotnym podaniu.

Prawie 80% dawki ezomeprazolu podanego doustnie, wydalane jest w postaci metabolitów z moczem, a pozostała część z kałem. W moczu wykrywa się mniej niż 1% leku w postaci niezmienionej.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie badano farmakokinetyki produktu VIMOVO u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Naproksen: Nie badano farmakokinetyki naproksenu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Biorąc pod uwagę, że naproksen, jego metabolity i sprzężone pochodne są przede wszystkim wydalane przez nerki, istnieje możliwość kumulacji metabolitów naproksenu w przypadku niewydolności nerek. Wydalanie naproksenu jest zaburzone u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania produktu VIMOVO u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Ezomeprazol: Nie prowadzono badań oceniających stosowanie ezomeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ponieważ nerki są odpowiedzialne za proces wydalania metabolitów ezomeprazolu, a nie za eliminację leku, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy spodziewać się zmian w metabolizmie ezomeprazolu.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano farmakokinetyki produktu VIMOVO u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Naproksen: Nie badano farmakokinetyki naproksenu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Poalkoholowa marskość wątroby i prawdopodobnie także marskość z innych powodów powodują zmniejszenie całkowitego stężenia naproksenu w osoczu, ale stężenie wolnego naproksenu jest zwiększone. Wpływ tego zjawiska dotyczącego naproksenu na dawkowanie produktu VIMOVO nie jest znany, ale rozważnie jest stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Ezomeprazol: U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, metabolizm ezomeprazolu może być zaburzony. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, szybkość metabolizmu zmniejsza się, czego skutkiem jest 2-krotne zwiększenie powierzchni pola pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować produktu VIMOVO (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak specyficznych danych dotyczących farmakokinetyki produktu VIMOVO u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Naproksen: Wyniki badań wskazują, że chociaż całkowite stężenie naproksenu w osoczu jest niezmienione, wolna frakcja naproksenu jest większa u pacjentów w podeszłym wieku, jednak wolna frakcja stanowi <1% całkowitego stężenia naproksenu w osoczu. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane, chociaż jest możliwe, że zwiększenie stężenia wolnego naproksenu może być związane ze zwiększeniem odsetka działań niepożądanych po podaniu określonej dawki u niektórych pacjentów w podeszłym wieku.

Ezomeprazol: U osób w podeszłym wieku (71-80 lat) metabolizm ezomeprazolu nie zmienia się znacząco.

Osoby wolno metabolizujące z udziałem enzymu CYP2C19

Ezomeprazol: U około 3% populacji występuje brak funkcjonalnego enzymu CYP2C19, osoby te są nazywane wolnometabolizującymi. U tych osób metabolizm ezomeprazolu odbywa się prawdopodobnie głównie z udziałem enzymu CYP3A4. Po podaniu wielokrotnym, raz na dobę ezomeprazolu w dawce 40 mg, średnie wartości pola pod krzywą zależności stężenia od czasu były o około 100% większe u osób wolno metabolizujących niż u osób z aktywnym enzymem CYP2C19 (osoby szybko metabolizujące). Średnie maksymalne stężenie w osoczu było o 60% większe.

Dane te nie mają wpływu na dawkowanie produktu VIMOVO.

Płeć

Ezomeprazol: Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg ezomeprazolu średnia powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu (AUC) jest o około 30% większa u kobiet niż u mężczyzn. Nie obserwowano zależności od płci po wielokrotnym podaniu produktu raz na dobę. Dane te nie mają wpływu na dawkowanie produktu VIMOVO.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych dotyczących łącznego stosowania substancji czynnych. Brak znanych interakcji pomiędzy naproksenem i ezomeprazolem, które mogłyby wskazywać na jakiekolwiek nowe lub synergistyczne działanie farmakologiczne, farmako-toksykokinetyczne, toksykologiczne, fizyczne/ chemiczne interakcje lub problemy z tolerancją wynikające z tego połączenia.

Naproksen

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na rozwój płodu, zarodka i płodność, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Głównym zjawiskiem obserwowanym u zwierząt po podaniu dużych dawek w badaniu toksyczności po wielokrotnym podaniu doustnym były podrażnienie żołądka i jelit oraz uszkodzenie nerek, które są przypisywane zahamowaniu syntezy prostaglandyn. W badaniach około i poporodowych podanie doustne naproksenu ciężarnym samicom szczura w trzecim trymestrze ciąży powodowało trudności podczas porodu. Jest to znane działanie tej klasy leków.

Ezomeprazol

Pomostowe dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach dotyczących działania rakotwórczego przeprowadzonych na szczurach, które otrzymywały mieszaninę racemiczną zaobserwowano hiperplazję i rakowiaka komórek ECL w żołądku. Było to związane z wtórną do zmniejszenia wytwarzania kwasu solnego w żołądku przewlekłą hipergastrynemią i obserwowane po długotrwałym stosowaniu u szczurów leków zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Powidok K90

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka

Wosk Carnauba

Glicerolu monostearynian 40-55

Hypromeloza

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Makrogol 8000

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30% Metylu parahydroksybenzosan*

Polidekstroza Polisorbat 80

Propylu parahydroksybenzosan *

Sodu laurylosiarczan Tytanu dwutlenek (E 171)

Trietylu cytrynian

Tusz

Hypromeloza

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Glikol propylenowy

*te konserwanty są obecne w powlekanej otoczce i mogą znajdować się w produkcie gotowym w bardzo małej ilości, nie wykazującej aktywności.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Butelka: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Blister: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE, zawierająca środek pochłaniający wilgoć, z zakrętką z PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci lub z zakrętką z PP niezabezpieczającą przed dostępem dzieci.

Wielkość opakowania: 6, 20, 30, 60, 100, 180 lub 500 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 10, 20, 30, 60 lub 100 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB S-151 85 Sodertalje Szwecja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-09-02

25

Vimovo