+ iMeds.pl

Vinorelbine polpharma 10 mg/mlUlotka Vinorelbine polpharma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vinorelbine Polpharma, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Vinorelbine Polpharma, 50 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Vinorelbinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinorelbine Polpharma i wjakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku    Vinorelbine Polpharma

3.    Jak stosować lek Vinorelbine Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vinorelbine Polpharma

6.    Inne informacje

I. CO TO JEST LEK VINORELBINE POLPHARMA IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Winorelbina należy do grupy leków znanych jako alkaloidy barwinka (Vinca), które są stosowane w leczeniu nowotworów.

Lek Vinorelbine Polpharma został przepisany przez lekarza do leczenia zaawansowanego raka piersi lub szczególnej postaci raka płuc (niedrobnokomórkowy rak płuca).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VINORELBINE POLPHARMA Lek Vinorelbine Polpharma nie zostanie podany, jeśli:

•    u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka

•    u pacjenta występuje lub wystąpiło ostatnio ciężkie zakażenie lub bardzo mała liczba krwinek białych (neutropenia)

•    u pacjenta występuje ostry spadek liczby płytek krwi

•    pacjentka jest w ciąży

•    pacjentka karmi piersią

•    pacjentka w wieku rozrodczym nie stosuje skutecznej antykoncepcji

•    u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby nie spowodowana nowotworem

•    jednocześnie ze szczepionką przeciwko żółtej gorączce.

Ten lek przeznaczony jest tylko do podawania dożylnego i nie może być wstrzykiwany do kręgosłupa. Należy zachować szczególną ostrożność stosując winorelbinę, jeśli:

♦    u pacjenta występowała choroba serca, w tym związana z niedostarczaniem krwi do serca (choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa)

•    pacjent otrzymuje radioterapię i obszar leczenia obejmuje wątrobę

•    u pacjenta występują oznaki i objawy sugerujące zakażenie (takie jak gorączka, dreszcze, zapalenie gardła), należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, który zleci wykonanie koniecznych badań

•    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby

•    u pacjenta konieczne jest podanie szczepionki. Należy poinformować lekarza prowadzącego przed przyjęciem szczepienia.

•    Pacjent przyjmuje lek przeciwnowotworowy nazywany mitomycynąC.

Winorelbina nie może dostać się do oczu, ponieważ istnieje ryzyko ciężkiego podrażnienia oka, a nawet owrzodzenia rogówki. Jeśli roztwór winorelbiny dostanie się do oczu, należy je przepłukać dużą ilością soli fizjologicznej i natychmiast skontaktować się z okulistą.

Mężczyźni i kobiety leczeni winorelbiną powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia. Zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni przeczytać zamieszczoną niżej informację dotyczącą ciąży i karmienia piersią.

Przed każdym podaniem winorelbiny pobierana będzie krew w celu badania jej składników. Jeśli wyniki badań są niezadowalające, leczenie zostanie odłożone oraz zostaną przeprowadzone kolejne badania do czasu powrotu wyników do wartości prawidłowych.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania następujących leków:

•    innych leków wpływających na czynność szpiku kostnego, np. leków przeciwnowotworowych

•    karbamazepiny, fenytoiny i fenobarbitalu (leki stosowane w padaczce)

•    antybiotyków takich jak ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna

•    ziele dziurawca {Hypericum perforatum)

•    ketokonazolu i itrakonazolu (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych)

•    leków przeciwwirusowych do leczenia zakażeń HIV np. rytonawir (inhibitory proteazy HIV)

•    nefazodonu (lek stosowany w leczeniu depresji)

•    cyklosporyny i takrolimusu (leki zmniejszające aktywność układu odpornościowego)

•    werapamilu, chinidyny (leki stosowane w leczeniu chorób serca)

•    innych leków przeciwnowotworowych np. mitomycyny C, cisplatyny

•    leków rozrzedzających krew, np. warfaryny

•    szczepionki przeciw żółtej gorączce i innych żywych szczepionek.

Ciąża i karmienie piersią

Winorelbina nie powinna być stosowana w okresie ciąży, ponieważ może powodować ciężkie wady u płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia. W razie zajścia w ciążę powinny natychmiast o tym poinformować lekarza. Jeśli kobieta jest w ciąży lub zajdzie w ciążę podczas stosowania winorelbiny, zaleca się wykonanie badań genetycznych.

Mężczyźni podczas leczenia winorelbiną i w okresie 6 miesięcy po zakończeniu leczenia powinni unikać poczęć dzieci. Istnieje również ryzyko, że leczenie winorelbiną spowoduje niepłodność u mężczyzn, dlatego może być potrzebne poszukanie porady w celu przechowywania spermy przed rozpoczęciem leczenia winorelbiną

Należy przerwać karmienie piersią przed rozpoczęciem leczenia winorelbiną gdyż nie wiadomo czy przenika ona do mleka matki i nie będzie miała wpływu na dziecko.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VINORELBINE POLPHARMA

Lek Vinorelbine Polpharma będzie podawany pod kontrolą lekarza specjalizującego się w tego typu leczeniu.

Dawkowanie winorelbiny zależy od schorzenia, w którym ma być zastosowane leczenie, odpowiedzi na leczenie i innych podawanych leków. Przed, podczas i po leczeniu pacjenta jego ogólny stan zdrowia i odpowiedź na leczenie będą dokładnie obserwowane.

Zwykle stosowana dawka winorelbiny wynosi 25 do 30 mg na m2 powierzchni ciała, raz w tygodniu.

Koncentrat winorelbiny powinien być rozcieńczony roztworem chlorku sodu lub glukozy i podawany dożylnie we wstrzyknięciu przez 5 do 10 minut lub w postaci infuzji (wlew kroplowy) przez 20 do 30 minut. Po podaniu roztworu leku, zostanie podany roztwór chlorku sodu w celu przepłukania żyły.

Dawka zostanie zmniejszona w przypadku poważnych problemów z wątrobą.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie zostały ustalone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vinorelbine Polpharma

Ponieważ lek będzie podawany w szpitalu, jest mało prawdopodobne, aby został podany w za małej lub zbyt dużej ilości, należy jednak powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli coś u pacjenta budzi niepokój.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vinorelbine Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lekarz omówi to z pacjentem i wyjaśni potencjalne ryzyko i korzyści z leczenia.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na winorelbinę, w tym wysypka skórna i trudności w oddychaniu. Są one ciężkie i wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Personel szpitalny będzie ściśle monitorował stan pacjenta podczas leczenia. Należy natychmiast go poinformować, jeśli zauważy się jakiekolwiek z tych działań niepożądanych.

Pomiędzy infuzjami produktu Vinorelbine Polpharma mogą wystąpić następujące działania niepożądane, a częstość ich występowania może się różnić w zależności od połączeń otrzymywanych leków:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

•    zmniejszenie liczby czerwonych (niedokrwistość) lub białych krwinek (które są ważne w zwalczaniu zakażenia)

•    gorączka: w przypadku jej wystąpienia należy natychmiast poinformować lekarza

•    zaburzenia żołądkowe w tym nudności, wymioty i biegunka, zaparcie

•    zapalenie śluzówki jamy ustnej

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub przełyku

•    brak apetytu (jadłowstręt), podwyższone enzymy wątrobowe (dlatego jest konieczne regularne wykonywanie badań krwi)

•    wypadanie włosów, zmęczenie

•    w miejscu wstrzyknięcia: ból, zapalenie żyły, zmiana zabarwienia skóry, zaczerwienienie skóry.

Często (u mniej niż u 1 na 10 osób, lecz u więcej niż 1 na 100 osób)

•    zakażenia

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (może to powodować zwiększoną skłonność do krwawień i siniaków)

•    odczuwanie drętwienia lub mrowienia

•    zanik niektórych odruchów, sporadycznie zmieniona zdolność czucia

•    zadyszka, bóle stawów i mięśni

•    podwyższone stężenie kreatyniny we krwi

•    reakcje skórne.

Niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 osób, lecz u więcej niż 1 na 1000 osób)

•    zatrucie krwi (w bardzo rzadkich przypadkach kończące się śmiercią).

Rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 osób, lecz u więcej niż 1 na 10 000 osób)

•    niskie stężenie sodu we krwi

•    osłabienie nóg

•    zapalenie trzustki

•    porażenie jelit

•    dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), zawał serca, zmiany w elektrokardiogramie

•    ból żuchwy

•    jakiekolwiek wynaczynienie może powodować reakcje w miejscu podania, które rzadko powodują martwicę (śmierć komórek i (lub) tkanek).

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Zespół SIADH (nieprawidłowe wydzielanie hormonu wazopresyny), który może powodować objawy takie jak zwiększenie masy ciała, nudności, wymioty, skurcze mięśni, dezorientację i drgawki

•    zespół Guillain-Barre'a (zapalenie nerwów obwodowych, które może powodować osłabienie)

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VINORELBINE POLPHARMA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Vinorelbine Polpharma

•    Substancją czynną leku jest winorelbina (w postaci winianu).

Każda fiolka 1 ml zawiera całkowitą ilość winorelbiny 10 mg.

Każda fiolka 5 ml zawiera całkowitą ilość winorelbiny 50 mg.

•    Inne składniki leku to wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwali.

Jak wygląda lek Vinorelbine Polpharma i co zawiera opakowanie

Vinorelbine Polpharma koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest to przezroczysty, bezbarwny roztwór o pH 3,3 do 3,8 i osmolamości 47 mOsm/kg.

Zawartość opakowania

1 ml lub 5 ml koncentratu w fiolkach szklanych z korkiem gumowym laminowanym żywicą fluorowaną oraz aluminiowym zamknięciem.

Wielkości opakowań: 1 lub 10 fiolek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Vinorelbine

Bułgaria

Vinorelbine Polpharma

Czechy

Vinorelbine Polpharma 10 mg/ml Vinorelbine Polpharma 50 mg/5 ml

Estonia

Vinorelbine Polpharma

Węgry

Vinorelbine Polpharma

Łotwa

Vinorelbine Polpharma 10 mg/ml koncentrâts infuziju S^Iduma pagatavosanai Vinorelbine Polpharma 50 mg/5 ml koncentrâts infuziju Skïduma pagatavosanai

Litwa

Vinorelbine Polpharma 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui Vinorelbine Polpharma 50 mg/5 ml koncentratas infuziniam tirpalui

Rumunia

Vinorelbine Polpharma 10 mg/ml Vinorelbine Polpharma 50 mg/5 ml

Słowacja

Vinorelbine Polpharma 10 mg/ml Vinorelbine Polpharma 50 mg/5 ml

Data zatwierdzenia ulotki:

PONIŻSZE INFORMACJE PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO LUB PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA:

Należy zapoznać się z Chatakterystyką Produktu Leczniczego w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktu.

Usuwanie i przygotowanie leku do stosowania

Roztwory preparatów cytotoksycznych przeznaczonych do wstrzykiwań muszą być sporządzane wyłącznie przez specjalistyczny przeszkolony personel posiadający wiedzę na temat używanych produktów, w warunkach gwarantujących ochronę środowisk, a w szczególności ochronę personelu przygotowującego leki. Do tego celu powinno być przeznaczone oddzielne pomieszczenie. W pomieszczeniu tym nie wolno palić tytoniu, jeść i pić.

Personel powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony, szczególnie fartuchy z rękawami, ochronne maski, nakrycia głowy, okulary ochronne, jałowe rękawice jednorazowego użytku, materiały ochronne do przykrycia powierzchni roboczej oraz torby na odpadki.

Strzykawki i zestawy do infuzji i płukania powinny być podłączane ostrożnie, aby uniknąć wycieku (zaleca się stosowanie złączy typu Luer-lock).

Należy wytrzeć to, co uległo wylaniu lub przeciekło.

Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu roztworu z oczami.

W przypadku kontaktu roztworu produktu z oczami należy natychmiast, dokładnie przemyć oczy solą fizjologiczną.

W przypadku podrażnienia należy skontaktować się z okulistą.

W przypadku kontaktu ze skórą, miejsce kontaktu należy dokładnie umyć wodą.

Po przygotowaniu produktu do podania należy dokładnie wyczyścić całą powierzchnię, na której przygotowywano roztwór oraz umyć ręce i twarz.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub użyte materiały należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Niezgodności

Winorelbiny nie należy rozpuszczać w roztworach alkalicznych (ryzyko wytrącania).

Ponieważ nie przeprowadzono badań zgodności produktu leczniczego nie wolno mieszać go z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem wymienionych w punkcie „Rozcieńczanie i podawanie”.

Nie występują niezgodności pomiędzy winorelbinąi fiolkami ze szkła, workami z PCW, fiolkami polietylenowymi lub strzykawkami z propylenu.

Rozcieńczanie i podawanie

Winorelbinę należy podawać tylko dożylnie i po rozcieńczeniu.

Winorelbina może być podawana w powolnym bolusie (5-10 minut) po rozcieńczeniu w 20-50 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po podaniu żyłę zawsze należy przepłukać, podając infuzję z co najmniej 250 ml roztworu izotonicznego (0,9% roztworu chlorku sodu).

Jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem iniekcji upewnić się, że kaniula została prawidłowo umieszczona w żyle. Jeśli winorelbina przenika do otaczających tkanek podczas podania dożylnego, może wystąpić

znaczące podrażnienie. W takim przypadku, iniekcję należy przerwać, żyłę przepłukać roztworem soli fizjologicznej, a resztę dawki podać do innej żyły.

ł

Wydaliny i wymioty muszą być starannie sprzątane, z zachowaniem ostrożności.

Przech owywan ie

Jako produkt do.sprzedaży: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Po otwarciu: Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po pierwszym przełamaniu fiolki.

Po rozcieńczeniu: Stabilność fizyczna i chemiczna rozcieńczonego roztworu w zalecanych roztworach do infuzji została potwierdzona w ciągu 24 godzin w temperaturze 2 - 8°C i 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór powinien być zużyty natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu ponosi użytkownik, z tym, że normalnie czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C, chyba, że rekonstytucja miała miejsce w kontrolowanych i zwahdowanych warunkach z zachowaniem pełnej aseptyki.

Vinorelbine Polpharma

Charakterystyka Vinorelbine polpharma

I

. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO70

L NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vinorelbine Polpharma, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka I ml zawiera całkowitą ilość winorelbiny Yinorelbinum (w postaci winianu) 10 mg. I ml zawiera 10 mg winorelbiny (w postaci winianu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór o pH 3,3 do 3,8 i osmolarności 47 mOsm/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

W monoterapii lub poi ¡chemioterapii pierwszego rzutu III lub IV stadium niedrobnokomórkowego raka płuca.

Leczenie zaawansowanego raka piersi III i IV stadium nawracającego po leczeniu lub opornego na leczenie schematem zawierającym antracykliny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do podawania w infuzji dożylnej.

Produkt leczniczy Vinorelbine Polpharma należy podawać we współpracy z lekarzem mającym znaczne doświadczenie w leczeniu cytostatykami.

Stosowanie dooponowe jest przeciwwskazane.

Instrukcje dotyczące rozcieńczenia produktu przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Produkt leczniczy Vinorelbine Polpharma może być podawany w powolnym bolusie (przez 5-10 minut) po rozcieńczeniu w 20-50 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po zakończeniu podawania zawsze należy przepłukać żyłę, podając infuzję z co najmniej 250 ml izotonicznego roztworu.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

W monoterapii zwykle podaje się dawkę 25-30 mg/m2 pc., raz na tydzień. W polichemioterapii schemat leczenia jest określony protokołem. Można stosować zwykłą dawkę (25-30 mg/m2 pc.), ale częstość podawania należy zmniejszyć, np. dawka podawana 1. i 5. dnia co trzeci tydzień lub dawka podawana 1. i 8. dnia co trzeci tydzień, w zależności od schematu dawkowania.

Zaawansowany rak piersi lub rak piersi z przerzutami:

Zwykle podaje się dawkę 25-30 mg/m2 pc., raz na tydzień.

Maksymalna tolerowana dawka w jednym podaniu: 35,4 mg/kg/m2 pc.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Vinorelbine Polpharma u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności: patrz punkt 5.1.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się ostrożność i uważne monitorowanie parametrów hematologicznych. Może zachodzić konieczność zmniejszenia dawki (patrz punkt 4.4 oraz 5.2).

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt

5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmniejszenia dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Dooponowe podawanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane.

Nadwrażliwość na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka (Vinca).

Liczba granulocytów obojętnochłonnych <1,5 x 109/l lub ciężkie, trwające lub ostatnio przebyte zakażenie (w ciągu 2 tygodni).

Liczba płytek krwi mniejsza niż 7,5 x 10,0/l.

Ciąża.

Karmienie piersią należy przerwać podczas leczenia winorelbiną (patrz punkt 4.6).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby niezwiązane z procesem nowotworowym.

Kobiety w wieku rozrodczym nie stosujące skutecznej antykoncepcji (patrz punkt 4.4 i 4.6). Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej gorączce (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wyłącznie do podawania dożylnego.

Produkt leczniczy Vinorelbine Polpharma należy podawać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii.

Leczenie powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą parametrów hematologicznych (określenie stężenia hemoglobiny, liczby leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi należy wykonać przed każdą nową infuzją), ponieważ zahamowanie czynności układu krwiotwórczego stanowi główne ryzyko podczas leczenia winorelbiną.

Neutropenia, która się nie kumuluje i najniższą wartość (nadir) osiąga pomiędzy 7. a 14. dniem leczenia, ustępuje szybko w ciągu 5-7 dni, jest głównym działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę. Jeśli liczba granulocytów obojętnochłonnych jest mniejsza niż 1,5 x 109/l i (lub) liczba płytek krwi jest mniejsza niż 7,5 x 10lo/l, należy odłożyć leczenie aż do powrotu prawidłowych wartości.

Jeśli u pacjenta występują objawy obiektywne lub subiektywne przypominające zakażenie, należy niezwłocznie wykonać badania.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w wywiadzie.

Nie zostało opisane znaczenie kliniczne zaburzeń eliminacji produktu przez wątrobę. Dlatego też, nie można zalecić dokładnych wytycznych dotyczących dawkowania. Jednakże, największa dawka stosowana u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby podczas badań farmakokinetycznych wynosiła 20 mg/m2 pc. (patrz punkt 5.2). U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby zaleca się ostrożność i uważne monitorowanie parametrów hematologicznych. Może być również konieczne zmniejszenie dawki (patrz punkty 4.2 i 4.3).

Nie należy stosować produktu leczniczego Vinorelbine Polpharma w leczeniu skojarzonym z radioterapią, jeśli pole napromieniania obejmuje wątrobę.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Vinorelbine Polpharma z oczami; istnieje ryzyko ciężkiego podrażnienia, a nawet owrzodzenia rogówki, jeśli produkt zostanie rozpylony pod ciśnieniem. W takim przypadku należy natychmiast dokładnie przepłukać oczy solą fizjologiczną i skontaktować się z okulistą.

Produkty silnie hamujące lub indukujące CYP3 A4 mogą zaburzać stężenie winorelbiny, dlatego też zaleca się ostrożność (patrz punkt 4.5).

Zasadniczo nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego w skojarzeniu z żywymi, atenuowanymi szczepionkami, fenytoiną i itrakonazolem.

Informacje dotyczące ciąży, karmienia piersią i płodności - patrz punkt 4.6.

Należy rozważyć podjęcie działań profilaktycznych, aby uniknąć ryzyka skurczu oskrzeli -zwłaszcza w leczeniu skojarzonym z mitomycynąC. Pacjentów ambulatoryjnych należy poinformować, że w razie duszności należy poinformować lekarza.

Ze względu na niewielkie wydalanie przez nerki, nie ma podstaw farmakokinetycznych do zmniejszenia dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Jest prawdopodobne, że leczenie skojarzone winorelbinąi innymi produktami leczniczymi toksycznymi dla szpiku może zwiększać działania niepożądane hamowania czynności szpiku kostnego.

CYP3 A4 jest głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie winorelbiny, a leczenie skojarzone z produktami silnie indukującymi CYP3A4 (takimi jak fenytoiną, fenobarbital, ryfampicyna, karbamazepina, Hypericumperforatum) lub hamującymi (takimi jak itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy HIV, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon) może powodować, że ten izoenzym zaburza stężenie winorelbiny (patrz punkt 4.4). Winorelbina jest substratem dla P-glikoproteiny i leczenie skojarzone z innymi produktami, które hamują (np. rytonawirem, klarytromycyną cyklosporyną werapamilem, chinidyną) lub indukują (patrz lista produktów indukujących CYP3A4 podana powyżej) to samo białko transportowe może zaburzać stężenie winorelbiny.

Leczenie skojarzone winorelbinąi cisplatyną(bardzo często stosowane połączenie) nie wykazało interakcji w odniesieniu do parametrów farmakologicznych winorelbiny. Jednakże, u pacjentów leczonych winorelbiną i cisplatyną występowanie granulocytopenii zgłaszano częściej, niż u pacjentów otrzymujących winorelbinę w monoterapii.

Leczenie skojarzone alkaloidami barwinka i mitomycynąC może zwiększać ryzyko działania toksycznego na płuca, w tym skurczu oskrzeli (patrz także punkt 4.4 i 4.8).

Ze względu na zwiększone ryzyko zakrzepicy, w przypadku chorób nowotworowych częste jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego. Duża zmienność wewnątrzosobnicza dotycząca krzepnięcia krwi podczas chorób i możliwość występowania interakcji pomiędzy doustnymi produktami przeciwzakrzepowymi i chemioterapią przeciwnowotworową wymagają w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu doustnych produktów przeciwzakrzepowych, zwiększenia częstości wykonywania oznaczeń wskaźnika INR (ang. International Normalised Ratio).

Przeciwwskazane jest stosowanie podczas leczenia szczepionki przeciwko żółtej gorączce, ze względu na potencjalne ryzyko śmiertelnej, ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej.

Stosowanie żywych, atenuowanych szczepionek (poza szczepionką przeciwko żółtej gorączce) nie jest zalecane, ze względu na ryzyko choroby ogólnou strój owej z możliwością zgonu pacjenta. Ryzyko jest zwiększone u pacjentów z istniejącą immunosupresją z powodu choroby podstawowej. Jeśli istnieje, należy stosować, szczepionkę inaktywowaną (Poliomyelitis - ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego).

Fenytoina: nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Istnieje ryzyko zaostrzenia drgawek z powodu zmniejszenia wchłaniania żołądkowo-jelitowego fenytoiny czy ryzyko zwiększenia toksyczności lub zmniejszenia skuteczności winorelbiny z powodu zwiększonego metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę.

Itrakonazol: ze względu na potencjalne nasilenie neurotoksyczności nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Cyklosporyna, takrolimus: należy wziąć pod uwagę nadmierną immunosupresję z ryzykiem rozrostu limfatycznego.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Dane dotyczące stosowania winorelbiny u kobiet w ciąży są niewystarczające. W badaniach reprodukcji na zwierzętach winorelbina, powodowała zgony zarodków i płodów i działała teratogennie. Nie należy stosować tego produktu podczas ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym w trakcie leczenia produktem Vinorelbine Polpharma powinny stosować skuteczną antykoncepcję, a w przypadku zajścia w ciążę, powinny poinformować lekarza. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia, należy poinformować pacjentkę o ryzyku dla nienarodzonego dziecka i uważnie kontrolować przebieg ciąży. Należy również rozważyć możliwość skorzystania z poradnictwa genetycznego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy winorelbina przenika do mleka kobiet karmiących. Przed rozpoczęciem leczenia produktem Vinorelbine Polpharma należy zaprzestać karmienia piersią.

Płodność

Winorelbina może mieć działanie genotoksyczne, dlatego też doradza się mężczyznom, którzy są leczeni winorelbiną, aby zrezygnowali z poczęć dzieci w czasie trwania leczenia i do 6 miesięcy (minimum 3 miesiące) po jego zakończeniu. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować podczas leczenia skuteczną metodę antykoncepcji. Po leczeniu winorelbiną istnieje ryzyko trwałej niepłodności, dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o ewentualnej możliwości konserwacji nasienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże, biorąc pod uwagę występowanie niektórych działań niepożądanych (patrz punkt 4.8), pacjenci leczeni produktem Vinorelbine Polpharma powinni zachować ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

Działanie toksyczne na szpik kostny i objawy żołądkowo-jelitowe są najczęściej występującymi i istotnymi działaniami niepożądanymi winorelbiny stosowanej w monoterapii i polichemioterapii.

W chemioterapii winorelbiną w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi należy wziąć pod uwagę, że wymienione poniżej działania niepożądane mogą występować częściej i być bardziej nasilone niż podczas i po zakończeniu monoterapii. Ponadto, należy wziąć pod uwagę dodatkowe specyficzne działania niepożądane innych produktów leczniczych.

Częstość występowania:

Bardzo często (> 1 /10),

Często (>1/100, <1/10),

Niezbyt często (>1/1000, <1/100),

Rzadko (>10 000, <1/1000),

Bardzo rzadko (<1/10 000), w tym pojedyncze przypadki

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Neutropenia, niedokrwistość Często

Małopłytkowość, gorączka z neutropenią, posocznica neutropeniczna z potencjalnym zgonem

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

Reakcje alergiczne (reakcje skórne, reakcje oddechowe)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Ciężka hiponatremia Bardzo rzadko

Zespół nieadekwatnego wydzielania ADH (hormonu antydiuretycznego) (zespół SIADH)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zaparcia (patrz również „Zaburzenia żołądka i jelit"), utrata głębokich odruchów ścięgnistych

Często

Parestezja, zaburzenia neuroczuciowe i neuroruchowe

Rzadko

Osłabienie kończyn dolnych, niedrożność porażenna jelita (patrz także „Zaburzenia żołądka i jelit")

Bardzo rzadko Zespół Guillain-Barre’a

Zaburzenia serca

Rzadko

Choroba niedokrwienna serca jak dławica piersiowa, przejściowe zmiany w elektrokardiogramie, zawał serca

Bardzo rzadko

Tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, skurcz oskrzeli. Rzadko

Śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Zaparcie (patrz także „Zaburzenia układu nerwowego"), nudności, wymioty, biegunka,

zapalenie jamy ustnej, zapalenie przełyku, jadłowstręt

Rzadko

Zapalenie trzustki, niedrożność porażenna jelit (patrz także „Zaburzenia układu nerwowego")

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

Nieprawidłowe wartości parametrów czynności wątroby (zwiększenie stężenia bilirubiny całkowitej, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często Łysienie

Często

Reakcje skórne Rzadko

Uogólnione reakcje skórne

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból mięśni, ból stawów

Rzadko Ból żuchwy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zwiększenie stężenia kreatyniny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Zmęczenie, gorączka, bóle o różnym umiejscowieniu, astenia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, przebarwienie w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko

Martwica w miejscu wstrzyknięcia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Posocznica (bardzo rzadko kończąca się śmiercią)

Stopień toksyczności (G) według klasyfikacji WHO Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zwykle mogą występować zakażenia, głównie z powodu zahamowania czynności szpiku.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Toksycznością ograni czającą stosowanie leku jest depresja szpiku kostnego, która manifestuje się w szczególności jako: neutropenia (Gl: 9,7%, G2: 15,2%, G3: 24,3%, G4: 27,8%), która jest odwracalna w ciągu 5-7 dni i nie kumuluje się; liczba granulocytów obojętnochłonnych jest zazwyczaj najmniejsza 7-14 dni po podaniu.

Może wystąpić neutropenia z gorączką i posocznica neutropeniczna, która w niektórych przypadkach (1,2%) kończy się zgonem.

Może wystąpić niedokrwistość (Gl-2: 61,2%, G3-4: 7,4 % w monoterapii) i trombocytopenia (Gl-2: 5,1%, G3-4: 2,5% w monoterapii), ale rzadko o ciężkim przebiegu.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częste reakcje alergiczne (reakcje skórne, reakcje oddechowe).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Opisywano rzadkie przypadki występowania ciężkiej hiponatremii i bardzo rzadkie zespołu SIADH (zespół nieadekwatnego wydzielania ADH).

Zaburzenia układu nerwowego Obwodowy układ nerwowy

Zaburzenia neurologiczne ograniczają się zazwyczaj do osłabienia głębokich odruchów ścięgnistych. Mogą wystąpić ciężkie parestezje, zaburzenia neuroczuciowe i neuroruchowe (Gl: 17,2%, G2: 3,6%, G3: 2,6%, G4: 0,1%). Bardzo rzadko zespół Guillaina-Barre'a.

Po długotrwałym leczeniu obserwowano osłabienie kończyn dolnych. Objawy te są zazwyczaj przemijające.

Autonomiczny układ nerwowy

Głównym objawem jest zaparcie spowodowane postępującym porażeniem jelitowym (Gl: 16,9%,

G2: 4,9%, G3: 2%, G4: 0,7%), ale rzadko przechodzą w niedrożność porażenną jelit (patrz także "Zaburzenia żołądkowo-j elito we"). Występowanie takich zaburzeń może się zwiększyć, gdy winorelbina jest stosowana z innymi cytostatykami.

Zaburzenia serca

Chorobę niedokrwienną serca (dławica piersiowa i (lub) przejściowe zmiany w elektrokardiogramie, zawał serca) zanotowano w rzadkich przypadkach.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Tak, jak inne alkaloidy barwinka, winorelbina może powodować duszność i skurcz oskrzeli.

Zgłaszano rzadkie przypadki występowania śródmiąższowej choroby płuc, szczególnie u pacjentów leczonych winorelbinąw skojarzeniu z mitomycyną.

Zaburzenia żołądka i jelit

Obserwuje się bardzo często nudności i wymioty (Gl: 19,9 %, G2: 8,3 %).

Ciężkie nudności i wymioty mogą występować często (G3:l,9 %, G4: 0,3 %). Częstość występowania nudności i wymiotów może się zwiększyć, gdy winorelbina jest stosowana z innymi cytostatykami. Leczenie przeciwwymiotne może zmniejszyć częstość ich występowania.

Zaparcia i niedrożność porażenna jelit (patrz także: Autonomiczny układ nerwowy). Leczenie może zostać wznowione po przywróceniu prawidłowej czynności jelit.

Może wystąpić zapalenie jamy ustnej jak również biegunka (Gl: 7,6 %, G2: 3,6 %, G3: 0,7 %, G4: 0,1 %) oraz zapalenie trzustki. Biegunka o ciężkim przebiegu występuje rzadko.

Bardzo często występuje anoreksja (Gl-2: 14%, G3: 1%).

Opisywano rzadkie przypadki zapalenia trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Opisywano przemijające zwiększenie parametrów czynności wątroby bez objawów klinicznych: całkowitego stężenia bilirubiny, aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często może występować łagodne łysienie, które może się nasilić, jeśli leczenie jest kontynuowane (Gl-2: 21%, G3-4: 4,1% w monoterapii). Często winorelbina może powodować reakcje skórne, a w rzadkich przypadkach uogólnione reakcje skórne.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

U pacjentów leczonych winorelbiną donoszono o przypadkach bólów stawów włącznie z bólem żuchwy oraz bólów mięśniowych.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często obserwowano zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

U pacjentów leczonych winorelbiną mogą występować: zmęczenie, astenia, gorączka i bóle o różnym umiejscowieniu, takie jak bóle w klatce piersiowej i ból w obrębie guza.

Reakcje w miejscu podania mogą obejmować: rumień, piekący ból, przebarwienie żyły i miejscowe zapalenie żyły (G1: 12,3%, G2: 8,2%, G3: 3,6%, G4: 0,1% w monoterapii). Tak jak inne alkaloidy barwinka winorelbina ma działanie powodujące pęcherze. W rzadkich przypadkach obserwowano miejscową martwicę wskutek wynaczynienia. To działanie niepożądane mogą zostać ograniczone przez prawidłowe ułożenie kaniuli dożylnej lub cewnika i wstrzyknięcie w bolusie, po którym następuje obfite przepłukanie żyły po wstrzyknięciu.

4.9 Przedawkowanie

Są doniesienia o wypadkach przypadkowego ostrego przedawkowania u ludzi:

Takie przypadki mogą prowadzić do hipoplazji szpiku kostnego i są niekiedy związane z zakażeniem, gorączką oraz niedrożnością porażennąjelita. Zwykle wdrażane jest leczenie podtrzymujące według uznania lekarza takie, jak przetoczenie krwi lub podanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Nie jest znane antidotum.

Ponieważ nie istnieje specyficzne antidotum dla przedawkowania winorelbiny podanej dożylnie, w przypadku przedawkowania konieczne jest leczenie objawowe, np.:

-    Ciągła kontrola czynności życiowych i uważne monitorowanie pacjenta

-    Codzienna kontrola morfologii krwi obwodowej, aby spostrzec konieczność przetoczenia krwi, podania czynnika wzrostu i dostrzec konieczność zastosowania intensywnej terapii i zminimalizowania ryzyka zakażenia

-    Środki zapobiegawcze lub do leczenia niedrożności porażennej

-    Kontrola układu krążenia oraz czynności wątroby

-    W przypadku powikłań spowodowanych zakażeniem może być konieczne zastosowanie antybiotyku o szerokim spektrum działania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:    Alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi

KodATC:    L01CA04

Winorelbina jest przeciwnowotworową substancją czynną z rodziny alkaloidów barwinka, ale w przeciwieństwie do wszystkich innych alkaloidów barwinka, katarantynowa część winorelbiny została poddana strukturalnej modyfikacji. Na poziomie cząsteczkowym zaburza ona dynamiczną równowagę tubuliny w mikrotubulamym układzie komórki.

Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny i wiąże się preferencyjnie z mikrotubulami mitotycznymi, wpływając na aksonalne mikrotubule tylko w dużym stężeniu. Indukcja spiralizacji tubuliny jest mniejsza, niż pod wpływem winkrystyny. Winorelbina blokuje mitozę w fazie G2-M, powodując śmierć komórki w interfazie lub następnej mitozie.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania winorelbiny u dzieci nie zostały ustalone. Dane z jednoramiennego badania klinicznego u 46 dzieci z nawracającymi guzami litymi, w tym mięsakiem prążkowano-komórkowym/mięsakiem niezróżnicowanym, nerwiakiem niedojrzałym i guzami OUN, w dawkach podobnych do stosowanych u dorosłych nie wykazały aktywności o znaczeniu klinicznym. Toksyczność była podobna do zanotowanej u osób dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym w bolusie lub infuzji, stężenie winorelbiny w surowicy można opisać za pomocą trzech krzywych wykładniczych wydalania. Końcowa faza wydalania odzwierciedla długi okres półtrwania, większy niż 40 godzin. Całkowity klirens winorelbiny jest duży (0,97-1,26 1/h/kg). Substancja czynna jest szeroko rozprowadzana w organizmie z objętością dystrybucji w zakresie 25,4-

40,1 1/kg. Penetracja winorelbiny do tkanki płucnej jest znaczna, ze stosunkiem stężenia tkanka/osocze większym od 300 w badaniu obejmującym biopsję chirurgiczną. Stopień wiązania z białkami osocza jest mały (13,5%), ale stopień wiązania z płytkami krwi jest duży (78%). Farmakokinetyka wykazywała liniowość po podaniu dożylnym winorelbiny do dawki 45 mg/m2.

Winorelbina jest metabolizowana głównie przez CYP3A4 cytochromu P450. Wszystkie metabolity zostały zidentyfikowane i nie wykazują aktywności z wyjątkiem 4-O-deacety łowi norę lbiny, która jest głównym metabolitem we krwi.

Wydalanie nerkowe jest małe (<20% dawki). U ludzi odkryto niewielkie stężenia deacety Iow i norę lbiny, ale winorelbina jest zasadniczo wykrywana w niezmienionej postaci w moczu. Wydalanie substancji czynnej następuje głównie poprzez drogi żółciowe i składa się z metabolitów oraz głównie z niezmienionej winorelbiny.

Nie badano wpływu zaburzeń czynności nerek na dystrybucję winorelbiny, pomimo to nie jest wskazane zmniejszenie dawki z powodu niewielkiego wydalania przez nerki. U pacjentów z przerzutami do wątroby zmiany wystąpiły tylko w średnim klirensie, kiedy zajęte było powyżej 75% wątroby. U 6 pacjentów z nowotworem i z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina <2 x norma i aminotransferazy <5 x norma) leczonych dawką do 25 mg/m“ powierzchni ciała i u 8 pacjentów z nowotworem i z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (bilirubina >2x norma i (lub) aminotransferazy > 5x norma) leczonych dawką do 20 mg/m2 powierzchni ciała - średni całkowity klirens w tych dwóch grupach był podobny do poziomu u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. Tym niemniej dane te mogą być niereprezentatywne dla pacjentów ze zmniejszoną zdolnością wątroby do wydalania leku i dlatego zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz wymagany jest dokładny monitoring parametrów hematologicznych (patrz 4.2 i 4.4).

Udokumentowano, że istnieje ścisła zależność pomiędzy ekspozycją krwi a zmniejszeniem liczby leukocytów lub leukocytów wielojądrzastych.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości mutagenne i działanie rakotwórcze

W badaniach przeprowadzonych u zwierząt winorelbina indukowała powstawanie aneuploidów i poliploidów. Można ocenić, że u ludzi winorelbina może również wykazywać działanie genotoksyczne (powstawanie aneuploidów i poliploidów). Wyniki badań nad działaniem rakotwórczym u myszy i szczurów były negatywne, ale badano tylko małe dawki.

Badania toksyczności reprodukcyjnej

Podczas badań dotyczących wpływu na reprodukcję przeprowadzonych u zwierząt działanie było obserwowane po podaniu dawek subterapeutycznych. Zaobserwowano toksyczny wpływ na zarodek i płód, taki jak zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego i opóźnienie kostnienia.

Działanie teratogenne (zlewanie się kręgów, brak żeber) było obserwowane po dawkach toksycznych dla matek. Ponadto, spermatogeneza oraz wydzielanie gruczołu sterczowego i pęcherzyków nasiennych były zmniejszone, ale płodność u szczurów nie była zmniejszona.

Badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa

Badania farmakologiczne dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzone u psów i małp nie wykazały żadnych działań niepożądanych na układ sercowo-naczyniowy.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Vinorelbine Polpharma nie należy rozcieńczać roztworami o odczynie zasadowym (ryzyko wytrącania).

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi poza podanymi w punkcie

6.6.


6.3    Okres ważności

Oryginalne opakowanie 2 lata

Do jednorazowego użycia. Niezużyty koncentrat należy usunąć.

Po rozcieńczeniu

Po rozcieńczeniu roztworem 0,9% chlorku sodu lub roztworem glukozy 50 mg/ml (5%), stabilność fizyczna i chemiczna zrekonstruowanego roztworu została potwierdzona przez 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C i 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia zrekonstruowany roztwór powinien być zużyty natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik jest odpowiedzialny za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu i normalnie czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C, chyba, że produkt został otwarty i rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej laminowanym żywicą fluorowaną oraz aluminiowym zamknięciem.

Wielkości opakowań: 1 ml w opakowaniach po 1 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przygotowanie i podawanie winorelbiny może wykonywać tylko przeszkolony personel. Odpowiednie okulaiy ochronne, rękawice jednorazowego użytku i odzież muszą być noszone. Należy wytrzeć to, co uległo wylaniu lub przeciekło.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu roztworu z oczami. W razie kontaktu roztworu produktu z oczami należy natychmiast, dokładnie przepłukać oczy dużą ilością roztworu soli fizjologicznej.

Po przygotowaniu produktu do podania należy dokładnie wyczyścić całą powierzchnię, na której przygotowywano roztwór i umyć ręce oraz twarz.

Nie występują niezgodności pomiędzy zawartością i pojemnikiem produktu leczniczego Vinorelbine Polpharma i butelkami z obojętnego szkła, workami z PCW lub z octanu winylu, zestawami do infuzji z rurkami wykonanymi z PCW.

Zaleca się podawanie winorelbiny we wstrzyknięciu dożylnym, trwającym 5-10 minut, po rozcieńczeniu w 20-50 ml roztworu 0,9% chlorku sodu (soli fizjologicznej) lub glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) lub w krótkiej infuzji (20-30 minut) po rozcieńczeniu w 125 ml roztworu 0,9% chlorku sodu lub glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Po zakończeniu infuzji żyłę zawsze należy przepłukać dokładnie, podając infuzję z co najmniej 250 ml roztworu izotonicznego.

Pozostałości niewykorzystanego produktu i jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Vinorelbine Polpharma