Imeds.pl

Vinpocetine Hasco 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tą ulotką, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić sią do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

YINPOCETINE HASCO

(Vinpocetinum) 5 mg, tabletki

Skład

5 mg


1 tabletka zawiera Substancję czynną: winpocetyna (Vinpocetinum)

substancje pomocnicze:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymctyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Dostępne opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Vinpocetine Hasco

3.    Jak stosować lek Vinpocetine Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vinpocetine Hasco

vO ZDROWIA

ekowe; Farmacji


6.    Inne infonnacje

1.    Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera jako substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek Vinpocetine Hasco stosuje się w:

-    leczeniu psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego,

-    leczeniu przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka,

-    leczeniu zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2.    Zanim zastosuje się lek Vinpocetinc Hasco

Nie należy stosować leku Yinpocetine Ilasco:

•    jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na winpocetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

•    w ostrej postaci choroby niedokrwiennej serca i ciężkich zaburzeniach rytmu serca,

•    ostrej fazie udaru krwotocznego,

•    w okresie ciąży i karmienia piersią,

•    u dzieci ze względu na brak wystarczających badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vinpocetine Hasco

-    u pacjentów ze schorzeniami alergicznymi w wywiadzie i u pacjentów leczonych alkaloidami Vinca minor,

-    w czasie długotrwałego leczenia należy monitorować parametry biochemiczne krwi,

-    zaleca się kontrolę zapisu EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT (zmiany w elektrokardiogramie) lub stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT.

Należy się skonsultować z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby.

MINISTERSTWO ZDROWIA


Departament 0oiityKi Lekowe; i Farmacji

Stosowanie leku Vinpocetinc Masco u pacjentów w podeszłym wieku

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Podawanie winpocctyny u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Podawanie winpocetyny u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vinpocetine Hasco

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

należy o tym poinformować lekarza przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są bez recepty.

W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasila hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi) działanie a-metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) i przeciwzakrzepowymi (leki zmniejszające krzepliwość krwi) oraz glibenklamidem (lek stosowany w cukrzycy).

3. Jak stosować lek Vinpocctine Hasco

Lek Yinpocetine Ilasco należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli: 1 - 2 tabletki (5-10 mg) 3 razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: 1 tabletka (5 mg) 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Yinpocetine Hasco jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Yinpocetine Hasco niż zalecana

MINI ST F.RSTWO /DROWI A Departament Oo!ity<i Lekowe:; Farmacji

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku. należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki Icku Vinpocetine Ilasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

.Jak każdy lek. Yinpocetine Masco może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):

-    zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie - objawy te mogą być związane z chorobą podstawową,

-    zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy,

-    nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    alergiczne odczyny skórne,

-    obniżenie odcinka ST (zmiany w elektrokardiogramie), wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca - objawy te ustępowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie winpocetyny.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

-    bóle brzucha,

-    leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych).

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

4. Przechowywanie leku Vinpocctine Hasco

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Yinpocetine Hasco po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła i wilgoci.

MłlNISTf.

Oepartami


snv0 ZDJWWlA Ml-™ Lekowej i Farmacji

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK'’ S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku tel. (022) 742 00 22

Data opracowania ulotki:

2000 -07- 2 j

wO ZDROWIA

■' tekowe; i Farmacji

'rai ;,zaiA'=s

rv1io,


5/5