Imeds.pl

Vita Buerlecithin

Wariant informacji: Tabletki Drażowane -, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vita Buerlecithin tabletki drażowane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin

3.    Jak stosować lek Vita Buerlecithin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje

Vita Buerlecithin jest lekiem wzmacniającym, dostępnym w postaci tabletek drażowanych oraz płynu doustnego, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy.

Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi ona bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji przekaźnikowej acetylocholiny, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych.

Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.

Witaminy z grupy B obecne w leku Vita Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego.

Pantotenian wapnia wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.

Lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane wzbogacony jest w witaminę E, która wpływa na procesy oddychania komórkowego, przemianę węglowodanową i lipidową.

Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania.

W celu osiągnięcia właściwego efektu terapeutycznego, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Wskazaniami do stosowania leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane są:

-    osłabienie pamięci i koncentracji;

-    stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność:

-    stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie

się):

-    pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym:

-    objawy niedoboru witamin z grupy B;

-    stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.

Ponadto lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane można stosować:

-    pomocniczo u osób w podeszłym wieku;

-    zapobiegawczo w miażdżycy naczyń;

-    zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin Kiedy nie stosować leku Vita Buerlecithin

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

■ Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na, orzechy, soję.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono zespół antyfosfolipidowy.

-    Ze względu na zawartość sacharozy leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane nie należy stosować u osób z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

-    Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

-    Ze względu na zawartość sorbitolu nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja, przed zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Maksymalna dawka dobowa leku Vita Buerlecithin (6 tabletek drażowanych) zawiera 4,3 g węglowodanów, co odpowiada 0,36 jednostki chlebowej.

Lek Vita Buerlecithin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na obecność witaminy E w leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane, działanie leków przeciwzakrzepowych może ulec nasileniu.

Doustne leki antykoncepcyjne zwiększają stężenie witaminy E we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.W okresie ciąży i karmienia piersią kobiety powinny przyjmować witaminy ze względu na zwiększone zapotrzebowanie organizmu na te składniki. Jednakże ich nadmiar może być szkodliwy zarówno dla dziecka, jak i kobiety. Dlatego też nie należy samodzielnie podejmować decyzji o przyjmowaniu leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane, lecz zasięgnąć porady lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vita Buerlecithin zawiera m.in. laktozę jednowodną, sacharozę i sorbitol.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

3. Jak stosować lek Vita Buerlecithin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę drażowaną należy rozgryźć.

Zalecana dawka leku Vita Buerlecithin to:

Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli:

o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3 razy na dobę 1-2 tabletki drażowane.

Przy większym osłabieniu organizmu dawkę dobową można podwoić.

Dzieci

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: do 2 tabletek drażowanych na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vita Buerlecithin

W razie jednorazowego przyjęcia dawki większej niż maksymalna zalecana dawka dobowa,

(6 tabletek drażowanych), należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vita Buerlecithin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Vita Buerlecithin mogą wystąpić:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

Reakcje nadwrażliwości np. wysypka, pokrzywka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe np.: nudności, wymioty, stolce tłuszczowe, biegunka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku Vita Buerlecithin po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane

-    Substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa, witamina Bi, witamina B2, witamina B6, witamina E, pantotenian wapnia.

-    Jedna tabletka drażowana zawiera:

lecytynę sojową

750

mg

(roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. aktywne biologicznie czynniki takie jak: fosfatydocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd),

witaminę B1 w postaci azotanu tiaminy

0,544

mg

(co odpowiada 0,44 mg witaminy B1)

witaminę B2 (ryboflawina)

0,3

mg

witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny

0,3

mg

witaminę E w postaci octanu dl-alfa tokoferolu

5,5

mg

(co odpowiada 5,0 mg witaminy E)

pantotenian wapnia

0,8

mg

- Pozostałe składniki to

substancje pomocnicze: sorbitol, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek, maltol, zapach śmietankowy, proszek kakaowy, wyciąg z kawy, zapach kokosowy, mentol, strącony krzemu dwutlenek, laktoza jednowodna, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych. skład otoczki: guma arabska, sacharoza, talk, wapnia węglan (E 170), bentonit, poliwinylopirolidon, karboksymetyloceluloza, zapach kakaowo-waniliowy, zapach orzechowy, wyciąg z kawy, tytanu dwutlenek (E 171), wosk jasny, wosk montanowo-glikolowy, żelatyna.

Jak wygląda lek Vita Buerlecithin i co zawiera opakowanie

Blister w tekturowym pudełku zawierający 36 lub 72 tabletki drażowane.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o. ul.Prosta 68 00-838 Warszawa tel. 22 608 13 00 faks 22 608 13 03

Wytwórca

Takeda GmbH

Miejsce wytwarzania Oranienburg Lehnitzstrasse 70-98 16 515 Oranienburg Niemcy

Takeda Pharma Sp.

z o.o.

ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08/2016

5/5