+ iMeds.pl

Vita buerlecithin -Ulotka Vita buerlecithin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vita Buerlecithin Tabletki drażowane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin

3.    Jak stosować lek Vita Buerlecithin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje

Vita Buerlecithin jest lekiem wzmacniającym, dostępnym w postaci tabletek drażowanych oraz płynu doustnego, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy.

Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi ona bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji przekaźnikowej acetylocholiny, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych.

Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.

Witaminy z grupy B obecne w leku Vita Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego.

Pantotenian wapnia wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.

Lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane wzbogacony jest w witaminę E, która wpływa na procesy oddychania komórkowego, przemianę węglowodanową i lipidową.

Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania.

W celu osiągnięcia właściwego efektu terapeutycznego, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Wskazaniami do stosowania leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane są:

-    osłabienie pamięci i koncentracji,

-    stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,

-    stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie

się),

-    pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,

-    objawy niedoboru witamin z grupy B,

-    stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.

Ponadto lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane można stosować:

pomocniczo u osób w podeszłym wieku, zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,

zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin Kiedy nie stosować leku Vita Buerlecithin

■ Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, orzechy, soję lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono zespół antyfosfolipidowy.

-    Ze względu na zawartość sacharozy leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane nie należy stosować u osób z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

-    Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

-    Ze względu na zawartość sorbitolu nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Maksymalna dawka dobowa leku Vita Buerlecithin (6 tabletek drażowanych) zawiera 4,3 g węglowodanów, co odpowiada 0,36 jednostki chlebowej.

Lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane zawiera sorbitol - lek może mieć lekkie działanie przeczyszczaj ące.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

Inne leki i Vita Buerlecithin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na obecność witaminy E w leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane, działanie leków przeciwzakrzepowych może ulec nasileniu.

Doustne leki antykoncepcyjne zwiększają stężenie witaminy E we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży i karmienia piersią kobiety powinny przyjmować witaminy ze względu na zwiększone zapotrzebowanie organizmu na te składniki. Jednakże ich nadmiar może być szkodliwy zarówno dla dziecka, jak i kobiety. Dlatego też nie należy samodzielnie podejmować decyzji o przyjmowaniu leku Vita Buerlecithin tabletki drażowane, lecz zasięgnąć porady lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Vita Buerlecithin

Tabletkę drażowaną należy rozgryźć.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Vita Buerlecithin to:

Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli:

o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3 razy na dobę 1-2 tabletki drażowane.

Przy większym osłabieniu organizmu dawkę dobową można podwoić.

Dzieci

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: do 2 tabletek drażowanych na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vita Buerlecithin

W razie jednorazowego przyjęcia dawki większej niż maksymalna zalecana dawka dobowa, (6 tabletek drażowanych), należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vita Buerlecithin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Vita Buerlecithin mogą wystąpić:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

Reakcje nadwrażliwości np. wysypka, pokrzywka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe np.: nudności, wymioty, stolce tłuszczowe, biegunka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Nie należy stosować leku Vita Buerlecithin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vita Buerlecithin tabletki drażowane

-    Substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa, witamina Bi, witamina B2, witamina B6, witamina E, pantotenian wapnia.

-    Jedna tabletka drażowana zawiera:

lecytynę sojową    750 mg (roślinny kompleks fosfolipidowy

zawierający m.in. aktywne biologicznie

czynniki takie jak: fosfatydocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd),

witaminę Bi w postaci azotanu tiaminy

0,544 mg

(co odpowiada 0,44 mg witaminy B1)

witaminę B2 (ryboflawina)

0,3 mg

witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny

0,3 mg

witaminę E w postaci octanu dl-alfa tokoferolu

5,5 mg

(co odpowiada 5,0 mg witaminy E)

pantotenian wapnia

0,8 mg

- Inne składniki leku to

substancje pomocnicze: sorbitol, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek, maltol, zapach śmietankowy, proszek kakaowy, wyciąg z kawy, zapach kokosowy, mentol, strącony krzemu dwutlenek, laktoza jednowodna, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych. skład otoczki: guma arabska, sacharoza, talk, wapnia węglan (E 170), bentonit, poliwinylopirolidon, karboksymetyloceluloza, zapach kakaowo-waniliowy, zapach orzechowy, wyciąg z kawy, tytanu dwutlenek (E 171), wosk jasny, wosk montanowo-glikolowy, żelatyna.

Jak wygląda lek Vita Buerlecithin i co zawiera opakowanie

Blister w tekturowym pudełku zawierający 36 lub 72 tabletki drażowane.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa tel. 22 608 13 00 faks 22 608 13 03

Wytwórca

Takeda GmbH

Miejsce wytwarzania Oranienburg Lehnitzstrasse 70-98 16 515 Oranienburg Niemcy

Takeda Pharma Sp.

z o.o.

ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Data zatwierdzenia ulotki: 05/2014

4/4

Vita Buerlecithin

Charakterystyka Vita buerlecithin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vita Buerlecithin, płyn doustny, produkt złożony.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancjami czynnymi produktu są: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina Bi2, D- pantotenian sodowy, amid kwasu nikotynowego.

100

ml produktu zawiera:

lecytynę sojową

10,4

g

(roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd)

witaminę B2 w postaci soli sodowej fosforanu ryboflawiny

4,8

mg

(co dopowiada ca 3,5 mg witaminy B2)

witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny

3,5

mg

witaminę BJ2 -cyjanokobalamina

2,5

mikrograma

sodowy D-pantotenian

20

mg

amid kwasu nikotynowego

35

mg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, etanol, czerwień koszenilowa.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    osłabienie pamięci i koncentracji,

-    stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,

-    stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się),

-    pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,

-    objawy niedoboru witamin z grupy B,

-    stan rekonwalescencji po przebytej chorobie,

-    pomocniczo u osób w podeszłym wieku,

-    zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,

-    zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę.

W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych.

Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u:

-    dzieci w wieku poniżej 12 lat

-    kobiet w ciąży i karmiących piersią

-    osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu.

Ze względu na zawartość sacharozy produktu Vita Buerlecithin płyn nie należy stosować u osób z dziedzicznie występującymi schorzeniami takimi jak: nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Vita Buerlecithin płyn zawiera 16,4% alkoholu. Przyjmując jednorazowo 20 ml produktu wprowadza się do organizmu 2,6 g alkoholu.

Dawka dobowa produktu Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chlebowej.

Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji produktu są dopuszczalne ze względu na zawartość składników pochodzenia naturalnego i nie mają wpływu na jego jakość.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Dotychczas brak doniesień dotyczących wpływu produktu na wyniki badań laboratoryjnych.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stosować w przypadku przyjmowania leków psychotropowych oraz innych leków mogących wchodzić w interakcję z alkoholem.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na zawartość alkoholu nie należy zażywać produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu w produkcie, należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W poniższej tabeli działania niepożądane zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:

Bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość

\występowania

Bardzo rzadko

Nieznana

Klasyfikacji układów i narządów \

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenie żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, stolce tłuszczowe, biegunka)

Zaburzenia układu immunologicznego

ciężkie reakcje alergiczne na składniki produktu, reakcje nadwrażliwości na barwnik Ponceau 4R (E 124)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne!

reakcje nadwrażliwości np. wysypka, pokrzywka

4.9. Przedawkowanie

Przy dawkowaniu zgodnym z zalecanym nie istnieje ryzyko przedawkowania.

W przypadku przedawkowania należy wziąć pod uwagę ilość dostarczonego z produktem alkoholu. Należy przerwać stosowanie produktu i zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Witaminy, inne połączenia.

Kod ATC: A 11 AB

Vita Buerlecithin płyn jest produktem wzmacniającym, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy z grupy B.

Lecytyna jest to substancja fosfolipidowa uzyskiwana z olejów roślinnych. Składa się z estrów fosfatydylowych: fosfatydylocholiny, fosfatydyloetanoloaminy, fosfatydyloseryny i fosfatydyloinozytolu oraz trójglicerydów, kwasów tłuszczowych i węglowodanów. Składniki lecytyny wchodzą w skład błon komórkowych m.in. neuronów i struktur wewnątrzkomórkowych. Lecytyna stanowi źródło choliny (będącej prekursorem neuroprzekaźnika - acetylocholiny), przez co wywiera ona korzystny wpływ na czynności ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz mięśni. Jest bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego oraz wątroby. Hamuje niepożądane procesy utleniania, zapobiega marskości wątroby oraz jej stłuszczeniu, ogranicza powstawanie kamieni w pęcherzyku żółciowym. Ze względu na swoje właściwości emulgujące lecytyna wspomaga emulgowanie cholesterolu, dzięki czemu zapobiega tworzeniu się patologicznych złogów tłuszczowych w organizmie.

Witaminy zawarte w produkcie uzupełniają dzienne zapotrzebowanie oraz wspomagają działanie lecytyny.

Zespół witamin z grupy B bierze udział w przemianie białek, lipidów oraz węglowodanów. Ich niedobór prowadzi do powstania stanów zapalnych skóry, zaburzeń układu nerwowego oraz układu krążenia.

Niedostateczna podaż witaminy B2 (ryboflawiny) może prowadzić do zespołu objawiającego się występowaniem zajadów, zapaleniami jamy ustnej i języka, łojotokowym zapaleniem nosa oraz okolicy odbytu i narządów płciowych. Ryboflawina stosowana jest w leczeniu niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu aminokwasów.

Witamina B6 (pirydoksyna) bierze udział głównie w przemianach aminokwasów (zwłaszcza tryptofanu), a także w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów. Odgrywa ważną rolę w procesach odpornościowych i krwiotwórczych. Jej niedobór prowadzi do powstawania zapalenia skóry, zapalenia nerwów obwodowych, napadów drgawek (zwłaszcza u dzieci), niedokrwistości mikrocytowej i niedobarwliwej.

Witamina B12 (cyjanokobalamina) bierze udział w syntezie protoporfiryn i metioniny oraz przekształcaniu kwasu foliowego w kwas folinowy. Uczestniczy w reakcji izomeryzacji kwasu metylomalonowego. Objawami niedoboru są: zapalenie języka, niedokrwistość makrocytowa, zanik brodawek językowych, zanik nabłonka wydzielniczego jelit i żołądka, zmiany zwyrodnieniowe układu nerwowego.

D-pantotenian sodowy (sól sodowa kwasu pantotenowego) jest składnikiem koenzymu A, który odgrywa istotną rolę w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek. Uczestniczy w wytwarzaniu acetylocholiny i steroidów kory nadnerczy, wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci. Sole kwasu pantotenowego stosowane są jako dodatek do różnych substancji odżywczych i preparatów witaminowych.

Amid kwasu nikotynowego (składnik witaminy B3) uczestniczy w tworzeniu koenzymu dehydrogenaz. Odgrywa istotną rolę w metabolizmie skóry, mięśni, obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Wzmaga perystaltykę jelit, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, razem z kwasem askorbinowym przyspiesza regenerację purpury wzrokowej.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Ogólna farmakokinetyka

Vita Buerlecithin płyn jest produktem złożonym i jego farmakokinetyka nie jest opisana.

W literaturze dostępne są dane o poszczególnych substancjach czynnych produktu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa przedklinicznego, mających znaczenie dla stosowania u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%, sacharoza, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu wersenian, aromat kawowy, czerwień koszenilowa (E 124) Ponceau 4R, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

3 lata.

Po otwarciu butelki, produktu nie należy przechowywać dłużej niż 12 tygodni.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Produkt leczniczy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Nie zamrażać. Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brązowego szkła w tekturowym pudełku o pojemności 250 ml, 500 ml lub 1000 ml.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nycomed Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1796

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06 grudnia 1990 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10 grudnia 2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Vita Buerlecithin