Imeds.pl

Vitaminum A + D3 Medana (10000 J.M. + 20000 J.M.)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę idotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same._


Vitaminum A+D3 Mcdana

(Retinoli palmitas + Cholecalciferolum)

(20 000 j.m. + 10 000 j.m.)/ml płyn doustny

Skład

1 ml roztworu (ok. 34 kropli) zawiera:

Retinoli palmitas    20 000 j.m.

Cholecalciferolum    10 000 j.m.

oraz substancje pomocnicze: polisorbat 80, alkohol benzylowy (15 mg/ml), glicerol (250 mg/ml), glikol propylenowy (100 mg/ml), kwas cytrynowy, disodu fosforan, aromat anyżowy, woda oczyszczona.

1 kropla zawiera 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D3 Opakowanie: 10 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Yitaminum A+D3 Medana i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Yitaminum A +D3 Medana

3.    Jak stosować lek Yitaminum A +Dj Medana

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Yitaminum A +DS Medana

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Yitaminum A+Dj Medana i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum A + D3 Medana, płyn doustny to wodny roztwór witaminy A i witaminy D3 do stosowania doustnego, o zawartości 20 000 j.m./ml witaminy A i 10 000 j.m./ml witaminy D3 Ponieważ 1 ml odpowiada około 34 kroplom - 1 kropla zawiera około 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D3. Witamina D3 to rozpuszczalna w tłuszczach witamina regulująca gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu. Odgrywa zasadniczą rolę we wchłanianiu wapnia i fosforanów zjelit, w transporcie soli mineralnych i w procesie wapnienia kości; reguluje także wydalanie wapnia i fosforanów przez nerki. Witamina D3 jest aktywnym czynnikiem przeciwkrzywiczym. Jest niezbędna do prawidłowej czynności przytarczyc, a także funkcjonowania układu odpornościowego.

Niedobór witaminy D w pożywieniu, upośledzenie jej wchłaniania, niedobór wapnia, a także brak ekspozycji na światło słoneczne prowadzi w okresie szybkiego wzrostu dziecka do krzywicy, u dorosłych do osteomalacji (rozmiękania kości), u kobiet w ciąży może doprowadzić do wystąpienia objawów tężyczki i niewykształcenia szkliwa u noworodków. Kobiety w okresie menopauzalnym, z osteoporozą, w związku ze zmianami hormonalnymi, powinny zwiększyć dzienną dawkę witaminy D.

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów wzrostowych młodego organizmu, jak również procesów regeneracji przez udział w regulacji tworzenia się nowych komórek, zwłaszcza

nabłonkowych. Odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia rodopsyny, barwnika decydującego

0    zdolności widzenia o zmierzchu. Bierze udział w metabolizmie białek, tłuszczy i węglowodanów, współdziała z niektórymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza, gonady). Działa na mechanizmy odpornościowe ustroju. Długotrwały niedobór witaminy A prowadzi do wysychania spojówek i rogówki oka (kseroftalmia), ślepoty zmierzchowej, a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty; ponadto wystąpić mogą zmiany na skórze i błonach śluzowych.

Witamina A i D wzajemnie regulują swoje działanie. W podobny sposób wpływają na proces odnowy

1    różnicowania się komórek i w związku z tym są stosowane w leczeniu chorób skóry.

Wskazania do stosowania

stany niedoboru witaminy A i D,

leczenie wspomagające w zaburzeniach skóry i błon śluzowych (m.in. łuszczyca, rybia łuska, dermatozy pochodzenia nowotworowego).

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum A+D, Medana

Nie należy stosować leku Vitaminum A+DMedana, jeśli występuje:

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą,

-    hiperwitaminoza A,

-    hiperwitaminoza D,

-    niewydolność nerek,

-    podwyższone stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia),

-    zespół złego wchłaniania.

Nie stosować u dzieci do 4 tygodnia życia.

Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy A i D.

Zachować szczególną ostrożność stosując Vitaminum A+D, Medana,

-    u pacjentów unieruchomionych, przyjmujących tiazydy oraz inne leki moczopędne, z kamicą nerkową, chorobami serca oraz stosujących glikozydy naparstnicy,

-    u pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, retynoidy oraz doustne środki antykoncepcyjne.

-    u kobiet w ciąży i karmiących piersią,

-    u niemowląt, u których stwierdzono od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego.

W czasie leczenia nie należy spożywać nadmiernych ilości pokarmów bogatych w witaminę A (np. wątroby).

Podczas stosowania preparatu zaleca się okresowo kontrolować poziom wapnia i fosforanów we krwi i w moczu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciążą:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Przyjmowanie zwiększonej ilości witaminy A może być niebezpieczne dla płodu.

Nie stosować witaminy A w dawkach przekraczających 4 000 j.m./dobę w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Witamina A przenika do mleka kobiecego, co może prowadzić do przedawkowania u dziecka. Przyjmowanie zwiększonej ilości witaminy A może być niebezpieczne dla dziecka.

Nie stosować witaminy A w dawkach przekraczających 4 000 j.m./dobę w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Vitaminum A+D3 Medana nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Yitaminum A+D, Medana:

Preparat ze względu na obecność glicerolu (250 mg/ml) może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę. Ze względu na obecność glikolu propylenowego (100 mg/ml) może wywoływać objawy jak po spożyciu alkoholu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Wchłanianie witaminy A może być upośledzone w przypadku równoczesnego stosowania cholestyraminy, cholestipolu, doustnie podanej neomycyny, oleju mineralnego. W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki witaminy A. Przyczyną zmniejszonego wchłaniania witaminy A może być również stosowanie orlistatu. Doustne leki antykoncepcyjne podwyższają stężenie witaminy A w osoczu. Stosowanie witaminy A równolegle z innymi retynoidami może prowadzić do zwiększenia jej toksyczności. Wysokie dawki witaminy A, powyżej 50 000 j.m. w połączeniu z tetracykliną mogą być przyczyną wystąpienia nadciśnienia śródczaszkowego.

Łączne stosowanie z alkoholem może prowadzić do nasilenia toksycznego działania na wątrobę. Długotrwałe stosowanie środków zobojętniających zawierających glin w połączeniu z witaminą D może przyczyniać się do zwiększenia stężeń glinu we krwi i w konsekwencji do toksycznego wpływu glinu na kości. Równoczesne stosowanie środków zobojętniających zawierających magnez i witaminę D3 prowadzić może do podwyższenia stężenia magnezu we krwi (hipermagnezemii), szczególnie przy współistniejącej przewlekłej niewydolności nerek. Równoczesne podawanie witaminy D3 i preparatów zawierających fosfor zwiększa ryzyko wystąpienia podwyższenia stężenia fosforu we krwi (hiperfosfatemii).

3. Jak stosować lek Yitaminum A+D, Medana

Lek Yitaminum A+D} Medana należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

Niemowlęta w wieku od 4 tygodni i dzieci - 2 krople na dobę

Młodzież i dorośli - 2 krople na dobę

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące - 2 krople na dobę.

Sposób podawania

Preparat podawać w łyżce płynu.

Droga podania

Lek stosuje się doustnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Yitaminum A+D 3 Medana jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Yitaminum A+D3 Medana niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W ostrym zatruciu witaminą A, zwłaszcza u dzieci, występuje wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wymioty. W przewlekłym zatruciu witaminą A występuje: utrata łaknienia, podwójne widzenie, złe samopoczucie, bóle głowy, łysienie, pękanie warg, nadmierna pobudliwość, podokostnowe zgrubienie kości i bóle kostne, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hipoplastyczna (zmniejszona produkcja składników inorfotycznych krwi: głównie krwinek czerwonych ale też granulocytów i płytek krwi), leukopenia, niekiedy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wodogłowie. U dzieci występuje przedwczesne kostnienie nasad kości długich.

Objawy toksycznego działania witaminy D obejmują hiperkalcemię, zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalciuria), zwapnienie nerek i uszkodzenie kości. Objawami klinicznymi przedawkowania witaminy D były: bóle głowy, letarg, utrata apetytu, nadmierne pragnienie, wielomocz, nudności, wymioty, zaparcie, osłabienie mięśniowe, spadek masy ciała, zapalenie spojówek, światłowstręt, zapalenie trzustki, wodnisty wyciek z nosa, świąd, znaczny wzrost temperatury ciała (hipertennia), obniżone libido, wzrost stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia), podwyższona aktywność aminotransferaz, mocznica, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu serca.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vitaminum A +D< Medana może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminy lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek podawanych przez dłuższy okres może dojść do zatruć określanych jako hiperwitaminoza D lub hiperwitaminoza A. Mogą wówczas wystąpić: zawroty i bóle głowy, drażliwość, zajady, wypadanie włosów, suchość skóry, wymioty, bóle brzucha, niedokrwistość, podwyższone stężenie wapnia w krwi, obrzęki tkanki podskórnej i bóle kostno-stawowe. Objawy hiperwitaminozy D obejmują: utratę łaknienia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), bóle głowy, mięśni i stawów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, wielomocz, depresje, zaburzenia psychotyczne, ubytek masy ciała, może dojść do zwiększenia poziomu wapnia we krwi i/lub w moczu, kamicy nerkowej i zwapnienia tkanek. Na ogół objawy te cofają się po odstawieniu witamin. Długotrwałe przyjmowanie witaminy A może być przyczyną uszkodzenia wątroby.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum A +D f Medana mogą wystcfpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Yitaminum A+Dt Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vitaminum A+D3 Medana po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodowce ani nie zamrażać.

Chronić od światła.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz

Numer telefonu: 43/ 822-89-47 Data opracowania ulotki:

4