+ iMeds.pl

Vitaminum a + d3 medana (10000 j.m. + 20000 j.m.)/mlUlotka Vitaminum a + d3 medana

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę idotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same._


Vitaminům A+D3 Mcdana

(Retinoli palmitas + Cholecalciferolum)

(20 000 j.m. + 10 000 j.m.)/ml płyn doustny

Skład

1 ml roztworu (ok. 34 kropli) zawiera:

Retinoli palmitas    20 000 j.m.

Cholecalciferolum    10 000 j.m.

oraz substancje pomocnicze: polisorbat 80, alkohol benzylowy (15 mg/ml), glicerol (250 mg/ml), glikol propylenowy (100 mg/ml), kwas cytrynowy, disodu fosforan, aromat anyżowy, woda oczyszczona.

1 kropla zawiera 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D3 Opakowanie: 10 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminům A+D 3 Medana i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Vitaminům A+Dj Medana

3.    Jak stosować tek Vitaminům A +Dj Medana

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vitaminům A +DS Medana

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminům A+Dj Medana i w jakim celu się go stosuje

Vitaminům A + D3 Medana, płyn doustny to wodny roztwór witaminy A i witaminy D3 do stosowania doustnego, o zawartości 20 000 j.m./ml witaminy A i 10 000 j.m./ml witaminy D3 Ponieważ 1 ml odpowiada około 34 kroplom - 1 kropla zawiera około 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D3. Witamina D3 to rozpuszczalna w tłuszczach witamina regulująca gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu. Odgrywa zasadniczą rolę we wchłanianiu wapnia i fosforanów zjelit, w transporcie soli mineralnych i w procesie wapnienia kości; reguluje także wydalanie wapnia i fosforanów przez nerki. Witamina D3 jest aktywnym czynnikiem przeciwkrzywiczym. Jest niezbędna do prawidłowej czynności przytarczyc, a także funkcjonowania układu odpornościowego.

Niedobór witaminy D w pożywieniu, upośledzenie jej wchłaniania, niedobór wapnia, a także brak ekspozycji na światło słoneczne prowadzi w okresie szybkiego wzrostu dziecka do krzywicy, u dorosłych do osteomalacji (rozmiękania kości), u kobiet w ciąży może doprowadzić do wystąpienia objawów tężyczki i niewykształcenia szkliwa u noworodków. Kobiety w okresie menopauzalnym, z osteoporozą, w związku ze zmianami hormonalnymi, powinny zwiększyć dzienną dawkę witaminy D.

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów wzrostowych młodego organizmu, jak również procesów regeneracji przez udział w regulacji tworzenia się nowych komórek, zwłaszcza

nabłonkowych. Odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia rodopsyny, barwnika decydującego

0    zdolności widzenia o zmierzchu. Bierze udział w metabolizmie białek, tłuszczy i węglowodanów, współdziała z niektórymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza, gonady). Działa na mechanizmy odpornościowe ustroju. Długotrwały niedobór witaminy A prowadzi do wysychania spojówek i rogówki oka (kseroftalmia), ślepoty zmierzchowej, a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty; ponadto wystąpić mogą zmiany na skórze i błonach śluzowych.

Witamina A i D wzajemnie regulują swoje działanie. W podobny sposób wpływają na proces odnowy

1    różnicowania się komórek i w związku z tym są stosowane w leczeniu chorób skóry.

Wskazania do stosowania

stany niedoboru witaminy A i D,

leczenie wspomagające w zaburzeniach skóry i błon śluzowych (m.in. łuszczyca, rybia łuska, dermatozy pochodzenia nowotworowego).

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminům A+D3 Medana

Nie należy stosować leku Vitaminům A+D3 Medana, jeśli występuje:

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą,

-    hiperwitaminoza A,

-    hiperwitaminoza D,

-    niewydolność nerek,

-    podwyższone stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia),

-    zespół złego wchłaniania.

Nie stosować u dzieci do 4 tygodnia życia.

Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy A i D.

Zachować szczególną ostrożność stosując Vitaminům A+D3 Medana,

-    u pacjentów unieruchomionych, przyjmujących tiazydy oraz inne leki moczopędne, z kamicą nerkową, chorobami serca oraz stosujących glikozydy naparstnicy,

-    u pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, retynoidy oraz doustne środki antykoncepcyjne.

-    u kobiet w ciąży i karmiących piersią,

-    u niemowląt, u których stwierdzono od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego.

W czasie leczenia nie należy spożywać nadmiernych ilości pokarmów bogatych w witaminę A (np. wątroby).

Podczas stosowania preparatu zaleca się okresowo kontrolować poziom wapnia i fosforanów we krwi i w moczu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ciążą:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Przyjmowanie zwiększonej ilości witaminy A może być niebezpieczne dla płodu.

Nie stosować witaminy A w dawkach przekraczających 4 000 j.m./dobę w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Witamina A przenika do mleka kobiecego, co może prowadzić do przedawkowania u dziecka. Przyjmowanie zwiększonej ilości witaminy A może być niebezpieczne dla dziecka.

Nie stosować witaminy A w dawkach przekraczających 4 000 j.m./dobę w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Vitaminům A+D3 Medana nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vitaminům A+D, Medana:

Preparat ze względu na obecność glicerolu (250 mg/ml) może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę. Ze względu na obecność glikolu propylenowego (100 mg/ml) może wywoływać objawy jak po spożyciu alkoholu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Wchłanianie witaminy A może być upośledzone w przypadku równoczesnego stosowania cholestyraminy, cholestipolu, doustnie podanej neomycyny, oleju mineralnego. W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki witaminy A. Przyczyną zmniejszonego wchłaniania witaminy A może być również stosowanie orlistatu. Doustne leki antykoncepcyjne podwyższają stężenie witaminy A w osoczu. Stosowanie witaminy A równolegle z innymi retynoidami może prowadzić do zwiększenia jej toksyczności. Wysokie dawki witaminy A, powyżej 50 000 j.m. w połączeniu z tetracykliną mogą być przyczyną wystąpienia nadciśnienia śródczaszkowego.

Łączne stosowanie z alkoholem może prowadzić do nasilenia toksycznego działania na wątrobę. Długotrwałe stosowanie środków zobojętniających zawierających glin w połączeniu z witaminą D może przyczyniać się do zwiększenia stężeń glinu we krwi i w konsekwencji do toksycznego wpływu glinu na kości. Równoczesne stosowanie środków zobojętniających zawierających magnez i witaminę D3 prowadzić może do podwyższenia stężenia magnezu we krwi (hipermagnezemii), szczególnie przy współistniejącej przewlekłej niewydolności nerek. Równoczesne podawanie witaminy D3 i preparatów zawierających fosfor zwiększa ryzyko wystąpienia podwyższenia stężenia fosforu we krwi (hiperfosfatemii).

3. Jak stosować lek Vitaminům A+D, Medana

Lek Vitaminům A +D, Medana należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

Niemowlęta w wieku od 4 tygodni i dzieci - 2 krople na dobę

Młodzież i dorośli - 2 krople na dobę

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące - 2 krople na dobę.

Sposób podawania

Preparat podawać w łyżce płynu.

Droga podania

Lek stosuje się doustnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vitaminům A+D 3 Medana jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Vitaminům A+D3 Medana niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W ostrym zatruciu witaminą A, zwłaszcza u dzieci, występuje wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wymioty. W przewlekłym zatruciu witaminą A występuje: utrata łaknienia, podwójne widzenie, złe samopoczucie, bóle głowy, łysienie, pękanie warg, nadmierna pobudliwość, podokostnowe zgrubienie kości i bóle kostne, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hipoplastyczna (zmniejszona produkcja składników morfotycznych krwi: głównie krwinek czerwonych ale też granulocytów i płytek krwi), leukopenia, niekiedy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wodogłowie. U dzieci występuje przedwczesne kostnienie nasad kości długich.

Objawy toksycznego działania witaminy D obejmują hiperkalcemię, zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalciuria), zwapnienie nerek i uszkodzenie kości. Objawami klinicznymi przedawkowania witaminy D były: bóle głowy, letarg, utrata apetytu, nadmierne pragnienie, wielomocz, nudności, wymioty, zaparcie, osłabienie mięśniowe, spadek masy ciała, zapalenie spojówek, światłowstręt, zapalenie trzustki, wodnisty wyciek z nosa, świąd, znaczny wzrost temperatury ciała (hipertennia), obniżone libido, wzrost stężenia cholesterolu we krwi (bipercholesterolemia), podwyższona aktywność aminotransferaz, mocznica, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu serca.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vitaminům A +D< Medana może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminy lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek podawanych przez dłuższy okres może dojść do zatruć określanych jako hiperwitaminoza D lub hiperwitaminoza A. Mogą wówczas wystąpić: zawroty i bóle głowy, drażliwość, zajady, wypadanie włosów, suchość skóry, wymioty, bóle brzucha, niedokrwistość, podwyższone stężenie wapnia w krwi, obrzęki tkanki podskórnej i bóle kostno-stawowe. Objawy hiperwitaminozy D obejmują: utratę łaknienia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), bóle głowy, mięśni i stawów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, wielomocz, depresje, zaburzenia psychotyczne, ubytek masy ciała, może dojść do zwiększenia poziomu wapnia we krwi i/lub w moczu, kamicy nerkowej i zwapnienia tkanek. Na ogół objawy te cofają się po odstawieniu witamin. Długotrwałe przyjmowanie witaminy A może być przyczyną uszkodzenia wątroby.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminům A +D f Medana mogą wystcfpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Vitaminům A+Dt Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vitaminům A+D3 Medana po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodowce ani nie zamrażać.

Chronić od światła.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA ul. Wł. Łokietka 10 98-200 Sieradz

Numer telefonu: 43/ 822-89-47 Data opracowania ulotki:

4

Vitaminum A + D3 Medana

Charakterystyka Vitaminum a + d3 medana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vitaminům A + D3 Medana, (20 000 j.m. + 10 000 j.m.)/ml, płyn doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Rctynolu palmitynian (Retinolipalmitas) 20 000 j.m./ ml Witamina D3 (Cholecalciferolum) 10 000 j.m./ ml

1 kropla zawiera 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D3

Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

stany niedoboru witaminy A i D,

leczenie wspomagające w zaburzeniach skóry i błon śluzowych (m.in. łuszczyca, rybia łuska, dermatozy pochodzenia nowotworowego).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Niemowlęta w wieku od 4 tygodni i dzieci - 2 krople na dobę

Młodzież i dorośli - 2 krople na dobę

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące - 2 krople na dobę.

Sposób podawania

Preparat podawać w łyżce płynu.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Hiperwitaminoza A, hiperwitaminoza D, niewydolność nerek, hipercalcemia, zespół złego wchłaniania.

Nie stosować u dzieci do 4 tygodnia życia ze względu na możliwość wystąpienia nadwrażliwości.

Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy A i D.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać przedawkowania.

W czasie leczenia nie należy spożywać nadmiernych ilości pokarmów bogatych w witaminę A (np. wątroby).

Bardzo ostrożnie stosować u kobiet w ciąży.

Zbyt duże dawki witamin, stosowane długo lub dawki uderzeniowe, mogą być przyczyną przewlekłej hiperwitaminozy A i/lub D3.

Podawać ostrożnie pacjentom unieruchomionym, przyjmującym tiazydy oraz inne leki moczopędne, z kamicą nerkową, chorobami serca oraz stosującym glikozydy naparstnicy.

Podczas stosowania preparatu zaleca się okresowo kontrolować poziom wapnia i fosforanów we krwi i moczu. Nie należy podawać równocześnie z witaminą D3 wysokich dawek wapnia, fosforu i magnezu.

Niemowlętom, u których stwierdza się od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego, preparat Vitaminům A+D3 Medana należy podawać bardzo ostrożnie.

4.5.    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Wchłanianie witaminy A może być upośledzone w przypadku równoczesnego stosowania cholestyraminy, cholestipolu, doustnie podanej neomycyny, oleju mineralnego. W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki witaminy A. Przyczyną zmniejszonego wchłaniania witaminy A może być również stosowanie orlistatu. Doustne leki antykoncepcyjne podwyższają stężenie witaminy A w osoczu. Stosowanie witaminy A równolegle z innymi retynoidami może prowadzić do zwiększenia jej toksyczności. Wysokie dawki witaminy A, powyżej 50 000 j.m. w połączeniu z tetracykliną mogą być przyczyną wystąpienia nadciśnienia śródczaszkowego.

Łączne stosowanie z alkoholem może prowadzić do nasilenia działania hepatotoksycznego. Długotrwałe stosowanie środków zobojętniających zawierających glin w połączeniu z witaminą D może przyczyniać się do zwiększenia stężeń glinu we krwi i w konsekwencji do toksycznego wpływu glinu na kości. Równoczesne stosowanie środków zobojętniających zawierających magnez i witaminę D prowadzić może do hipennagnezemii, szczególnie przy współistniejącej przewlekłej niewydolności nerek. Równoczesne podawanie witaminy D3 i preparatów zawierających fosfor zwiększa ryzyko wystąpienia hiperfosfatemii.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Należy unikać stosowania nadmiernych dawek witaminy A i D3 ze względu na ich potencjalne działanie uszkadzające płód. Nie stosować witaminy A w dawkach przekraczających 4 000 j.m./dobę w okresie ciąży i karmienia piersią.

Istotnym czynnikiem wpływającym na zagrożenie teratogenne (patrz punkt 5.3) może być nie tylko dawka, ale i czas trwania suplementacji. Dane dotyczące teratogennych właściwości witaminy A skłaniają do bezwzględnego przestrzegania zasady wprowadzania suplementacji witaminy A u kobiet w okresie ciąży lub laktacji tylko w przypadkach absolutnie niezbędnych, gdy występują ewidentne niedobory tej witaminy, a dieta nie wystarcza do ich pokrycia, oraz po dokładnej ocenie stanu gospodarki witaminą A.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat Vitaminum A+D3 Medana nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminy lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek podawanych przez dłuższy okres czasu może dojść do zatruć określanych jako hiperwitaminoza D lub hiperwitaminoza A. Objawy hiperwitaminozy D obejmują:

-    zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy;

-    zaburzenia żołądka i jelit: utrata łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia;

-    zaburzenia nerek i dróg moczowych: wielomocz, kamica nerkowa;

-    zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśni i stawów;

-    zaburzenia metabolizmu i odżywiania: ubytek masy ciała;

-    zaburzenia psychiczne: depresje, zaburzenia psychotyczne.

Mogą również wystąpić: suchość w jamie ustnej, zwiększenie poziomu wapnia we krwi i/lub w moczu, zwapnienie tkanek, zawroty głowy, drażliwość, zajady, wypadanie włosów, suchość skóry, bóle brzucha, niedokrwistość, obrzęki tkanki podskórnej i bóle kostno-stawowe.

Na ogół objawy te cofają się po odstawieniu witamin.

Długotrwałe przyjmowanie witaminy A może być przyczyną uszkodzenia wątroby.

4.9.    Przedawkowanie

W ostrym zatruciu witaminą A, zwłaszcza u dzieci, występuje wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wymioty. W przewlekłym zatruciu witaminą A występuje: utrata łaknienia, podwójne widzenie, złe samopoczucie, bóle głowy, łysienie, pękanie warg, nadmierna pobudliwość, podokostnowe zgrubienie kości i bóle kostne, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hipoplastyczna, leukopenia, niekiedy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wodogłowie. U dzieci występuje przedwczesne kostnienie nasad kości długich.

Objawy toksycznego działania witaminy D obejmują hiperkalcemię, hiperkalciurię, zwapnienie nerek i uszkodzenie kości. Objawami klinicznymi przedawkowania witaminy D były bóle głowy, letarg, utrata apetytu, nadmierne pragnienie, wielomocz, nudności, wymioty, zaparcie, osłabienie mięśniowe, spadek masy ciała, zapalenie spojówek, światłowstręt, zapalenie trzustki, wodnisty wyciek z nosa, świąd, hipertermia, obniżone libido, hipercholesterolemia, podwyższona aktywność aminotransleraz, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i mocznica.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty złożone zawierające witaminę A i D kod ATC: A 11 CB

Witamina A, należąca do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, niezbędna jest dla wzrostu organizmu, różnicowania i czynności tkanki nabłonkowej skóry i błon śluzowych. Działa antyoksydacyjnie, wiążąc się z wolnymi rodnikami i wywierając działanie ochronne na komórki. Odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia rodopsyny, barwnika decydującego o zdolności widzenia

0 zmierzchu. Bierze udział w metabolizmie białek, węglowodanów, hormonów steroidowych. Wpływa na wydzielanie hormonu tyreotropowego i unieczynnianie tyroksyny w tkankach. Pobudza aktywność enzymatyczną wątroby. Niedobór witaminy A prowadzi do kseroftalmii, niedowidzenia zmierzchowego, suchości skóry i błon śluzowych.

Witamina D3 i jej metabolity biorą udział w utrzymaniu fizjologicznego stężenia wapnia i fosforanów we krwi. Razem z parathormonem zwiększają wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym, zwrotne wchłanianie wapnia w kanalikach nerkowych oraz aktywność osteoklastów w tkance kostnej. Dzięki utrzymaniu właściwego stężenia wapnia dochodzi do mineralizacji substancji międzykomórkowej kości wytwarzanej przez osteoblasty. Utrzymanie właściwego stężenia wapnia ma również decydujące znaczenie dla przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Współdziałanie witaminy A i D jest związane z istnieniem heterodimeru powstałego z dimeryzacji receptora retynoidów RXR (receptora kwasu 9-cA-retynowcgo) lub RAR (kwasu retynowego) ze steroidowym receptorem witaminy D-VDR. Poprzez heterodimer VDR-RXR witaminy A i D pobudzają procesy transkrypcji i mogą wpływać na ekspresję tych samych genów odpowiedzialnych za syntezę białka, regulując łącznie wiele procesów w organizmie. W ten sposób kontrolowana jest synteza ponad 40 białek, w tym receptora czynnika wzrostowego naskórka, keratyny, białka osłonkowego komórek zrogowaciałych, a także regulującej wzrost komórek dekarboksylazy ornitynowej. Receptor witaminy D nie łączy się z fragmentami reagującymi z witaminą D o ile nie jest obecny również receptor kwasu 9-cis -retynowego.

Zatem witaminy A i D wzajemnie regulują swoje działanie poprzez heterodimery receptorów, wykazują podobieństwo działania na proliferację i różnicowanie się komórek i w związku z tym są stosowane w leczeniu chorób skóry. Zatem wskazaniami do stosowania połączenia witaminy A i D może być łuszczyca, ostra postać chłonniaka z limfocytów T a także rogowacenie trądzikowe.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Proces wchłaniania witaminy A z przewodu pokarmowego jest szybki. Wchłanianie zachodzi głównie w jelicie cienkim. Wydajność tego procesu wynosi 60 - 90%. Witamina A posiada długi biologiczny okres półtrwania i ulega kumulacji w wątrobie (w lipocytach w kompleksach lipioglikoproteinowych pod postacią estrów retynolu). Przed uwolnieniem do krwi estry retynolu są hydrolizowane, a uwolniony retynol jest wiązany przez apobiałko wiążące retynol. Retynol, który nie jest magazynowany w wątrobie metabolizowany jest w wątrobie do licznych metabolitów oraz sprzęgany z kwasem glukuronowym, a następnie utleniany do retynalu i kwasu retynowego. Metabolity witaminy A są wydalane przez nerki. Część metabolitów ulega sprzęganiu z kwasem glukuronowym lub tauryną i wydalana jest z żółcią.

Wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym odbywa się przy udziale kwasów żółciowych, głównie w jelicie cienkim za pomocą dyfuzji biernej. Wchłonięciu ulega od 50-80 % podanej dawki.

W osoczu witamina D jest transportowana do wątroby w formie kompleksu ze specyficznym białkiem wiążącym, syntetyzowanym w wątrobie. W wątrobie witamina D ulega hydroksylacji w pozycji 25

1    jest uwalniana ponownie do krążenia, gdzie występuje w postaci związanej ze specyficzną a.2 globuliną. Aktywacja metaboliczna witaminy D następuje głównie w wątrobie i nerkach. Witamina D i jej metabolity są wydalane głównie z żółcią. Ostateczny produkt przemian witaminy D - kwas kalcytriolowy, wydalany jest z moczem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach wskazują, że witamina A, a zwłaszcza jej endogenne metabolity działają teratogennie i mogą powodować uszkodzenia płodów. Szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży przyjmowanie witaminy A może spowodować poważne wady rozwojowe płodu, obejmujące zaburzenia rozwojowe twarzoczaszki, ucha wewnętrznego, układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, a także mikroftalmię.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 80 Alkohol benzylowy Glicerol

Glikol propylenowy Kwas cytrynowy Disodu fosforan Aromat anyżowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowyw aniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodowce ani nie zamrażać.

Chronić od światła.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakow ania

Butelka z brunatnego szkła o pojemności 10 ml, zamknięta nakrętką polietylenową z kroplomierzem w tekturowym pudełku.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Bez szczególnych u'ymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2601

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.07.1986 r.

16.06.1999 r.

25.08.2004    r.

27.05.2005    r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

D

4

Vitaminum A + D3 Medana