Imeds.pl

Vitaminum B Compositum -

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminum B compositum ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.


VITAMINUM B compositum

Tabletki drażowane

Jedna tabletka drażowana zawiera jako

substancje czynne: 3 mg witaminy Bi, 5 mg witaminy B2, 5 mg witaminy B6,

40 mg witaminy PP, 5 mg wapnia pantotenianu oraz

substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, powidon K-25, talk, magnezu stearynian, sacharozę, karmelozę sodu, powidon K-30, krzemionkę koloidalną bezwodną, polisorbat 80, tytanu dwutlenek, talk, lak żółcieni pomarańczowej, wosk Capol.

Opakowania

50 tabletek drażowanych w blistrach z folii Al/PVC/PVDC lub w pojemniku polietylenowym ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminum B compositum i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Vitaminum B compositum

3.    Jak stosować lek Vitaminum B compositum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Vitaminum B compositum

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Vitaminum B compositum i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum B compositum jest lekiem wielowitaminowym zawierającym zestaw witamin z grupy B niezbędnych w prawidłowym przebiegu procesów przemiany materii. Witaminy zawarte w leku uczestniczą w wielu procesach zachodzących w organizmie: w oddychaniu tkankowym, w przemianach mediatorów ośrodkowego układu nerwowego (substancje pośredniczące w przenoszeniu bodźców). Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, nie kumulują się w organizmie, ponieważ nadmierne ilości są wydalane w moczu.

Vitaminum B compositum stosuje się:

•    w profilaktyce i leczeniu złożonych niedoborów witamin z grupy B w okresach zwiększonego zapotrzebowania (stany gorączkowe, oparzenia, alkoholizm, ciąża

i karmienie piersią), chorobach przewlekłych i wyniszczających, rekonwalescencji, schorzeniach żołądkowo-jelitowych połączonych z zaburzeniami wchłaniania witamin, zaburzeniach trawienia;

•    pomocniczo w chorobach układu nerwowego, stanach zapalnych błon śluzowych, np. warg, jamy ustnej, w czyraczności i trądziku.

2.    Zanim zastosuje się lek Vitaminum B compositum

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum, jeśli stwierdzono

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B compositum

u pacjentów z hiperkalcemią (zwiększone stężenie wapnia we krwi), kamicą układu moczowego lub niewydolnością nerek.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Stosowanie leku Vitaminum B compositum u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek dawkę leku należy zmniejszyć do 1 tabletki drażowanej na dobę.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie zmniejsza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vitaminum B compositum

Lek zawiera laktozę i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Jednoczesne stosowanie leku z preparatami lewodopy (niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona) osłabia ich skuteczność działania.

3.    Jak stosować lek Vitaminum B compositum

Stosować doustnie.

Dorośli: 3 do 5 razy na dobę po 1 tabletce drażowanej.

Dzieci: 1 do 3 razy na dobę po 1 tabletce drażowanej.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Vitaminum B compositum niż zalecana

Wystąpienie objawów przedawkowania jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ lek zawiera witaminy rozpuszczalne w wodzie, które są szybko wydalane.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Yitaminum B compositum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zalecanych dawek leku nie obserwowano działań niepożądanych.

Po przekroczeniu zalecanych dawek może wystąpić: zaczerwienienie skóry, rumień twarzy, wysypka, pokrzywka, osłabienie, bóle głowy, drażliwość, bezsenność, przyspieszenie akcji serca, biegunka.

W czasie stosowania leku może wystąpić żółte zabarwienie moczu spowodowane obecnością witaminy B2 (ryboflawiny); jest to objaw prawidłowy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B compositum mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Vitaminum B compositum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Uwaga: w pojemniku znajduje się środek pochłaniający wilgoć oznakowany w języku angielskim Do not eat. Nie nadaje się on do spożycia i powinien pozostawać w pojemniku przez cały okres stosowania leku. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2014 r.

3/3

131 PIL Variation - type IA no. B.II.e.l.a.1 seq 0002 1.3.1.PL-PL-CC.1 Pg. 3