+ iMeds.pl

Vitaminum b compositum teva -



Ulotka Vitaminum b compositum teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vitaminům B compositum Teva, tabletki drażowane

(Thiamini nitras + Riboflavinum + Pyridoxini hydrochloridum + Nicotinamidum +

Calcii pantothenas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminum B compositum Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B compositum Teva

3.    Jak stosować lek Vitaminum B compositum Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum B compositum Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B compositum Teva i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum B compositum Teva to zestaw witamin grupy B biorących udział w przemianach węglowodanów, tłuszczów i białek. W wyniku tych przemian możliwe jest powstawanie w organizmie człowieka aktywnych substancji koniecznych do życia, jak również związków magazynujących energię. Skuteczność działania witamin z grupy B jest znacznie większa, gdy działają one w skojarzeniu. Organizm nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać witaminy z grupy B i dlatego muszą być dostarczane regularnie w pożywieniu lub drogą suplementacji.

Niedobory witamin z grupy B mogą być przyczyną, m. in.: ogólnego osłabienia, zaburzeń snu, zaburzeń nerwowych, zapalenia skóry i błon śluzowych, zapalenia wielonerwowego, niedokrwistości, zaburzeń krążenia i innych.

Wskazania do stosowania

-    Profilaktyka i niedobory witamin z grupy B w okresach zwiększonego zapotrzebowania (wspomagająco w leczeniu stanów gorączkowych, oparzeń, wyniszczenia alkoholowego).

-    Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach lub przeżytym stresie.

Wspomagająco:

-    choroby żołądka i jelit przebiegające z zaburzeniami wchłaniania, zaburzeniami trawienia, także z towarzyszącą długotrwałą biegunką;

-    stany zapalne skóry i błon śluzowych (np. warg, jamy ustnej);

-    zaburzenia czynności obwodowego układu nerwowego (zapalenie wielonerwowe);

-    podczas stosowania leków moczopędnych;

-    po przebytej antybiotykoterapii;

-    przed i po zabiegach chirurgicznych;

w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje o różnej etiologii, choroby psychosomatyczne).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B compositum Teva

Kiedy nie przyjmować leku Vitaminum B compositum Teva

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum Teva, jeżeli występują:

-    uczulenie/ nadwrażliwość na witaminy z grupy B lub którykolwiek ze składników leku;

-    u pacjentów stosujących lewodopę (lek w chorobie Parkinsona) bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u osób z upośledzoną czynnością nerek, kamicą nerkową, hiperkalcemią (zwiększone stężenie wapnia we krwi).

Zawarta w produkcie witamina B2 może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest objawem prawidłowym, gdyż barwa ta pochodzi od wodnego roztworu tej witaminy.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Vitaminum B compositum Teva a inne leki

Witamina B1 nasila działanie leków zwiotczających mięśnie.

Probenecyd przedłuża, a pochodne fenotiazyny, leki przeciwdepresyjne i hormonalne środki antykoncepcyjne osłabiają działanie witaminy B2.

Pirydoksyna znosi działanie terapeutyczne lewodopy podawanej bez inhibitora dekarboksylazy. Witamina B6 hamuje ośrodkowe działanie lewodopy. Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne. Podczas stosowania chloramfenikolu, cykloseryny, doustnych środków antykoncepcyjnych, hydralazyny, leków immunosupresyjnych, izoniazydu i penicylaminy zwiększa się zapotrzebowanie na witaminę B6.

Nikotynamid nasila działanie leków obniżających ciśnienie krwi.

Alkohol i palenie papierosów zmniejszają wchłanianie witamin z grupy B.

W trakcie stosowania leku Vitaminum B compositum Teva mogą ulec zaburzeniu wyniki niektórych testów laboratoryjnych.

Vitaminum B compositum Teva z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących wpływu pokarmu na wchłanianie witamin z grupy B.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży.

Nie należy przekraczać dawki 50 mg witaminy B6 na dobę.

Witaminy z grupy B mogą być stosowane w ciąży w zalecanych dawkach.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Nie należy przekraczać dawki 50 mg witaminy B6 na dobę.

Witaminy z grupy B mogą być stosowane w okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W zalecanych dawkach lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień chinolinową (E104). Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Vitaminům B compositum Teva

Dorośli i młodzież:

1 tabletka drażowana, 3 razy na dobę.

Dzieci od 4 roku życia:

1 tabletka drażowana, 1 do 2 razy na dobę.

Nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminům B compositum Teva

Lek jest słabo toksyczny i przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Nadmiar witamin z grupy B wydalany jest w moczu.

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vitaminům B compositum Teva

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie szybko. Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Vitaminum B compositum Teva może powodować działania niepożądane.

Do działań niepożądanych witamin z grupy B należą reakcje nadwrażliwości występujące z nieznana częstością.

Witamina BL

Objawy uboczne pojawiają się bardzo rzadko (głównie po podaniu parenteralnym) i mają jedynie charakter alergiczny.

Witamina B_

Może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest objawem prawidłowym. Sporadycznie może dochodzić do skórnych zmian uczuleniowych, nudności i wymiotów.

Witamina B*

Duże dawki witaminy B6 (>2 g/d stosowane przez 2 miesiące i dłużej) mogą wywołać neuropatie obwodowe.

Witamina PP

W pojedynczych przypadkach może powodować pieczenie i zaczerwienienie skóry, wysypkę, nagłe zaczerwienienie twarzy (nieznana częstość), pokrzywkę. Podczas stosowania dużych dawek nikotynamidu mogą wystąpić: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, spadek apetytu oraz zaburzenia czynności wątroby.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminům B compositum Teva mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B compositum Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminum B compositum Teva

Substancjami czynnymi leku są: :

Tiaminy azotan (witamina Bj)    3 mg

Ryboflawina (witamina B2)    5    mg

Pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6)    5    mg

Nikotynamid (witamina PP)    40 mg

Wapnia pantotenian    5    mg

Substancje pomocnicze to: sacharoza, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa (E124), Opaglos 6 000 white.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie:

50 tabletek drażowanych (2 blistry po 25 tabletek drażowanych) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Vitaminum B compositum Teva

Charakterystyka Vitaminum b compositum teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vitaminům B compositum Teva

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka drażowana zawiera witaminy:

3 mg 5 mg 5 mg 40 mg 5 mg


Tiaminy azotan (Thiamini nitras, Vitaminům Bi)

Ryboflawina (Riboflavinum, Vitaminům B2)

Pirydoksyny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum, Vitaminům B6) Nikotynamid (Nicotinamidum, Vitaminům PP)

Wapnia pantotenian (Calcii pantothenas)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, sacharoza, żółcień chinolinowa (E 104).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki drażowane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Profilaktyka i niedobory witamin z grupy B w okresach zwiększonego zapotrzebowania (wspomagająco w leczeniu stanów gorączkowych, oparzeń, wyniszczenia alkoholowego);

-    Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach lub przeżytym stresie.

Wspomagająco:

-    choroby żołądka i jelit przebiegające z zaburzeniami wchłaniania, zaburzeniami trawienia, także z towarzyszącą długotrwałą biegunką;

-    stany zapalne skóry i błon śluzowych (np. warg, jamy ustnej);

-    zaburzenia czynności obwodowego układu nerwowego (zapalenie wielonerwowe);

-    podczas stosowania leków moczopędnych;

-    po przebytej antybiotykoterapii;

-    przed i po zabiegach chirurgicznych;

-    w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzycy, infekcjach o różnej etiologii, stanach zapalnych skóry, chorobach psychosomatycznych).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Lek zwykle stosuje się następująco:

Dorośli i młodzież: 1 tabletka drażowana - 3 razy na dobę.

Dzieci od 4 roku życia: 1 tabletka drażowana - 1 do 2 razy na dobę.

Nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki.

Przeciwwskazania

4.3.


-    nadwrażliwość na witaminy z grupy B lub którykolwiek ze składników preparatu;

-    u pacjentów stosujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność u osób z upośledzoną czynnością nerek, kamicą nerkową, hiperkalcemią. Zawarta w produkcie witamina B2 może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest objawem prawidłowym, gdyż barwa ta pochodzi od wodnego roztworu tej witaminy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Witamina B1 nasila działanie leków zwiotczających mięśnie.

Probenecyd przedłuża, a pochodne fenotiazyny, leki przeciwdepresyjne i hormonalne środki antykoncepcyjne osłabiają działanie witaminy B2.

Pirydoksyna (witamina B6) znosi działanie terapeutyczne lewodopy podawanej bez inhibitora dekarboksylazy.

Witamina B6 hamuje ośrodkowe działanie lewodopy. Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne. Podczas stosowania chloramfenikolu, cykloseryny, doustnych środków antykoncepcyjnych, hydralazyny, leków immunosupresyjnych, izoniazydu i penicylaminy zwiększa się zapotrzebowanie na witaminę B6.

Nikotynamid (witamina PP) nasila działanie leków obniżających ciśnienie krwi.

Alkohol i palenie papierosów zmniejszają wchłanianie witamin z grupy B.

W trakcie stosowania preparatu Vitaminum B compositum Teva mogą ulec zaburzeniu wyniki niektórych testów laboratoryjnych:

-    urobilinogen - wynik fałszywie dodatni (metoda z odczynnikiem Ehrlicha),

-    zawyżone stężenie amin katecholowych w moczu (metoda spektrofluorymetryczna),

-    wyniki oznaczania stężenia teofiliny w surowicy krwi.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Podczas stosowania dawek leczniczych w okresie ciąży i laktacji nie wykazano zagrożenia dla płodu i noworodka karmionego piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią wzrasta zapotrzebowanie na witaminy B1, B2, B6 i pantotenian wapnia.

W ciąży nie należy przekraczać dawki 50 mg witaminy B6 na dobę, ze względu na możliwość wystąpienia zespołu uzależnienia od witaminy B6 u dzieci kobiet zażywających w ciąży duże dawki pirydoksyny. Po porodzie mogą wystąpić drgawki u noworodka związane z uzależnieniem od tej witaminy w życiu płodowym.

Ciąża

Witaminy z grupy B mogą być stosowane w ciąży w zalecanych dawkach.

Karmienie piersią

Witaminy z grupy B mogą być stosowane w trakcie karmienia w zalecanych dawkach.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

W zalecanych dawkach preparat Vitaminum B compositum Teva nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Częstości działań niepożądanych uszeregowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości

Niacyna

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: nagłe zaczerwienienie twarzy

W pojedynczych przypadkach może powodować pieczenie i zaczerwienienie skóry, wysypkę, rumień twarzy, pokrzywkę. Podczas stosowania dużych dawek nikotynamidu mogą wystąpić: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, spadek apetytu oraz zaburzenia czynności wątroby.

Witamina B1

Objawy uboczne pojawiają się bardzo rzadko (głównie po podaniu parenteralnym) i mają jedynie charakter alergiczny.

Witamina B2

Może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest objawem prawidłowym. Sporadycznie może dochodzić do skórnych zmian uczuleniowych, nudności i wymiotów.

Witamina B6

Duże dawki witaminy B6 (>2 g/dobę stosowane przez 2 miesiące i dłużej) mogą wywołać neuropatie obwodowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Lek jest słabo toksyczny i przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Nadmiar witamin z grupy B wydalany jest w moczu.

Niacyna/nikotynamid

Objawy przedawkowania obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nagłe zaczerwienienie twarzy* i swędzenie*. Objawy znikają po odstawieniu leku.

* dotyczy tylko niacyny

Pirydoksyna

Duże dzienne dawki pirydoksyny przyjmowane przez dłuższy okres czasu mogą spowodować rozwój ciężkiej neuropatii obwodowej.

Nie zgłaszano przypadku innych zatruć witaminami z grupy B.

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kompleks witamin B; kod ATC: A11E A.

Preparat Vitaminům B compositum Teva to zespół witamin grupy B biorących udział w przemianie węglowodanów, lipidów i białek. Skuteczność witamin z grupy B jest znacznie większa, gdy działają one w skojarzeniu. Organizm nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać witamin z grupy B i dlatego muszą być dostarczane regularnie w pożywieniu lub drogą suplementacji.

Witamina Bt (tiaminy azotan) w połączeniu z kwasem adenozynotrójfosforowym tworzy koenzym niezbędny w reakcjach spalania węglowodanów, prowadzących do uzyskania energii dla prawidłowej czynności mięśni i układu nerwowego. Pod postacią pirofosforanu jest koenzymem w reakcjach przenoszenia grupy aldehydowej. Niedobór witaminy Bj jest przyczyną braku związków wysokoenergetycznych, upośledzonej syntezy acetylocholiny, zaburzeń czynności układu nerwowego i mięśniowego. Manifestuje się jako choroba beri-beri. Objawami niedoboru witaminy Bj są: polineuropatia, encefalopatia, osłabienie mięśniowe, zastoinowa niewydolność krążenia, uporczywe zaparcia.

Tiamina jest niezbędna do utrzymania prawidłowych czynności błon śluzowych, prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mięśni i serca, wspomaga prawidłowy rozwój u dzieci.

Dobowe zapotrzebowanie na tiaminę wynosi (wg United States Recommended Daily Allowances): u mężczyzn i młodzieży męskiej - 1,2 - 1,5 mg, u kobiet i młodzieży żeńskiej - 1 - 1,1 mg, w okresie ciąży - 1,5 mg, w okresie karmienia piersią - 1,6 mg, u dzieci od 7 do 10 lat - 1 mg, u dzieci od 4 do 6 lat - 0,9 mg, u dzieci od 0 do 3 lat - 0,7 mg.

Witamina B2 (ryboflawina) - aktywne formy w organizmie to nukleotydy flawinowe (mononukleotyd flawinowy - FMN i dinukleotyd flawoadeninowy - FAD), które wchodzą w skład enzymów oksydoredukcyjnych. Witamina B2 bierze udział w procesie widzenia zmierzchowego. Jest niezbędna do utrzymania funkcji błon śluzowych, prawidłowej czynności układu nerwowego i skóry. Wspomaga prawidłowy rozwój. W organizmie działa z witaminami Bj i B6.

Objawy hipowitaminozy B2 to:

-    zapalenie jamy ustnej,

-    zapalenie języka i czerwieni wargowej,

-    zapalenie łojotokowe skóry fałdów nosowych i wargowych,

-    zapalenie skóry okolicy narządów rodnych i odbytu,

-    fotofobia, świąd i pieczenie spojówek,

-    uszkodzenie rogówki,

-    zaburzenia wzrostu i rozwoju psychoruchowego.

Dobowe zapotrzebowanie na ryboflawinę wynosi średnio od około 1 mg do około 3 mg.

Witamina B6 (pirydoksyna) jest pochodną pirydyny. Istnieją trzy pokrewne związki, które wykazują aktywność biologiczną: pirydoksyna, pirydoksal i pirydoksamina. Formami czynnymi są estry kwasu fosforowego, utworzone przy udziale ATP. Estry te stanowią koenzymy wielu enzymów biorących udział w licznych procesach ustrojowych. Pirydoksyna odgrywa zasadniczą rolę w działaniu DOPA-dekarboksylazy i dekarboksylazy 5-hydroksytryptofanu. Niedobór witaminy B6 powoduje spadek stężenia serotoniny w tkankach. U ludzi niedobór witaminy B6 może powodować nudności, wymioty, uszkodzenia skóry i błon śluzowych, zburzenia psychiczne, drgawki, zapalenia wielonerwowe, niedokrwistość. Przy błędach dietetycznych u dzieci mogą rozwijać się drgawki zależne od braku pirydoksyny. Dobowe zapotrzebowanie na pirydoksynę wynosi średnio od około 1 mg do około 3 mg.

D-pantotenian wapniowy stanowi główny składnik koenzymu A, który odgrywa podstawową rolę w procesach acetylacji. Jest niezbędny w przemianach węglowodanów. Uczestniczy w przemianach energetycznych w ustroju. 10 mg D-panthotenianu wapniowego odpowiada 9,2 mg kwasu pantotenowego. Nie opisano objawów niedoboru kwasu pantotenowego. Zapotrzebowanie na pantotenian u ludzi określa się na 8 - 10 mg na dobę. Jest ono pokrywane w pokarmach. Kwas pantotenowy jest podawany łącznie z innymi witaminami z grupy B.

Witamina PP (nikotynamid) jest składnikiem dwóch koenzymów: NAD i NADP, które po połączeniu z odpowiednimi białkami tworzą enzymy oksydoredukcyjne. W ten sposób niacyna uczestniczy w przemianie białek, tłuszczów i węglowodanów. Organizm jest w stanie wytworzyć samodzielnie witaminy PP wykorzystując do tego celu tryptofan - proces ten zachodzi w obecności dostatecznej ilości witamin B1, B2 i B6. Dieta bogata w produkty mączne otrzymane z kukurydzy grozi rozwojem awitaminozy, ponieważ białko kukurydzy jest ubogie w tryptofan. Witamina PP jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, jest niezbędna do syntezy estrogenu, progesteronu, testosteronu, kortyzonu, tyroksyny i insuliny. Przyspiesza regenerację purpury wzrokowej. Jej niedobór prowadzi do zahamowania procesu oddychania tkankowego i awitaminozy. Awitaminoza PP przejawia się u ludzi pelagrą (objawy skórne: stany zapalne skóry, błon śluzowych jamy ustnej i języka; objawy żołądkowo-jelitowe: brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka; objawy ze strony układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, depresja). Zapotrzebowanie na witaminę PP zależy od ilości i jakości spożywanego białka i określa się na 6,6 mg /1000 kcal (w przeliczeniu na kwas nikotynowy).

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wszystkie witaminy z grupy B dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego, wydalane są z moczem.

Witamina Bt (tiaminy azotan) w organizmie ulega fosforylacji do postaci aktywnej, łatwo przenika do większości tkanek. Osiąga duże stężenia w wątrobie, nerkach, sercu i mózgowiu. Jest metabolizowana do pirydyny i kwasu tiaminokarbonowego. Związki te wydalane są przede wszystkim przez nerki. Niewielka ilość witaminy wydalana jest z żółcią i może być ponownie wchłaniana z jelita cienkiego. Znikome ilości tiaminy wydalane są także z potem. Biologiczny okres półtrwania leku jest osobniczo różny i wynosi od kilku do kilkunastu dni.

Witamina B2 (ryboflawina) łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Z pożywienia uwalniana jest przez kwas solny w żołądku. Ulega fosforylacji i powstają FMN i FAD, które są aktywnymi metabolitami witaminy B2. Proces ten może zachodzić w ścianie jelit, wątrobie i innych tkankach. Około 60% FMN i FAD wiąże się z białkami osocza. Okres półtrwania witaminy B2 w osoczu krwi wynosi od 66 do 84 minut. Ryboflawina jest związkiem mało toksycznym, jej nadmiar wydalany jest w moczu. W niewielkich ilościach magazynowana jest w wątrobie, śledzionie, sercu i nerkach. Witamina B2 przenika przez łożysko i do mleka matki.

Witamina B6 (pirydoksyna) łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Ulega szybko procesom utleniania i fosforylacji pod wpływem fosfokinazy pirydoksalu. W wyniku tych reakcji powstają związki aktywne, przede wszystkim fosforan pirydoksalu, odpowiedzialny w 60% za funkcje metaboliczne przypisywane witaminie B6. Ma on duże powinowactwo do albumin. W postaci pochodnych fosforanowych, witamina B6 magazynowana jest w wątrobie, w mniejszych ilościach w mięśniach i mózgu, gdzie zachodzi jej utlenianie do kwasu 4-pirydoksowego i innych nieaktywnych metabolitów wydalanych w moczu. 8-10% witaminy B6 wydalane jest tą drogą w formie niezmienionej. Witamina B6 przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

Witamina PP (nikotynamid) odznacza się krótkim okresem półtrwania. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w surowicy osiąga po około 45 minutach. Amid kwasu nikotynowego jest metabolizowany do amidu kwasu N-metylo-nikotynowego, w wyniku czego powstają pochodne 2- i 4- pirydynowe, a także kwas nikotynowy. W formie N-metylopochodnych i w formie niezmienionej (szczególnie przy stosowaniu dużych dawek) wydalany jest w moczu. Okres półtrwania wynosi około 45 minut.

D-pantotenian wapniowy po podaniu doustnym jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Penetruje do tkanek, jako koenzym A. Wysokie stężenia utrzymują się w wątrobie, nadnerczach, sercu i nerkach. Nie jest metabolizowany. W 70% wydalany jest przez nerki w postaci niezmienionej. 30% pantotenianu wapnia wydalane jest z kałem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra (LD50) witaminy B1 u myszy po podaniu doustnym wynosi około 3,0 g/kg mc. Witamina B2 jest praktycznie nietoksyczna.

Witamina B6 nie wykazuje działania toksycznego po podaniu nawet dużych dawek. Podawanie pirydoksyny ciężarnym samicom szczura w dawce 20 mg do 800 mg/kg mc./dobę nie zwiększyło częstości występowania wad wrodzonych u potomstwa. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zespołu uzależnienia od witaminy B6 u dzieci kobiet zażywających w ciąży duże dawki pirydoksyny. Po porodzie mogą wystąpić drgawki u noworodka związane z uzależnieniem od tej witaminy w życiu płodowym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Otoczka: talk, guma arabska, sacharoza, żółcień chinolinowa (E 104), czerwień koszenilowa (E 124), Opaglos 6000 white.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

+

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

50 tabletek drażowanych (2 blistry po 25 tabletek drażowanych).

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2035

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.08.1966 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 09.09.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Vitaminum B compositum Teva