Imeds.pl

Vitaminum B1 Polfarmex 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITAMINUM Bi POLFARMEX, 25 mg, tabletki

Thiamini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminum B1 Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Polfarmex

3.    Jak stosować lek Vitaminum B1 Polfarmex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Polfarmex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B1 Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Witamina B1 bierze udział w metabolizmie węglowodanów, a także kwasów tłuszczowych i związków steroidowych. Jej formą czynną jest ester z kwasem pirofosforanowym (kokarboksylaza). W przypadku zwiększonej zawartości węglowodanów w pożywieniu wzrasta zapotrzebowanie w organizmie na tę witaminę.

Niedobór witaminy B1 powoduje zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, co może objawiać się brakiem łaknienia, osłabieniem mięśniowym, parestezjami, obniżonym ciśnieniem krwi i hipotermią. Choroba beri-beri obecnie występuje niezmiernie rzadko.

Lek Vitaminum B1 Polfarmex wskazany jest do stosowania:

-    w stanach niedoboru witaminy B1 oraz zapobieganiu ich powstawania w organizmie;

-    w zaburzeniach czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych oraz wspomagająco w zaburzeniach sercowo - naczyniowych i alkoholizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B1 Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B1 Polfarmex:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum B1 Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nieznane są działania niepożądane dla produktów witaminy B1 stosowanych doustnie.

Inne leki i Yitaminum Bi Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, etanol, herbata zmniejszają wchłanianie witaminy B1. Podanie w jednym roztworze z siarczynami powoduje rozpad i unieczynnienie tiaminy. Niektóre inne witaminy, jak np. cyjanokobalamina, mogą ulegać inaktywacji w obecności produktów rozpadu tiaminy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży po konsultacji z lekarzem.

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania tiaminy w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku zaleca się konsultację z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum B1 Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum B1 Polfarmex

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować w dawkach podzielonych.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego dawkowania lek stosuje się w następujących dawkach:

Dorośli:

-    zapobiegawczo - 3 mg do 9 mg na dobę (1 do 3 tabletek zawierających 3 mg witaminy B1);

-    stany niedoboru oraz zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych - 25 mg do 50 mg na dobę (1 do 2 tabletek zawierających 25 mg witaminy B1);

-    wspomagająco w alkoholizmie - 50 mg na dobę 2 razy w tygodniu (2 tabletki zawierające 25 mg witaminy B1).

Dzieci:

Ściśle według wskazań lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

W proponowanym dawkowaniu leku nie występują.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B1 Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze lub pojemniku po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Vitaminum Bi Polfarmex

-    Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 25 mg tiaminy chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vitaminum B1 Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: