+ iMeds.pl

Vitaminum c teva 100 mg 100 mgUlotka Vitaminum c teva 100 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKÓW

VITAMINŮM C TEVA 100 mg, tabletki powlekane VITAMINŮM C TEVA 200 mg, tabletki powlekane

(Acidum ascorbicum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty', aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilają się lub nic ustępują, należy po kilku dniach skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg

3.    Jak stosować lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK VITAMINŮM C TEVA 100 MG i VITAMINŮM C TEVA 200 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Vitaminům C TEVA tabletki powlekane zawierają 100 mg lub 200 mg kwasu askorbowego (witaminy C).

Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza wytwarzanie prostacykliny działającej ochronnie na naczynia krwionośne i hamuje wytwarzanie tromboksanu sprzyjającego skurczowi i zatorom naczyń. Wykazuje właściwości przeciwutleniajace, hamuje powstawanie nadtlenków lipidów (tłuszczów) oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest niezbędna w przemianach hormonów nadnerczy. Pośrednio bierze udział w procesach przemian fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy, kwasu foliowego, a także lipidów, białek i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie żelaza.

Oznakami niedoboru witaminy C są: zle samopoczucie, drażliwość, bóle stawów, nadmierne rogowacenie mieszków włosowych, krwawienie z dziąseł i z nosa oraz wybroczyny.

Lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg jest wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy.

Lek można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VITAMINŮM C TEVA 100 MG i VITAMINŮM C TEVA 200 MG

Kiedy nie stosować leku Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg.

NISTEKSTW':1 ZDROWIA    1

artament Polity.ci Lokowej i Farmacji Q0-Ö52 Warszawa ni (W)io<lowa tß

Nie należy podawać dużych dawek (powyżej 1 g na dobę) chorym z kamicą dróg moczowych lub z nadmiernym wydalaniem szczawianów przez nerki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg

Jeśli u pacjenta stwierdzono hemochromatozę, niedokrwistość syderoblastycznąoraz talasemię (choroby, którym towarzyszą zaburzenia gospodarki żelazem) należy zachować ostrożność ze względu na to, że kwas askorbowy nasila wchłanianie żelaza.

U osób z niedoborem krwinkowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (genetycznie uwarunkowany brak tego enzymu w krwinkach czerwonych), długotrwale podawanie może być przyczyną niedokrwistości bemol ¡tycznej. Długotrwale podawanie dużych dawek kwasu askorbowego u osób z kamicą dróg moczowych powoduje tworzenie i odkładanie się złogów w nerkach.

Kwas askorbowy uczestniczy w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, duże dawki leku mogą wpływać na wyniki chemicznych reakcji utleniania i redukcji. Dlatego przed wykonaniem analiz krwi i moczu należy zalecić, by pacjent nie przyjmował leków zawierających kwas askorbowy przez przynajmniej I dobę. Pozwoli to uniknąć możliwych błędów w rozpoznaniu (np. maskowanie obecności krwi utajonej w stolcu, wzrost stężenia bilirubiny w surowicy krwi, obecność cukru w moczu, zmniejszenie aktywności w surowicy krwi enzymów takich jak: A1AT, AspAT, LDH; obniżenie pH moczu). Wyniki oznaczeń stężenia cukru w moczu u chorych na cukrzycę mogą być zafałszowane w przypadku przyjmowania dużych dawek witaminy C.

Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego może wywołać objawy zatrucia. Rozpoznanie następuje na podstawie badań laboratoryjnych i objawów klinicznych takich jak utrudnione i bolesne oddawanie moczu oraz krwiomocz.

Stosowanie leku Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg z innymi Ickami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Kwas askorbowy nasila wchłanianie przyjmowanych jednocześnie związków żelaza.

Przy równoczesnym podawaniu leków kwasu acetylosalicylowego i kwasu askorbowego obserwuje się wzrost wydalania kwasu askorbowego, a zmniejszenie wydalania kwasu acetylosalicylowego. Kwas askorbowy zwiększa szybkość usuwania z organizmu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i amfetaminy, zmniejsza skuteczność pochodnych fenotiazyny (leki przeciwuczuleniowe i stosowane w psychiatrii), antybiotyków aminoglikozydowych (np. gentamicyna, amikacyna), zwiększa stężenie estrogenów w surowicy krwi (hormony żeńskie, wchodzące m.in. w skład doustnych środków antykoncepcyjnych).

Stosowanie leku Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg zjedzeniem i piciem

Lek należy stosować w trakcie posiłku.

Stosowanie leku Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg u pacjentów z niewydolnością nerek

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kwas askorbowy przenika przez łożysko.

Nie zaleca się stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u kobiet w ciąży, ze względu na możliwość wystąpienia objawów niedoboru witaminy C u noworodków, po ustaniu dostaw przez łożysko.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego.

Należy zachować ostrożność i nie stosować dużych dawek bez zalecenia lekarza.

MiNlSTEKSrWft ZDROWIA

?


Japartamont Polityk: l.oKowej i Farmacji )0-952

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem Icku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK VITAMINŮM C TEVA 100 MC i VITAMNIUM C TEVA 200 MG

Lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podanie doustne.

Dorośli

zapobiegawczo: 100 mg na dobę;

pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 5 lat

pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.

Lek należy stosować w trakcie posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Tev 200 mg

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest na ogól dobrze tolerowany. Przyjmowanie dużych dawek kwasu askorbowego (powyżej I g na dobę) może jednak wywołać działania niepożądane takie jak: nudności, wymioty, biegunki, zgaga wysypki skórne, ból głowy, zwiększone wydalanie moczu.

Długotrwałe stosowanie witaminy C w dawkach powyżej 1 g na dobę powoduje zwiększone wydalanie szczawianów z moczem, może również wywołać tworzenie kamieni moczanowych i cystynowych, szczególnie u pacjentów z kamicą dróg moczowych lub poddawanych hemodializie. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VITAMINŮM C TEVA 100 MG i VITAMINŮM C TEVA 200 MG

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z Ickami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg

® Substancją czynną leku jest kwas askorbowy.

1NISTERSTWO ZDROWIA

partamenl Polityki rakowej i Farmacji 00-952 Warszawa

ut Miodowi0! ig

• Inne składniki leku to laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian, skrobia ziemniaczana.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol, magnezu stearynian, polisorbat 80, ksylitol, aromat cytrynowy, lak żółcieni chinolinowej (E 104).

Jak wygląda lek Vitaminům C Teva 100 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

1    blister po 25 tabletek (25 tabletek) w tekturowym pudełku;

2    blistry po 25 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Jak wygląda lek Vitaminům C Teva 200 mg i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

2    blistry po 10 tabletek (20 tabletek) w tekturowym pudelku;

3    blistry po 10 tabletek (30 tabletek) w tekturowym pudelku;

5 blistów po 10 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca Teva Kutno S.A ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

MINISTERSTWO ZDROWIA

departament Polityki l.exowej i Farmacji 00-952 Warszawa

lil lb|lr>r|nvv.íá "\

Vitaminum C Teva 100 mg

Charakterystyka Vitaminum c teva 100 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VITAMINŮM C TEVA 100 mg tabletki powlekane VITAMINŮM C TEVA 200 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 100 mg lub 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 54 mg lub 108 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy C w organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojenia ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy.

Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne Dorośli

zapobiegawczo: 100 mg na dobę

pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 500 mg na dobę.

Dzieci wieku powyżej 5 lat

pomocniczo w leczeniu: 100 mg do 200 mg na dobę.

Produkt leczniczy należy stosować w trakcie posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy podawać dużych dawek (powyżej 1 g na dobę) chorym z kamicą dróg moczowych lub z nadmiernym wydalaniem szczawianów przez nerki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparaty kwasu askorbowego nasilają wchłanianie żelaza, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w przypadku stwierdzonej hemochromatozy, niedokrwistości syderoblastycznej, oraz talasemii.

U osób z niedoborem krwinkowej dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, długotrwale podawanie może być przyczyną niedokrwistości hemolitycznej. Długotrwale podawanie dużych dawek kwasu

partament Polityki lakowej i Farmaci'

00-952 Warszawę

• il

askorbowego u osób z kamicą dróg moczowych powoduje tworzenie i odkładanie się złogów w nerkach.

Kwas askorbowy uczestniczy w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, duże dawki produktu leczniczego mogą wpływać na wyniki chemicznych reakcji utleniania i redukcji. Dlatego przed wykonaniem analiz krwi i moczu należy zalecić, by pacjent nie przyjmował produktów leczniczych zawierających kwas askorbowy przez przynajmniej 1 dobę. Pozwoli to uniknąć możliwych błędów w rozpoznaniu (np. maskowanie obecności krwi utajonej w stolcu, wzrost stężenia bilirubiny w surowicy krwi, obecność cukru w moczu, zmniejszenie aktywności w surowicy krwi enzymów takich jak: AIAT, AspAT, LDH; obniżenie pH moczu). Wyniki oznaczeń stężenia cukru w moczu u chorych na cukrzycę mogą być zafałszowane w przypadku przyjmowania dużych dawek witaminy C.

Długotrwałe podawanie dużych dawek kwasu askorbowego może wywołać objawy zatrucia. Rozpoznanie następuje na podstawie badań laboratoryjnych i objawów klinicznych takich jak utrudnione i bolesne oddawanie moczu oraz krwiomocz.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaklozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Kwas askorbowy nasila wchłanianie przyjmowanych jednocześnie związków żelaza.

Przy równoczesnym podawaniu preparatów kwasu acetylosalicylowego i kwasu askorbowego obserwuje się wzrost wydalania kwasu askorbowego, a zmniejszenie wydalania kwasu acetylosalicylowego. Kwas askorbowy zwiększa szybkość eliminacji trójpierścieniowych leków przcciwdepresyjnych i amfetaminy, zmniejsza skuteczność pochodnych fenotiazyny, aminoglikozydów, zwiększa stężenie egzogennych estrogenów w surowicy.

4.6    Ciąża i laktacja

Kwas askorbowy przenika przez łożysko oraz do mleka.

Witamina C nie wywiera działania teratogennego. Nie zaleca się jednak stosowania dużych dawek kwasu askorbowego u kobiet w ciąży, ze względu na zagrożenie wystąpieniem objawów niedoboru witaminy C u noworodków.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania witaminy C u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. Przyjmowanie dużych dawek kwasu askorbowego (powyżej 1 g na dobę) może jednak wywołać działania niepożądane takie jak: nudności, wymioty, biegunki, zgaga, wysypki skórne, ból głowy, zwiększone wydalanie moczu.

Długotrwałe spożywanie witaminy C w dawkach powyżej 1 g na dobę powoduje zwiększone wydalanie szczawianów z moczem, może również wywołać tworzenie kamieni moczanowych i cystynowych, szczególnie u pacjentów z kamicą dróg moczowych lub poddawanych hemodializie.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

apartament Polityki Lokowej i Farmacii f'0-952 Warszawa

lll

Grupa farmakoterapeutyczna: witaminy; kwas askorbowy.

Kod ATC: Al IG A01

Witamina C należy do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych, łącznie z glutationem, cytochromcm C oraz nukleotydami pirydynowymi i flawinowymi.

Uczestniczy w syntezie kolagenu w wyniku przekształcania proliny do hydroksyproliny oraz lizyny do hydroksylizyny. Bierze udział w procesie syntezy substancji międzykomórkowej, wpływa na elastyczność naczyń włosowatych. Jest niezbędna do właściwego rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza syntezę prostacykliny i hamuje wytwarzanie tromboksanu. Wykazuje właściwości przeciwutlcniające, hamuje peroksydację lipidów oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest niezbędna do hydroksylacji steroidów nadnerczowych. Pośrednio bierze udział w procesach przemian fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy, kwasu foliowego, a także lipidów, białek i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie żelaza.

Oznakami niedoboru witaminy C są: złe samopoczucie, drażliwość, bóle stawów, nadmierne rogowacenie mieszków włosowych, krwawienie z dziąseł i z nosa oraz wybroczyny.

5.2    Właściwości larmakokinetyczne

Ogólnouslrojowa pula witaminy C wynosi około 1,5 g.

Dzięki dobrej rozpuszczalności w w'odzic kwas askorbowy łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i z łatwością przenika do wszystkich tkanek organizmu. Z białkami osocza wiąże się w 25%.

Witamina C ulega w wątrobie przemianie do kwasu dehydroaskorbowego, a następnie do innych metabolitów, które są wydalane w moczu.

Próg nerkowy dla kw'asu askorbow'ego wynosi 70 pmol/1. Gdy stężenie w osoczu jest wyższe, niż 1,4 mg/100 ml (70 pmol/I), wówczas wydalany jest przez nerki w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych dotyczących produktów leczniczych Vitaminům C Teva 100 mg i Vitaminům C Teva 200 mg tabletki powlekane.

Kwas askorbowy jest substancją opisaną w monografiach farmakopealnych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Powidon

Talk

Magnezu stearynian Skrobia ziemniaczana.

Skład otoczki:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171),

Glicerol

Magnezu stearynian Polisorbat 80 Ksylitol

Aromat cytrynowy

Lak żółcieni chinolinowej (E 104).

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

^apartament Polily ok wej I Farinai 00-952 Warszaws

lit MtnHow» -¡r

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Vitaminům C Teva 100 mg tabletki powlekane pakowany jest w blistry PVC/PVDC/A1:

1    blistcr po 25 tabletek (25 tabletek) w tekturowym pudełku;

2    blistry po 25 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Lek Vitaminům C TEVA 200 mg tabletki powlekane pakowany jest w blistry PVC/PVDC/AI:

2    blistry po 10 tabletek (20 tabletek) w tekturowym pudełku;

3    blistry po 10 tabletek (30 tabletek) w tekturowym pudełku;

5 blistów po 10 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudelku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitaminům C TEVA 100 mg tabletki powlekane

5837

R/3140

Vitaminům C TEVA 200 mg tabletki powlekane

5838

R/3141

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Vitaminům C TEVA 100 mg tabletki powlekane 04.05.1994 r.

01.12.1999 r.

23.02.2005 r.

departament Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawę •ii Miorlnw« 16


Vitaminům C TEVA 200 mg tabletki powlekane 04.05.1994 r.

01.12.1999 r.

23.02.2005    r.

10.02.2006    r.


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2008 -06- 2 6


MINISTERSTWO ZDROWIA

.''jp::rrament Polityki t ekowej i Farmaq'i 00-952 Warszawę u! Miorlowp 15


Vitaminum C Teva 100 mg