Imeds.pl

Vitaminum E Omega Pharma 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VITAMINUM E GSK 400 mg, kapsułki miękkie

(int-rac-a-Tocopherylis acetas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vitaminum E GSK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E GSK

3.    Jak stosować Vitaminum E GSK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Vitaminum E GSK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum E GSK i w jakim celu się go stosuje

Główne działanie leku Vitaminum E GSK związane jest z jego właściwościami przeciwutleniającymi. Pełniąc funkcję przeciwutleniacza witamina E przeciwdziała utlenianiu składników komórkowych, zwłaszcza powstawaniu toksycznych nadtlenków nienasyconych kwasów tłuszczowych i aktywnych rodników tlenowych. Zapobiega również utlenianiu frakcji LDL cholesterolu do postaci nadtlenków. Nadtlenki LDL uszkadzają śródbłonek naczyń krwionośnych i nasilają procesy zapalne, przez co sprzyjają rozwojowi miażdżycy, cukrzycy i chorób nowotworowych.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dobowym spożyciem witaminy E, a zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których powstawanie jest związane z szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wskazania do stosowania leku Vitaminum E GSK

Wtórna profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i wspomagająco w leczeniu miażdżycy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Vitaminum E GSK Kiedy nie stosować leku Vitaminum E GSK

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - witaminę E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie witaminy E w organizmie,

•    jeśli pacjent ma zespół upośledzonego wchłaniania tłuszczów,

•    jeśli pacjent ma hipoprotrombinemię (zmniejszenie krzepliwości krwi wywołane niedoborem czynnika krzepnięcia - protrombiny) spowodowaną niedoborem witaminy K,

•    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne preparaty witaminy E (ze względu na możliwość przedawkowania),

•    jeśli pacjent ma nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli pacjent ma niewydolność nerek lub wątroby,

•    jeśli pacjent równocześnie stosuje leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny i indandionu, ze względu na możliwość występowania hipoprotrombinemii (zmniej szenia krzepliwości krwi z powodu niedoboru czynnika krzepnięcia - protrombiny).

Inne leki i Vitaminum E GSK

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kolestyramina, kolestypol (leki zmniejszające steżenie cholesterolu), oleje mineralne lub neomycyna (antybiotyk), stosowane doustnie mogą zmniejszać wchłanianie witaminy E.

Witamina E lub jej metabolity działają przeciwnie do witaminy K. U pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe (z grupy kumaryny i indandionu) lub estrogeny zwiększa się ryzyko krwotoków. U zdrowych osób witamina E nie wywołuje zmian krzepliwości krwi.

Witamina E może zwiększać wchłanianie i wykorzystanie witaminy A oraz chroni przed hiperwitaminozą A (nadmiarem witaminy A w organizmie).

Związki żelaza osłabiają działanie witaminy E (należy zachować kilkugodzinny odstęp między podawaniem obu leków). Również przyjmowanie dużych dawek witaminy E zmniejsza skuteczność leczenia preparatami żelaza.

Witamina E może zwiększać wchłanianie cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepieniu narządów).

Vitaminum E GSK z jedzeniem i piciem

Vitaminum E GSK można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Vitaminum E GSK w czasie ciąży powinno odbywać się pod kontrolą lekarza. Zalecane dobowe spożycie (RDA) witaminy E dla kobiet ciężarnych w wieku 14-50 lat wynosi 15 mg, a dla kobiet karmiących piersią 19 mg.

Witamina E częściowo przenika przez łożysko, jednak nie opisano komplikacji zarówno po zwiększeniu, jak i zmniejszeniu stężeń witaminy E u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku Vitaminum E GSK podczas karmienia piersią powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vitaminum E GSK nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Vitaminum E GSK zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych) i czerwień koszenilową.

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Yitaminum E GSK

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Zwykle 1 kapsułka na dobę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E GSK

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki witaminy E zazwyczaj nie wywołuje objawów toksyczności. Jednakże, stosowanie dawek większych niż 300 j.m. na dobę może powodować: nudności, biegunkę, kurcze jelit, zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, osłabienie, zakrzepowe zapalenie żył, bóle głowy, niewyraźne widzenie, wysypkę, zaburzenia gonad, bolesność piersi, kreatynurię (zwiększenie stężenia kreatyny w moczu), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów oraz zmniejszenie stężenia tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie stężenia estrogenów i androgenów w moczu.

Objawy te ustępują po zaprzestaniu stosowania witaminy E.

Pominięcie zażycia leku Yitaminum E GSK

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie witaminy E w dawkach większych niż 300 j.m. na dobę może powodować działania niepożądane:

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie stężenia estrogenów i androgenów w moczu.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: zaburzenia emocjonalne.

Zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: bóle głowy.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: zakrzepowe zapalenie żył.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, biegunka, kurcze jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: wysypka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia kreatyny w moczu (kreatynuria).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana: zaburzenia gonad, bolesność piersi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana: zmęczenie, osłabienie.

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Vitaminum E GSK

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Vitaminum E GSK

Substancją czynną leku jest witamina E (all-rac-a-tokoferylu octan).

Jedna kapsułka zawiera 400 mg witaminy E.

Pozostałe składniki to: olej arachidowy oczyszczony, żelatyna, glicerol, czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona.

Jak wygląda Vitaminum E GSK i co zawiera opakowanie

Vitaminum E GSK ma postać kapsułek o kształcie owalnym, z twardą otoczką żelatynową o barwie czerwonej, ze szwem, wypełnionych olejowym roztworem.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200

fax (61) 8675-717

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

lub

Medana Pharma S.A. ul. Władysława Łokietka 10 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

- GlaxoSmithKline -

1.4/22.05.2012/core 05.11 5