+ iMeds.pl

Vostar 12,5 mgUlotka Vostar

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Vostar, 12,5 mg, tabletki powlekane

Diclofenacum kalicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Vostar ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Vostar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vostar

3.    Jak stosować lek Vostar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Vostar

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK VOSTAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Działanie

Lek Vostar jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym (NLPZ: niesteroidowy lek przeciwzapalny).

Zastosowanie

Lek Vostar stosowany jest w przypadku łagodnych do średnio nasilonych bólów tj. ból reumatyczny, ból głowy, ból zębów, bóle miesiączkowe, nagły ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ból mięśni, ból stawów. Lek łagodzi gorączkę.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VOSTAR Kiedy nie przyjmować leku Vostar:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak potasowy (substancję czynną), orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vostar

-    jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych)

-    jeśli u pacjenta występuje krwawienie z żołądka lub perforacja przewodu pokarmowego podczas leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego (NLPZ)

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości owrzodzenie żołądka, owrzodzenie jelita lub krwawienie żołądka więcej niż jeden raz

-    jeśli u pacjenta występuje perforacja w układzie pokarmowym

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub nerek

-    jeśli u pacjenta występuje duży niedobór płytek krwi

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek czynne krwawienia (w tym krwawienie w mózgu)

-    jeśli u pacj enta występuj ą choroby krwi

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowa czynność szpiku kostnego

-    jeśli pacjent choruje na astmę, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane alergią na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ

-    jeśli pacjentka jest pomiędzy 7 a 9 miesiącem ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Vostar:

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne.

Mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne z takimi objawami jak: obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, lub ciężkie reakcje skórne z wysypką i uszkodzeniem błon śluzowych.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego takie jak krwawienie, owrzodzenie lub perforacje w każdym czasie leczenia. Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy dotyczące przewodu pokarmowego.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe

wraz ze zwiększeniem dawek NLPZ u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, zwłaszcza gdy było

powikłane krwawieniem lub perforacją i u pacjentów w podeszłym wieku.

Leczenie lekiem Vostar może maskować objawy zakażenia.

Pacjent może wymagać przerwania stosowania leku Vostar na co najmniej 1 dzień przed zabiegiem operacyjnym, z powodu ryzyka nasilenia krwawienia.

Nie należy przyjmować innych leków typu NLPZ jednocześnie z lekiem Vostar. Jeśli pacjent potrzebuje jednoczesnego leczenia z małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego, dodatkowe stosowanie leku chroniącego błonę śluzową żołądka może zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Przed przyjęciem diklofenaku należy poinformować lekarza

-    jeśli pacjent pali tytoń

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę

-    jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, zwłaszcza kiedy jest osłabiony lub ma małą masę ciała

-    jeśli pacjent stosuje leki, które zwiększają ryzyko wystąpienia owrzodzenia żołądka

lub krwawienia z żołądka (kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew lub leki stosowane w depresji, typu SSRI)

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało owrzodzenie żołądka lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej jelita (tj. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita)

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby lub nerek

-    jeśli pacjent ma astmę lub inne choroby dróg oddechowych

-    jeśli pacjent otrzymuje leki moczopędne lub jest odwodniony

-    jeśli pacjent stosuje leki rozrzedzające krew lub leki stosowane w cukrzycy

-    jeśli pacjent wymaga zabiegu chirurgicznego

-    jeśli pacjentka zamierza zajść w ciążę. Leczenie lekiem Vostar może zmniejszać płodność.

Leki takie, jak lek Vostar mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ataku serca (zawał mięśnia sercowego) i udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa się w przypadku stosowania dużych dawek i długotrwałego przyjmowania leku. Nie należy przekraczać zaleconej dawki i czasu trwania leczenia.

Na skutek długotrwałego stosowania wszystkich typów leków na bóle głowy, bóle głowy mogą się nasilić i występować częściej. Nazywa się to nadużywaniem leków stosowanych w bólu głowy.

Nie należy stosować leku Vostar przez długi czas. Lek Vostar jest przeznaczony do stosowania przez kilka dni.

Badania laboratoryjne

Podczas leczenia często może być konieczne badanie czynności wątroby i monitorowanie liczby krwinek we krwi (zwłaszcza płytek krwi).

Pacjenci z cukrzycą powinni regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    leki rozrzedzające krew (warfaryna, heparyna)

-    leki stosowane w depresji, typu SSRI

-    leki, które zwiększają oddawanie moczu i leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (leki beta-adrenolityczne, inhibitory ACE)

-    leki, które zmniejszają wydalanie potasu (np. niektóre leki zwiększające oddawanie moczu)

-    inne leki przeciwbólowe typu NLPZ

-    kortykosteroidy

-    leki stosowane w leczeniu cukrzycy

-    antybiotyki chinolowe

-    leki stosowane w wysokim stężeniu trójglicerydów we krwi (cholestyramina, kolestypol)

-    lit stosowany w zaburzeniach depresyjno-maniakalnych

-    leki nasercowe (digoksyna)

-    leki stosowane w niektórych typach reumatyzmu lub raka (metotreksat)

-    leki, które osłabiają działanie układu odpornościowego (cyklosporyna, takrolimus)

-    leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina)

-    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (sulfinpyrazon)

-    leki przeciwgrzybicze (worykonazol).

Stosowanie leku Vostar z jedzeniem i piciem

W celu uzyskania najlepszego działania należy przyjmować tabletki przed jedzeniem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie wolno przyjmować leku Vostar w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Może wystąpić uszkodzenie płodu, zwiększenie skłonności do krwawień u matki lub dziecka, lub osłabienie obkurczania się macicy.

Lek Vostar można przyjmować tylko przez pierwsze 6 miesięcy ciąży po uzyskaniu zgody lekarza. Jeśli pacjentka planuje ciążę, nie należy stosować leku Vostar, ponieważ może on obniżyć płodność. Karmienie piersią

Lek Vostar wydzielany jest do mleka kobiety karmiącej piersią i nie należy go stosować podczas karmienia piersią, ponieważ może powodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: zaburzenia widzenia, zmęczenie, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego) i zawroty głowy.

Pacjenci, u których wystąpią takie działania niepożądane powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vostar

Lek Vostar zawiera lecytynę sojową, która może zawierać proteiny sojowe. Nie stosować leku Vostar, jeśli u pacjenta występuje alergia na orzeszki ziemne lub soję.

3. JAK STOSOWAĆ LEK VOSTAR

Vostar należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem dla uzyskania najlepszych rezultatów.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat

Dawka początkowa to 2 tabletki powlekane (25 mg). Następnie 1 do 2 tabletek powlekanych co 4 do 6 godzin, ale nie więcej niż 6 tabletek powlekanych (75 mg) na dobę.

Czas trwania leczenia: 3 dni.

Dzieci

Nie wolno podawać leku Vostar dzieciom w wieku poniżej 14 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Może być konieczne dostosowanie dawki. Należy poradzić się lekarza.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Może być konieczne dostosowanie dawki. Należy poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vostar

W przypadku zażycia większej dawki leku Vostar niż zalecana w niniejszej ulotce lub przepisana przez lekarza i w przypadku złego samopoczucia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, oddziałem ratunkowym lub farmaceutą.

Należy zabrać ze sobą opakowanie tego leku.

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, ból brzucha, zawroty głowy, brak koordynacji ruchów, śpiączka, drgawki, krwawienia z przewodu pokarmowego, biegunka, silny wpływ na czynność wątroby i nerek, gromadzenie płynów, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenie oddychania, dzwonienie lub brzęczenie w uszach, zaburzenie krzepnięcia krwi.

Ciężkie zatrucia: ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Vostar

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Vostar.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Vostar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów): Biegunka, dyskomfort w obrębie przewodu pokarmowego.

Często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 do 10 na 100 pacjentów): Wysokie ciśnienie tętnicze krwi, ból głowy, zawroty głowy, dzwonienie w uszach (szumy uszne), nudności, wymioty, ból brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów, utrata apetytu, zaparcie, owrzodzenie żołądka z lub bez krwawienia lub perforacja, krwawienie z przewodu pokarmowego, wysypka, świąd, zatrzymanie płynów, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

Brak białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi, reakcje alergiczne, zapalenie wątroby, żółtaczka, duże zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, osłabienie serca u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, astma, trudności w oddychaniu, zapalenie żołądka, wymioty z krwią, biegunka z krwią, smoliste stolce, zaburzenia czynności nerek z zaburzeniami w równowadze płynów i elektrolitów, wysypka, egzema, zapalenie skóry, katar, senność, pobudzenie, depresja, rozdrażnienie, niepokój.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u więcej niż 1 do 10 na 10 000 pacjentów): Ciężkie reakcje alergiczne, w tym spadek ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs, ostra niewydolność nerek, krew w moczu, białko w moczu, zapalenie nerek, zaburzenia świadomości, senność przyśpieszone tętno, osłabienie czynności serca, ciężka anemia z żółtaczką (w rzadkich przypadkach może być śmiertelna), znaczne obniżenie liczby białych krwinek we krwi, co może powodować skłonność do zakażenia (zwłaszcza zapalenie gardła), wysypka z zapaleniem i łuszczeniem się zewnętrznych warstw skóry, ogólne osłabienie i gorączka, przedłużony czas krwawienia, zapalenie jelita grubego (w tym zapalenie z krwawieniem, pogorszenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroba Crohna), choroby wątroby, zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka, choroby przełyku, problemy z przewodem pokarmowym, zaczerwienienie skóry, prawdopodobnie spowodowane gorączką, łysienie, wrażliwość na światło słoneczne, niewielkie krwawienia w skórze i błonach śluzowych, impotencja.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): Reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, ust, gardła z trudnościami w połykaniu i (lub) oddychaniu, ból w klatce piersiowej, zakrzepy krwi w sercu, udar, ciężkie reakcje skórne z gorączką, łuszczeniem się, oddzielaniem się i stanem zapalnym (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Lyella), pogorszenie zapalenia wątroby, ciężkie uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, rozpad mięśni, niewydolność nerek, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ciemnoczerwone zabarwienie moczu z towarzyszącym ostrym bólem brzucha i niepokojem, dezorientacja, koszmary senne, zaburzenia psychiczne, zakażenie płuc, zapalenie naczyń, uczucie mrowienia i drętwienia skóry, zaburzenia pamięci, drgawki, drżenie, zaburzenia smaku, zaburzenia słyszenia, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, zamazane widzenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VOSTAR

Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Vostar po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Vostar

-    Substancją czynną leku jest diklofenak potasowy. Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg diklofenaku potasowego.

-    Ponadto lek zawiera: krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), powidon (K 29/32), skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny, magnezu stearynian; otoczka: Opadry AMB White: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, lecytyna sojowa, guma ksantan.

Jak wygląda lek Vostar i co zawiera opakowanie

Wygląd:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, 5 mm.

Wielkości opakowań:

Blistry: 10 i 20 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca:

Actavis hf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Actavis B.V.

Baarnse Dijk 1 3741 LN BAARN Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2013

6

Vostar

Charakterystyka Vostar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vostar, 12,5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg diklofenaku potasowego. Substancja pomocnicza: lecytyna sojowa.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Wygląd tabletki:

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, 5 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodny do średnio nasilonego ból, taki jak: ból reumatyczny, ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy (pierwotne bolesne miesiączkowanie), ostry ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, ból mięśni i ból stawów. Obniżanie gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć stosując produkt w najmniejszej skutecznej dawce i nie dłużej niż to konieczne do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Tabletki powlekane należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, najlepiej przed jedzeniem.

W celu utrzymania optymalnego działania, tabletki powlekane powinny być przyjmowane przed posiłkiem.

Dorośli i dzieci w wieku 14 lat i powyżej:

Początkowo 2 tabletki powlekane, potem 1-2 tabletki powlekane, co 4 do 6 godzin, niemniej jednak maksymalna dawka wynosi 6 tabletek powlekanych (75 mg) na dobę. Czas trwania leczenia: 3 dni.

Dzieci:

Produktu leczniczego Vostar nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U osłabionych pacjentów w podeszłym wieku konieczne jest dostosowanie dawki.

Zaburzenia czynności nerek:

Zalecenia dawki zależą od klirensu kreatyniny/stężenia kreatyniny w surowicy.

Zaburzenia czynności wątroby:

Zalecane dawki zależą od testów czynnościowych wątroby i parametrów wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Vostar jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

•    Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Krwawienia lub perforacje przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem leków NLPZ w wywiadzie.

•    Czynne lub nawracające owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego (tj. dwa lub więcej osobnych epizodów zdiagnozowanego owrzodzenia

lub krwawienia).

•    Czynne perforacje.

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

•    Ciężka niewydolność serca (patrz punkt 4.4).

•    Stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych.

•    Ciężka trombocytopenia.

•    U pacjentów z krwawieniem o charakterze mózgowo-naczyniowym lub z innym czynnym krwawieniem lub zaburzeniami krzepnięcia.

•    U pacjentów ze skazą krwotoczną.

•    U pacjentów z zahamowaniem czynności szpiku kostnego.

•    Tak jak w przypadku leczenia innymi lekami z grupy NLPZ, produkt leczniczy Vostar jest przeciwwskazany u pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy lub inne leki NLPZ wywołują astmę, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa.

•    T rzeci tryme str ciąży (patrz punkt 4.6).

•    Produkt leczniczy zawiera lecytynę sojową, która może zawierać proteiny sojowe. Może wywoływać reakcje alergiczne, prawdopodobnie tylko u pacjentów, którzy są szczególnie wrażliwi na orzeszki ziemne lub soję.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane produktu leczniczego Vostar mogą być zminimalizowane poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki i podawanie przez najkrótszy możliwy czas, konieczny do kontrolowania objawów (patrz punkt 4.2 i punkty poniżej dotyczące ryzyka związanego z układem pokarmowym i sercowo-naczyniowym).

Należy unikać jednoczesnego stosowania diklofenaku z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy- 2 (COX-2), ze względu na brak danych potwierdzających zwiększone korzyści ze stosowania i możliwość wystąpienia sumujących się działań niepożądanych.

Z medycznego punktu widzenia zaleca się ostrożność u osób w podeszłym wieku. W szczególności zaleca się stosowanie najmniejszych skutecznych dawek u osłabionych pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z niską masą ciała.

Tak jak w przypadku innych NLPZ, produkt leczniczy bardzo rzadko może powodować reakcje alergiczne, włącznie z reakcjami anafilaktycznymi lub anafilaktoidalnymi nawet bez wcześniejszej ekspozycji na diklofenak.

Diklofenak, podobnie jak inne NLPZ, ze względu na swoje właściwości farmakodynamiczne, może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe zakażenia.

Na co najmniej 1 dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego Vostar, z powodu ryzyka wystąpienia przedłużonego czasu krwawienia.

Działanie na przewód pokarmowy

Podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) obserwowano krwawienia, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne. Te działania niepożądane występowały w każdym czasie leczenia i były poprzedzone lub nie objawami zwiastunowymi lub ciężkimi zaburzeniami przewodu pokarmowego. Konsekwencje są zwykle poważniejsze u pacjentów w podeszłym wieku.

Aby zmniejszyć ryzyko toksycznego wpływu na układ pokarmowy u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie gdy przebiegała z krwotokami lub perforacją oraz u pacjentów w podeszłym wieku, należy rozpoczynać i kontynuować leczenie z zastosowaniem najmniejszych skutecznych dawek.

U tych pacjentów, jak również u pacjentów przyjmujących jednocześnie małe dawki kwasu acetylosalicylowego lub inne leki zwiększające ryzyko powikłań z przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5) należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków działających ochronnie na śluzówkę (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Pacjenci, w szczególności w podeszłym wieku, ze stwierdzonymi w wywiadzie zaburzeniami przewodu pokarmowego, powinni zgłaszać każdy przypadek zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) przede wszystkim w początkowej fazie leczenia.

Środki ostrożności należy zachować także u pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze zwiększające ryzyko wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień, takie jak: kortykosteroidy podawane doustnie, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z objawami wskazującymi na zaburzenia przewodu pokarmowego, z wywiadem sugerującym na owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, krwawienie lub perforację, z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Crohna, powinni przyjmować produkt leczniczy pod ścisłym nadzorem lekarza, ponieważ leczenie NLPZ może nasilić objawy (patrz punkt 4.8).

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, zwłaszcza jeżeli występuje powikłanie w postaci krwawienia albo perforacji (patrz punkt 4.3) i u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku częstość występowania działań niepożądanych spowodowanych przez NLPZ jest większa, zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne.

Należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego, jeśli u pacjentów otrzymujących diklofenak wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Ostrożność (przedyskutowanie z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia) oraz odpowiednia kontrola są konieczne w przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, ponieważ zgłaszano zatrzymanie płynów, nadciśnienie i obrzęki w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie diklofenaku, szczególnie w dużych dawkach (150 mg na dobę) i w leczeniu długotrwałym, zwiększa ryzyko zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar).

Diklofenak należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka zdarzeń dotyczących układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Produkt ten należy stosować możliwie jak najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, ze względu na możliwość nasilenia ryzyka dotyczącego układu krążenia po zastosowaniu diklofenaku w dużych dawkach i stosowanych długotrwale. Należy okresowo kontrolować konieczność kontynuacji leczenia objawowego i odpowiedź na leczenie.

Reakcje skórne

Bardzo rzadko po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), obserwowano ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich były śmiertelne, takie jak: złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów dotyczy wczesnego okresu leczenia, w większości przypadków w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. W przypadku wystąpienia wysypki, zmian w obrębie błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania diklofenaku.

Bóle głowy wywołane nadużyciem leków

Długotrwałe stosowanie innych typów leków przeciwbólowych, może wywołać pogorszenie bólu głowy i zwiększenie częstotliwości występowania (ból głowy spowodowany nadmiernym stosowaniem leków przeciwbólowych). Jeżeli taka sytuacja wystąpi lub pacjent podejrzewa jej wystąpienie, lekarz musi skonsultować taki przypadek pod kątem przerwania terapii bólu głowy. Diagnoza bólu głowy z powodu nadużycia leków powinna być podejrzewana u pacjentów, którzy mają częste, codzienne bóle głowy zależne (lub z powodu) regularnego przyjmowania leków stosowanych w bólu głowy.

Wpływ na czynność wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, którym przepisuje się produkt leczniczy Vostar, ze względu na możliwość pogorszenia stanu pacjenta, konieczna jest ścisła obserwacja medyczna.

Tak jak inne NLPZ, diklofenak może zwiększać aktywność jednego lub więcej enzymów wątrobowych. U pacjentów stosujących diklofenak przez długi czas należy regularnie monitorować czynność wątroby. Jeśli nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby utrzymują się lub ulegają pogorszeniu i kiedy występują kliniczne oznaki lub objawy wskazujące na zaburzenie czynności wątroby lub też występują inne objawy (np. eozynofilia, wysypka) podawanie diklofenaku musi być przerwane. Zapalenie wątroby może wystąpić bez poprzedzających objawów zwiastunowych.

Należy zachować ostrożność, stosując diklofenak u pacjentów z porfirią wątrobową, ponieważ może wystąpić nasilenie objawów.

Wpływ na czynność nerek

Prostaglandyny mają bardzo ważny wpływ na przepływ krwi przez nerki. Obserwowano zatrzymanie płynów i obrzęk towarzyszące leczeniu NLPZ. Dlatego też należy zachować ostrożność, kiedy przepisuje się diklofenak pacjentom z zaburzeniami czynności serca lub nerek, pacjentom z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, leczonych produktami leczniczymi działającymi nefrotoksycznie, takimi jak cyklosporyna lub produktami leczniczymi, które znacząco wpływają na czynność nerek, a także pacjentom w podeszłym wieku, jak również przyjmującym leki moczopędne i pacjentom z pozakomórkowym deficytem płynów tj. pacjenci przed lub po poważnym zabiegu chirurgicznym. W wymienionych powyżej przypadkach zalecane jest monitorowanie czynności nerek. Możliwy wpływ na nerki jest odwracalny i ustępuje po przerwaniu leczenia.

NLPZ mogą hamować działanie moczopędne i zwiększać działanie oszczędzające potas w lekach moczopędnych, co powoduje konieczność monitorowania stężenia potasu w surowicy.

Wpływ na parametry hematologiczne

Zaleca się stosowanie produktu leczniczego Vostar krótkotrwale. W przypadku stosowania produktu przez długi czas, tak jak w przypadku stosowania innych leków z grupy NLPZ, wskazane jest badanie kontrolne krwi. Diklofenak, tak jak pozostałe leki z grupy NLPZ, może czasowo hamować proces agregacji płytek krwi. Należy zastosować środki ostrożności u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Pacjentów jednocześnie leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub przeciwcukrzycowymi i diklofenakiem należy monitorować pod kątem przedawkowania.

Badania laboratoryjne należy przeprowadzać w celu kontroli, że oczekiwane działanie produktu leczniczego utrzymuje się. Obserwowano, że w pojedynczych przypadkach hipoglikemii i hiperglikemii wymagane jest dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego.

Astma w wywiadzie

U pacjentów z astmą, sezonowym alergicznym nieżytem nosa, obrzękiem błony śluzowej nosa (np. polip nosa), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub z przewlekłymi zakażeniami dróg oddechowych (szczególnie związanymi z objawami podobnymi do alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) występują działania niepożądane, związane ze stosowaniem NLPZ, takie jak: zaostrzenie napadów astmy (tak zwana nietolerancja leków przeciwbólowych/astma aspirynowa), obrzęk Quinckego lub pokrzywka występują znacznie częściej niż u innych pacjentów. W przypadku tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność (należy być przygotowanym na rozwój sytuacji krytycznej). To dotyczy także pacjentów, u których stwierdzono uczulenie na inne czynniki np. z reakcjami skórnymi, świądem lub pokrzywką.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Następujące interakcje uwzględniają także te zaobserwowane po zastosowaniu dikofenaku w postaci tabletek powlekanych i innych postaci farmaceutycznych zawierających diklofenak.

Interakcje farmakologiczne

Leki przeciwzakrzepowe:

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko krwawienia (patrz punkt 4.4). Mimo, że badania kliniczne nie wykazują wpływu diklofenaku na skuteczność działania leków przeciwzakrzepowych, istnieją pojedyncze doniesienia o zwiększonym ryzyku wystąpienia krwotoku u pacjentów stosujących jednocześnie diklofenak i leki przeciwzakrzepowe. Zaleca się uważne monitorowanie pacjentów.

Leki przeciwpłytkowe:

Zwiększają ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny:

Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny może zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki moczopędne i zmniejszające ciśnienie krwi:

Tak jak inne NLPZ, jednoczesne stosowanie diklofenaku może zmniejszać działanie leków moczopędnych lub leków przeciwnadciśnieniowych (np. leków beta-adrenolitycznych, inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE)), co może powodować zaburzenie w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność podczas stosowania takiego leczenia skojarzonego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. Pacjenci muszą pić wystarczającą ilość płynów i muszą mieć okresowo kontrolowaną czynność nerek po rozpoczęciu oraz po zakończeniu leczenia skojarzonego. Dotyczy to szczególnie zastosowania leków moczopędnych i inhibitorów konwertazy angiotensyny, z powodu zwiększonego ryzyka działania nefrotoksycznego.

Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków moczopędnych oszczędzających potas może spowodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi, dlatego stężenie potasu należy regularnie kontrolować (patrz punkt 4.4).

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ):

Jednoczesne stosowanie diklofenaku i innych działających systemowo leków NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Doustne leki przeciwcukrzycowe:

Z badań klinicznych wynika, że diklofenak może być podawany pacjentom przyjmującym doustne leki przeciwcukrzycowe bez wpływu na ich skuteczność. W pojedynczych przypadkach obserwowano jednak stany zarówno hipoglikemii jak i hiperglikemii, powodujące konieczność zmiany dawkowania leków przeciwcukrzycowych podczas jednoczesnego stosowania diklofenaku. Dlatego też w przypadku jednoczesnego stosowania, zaleca się profilaktyczne kontrolowanie stężenie glukozy we krwi.

Kortykosteroidy:

Zwiększają ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia (patrz punkt 4.4).

Chinolony - antybiotyki:

Pojedyncze przypadki drgawek mogą być związane z jednoczesnym stosowaniem chinolonów i NLPZ. Z tego powodu należy zachować ostrożność, jeśli rozważa się podawanie chinolonów pacjentom jednocześnie przyjmującym NLPZ.

Leki wpływające na lipidy: cholestyramina i kolestypol

Możliwy mechanizm: zmniejszona absorpcja diklofenaku z przewodu pokarmowego.

Efekt: zmniejszenie biodostępności diklofenaku. Dlatego też zaleca się podawanie diklofenaku co najmniej na godzinę przed lub 4 do 6 godzin po podaniu cholestyraminy i kolestypolu.

Interakcje farmakokinetyczne:

Lit:

Jeśli stosowane są jednocześnie, diklofenak może powodować zwiększenie stężenia litu w osoczu. Zaleca się kontrolowanie stężenia litu w surowicy krwi.

Digoksyna:

Jeśli stosowane są jednocześnie, diklofenak może powodować zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu. Zaleca się kontrolowanie stężenia digoksyny w surowicy krwi.

Heparyna (podanie parenteralne):

Zwiększone ryzyko krwawienia (hamowanie czynności płytek i nasilone działanie niepożądane spowodowane przez NLPZ dotyczy przewodu pokarmowego).

Metotreksat:

Diklofenak może hamować klirens nerkowy metotreksatu, co zwiększa stężenie metotreksatu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania NLPZ, w tym diklofenaku, w czasie krótszym niż 24 godziny, przed lub po zastosowaniu metotreksatu, ponieważ może wystąpić zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi i nasilenie działania toksycznego tej substancji.

Cyklosporyna i takrolimus:

Diklofenak, podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, może zwiększać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny i takrolimusu z powodu wpływu na prostaglandyny nerkowe. Dawka diklofenaku musi być dlatego podawana w mniejszych dawkach niż zwykle stosowane dawki u pacjentów nieleczonych cyklosporyną i takrolimusem.

Fenytoina:

Podczas jednoczesnego stosowania fenytoiny z diklofenakiem należy monitorować stężenie fenytoiny w osoczu ze względu na spodziewane zwiększenie ekspozycji na fenytoinę.

Silne inhibitory CYP2C9

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania diklofenaku wraz z silnymi inhibitorami CYP2C9 (takimi jak sulfinpyrazon i worykonazol), gdyż możliwe jest znaczne zwiększenie maksymalnego stężenia w osoczu oraz ekspozycji na diklofenak na skutek zahamowania jego metabolizmu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka/płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia i wad wrodzonych serca oraz wytrzewienia wrodzonego po zastosowaniu we wczesnym okresie ciąży inhibitora syntezy prostaglandyn. Ryzyko bezwzględne wystąpienia wad sercowo-naczyniowych zwiększyło się z mniej niż 1%, do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. U zwierząt, podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn wykazało ryzyko utraty zarodka w fazie przed- i poimplantacyjnej oraz zwiększoną śmiertelność zarodka lub płodu. Ponadto, zwiększoną częstość występowania różnych wad wrodzonych, w tym wad układu krążenia obserwowano u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży, nie należy stosować diklofenaku, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli diklofenak jest stosowany przez kobiety planujące ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być jak najniższa, a czas leczenia możliwie najkrótszy.

Trzeci trymestr

Podczas trzeciego trymestru ciąży, inhibitory syntezy prostaglandyn są przeciwwskazane, ponieważ mogą narażać płód na:

•    działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym)

•    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem.

Pod koniec ciąży, inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać matkę i noworodka na:

•    możliwy przedłużony czas krwawienia, działanie przeciwzakrzepowe na płytki krwi, które może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach

•    zahamowanie obkurczania się macicy spowodowane opóźnieniem lub przedłużeniem się porodu.

W konsekwencji, diklofenak jest przeciwwskazany podczas trzeciego trymestru ciąży.

Wpływ na płodność

Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, stosowanie diklofenaku może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie zaleca się ich stosowania u kobiet, które planują zajście w ciążę. U kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub są w trakcie badania niepłodności, należy rozważyć przerwanie stosowania diklofenaku.

Karmienie piersią

Diklofenak, podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego też diklofenaku nie należy podawać podczas karmienia piersią, aby uniknąć szkodliwego działania na karmione dziecko.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci, u których występują zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, senność lub inne zaburzenia dotyczące OUN podczas stosowania diklofenaku, powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych jest związana z przewodem pokarmowym. Owrzodzenie, perforacje lub krwawienie z przewodu pokarmowego, mogą być śmiertelne i mogą występować u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Badania diagnostyczne

Często (>1/100 do <1/10)

Zwiększenie aktywności aminotransferaz tj. AlAT, AspAT.

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Znaczące zwiększenie aktywności transaminaz tj. AlAT, AspAT.

Zaburzenia serca

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami czynności serca.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Kołatanie serca, niewydolność serca.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Bóle w klatce piersiowej, zawał serca.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Trombocytopenia, leukopenia, anemia (w tym hemolityczna i aplastyczna).

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Agranulocytoza, anemia hemolityczna, w tym kilka przypadków śmiertelnych, zahamowanie agregacji trombocytów i przedłużony czas krwawienia.

Zaburzenia układu nerwowego

Często (>1/100 do <1/10)

Ból głowy, zawroty głowy.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zmniejszona świadomość, senność.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, drżenie, zaburzenia smaku, zdarzenia mózgowo-naczyniowe.

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia wzroku, zamazane widzenie, podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika

Często (>1/100 do <1/10)

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia słyszenia.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Skurcz oskrzeli, astma (w tym duszność).

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (>1/10)

Biegunka, niestrawność.

Często (>1/100 do <1/10)

Nudności, wymioty, ból brzucha, wzdęcie z oddawaniem gazów, utrata apetytu, zaparcie, owrzodzenie przewodu pokarmowego (z lub bez krwawienia, z perforacją), krwawienie z przewodu pokarmowego.

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Zapalenie przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zapalenie jelita (w tym zapalenie jelita z krwawieniem i nasileniem owrzodzenia jelita lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej), zapalenie języka, zmiany patologiczne w przełyku, przeponopodobne zwężenia w jelitach, zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Zaburzenia czynności nerek z zaburzeniami stężenia potasu i sodu oraz obrzękiem1.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do <1/10)

Wysypka, świąd.

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Pokrzywka, egzema, zapalenie skóry.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Rumień, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, utrata włosów, fototoksyczne zapalenie skóry, plamica, plamica alergiczna.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Reakcje pęcherzowe, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella).

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Rabdomioliza, prowadząca do niewydolności nerek.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często (>1/100 do <1/10)

Zatrzymanie płynów.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Zapalenie błony śluzowej nosa.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Jałowe zapalenie opon mózgowych.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) Zaburzenia naczyniowe

Wydłużony czas krwawienia2.

Często (>1/100 do <1/10)

Nadciśnienie tętnicze.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zapalenie naczyń.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (>1/100 do <1/10)

Obrzęk.

1    Pacjenci predysponowani z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności wątroby, zastoinową niewydolnością serca, cukrzycą lub sepsą, pacjenci otrzymujący leki moczopędne lub inne leki nefrotoksyczne, jak również pacjenci w podeszłym wieku.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Reakcje nadwrażliwości.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne w tym hipotensja i wstrząs.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Obrzęk angioneurotyczny (w tym obrzęk twarzy).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Zapalenie wątroby, żółtaczka.

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Zaburzenia wątroby.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby, zaostrzenie porfirii.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Bezsenność, pobudzenie, depresja, rozdrażnienie, niepokój.

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Dezorientacja, koszmary senne, zaburzenia psychotyczne.


2    Należy rozważyć przerwanie stosowania diklofenaku ostatniego dnia przed zabiegiem chirurgicznym z powodu ryzyka przedłużonego czasu krwawienia.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie diklofenaku, szczególnie w dużych dawkach (150 mg na dobę) i w leczeniu długotrwałym, zwiększa ryzyko zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar). (patrz punkty 4.3 Przeciwwskazania i 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

W rzadkich przypadkach obserwowano impotencję. Związek przyczynowy jest niejasny.

4.9 Przedawkowanie

Brak typowego obrazu klinicznego przedawkowania diklofenaku.

Objawy

Przedawkowanie może powodować objawy, takie jak: nudności i wymioty, ból brzucha, objawy mózgowe (zawroty głowy, ataksja prowadząca do śpiączki i drgawek), krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka, wpływ na czynność wątroby i nerek, skłonność do obrzęku, niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa, szumy uszne i możliwe zaburzenia krzepnięcia. W przypadku ostrego zatrucia może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Leczenie

Leczenie ostrego zatrucia NLPZ, w tym diklofenakiem, składa się głównie z leczenia podtrzymującego i objawowego. Środki wspomagające i leczenie objawowe powinny być zastosowane w celu uniknięcia powikłań, takich jak niedociśnienie, niewydolność nerek, drgawki, zaburzenia przewodu pokarmowego i depresja oddechowa.

Stosowne leczenie, takie jak diureza wymuszona, dializa czy przetaczanie krwi prawdopodobnie nie pomagają w eliminowaniu NLPZ, w tym diklofenaku, ze względu na dużą zdolność NLPZ do wiązania z białkami osocza i rozległy metabolizm.

W przypadku potencjalnie toksycznego przedawkowania zagrażającego życiu należy rozważyć podanie węgla aktywowanego po dekontaminacji żołądka (poprzez np. sprowokowanie wymiotów, płukanie żołądka).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; NLPZ.

Kod ATC: M01A B05.

Diklofenak jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o zdecydowanym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Diklofenak potasu wykazuje szybkie działanie, dlatego jest odpowiedni w leczeniu ostrego bólu. Jego podstawowy mechanizm działania związany jest z hamowaniem biosyntezy prostaglandyn. Prostaglandyny odgrywają zasadniczą rolę w procesie zapalnym, bólu i gorączce.

W badaniach in vitro synteza proteoglikanów chrząstki, nie jest zmniejszona w zakresie stężeń odpowiadających wartościom stężeń osiąganych w organizmie człowieka.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Diklofenak jest szybko i całkowicie wchłaniany. Średnie stężenie maksymalne (1,9 pmol/1) osiągane jest po około 35 minutach (średni tmax) od przyjęcia dwóch tabletek powlekanych po 12,5 mg. Stosowanie tabletek podczas posiłku nie wpływa na absorbowaną ilość diklofenaku, chociaż początek działania i absorpcji może być nieznacznie opóźniony.

Wchłonięta ilość jest liniowa do wielkości dawki.

Ponieważ około 50% podanej dawki diklofenaku jest metabolizowana w pierwszym przejściu przez wątrobę, pole pod krzywą stężenia (AUC) po podaniu doustnym jest w przybliżeniu połową wartości występującej po dożylnym podaniu równoważnej dawki.

Podczas wielokrotnego podania produktu leczniczego właściwości farmakokinetyczne pozostają niezmienione. Nie dochodzi do kumulacji produktu leczniczego w organizmie, jeśli zachowane zostaną zalecane przerwy w dawkowaniu.

Dystrybucja:

Diklofenak łączy się z białkami osocza krwi w 99,7%, głównie z albuminami (99,4%). Względną objętość dystrybucji ocenia się na 0,12-0,17 l/kg.

Diklofenak przenika do płynu maziowego, gdzie maksymalne stężenie występuje po 2 - 4 godzinach od osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu krwi. Okres półtrwania w fazie eliminacji z płynu maziowego wynosi 3 do 6 godzin. Po dwóch godzinach od osiągnięcia wartości maksymalnych w osoczu krwi, stężenia substancji czynnej w płynie maziowym są większe niż w osoczu i pozostają większe aż przez 12 godzin.

Metabolizm:

Metabolizm diklofenaku obejmuje częściowo glukuronidację niezmienionej cząsteczki, lecz diklofenak ulega przede wszystkim pojedynczej lub wielokrotnej hydroksylacji i metoksylacji. W wyniku tego procesu powstaje kilka pochodnych fenolowych, z których większość ulega przekształceniu do glukuronianów. Dwie spośród pochodnych fenolowych wykazują aktywność biologiczną, chociaż w znacznie mniejszym zakresie niż diklofenak.

Wydalanie:

Całkowity ogólnoustrojowy klirens diklofenaku wynosi 263 ±56 ml/min. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi 1 - 2 godziny. Cztery metabolity, w tym dwa aktywne, mają również krótki okres półtrwania (1 - 3 godziny). Piąty metabolit, 3-hydroksy-4-metoksy-diklofenak, który jest praktycznie nieaktywny, ma znacznie dłuższy okres biologicznego półtrwania.

Około 60% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem, w postaci sprzężonych z glukuronidami niezmienionych cząsteczek i metabolitów, z których większość również ulega przekształceniu do glukuronidów. Mniej niż 1% ulega wydaleniu w postaci niezmienionej. Pozostała część dawki wydalana jest z kałem w postaci metabolitów związanych z żółcią.

Dane dotyczące pacjentów:

Nie zaobserwowano istotnych różnic we wchłanianiu, metabolizmie lub wydalaniu, zależnych od wieku pacjenta.

U pacjentów z niewydolnością nerek, przy zachowaniu zalecanego schematu dawkowania, nie obserwuje się kumulacji niezmienionej substancji czynnej. Ten wniosek został uzyskany z rezultatów z kinetyki pojedynczej dawki. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, stężenia hydroksypochodnych diklofenaku w osoczu krwi obliczone w stanie równowagi dynamicznej, są około 4 razy większe niż u osób z prawidłową czynnością nerek. Jednak ostatecznie metabolity są wydalane z żółcią.

U pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby lub wyrównaną marskością wątroby, kinetyka i metabolizm diklofenaku są takie same jak u pacjentów bez chorób wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Diklofenak nie wpływa ani na płodność ani na rozwój przed-, około- i poporodowy u potomstwa szczurów. Nie wykazano teratogennego działania diklofenaku u myszy, szczurów i królików.

Nie wykazano efektu mutagennego w różnych badaniach in vitro i in vivo oraz rakotwórczego u szczurów i myszy w badaniach długoterminowych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Powidon (K 29/32)

Skrobia kukurydziana

Wapnia wodorofosforan bezwodny

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki: Opadry AMB White: Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Lecytyna sojowa Guma ksantan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 10 i 20 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16425

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.02.2010/23.04.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05.10.2013

13

Vostar