Imeds.pl

Witamina C Monovitan 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Witamina C monovitan ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

_informacja._


Witamina C monovitan

(Acidum ascorbicum)

100 mg, tabletki drażowane 200 mg, tabletki drażowane

Skład

1 tabletka drażowana zawiera jako substancję czynną odpowiednio: 100 lub 200 mg kwasu askorbowego oraz substancje pomocnicze: rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk; otoczka: sacharoza, guma arabska, talk, żółcień chinolinowa (E104); substancja polerująca: etanol, szelak, wosk Carnauba, wosk pszczeli.

Opakowanie

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane:

30 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

50 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

100 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

50 tabletek drażowanych w blistrach.

Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane:

30 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

50 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

100 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

25 lub 50 tabletek drażowanych w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Witamina C monovitan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Witamina C monovitan

3.    Jak stosować lek Witamina C monovitan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Witamina C monovitan

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Witamina C monovitan i w jakim celu się go stosuje

Lek Witamina C monovitan zawiera kwas askorbowy (witaminę C). Organizm ludzki nie wytwarza witaminy C, dlatego konieczne jest jej regularne dostarczanie w diecie. Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych: między innymi uczestniczy w syntezie kolagenu, hormonów oraz wchłanianiu żelaza w przewodzie pokarmowym.

Witamina C odgrywa ważną rolę jako przeciwutleniacz, zapobiega powstawaniu wolnych rodników i w rezultacie może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, opóźniać rozwój miażdżycy oraz spowalniać procesy starzenia się organizmu.

Lek Witaminę C monovitan stosuje się:

-    w stanach niedoboru witaminy C (np. szkorbut);

-    w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C

•    przy zakażeniach wirusowych i bakteryjnych

•    w okresie rekonwalescencji

•    przy trudno gojących się ranach

•    przy intensywnym wysiłku fizycznym

•    przy długotrwałej gorączce

•    u osób palących

•    w stanach zaburzonej odporności organizmu

-    w zapobieganiu niedoborom witaminy C (np. podczas stosowania diety eliminacyjnej).

2.    Zanim zastosuje się lek Witamina C monovitan

Nie należy stosować leku Witamina C monovitan, jeżeli występuje:

-    nadwrażliwość na kwas askorbowy lub którykolwiek ze składników preparatu

-    nie należy stosować dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g na dobę) w kamicy nerkowej oraz w zaburzeniach metabolizmu żelaza.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Witamina C monovitan:

Kwas askorbowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z hiperoksalurią (nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego z moczem), niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, u osób ze skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym, u pacjentów z hemochromatozą, talasemią, anemią syderoblastyczną i cukrzycą.

Witamina C stosowana w dawkach większych niż 400 mg na dobę może fałszować wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. na obecność glukozy w moczu czy krwi utajonej w kale).

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Stosowanie leku Witamina C monovitan z jedzeniem i piciem:

Lek Witamina C monovitan można zażywać niezależnie od posiłków.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Witamina C przenika przez barierę łożyska. W okresie ciąży witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek przenika do mleka matki. W okresie karmienia piersią witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Witamina C monovitan nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Witamina C stosowana w dużych dawkach (powyżej 1000 mg) powoduje zakwaszenie moczu, w wyniku czego zmniejsza się wydalanie leków o charakterze kwasowym, a zwiększa wydalanie leków o charakterze zasadowym. Bardzo duże dawki witaminy C (od 10 g na dobę) mogą zmniejszać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych z przewodu pokarmowego, może zmienić siłę i czas działania preparatów dikumarolu i warfaryny.

Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Równoczesne podanie sulfonamidów i witaminy C może być przyczyną wytrącania się kryształów sulfonamidów w kwaśnym moczu. Nałogowe palenie tytoniu zmniejsza stężenie witaminy C we krwi.

Jednoczesne podawanie kwasu askorbowego i preparatów zawierających estradiol może prowadzić do zwiększenia stężenia estradiolu w osoczu.

3. Jak stosować lek Witamina C monovitan

Zwykle lek stosuje się następująco:

Dorośli:

leczniczo: od 500 mg do 1000 mg na dobę; zapobiegawczo: 200 mg do 500 mg na dobę.

Dzieci od 5 roku życia:

leczniczo: od 100 mg do 200 mg na dobę.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Witamina C monovitan niż zalecana:

Do przedawkowania witaminy C najczęściej może dojść u osób oddających bardzo mało moczu lub w razie zatrzymania moczu w przebiegu choroby nerek.

Objawami znacznego przedawkowania witaminy C mogą być: nudności lub wymioty, skurcze żołądka, biegunka, napady gorąca lub zaczerwienienie skóry, bóle głowy, łagodne działanie moczopędne.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy odstawić lek i wdrożyć leczenie objawowe.

W razie przyjęcia wielokrotnie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Witamina C monovitan:

Pominiętą dawkę należy zażyć jak będzie to możliwe. Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Witamina C monovitan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana i podczas stosowania terapeutycznych dawek leku działania niepożądane nie występują.

Jednakże wystąpić mogą one w czasie długotrwałego stosowania dużych dawek (powyżej 1000 mg). Przewlekle stosowana dawka dobowa większa niż 600 mg może działać łagodnie moczopędnie. Po podaniu więcej niż 1000 mg witaminy C na dobę może wystąpić biegunka.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek witaminy C może powodować nudności, wymioty, zgagę, skurcze żołądka, nagłe zaczerwienienie skóry, napady gorąca, ból głowy, bezsenność oraz może przyczyniać się do powstania kamicy moczowej szczawianowo-wapniowej, gdyż powoduje krystalizację szczawianów w moczu.

Stosowanie witaminy C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Witamina C monovitan mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Witamina C monovitan

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Witamina C monovitan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

Data opracowania ulotki:

4