+ iMeds.pl

Witamina c monovitan 100 mgUlotka Witamina c monovitan

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Witamina C monovitan ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

_informacja._


Witamina C monovitan

(Acidum ascorbicum)

100 mg, tabletki drażowane 200 mg, tabletki drażowane

Skład

1 tabletka drażowana zawiera jako substancję czynną odpowiednio: 100 lub 200 mg kwasu askorbowego oraz substancje pomocnicze: rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk; otoczka: sacharoza, guma arabska, talk, żółcień chinolinowa (E104); substancja polerująca: etanol, szelak, wosk Carnauba, wosk pszczeli.

Opakowanie

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane:

30 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

50 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

100 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

50 tabletek drażowanych w blistrach.

Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane:

30 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

50 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

100 tabletek drażowanych w blistrach w pudełku tekturowym.

25 lub 50 tabletek drażowanych w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Witamina C monovitan i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Witamina C monovitan

3.    Jak stosować lek Witamina C monovitan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Witamina C monovitan

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Witamina C monovitan i w jakim celu się go stosuje

Lek Witamina C monovitan zawiera kwas askorbowy (witaminę C). Organizm ludzki nie wytwarza witaminy C, dlatego konieczne jest jej regularne dostarczanie w diecie. Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych: między innymi uczestniczy w syntezie kolagenu, hormonów oraz wchłanianiu żelaza w przewodzie pokarmowym.

Witamina C odgrywa ważną rolę jako przeciwutleniacz, zapobiega powstawaniu wolnych rodników i w rezultacie może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, opóźniać rozwój miażdżycy oraz spowalniać procesy starzenia się organizmu.

Lek Witaminę C monovitan stosuje się:

-    w stanach niedoboru witaminy C (np. szkorbut);

-    w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C

•    przy zakażeniach wirusowych i bakteryjnych

•    w okresie rekonwalescencji

•    przy trudno gojących się ranach

•    przy intensywnym wysiłku fizycznym

•    przy długotrwałej gorączce

•    u osób palących

•    w stanach zaburzonej odporności organizmu

-    w zapobieganiu niedoborom witaminy C (np. podczas stosowania diety eliminacyjnej).

2.    Zanim zastosuje się lek Witamina C monovitan

Nie należy stosować leku Witamina C monovitan, jeżeli występuje:

-    nadwrażliwość na kwas askorbowy lub którykolwiek ze składników preparatu

-    nie należy stosować dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g na dobę) w kamicy nerkowej oraz w zaburzeniach metabolizmu żelaza.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Witamina C monovitan:

Kwas askorbowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z hiperoksalurią (nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego z moczem), niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, u osób ze skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym, u pacjentów z hemochromatozą, talasemią, anemią syderoblastyczną i cukrzycą.

Witamina C stosowana w dawkach większych niż 400 mg na dobę może fałszować wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. na obecność glukozy w moczu czy krwi utajonej w kale).

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Stosowanie leku Witamina C monovitan z jedzeniem i piciem:

Lek Witamina C monovitan można zażywać niezależnie od posiłków.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Witamina C przenika przez barierę łożyska. W okresie ciąży witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek przenika do mleka matki. W okresie karmienia piersią witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Witamina C monovitan nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Witamina C stosowana w dużych dawkach (powyżej 1000 mg) powoduje zakwaszenie moczu, w wyniku czego zmniejsza się wydalanie leków o charakterze kwasowym, a zwiększa wydalanie leków o charakterze zasadowym. Bardzo duże dawki witaminy C (od 10 g na dobę) mogą zmniejszać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych z przewodu pokarmowego, może zmienić siłę i czas działania preparatów dikumarolu i warfaryny.

Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Równoczesne podanie sulfonamidów i witaminy C może być przyczyną wytrącania się kryształów sulfonamidów w kwaśnym moczu. Nałogowe palenie tytoniu zmniejsza stężenie witaminy C we krwi.

Jednoczesne podawanie kwasu askorbowego i preparatów zawierających estradiol może prowadzić do zwiększenia stężenia estradiolu w osoczu.

3. Jak stosować lek Witamina C monovitan

Zwykle lek stosuje się następująco:

Dorośli:

leczniczo: od 500 mg do 1000 mg na dobę; zapobiegawczo: 200 mg do 500 mg na dobę.

Dzieci od 5 roku życia:

leczniczo: od 100 mg do 200 mg na dobę.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Witamina C monovitan niż zalecana:

Do przedawkowania witaminy C najczęściej może dojść u osób oddających bardzo mało moczu lub w razie zatrzymania moczu w przebiegu choroby nerek.

Objawami znacznego przedawkowania witaminy C mogą być: nudności lub wymioty, skurcze żołądka, biegunka, napady gorąca lub zaczerwienienie skóry, bóle głowy, łagodne działanie moczopędne.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy odstawić lek i wdrożyć leczenie objawowe.

W razie przyjęcia wielokrotnie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Witamina C monovitan:

Pominiętą dawkę należy zażyć jak będzie to możliwe. Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Witamina C monovitan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana i podczas stosowania terapeutycznych dawek leku działania niepożądane nie występują.

Jednakże wystąpić mogą one w czasie długotrwałego stosowania dużych dawek (powyżej 1000 mg). Przewlekle stosowana dawka dobowa większa niż 600 mg może działać łagodnie moczopędnie. Po podaniu więcej niż 1000 mg witaminy C na dobę może wystąpić biegunka.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek witaminy C może powodować nudności, wymioty, zgagę, skurcze żołądka, nagłe zaczerwienienie skóry, napady gorąca, ból głowy, bezsenność oraz może przyczyniać się do powstania kamicy moczowej szczawianowo-wapniowej, gdyż powoduje krystalizację szczawianów w moczu.

Stosowanie witaminy C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Witamina C monovitan mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Witamina C monovitan

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Witamina C monovitan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

Data opracowania ulotki:

4

Witamina C monovitan

Charakterystyka Witamina c monovitan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane

Jedna tabletka drażowana zawiera odpowiednio 100 mg kwasu askorbowego (Acidam ascorbicum).

Substancja pomocnicza: sacharoza 80,00 mg, żółcień chinolinowa (El04) 0,46 mg.

Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane

Jedna tabletka drażowana zawiera odpowiednio 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).

Substancja pomocnicza: sacharoza 132,00 mg, żółcień chinolinowa (El04) 0,76 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki drażowane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

stany niedoboru witaminy C (np. szkorbut);

stany zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (np. zakażenia wirusowe i bakteryjne, również w okresie rekonwalescencji, trudno gojące się rany, intensywny wysiłek fizyczny, długotrwała gorączka, nałogowe palenie tytoniu, stany zaburzonej odporności organizmu);

zapobieganie niedoborom witaminy C (np. podczas stosowania diety eliminacyjnej).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zwykle lek stosuje się następująco:

Dorośli

leczniczo: od 500 mg do 1000 mg na dobę, zapobiegawczo: 200 mg do 500 mg na dobę.

Dzieci od 5 roku życia:

leczniczo: od 100 mg do 200 mg na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy stosować dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g na dobę) w kamicy nerkowej oraz w zaburzeniach metabolizmu żelaza.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kwas askorbowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z hiperoksalurią, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosibranowej, u osób ze skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym, u pacjentów z hemochromatozą, talasemią, anemią syderoblastyczną i cukrzycą.

Witamina C stosowana w dawkach od 400 mg na dobę może fałszować wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. na obecność glukozy w moczu czy krwi utajonej w kale).

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Witamina C stosowana w dużych dawkach powoduje zakwaszenie moczu, w wyniku czego zmniejsza się wydalanie leków o charakterze kwasowym, a zwiększa wydalanie leków o charakterze zasadowym. Bardzo duże dawki witaminy C (powyżej 10 g na dobę) mogą zmniejszać wchłanianie doustnych leków przeć i wzak rzepo wyc h z przewodu pokarmowego, zmienić siłę i czas działania preparatów dikumarolu i warfaryny.

Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Równoczesne podanie sulfonamidów i witaminy C może być przyczyną wytrącania się kryształów sulfonamidów w kwaśnym moczu. Nałogowe palenie tytoniu zmniejsza stężenie witaminy C we krwi. Jednoczesne podawanie kwasu askorbowego i preparatów zawierających estradiol może prowadzić do zwiększenia stężenia estradiolu w osoczu.

4.6    Ciąża i laktacja

Witamina C przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. W okresie ciąży i karmienia piersią kwas askorbowy nie powinien być stosowany w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Witamina C nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Nie występują podczas stosowania terapeutycznych dawek leku.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana. Działania niepożądane występują najczęściej w czasie długotrwałego stosowania leku. Dawka dobowa większa niż 600 mg może działać łagodnie moczopędnie. Po podaniu więcej niż 1 g witaminy C na dobę może wystąpić biegunka.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek witaminy C (powyżej lg) może powodować nudności, wymioty, zgagę, skurcze żołądka, nagłe zaczerwienienie skóry, napady gorąca, ból głowy, bezsenność i rzadko hiperoksalurię, która może prowadzić do kamicy nerkowej.

Stosowanie witaminy C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.

4.9 Przedawkowanie

Zatrucie witaminą C występuje najczęściej u osób oddających bardzo mało moczu lub w razie zatrzymania moczu w przebiegu choroby nerek.

Objawami znacznego przedawkowania witaminy C mogą być: nudności lub wymioty, skurcze żołądka, biegunka, napady gorąca lub zaczerwienienie skóry, bóle głowy, łagodne działanie moczopędne.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy odstawić lek i wdrożyć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściw ości farmakodynamiczne

Grupa fannakoterapeutyczna: witaminy, kwas askorbowy; kod ATC: Al 1GA01.

Substancją czynną jest kwas askorbowy czyli witamina C, która należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Organizm ludzki nie wytwarza tej witaminy, dlatego należy ją regularnie dostarczać w diecie. Kwas askorbowy ma właściwości przeciwutleniające. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych. Jest niezbędny do wytwarzania kolagenu, proteoglikanów i substancji międzykomórkowej, a więc do prawidłowego rozwoju różnych tkanek (zębów, kości, włosowatych naczyń krwionośnych).

Pełni ważną rolę w procesach utleniania i redukcji. Bierze udział w przemianach ustrojowych fenyloalaniny, tyrozyny, kwasu foliowego, noradrenaliny, histaminy, żelaza, węglowodanów. Uczestniczy w syntezie lipidów, białek oraz karnityny. Warunkuje odporność mechaniczną naczyń krwionośnych. Wspomaga ogólną odporność organizmu.

Po kilku miesiącach (od 3 do 12 miesięcy) diety ubogiej w witaminę C mogą wystąpić objawy jej niedoboru (wybroczyny z dziąseł, krw'awdenia z dziąseł, zmiany w kościach, opóźnione gojenie się ran), poprzedzające objawy szkorbutu (stan zapalny dziąseł, hiperkeratoza, krwawienia z przewodu pokarmowego, bóle stawów)..

5.2.    Właściwości farmakokinetycznc

Kw'as askorbowy przenika do wszystkich tkanek. Stopień wdązania z białkami wynosi około 25%. Jest metabolizowany w wątrobie do kw:asu dioksyglukonowego, szczawiowego i w małej ilości do siarczanu kwasu askorbowego. Lek wydalany jest z moczem w postaci metabolitów oraz w małej ilości - w postaci niezmienionej. Po podaniu bardzo dużych dawek wydalany jest w postaci niezmienionej z moczem i kałem.

Witamina C przenika przez łożysko i do mleka matki.

Organizm człowieka zawiera około 1,5 g kwasu askorbowego. U osób z objawami hipowitaminozy stężenie kwasu askorbowego w osoczu jest mniejsze niż 6 mg/1 (35 pmol/1), a u pacjentów z objawami szkorbutu - mniejsze niż 2 mg/1 (10 pmol/1).

5.3.    Przcdklinicznc dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Talk

Otoczka

Sacharoza

Guma arabska

Talk

Żółcień chinolinowa El04 Substancja polerująca Etanol Szelak

Wosk Camauba Wosk pszczeli

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane:

Blistry z folii A1./PVC w tekturowym pudełku. 30 tabletek drażowanych.

Blistry z folii A1./PVC 50 tabletek drażowanych.

Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane:

Blistry z folii A1./PVC w tekturowym pudełku. 30 tabletek drażowanych.

Blistry z folii A1./PVC 25 lub 50 tabletek drażowanych.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PLIVA Kraków, Zakłady farmaceutyczne Spółka Akcyjna ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane Pozwolenie nr R/1372

Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane Pozwolenie nr R/1373

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane: 18.04.1990 r./ 10.05.1999 r./ 30.07.2004 r. / 20.05.2005 r.

Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane: 28.08.1990 r./ 10.05.1999 r./ 30.07.2004 r. / 20.05.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Witamina C monovitan