+ iMeds.pl

Xalaprost 50 mcg/mlUlotka Xalaprost

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Xalaprost, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór Latanoprostum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się    do lekarza lub farmaceuty w    razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano    ściśle określonej osobie.    Nie    należy go    przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Xalaprost i w jakim celu się go    stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem    leku    Xalaprost

3.    Jak stosować lek Xalaprost

4.    Możliwe działania    niepożądane

5.    Jak przechowywać    lek Xalaprost

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK XALAPROST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

-    Latanoprost, substancja czynna leku Xalaprost, należy do prostaglandyn. Obniża on ciśnienie w oku poprzez zwiększenie naturalnego odpływu płynu z oka do krwi.

-    Lek Xalaprost stosowany jest w leczeniu rodzaju przewlekłej jaskry, zwanej jaskrą z otwartym kątem przesączania, a także w leczeniu nadciśnienia ocznego. W obu tych chorobach dochodzi do zwiększenia ciśnienia w oku, co może zaburzać wzrok.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XALAPROST

Lek Xalaprost można stosować u dorosłych kobiet i mężczyzn (również w wieku podeszłym), nie

zaleca się stosowania go u dzieci i młodzieży.

Kiedy nie stosować leku Xalaprost

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xalaprost,

-    gdy pacjentka jest w ciąży albo, gdy planuje zajść w ciążę,

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xalaprost

-    jeśli u pacjenta występuje pewien rodzaj przewlekłej jaskry, zwany jaskrą przewlekłą z zamkniętym kątem,

-    jeśli u pacjenta występuje jaskra, a pacjent nie ma soczewki lub ma sztuczną soczewkę,

-    jeśli lekarz stwierdził ryzyko wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki żółtej, mogącego powstać w wyniku cukrzycy,

-    u pacjentów z przerwaną tylną torebką soczewki,

-    jeśli u pacjenta występuje jaskra spowodowana tworzeniem się barwnika w kącie komory przedniej gałki ocznej,

-    jeśli u pacjenta występuje jaskra spowodowana stanami zapalnymi w gałce ocznej lub tworzeniem się nowych naczyń krwionośnych (neowaskularyzacją) w gałce ocznej,

-    jeśli u pacj enta występuj e j askra wrodzona,

-    przed lub po zabiegu usunięcia zaćmy,

-    jeśli u pacjenta występują nieprawidłowości naczyń krwionośnych gałki ocznej lub siatkówki spowodowane przez cukrzycę,

-    jeśli u pacj enta występuj e astma,

-    jeśli u pacjenta występuje suchość gałki ocznej; lekarz to zbada,

-    jeśli u pacjenta występuje choroba rogówki; lekarz to zbada.

W przypadku obecności czynników ryzyka zapalenia tęczówki i (lub) zapalenia błony naczyniowej oka należy zachować ostrożność, stosując lek Xalaprost.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy lub dotyczyło pacjenta.

Podczas stosowania leku Xalaprost, może dochodzić do stopniowej zmiany koloru oka lub oczu. Zdarza się to u pacjentów o wielobarwnych oczach (niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, zielono-brązowych lub żółto-brązowych). Zmiana zabarwienia zwykle rozpoczyna się w trakcie pierwszych 8 miesięcy leczenia. W większości przypadków zmiana zabarwienia jest niewielka. Po zaprzestaniu leczenia zmiana barwy nie postępuje. Przebarwienie może być trwałe. Nigdy nie obserwowano zmiany koloru u osób o niebieskich oczach. U osób o oczach szarych, zielonych lub brązowych takie zmiany obserwowane były rzadko. Skóra wokół oczu może również zmienić kolor. Zmiana ta jest przemijająca i może ustąpić podczas dalszego stosowania leku.

Latanoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs oraz włosów meszkowych leczonego oka i jego okolic; zmiany takie obejmują zwiększenie długości, grubości, pigmentacji i liczby rzęs oraz nieprawidłowy kierunek wyrastania rzęs.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność nie są zbadane. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Xalaprost u dzieci.

Stosowanie leku Xalaprost z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Możliwe jest wzajemne oddziaływanie leku Xalaprost z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Xalaprost, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami, jeśli wystąpi niewyraźne widzenie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xalaprost

Xalaprost zawiera chlorek benzalkoniowy jako substancję konserwującą.

Chlorek benzalkoniowy może wywoływać podrażnienie oczu.

Unikać kontaktu z miękkimi szkłami kontaktowymi.

Przed podaniem leku zdjąć szkła kontaktowe i założyć je co najmniej po 15 minutach od podania leku. Zmienia kolor miękkich szkieł kontaktowych.

Lek Xalaprost należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecenia ogólne

Zwykle stosowana dawka dla pacjentów dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku, to 1 kropla do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Najlepszą porą do podawania leku jest wieczór. Jeśli pacjent równocześnie stosuje inne krople do oczu, to przed ich podaniem musi odczekać co najmniej 5 minut od zastosowania leku Xalaprost. Podczas naciskania kroplomierza należy uważać, aby do chorego oka wpadła tylko jedna kropla. Leku Xalaprost nie należy stosować częściej, niż raz na dobę, ponieważ w wyniku podawania zbyt dużej ilości leku skuteczność leczenia może się zmniejszyć. Lek Xalaprost należy stosować do czasu, gdy lekarz zaleci zaprzestanie jego stosowania. Leku Xalaprost z zasady nie stosuje się u dzieci.

Jeśli pacjent używa szkieł kontaktowych, powinien je zdjąć przed podaniem leku Xalaprost. Szkła kontaktowe można założyć ponownie po 15 minutach od zakroplenia leku Xalaprost.

Sposób użycia

Poniższe punkty pomogą we właściwym zastosowaniu leku Xalaprost:

1.    Umyć ręce i usiąść lub stanąć w wygodnej pozycji.

2.    Odkręcić zewnętrzną zakrętkę.

3.    Ostrożnie odciągnąć palcem dolną powiekę oka objętego procesem chorobowym ku dołowi.

4.    Górną część kroplomierza przytrzymać blisko oka, uważając jednak, aby nie dotknąć końcówką kroplomierza powieki, okolicy oka i innych powierzchni. Nacisnąć delikatnie kroplomierz, tak aby do oka wpadła tylko jedna kropla. Następnie puścić dolną powiekę i ucisnąć palcem kącik leczonego oka od strony nosa przez jedną minutę. Powtórzyć postępowanie dla drugiego oka, o ile tak zalecił lekarz.

5.    Zakręcić zewnętrzną zakrętkę.

Pacjentowi może być łatwiej podawać lek przed lustrem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xalaprost

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Xalaprost lub przypadkowego połknięcia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku podania zbyt dużej liczby kropli do oka, może wystąpić uczucie lekkiego podrażnienia oka. Oczy mogą łzawić lub się zaczerwienić.

Pominięcie zastosowania leku Xalaprost

Należy kontynuować leczenie, przyjmując kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku braku pewności co do dalszego stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Xalaprost może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszano przypadki następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (>1/10):

Oko

Kolor oka może stać się bardziej brązowy lub ciemniejszy; zmiana koloru oraz zwiększenie grubości, długości, pigmentacji i liczby rzęs i włosów meszkowych; podrażnienie oka (pieczenie, uczucie piasku pod powieką, swędzenie, kłucie); może wystąpić uczucie obecności ciała obcego w oku (oczach).

Małe do umiarkowanego przekrwienie spojówek.

Często (>1/100, <1/10):

Oko

Stan zapalny brzegów powiek, bolesność oczu.

Przejściowe punktowe nadżerki nabłonka, przeważnie bez objawów.

Niezbyt często (>1/1000, <1/100):

Oko

Spuchnięcie i nabrzmienie powiek.

Suche oko.

Zapalenie rogówki.

Nieostre widzenie.

Zapalenie spojówek.

Skóra

Wysypka.

Rzadko (>1/10 000, <1/1000):

Oko

Stany zapalne oka (zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej), obrzęknięcie i uszkodzenie rogówki (obrzęk rogówki), obrzmienie wokół oczodołu (obrzęk okołooczodołowy), ciemne zabarwienie skóry powiek, wysypka na skórze powiek, wrastające rzęsy mogące powodować podrażnienia oka; ciemne zabarwienie, zgęstnienie i wydłużenie meszku porastającego powieki. Obrzęk plamki żółtej.

Dodatkowy rząd rzęs przy ujściu gruczołów łojowych rzęs (distichiasis).

Układ oddechowy

Napady uczucia ucisku w klatce piersiowej spowodowane skurczem mięśni i obrzękiem błony śluzowej dróg oddechowych, często z towarzyszącym kaszlem i tworzeniem się śluzu (astma); zaostrzenie istniejącej astmy; duszność.

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Serce

Bardzo rzadko: pogorszenie się istniejącego bólu i (lub) ucisku w klatce piersiowej (dławica piersiowa).

Zaburzenia ogólne

Bardzo rzadko: ból w klatce piersiowej.

Pacjenci zgłaszali również następujące działania niepożądane: ból głowy, zawroty głowy, kołatanie serca, ból mięśni i ból stawów.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Xalaprost po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przed pierwszym otwarciem: przechowywać i przewozić w lodówce (2°C-8°C). Nie zamrażać. Przechowywać butelkę w kartonie w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po otwarciu pojemnika: 4 tygodnie w lodówce (2°C-8°C).

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Xalaprost

-    Substancją czynną leku jest latanoprost.

1 ml roztworu, kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.

2,5 ml roztworu, kropli do oczu (zawartość jednej butelki) zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.

-    Inne składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny (E339a), disodu fosforan bezwodny (E339b), sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Xalaprost i co zawiera opakowanie

Xalaprost jest przezroczystym, bezbarwnym płynem.

Dostępne są następujące opakowania leku Xalaprost:

1 pudełko tekturowe zawierające 2,5 ml kropli do oczu.

Każde pudełko tekturowe zawiera jedną butelkę z lekiem Xalaprost. Każda butelka zawiera 2,5 ml leku Xalaprost, krople do oczu, roztwór.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Wytwórca:

FAMAR S.A.

63, Ag. Dimitrou Aven.

174 56 Alimos, Athens, Grecja

Agila Specialties Polska Sp. z o.o.

ul. Daniszewska 10

03-230 Warszawa, Polska

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Xalaprost

Czechy

Glaucotens 0,005 % Oční kapky

Niemcy

Xalaprost 0,005% Augentropfen

Rumunia

Xalaprost 0,05 mg/ml, picaturi oftalmice, solutie

Słowacja

Glaucotens 0,005 % Očná roztoková instilácia

Węgry

Latapres 0,005 % oldatos szemcsepp

Data zatwierdzenia ulotki: 20.09.2012

6

Xalaprost

Charakterystyka Xalaprost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xalaprost, 50 mikrogramów/ml, krople do oczu, roztwór.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu, kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum).

2,5 ml roztworu, kropli do oczu zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.

Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór w postaci przejrzystego, bezbarwnego pfynu, praktycznie pozbawionego cząstek, o pH: 6,5 ~ 6,9 i osmolamości: 250 ~ 300 mOsmoi/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania i nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie do oka.

Zalecane dawkowanie u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka tub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Optymalny efekt uzyskuje się podając produkt Xalaprost wieczorem.

Nie należy podawać produktu Xalaprost częściej niż raz na dobę, ponieważ wykazano, iż częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W razie pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu ograniczenia ewentualnego wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu, zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w przyśrodkowym kącie szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli.

Przed podaniem kropli do oczu należy wyjąć soczewki kontaktowe. Można je ponownie założyć po 15 minutach.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej pięciominutowej przerwie.

Przed zastąpieniem produktem Xa!aprost innego leku przeciw jaskrze wymagana jest porada lekarska. Stosowanie u dzieci:

Produkt Xalaprost nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Sposób podawania:

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza oraz roztworu kropli do oczu, należy uważać, by nie dotknąć końcówką kroplomierza (znajdującego się na końcu butelki) powiek, ich okolic oraz innych powierzchni. Należy poinstruować pacjenta, by w czasie, gdy nie używa produktu, butelka była szczelnie zamknięta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Xalaprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwalej heterochromii. Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych. Podczas badań nad latanoprostem, początek zmian następował zwykle w pierwszych 8 miesiącach leczenia, rzadko w drugim lub trzecim roku i nie obserwowano go po czwartym roku leczenia. Szybkość przebarwiania tęczówki zmniejsza się z upływem czasu w sposób stały a przebarwianie utrzymuje się przez pięć lat. Nie badano zwiększania się przebarwienia w okresie powyżej pięciu lat. W pięcioletnim badaniu przeprowadzonym metodą otwartej próby, oceniającym bezpieczeństwo stosowania latanoprostu, pigmentacja tęczówki wystąpiła u 33% pacjentów (patrz punkt 4.8). Zmiana koloru tęczówki jest w większości przypadków niewielka i często niewidoczna klinicznie. Częstość jej występowania u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego wynosiła od 7 do 85%, przy czym najczęściej obserwowano ją u osób z żólto-brązowym kolorem tęczówki, U pacjentów' z jednorodnym niebieskim zabarwieniem oczu nie obserwowano żadnych zmian, natomiast u pacjentów z oczami koloru jednolicie szarego, zielonego lub brązowego zmiany obserwowane były rzadko.

Zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki i nie wiąże się ze zwiększeniem liczby melanocytów. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, ale brązowe zabarwienie może też przybrać cała tęczówka lub jej fragment. Po zakończeniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki. Do chwili obecnej, na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych, nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Leczenie nie wpływa na znamiona ani plamki tęczówki. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub w innych miejscach komory przedniej oka. W oparciu o pięcioletnie doświadczenie kliniczne nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki i w przypadku zmian pigmentacji oka podawanie produktu Xalaprost może być kontynuowane. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani a jeżeli stan kliniczny tego wymaga, należy przerwać leczenie produktem Xalaprost. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania latanoprostu w jaskrze przewlekłej z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brakuje obserwacji klinicznych dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskulamej, w stanach zapalnych oka lub jaskrze wrodzonej. Latanoprost nie wywiera wpływu lub wywiera niewielki wpływ na źrenicę, brak jednak doświadczenia dotyczącego jego stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem przesączania. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas stosowania latanoprostu w tych stanach chorobowych, do czasu aż jego działanie będzie lepiej poznane.

Dane z badań dotyczących stosowania latanoprostu w okresie okolooperacyjnyni po usunięciu zaćmy są ograniczone. Należy zachować ostrożność stosując produkt Xalaprost u tych pacjentów.

Zgłaszano przypadki obrzęku planiki żółtej (patrz punkt 4.8), głównie u pacjentów z afakią lub pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka oraz u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku planiki (np. retinopatia cukrzycowa i zamknięcie żyły siatkówkowej). Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Xalaprost pacjentów z afakią. pseudofakią z przerwaną ty Iną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub też u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatego obrzęku plamki.

Produkt Xalaprost powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka.

Doświadczenie dotyczące stosowania latanoprostu u pacjentów z astmą oskrzelową jest ograniczone, jednak w okresie po wprowadzeniu go do obrotu odnotowano kilka przypadków nasilenia się objawów astmy i (lub) duszności. Należy zatem zachować ostrożność w leczeniu pacjentów z astmą oskrzelową, do czasu aż działanie latanoprostu będzie lepiej poznane, patrz również punkt 4.8. Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym większość przypadków zgłaszano u pacjentów pochodzenia japońskiego. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej nie jest trwała i w niektóiych przypadkach ustępuje w trakcie dalszego leczenia latanoprostem.

Latanoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs oraz włosów meszkowych leczonego oka i jego okolic; zmiany takie obejmują zwiększenie długości, grubości, pigmentacji i liczby rzęs lub włosów oraz nieprawidłowy kierunek wzrostu rzęs. Zmiany dotyczące rzęs ustępują po zakończeniu leczenia. Produkt Xalaprost zawiera benzalkoniowy chlorek, który jest powszechnie stosowany w produktach okulistycznych jako środek konserwujący,

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu.

Unikać kontaktu z miękkimi szkłami kontaktowymi.

Przed podaniem produktu należy zdjąć szkła kontaktowe. Ponownie można je założyć po co najmniej 15 minutach od podania produktu.

Produkt zmienia kolor miękkich szkieł kontaktowych.

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są związkami czynnymi biologicznie, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w dąży lub zamierzające zajść w ciążę powinny unikać bezpośredniego kontaktu z zawartością butelki. W mało prawdopodobnym przypadku kontaktu z dużą częścią zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie umyć część ciała, która została narażona na działanie produktu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Odnotowano przypadki paradoksalnego podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży nie zostało ustalone. Działanie farmakologiczne produktu może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, płód oraz noworodka. Dlatego produktu Xalaprost nie należy stosować w okresie ciąży.

Laktacja

Latanoprost i jego metabolity mogą przenikać do mleka matki, dlatego produkt Xalaprost nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią lub karmienie piersią powinno być przerwane.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Xalaprost wywiera mały lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych do oczu, podanie kropli do oczu może powodować przemijające zaburzenia ostrości widzenia.

Większość działań niepożądanych związanych jest z narządem wzroku. W otwartym badani u bezpieczeństwa stosowania latanoprostu trwającym 5 iat, u 33% pacjentów wystąpiła pigmentacja tęczówki (patrz punkt 4.4), Inne działania niepożądane związane z narządem wzroku są zwykle przemijające i występują po podaniu produktu.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

bardzo często <> 1/10),

często (>1/100. <1/10),

niezbyt często (>1/1000, <1/100),

rzadko (>1/10 000, <1/1000),

bardzo rzadko (<1/10 000).

Częstość objawów' niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu nie jest znana.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki; małe do umiarkowanego przekrwienie spojówek; podrażnienie oka (pieczenie, świąd, kłucie, uczucie obecności ciała obcego); zmiany dotyczące rzęs i włosów meszko wy ch (zwiększenie długości, grubości, pigmentacji i liczby) (znacząca większość przypadków w populacji japońskiej).

Często: przemijające punktowe nadżerki nabłonka, zwykle bezobjawowe; zapalenie brzegów powiek; ból oka.

Niezbyt często: obrzęk powiek: zespół suchego oka; zapalenie rogówki; niewyraźne widzenie; zapalenie spojówek.

Rzadko: zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka (większość przypadków wśród pacjentów ze współistniejącymi czynnikami predysponującymi); obrzęk plamki; objawowy obrzęk i ubytki rogówki; obrzęk okołooczodołowy; zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka; pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (disticbiasis).

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: zaostrzenie wcześniej istniejącej dławicy piersiowej.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka.

Rzadko: miejscowe reakcje skórne na powiekach; ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko: ból w klatce piersiowej

Dodatkowo odnotowano zgłoszenia spontaniczne następujących działań niepożądanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Zaburzenia układu nerwowego ból głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia serca: kołatanie serca.

Zaburzenia mięśniowo-szkiełetowe i tkanki łącznej: ból mięśni; ból stawów.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nieznane są inne objawy oczne przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia produktu Xalaprost, mogą być przydatne następujące informacje: Jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% substancji czynnej jest metabolizowane podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Dożylny wlew 3 pg/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5-10 pg/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i pocenie się. U małp dożylny wlew latanoprostu w dawkach do 500 pg/kg mc. nie wywierał istotnego wpływu na układ krążenia. Dożylne podanie latanoprostu u małp było związane z przemijającym skurczem oskrzeli. Jednakże u pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową latanoprost stosowany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka lecznicza nie wywołał skurczu oskrzeli.

Leczenie:

W przypadku przedawkowania produktu Xalaprost stosuje się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę, analogi prostaglandyn. kod ATC: S01EE01

Substancja czynna, latanoprost, jest analogiem prostaglandyny F2a, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. U ludzi obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po około 3 do 4 godzinach od podania, a maksymalna skuteczność osiągana jest po 8 do 12 godzinach. Obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe utrzymuje się przynajmniej przez 24 godziny.

Badania na zwierzętach i u ludzi wskazują że głównym mechanizmem działania jest zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego, jednakże u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu).

Kluczowe badania wykazały skuteczność stosowania latanoprostu w monoterapii. Przeprowadzono również badania kliniczne w zakresie stosowania leczenia skojarzonego. Są to między innymi badania wykazujące skuteczność latanoprostu w połączeniu z agonistami receptorów beta-adrenergicznych (tymolol). Krótkoterminowe badania (I lub 2 tygodnie) sugerują addytywne działanie latanoprostu w połączeniu z agonistami receptorów adrenergicznych (dipiwefryna), doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej (acetazolamid) oraz przynajmniej częściowo addytywne działanie z agonistami cholinergicznymi (pilokarpina).

Badania kliniczne wykazały, że latanoprost nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej. Nie wywiera on także wpływu na barierę krew-ciecz wodnista.

W badaniach prowadzonych na małpach latanoprost, stosowany w dawce leczniczej, nie wywiera! znaczącego wpływu na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Jednakże, podczas stosowania miejscowego może dojść do małego lub umiarkowanego przekrwienia nadtwardówki.

Badania przeprowadzone metodą angiografii fluoresceinowej wykazały, że długotrwała terapia łatanoprostem u małp poddanych pozatorebkowemu usunięciu soczewki nie wywierała wpływu na naczynia krwionośne siatkówki.

Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost nie powodował przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Stosując latanoprost w dawkach leczniczych nie zaobserwowano by wywierał on jakikolwiek istotny wpływ na układ krążenia lub układ oddechowy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost (masa cząsteczkowa 432,58) jest prekursorem leku będącym nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego uzyskuje aktywność biologiczną Prekursor leku dobrze wchłania się przez rogówkę a całość leku, która przenika do cieczy wodnistej ulega hydrolizie podczas przenikania przez rogówkę.

Badania przeprowadzone u ludzi wykazują że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej jest osiągane po około 2 godzinach od podania miejscowego. Po podaniu miejscowym u małp latanoprost jest dystrybuowany głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach. Jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka.

Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Okres póhrwania leku w osoczu wynosi u ludzi 17 minut. W badaniach na zwierzętach dowiedziono, że podstawowe metabolity: 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor są tylko nieznacznie (o ile w ogóle) biologicznie czynne i są wydalane głównie w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie toksyczne latanoprostu, zarówno ogólnoustrojowe, jak i na oczy, badane było na wielu gatunkach zwierząt. Ogólnie, latanoprost jest dobrze tolerowany, a jego współczynnik bezpieczeństwa, czyli stosunek dawki toksycznej układowo do dawki leczniczej stosowanej miejscowo do oka, wynosi co najmniej 1000. Duże dawki latanoprostu, około 100 razy większe od dawki leczniczej na kilogram masy ciała, podawane bez znieczulenia ogólnego małpom dożylnie powodowały zwiększenie częstości oddechów, odpowiadające prawdopodobnie krótkotrwałemu skurczowi oskrzeli. W badaniach na zwierzętach nie wykazano alergizującego działania produktu leczniczego.

W badaniach przeprowadzonych na królikach i małpach nie obserwowano miejscowego działania toksycznego, stosując lek w dawkach do 100 |ig/oko na dobę (dawka lecznicza wynosi około ł ,5 pg/oko na dobę). Jednak u małp zaobserwowano wpływ latanoprostu na zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Wydaje się, że zwiększenie pigmentacji jest skutkiem stymulacji wytwarzania melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Nie obserwowano natomiast zmian proliferacyjnych. Zmiana koloru tęczówki może być trwała.

W badaniach nad przewlekłą toksycznością stwierdzono, że podawanie latanoprostu w dawkach 6 pg/oko na dobę wywołuje również poszerzenie szpary powiekowej. Działanie to jest przemijające i występuje po zastosowaniu dawek większych od leczniczych. Działanie takie nie było dotąd obserwowane u ludzi.

W badaniach laboratoryjnych latanoprostu otrzymano wyniki negatywne w teście odwracania mutacji u bakterii, teście mutacji genowej chłoniaka mysiego i teście mikrojądrowym u myszy. Obserwowano występowanie aberracji chromosomowych w badaniach limfocytów ludzkich in vitro. Podobne działania obserwowane były także po stosowaniu naturalnej prostaglandyny F2a, co świadczy o tym, że są one charakterystyczne dla całej grupy prostaglandyn.

Dodatkowe badania mutagenności prowadzone nad nieplanowaną syntezą DNA in vitro/in vivo dały wynik negatywny, co świadczy o braku właściwości mutagennych produktu leczniczego. Badania rakotwórczości u myszy i szczurów także dały wynik negatywny.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic. Badania na szczurach, którym podawano latanoprost dożylnie w dawkach 5, 50 i 250 pg/kg mc. na dobę nie wykazały embrtotoksyczności produktu leczniczego. Jednak latanoprost podawany królikom w dawkach 5 pg/kg mc. na dobę i większych wywierał działanie letalne na zarodki.

Dawka 5 pg/kg mc. na dobę (ok. 100-krotnie większa od dawki leczniczej) wywierała znaczące działanie toksyczne na zarodek i płód, charakteryzujące się zwiększeniem częstości późnej resorpcji i poronień oraz zmniejszeniem masy ciała płodów. Nie stwierdzono działania teratogennego produktu leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Benzalkoniowy chlorek Sodu diwodorofosforan jednowodny Disodu fosforan bezwodny Woda do wstrzykiwali

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że pod wpływem zmieszania produktu Xalaprost z kroplami do oczu zawierającymi tiomersał następuje wytrącanie osadu. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania z produktami zawierającymi tiomersal należy zachować odstęp co najmniej 5 minut między ich zakropieniem a zastosowaniem produktu Xalaprosí.

6.3 Okres ważności 3 lata

Okres ważności po otwarciu pojemnika: 4 tygodnie w lodówce (2"C-8°C).

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać i przewozić w lodówce (2‘,C-8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po otwarciu pojemnika: 4 tygodnie w lodówce (2°C-8°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z polietylenu o malej gęstości (LDPE) z kroplomierzem z polietylenu o malej gęstości (LDPE) i zabezpieczeniem gwarancyjnym z polietylenu o dużej gęstości (HDPE).

Każdy pojemnik z kroplomierzem zawiera 2,5 ml roztworu kropli do oczu, co odpowiada około 80 kroplom roztworu.

Wielkości opakowań: 1 fiolka x 2,5 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17369

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.09.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.09.2010 r.

Xalaprost