Imeds.pl

Xaloptic 0,05 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Xaloptic, 0,005% (0,05 mg/ml), krople do oczu, roztwór

Latanoprostum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Xaloptic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic

3.    Jak stosować lek Xaloptic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xaloptic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Xaloptic i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Xaloptic należy do grupy leków zwanych prostaglandynami. Obniżają one ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie naturalnego odpływu płynu z wnętrza oka do krwioobiegu.

Xaloptic jest wskazany w leczeniu jednego z rodzajów jaskry zwanej jaskrą otwartego kąta oraz w leczeniu nadciśnienia wewnątrzgałkowego. Stany te są związane ze zwiększeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego i mogą w rezultacie wpływać na wzrok.

Lek Xaloptic może być również stosowany u dzieci w każdym wieku w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego oraz jaskry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic

Lek Xaloptic można stosować u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat. Leku Xaloptic nie badano u noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży).

Kiedy nie stosować leku Xaloptic

• jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xaloptic należy omówić to z lekarzem prowadzącym osobę dorosłą lub dziecko, lub farmaceutą:

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko mają ciężką lub niekontrolowaną astmę

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko stosuje jeszcze inne krople do oczu

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko przebyło operację oczu (w tym operacja zaćmy), lub jest ona zaplanowana

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko mają chorobę oczu (jak ból oczu, zapalenie lub podrażnienie powierzchni oczu, nieostre widzenie)

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko mają suchość oczu

•    jeśli osoba dorosła lub dziecko stosują soczewki kontaktowe. W celu dalszego stosowania leku Xaloptic należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją (patrz punkt 3)

• jeśli pacjent miał lub ma wirusowe zakażenie oczu wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV).

Lek Xaloptic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku konieczności zastosowania innych kropli do oczu, zwłaszcza kropli zawierających tiomersal, należy odczekać przynajmniej 5 minut po przyjęciu kropli Xaloptic.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Xaloptic nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie kropli do oczu może być przyczyną przemijającego nieostrego widzenia. Jeśli takie działanie niepożądane wystąpi nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn dopóki pacjent nie upewni się jaka jest jego reakcja na lek.

Xaloptic zawiera benzalkoniowy chlorek

Xaloptic zawiera substancję konserwującą zwaną benzalkoniowym chlorkiem. Może ona powodować podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka. Benzalkoniowy chlorek może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i może powodować zmianę barwy miękkich soczewek kontaktowych. Z tego względu należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Przed podaniem do oka osobie dorosłej lub dziecku leku Xaloptic, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być nałożone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Xaloptic (patrz punkt 3).

3. Jak stosować lek Xaloptic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osobę dorosłą lub dziecko, lub farmaceuty.

Stosowanie soczewek kontaktowych:

•    Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

•    Przed podaniem do oka osobie dorosłej lub dziecku leku Xaloptic, należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być założone ponownie po upływie 15 minut od użycia leku Xaloptic.

Instrukcja stosowania kropli

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku Xaloptic:

1.    Umyć ręce, a następnie wygodnie usiąść lub stanąć.

2.    Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą.

3.    Za pomocą palca delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.

4.    Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go.

5.    Lekko ścisnąć butelkę tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka, następnie puścić dolną powiekę.

6.    Zamknąć oko, a następnie palcem ucisnąć kącik oka znajdujący się najbliżej nosa. Taki ucisk należy zastosować przez minutę, ciągle mając zamknięte oko.

7.    Jeśli to konieczne w taki sam sposób należy wprowadzić kroplę do drugiego oka.

8.    Zakręcić butelkę.

Zalecane dawkowanie dla osób dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) oraz dzieci:

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie zaleca się stosowania leku Xaloptic częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Xaloptic należy zawsze stosować tak długo, jak zaleci osobie dorosłej lub dziecku lekarz prowadzący. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xaloptic

Należy zachować ostrożność podczas ściskania butelki, aby do chorego oka dostała się tylko jedna kropla.

W przypadku podania większej ilości kropli może dojść do umiarkowanego podrażnienia oka z zaczerwienieniem i łzawieniem. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia przez osobę dorosłą lub dziecko leku Xaloptic, należy tak szybko jak tylko jest to możliwe skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Xaloptic

W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xaloptic

W razie zamiaru zaprzestania stosowania leku Xaloptic, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka, lub farmaceuty

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Znane są następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

• Stopniowa zmiana koloru oczu przez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w kolorowej części oka zwanej tęczówką. Jeśli pacjent ma oczy koloru mieszanego (tj. niebiesko-brązowe, szaro-brązowe, żółto-brązowe i zielono-brązowe), wystąpienie tych zmian jest bardziej prawdopodobne niż w przypadku, gdy pacjent ma oczy jednego koloru (niebieskie, szare, zielone lub brązowe). Zmiany koloru oczu mogą wystąpić po kilku latach stosowania leku, jednak najczęściej występują w ciągu pierwszych 8 miesięcy leczenia. Zmiana koloru może być długotrwała i bardziej dostrzegalna w przypadku stosowania leku Xaloptic tylko do jednego oka. Zmianie koloru oczu nie towarzyszą inne zmiany chorobowe. Zmiany koloru oczu nie postępują po zaprzestaniu stosowania leku.

•    Zaczerwienienie oka.

•    Podrażnienie oka (w tym uczucie pieczenia, piasku w oczach, swędzenia, kłucia lub wrażenie obecności ciała obcego w oku).

•    Stopniowa zmiana w wyglądzie rzęs leczonego oka i delikatne owłosienie wokół niego, obserwowane przeważnie u osób pochodzenia japońskiego. Zmiany te obejmują ciemnienie, wydłużenie, pogrubienie i zwiększenie liczby rzęs.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

•    Podrażnienie lub ubytki na powierzchni oka, zapalenie brzegów powiek, ból oka i nadwrażliwość na światło (fotofobia).

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

•    Obrzęk powiek, suchość oczu, zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), niewyraźne widzenie i zapalenie spojówek.

•    Wysypka skórna.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

•    Zapalenie tęczówki - kolorowej części oka (zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka); obrzęk plamki, objawy obrzęku lub uszkodzenia powierzchni oka, obrzęk wokół oka (okołooczodołowy); zmiana kierunku wyrastania rzęs lub pojawienie się podwójnego rzędu rzęs.

•    Reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek.

•    Astma, zaostrzenie objawów astmy i duszność.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

•    Pogorszenie objawów dusznicy bolesnej u pacjentów z chorobami serca, ból w klatce piersiowej, wygląd zapadniętych oczu (pogłębienie się bruzdy powieki).

U pacjentów obserwowano również następujące działania niepożądane: wypełnienie płynem kolorowej część oka (torbiel na tęczówce), bóle głowy, zawroty głowy, kołatanie serca (palpitacje), bóle mięśni i stawów oraz rozwój wirusowego zakażenia oka wywołanego przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV).

Działania niepożądane występujące częściej w populacji dzieci i młodzieży niż w populacji osób dorosłych to katar oraz gorączka.

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z poważnym uszkodzeniem zewnętrznej, przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki) w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Xaloptic

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i etykietce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed pierwszym otwarciem Xaloptic należy przechowywać i przewozić w stanie schłodzonym (2°C do 8°C), chronić przed światłem. Nie zamrażać.

Po pierwszym otwarciu butelki: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i zużyć w ciągu 4 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Xaloptic

•    Substancją czynną leku jest latanoprost. 1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,05 mg

(50 mikrogramów) latanoprostu. 2,5 ml roztworu kropli do oczu (zawartość butelki) zawiera 125 mikrogramów latanoprostu.

•    Pozostałe składniki to sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek (0,2 mg/ml), sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Xaloptic i co zawiera opakowanie

Roztwór bezbarwny, przezroczysty.

Wielkość opakowania:

1 butelka x 2,5 ml 3 butelki x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

FAMAR SA.

63, Ag. Dimitrou Aven.

174 56 Alimos, Athens, Grecja

FARMIGEA S.p.A

VIA GB. OLIVA, 8 - 56121 PISA (PI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: wrzesień 2014 r.