+ iMeds.pl

Xamiol (50 mcg + 0,5 mg)/gUlotka Xamiol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Xamiol

(Calcipotriolum + Bethametasonum)

(50 mikrogramów + 0,5 mg)/g, żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Xamiol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xamiol

3.    Jak stosować lek Xamiol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xamiol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK XAMIOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Xamiol jest lekiem do miejscowego stosowania w leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych. Łuszczyca występuje wtedy, gdy komórki skóry są wytwarzane zbyt szybko. Powoduje to zaczerwienienie, łuszczenie i zgrubienie skóry.

Xamiol zawiera kalcypotriol i betametazon. Kalcypotriol pomaga przywrócić prawidłowe tempo wzrostu komórek skóry, a betametazon działa przeciwzapalnie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XAMIOL Kiedy nie stosować leku Xamiol:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kalcypotriol, betametazon lub którykolwiek ze składników leków Xamiol ( wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia stężenia wapnia we krwi (należy zwrócić się do lekarza)

-    jeśli u pacjenta występują inne rodzaje łuszczycy: , erythrodermia łuszczycowa, łuszczyca złuszczająca i krostkowa

Nie należy stosować leku Xamiol w następujących chorobach skóry, ponieważ zawiera lek sterydowy o silnym działaniu (betametazon):

-    skórne zakażenia wirusowe (np. opryszczka lub ospa wietrzna)

-    skórne zakażenia grzybicze (np. grzybica międzypalcowa u sportowców lub grzybica wywołana przez dermatofity)

-    skórne zakażenia bakteryjne

-    skórne zakażenia pasożytnicze (np. świerzb)

-    gruźlica - okołowargowe zapalenie skóry (czerwona wysypka wokół ust)

-    cienka skóra, łamliwość naczyń skórnych, rozstępy skórne

-    rybia łuska (sucha skóra z łuskami podobnymi do rybich łusek)

-    trądzik (pryszcze)

-    trądzik różowaty (silne wykwity lub zaczerwienienia skóry twarzy)

-    owrzodzenia lub uszkodzenie skóry Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xamol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli.:

-    pacjent stosuje inne leki zawierające kortykosteroidy, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane;

-    pacjent stosował ten lek przez długi czas i planuje zaprzestać jego stosowania (ponieważ istnieje ryzyko, że łuszczyca pogorszy się lub wystąpi jej nasilenie związane z nagłym przerwaniem stosowania leku zawierającego steroid);

-    pacjent ma cukrzycę, gdyż leki zawierające steroidy mogą mieć wpływ na stężenie cukru/glukozy we krwi;

-    wystąpiło zakażenie skóry, ponieważ w takim przypadku może być konieczne przerwanie leczenia;

-    u pacj enta występuj e łuszczyca kropelkowata;

Specjalne środki ostrożności:

-    Unikać stosowania leku na więcej niż 30% powierzchni ciała oraz stosowania większych ilości niż

15 g na dobę.

-    Unikać stosowania leku pod czepkami kąpielowymi, bandażami lub opatrunkami, ponieważ zwiększa to wchłanianie steroidu.

-    Unikać stosowania leku na dużej powierzchni uszkodzonej skóry, błonach śluzowych lub w fałdach skórnych (pachwiny, pachy, pod piersiami), ponieważ zwiększa to wchłanianie steroidu.

-    Unikać stosowania leku na twarz i narządy płciowe, ponieważ są one szczególnie wrażliwe na steroidy.

-    Unikać nadmiernego opalania, korzystania z solarium lub innych form fototerapii.

Dzieci

Xamiol nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Lek Xamiol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Xamiol w okresie ciąży (lub w przypadku podejrzenia ciąży) lub w okresie karmienia piersią, jeżeli nie zostało to najpierw uzgodnione z lekarzem. Jeśli lekarz zgodził się na karmienie piersią, należy zachować ostrożność.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono żadnego wpływu leku Xamiol na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xamiol

Lek Xamiol zawiera butylohydrokoksytoluen (E321) który może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażenienie oczu i błon śluzowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK XAMIOL

Lek Xamiol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak nakładać Xamiol:

Podanie na skórę. Lek należy stosować wyłącznie na owłosioną skórę głowy.

Instrukcja prawidłowego stosowania:

-    Stosować wyłącznie na miejsca objęte łuszczycą na owłosionej skórze głowy i nie stosować na skórze nieobjętej łuszczycą

-    Mycie głowy przed zastosowaniem leku Xamiol nie jest konieczne

-    Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelkę i następnie zdjąć zatyczkę

-    Przed nałożeniem leku Xamiol na skórę .rozczesać włosy, aby usunąć wszelkie złuszczone fragmenty skóry. Przechylić głowę, aby lek Xamiol nie spłynął na twarz. Przed zastosowaniem leku Xamiol może być pomocne rozdzielenie włosów. Nakładać lek Xamiol na miejsca objęte łuszczycą opuszkami palców, następnie delikatnie wmasować.

-    Zwykle 1 g do 4 g leku na dobę wystarcza do zastosowania na skórze owłosionej głowy (ilość 4 g odpowiada jednej łyżeczce do herbaty)

-    Nie bandażować, nie zaciskać opatrunkiem, ani nie owijać leczonej powierzchni skóry

-    Po nałożeniu leku na skórę należy dokładnie umyć ręce. Dzięki temu uniknie się przypadkowego kontaktu leku z innymi częściami ciała (zwłaszcza twarzą, ustami i oczami)

-    Nie należy martwić się, jeżeli trochę żelu przypadkowo dostanie się na zdrową skórę blisko mej sca występowania łuszczycy, a zbyt dużą ilość leku należy zetrzeć

-    Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, zaleca się, aby nie myć włosów bezpośrednio po nałożeniu leku Xamiol. Xamiol żel powinien pozostać na skórze głowy przez całą noc lub dzień.

-    Po nałożeniu leku unikać kontaktu leku z materiałami, które można łatwo poplamić tłuszczem (np.

jedwab)

Mycie włosów przed zastosowaniem leku Xamiol nie jest konieczne.

Wstrząsnąć butelką przed    Wyciśnij niewielką ilość    Nakładać bezpośrednio na obszary skóry

użyciem    żelu na czubek palca    zmienione chorobowo, lekko wcierając

W zależności od wielkości zmienionego chorobnowo miejsca,stosować od 1g do 4 g żelu (1 łyżeczka żelu zwykle wystarcza).

Aby osiągnąć optymalny wynik leczenia, zaleca się, by nie myć włosów bezpośrednio po nałożeniu leku Xamiol. Lek Xamiol powinien pozostawać na skórze głowy w ciągu nocy lub w ciągu dnia. W czasie mycia włosów po nałożeniu leku pomocne mogą być poniższe wskazówki

Myć włosy jak zwykle.


Nałożyć delikatny szampon przeznaczony dla suchych włosów,zwłaszcza na te miejsca na skórze, na które nałożono lek.


Pozostawić szampon na skórze głowy przez kilka minut przed spłukaniem.


W razie konieczności powtórzyć czynności 4-6 raz lub dwa razy.

Czas trwania leczenia

-    Stosować lek raz na dobę. Stosowanie żelu wieczorem może być bardziej wygodne.

-    Zwykle okres leczenia wstępnego to 4 tygodnie.

-    Lekarz może zdecydować o innym okresie leczenia.

-    Lekarz może zdecydować o powtórzeniu leczenia.

-    Nie stosować więcej niż 15 g żelu na dobę.

Lekiem Xamiol można leczyć wszystkie miejsca na skórze owłosionej objęte łuszczycą. Niemniej jednak w przypadku równoczesnego stosowania leków zawierających kalcypotriol nie wolno przekroczyć całkowitej dawki kalcypotriolu 15 g na dobę , a leczony obszar skóry nie może być większy niż 30% całkowitej powierzchni ciała.

Jakich wyników należy oczekiwać w czasie stosowania leku Xamiol

Wiekszość pacjentów dostrzega widoczne działanie leku po 2 tygodniach, nawet jeżeli w danym miejscu łuszczyca nie ustąpiła całkowicie.

Zastosowania większej niż zalecana dawka leku Xamiol

W przypadku zastosowania dawki powyżej 15 g na dobę należy skontaktować się z lekarzem. Przedłużone stosowanie leku Xamiol w zbyt dużej dawce może także spowodować zaburzenia stężenia wapnia we krwi, które zwykle ustępuje po przerwaniu leczenia.

Lekarz może zlecić wykonanie badań krwi, aby sprawdzić, czy zastosowanie większej niż zalecana dawka żelu nie spowodowało zaburzenia stężenia wapnia we krwi.

Przedłużone stosowanie leku Xamiol w dużej dawce może również spowodować zaburzenia czynności nadnerczy (nadnercza to gruczoły znajdujące się obok nerek i wytwarzajace hormony).

Pominięcie zastosowania leku Xamiol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowanie leku Xamiol

Stosowanie leku Xamiol należy przerwać zgodnie ze wskazaniami lekarza. Może wystąpić konieczność stopniowego przerwania stosowania leku, zwłaszcza gdy jest długotrwale stosowany.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xamiol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego.

Ciężkie działania niepożądane:

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z niżej podanych działań, należy natychmiast lub jak najszybciej poinformować lekarza i (lub) pielęgniarkę. Może być konieczne przerwanie leczenia.

Natępujące działania niepożądane zostały zgłoszone w związku ze stosowaniem leku Xamiol Niezbyt częste (mogą dotyczyć u nie wiecej niż 1 na 100 osób)

- Zaostrzenie łuszczycy. W przypadku zaostrzenia łuszczycy należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Wiadomo, że niektóre ciężkie działania niepożądane są wywoływane przez betametazon (silny steroid), będący jednym ze składników leku Xamiol. Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeżeli wystąpią którekolwiek z ciężkich objawów niepożądanych. Prawdopodobnie wystąpią one po długotrwałym stosowaniu leku, stosowaniu w fałdach skórnych (w pachwinach, pod pachami, pod piersiami), stosowaniu go pod opatrunkiem okluzyjnym lub stosowaniu na dużych powierzchniach skóry.

Do działań niepożądanych należą:

-    Zaburzenia czynności nadnerczy (objawy to zmęczenie, depresja i niepokój).

-    Zaćma (jej objawy to zamglone widzenie, trudności z widzeniem w nocy i nadwrażliwość na światło) lub wzrost ciśnienia w oku (objawy to ból w oku, zaczerwienienie oka, pogorszone lub niewyraźne widzenie)

-    Zakażenia (ponieważ czynność układu odpornościowego zwalczającego zakażenie może być zahamowana lub osłabiona)

-    Łuszczyca krostkowa (czerwony obszar z żółtawymi krostami zwykle na rękach lub stopach). W przypadku zaobserwowania takich objawów, należy przerwać stosowanie leku Xamiol i jak najszybciej powiadomić lekarza.

-    Wpływ na kontrolę metaboliczną cukrzycy (jeśli pacjent ma cukrzycę, mogą wystąpić wahania stężenia glukozy we krwi).

Ciężkie działania niepożądane powodowane przez kalcypotriol

-    Reakcje alergiczne z głębokim obrzękiem twarzy lub innych części ciała, takich jak dłonie lub stopy. Może wystąpić obrzęk ust lub gardła oraz problemy z oddychaniem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Xamiol, natychmiast poinformować o tym lekarza lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

-    W wyniku leczenia tym żelem może nastąpić zwiększenie stężenia wapnia we krwi lub moczu (zwykle w przypadku zastosowania zbyt dużej ilości żelu). Oznakami zwiększonego stężenia wapnia we krwi jest nadmierne wydzielanie moczu, zaparcia, osłabienie mięśni, splątanie i śpiączka. Ten stan może być ciężki i należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Po przerwaniu leczenia stężenie wapnia powraca do wartości prawidłowych.

Następujące mniej ciężkie działania niepożądane, również swierdzono w przypadku stosowania leku Xamiol:

Częste działania niepożądane (dotyczą nie wiecej niż 1 osoby na 10):

-    swędzenie

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u nie wiecej niż 1 osoby na 100):

-    podrażenienie oka,

-    uczucie pieczenia na skórze,

-    ból lub podrażenie skóry,

-    zapalenie lub obrzęk mieszków włosowych (zapalenie mieszków włosowych),

-    wysypka ze stanem zapalnym skóry (zapalenie skóry),

-    zaczerwienienie skóry w wyniku rozszerzenia niewielkich naczyń krwionośnych (rumień),

-    trądzik (krosty),

-    sucha skóra,

-    wysypka,

-    łuszczyca krostkowa,

-    zakażenia skóry.

Rzadkie (mogą dotyczyć nie wiecej niż 1 na 1000 osób)

-    reakcje alergiczne,

-    rozstępy

-    złuszczanie skóry,

-    efekt z odbicia: pogorszenie objawów łuszczycy po zakończeniu leczenia,

Mniej ciężkie działania niepożądane, o których należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jak najszybciej po ich zauważeniu, wywołane stosowaniem betametazonu zwłaszcza przez dłuższy czas to:

-    scieńczenie skóry,

-    pojawienie się żył powierzchniowych lub rozstępów,

-    zmiana tempa wzrostu włosów (nadmierne owłosienie),

-    czerwona wysypka wokół ust (okołowargowe zapalenie skóry),

-    wysypka skórna z towarzyszącym jej stanem zapalnym lub obrzękiem (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry),

-    złociste grudki wypełnione płynem o konsystencji żelu (prosaki koloidowe),

-    pojaśnienie koloru skóry( depigmentacja),

-    stan zapalny lub obrzęk mieszków włosowych ( zapalenie mieszków włosowych).

Inne mniej ciężkie działania niepożądane spowodowane występowaniem kalcypotriolu, jakie odnotowano, obejmowały:

-    suchość skóry,

-    uczulenie skóry na swiatło objawiające się wysypką,

-    wyprysk,

-    świąd,

-    podrażnienie skóry,

-    uczucie pieczenia lub kłucia,

-    zaczerwienienie skóry związane z rozszerzeniem małych naczyń ( rumień),

-    wysypka,

-    wysypka ze stanem zapalnym skóry (dermatitis),

-    pogorszenie łuszczycy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Aleje jerozolimskie 181 C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacj i na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XAMIOL

-    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

-    Nie stosować leku Xamiol po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po słowie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

-    Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Xamiol:

Substancjami czynnymi leku są kalcypotriol i betametazon.

1 g żelu zawiera 50 mikrogramów (pg) kalcypotriolu w postaci kalcypotriolu jednowodnego oraz 0,5 mg betametazonu w postaci betametazonu dipropionianu.

Inne składniki leku to:

parafina ciekła, glikolu polipropylenowego-11 eter stearylowy, olej rycynowy uwodorniony, butylohydroksytoluen (E321), all-rac-a-tokoferol.

Jak wygląda lek Xamiol i co zawiera opakowanie:

Xamiol to prawie przezroczysty, bezbarwny lub delikatnie białawy żel umieszczony w butelkach z polietylenu o wysokiej gęstości, z dyszą z polietylenu o niskiej gęstości oraz zakrętkami z polietylenu o wysokiej gęstości.

Opakowania leku to butelki zawierające 15 g żelu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca:

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

LEO Laboratories Limited 285 Cashel Road Dublin 12 Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

LEO Pharma Sp z o.o Ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel. 0 22 244 18 40

Ten lek leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Xamiol®: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta,Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania: Xamiol® KcaMMHoa™ : Bułgaria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Leków Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Leków Biobójczych.

8

Xamiol

Charakterystyka Xamiol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO XAMIOL

(50 mikrogramów + 0,5 mg)/g żel

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram żelu zawiera 50 mikrogramów (pg) kalcypotriolu (w postaci kalcypotriolu jednowodnego) oraz 0,5 mg betametazonu (w postaci betametazonu dipropionianu).

Substancja pomocnicza: 160 mikrogramów butylohydroksytoluenu/g żelu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Żel.

Przezroczysty żel, bezbarwny lub delikatnie białawy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Produkt leczniczy Xamiol, żel należy nakładać na skórę objętą łuszczycą raz na dobę. Zalecany okres leczenia to 4 tygodnie. Jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia lub jego wznowienie po tym czasie można je rozpocząć po konsultacji z lekarzem i pod kontrolą lekarza.

Podczas stosowania produktu leczniczego zawierającego kalcypotriol, maksymalna dobowa dawka nie może przekraczać 15 g. Powierzchnia ciała leczona kalcypotriolem nie powinna być większa niż 30% (patrz punkt 4.4).

Produktem leczniczym Xamiol, żel można leczyć wszystkie miejsca owłosionej skóry głowy objęte łuszczycą. Zwykle do leczenia owłosionej skóry głowy wystarczy 1g do 4 g żelu na dobę (jedna łyżeczka do herbaty zawiera 4 g żelu).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Xamiol, żel u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Populacja dzieci i młodzieży:

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu Xamiol, żel u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Aktualne dane dotyczące dzieci w wieku od 12 do 17 lat przedstawiono w punkcie 4.8 i 5.1, ale nie ma zaleceń dotyczących dawkowania

Sposób podawania

Przed użyciem produktu i aplikacją żelu na zmienione chorobowo miejsce butelkę należy dobrze wstrząsnąć. Produkt Xamiol, żel nie powinien być stosowany na skórę twarzy i w okolice oczu. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Aby osiągnąć optymalny wynik leczenia, zaleca się, aby nie myć włosów bezpośrednio po nałożeniu produktu Xamiol. Produkt Xamiol, żel powinien pozostać na skórze głowy przez całą noc lub dzień.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję(e) czynną(e) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienione w punkcie 6.1.

Xamiol żel jest przeciwwskazany u pacjentów z erytrodermią łuszczycową, łuszczycą złuszczającą i łuszczycą krostkową

Ze względu na zawartość kalcypotriolu, Xamiol, żel jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu wapnia (patrz punkt 4.4).

Ze względu na zawartość kortykosteroidu, Xamiol, żel jest przeciwwskazany u pacjentów z następującymi schorzeniami: wirusowe zakażenie skóry (np. herpes - opryszczka czy varicella - ospa wietrzna), grzybicze lub bakteryjne zakażenie skóry, zakażenia pasożytnicze, zmiany skórne w przebiegu gruźlicy, okołowargowe zapalenie skóry, atrofia skóry, rozstępy skórne, łamliwość żył skórnych, rybia łuska, trądzik pospolity, trądzik różowaty, owrzodzenia i rany ( patrz punkt 4.4) .

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na układ wydzielania wewnętrznego

Xamiol, żel zawiera silny kortykosteroid (grupa III) i dlatego należy unikać jego jednoczesnego stosowania z innymi steroidami na skórę głowy. W czasie stosowania miejscowo kortykosteroidów mogą również wystąpić działania niepożądane występujące w przypadku stosowania kortykosteroidów o działaniu ogólnym, takie jak supresja czynności kory nadnerczy lub wpływ na metaboliczną kontrolę cukrzycy. Jest to związane z wchłanianiem kortykosteroidu do organizmu.

Należy unikać stosowania produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym, ponieważ zwiększa on wchłanianie kortykosteroidu do organizmu. Należy unikać stosowania produktu Xamiol, żel na duże powierzchnie uszkodzonej skóry lub błon śluzowych oraz fałdów skórnych ponieważ zwiększa to ogólnoustrojowe wchłanianie kortykosteroidów (patrz punkt 4.8)

W badaniu pacjentów z rozległą łuszczycą skóry głowy i ciała z zastosowaniem dużych dawek produktu Xamiol, żel (na skórę głowy) w skojarzeniu z dużymi dawkami maści Daivobet (na ciało), po 4 tygodniach leczenia u 5 z 32 pacjentów stwierdzono graniczny spadek odpowiedzi kortyzolu na test prowokacji z podaniem hormonu adrenokortykotropowego - ACTH (patrz punkt 5.1).

Wpływ na metabolizm wapnia

Ze względu na zawartość kalcypotriolu w przypadku przekroczenia maksymalnej dobowej dawki (15 g), może wystąpić hiperkalcemia. Niemniej jednak stężenie wapnia w surowicy powraca do normy po przerwaniu terapii. Ryzyko hyperkalcemii jest minimalne, jeżeli przestrzegane są zalecenia dotyczące stosowania kalcypotriolu.

Należy unikać leczenia na powierzchni skóry większych niż 30% powierzchni ciała (patrz punkt 4.2). Miejscowe działania niepożądane

Xamiol, żel zawiera silny kortykosteroid (grupa III), dlatego należy unikać jednoczesnego leczenia innymi steroidami tej samej powierzchni skóry.

Skóra twarzy i narządów płciowych jest bardo wrażliwa na kortykosteroidy. Nie należy stosować produktu Xamiol, żel w tych miejscach.

Pacjent musi być poinformowany o prawidłowym sposobie stosowania leku, aby uniknąć wprowadzenia i przypadkowego naniesienia produktu na twarz, usta i oczy. Po każdorazowym nałożeniu produktu na skórę, aby dokładnie uniknąć przypadkowego kontaktu z tymi obszarami, należy dokładnie umyć ręce.

Jednocześnie występujące zakażenia skóry

W przypadku wtórnego zakażenia zmian na skórze, należy zastosować terapię przeciwbakteryjną. Jednakże w sytuacji nasilenia się infekcji należy odstawić kortykosteroidy patrz punkt 4.3).

Przerwanie leczenia

W trakcie leczenia łuszczycy miejscowo stosowanymi kortykosteroidami istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej lub „efektu z odbicia” po odstawieniu produktu. Dlatego wskazana jest opieka lekarska po zakończeniu terapii.

Długotrwałe stosowanie

Podczas długotrwałego stosowania produktu rośnie ryzyko miejscowych i ogólnych działań niepożądanych kortykosteroidów. Należy przerwać leczenie, jeżeli wystąpią objawy związane z długotrwałym stosowaniem kortykosteroidów (patrz punkt 4.8).

Niezbadane przypadki stosowania

Brak doświadczeń ze stosowaniem produktu leczniczego Xamiol, żel w leczeniu łuszczycy kropelkowatej.

Leczenie a ekspozycja na promieniowanie UV

Leczenie maścią Daivobet wskazaną do stosowania w przypadku zmian łuszczycowych na ciele nie wyklucza jednoczesnego stosowania produktu Xamiol, żel w leczeniu zmian łuszczycowych owłosionej skóry głowy. Doświadczenia dotyczące równoczesnego stosowania produktu Xamiol żel z innymi produktami przeciwłuszczycowymi do stosowania miejscowego na tę samą powierzchnię skóry lub z innymi produktami przeciwłuszczycowymi o działaniu ogólnym, czy z fototerapią są ograniczone.

W trakcie leczenia produktem Xamiol żel, lekarz prowadzący powinien zlecić pacjentowi ograniczenie lub też unikanie silnej ekspozycji na naturalne promieniowanie słoneczne i (lub) sztuczne promieniowanie UV. Miejscowe stosowanie kalcypotriolu w połączeniu z naświetleniami (promieniowaniem) UV powinno mieć miejsce w sytuacji, gdy lekarz i pacjent uznają, że potencjalne korzyści leczenia przewyższają potencjalne ryzyko (patrz punkt 5.3).

Działania niepożądane wynikające z obecności substancji pomocniczych

Xamiol żel zawiera butylohydroksytoluen (E321) - substancję pomocniczą, który może wywoływać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z produktem Xamiol.

4.6    Płodność, ciąża i laktacja

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Xamiol, żel w okresie ciąży. Badania na zwierzętach z zastosowaniem glikokortykosteroidów wykazały ich niekorzystny wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Badania epidemiologiczne (mniej niż 300 zakończonych rozwiązaniem ciąż) nie wykazały wad wrodzonych u niemowląt urodzonych przez kobiety leczone kortykosteroidami w trakcie ciąży. Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest pewne. Dlatego Xamiol, żel może być stosowany przez kobiety ciężarne jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami dla dziecka.

Karmienie piersią

Betametazon przenika do mleka matki, jednakże ryzyko negatywnego wpływu na płód w przypadku stosowania dawek terapeutycznych jest mało prawdopodobne. Nie ma danych dotyczących przenikania kalcypotriolu do mleka matki. Należy zachować ostrożność w zlecaniu terapii produktem Xamiol, żel u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Badania na szczurach nie wykazały upośledzenia płodności po podaniu doustnej dawki kalcypotriolu lub betametazonu dipropionianu zarówno u osobników płci męskiej jak i żeńskiej ( patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Xamiol, żel nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ocena częstości występowania działań niepożądanych została przeprowadzona na podstawie analizy zbiorczej danych z badań klinicznych, w tym badań dotyczących bezpieczeństwa oraz z monitorowania spontanicznego.

Najczęściej raportowanym działaniem niepożądanym obserwowanym podczas leczenia był świąd.

Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a poszczególne działania niepożądane wymieniono rozpoczynając od najczęściej raportowanych.

W obrębie każdej grupy o tej samej częstości występowania działania niepożądane wymieniono kolejno, według zmniejszającej się ciężkości objawów.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 to <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 to <1/100)

Rzadko (>1/10 000 to <1/1,000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często >1/1000 to <1/100

Zakażenia skóry*

Zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko >1/10 000 to <1/1,000

Nadwrażliwość

Zaburzenia oka

Niezbyt często >1/1000 to <1/100

Podrażnienie oka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często >1/100 to < 1/10

Świąd

Niezbyt często >1/1000 to <1/100

Zaostrzenie łuszczycy Zapalenie skóry Rumień Wysypka**

Trądzik

Uczucie pieczenia skóry Podrażnienie skóry Suchość skóry

Rzadko >1/10 000 to <1/1,000

Rozstępy skórne Złuszczanie się skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Niezbyt często >1/1000 to <1/100

Ból w miejscu aplikacji***

Rzadko >1/10 000 to <1/1,000

Efekt z odbicia

*Infekcje skórne w tym bakteryjne, grzybicze i wirusowe były raportowane.

*** Raportowano różnego typu wysypki, takie jak wysypka rumieniowa i krostkowa. **Uczucie pieczenia w miejscu aplikacji, wtym ból w miejscu aplikacji.

Działania niepożądane zaobserwowane odpowiednio dla kalcypotriolu i betametazonu:

Kalcypotriol

Działania niepożądane obejmują reakcje w miejscu stosowania, świąd, podrażnienie skóry, uczucie pieczenia i kłucia, suchość skóry, rumień, wysypkę, zapalenie skóry, wyprysk i nasilenie łuszczycy, nadwrażliwość na światło, reakcje nadwrażliwości, w tym rzadkie przypadki obrzęku naczynioruchowego i obrzęku twarzy. Działania ogólnoustrojowe po miejscowym leczeniu występują bardzo rzadko, powodując hiperkalcemię lub hiperkalciurię (patrz punkt 4.4).

Betametazon (w postaci dipropionianu)

Po miejscowym leczeniu wystąpić mogą reakcje miejscowe (szczególnie po długotrwałym stosowaniu) w postaci zaników skóry, teleangiektazji, rozstępów, zapalenia grudek chłonnych mieszków włosowych, nadmiernego owłosienia, okołowargowego zapalenia skóry, alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, odbarwień i prosaków koloidowych.

W trakcie leczenia łuszczycy kortykosteroidami do stosowania miejscowego istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej.

Reakcje ogólnoustrojowe po miejscowych zastosowaniu kortykosteroidów występują rzadko u dorosłych, lecz mogą być ciężkie. Wystąpić może zahamowanie wydzielania hormonów przez korę nadnerczy, zaćma, zakażenia , wpływ na kontrolę metaboliczną cukrzycy i wzrost ciśnienia w gałce ocznej, szczególnie po długotrwałym stosowaniu. Reakcje ogólnoustrojowe występują częściej, jeżeli produkt stosuje się pod opatrunkiem okluzyjnym (folia, fałdy skóry), kiedy stosowany jest długotrwale oraz na duże powierzchnie skóry (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie zaobserwowano żadnych nowych działań niepożądanych i reakcji u 109 nastolatków w wieku 1217 lat z łuszczycą owłosionej skóry leczonych produktem Xamiol żel przez 8 tygodni. Z powodu wielkości badań, nie można jednak wyciągać wiążących wniosków dotyczących profilu bezpieczeństwa stosowania produktu Xamiol żel w grupie młodzieży, w porównaniu z dorosłymi.

Patrz punkt 5.1

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie nadmiernych ilości produktu prowadzić może do nadmiernego zwiększania stężenia wapnia w surowicy, które powraca do wartości prawidłowych po przerwaniu stosowania produktu. Do objawów hiperkalcemii należą: poliuria, zaparcia, osłabienie mięśni, splątanie i śpiączka.

Zbyt długie miejscowe stosowanie kortykosteroidów prowadzić może do zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, co powoduje wtórny niedobór hormonów nadnerczy, który zwykle jest odwracalny. W takim przypadku należy zastosować leczenie objawowe. W razie przewlekłego zatrucia kortykosteroidy muszą być odstawiane stopniowo.

Odnotowano, że u jednego z pacjentów z rozległą erytrodermią łuszczycową, u którego zastosowano nieprawidłowo maść Daivobet w ilości 240 g tygodniowo (co odpowiada dobowej dawce wynoszącej w przybliżeniu 34 g ) przez 5 miesięcy (maksymalna zalecana dawka 15 g/dobę ) , rozwinął się zespół Cushinga i łuszczyca krostkowa po nagłym zaprzestaniu leczenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwłuszczycowe, inne leki przeciwłuszczycowe do stosowania miejscowego, kalcypotriol w połączeniu z innymi lekami.

Kod ATC: D05 AX52

Kalcypotriol jest analogiem witaminy D. Dane in vitro sugerują, że kalcypotriol indukuje różnicowanie i hamuje proliferację keratynocytów. Sugerowana jest taka podstawa jego działania w leczeniu łuszczycy.

Betametazon w postaci dipropionianu - podobnie jak inne kortykosteroidy - działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo, zwężająco na naczynia krwionośne i immunosupresyjnie, niemniej jednak nie leczy choroby. Opatrunek okluzyjny może nasilać działania kortykosteroidu w wyniku jego zwiększonej penetracji przez warstwę rogową. Z tego powodu mogą też wystąpić działania niepożądane. Ogólnie rzecz biorąc, mechanizm działania przeciwzapalnego stosowanych miejscowo steroidów jest niejasny. Odpowiedź nadnerczy na ACTH określono, mierząc stężenie kortyzolu w surowicy u pacjentów z rozległą łuszczycą skóry głowy i ciała, stosując Xamiol, żel w skojarzeniu z maścią Daivobet w dawce 106 g tygodniowo. Graniczny spadek odpowiedzi kortyzolu po 30 minutach od testu prowokacji ACTH zaobserwowano u 5 z 32 pacjentów (15,6%) po 4 tygodniach terapii oraz u 2 z 11 pacjentów (18,2%), którzy kontynuowali leczenie do 8 tygodnia. We wszystkich przypadkach stężenie kortyzolu w surowicy było prawidłowe po 60 minutach po teście prowokacji ACTH. Nie zaobserwowano dowodów zmiany metabolizmu wapnia u tych pacjentów. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o zahamowanie czynności osi HPA, niniejsze badanie wykazuje nieznacznie, że bardzo duże dawki żelu i maści Daivobet mogą mieć niewielki wpływ na czynność osi HPA.

Skuteczność podawania produktu Xamiol, żel raz na dobę zbadano w dwóch 8-tygodniowych, z randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, obejmujących ogółem ponad 2900 pacjentów z łuszczycą skóry głowy o co najmniej łagodnym stopniu zaawansowania wg oceny nasilenia choroby IGA (ang. Investigator’s Global Assessment -IGA). Związkiem porównawczym były dipropionian betametazonu podawany w żelu, kalcypotriol w żelu oraz (w jednym badaniu) sam żel - podawane raz na dobę. Badania według głównego kryterium odpowiedzi (brak choroby lub bardzo łagodna choroba wg IGA w 8 tygodniu) wykazały, że Xamiol, żel był statystycznie bardziej skuteczny niż związki porównawcze. Wyniki badań dotyczących szybkości rozpoczęcia w oparciu o podobne dane dla 2 tygodnia również wykazały, że Xamiol, żel jest istotnie statystycznie bardziej skuteczny niż związki porównawcze.

% pacjentów, u których nie zaobserwowano choroby lub wystąpiła ona w bardzo łagodnym stopniu zaawansowanym

Xamiol,żel (n=1 108)

Dipropionian betametazonu (n=1 118)

Kalcypotriol

(n=558)

Podłoże

żelu

(n=136)

Tydzień 2

53,2%

42,8%'

17,2%1

11,8%1

Tydzień 8

69,8%

62,5%1

40,1%1

22,8%1

1 Istotnie statystycznie mniej skuteczny niż Xamiol, żel (P<0,001)

W innym, randomizowanym badaniu klinicznym prowadzonym metodą ślepej próby obejmującym 312 pacjentów z łuszczącą skórą głowy o co najmniej umiarkowanym stopniu zaawansowania zgodnie z oceną IGA, badano stosowanie produktu Xamiol, żel raz na dobę w porównaniu ze stosowaniem płynu na skórę głowy Daivonex dwa razy na dobę przez okres do 8 tygodni. Badania według głównego kryterium odpowiedzi (brak choroby lub bardzo łagodna choroba wg IGA w tygodniu 8) wykazały, że Xamiol, żel był istotnie statystycznie bardziej skuteczny niż Daivonex płyn na skórę głowy.

% pacjentów, u których nie zaobserwowano choroby lub wystąpiła ona w bardzo łagodnym stopniu zaawansowania

Xamiol, żel (n=207)

Daivonex płyn na skórę (n=105)

Tydzień 8

68,6%

31,4%1

'Istotnie statystycznie mniej skuteczny niż Xamiol, żel (p<0,001)

W długoterminowym randomizowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, obejmującym 873 pacjentów z łuszczycą skóry głowy o co najmniej umiarkowanym stopniu zaawansowania (wg IGA) badano zastosowanie produktu Xamiol, żel w porównaniu z kalcypotriolem podawanym w żelu. Oba leki podawano raz na dobę, nieregularnie, zgodnie z zapotrzebowaniem, przez okres do 52 tygodni. Zdarzenia niepożądane związane z długoterminowym stosowaniem kortykosteroidów na skórę głowy zostały zaobserwowane przez niezależny panel dermatologów, którzy nie wiedzieli, jakie leki przyjmowali pacjenci. Nie stwierdzono różnicy w odsetkach pacjentów doświadczających takich niepożądanych zdarzeń między grupami terapeutycznymi (2,6% w grupie otrzymującej Xamiol, żel oraz 3,0% w grupie otrzymującej kalcypotriol, P=0,73). Nie zgłoszono przypadków atrofii skóry.

Dzieci i młodzież

W dwóch, 8-tygodniowych, niekontrolowanych, otwartych badaniach z udziałem 109 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat z łuszczycą owłosionej skóry głowy obserwowano wpływ produktu Xamiol żel stosowanego w ilości do 69 g na tydzień na metabolizm wapnia. Nie stwierdzono żadnego przypadku hiperkalcemii ani klinicznie istotnych zmian stężenia wapnia w moczu. Odpowiedź nadnerczy w teście prowokacji ACTH była mierzona u 30 pacjentów; u jednego pacjenta wykazano zmniejszenie odpowiedzi kortyzolu na prowokację ACTH po 4 tygodniach leczenia, była ona jednak łagodna, odwracalna i bez objawów klinicznych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Układowa ekspozycja na kalcypotriol i dipropionian betametazonu występująca w przypadku miejscowo podawanego produktu Xamiol, żel jest porównywalna z ekspozycją na maść Daivobet szczurów i świnek. Badania kliniczne z użyciem znakowanej maści wykazały, że wchłanianie do organizmu kalcypotriolu i betametazonu z produktu Daivobet maść wynosi mniej niż 1% dawki (2,5 g), gdy aplikowany jest na zdrową skórę (625 cm2 powierzchni skóry) w czasie 12 godzin. Stosowanie maści na łuskę łuszczycową oraz pod opatrunkiem okluzyjnym może zwiększać absorpcję miejscowo

stosowanych kortykosteroidów. Przez uszkodzoną skórę produkt wchłania się w przybliżeniu w 24%.

W przypadku ekspozycji układowej obie substancje czynne - kalcypotriol oraz dipropionian betametazonu - są szybko i rozlegle metabolizowane, z białkami wiążą się w przybliżeniu w 64%. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji po podaniu dożylnym wynosi od 5 do 6 godzin. Ze względu na odkładanie się w skórze, czas wydalania po podaniu na skórę liczy się w dniach. Betametazon jest metabolizowany głównie w wątrobie, ale także w nerkach do glukuronidu i estrów siarczanowych. Kalcypotriol jest przede wszystkim wydalany z kałem (szczury i świnki), natomiast dipropionian betametazonu z moczem (szczury i myszy). Badania rozkładu w tkankach znakowanego odpowiednio kalcypotriolu i dipropionianu betametazonu u szczurów wykazały, że nerki i wątroba charakteryzują się największym poziomem radioaktywności.

Wartości stężenia kalcypotriolu oraz dipropionianu betametazonu były poniżej dolnej granicy mierzalności we wszystkich próbkach krwi 34 pacjentów, leczonych przez okres od 4 do 8 tygodni produktem Xamiol, żel oraz maścią Daivobet z powodu występowania rozległej łuszczycy obejmującej ciało i skórę głowy. U niektórych pacjentów można było obliczyć stężenie jednego metabolitu kalcypotriolu i jednego metabolitu dipropionianu betametazonu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzone badania kliniczne na zwierzętach z zastosowaniem kortykosteroidów wykazały ich niekorzystny wpływ na płód (rozszczep podniebienia, wady rozwojowe szkieletu). W badaniach nad niekorzystnym wpływem kortykosteroidów na rozrodczość przy długotrwałym doustnym stosowaniu u szczurów, zaobserwowano przedłużenie okresu ciąży oraz wystąpienie trudności w trakcie porodu, a także zmniejszenie przeżywalności potomstwa i masy ciała oraz zwiększenie masy ciała. Nie nastąpiło upośledzenie płodności. Znaczenie wyników tych badań w odniesieniu do ludzi jest nieznane.

W badaniach na myszach dotyczących działania rakotwórczego kalcypotriolu po podaniu na skórę oraz w badaniach dotyczących działania rakotwórczego kalcypotriolu po podaniu doustnym przeprowadzonym na szczurach, nie wykazano szczególnego ryzyka dla ludzi.

Badania na myszach, dotyczących działania fotokancerogennego mogą sugerować, że kalcypotriol zwiększa działanie promieniowania ultrafioletowego indukujące nowotwory skóry.

W badaniach na myszach dotyczących działania rakotwórczego diproporionianu betametazonu po podaniu na skórę oraz w badaniach dotyczących działania rakotwórczego po doustnym podaniu przeprowadzonym na szczurach, nie wykazano szczególnego ryzyka dla ludzi.

Nie przeprowadzono badania nad fotokancerogennością dipropionianu betametazonu.

W badaniach miejscowej tolerancji u królików stwierdzono, że Xamiol, żel powodował łagodne do umiarkowanego podrażnienia skóry oraz niewielkie, przemijające podrażnienie oka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła, glikolu polipropylenowego-11 eter stearylowy, olej rycynowy uwodorniony butylohydroksytoluen, all-rac-a-tokoferol.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki HDPE z dyszą z LDPE i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15 g, 30 g, 60 i 2 x 60 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca usuwania produktu leczniczego

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LEO Pharma Ltd. A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17497

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.11.2010/26.08.2013

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA: 26.02.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Xamiol