Imeds.pl

Xifaxan 100 Mg/5 Ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

XIFAXAN, 100 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej,

(Rifaximinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie


Spis treści ulotki:

1.    Co to j est lek XIFAXAN i w jakim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku XIFAXAN

3.    Jak stosować lek XIFAXAN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek XIFAXAN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK XIFAXAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Postać farmaceutyczna i zawartość substancji czynnej

XIFAXAN, 100 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.

Sposób działania

XIFAXAN jest doustnym lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym. Jest to produkt z klasy leków zwanych rifamycynami, ale w odróżnieniu od pozostałych rifamycyn jest on tylko nieznacznie wchłaniany w jelicie do krwioobiegu (poniżej 1% podanej dawki), zatem działa wyłącznie na drobnoustroje znajdujące się w jelicie. Lek XIFAXAN jest szczególnie aktywny wobec większości bakterii odpowiedzialnych za zakażenia przewodu pokarmowego oraz biegunkę podróżnych. Jest także aktywny wobec drobnoustrojów jelitowych wytwarzających amoniak i inne substancje toksyczne, które w przypadku zaburzenia czynności detoksykacyjnej wątroby odpowiedzialne są za schorzenie zwane encefalopatią wątrobową.

Wskazania do stosowania

XIFAXAN jest stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, które zostały wywołane lub do powstania których przyczyniły się bakterie wrażliwe na rifaksyminę, takich jak zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, encefalopatia wątrobowa.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XIFAXAN

Kiedy nie stosować leku XIFAXAN:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rifaksyminę lub inne rifamycyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma niedrożność jelit, nawet częściową (blokadę jelit, która powoduje zatrzymanie przechodzenia treści pokarmowej przez jelita) oraz ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-    Należy skontaktować się z lekarzem w razie zauważenia czerwonawego zabarwienia moczu po przyjęciu leku XIFAXAN. Jest to spowodowane przez substancję czynną, która, jak większość antybiotyków z tej samej rodziny (rifamycyny), posiada czerwono-pomarańczową barwę. Przy długotrwałym leczeniu wysokimi dawkami lub w razie występowania uszkodzeń błony śluzowej jelita niewielka ilość rifaksyminy (jednakże poniżej 1%) może być wchłaniana, co może doprowadzić do pojawienia się czerwonawego zabarwienia moczu.

-    Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12 lat.

-    Stosowanie leku XIFAXAN u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: nie ma potrzeby modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.

-    Stosowanie leku XIFAXAN u pacjentów w podeszłym wieku: nie badano farmakokinetyki rifaksyminy u pacjentów powyżej 65 lat. Liczba pacjentów włączonych do badań klinicznych nie pozwala określić, czy odpowiadają oni na lek w odmienny sposób niż osoby młodsze. Proszę poinformować lekarza, jeśli pacjent ukończył 65 lat.

-    W przypadki biegunki z gorączką lub obecności krwi w stolcu, proszę zapytać lekarza o możliwość zastosowania leku XIFAXAN.

-    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Lek zawiera około 5,8 g sacharozy w zwykle stosowanej dawce (20 ml), należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

-    Stosowanie leku XIFAXAN u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: farmakokinetyki rifaksyminy nie badano w tej grupie pacjentów. Proszę poinformować lekarza, jeśli stwierdzono u pacjenta zaburzenia czynności nerek.

Inne leki i XIFAXAN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie jeżeli pacjent przyjmuje leki antykoncepcyjne, w których ilość estrogenów jest niższa niż 50 pg w dawce.

Jeżeli pacjent przyjmuje węgiel leczniczy Xifaxan powinien być podawany co najmniej 2 godziny później.

XIFAXAN z jedzeniem i piciem

XIFAXAN można przyjmować z posiłkiem lub poza porą posiłków.

Ciąża, karmienie piersią, i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Leku XIFAXAN nie należy stosować w ciąży.

W przypadku stosowania leku XIFAXAN u kobiet karmiących, należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub przerwaniu leczenia lekiem XIFAXAN.

Do tej pory nie odnotowano wpływu leku na płodność kobiet lub mężczyzn

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku XIFAXAN na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu jest nieznaczny.

Należy zachować ostrożność i w przypadku wystąpienia takich objawów niepożądanych jak zawroty głowy, podwójne widzenie oraz senność nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn w ruchu.

3. Jak stosować lek XIFAXAN

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku XIFAXAN to:

Zakażenia jelitowe i biegunka podróżnych:

- Pacjenci powyżej 12 lat: od 200 mg (10 ml zawiesiny) co 8 godzin do 400 mg (20 ml zawiesiny) co 8-12 godzin.

Encefalopatia wątrobowa:

- Pacjenci powyżej 12 lat: 400 mg (20 ml zawiesiny) co 8 godzin.

Jeśli lek nie został przepisany inaczej, to okres leczenia nie powinien przekraczać 7 dni

Stosowanie u dzieci: Skuteczność terapii i bezpieczeństwo stosowania rifaksyminy u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały dotychczas ustalone i nie można zalecić żadnego dawkowania

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej znajduje się w szczelnie zamkniętej butelce. Należy otworzyć butelkę, dodać zdatnej do picia wody do strzałki i silnie wstrząsnąć. Następnie ponownie dolać wody do strzałki.

Stężenie rifaksyminy w powstałej zawiesinie wynosi 100 mg/5 ml.

Do butelki zawierającej granulat dołączona jest wyskalowana miarka do odmierzania 5, 10 lub 15 ml zawiesiny.

Przed każdym podaniem zawiesinę należy silnie wstrząsnąć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku XIFAXAN

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W miarę możliwości należy zabrać ze sobą XIFAXAN (lek i opakowanie) w celu pokazania ich lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku XIFAXAN

W razie pominięcia zażycia dawki w odpowiednim czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej, ale przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, XIFAXAN może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, są one prawie zawsze łagodne lub o umiarkowanym nasileniu i zwykle ustępują samoistnie bez konieczności zmian w dawkowaniu lub przerwania terapii. Jeśli objawy będą uciążliwe lub bardziej nasilone lub jeśli któreś z poniżej wymienionych działań niepożądanych nie ustąpi w czasie leczenia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100): wzdęcie brzucha, ból brzucha, zaparcie, nagła potrzeba wypróżnienia się, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności, bolesne parcie na stolec, wymioty, gorączka, zawroty głowy, ból głowy.

Niezbyt częste (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 1000): ból w górnej części brzucha, płyn w jamie brzusznej (wodobrzusze), niestrawność, suchość w jamie ustnej, zaburzenia szybkości transportu pokarmu w jelitach, twarde stolce, obecność krwi w stolcu, stolce z domieszką śluzu, nieprawidłowe wyniki badań krwi (zwiększenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby monocytów, obniżenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), kołatanie serca, zawroty głowy, ból ucha, podwójne widzenie, osłabienie, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, dreszcze, nadmierna potliwość, brak skuteczności leku, zmęczenie, choroba grypopodobna, puchnięcie nóg i/lub rąk, ból, grzybica (kandydoza), drożdżakowe zakażenie pochwy, opryszczka, zapalenie nosa i gardła, zapalenie gardła, infekcje górnych dróg oddechowych, oparzenie słoneczne, zwiększone wartości enzymów wątrobowych (wzrost stężenia aminotransferazy asparaginianowej), wzrost ciśnienia tętniczego krwi, jadłowstręt (anoreksja), odwodnienie, ból pleców, skurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból mięśni, ból karku, zaburzenia smaku, niedoczulica, migrena, mrowienia (parestezje), zatokowy ból głowy, senność, niezwykłe sny, obniżony nastrój, bezsenność, nerwowość, krew w moczu, cukier w moczu, częstomocz, wielomocz, białko w moczu, nadmiernie częste miesiączkowanie, kaszel, suchość w gardle, duszność, zatkany nos, ból gardła i krtani, katar, zimne poty, wysypka, wysypka plamista, zaczerwienienie twarzy.

Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: zakażenia Clostridium (C. difficile), nieprawidłowe wyniki badań krwi (zmniejszona liczba płytek, nieprawidłowe wyniki badań dotyczących funkcjonowania wątroby, zaburzenia znormalizowanego czasu protrombinowego), reakcje uczuleniowe (włączając szok anafilaktyczny), zasłabnięcie, stan przedomdleniowy, złuszczające zapalenie skóry, obrzęk naczyniowo-nerwowy, obrzęk twarzy, plamica, rumień, wyprysk, zaczerwienienie skóry, swędzenie, pokrzywka

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XIFAXAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku XIFAXAN, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku tekturowym, po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Uwaga: zawiesina sporządzona i gotowa do zastosowania przez pacjenta w wyżej opisany sposób zachowuje stabilność przez okres 7 dni w temperaturze poniżej 25°C.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek XIFAXAN

-    Substancją czynną leku jest rifaksymina.

-    Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 100 mg rifaksyminy w każdych 5 ml sporządzonej zawiesiny.

-    Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy, pektyna, kaolin, sacharynian sodu, benzoesan sodu, sacharoza, aromat czarnej wiśni.

Jak wygląda lek XIFAXAN i co zawiera opakowanie

XIFAXAN to lek w postaci granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej. Opakowanie leku to pudełko tekturowe zawierające szczelnie zamkniętą, żółtawo-brunatną butelkę szklaną, o pojemności 60 ml, z emaliowaną, aluminiową nakrętką, w połowie wypełnioną granulkami do sporządzenia zawiesiny. Do butelki dołączona jest przezroczysta, plastykowa, wyskalowana miarka do odmierzania objętości 5, 10 lub 15 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Alfa Wassermann S.p.A.

Via Enrico Fermi 1 65020 Alanno (PE) - Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Tel. +48 22 824 03 64

Fax: +48 22 822 97 71

e-mail: biuro@alfawassermann.pl

Logo podmiotu odpowiedzialnego Alfa Wassermann

5