+ iMeds.pl

Xorim 750 750 mgUlotka Xorim 750

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

XORIM 750, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Cefuroximum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest XORIM 750 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku XORIM 750

3.    Jak stosować XORIM 750

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać XORIM 750

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest XORIM 750 i w jakim celu się go stosuje

XORIM 750 jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i u dzieci. Lek zabija bakterie, które wywołują zakażenia. Należy do grupy antybiotyków nazwanych cefalosporynami.

XORIM 750 stosuje się w leczeniu zakażeń:

•    płuc lub zakażeń w obrębie klatki piersiowej

•    dróg moczowych

•    skóry i tkanek miękkich

•    w obrębie jamy brzusznej.

XORIM 750 stosuje się również

•    w zapobieganiu zakażeniom podczas operacji.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku XORIM 750 Kiedy nie stosować leku XORIM 750

   Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek antybiotyk z grupy cefalosporyn

lub na którykolwiek z pozostałych składników leku XORIM 750.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości ciężka reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy).

Jeśli pacjent przypuszcza, że te ostrzeżenia go dotyczą, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem leczenia, gdyż nie może wtedy otrzymywać leku XORIM 750.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Podczas leczenia lekiem XORIM 750 należy zwracać uwagę na wystąpienie pewnych objawów, takich jak reakcje alergiczne i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. biegunka. Zmniejszy to ryzyko problemów, które mogą się pojawić. Należy zapoznać się z punktem „Na co należy zwrócić uwagę " w rozdziale 4. Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości jakakolwiek reakcja alergiczna na inne antybiotyki, np. penicylinę, może być również uczulony na XORIM 750.

Jeśli pacjent ma mieć badanie krwi lub moczu

XORIM 750 może wpływać na wyniki badań krwi i moczu na obecność cukru, a także na wynik badania krwi znanego jako test Coombsa. Jeśli pacjent ma mieć wykonane takie badania, powinien powiedzieć osobie pobierającej próbkę do badań, że otrzymuje XORIM 750.

Inne leki i XORIM 750

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania leku XORIM 750 lub zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Do leków tych należą:

•    antybiotyki aminoglikozydowe

•    leki moczopędne, takie jak furosemid

•    probenecyd

•    doustne leki przeciwzakrzepowe

Jeśli pacjent przyjmuje któryś z wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić dodatkowe badania w celu kontrolowania czynności nerek pacjenta podczas stosowania leku XORIM 750.

Tabletki antykoncepcyjne

XORIM 750 może zmniejszyć skuteczność tabletek antykoncepcyjnych. Jeśli pacjentka stosuje doustną antykoncepcję i otrzymuje XORIM 750, konieczne jest stosowanie w trakcie leczenia dodatkowej mechanicznej metody zapobiegania ciąży (tj. prezerwatywa). Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Przed otrzymaniem leku XORIM 750 należy powiedzieć lekarzowi

• jeśli pacjentka jest w ciąży, sądzi, że może być w ciąży lub planuje ciążę

•    jeśli pacjentka karmi piersią

Lekarz rozważy korzyści z leczenia pacjentki lekiem XORIM 750 wobec ryzyka dla jej dziecka. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, jeśli nie czuje się dobrze.

XORIM 750 zawiera sód

Każdy gram leku XORIM 750 zawiera 2,09 mmol (co odpowiada 48 mg) sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

XORIM 750

Ilość sodu w fiolce

750 mg

36 mg

3. Jak stosować XORIM 750

XORIM 750 jest zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany w postaci kroplówki (infuzja dożylna) lub jako wstrzyknięcie bezpośrednio do żyły lub w mięsień.

Zwykle stosowana dawka

Właściwą dawkę leku XORIM 750 ustala lekarz w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia, od tego, czy pacjent otrzymuje już inne antybiotyki, od jego masy ciała i wieku, a także od czynności nerek.

Noworodki (od 0 do 3 tygodni)

Dawka wynosi od 30 do 100 mg leku XORIM 750 na każdy 1 kg masy ciała dziecka, podzielonych na dwie lub trzy dawki w ciągu doby.

Małe dzieci (w wieku powyżej 3 tygodni) i starsze dzieci

Dawka wynosi od 30 do 100 mg leku XORIM 750 na każdy 1 kg masy ciała dziecka, podzielonych na trzy lub cztery dawki w ciągu doby.

Dorośli i młodzież

Dawka leku XORIM 750 wynosi od 750 mg do 1,5 g podawanych dwa, trzy lub cztery razy na dobę. Dawka maksymalna wynosi 6 g na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Jeśli pacjent ma problemy z nerkami, lekarz może zastosować u niego inną dawkę leku.

Jeśli sytuacja taka dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na co należy zwrócić uwagę

U niewielu pacjentów otrzymujacych XORIM 750 występuje reakcja alergiczna lub reakcja skórna,

która może mieć ciężki przebieg. Może to być:

ciężka reakcja alergiczna. Do objawów należą: wypukła i swędząca wysypka, obrzęk czasami obejmujący twarz lub jamę ustną i powodujący trudności w oddychaniu;

wysypka skórna, która może tworzyć pęcherze i wyglada jak małe tarcze (w środku ciemna plamka otoczona jaśniejszą otoczką i ciemnym pierścieniem na brzegu);

rozległa wysypka z pęcherzami i łuszczeniem się skóry. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka;

   zakażenia grzybicze. Takie leki, jak XORIM 750 mogą rzadko powodować nadmierny wzrost grzybów (drożdżaki) w organizmie, co może prowadzić do zakażeń grzybiczych (tj. pleśniawki). Takie działanie niepożądane jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent otrzymuje XORIM 750 przez długi czas.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z opisanych niżej objawów, należy niezwłocznie zwrócić

się do lekarza lub pielęgniarki.

Częste działania niepożądane

Mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób:

•    ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły

Jeśli którykolwiek z wymienionych objawów niepokoi pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:

• zwiększenie aktywności pewnych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie

•    zmiany liczby krwinek białych (neutropenia lub eozynofilia)

•    mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość)

Niezbyt częste działania niepożądane Mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób:

•    wysypka na skórze, świąd, wypukła wysypka (pokrzywka)

   biegunka, nudności, ból brzucha

O wystąpieniu któregokolwiek z tych objawów należy poinformowac lekarza.

Niezbyt częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:

•    mała liczba krwinek białych (leukopenia)

•    zwiększenie stężenia bilirubiny (substancji wytwarzanej w wątrobie)

•    dodatni odczyn Coombsa

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u bardzo niewielu osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana:

•    zakażenia grzybicze

•    wysoka temperatura ciała (gorączka)

•    reakcje alergiczne

• zapalenie okrężnicy (jelita grubego) powodujące biegunkę, zwykle z krwią i śluzem, ból brzucha

•    zapalenie nerek i naczyń krwionośnych

•    za szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna).

• wysypka na skórze, która może przechodzić w pęcherze i wygląda jak małe tarcze strzelnicze,

(w środku ciemna plamka otoczona wokół jaśniejszą obwódką i przy brzegu ciemnym pierścieniem) - rumień wielopostaciowy.

O wystąpieniu któregokolwiek z tych objawów należy poinformować lekarza.

Działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:

•    zmniejszona liczba płytek krwi (komórek, które ułatwiają krzepnięcie krwi - małopłytkowość)

•    zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać XORIM 750

• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Proszek:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolki w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

•    Informacja o warunkach przechowywania przygotowanego/rozcieńczonego leku znajduje się na końcu ulotki („Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”).

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera XORIM 750

•    Substancja czynna

Substancją czynną jest cefuroksym (w postaci soli sodowej).

1 fiolka zawiera 750 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu sodowego (789 mg).

•    Poza substancją czynną lek nie zawiera innych substancji.

Jak wygląda XORIM 750 i co zawiera opakowanie

Fiolki o pojemności 15 ml z przezroczystego szkła typu III, z korkiem z fluorowcowanego kauczuku butylowego, z nakładką typu „flip-off’, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1, 5, 10 lub 100 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2013

Logo Sandoz

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

XORIM 750

750 mg, proszek do sporządzania roztworu/zawiesiny do wstrzykiwań

Cefuroximum

Niżej przedstawiono skrót Charakterystyki Porduktu Leczniczego w celu ułatwienia podawania leku XORIM 750. Podczas oceny przydatności leku dla danego pacjenta lekarz powinien zapoznać się z pełną treścią Charakterystyki.

XORIM 750 jest przeznaczony do podawania w powolnym wstrzyknięciu dożylnym lub wstrzyknięciu domięśniowym.

NIEZGODNOŚCI Z ROZCIEŃCZALNIKAMI I INNYMI PORDUKTAMI LECZNICZYMI

•    Cefuroksymu nie należy mieszać z innymi antybiotykami w tej samej strzykawce ani w roztworach do infuzji. Dotyczy to zwłaszcza antybiotyków aminoglikozydowych.

•    Leku XORIM 750 nie należy mieszać z roztworami zawierającymi wodorowęglan sodu.

INSTRUKCJA STOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA I USUWANIA

Podczas przygotowywania roztworu należy stosować techniki aseptyczne. Przygotowany roztwór zachowuje trwałość przez 2 godziny w temperaturze pokojowej i przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Cefuroksym wykazuje zgodność z różnymi zwykle stosowanymi dożylnymi płynami infuzyjnymi:

-    woda do wstrzykiwań;

-    0,9% roztwór chlorku sodu;

-    5% roztwór glukozy.

Zgodność roztworu cefuroksymu z innymi płynami infuzyjnymi należy sprawdzić przed zastosowaniem.

Podczas przygotowania roztworu/zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych, z proszku o barwie białej lub żółtawej otrzymuje się bezbarwną albo lekko żółtą zawiesinę lub bezbarwny albo brązowawożółty roztwór. Nie stosować, jeśli widoczne są jakiekolwiek drobiny. Pobierać tylko jedną dawkę. Wszelkie niewykorzystane resztki leku należy usunąć.

Sposób podawania

Aby zapobiec ryzyku zakażenia, roztwór do infuzji należy przygotowywać w ściśle aseptycznych warunkach. InfUzję należy podać niezwłocznie po sporządzeniu roztworu.

•    Wstrzyknięcie domięśniowe

Dodać 3 ml wody do wstrzykiwań lub 1,0% roztworu lidokainy. Wstrząsać delikatnie w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.

•    Wstrzyknięcie dożylne

Zawartość fiolki rozpuścić w co najmniej 6 ml wody do wstrzykiwań, 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Wstrząsnąć delikatnie w celu uzyskania przejrzystego roztworu.

Poniższa tabela przedstawia zawartość i stężenie cefuroksymu w postaci roztworu/zawiesiny:

Ilość cefuroksymu na fiolkę [mg]

Objętość rozpuszczalnika [ml]

Końcowa objętość roztworu/zawiesiny [ml]

Stężenie

[mg/ml]

750

6

6,8

110

6 NL/H/0560/003/IB/013

Xorim 750

Charakterystyka Xorim 750

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

XORIM 750, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu/zawiesiny do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka zawiera 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu sodowego (789 mg).

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu/zawiesiny do wstrzykiwań. Proszek barwy białej lub żółtawej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

XORIM 750 jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń u dorosłych i dzieci (w tym u noworodków od momentu urodzenia), patrz punkty 4.4 i 5.1.

•    Pozaszpitalne zapalenie płuc.

•    Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

•    Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek.

• Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie tkanki łącznej, róża i zakażenia ran.

•    Zakażenia w obrębie jamy brzusznej (patrz punkt 4.4).

•    Zapobieganie zakażeniom związanym z chirurgicznymi zabiegami w obrębie przewodu pokarmowego (włącznie z przełykiem), zabiegami ortopedycznymi, sercowo-naczyniowymi i ginekologicznymi (włączając cięcie cesarskie).

W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom, w których istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo udziału bakterii beztlenowych, cefuroksym należy stosować razem z odpowiednim dodatkowym lekiem przeciwbakteryjnym.

Należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tabela 1.    Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Wskazanie

Dawkowanie

Pozaszpitalne zapalenie płuc i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

750 mg co 8 godzin (dożylnie lub domięśniowo)

Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie tkanki łącznej, róża i zakażenia ran

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

1,5 g co 8 godzin (dożylnie lub domięśniowo)

Ciężkie zakażenia

750 mg co 6 godzin (dożylnie)

1,5 g co 8 godzin (dożylnie)

Zapobieganie zakażeniom związanym z chirurgią przewodu pokarmowego, ginekologiczną (włączając cięcie cesarskie) i zabiegami ortopedycznymi

1,5 g podczas wprowadzenia do znieczulenia. Dawkę tę można uzupełnić dwiema dawkami po 750 mg (domięśniowo) po 8 i po 16 godzinach.

Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami sercowo-naczyniowymi i w obrębie przełyku

1,5 g podczas wprowadzenia do znieczulenia, a następnie 750 mg (domięśniowo) co 8 godzin przez następne 24 godziny.

Tabela 2. Dzieci o masie ciała <40 kg

Niemowlęta i małe dzieci w wieku >3 tygodni oraz dzieci o masie ciała <40 kg

Noworodki (od urodzenia do 3 tygodni)

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Od 30 do 100 mg/kg mc./dobę (dożylnie) w 3 lub 4 dawkach podzielonych; w leczeniu większości zakażeń odpowiednia jest dawka 60 mg/kg mc./dobę

Od 30 do 100 mg/kg mc./dobę (dożylnie) w 2 lub 3 dawkach podzielonych (patrz punkt 5.2)

Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

Zakażenia tkanek miękkich: zapalenie tkanki łącznej, róża i zakażenia ran

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zaburzenia czynności nerek

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki. Dlatego jak w przypadku wszystkich takich antybiotyków, u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się zmniejszenie dawki produktu XORIM 750 w celu skompensowania jego wolniejszego wydalania.

Tabela 3. Zalecane dawki produktu XORIM 750 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Klirens kreatyniny

T1/2 (godziny)

Dawka (mg)

>20 ml/min/1,73 m2

1,7-2,6

Zmniejszenie standardowej dawki (od 750 mg do 1,5 g trzy razy na dobę) nie jest konieczne.

10-20 ml/min/1,73 m2

4,3-6,5

750 mg dwa razy na dobę

<10 ml/min/1,73 m2

14,8-22,3

750 mg raz na dobę

Pacjenci poddawani hemodializie

3,75

Po zakończeniu każdej sesji dializy należy podać dożylnie lub domięśniowo dodatkową dawkę 750 mg; oprócz podania pozajelitowego, sodu cefuroksym można dodać do płynu do dializy otrzewnowej (zwykle 250 mg na każde 2 litry płynu dializacyjnego).

Pacjenci z niewydolnością nerek poddawani ciągłej hemodializie tętniczo-żylnej (CAVH) lub hemofiltracji z zastosowaniem błon o dużym współczynniku ultrafiltracji (HF) w oddziałach intensywnej opieki medycznej

7,9-12,6 (CAVH) 1,6 (HF)

750 mg dwa razy na dobę; w przypadku hemofiltracji z użyciem dializatorów niskoprzepływowych należy zastosować dawkowanie zalecone w zaburzeniach czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki. Zaburzenia czynności wątroby nie powinny wpływać na farmakokinetykę cefuroksymu.

Sposób podawania

XORIM 750 należy podawać w trwającym 3 do 5 minut wstrzyknięciu dożylnym bezpośrednio do żyły lub we wlewie kroplowym albo w trwającej 30 do 60 minut infuzji bądź w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym. Instrukcja odtworzenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Rozpoznana nadwrażliwość na cefalosporyny.

Występująca w przeszłości ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) na którykolwiek inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy).

4.4    Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje nadwrażliwości

Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, opisywano przypadki ciężkich i czasami zakończonych zgonem reakcji nadwrażliwości. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości leczenie cefuroksymem należy natychmiast przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie w nagłych przypadkach.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić, czy u pacjenta nie wystąpiła w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na cefuroksym, inne cefalosporyny lub na którykolwiek inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania cefuroksymu u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła nieciężka reakcja alergiczna na inne antybiotyki beta-laktamowe.

Jednoczesne stosowanie silnie działających leków moczopędnych lub aminoglikozydów

Antybiotyki z grupy cefalosporyn w dużych dawkach należy stosować ostrożnie u pacjentów leczonych jednocześnie silnie działającymi lekami moczopędnymi (takimi jak furosemid) lub aminoglikozydami. Podczas stosowania takich połączeń notowano zaburzenia czynności nerek. Czynność nerek należy kontrolować u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z rozpoznanymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów

Stosowanie cefuroksymu może powodować nadmierny wzrost drożdżaków. Długotrwałe leczenie może również być przyczyną nadmiernego wzrostu innych niewrażliwych drobnoustrojów (np. enterokoków i Clostridium difficile), co może wymagać przerwania leczenia (patrz punkt 4.8).

Podczas leczenia cefuroksymem opisywano związane ze stosowaniem leku przeciwbakteryjnego rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Takie rozpoznanie należy wziąć pod uwagę u pacjentów, u których w trakcie lub po zakończeniu leczenia cefuroksymem wystąpi biegunka (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie stosowania cefuroksymu i zastosowanie szczególnego leczenia zakażenia Clostridium difficile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Ze względu na zakres działania, cefuroksym nie jest odpowiednim antybiotykiem do leczenia zakażeń wywołanych przez Gram-ujemne bakterie niefermentujące (patrz punkt 5.1).

Wpływ na wyniki testów diagnostycznych

Dodatni odczyn Coombsa związany ze stosowaniem cefuroksymu może zaburzać wynik prób krzyżowych krwi (patrz punkt 4.8).

Cefuroksym może nieznacznie interferować z metodami redukcyjnymi wykorzystującymi sole miedzi (odczynnik Benedicta, Fehlinga i Clinitest), ale nie powinno to być przyczyną fałszywie dodatnich wyników, jak w przypadku niektórych innych cefalosporyn.

Możliwe jest uzyskanie fałszywie ujemnych wyników badania z błękitem pruskim (żelazocyjanek potasowo-żelazowy). W celu oznaczenia stężenia glukozy we krwi i w moczu pacjentów otrzymujących cefuroksym sodowy należy zastosować metody z glukooksydazą lub heksokinazą.

Ważne informacje o substancjach pomocniczych

XORIM 750 zawiera sód. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną ilością sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Cefuroksym może wpływać na florę jelitową, powodując zmniejszenie wchłaniania estrogenów i zmniejszenie skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych.

Cefuroksym jest wydalany na drodze przesączania kłębuszkowego i sekrecji kanalikowej. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania probenecydu, gdyż może on wydłużyć proces wydalania antybiotyku i zwiększyć jego maksymalne stężenie w surowicy.

Leki o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym i diuretyki petlowe

Cefalosporyny w dużych dawkach należy podawać ostrożnie pacjentom otrzymującym silnie działające leki moczopędne (takie jak furosemid) lub leki o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym (takie jak antybiotyki aminoglikozydowe), gdyż nie można wykluczyć możliwości zaburzeń czynności nerek w wyniku skojarzonej terapii.

Inne interakcje

Oznaczanie stężenia glukozy we krwi/osoczu - patrz punkt 4.4.

Jednoczesne stosowanie cefuroksymu i doustnych leków przeciwzakrzepowych może spowodować zwiększenie wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR).

4.6    Wpływ na płodność, ciąże i laktacje

Ciąża

Liczba danych dotyczących stosowania cefuroksymu u kobiet w ciąży jest ograniczona. Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). XORIM 750 należy przepisywać kobietom w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść z leczenia przeważa nad ryzykiem. Wykazano, że cefuroksym podany matce domięśniowo lub dożylnie przenika przez barierę łożyskową i osiąga stężenia lecznicze w płynie owodniowym i krwi pępowinowej.

Karmienie piersią

Cefuroksym przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Wystąpienie działań niepożądanych po zastosowaniu dawek leczniczych nie jest spodziewane, ale nie można wykluczyć ryzyka biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych. Na podstawie oceny korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki należy podjąć decyzję, czy pacjentka powinna przerwać karmienie piersią, czy przerwać (lub nie rozpoczynać) leczenia cefuroksymem.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu sodu cefuroksymu na płodność u ludzi. Działania takiego nie wykazano u zwierząt podczas badań dotyczących reprodukcji.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu cefuroksymu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak znane działania niepożądane leku wskazują, że wpływ taki jest mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi cefuroksymu są neutropenia, eozynofilia, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia bilirubiny, zwłaszcza u pacjentów z chorobą wątroby, ale nie dowiedziono szkodliwego działania na wątrobę ani reakcji w miejscu wstrzyknięcia.

Podane niżej częstości działań niepożądanych są jedynie szacunkowe, gdyż dla większości reakcji odpowiednie dane do określenia częstości nie są dostępne. Ponadto częstość działań niepożądanych związanych ze stosowaniem sodu cefuroksymu może się różnić w zależności od wskazania do stosowania.

Do określenia częstości działań niepożądanych od bardzo częstych do rzadkich wykorzystano dane z badań klinicznych. Częstości dotyczące wszystkich pozostałych działań (tj. występujących z częstością <1/10 000) dotyczyły głównie danych po wprowadzeniu cefuroksymu sodowego do obrotu i przedstawiają one raczej częstość zgłaszaną niż rzeczywistą.

Związane z leczeniem działania niepożądane wszystkich stopni wymieniono niżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, częstością oraz nasileniem. W odniesieniu do częstości zastosowano następującą klasyfikację: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nadkażenia

drożdżakami,

nadkażenia

Clostridium difficile

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia, eozynofilia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny

Leukopenia, dodatni odczyn Coombsa

Małopłytkowość,

niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Gorączka polekowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, anafilaksja, zapalenie skórnych naczyń krwionośnych

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, pokrzywka, świąd

Rumień

wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół

Stevensa-Johnsona,

obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i zmniejszenie klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, m.in. ból i zapalenie zakrzepowe żył

Opis wybranych działań niepożądanych

Antybiotyki z grupy cefalosporyn mają tendencję do adsorbowania się na powierzchni błony komórkowej krwinek czerwonych i reagują z przeciwciałami skierowanym przeciwko cząsteczkom leku. Powoduje to dodatni odczyn Coombsa (możliwość zakłócenia prób krzyżowych krwi) oraz bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczną.

Obserwowano przemijające, zwykle odwracalne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia bilirubiny.

Ból w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego jest bardziej prawdopodobny podczas podawania większych dawek. Jednak jest mało prawdopodobne, aby spowodował on przerwanie leczenia.

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa stosowania sodu cefuroksymu u dzieci odpowiada profilowi u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Następstwem przedawkowania mogą być zaburzenia neurologiczne, w tym encefalopatia, drgawki i śpiączka. Objawy przedawkowania może wywołać niewłaściwe zmniejszenie dawki dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Stężenie cefuroksymu w surowicy można zmniejszyć metodą hemodializy lub dializy otrzewnowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, cefalosporyny drugiej generacji. Kod ATC: J01DC02

Mechanizm działania

Cefuroksym przyłącza się do białek wiążących penicyliny (ang. penicillin binding proteins, PBP), a następnie hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii. Powoduje to zakłócenie biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanu) i w konsekwencji prowadzi do lizy i śmierci komórki bakteryjnej.

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na cefuroksym może być wynikiem jednego lub kilku z następujących mechanizmów:

• hydroliza przez beta-laktamazy, w tym (ale nie tylko) beta-laktamazy o rozszerzonym profilu substratowym (ESBL) i przez kodowany chromosomalnie enzym (AmpC), którego aktywność

może być indukowana lub trwale przywrócona u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych;

•    zmniejszone powinowactwo białek wiążących penicyliny do cefuroksymu;

• nieprzepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej, co ogranicza dostęp cefuroksymu do białek wiążących penicyliny u bakterii Gram-ujemnych;

•    wypływ leku z komórki bakteryjnej w mechanizmie pompy jonowej.

Należy się spodziewać, ze organizmy z nabytą opornością na inne cefalosporyny podawane pozajelitowo będą oporne na cefuroksym. Zależnie od mechanizmu oporności, organizmy z nabytą opornością na penicyliny mogą wykazywać zmniejszoną wrażliwość lub oporność na cefuroksym.

Stężenia graniczne cefuroksymu

Niżej podano wartości graniczne MIC ustalone przez EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing):

Drobnoustrój

Wrażliwe < (mg/l)

Oporne > (mg/l)

Enterobacteriaceae1

IA

00

>8

Staphylococcus spp.

Uwaga3

Uwaga3

Streptococcus (grupy A, B, C, G)

Uwaga4

Uwaga4

Streptococcus pneumoniae

<0,5

>1

Streptococcus (inne)

<0,5

>0,5

Haemophilus influenzae

<1

>2

Moraxella catarrhalis

<4

>8

Wartości graniczne niezwiązane z gatunkiem1

<41

>81

1 Wartości graniczne cefalosporyn dla Enterobacteriaceae umożliwiają wykrycie wszystkich klinicznie istotnych mechanizmów oporności (włącznie z ESBL i plazmidowym AmpC). Niektóre szczepy wytwarzające beta-laktamazy są kwalifikowane jako wrażliwe lub średnio wrażliwe na cefalosporyny trzeciej i czwartej generacji na podstawie podanych stężeń granicznych i powinny być raportowane zgodnie z uzyskanym wynikiem, tzn. wytwarzanie i brak produkcji ESBL nie wpływa na zakwalifikowanie szczepu do kategorii wrażliwy. W wielu krajach wykrywanie i opis ESBL jest zalecany lub obowiązkowy do celów kontroli zakażeń.

2 Stężenia graniczne dotyczą dawki 1,5 g trzy razy na dobę i tylko Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp.

3    Wrażliwość gronkowców na cefalosporyny wnioskuje się z wrażliwości na metycylinę, z wyłączeniem ceftazydymu, cefiksymu i ceftybutenu, dla których nie określono stężeń granicznych i których nie należy stosować w zakażeniach gronkowcowych.

4    Wrażliwość paciorkowców beta-hemolizujacych z grupy A, B, C i G na antybiotyki beta-laktamowe można wnioskować na podstawie ich wrażliwości na penicylinę.

Cefuroksym jest zazwyczaj aktywny in vitro wobec następujących drobnoustrojów:


Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę)$

Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae Streptococcus mitis (grupy viridans)

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis_

Gatunki, wśród których występuje problem oporności nabytej

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Streptococcus pneumoniae

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. (inne niż P. vulgaris)

Providencia spp.

Salmonella spp.

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.


Drobnoustroje o wrodzonej oporności

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis Enterococcus faecium

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter spp.

Morganella morganii Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie

Clostridium difficile

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne

Bacteroides fragilis

Inne

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.


Legionella spp._

$ Wszystkie szczepy S. aureus oporne na metycylinę są również oporne na cefuroksym.

W warunkach in vitro wykazano co najmniej addytywną aktywność sodu cefuroksymu stosowanego w skojarzeniu z antybiotykami aminoglikozydowymi, a sporadycznie wykazywano działanie synergistyczne.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Cefuroksym podany zdrowym ochotnikom we wstrzyknięciu domięśniowym (im.) osiągał w ciągu 30 do 60 minut średnie maksymalne stężenia w surowicy wynoszące od 27 do 35 pg/ml dla dawki 750 mg i od 33 do 40 pg/ml dla dawki 1000 mg. Po podaniu dożylnym (iv.) dawek 750 mg i 1500 mg stężenia cefuroksymu w surowicy wynosiły po 15 minutach, odpowiednio, 50 i 100 pg/ml.

Wydaje się, że wartości AUC oraz Cmax po podaniu domięśniowym i dożylnym zwiększają się liniowo wraz ze zwiększeniem dawki w zakresie dawek pojedynczych od 250 do 1000 mg. Nie dowiedziono kumulacji cefuroksymu w surowicy zdrowych ochotników po wielokrotnym podawaniu dożylnym dawek 1500 mg co 8 godzin.

Dystrybucja

Ustalono, że wiązanie z białkami wynosi od 33 do 50%, w zależności od zastosowanej metody oznaczenia. Średnia objętość dystrybucji wynosi od 9,3 do 15,8 l/1,73 m2 po podaniu domięśniowym lub dożylnym dawek w zakresie od 250 do 1000 mg. Cefuroksym może osiągnąć stężenia powyżej maksymalnych stężeń hamujących dla najczęstszych patogenów w migdałkach podniebiennych, tkankach zatok, błonie śluzowej oskrzeli, kościach, płynie opłucnowym, płynie stawowym, płynie maziowym, płynie śródmiąższowym, żółci, plwocinie i cieczy wodnistej. Cefuroksym przenika przez barierę krew-mózg w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych.

Metabolizm

Cefuroksym nie jest metabolizowany.

Wydalanie

Cefuroksym jest wydalany w procesie przesączania kłębuszkowego i wydzielania do kanalików nerkowych. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 70 minut po podaniu domięśniowym lub dożylnym. Niemal całkowitą ilość podanego cefuroksymu (85-90%) stwierdza się w moczu w postaci niezmienionej w ciągu 24 godzin od podania, przy czym przeważająca część dawki wydalana jest w ciągu 6 godzin. Średni klirens nerkowy wynosi od 114 do 170 ml/min/1,73 m2 po podaniu domięśniowym lub dożylnym dawek w zakresie od 250 do 1000 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Płeć

Nie obserwowano różnic farmakokinetyki cefuroksymu u mężczyzn i u kobiet po jednorazowym podaniu 1000 mg cefuroksymu w postaci soli sodowej w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Wchłanianie, dystrybucja i wydalanie cefuroksymu po podaniu domięśniowym lub dożylnym jest podobne u pacjentów w podeszłym wieku i u młodszych pacjentów z równoważną czynnością nerek. Ze względu na większe prawdopodobieństwo osłabionej czynności nerek u osób w podeszłym wieku, należy zachować ostrożność podczas doboru dla nich dawki cefuroksymu; pomocne może być kontrolowanie czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Dzieci

Wykazano, że okres półtrwania cefuroksymu w surowicy jest znacząco wydłużony u noworodków zgodnie z wiekiem ciążowym. Jednak u starszych niemowląt (w wieku >3 tygodni) oraz u dzieci okres półtrwania o wartości 60-90 minut jest zbliżony do obserwowanego u dorosłych.

Zaburzenia, czynności nerek

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki. Podobnie jak w przypadku wszystkich takich antybiotyków, u pacjentów ze znacznie zaburzoną czynnością nerek (tzn. z klirensem kreatyniny <20 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki cefuroksymu w celu skompensowania jego wolniejszego wydalania (patrz punkt 4.2). Cefuroksym jest skutecznie usuwany z organizmu metodą hemodializy i dializy otrzewnowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Cefuroksym jest wydalany głównie przez nerki, dlatego nie przewiduje się, aby zaburzenia czynności wątroby miały wpływ na farmakokinetykę cefuroksymu.

Zależności PK/PD

Wykazano, że najistotniejszym wskaźnikiem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym korelującym w warunkach in vivo ze skutecznością cefalosporyn jest odsetek czasu między kolejnymi dawkami (%T), w którym stężenie niezwiązanego cefuroksymu pozostaje powyżej wartości MIC dla poszczególnych docelowych gatunków bakterii (tzn. %T >MIC).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego, ale nie ma danych, które mogłyby wskazywać na możliwość takiego działania.

Różne cefalosporyny hamują aktywność gamma-glutamylotransferazy w moczu szczurów, jednak w przypadku cefuroksymu stopień hamowania jest mniejszy. Może to mieć znaczenie u ludzi ze względu na wpływ na wyniki badań laboratoryjnych. 2

Przygotowany roztwór. Wykazano, że roztwór przechowywany w temperaturze 25°C zachowuje trwałość chemiczną i fizyczną przez 2 godziny, a przechowywany w temperaturze od 2°C do 8°C przez 24 godziny.

Ze względów mikrobiologicznych produkt należy zużyć natychmiast.

Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast po przygotowaniu, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania. Roztworu nie należy przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że przygotowywano go w kontrolowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Fiolki należy przechowywać w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Przygotowany roztwór: produkt leczniczy należy natychmiast zużyć. Fiolki należy przechowywać w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki o pojemności 15 ml z przezroczystego szkła typu III, z korkiem z fluorowcowanego kauczuku butylowego, z nakładką typu „flip-off", w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1, 5, 10, 25, 50, 100 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zgodność z roztworami do podawania dożylnego

Cefuroksym zachowuje trwałość przez 2 godziny w temperaturze pokojowej i przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C po rozpuszczeniu w:

-    wodzie do wstrzykiwań;

-    0,9% roztworze chlorku sodu;

-    5% roztworze glukozy.

Instrukcja sporządzania roztworu lub zawiesiny

Podanie domięśniowe

Dodać 3 ml wody do wstrzykiwań lub 1% roztworu lidokainy do produktu XORIM 750. Delikatnie wstrząsać aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Podanie dożylne

Rozpuścić produkt XORIM 750 w co najmniej 6 ml wody do wstrzykiwań, 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Wstrząsnąć delikatnie w celu uzyskania klarownego roztworu.

Zawartość i stężenia cefuroksymu w postaci roztworu/zawiesiny podano w tabeli:

Zawartość cefuroksymu w fiolce (mg)

Dodany

rozpuszczalnik (ml)

Objętość przygotowanego roztworu/zawiesiny (ml)

Stężenie

(mg/ml)

750

6

6,8

110

Uwaga. Antybiotyków nie należy dodawać do zwykle stosowanych płynów infuzyjnych. Większość płynów infuzyjnych podaje się przez 6 do 8 godzin, co nie ma zastosowania w terapii antybiotykowej. Cefuroksym należy podawać w krótszym czasie (30 minut).

Podczas przygotowania roztworu/zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych, z proszku o barwie białej lub żółtawej otrzymuje się bezbarwną lub lekko żółtą zawiesinę lub bezbarwny albo brązowawożółty roztwór.

Tak jak wszystkie produkty podawane pozajelitowo, przygotowany roztwór/zawiesinę należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera drobin i czy nie nastąpiła zmiana zabarwienia. Przygotowany roztwór jest klarowny. Do jednorazowego podania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu należy usunąć.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11684

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.06.2005 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19.10.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.01.2013 r.

12 NL/H/0560/002/IB/013

1

Stężenia graniczne dotyczą dożylnej dawki dobowej 750 mg x 3 oraz dużej dawki wynoszącej co najmniej 1,5 g x 3.

Wrażliwość mikrobiologiczna

Rozpowszechnienie oporności wybranego gatunku drobnoustroju może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

2

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Cefuroksymu nie należy mieszać w strzykawce z antybiotykami aminoglikozydowymi.

Zmieszanie cefuroksymu z roztworem wodorowęglanu sodu istotnie zmienia zabarwienie roztworu. Dlatego nie zaleca się stosowania tego roztworu do rozcieńczania cefuroksymu. W razie konieczności roztwór cefuroksymu w wodzie do wstrzykiwań można wprowadzić do drenu zestawu do infuzji u pacjentów otrzymujących w infuzji roztwór wodorowęglanu sodu.

6.3    Okres ważności

2 lata

Xorim 750