+ iMeds.pl

Xylodex 0,05% (0,05 mg + 5 mg)/dawkęUlotka Xylodex 0,05%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

XYLODEX 0,05%, (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkę, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Xylodex 0,05% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylodex 0,05%

3.    Jak stosować lek Xylodex 0,05%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xylodex 0,05%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Xylodex 0,05% i w jakim celu się go stosuje

Xylodex 0,05% jest lekiem w postaci aerozolu do nosa, zawierającym jako substancje czynne ksylometazoliny chlorowodorek (zaliczany do grupy leków zwanych sympatykomimetykami) oraz deksopantenol zaliczany do grupy witamin B.

Xylodex 0,05% zastosowany na błonę śluzową nosa zmniejsza jej obrzęk i przekrwienie, zmniejsza ilość wydzieliny oraz ułatwia jej odpływ z zatok. Xylodex 0,05% przyspiesza gojenie się ran i bierze udział w procesie regeneracji błony śluzowej nosa.

Xylodex 0,05% udrożnia nos i wspomaga regenerację błony śluzowej nosa.

Xylodex 0,05% jest stosowany:

-    w objawowym leczeniu niedrożności nosa podczas przeziębienia (kataru);

-    po przebytej operacji nosa w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa.

Xylodex 0,05% przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylodex 0,05%

Kiedy nie stosować leku Xylodex 0,05%:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (objawy, np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność) na ksylometazoliny chlorowodorek, deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat;

-    jeśli pacjent przebył ostatnio operację neurochirurgiczną (mózgu) lub operację przeprowadzoną przez nos (np. usunięcie przysadki mózgowej);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki lub zmiany błony śluzowej nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xylodex 0,05% należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xylodex 0,05%:

-    Jeśli podczas stosowania leku u dzieci wystąpi pobudzenie lub trudności w zasypianiu, należy go odstawić.

-    Jeśli podczas stosowania leku wystąpią takie objawy jak zawroty głowy, bezsenność, drżenie, nieregularne bicie serca, podwyższenie ciśnienia krwi lek należy odstawić. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których wcześniej, po zastosowaniu innych podobnie działających leków wystąpiły takie objawy.

-    Pacjent powinien przed zastosowaniem leku poradzić się lekarza, jeśli występują u niego:

-    wysokie ciśnienie krwi;

-    ciężkie choroby serca;

-    cukrzyca (zwiększone stężenie cukru we krwi);

-    jaskra (zwiększone ciśnienie w oczach);

-    nadczynność tarczycy;

-    guz chromochłonny nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach położonych powyżej nerek).

-    Leku Xylodex 0,05% nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Inne leki i Xylodex 0,05%

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio (w tym również o lekach do nosa), a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Nie należy stosować leku Xylodex 0,05% podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO).

-    Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku Xylodex 0,05% z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Badania dotyczące wpływu produktu na rozwój płodu są niewystarczające, dlatego nie należy stosować leku Xylodex 0,05% u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy ksylometazoliny chlorowodorek przenika do mleka matki, dlatego nie należy leku Xylodex 0,05% stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli Xylodex 0,05% jest stosowany zgodnie z informacją zawartą w tej ulotce, zazwyczaj nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jeśli jednak u pacjenta wystąpią objawy opisane w punkcie 4. (np. bezsenność), nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia.

Lek Xylodex 0,05% zawiera benzalkoniowy chlorek

Xylodex 0,05% zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek stosować wyłącznie do nosa.

-    Xylodex 0,05% podaje dziecku wyłącznie opiekun.

-    Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

-    Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

-    Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat

Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8 - 10 godzin).

Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę (łącznie maksymalnie 6 dawek w ciągu doby).

Sposób stosowania

1.    Zdj ąć nasadkę ochronną.

2.    Przed pierwszym podaniem kilka razy nacisnąć pompkę, aż do pojawienia się mgiełki produktu. Przy kolejnym podaniu nie jest konieczne kilkakrotne naciskanie pompki.

3.    Końcówkę pompki wprowadzić do otworu nosowego.

4.    Trzymając butelkę pionowo nacisnąć pompkę, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.

5.    Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.

6.    Po użyciu nałożyć nasadkę ochronną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xylodex 0,05%

Jeżeli opiekun podał dziecku większą niż zalecana dawkę (przedawkował) lub przypadkowo podał dziecku doustnie lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić:

-    rozszerzenie źrenic;

-    nudności, wymioty;

-    niebieskie zabarwienie skóry i błon śluzowych, w tym warg (sinica);

-    gorączka, drgawki;

-    przyspieszone i nieregularne bicie    serca;

-    podwyższone ciśnienie krwi (objawy: np. uporczywy, silny ból głowy - zwłaszcza w tylnej jej części; osłabienie, złe samopoczucie);

-    nasilona senność;

-    nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem;

-    zaburzenia psychiczne;

-    zaburzenia mowy lub niewyraźna    mowa;

-    niezborność ruchów (zaburzenia koordynacji ruchowej ciała);

-    obniżenie temperatury ciała;

-    spowolnienie    pracy    serca;

-    nagłe obniżenie ciśnienia krwi;

-    bezdech;

-    śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku Xylodex 0,05%

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki oraz nie stosować więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

-    kołatanie serca;

-    przyspieszenie akcji serca;

-    podwyższenie ciśnienia tętniczego;

-    ból głowy;

-    bezsenność.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    podrażnienie i suchość w nosie;

-    uczucie pieczenia w nosie;

-    reakcje nietolerancji.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany (7 dni) i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować nieodwracalne, trudne do wyleczenia zmiany w błonie śluzowej nosa.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Xylodex 0,05%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności leku Xylodex 0,05% po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Xylodex 0,05%

- Substancjami czynnymi leku są: ksylometazoliny chlorowodorek oraz deksopantenol.

Jedna dawka aerozolu do nosa zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.

- Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwunastowodny; potasu diwodorofosforan; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Xylodex 0,05% i co zawiera opakowanie

Xylodex 0,05% to aerozol do nosa w postaci bezbarwnego lub prawie bezbarwnego, przezroczystego płynu.

Xylodex 0,05% jest dostępny w butelce o pojemności 15 ml zawierającej 10 ml roztworu zamkniętej pompką dozującą o objętości dozy 0,1 ml z kapslem aluminiowym i aplikatorem z nasadką, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5/5

Xylodex 0,05%

Charakterystyka Xylodex 0,05%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

XYLODEX 0,05%, (0,05 mg + 5,0 mg)/dawkę, aerozol do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 0,50 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i

50.0    mg deksopantenolu (Dexpanthenolum).

Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i

5.0    mg deksopantenolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór

Bezbarwny lub prawie bezbarwny, przezroczysty roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Xylodex 0,05% jest wskazany w objawowym leczeniu niedrożności nosa w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa - w celu pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa.

Xylodex 0,05% jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Xylodex 0,05% jest przeznaczony wyłącznie do stosowania donosowego.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:

Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8 - 10 godzin). Nie podawać więcej niż trzy dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej.

Produktu leczniczego Xylodex 0,05% nie należy stosować dłużej niż 7 dni.

Sposób podawania

Szczegółowa instrukcja stosowania produktu leczniczego Xylodex 0,05%, patrz punkt 6.6.

Ze względów higienicznych opakowanie powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na ksylometazoliny chlorowodorek, deksopantenol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca)

   U dzieci w wieku poniżej 2 lat

•    Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Xylodex 0,05% w przypadku:

-    przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub innych leków, które mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego,

-    zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem,

-    chorób układu sercowo-naczyniowego (choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego),

-    guza chromochłonnego nadnerczy,

-    chorób metabolicznych (nadczynności tarczycy, cukrzycy),

-    nadwrażliwości na substancje sympatykomimetyczne. Zastosowanie produktu u osób z taką nadwrażliwością może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Długotrwałe stosowanie leków sympatykomimetycznych lub stosowanie ich w dawkach większych niż zalecane może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa i w konsekwencji, zwężenie dróg oddechowych. Dalsze kontynuowanie stosowania produktu może prowadzić do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) i zaniku błony śluzowej nosa.

Ze względu na ryzyko przeniesienia zakażenia opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, produkt może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Ksylometazoliny chlorowodorek:

Jednoczesne stosowanie ksylometazoliny z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z innymi lekami sympatykomimetycznymi (np. efedryna, pseudoefedryna) ze względu na sumowanie się działania.

Deksopantenol:

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania dotyczące wpływu produktu na rozwój płodu są niewystarczające, dlatego produktu leczniczego Xylodex 0,05% nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ksylometazoliny chlorowodorek przenika do mleka matki, dlatego produktu leczniczego Xylodex 0,05% nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas długotrwałego stosowania produktu Xylodex 0,05% lub stosowania w dawkach większych niż zalecane, nie można wykluczyć wpływu na czynności układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego. W takich przypadkach sprawność psychofizyczna, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z następującą konwencją: rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (do <1/10 000).

Ksylometazoliny chlorowodorek:

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko: ból głowy, bezsenność.

Zaburzenia serca

Rzadko: objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem sympatykomimetycznym, tj. kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: podrażnienie (pieczenie lub suchość) błony śluzowej nosa, szczególnie u pacjentów wrażliwych; przekrwienie błony śluzowej nosa w wyniku osłabienia działania leku (przekrwienie reaktywne).

Długotrwałe lub częste stosowanie produktu bądź stosowanie w dawkach większych niż zalecane może prowadzić do podrażnienia (pieczenie bądź suchość) błony śluzowej nosa i zwiększenia obrzęku błony śluzowej. Działanie to może wystąpić po 5 dniach leczenia, a kontynuowanie stosowania produktu może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa i suchego zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Deksopantenol:

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: reakcje nietolerancji.

4.9    Przedawkowanie Ksylometazoliny chlorowodorek:

W razie przedawkowania lub przypadkowego podania doustnego mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, drgawki, tachykardia, arytmia, zapaść naczyniowa lub sercowa, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.

Ponadto może wystąpić zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, senność, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, nagłe obniżenie ciśnienia krwi, bezdech i śpiączka.

W celu obniżenia ciśnienia tętniczego należy podać powoli, dożylnie 5 mg fentolaminy w 0,9% roztworze chlorku sodu lub doustnie 100 mg fentolaminy. U dzieci fentolaminę stosuje się w dawce 0,05 - 0,1 mg/kg mc. dożylnie co 5 minut do obniżenia ciśnienia tętniczego, potem co 1 - 4 godzin, jeśli to konieczne. Środki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane. Jeśli to konieczne, należy podać środki obniżające temperaturę ciała i leki przeciwdrgawkowe.

Deksopantenol:

Kwas pantotenowy i jego pochodne, włącznie z deksopantenolem, wykazują niewielką toksyczność. W razie przedawkowania nie jest konieczne specjalne postępowanie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki udrożniające nos i inne produkty do stosowania miejscowego do nosa. Sympatykomimetyki w skojarzeniu z innymi lekami, z wyjątkiem kortykosteroidów.

Kod ATC: R 01 AB 06

Ksylometazoliny chlorowodorek:

Ksylometazoliny chlorowodorek to pochodna imidazoliny o działaniu sympatykomimetycznym, głównie na receptory a-adrenergiczne. Jest lekiem obkurczającym naczynia krwionośne nosa, w wyniku czego zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa ułatwia oddychanie przez nos pacjentom, u których występują objawy niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia i po przebytej operacji nosa. Działanie rozpoczyna się w ciągu kliku minut (zwykle w ciągu 5 - 10 minut) po podaniu.

Deksopantenol:

Deksopantenol jest pochodną alkoholową kwasu pantotenowego, należącą do grupy witamin B. Po przemianie w organizmie w główny składnik koenzymu A, bierze udział w procesach metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek. Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu, czynności układu nerwowego, regeneracji skóry i nabłonków. Bierze udział w wydzielaniu acetylocholiny i hormonów kory nadnerczy. Wpływa również na wzrost włosów i paznokci oraz przyspiesza gojenie się ran.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Ksylometazoliny chlorowodorek:

W przypadku donosowego podania ksylometazoliny chlorowodorku, wchłonięta ilość leku może być wystarczająca do wywołania działania ogólnoustrojowego, np. w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i (lub) układu sercowo-naczyniowego.

Brak danych farmakokinetycznych z badań przeprowadzonych u ludzi.

Deksopantenol:

Deksopantenol jest wchłaniany przez skórę i utleniany enzymatycznie do kwasu pantotenowego w organizmie. W osoczu witamina jest transportowana w postaci związanej z białkami. Kwas pantotenowy jest składnikiem koenzymu A, który bierze udział w wielu procesach biochemicznych. Brak szczegółowych badań dotyczących metabolizmu deksopantenolu w obrębie skóry i błony śluzowej. Od 60 do 70% dawki podanej doustnie jest wydalane z moczem, a 30 do 40% z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma innych istotnych danych o znaczeniu klinicznym, niż zamieszczone w pozostałych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Disodu fosforan dwunastowodny Potasu diwodorofosforan Benzalkoniowy chlorek roztwór Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności produktu Xylodex 0,05% po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 12 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka o pojemności 15 ml zawierająca 10 ml roztworu zamknięta pompką dozujacą o objetości dozy 0,1 ml z kapslem aluminiowym i aplikatorem z nasadką, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.

Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki produktu. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa. Po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21115

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.04.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Xylodex 0,05%