Imeds.pl

Xylometazolin 123ratio 1 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować

się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Xylometazolin 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xylometazolin 123ratio

3.    Jak stosować lek Xylometazolin 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Xylometazolin 123ratio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK XYLOMETAZOLIN 123RATIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Xylometazolin 123ratio zawiera substancję czynną zwaną ksylometazoliną. Jest to lek udrażniający o miejscowym działaniu, który zmniejsza przekrwienie błony śluzowej i łagodzi uczucie „zatkanego” nosa. Lek zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Xylometazolin 123ratio jest stosowany do krótkotrwałego leczenia objawów niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych.

Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XYLOMETAZOLIN 123RATIO

Kiedy nie stosować leku Xylometazolin 123ratio

•    jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xylometazolin 123ratio (patrz punkt 6),

•    jeśli pacjent niedawno przeszedł zabieg neurochirurgiczny (przezklinowego usunięcia przysadki lub inną operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej),

•    jeśli pacjent cierpi na suchy nieżyt nosa (postać przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa powodująca suche zapalenie błony śluzowej nosa, któremu towarzyszy tworzenie się strupów),

•    u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania należy zwrócić się do lekarza w przypadku:

•    przyjmowania określonych leków przeciwdepresyjnych zwanych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub innych leków, które mogą powodować zwiększenie ciśnienie tętniczego,

•    choroby wieńcowej lub nadciśnienia,

•    guza nadnercza (guza chromochłonnego),

•    zaburzeń metabolicznych, takich jak nadczynność tarczycy lub cukrzyca,

•    rozrostu gruczołu krokowego,

•    porfirii (zaburzenie metaboliczne, które atakuje skórę i/lub układ nerwowy),

•    podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza jaskry z wąskim kątem przesączania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.

Długotrwałe stosowanie aerozolu do nosa zawierającego ksylometazolinę (dłużej niż 7 dni) może prowadzić do przewlekłego obrzęku, a w ostateczności do uszkodzenia błony śluzowej nosa (tkanki wewnątrz nosa).

Dzieci

Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Inne leki i Xylometazolin 123ratio

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie leku Xylometazolin 123ratio z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (inhibitorami MAO typu tranylcyprominy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi), jak również lekami podnoszącymi ciśnienie krwi może prowadzić do podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku Xylometazolin 123ratio w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostało wystarczająco udokumentowane, lek Xylometazolin 123ratio może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem oraz po uważnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Przedawkowanie może zaburzać zaopatrzenie płodu w krew lub zmniejszać wydzielanie mleka, i z tego względu w okresie ciąży i karmienia piersią nie wolno przekraczać zalecanej dawki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK XYLOMETAZOLIN 123RATIO

Lek Xylometazolin 123ratio należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, typowa dawka dla dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych wynosi 1-2 dawki aerozolu Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę.

0-

nasadka ochronna aplikator

Sposób stosowania

Po zdjęciu nasadki ochronnej, umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym i nacisnąć pompkę raz. W czasie podawania leku, oddychać łagodnie przez nos. Po użyciu należy dokładnie wytrzeć dozownik czystą chusteczką higieniczną i ponownie nałożyć nasadkę ochronną.

kierunek podania

Przed zastosowaniem leku zaleca się pacjentom delikatnie oczyścić nos. Ostatnią dzienną dawkę najlepiej podać przed snem.

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infekcji, każda butelka z aerozolem powinna być stosowana tylko przez jedną osobę.

Uwagi:

Przed pierwszym podaniem oraz po przerwie w leczeniu trwającej więcej niż 15 dni kilka razy nacisnąć pompkę aż do uwolnienia drobnej mgiełki. Przy kolejnym stosowaniu, pompka będzie gotowa do natychmiastowego użycia.

Czas trwania leczenia

Leku Xylometazolin 123ratio nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Przed ponownym zastosowaniem leku należy odczekać kilka dni.

W przypadku przewlekłego nieżytu nosa, lek można stosować tylko pod kontrolą lekarza, ze względu na niebezpieczeństwo zaniku błony śluzowej nosa (uszkodzenia skóry wewnątrz nosa).

Jeśli pacjent uważa, że działanie leku Xylometazolin 123ratio jest za mocne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xylometazolin 123ratio

W przypadku znacznego przedawkowania lub nieumyślnego zastosowania, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Konieczne jest podjęcie obserwacji i leczenia szpitalnego.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    rozszerzone lub zwężone źrenice

•    nudności i wymioty

•    bladość, zasinienie skóry i warg

•    gorączka, potliwość lub obniżenie temperatury ciała

•    problemy z krążeniem, np. zbyt wolne, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi

•    zatrzymanie oddechu (bezdech)

•    ospałość, senność, śpiączka

•    lęk, pobudzenie, omamy i napady drgawek.

Przedawkowanie, zwłaszcza u dzieci, często może prowadzić do wystąpienia następujących objawów: drgawki i śpiączka, spowolniona czynność serca, zatrzymanie oddechu (bezdech) i podwyższenie ciśnienia tętniczego, po którym może nastąpić spadek ciśnienia tętniczego.

Pominięcie zastosowania leku Xylometazolin 123ratio

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania opisanym w ulotce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały ocenione według następujących częstości występowania:

Często

występujące u 1 - 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często

występujące u 1 - 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko

występujące u 1 - 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często

•    nieznaczne, przemijające objawy podrażnienia, takie jak: pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa (tkanki wewnątrz nosa) i/lub gardła

•    kichanie

Niezbyt często

•    reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, świąd, obrzęk skóry i błon śluzowych)

•    po ustaniu działania silne uczucie „zatkania” nosa

•    krwawienie z nosa

Rzadko

•    kołatanie serca (palpitacje)

•    przyspieszona czynność serca

•    podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi

•    nudności

Bardzo rzadko

•    nerwowość (zniecierpliwienie)

•    trudności z zasypianiem lub spaniem (bezsenność)

•    senność/ospałość (głównie u dzieci)

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    omamy lub napady drgawek (głównie u dzieci)

•    niemiarowa czynność serca

•    zatrzymanie oddechu (bezdech) u niemowląt i noworodków

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK XYLOMETAZOLIN 123RATIO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na składanym pudełku tekturowym i na etykiecie na butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Po pierwszym otwarciu, lek Xylometazolin 123ratio należy zużyć w ciągu 1 roku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Xylometazolin 123ratio

Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml

Każda dawka (odpowiadająca 0,09 ml roztworu) zawiera 0,09 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Xylometazolin 123ratio i co zawiera opakowanie

Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml jest przejrzystym, niemal bezbarwnym roztworem dostępnym w butelce ze szkła brunatnego zawierającej 10 ml (nie mniej niż 90 dawek) roztworu z pompką rozpylającą, aplikatorem do nosa i ochronnym wieczkiem w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o, ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Strasse 3, DE-89143 Blaubeuren, Niemcy Pharmachemie B.V., Svensweg 5, NL-2031 GA Haarlem, Holandia

Teva Czech industries s.r.o., Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov, Republika Czeska Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Xyloteva 1,0 mg/ml Neusspray, oplossing

Bułgaria

Xylometazolin Teva 1 mg/ml nasal spray, solution

Estonia

Xylometazoline Teva 1,0 mg/ml

Holandia

Xylometazoline HCl Teva 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing

Litwa

Xylometazoline Teva 1 mg/ml nasal spray nosies purskalas

Łotwa

Xylometazoline TEVA 1 mg/ml deguna aerosols, skidums

Niemcy

Nasenspray Erwachsene AbZ 1,0mg/ml Nasenspray Losung

Polska

Xylometazolin 123ratio

Rumunia

Tezoline 1 mg/ml spray nazal, solutie

Słowacja

Lyntol 1,0 mg/ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: