+ iMeds.pl

Zentel 400 mg/20 mlUlotka Zentel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zentel, 400 mg/20 ml, zawiesina doustna

(Albendazolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zentel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zentel

3.    Jak stosować lek Zentel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zentel

6.    Inne informacje

7.    Dodatkowe informacje o chorobach pasożytniczych

1.    CO TO JEST LEK ZENTEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zentel zawiera albendazol - substancję czynną o działaniu przeciwrobaczym (przeciwpasożytniczym). Albendazol działa na pasożyty (robaki) i ich larwy, uniemożliwiając im wchłanianie cukrów (glukozy), przez co tracą one energię i giną. Działa także na jaja pasożytów.

Zentel jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób powodowanych przez pasożyty (robaki), takich jak:

-    zarażenie owsikiem ludzkim (owsica);

-    zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym (ankylostomatoza);

-    zarażenie tęgoryjcem amerykańskim (nekatorioza);

-    zarażenie węgorkiem jelitowym (strongyloidoza );

-    zarażenie glistą ludzką (glistnica);

-    zarażenie włosogłówką ludzką (trichuroza);

-    zarażenie tasiemcem (tasiemczyca).

Dodatkowe informacje o chorobach pasożytniczych, patrz punkt 7 ulotki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZENTEL Kiedy nie stosować leku Zentel

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na albendazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 ulotki).

-    Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży (patrz Ciąża i karmienie piersią).

® Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystapienia powyższych okoliczności.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zentel

-    Jeżeli pacjentka karmi piersią (patrz Ciąża i karmienie piersią).

-    Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

-    U pacjentów w podeszłym wieku.

® Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności.

Jeśli podczas stosowania leku Zentel wystąpią co najmniej dwa z następujących objawów:

   bóle głowy (które mogą być silne),

•    drgawki,

•    nudności,

•    wymioty,

•    zaburzenia widzenia,

® należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Powyższe objawy mogą być powodowane przez obumieranie pasożytów znajdujących się w mózgu.

U niektórych osób leczonych z powodu zakażeń pasożytniczych może występować równocześnie rzadkie, ale poważne zakażenie mózgu, spowodowane przez tasiemce: tak zwana wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego. Pacjent może nie wiedzieć, że ma to zakażenie, a podanie leku Zentel może je ujawnić.

Stosowanie leku Zentel z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Zentel lub też zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Do tych leków należą:

-    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka)

-    prazykwantel (stosowany w leczeniu zakażeń wywoływanych przez robaki)

-    deksametazon (stosowany w leczeniu stanów zapalnych i alergii)

® Jeżeli pacjent przyjmuje lub niedawno przyjmował którykolwiek z tych leków, powinien poinformować o tym lekarza.

Stosowanie leku Zentel z jedzeniem i piciem

Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

® Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub karmi piersią, powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, stosowanie leku Zentel jest przeciwwskazane. Lek Zentel może spowodować uszkodzenie płodu.

U kobiet w wieku rozrodczym przyjmowanie leku Zentel jest zalecane w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia miesiączki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ciążowego. Ma to na celu uniknięcie stosowania leku Zentel we wczesnym okresie ciąży.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Zentel, , chyba że możliwe korzyści przewyższą ryzyko związane z leczeniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zentel

Lek Zentel w postaci zawiesiny zawiera kwas benzoesowy, który jest średniego stopnia czynnikiem drażniącym dla skóry, oczu i błon śluzowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZENTEL

Lek Zentel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

® W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli konieczne jest przyjęcie więcej niż jednej dawki, należy ją przyjmować codziennie o tej samej porze.

Dawkowanie

Zarażenie owsikami, tęgoryjcem, glistą ludzką lub włosogłówką Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat: 20 ml zawiesiny przyjęte jeden raz.

Zarażenie tasiemcem lub węgorkiem jelitowym

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat: 20 ml zawiesiny raz na dobę przez trzy kolejne dni.

Jeśli pacjent nie został wyleczony, lekarz może zdecydować o przeprowadzeniu ponownej kuracji po upływie trzech tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zentel jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania

Wstrząsnąć przed użyciem.

Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Nie jest konieczne podawanie leku na czczo ani przeczyszczanie przewodu pokarmowego. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zentel

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Zentel

Nie należy zażywać dodatkowych dawek leku lub dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy przerywać stosowania leku Zentel bez zalecenia lekarza.

® W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zentel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane Mogące wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów:

• ból głowy

•    zawroty głowy

•    nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka

Rzadkie działania niepożądane

Mogące wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:

•    objawy nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, świąd)

Rzadkie objawy niepożądane, które mogą uwidocznić się w badaniach krwi:

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogące wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

Ciężkie reakcje skórne

■    rumień wielopostaciowy, objawiający się wysypką, która może być pęcherzowa i wygląda jak małe tarcze strzelnicze (ciemne kropki w centrum, otoczone przez bledszy obszar z ciemnym pierścieniem dookoła)

■    zespół Stevensa-Johnsona - ciężka, obejmująca duży obszar wysypka z pęcherzami i łuszczącą się skórą, występująca zwłaszcza dookoła ust, nosa, oczu i narządów płciowych.

® Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Inne objawy, które mogą pojawić się w trakcie stosowania leku Zentel

Patrz punkt 2 ulotki (podpunkt Jeśli podczas stosowania leku Zentel wystąpią co najmniej dwa z następujących objawów).

® Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych wystąpi ze znacznym nasileniem lub pojawią się jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZENTEL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Zentel po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Leku Zentel nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zentel

-    Substancją czynną leku jest albendazol. 20 ml zawiesiny zawiera 400 mg albendazolu.

-    Inne składniki leku to: krzemian magnezowo-glinowy, karboksymetylocelulozy sól sodowa, gliceryna, polisorbat 80, monolaurynian sorbitu, sorbonian potasu, kwas benzoesowy, kwas sorbowy, emulsja antypieniąca 1510, sacharyny sól sodowa, zapach pomarańczowy, zapach waniliowy, zapach owocowy z passiflory, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Zentel i co zawiera opakowanie

Lek Zentel ma postać zawiesiny.

Pakowany jest w butelkę o pojemności 20 ml z tworzywa sztucznego, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road,

Brentford, Middlesex TW8 9GS,

Wielka Brytania

Wytwórca:

Farmaclair

440, Avenue du Général De Gaulle,

14200 Hérouville-Saint-Clair,

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa Tel.: 0 22 576 9000

Data zatwierdzenia ulotki:

7. DODATKOWE INFORMACJE O CHOROBACH PASOŻYTNICZYCH

Do zarażenia pasożytami dochodzi w wyniku spożycia wody lub żywności zawierającej jaja lub larwy pasożytów, które następnie rozwijają się w jelitach. Ponieważ na wczesnym etapie choroba może nie wywoływać żadnych objawów, osoba chora może nie zdawać sobie sprawy z zakażenia.

Objawy choroby zależą od gatunku robaka. Może występować ból brzucha, nudności, biegunka, niedokrwistość (anemia) i zmęczenie. Niektóre zakażenia pasożytnicze mogą powodować objawy dotyczące innych części ciała, na przykład wątroby, płuc czy mózgu.

Leczenie zakażeń ograniczonych do jelit jest zwykle łatwe. Ponieważ niektóre robaki mogą przedostawać się do innych części ciała, ważne jest, aby rozpocząć leczenie tak szybko, jak to możliwe. Dzięki temu można zapobiec rozwojowi choroby i trwałym uszkodzeniom. Niektóre nieleczone zakażenia pasożytnicze mogą zagrażać życiu.

Należy chronić się przed zarażeniem robakami.

Bardzo ważne jest podjęcie działań zapobiegających kolejnym zakażeniom, zarażaniu innych osób oraz ponownemu zarażeniu samego siebie podczas przyjmowania leku Zentel.

-    Należy myć ręce mydłem i wodą po skorzystaniu z toalety, kontakcie ze zwierzętami oraz przed każdym posiłkiem.

-    Należy upewnić się, iż mięso przeznaczone do jedzenia zostało przygotowane w odpowiednio wysokiej temperaturze, a owoce i warzywa przed zjedzeniem zostały umyte w czystej wodzie.

5Zentel zawiesina ulotka GDS 21 03112009

Zentel

Charakterystyka Zentel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zentel, 400 mg/20 ml, zawiesina doustna

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

20 ml zawiesiny zawiera 400 mg albendazolu (Albendazolum) oraz substancje pomocnicze, m.in. kwas benzoesowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zentel jest wskazany do leczenia następujących chorób, wywołanych przez robaki wrażliwe na albendazol:

-    owsica (zarażenie owsikiem ludzkim - Enterobius vermicularis);

-    ankylostomatoza (zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym - Ancylostoma duodenale);

-    nekatorioza (zarażenie tęgoryjcem amerykańskim - Necator americanus);

-    strongyloidoza (zarażenie węgorkiem jelitowym - Strongyloides stercoralis);

-    glistnica (zarażenie glistą ludzką - Ascaris lumbricoides);

-    trichuroza (zarażenie włosogłówką ludzką - Trichuris trichiura);

-    tasiemczyca (zarażenie tasiemcem z rodzaju Taenia).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Owsica, ankylostomatoza, nekatorioza, glistnica, trichuroza

Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci w wieku powyżej 2 lat stosuje się zazwyczaj 20 ml zawiesiny (400 mg albendazolu), podane jeden raz.

Strongyloidoza, tasiemczyca

W przypadkach podejrzewanego lub potwierdzonego zarażenia węgorkiem jelitowyn lub tasiemcem stosuje się, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci w wieku powyżej 2 lat, 20 ml zawiesiny (400 mg albendazolu) raz na dobę, przez trzy kolejne dni.

Jeśli pacjent nie został wyleczony, wskazane jest przeprowadzenie ponownej kuracji po upływie trzech tygodni.

Nie jest konieczne podawanie leku na czczo ani przeczyszczanie przewodu pokarmowego. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone.

Doniesienia wskazują, że nie ma konieczności zmiany dawkowania leku. Albendazol u pacjentów w podeszłym wieku z udowodnioną zaburzoną czynnością wątroby należy stosować ze szczególną ostrożnością (patrz Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Ponieważ eliminacja albendazolu i jego pierwotnego metabolitu (sulfotlenku) jest znikoma, klirens tych związków nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku. W czasie leczenia należy kontrolować pacjentów z udowodnioną zaburzoną czynnością nerek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Ponieważ albendazol jest szybko metabolizowany do pierwotnego czynnego farmakologicznie metabolitu (sulfotlenku), zaburzenie czynności wątroby może mieć znaczący wpływ na farmakokinetykę tego metabolitu.

W czasie leczenia należy kontrolować pacjentów z zaburzeniami aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz).

4.3    Przeciwwskazania

Przeciwwskazane jest stosowanie leku w czasie ciąży lub gdy podejrzewa się, że pacjentka jest w ciąży.

Zentel jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na albendazol lub substancje pomocnicze.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu uniknięcia stosowania leku Zentel we wczesnym okresie ciąży, kuracja tym produktem u kobiet w wieku rozrodczym jest zalecana w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia miesiączki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ciążowego.

Zentel w postaci zawiesiny doustnej zawiera kwas benzoesowy, który jest średniego stopnia czynnikiem drażniącym dla skóry, oczu i błon śluzowych.

Leczenie albendazolem może ujawnić wcześniej występującą wągrzycę ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie w regionach o dużej częstości występowania tasiemczycy. W wyniku reakcji zapalnej powodowanej przez obumieranie pasożytów w obrębie mózgu, u pacjentów mogą w przebiegu leczenia wystąpić objawy neurologiczne, tj. drgawki, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe oraz objawy ogniskowe. Objawy mogą pojawić się wkrótce po leczeniu i może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie podawania steroidów i leków przeciwdrgawkowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W czasie jednoczesnego stosowania prazykwantelu obserwowano w osoczu zwiększenie stężenia aktywnego metabolitu albendazolu.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Przeciwwskazane jest stosowanie leku w czasie ciąży lub gdy podejrzewa się, że pacjentka jest w ciąży (patrz punkt 4.3).

Laktacja

Nie wiadomo czy albendazol lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

Dlatego produktu Zentel nie należy stosować u kobiet w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści przewyższą ryzyko związane z leczeniem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Określenie częstości występowania działań niepożądanych występujących od bardzo często do rzadko nastąpiło w oparciu o dane pochodzące z dużych badań klinicznych. Częstość występowania pozostałych działań niepożądanych została określona głównie w oparciu o dane zebrane po wprowadzeniu produktu do obrotu i odnosi się do częstości zgłaszania, a nie do częstości faktycznego występowania.

Przyjęto następujące zasady dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania:

bardzo często:    >1/10

często:    >1/100, <1/10

niezbyt często:    >1/1000, <1/100

rzadko:    >1/10 000, <1/1000

bardzo rzadko:    <1/10 000

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (takie jak wysypka, świąd i pokrzywka).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia żołądk a i jelit

Niezbyt często: objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. ból w nadbrzuszu lub bóle brzucha, nudności, wymioty), biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona.

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania dalsze postępowanie należy prowadzić stosownie do stanu klinicznego pacjenta lub według zaleceń wydanych przez krajowy ośrodek toksykologiczny, jeśli są dostępne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwrobacze, pochodne benzimidazolu.

Kod ATC: P 02 CA 03.

Albendazol jest karbaminianem benzimidazolu o właściwościach przeciwrobaczych.

Działa na jaja, larwy i robaki pasożytów jelitowych.

Działa przeciwpasożytniczo poprzez hamowanie polimeryzacji tubuliny, uniemożliwiając wchłanianie glukozy przez pasożyta i powodując jego śmierć.

Albendazol działa na wymienione poniżej pasożyty jelitowe.

Nicienie

Ascaris lumbricoides - glista ludzka Trichuris trichiura - włosogłówka ludzka Enterobius vermicularis - owsik ludzki Ancylostoma duodenale - tęgoryjec dwunastniczy Necator americanus - tęgoryj ec amerykański Strongyloides stercoralis - węgorek jelitowy

Tasiemce

Taenia spp. - tasiemce z rodzaju Taenia

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie i metabolizm

U ludzi albendazol wchłania się w niewielkim stopniu (<5%) po podaniu doustnym.

W wyniku szybkiego, intensywnego efektu pierwszego przejścia stężenie albendazolu w osoczu jest w zasadzie nieoznaczalne. Jest on metabolizowany w wątrobie do sulfotlenku albendazolu. Sulfotlenek albendazolu jest czynny farmakologicznie, wykazuje działanie przeciwrobacze i występuje w stężeniach wykrywalnych w osoczu. Okres półtrwania sulfotlenku albendazolu w osoczu wynosi 8 'A godziny.

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki 400 mg albendazolu, sulfotlenek albendazolu osiąga w osoczu stężenie od 1,6 do 6,0 mmol/l, jeśli lek podany jest podczas śniadania.

Wchłanianie albendazolu zwiększa się około 5-krotnie, jeśli dawka leku jest podana razem z pokarmem o dużej zawartości tłuszczu.

Wydalanie

Sulfotlenek albendazolu i jego metabolity są przede wszystkim eliminowane z żółcią, tylko niewielka ich część występuje w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano działanie teratogenne i embriotoksyczne albendazolu u szczurów i królików. Badania mutagenności i genotoksyczności w szeregu testów in vitro oraz in vivo nie wykazały działania negatywnego albendazolu.

W długoterminowych badaniach nad toksycznością produktu, przeprowadzonych u szczurów i myszy, którym podawano dawki 60-krotnie wyższe niż zalecane u ludzi, nie obserwowano związanego z leczeniem rozrostu nowotworowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemian magnezowo-glinowy

Karboksymetylocelulozy sól sodowa

Gliceryna

Polisorbat 80

Monolaurynian sorbitu

Sorbonian potasu

Kwas benzoesowy

Kwas sorbowy

Emulsja antypieniąca 1510

Sacharyny sól sodowa

Zapach pomarańczowy

Zapach waniliowy

Zapach owocowy z passiflory

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka 20 ml, z tworzywa sztucznego, w tekturowym pudełku.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithkline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0649

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.08.1990/29.03.1999, 29.04.2004, 29.04.2005, 09.07.2008.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

5 Zentel zawiesina ChPL GDS 21 03112009 6

Zentel