Imeds.pl

Zincas 5,5 Mg Zn2+

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZINCAS

5,5 mg jonów cynku, tabletki Zinci hydroaspartas

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Zincas ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1    Co to jest lek Zincas i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas

3    Jak stosować lek Zincas

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Zincas

6    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZINCAS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Zincas zawiera cynk.

Cynk jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Niedobór cynku powoduje: zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu odpornościowego i układu kostnego. Znaczny niedobór cynku może powodować karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

Wskazania do stosowania:

- uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZINCAS Kiedy nie stosować leku Zincas

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    Jeśli pacjent ma niewydolność nerek.

-    Jeśli pacjent jest leczony antybiotykami lub innymi lekami (patrz punkt: Stosowanie innych leków).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zincas

-    Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Zincas jednocześnie z:

-    antybiotykami pochodnymi tetracykliny (np. doksycyklina), ponieważ cynk mniejsza ich wchłanianie,

-    kwasem acetylosalicylowym (np. aspiryna, polopiryna),

-    lekami przeciwbólowymi zwanymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen, indometacyna,

-    lekami zwiększającymi wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd,

-    kortykosteroidami, zwanymi sterydami, np. hydrokortyzon,

-    lekami i suplementami diety zawierającymi wapń, żelazo i miedź, ponieważ zmniejszają wchłanianie cynku,

-    substancjami chelatującymi, np.penicylaminą - lekiem stosowanym w leczeniu m.in. zatrucia ołowiem lub miedzią.

Stosowanie leku Zincas z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku Zincas jednocześnie z produktami mlecznymi (mleko i jego przetwory). Produkty te zmniejszają wchłanianie cynku.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Zincas nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zincas

Lek zawiera sacharozę. Jedna tabletka zawiera 30 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZINCAS

Lek Zincas należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Stosować


Wiek    Dawka leku

dzieci w wieku do 5 lat    1 tabletka

dzieci w wieku od 5 lat do 15 lat 1 tabletka


1    raz na dobę

2    razy na dobędorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat_


1 tabletka


3 razy na dobę


Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości. Tabletkę można rozkruszyć, rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku do połknięcia.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincas

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy zatrucia lekiem Zincas (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane).

Jeżeli wystąpią objawy zatrucia, pacjenta należy jak najszybciej przewieźć do szpitala.

Pominięcie zastosowania dawki leku Zincas

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zincas może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem, nie obserwowano działań niepożądanych.

Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

-    nudności, bóle brzucha, biegunka,

-    metaliczny smak w ustach,

-    ból głowy.

Długotrwałe stosowanie leku Zincas może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZINCAS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Zincas po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

Co zawiera lek Zincas

Substancją czynną leku jest: cynku wodoroasparaginian dwuwodny (Zinci hydroaspartas).

Jedna tabletka zawiera: 31 mg cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego, co odpowiada 5,5 mg jonów cynku.

Ponadto lek zawiera: sacharozę, skrobię ziemniaczaną, dekstrynę, celulozę, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian, talk, żółcień chinolinową (E104).

Jak wygląda Zincas i co zawiera opakowanie

Lek Zincas ma postać żółtych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich.

Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: +48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55

Email: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i slabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu: 0800 706 848.

Data zatwierdzenia ulotki: 19.08.2011 r.

4