Imeds.pl

Zincteral 45 Mg Zn2+

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZINCTERAL, 45 mg, tabletki powlekane

(Zinci sulfas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zincteral i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincteral

3.    Jak stosować lek Zincteral

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zincteral

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ZINCTERAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zincteral jest lekiem w postaci tabletek powlekanych do podawaniu doustnego zawierającym jako substancję czynną jony cynku.

Cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych, biorących udział w przemianach komórkowych. Wchodzi w skład wielu układów enzymatycznych, regulujących podstawowe procesy przemiany materii - bierze udział w syntezie białek i przemianie węglowodanów. Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozmnażania. Cynk wchłania się w dwunastnicy i jelicie cienkim.

Wskazaniem do stosowania leku Zincteral jest:

•    Profilaktyka i leczenie niedoborów cynku spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem.

•    Zaburzenia wchłaniania i niedobory cynku towarzyszące stanom, które zaburzają przyswajanie cynku lub zwiększają jego utratę.

•    Wspomagająco w chorobie Wilsona.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZINCTERAL Kiedy nie stosować leku Zincteral

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Zincteral.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zincteral

•    Ciąża.

•    Należy zwrócić uwagę na istniejące ryzyko wystąpienia niedoboru miedzi podczas stosowania leków zawierających cynk, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Zincteral z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Tetracykliny - sole cynku zmniejszają wchłanianie tetracyklin z przewodu pokarmowego (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu tetracyklin).

•    Preparaty miedzi - duże dawki cynku mogą hamować wchłanianie miedzi (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatów miedzi).

•    Tiazydowe leki moczopędne - zwiększają wydalanie cynku z moczem.

•    Dieta bogatowłóknikowa (np. otręby), bogatofosforanowa (np. produkty mleczne), pieczywo pełnoziarniste lub fityniany - zmniejszają wchłanianie cynku poprzez wiązanie go

w niewchłanialne kompleksy; takie produkty można spożywać co najmniej 2 godziny po zastosowaniu soli cynku.

•    Kwas foliowy - może w niewielkim stopniu zaburzać wchłanianie cynku.

•    Doustne preparaty żelaza - duże dawki żelaza znacznie zmniejszają wchłanianie cynku (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatów żelaza).

•    Penicylamina i inne substancje chelatujące - zmniejszają wchłanianie cynku (pomiędzy zastosowaniem penicylaminy i soli cynku powinny być co najmniej 2 godziny przerwy).

•    Złożone preparaty odżywcze (np. preparaty wielu witamin ze związkami mineralnymi) -równoczesne zastosowanie kilku preparatów zawierających cynk może prowadzić do zbyt dużego stężenia cynku w osoczu.

•    Chinolony - cynk wpływa na zmniejszenie wchłaniania antybiotyków z grupy chinolonów oraz fluorochinolonów.

Stosowanie leku Zincteral z jedzeniem i piciem

Lek stosuje się zwykle 1 godzinę przed, lub 2 godziny po posiłku, ponieważ wiele produktów spożywczych może zaburzać wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Cynk przenika przez barierę łożyska. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych dawek soli cynku na przebieg ciąży i rozwój płodu. Brak jest także odpowiednich badań na zwierzętach.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Cynk przenika do mleka kobiet karmiących. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych dawek soli cynku u kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zincteral

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera lak azorubiny (E122), z tego względu może powodować reakcje nadwrażliwości.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZINCTERAL

Lek Zincteral należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą..

Sposób podawania Lek stosuje się doustnie.

Dorośli

Zwykle 1 do 2 tabletek na dobę.

Choroba Wilsona

U osób dorosłych zwykle stosuje się 4 tabletki na dobę w schemacie 1-2-1, rozpoczynając od dawki 1 tabletka na dobę, zwiększając co 3 dni, zgodnie z poniższym schematem dawkowania:

0- 1-0 - j edna tabletka na dobę

1- 1-0 - dwie tabletki na dobę 1-1-1 - trzy tabletki na dobę 1-2-1 - cztery tabletki na dobę

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzieży 1 tabletkę na dobę.

Lek stosuje się zwykle 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku, ponieważ wiele produktów spożywczych może zaburzać wchłanianie cynku. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia przewodu pokarmowego, lek można stosować bezpośrednio przed lub w trakcie posiłku, jednak wówczas wchłanianie leku może być mniejsze.

Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincteral

W przypadku zażycia większej dawki leku Zincteral niż zalecana może dojść do przedawkowania W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Objawy

Piekący ból w jamie ustnej i gardle, wodnista lub krwawa biegunka, bolesne parcie na stolec, odbijanie, niedociśnienie (zawroty głowy); żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry); obrzęk płuc (ból w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie); wymioty. Mogą również wystąpić: krwiomocz, bezmocz, zapaść, drgawki, hemoliza (rozpad krwinek czerwonych z wypływaniem z nich hemoglobiny do osocza).

Pominięcie zastosowania dawki leku Zincteral

W przypadku pominięcia dawki leku Zincteral nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki; należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zincteral może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po dużych dawkach cynku rzadko występują zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, niestrawności, zgaga), zaburzenia hematologiczne (zaburzenia morfologii krwi), w tym leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek) objawiające się: gorączką, dreszczami, bólem gardła, neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów) objawiająca się: owrzodzeniami w jamie ustnej i gardle, anemia syderoblastyczna (niedokrwistość wywołana upośledzeniem procesu produkcji krwinek czerownych) objawiająca się: uczuciem zmęczenia, osłabieniem. Mogą także wystąpić bóle głowy i metaliczny smak w ustach.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZINCTERAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zincteral

•    Substancją czynną leku jest cynku siarczan jednowodny w ilości odpowiadającej 45 mg jonów cynku.

•    Inne składniki leku to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: lak azorubiny (E122), glikol polietylenowy, hydroksypropylometyloceluloza, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Zincteral i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, koloru fioletowo-różowego, okrągłe o jednolitej powierzchni.

50 tabletek (2 blistry po 25 szt.) w tekturowym pudełku.

150 tabletek (1 pojemnik zawierający 150 szt.) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

4