Imeds.pl

Zirid 50 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zirid, 50 rag, tabletki powlekane

tiopridi hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymicnione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zirid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Zirid

3.    Jak przyjmować Zirid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zirid

6.    Inne informacje

1. CO TO .JEST ZIRID I W JAKIM CELU SrĘ GO STOSUJE

Zirid zawiera substancję czynną itopryd, który zwiększa motorykę przewodu pokarmowego (samoczynne ruchy żołądka i jelit niezbędne do pasażu (transportu) zawartości pokarmu przez przewód pokarmowy) i zapobiega występowaniu nudności i wymiotów.

Lek jest przeznaczony do leczenia objawów wynikających ze zwolnionego opróżniania żołądka, takich jak uczucie pełności w żołądku lub nawet bolesny ucisk w nadbrzuszu, utrata łaknienia, zgaga, nudności i wymioty związane z zaburzeniami trawienia, z przyczyn innych niż choroba wrzodowa lub choroby narządowe powodujące zmianę pasażu w przewodzie pokarmowym.

Lek przeznaczony do stosowania u dorosłych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU ZIRID Kiedy nie przyjmować leku Zirid

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na itopryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zirid.

Jeśli u pacjenta występuje stan, w którym przyspieszone opróżnianie żołądka może być szkodliwe, taki jak krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność mechaniczna lub perforacja.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przyjmowanie innych leków

Zirid i inne jedocześnie stosowane leki mogą wzajemnie na siebie oddziaływać.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

- Substancje o działaniu antycholinergiczriym (stosowane w leczeniu astmy, przewlekłych chorób płuc, biegunki, choroby Parkinsona i w celu zniesienia skurczu mięśni gładkich np. w pęcherzu moczowym) zmniejszają działanie itoprydu.

Zirid działa na ruchliwość przewodu pokarmowego, dlatego może wpływać na wchłanianie innych leków. Należy zachować ostrożność zwłaszcza w przypadku leków o wąskim ;indeksiew;o i v.\ . terapeutycznym (mała różnica między dawką leczniczą a szkodliwą), leków {Pprżedłużonym

* j ; Woiózuwl ,,ł Mi o/J.-hato 1 h

uwalnianiu i tabletek lub kapsułek powlekanych dojelitowych. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy dotyczy to leków przyjmowanych przez pacjenta.

Nie wykazano innych interakcji (tzn. działania itoprydu na inne leki oraz działania innych leków na itopryd).

Przyjmowanie leku Zirid z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku nie należy stosować w okresie ciąży, karmienia piersią lub u kobiet, u których podejrzewana jest ciąża chyba, że korzyści z leczenia znacznie przewyższają potencjalne iyzyko.

Jeśli powyższe dotyczy pacjentki, przed zastosowaniem leku powinna skonsultować się z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chociaż nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, nie można jednak wykluczyć osłabienia zdolności do koncentracji uwagi w wyniku rzadko występujących zawrotów głowy. Nie należy prowadzić pojazdów, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zirid

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ ZIRID

Zirid należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletka ma linię podziału z jednej strony i możną ją podzielić na połowy.

Tabletkę należy połykać w całości lub podzieloną, popijając wodą, przed posiłkiem.

Dokładne dawkowanie leku i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych to jedna tabletka 3 razy na dobę przed posiłkiem.

Dawka ta może być zmniejszona w zależności od przebiegu choroby (np. do 'A tabletki 3 razy na dobę).

Dzieci

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek i osoby w podeszłym wieku Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek a także w podeszłym wieku będą ściśle monitorowani przez lekarza. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zirid

Brak doświadczeń dotyczących przedawkowania leku u ludzi.

W przypadku zażycia zbyt dużej liczby tabletek lub w przypadku przypadkowego połknięcia leku Zirid przez dziecko, należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala

lekarzem.    wUazawsi

W przypadku przedawkowania zwykle stosuje się płukanie żołądka i leczenie objawowe. Pominięcie przyjęcia leku Zirid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zirid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala w razie wystąpienia:

- obrzęku rąk, stóp, kostek, twarzy, warg lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu

lub oddychaniu. Może także wystąpić wysypka lub swędzenie.

Może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna.

Podczas stosowania itoprydu (substancji czynnej leku Zirid) mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    niezbyt częste (występują u 1-10 pacjentów na 1 000):

biegunka, ból brzucha, zaparcie, zwiększone wydzielanie śliny, ból głowy, zaburzenia snu, zawroty głowy, ból pleców lub ból w klatce piersiowej, zmęczenie, pobudliwość, zwiększenie ilości substancji zwanych kreatyniną i azotem mocznika (BUN) we krwi, zmniejszenie ilości białych krwinek we krwi (leukocytów), zwiększenie zawartości hormonu prolaktyny we krwi (może to prowadzić do wydzielania mleka i (lub) powiększenia gruczołu piersiowego).

• rzadkie (występują u 1 - 10 pacjentów na 10 000): wysypka, zaczerwienienie skóry i swędzenie.

•    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zmniejszenie liczby płytek krwi (może się objawiać siniaczeniem lub krwawieniem), drżenie, nudności (uczucie potrzeby wymiotowania), powiększenie gruczołu piersiowego (ginekomastia), zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie aktywności niektórych enzymów AspAT (SGOT), Al AT (SGPT), gamma-GTP, fosfatazy alkalicznej i zawartości barwnika bilirubiny wc krwi.

W przypadku wytwarzania i wydzielania mleka przez gruczoł piersiowy poza okresem karmienia piersią (mlekotok) lub powiększenia gruczołu piersiowego u mężczyzn (ginekomastia), należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ZIRID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania Icku.

Nic stosować leku Zirid po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

ton‘Tr,R::7'v-7'A X:

"7}*vV| Ls>:;-v/oj i

Co zawiera Zirid

Substancją czynna leku jest chlorowodorek itoprydu. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu.

Ponadto lek zawiera:

Skład rdzenia tabletki:

laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Skład otoczki:

Sepifilm 752 Wbite (hypromeloza 2910/6, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu 2000 stearynian, tytanu dwutlenek E 171).

Jak wygląda Zirid i co zawiera opakowanie

Zirid to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek jest pakowany w blistry (przezroczysta folia PVC/PVDC/Aluminium). Każdy blister zawiera 10 tabletek.

Opakowaniem zewnętrznym jest pudełko tekturowe.

Każde pudełko zawiera ulotkę dla pacjenta.

Wielkość opakowania

40 tabletek powlekanych (4x10 tabletek)

100 tabletek powlekanych (10 x 10 tabletek)

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska Wytwórca

Zentiva a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka

Teu produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

CZ    Kinito, 50mg, potahovane tablety

SK    Zirid, 50 mg, filmom obalene tablety

PL    Zirid

LT    Zirid, 50 mg p!evele dengtos tabletćs

EE    Zirid 50 mg

RO    Zirid, 50 mg, comprimate filmate

BG    314PM/I 50 mg c|)HJiMHpaHH TaOjieTKH

Data zatwierdzenia ulotki:

'rM4:m attiri >•/-

Kit Ki .iw;j

4