+ iMeds.pl

Zirid 50 mg



Ulotka Zirid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zirid, 50 rag, tabletki powlekane

Itopridi hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymicnione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zirid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Zirid

3.    Jak przyjmować Zirid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zirid

6.    Inne informacje

1. CO TO .JEST ZIRID I W JAKIM CELU SrĘ GO STOSUJE

Zirid zawiera substancję czynną itopryd, który zwiększa motorykę przewodu pokarmowego (samoczynne ruchy żołądka i jelit niezbędne do pasażu (transportu) zawartości pokarmu przez przewód pokarmowy) i zapobiega występowaniu nudności i wymiotów.

Lek jest przeznaczony do leczenia objawów wynikających ze zwolnionego opróżniania żołądka, takich jak uczucie pełności w żołądku lub nawet bolesny ucisk w nadbrzuszu, utrata łaknienia, zgaga, nudności i wymioty związane z zaburzeniami trawienia, z przyczyn innych niż choroba wrzodowa lub choroby narządowe powodujące zmianę pasażu w przewodzie pokarmowym.

Lek przeznaczony do stosowania u dorosłych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU ZIRID Kiedy nie przyjmować leku Zirid

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na itopryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zirid.

Jeśli u pacjenta występuje stan, w którym przyspieszone opróżnianie żołądka może być szkodliwe, taki jak krwawienie z przewodu pokarmowego, niedrożność mechaniczna lub perforacja.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przyjmowanie innych leków

Zirid i inne jedocześnie stosowane leki mogą wzajemnie na siebie oddziaływać.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

- Substancje o działaniu antycholinergicznyiri (stosowane w leczeniu astmy, przewlekłych chorób płuc, biegunki, choroby Parkinsona i w celu zniesienia skurczu mięśni gładkich np. w pęcherzu moczowym) zmniejszają działanie itoprydu.

Zirid działa na ruchliwość przewodu pokarmowego, dlatego może wpływać na wchłanianie innych leków. Należy zachować ostrożność zwłaszcza w przypadku leków o wąskim ;indeksiew;o i‘ v.\ . terapeutycznym (mała różnica między dawką leczniczą a szkodliwą), leków {Pprżedłużonym

* j ; Woiózuwl ,,ł Mi o/J.-hato 1 h

uwalnianiu i tabletek lub kapsułek powlekanych dojelitowych. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy dotyczy to leków przyjmowanych przez pacjenta.

Nie wykazano innych interakcji (tzn. działania itoprydu na inne leki oraz działania innych leków na itopryd).

Przyjmowanie leku Zirid z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku nie należy stosować w okresie ciąży, karmienia piersią lub u kobiet, u których podejrzewana jest ciąża chyba, że korzyści z leczenia znacznie przewyższają potencjalne iyzyko.

Jeśli powyższe dotyczy pacjentki, przed zastosowaniem leku powinna skonsultować się z lekarzem. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Chociaż nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn, nie można jednak wykluczyć osłabienia zdolności do koncentracji uwagi w wyniku rzadko występujących zawrotów głowy. Nie należy prowadzić pojazdów, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zirid

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ ZIRID

Zirid należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletka ma linię podziału z jednej strony i możną ją podzielić na połowy.

Tabletkę należy połykać w całości lub podzieloną, popijając wodą, przed posiłkiem.

Dokładne dawkowanie leku i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych to jedna tabletka 3 razy na dobę przed posiłkiem.

Dawka ta może być zmniejszona w zależności od przebiegu choroby (np. do 'A tabletki 3 razy na dobę).

Dzieci

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek i osoby w podeszłym wieku Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek a także w podeszłym wieku będą ściśle monitorowani przez lekarza. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zirid

Brak doświadczeń dotyczących przedawkowania leku u ludzi.

W przypadku zażycia zbyt dużej liczby tabletek lub w przypadku przypadkowego połknięcia leku Zirid przez dziecko, należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala

lekarzem.    wUazay/si

W przypadku przedawkowania zwykle stosuje się płukanie żołądka i leczenie objawowe. Pominięcie przyjęcia leku Zirid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zirid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala w razie wystąpienia:

- obrzęku rąk, stóp, kostek, twarzy, warg lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu

lub oddychaniu. Może także wystąpić wysypka lub swędzenie.

Może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna.

Podczas stosowania itoprydu (substancji czynnej leku Zirid) mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    niezbyt częste (występują u 1-10 pacjentów na 1 000):

biegunka, ból brzucha, zaparcie, zwiększone wydzielanie śliny, ból głowy, zaburzenia snu, zawroty głowy, ból pleców lub ból w klatce piersiowej, zmęczenie, pobudliwość, zwiększenie ilości substancji zwanych kreatyniną i azotem mocznika (BUN) we krwi, zmniejszenie ilości białych krwinek we krwi (leukocytów), zwiększenie zawartości hormonu prolaktyny we krwi (może to prowadzić do wydzielania mleka i (lub) powiększenia gruczołu piersiowego).

• rzadkie (występują u 1 - 10 pacjentów na 10 000): wysypka, zaczerwienienie skóry i swędzenie.

•    częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zmniejszenie liczby płytek krwi (może się objawiać siniaczeniem lub krwawieniem), drżenie, nudności (uczucie potrzeby wymiotowania), powiększenie gruczołu piersiowego (ginekomastia), zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie aktywności niektórych enzymów AspAT (SGOT), Al AT (SGPT), gatnma-GTP, fosfatazy alkalicznej i zawartości barwnika bilirubiny wc krwi.

W przypadku wytwarzania i wydzielania mleka przez gruczoł piersiowy poza okresem karmienia piersią (mlekotok) lub powiększenia gruczołu piersiowego u mężczyzn (ginekomastia), należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ZIRID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania Icku.

Nic stosować leku Zirid po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie sąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

ton    ‘Tr, Kirp:“" A

---'¿."t ' ,ifHvVj L5>:;-v/oj i

Co zawiera Zirid

Substancją czynna leku jest chlorowodorek itoprydu. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu.

Ponadto lek zawiera:

Skład rdzenia tabletki:

laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Skład otoczki:

Sepifilm 752 Wbite (hypromeloza 2910/6, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu 2000 stearynian, tytanu dwutlenek E 171).

Jak wygląda Zirid i co zawiera opakowanie

Zirid to białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Lek jest pakowany w blistry (przezroczysta folia PVC/PVDC/Aluminium). Każdy blister zawiera 10 tabletek.

Opakowaniem zewnętrznym jest pudełko tekturowe.

Każde pudełko zawiera ulotkę dla pacjenta.

Wielkość opakowania

40 tabletek powlekanych (4x10 tabletek)

100 tabletek powlekanych (10 x 10 tabletek)

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska Wytwórca

Zentiva a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Republika Słowacka

Teu produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

CZ    Kinito, 50mg, potahované tablety

SK    Zirid, 50 mg, filmom obalené tablety

PL    Zirid

LT    Zirid, 50 mg plevele dengtos tabletćs

EE    Zirid 50 mg

RO    Zirid, 50 mg, comprimate filmate

BG    3HPM/I 50 mg c|)HJiMHpaHH TaOjieTKH

Data zatwierdzenia ulotki:

•    ,iw;i

4

Zirid

Charakterystyka Zirid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

I. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zirid, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 90 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony do leczenia objawów żołądkowo-jelitowych czynnościowej niewrzodowej niestrawności, takich jak uczucie wzdęcia brzucha, uczucie nadmiernej pełności w żołądku, ból w nadbrzuszu, dyskomfort, brak łaknienia, zgaga, nudności i wymioty.

Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie doustne.

Tabletkę należy połykać w całości lub podzieloną, popijając wodą, przed posiłkiem.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka dobowa u dorosłych to 150 mg chlorowodorku itoprydu, co odpowiada jednej tabletce produktu Zirid 3 razy na dobę przed posiłkiem.

Dawka może być zmniejszona w zależności od przebiegu choroby (np. do 'A tabletki 3 razy na dobę).

Dokładne dawkowanie produktu oraz czas trwania leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta.

W badaniach klinicznych chlorowodorek itoprydu podawano do 8 tygodni.

Dzieci

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności itoprydu u dzieci. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu Zirid u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Itopryd jest metabolizowany w wątrobie. Główną drogą eliminacji itoprydu i jego metabolitów są nerki. Dlatego pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby otrzymujących ten produkt leczniczy należy uważnie obserwować i w razie wystąpienia działań niepożądanych należy podjąć odpowiednie działania, takie jak zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu.    ' ' 1

Osoby w podeszłym wieku

Osoby w podeszłym wieku często charakteryzują się zmniejszoną sprawnością procesów fizjologicznych, dlatego prawdopodobne jest wystąpienie działań niepożądanych w tej grupie pacjentów. Osoby w podeszłym wieku otrzymujące ten produkt leczniczy należy uważnie obserwować i w razie wystąpienia działań niepożądanych należy podjąć odpowiednie działania, takie jak zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu. Jednak w badaniach klinicznych częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej nie była większa niż u młodszych pacjentów.

43 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu Zirid nie należy stosować u pacjentów, u których przyspieszone opróżnianie żołądka może być szkodliwe, np. w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego, niedrożności mechanicznej lub perforacji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chlorowodorek itoprydu wzmacnia działanie acetylocholiny i może powodować działania niepożądane pochodzenia cholinergicznego.

Dane dotyczące długotrwałego stosowania itoprydu nie są dostępne.

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania itoprydu i warfiaryny, diazepamu, diklofenaku, tyklopidyny, nifedypiny i chlorku nikardypiny.

Nie oczekuje się interakcji na poziomie cytochromu P 450, ponieważ itopryd jest metabolizowany głównie przy udziale monooksygenazy flawinowej.

Itopryd działa na kinetykę żołądka, co może wpływać na wchłanianie jednocześnie podawanych leków doustnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na produkty lecznicze o wąskim indeksie terapeutycznym, produkty lecznicze o przedłużonym uwalnianiu substancji czynnej i powlekane dojelitowe postacie farmaceutyczne.

Substancje o działaniu antycholinergicznym mogą zmniejszać działanie itoprydu.

Substancje takie jak cymetydyna, ranitydyna, teprenon i cetTaksat nie wpływają na działanie prokinetyczne itoprydu.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży. Dlatego chlorowodorku itoprydu nie należy stosować u pacjentek w ciąży i u kobiet, u których nie wyklucza się ciąży, chyba że korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko.

Nie jest znany wpływ chlorowodorku itoprydu na przebieg porodu.

Karmienie piersią

Chlorowodorek itoprydu przenika do mleka samic szczurów w okresie laktacji.

Brak danych dotyczących stosowania itoprydu u ludzi podczas karmienia piersią. Dlatego nie.-zaleca się stosowania itoprydu u kobiet karmiących piersią.    "

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chociaż nie wykazano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, nie można jednak wykluczyć osłabienia koncentracji uwagi w wyniku rzadko występujących zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane itoprydu, podzielone na grupy zgodnie z terminologią MedDRA i częstością ich występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja układowo-narządowa MedDRA

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niezbyt

często

leukopenia **

nieznana

małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

reakcje anafilaktoidalne

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt

często

ból głowy, zaburzenia snu, zawroty głowy

nieznana

drżenie

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt

często

biegunka, zaparcie, ból brzucha, zwiększone wydzielanie śliny

nieznana

nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieznana

żółtaczka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niezbyt

często

zwiększenie stężenia azotu mocznika (BUN) i kreatyniny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko

wysypka, rumień, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

niezbyt

często

ból w klatce piersiowej lub ból pleców

Zaburzenia endokrynologiczne

niezbyt

często

zwiększenie stężenia prolaktyny *

nieznana

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt

często

zmęczenie

Zaburzenia psychiczne

niezbyt

często

drażliwość

Badania diagnostyczne

nieznana

zwiększona aktywność AspAT (SGOT), AIAT (SGPT), gamma-GTP, fosfatazy alkalicznej, zwiększone stężenie bilirubiny

* Jeśli wystąpi np. mlekotok lub ginekomastia, niezbędne jest przerwanie lub zakończenie leczenia. ** Należy zwrócić szczególną uwagę na ocenę hematologiczną pacjentów. W przypadku wystąpienia nietypowych objawów niezbędne jest przerwanie leczenia.

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania chlorowodorku itoprydu u ludzi. W przypadku przedawkowania należy zastosować standardowe postępowanie, tj. płukanie żołądka i leczenie objawowe.

<Vrv*-4 f. i »    t/.i f ^ (

(_0li0'7<y} tr* ° ' •**$ i vVafsy

*    L’*

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki pobudzające perystaltykę Kod ATC: A03FA

Mechanizm działania

Chlorowodorek itoprydu pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego poprzez aktywność antagon¡styczną wobec receptorów dopaminowych D2 oraz hamowanie działania acetylocholiny.

Itopryd stymuluje uwalnianie acetylocholiny i hamuje jej rozkład.

Chlorowodorek itoprydu wykazuje także działanie przeciwwymiotne poprzez receptory D2 zlokalizowane w strefie wyzwalającej chemoreceptora. Zostało to wykazane na podstawie zależnego od dawki hamowania wymiotów u psów, wywołanych podaniem apomorfiny.

Wykazano, że chlorowodorek itoprydu przyspiesza opróżnianie żołądka u ludzi.

W badaniach przeprowadzonych na psach z zastosowaniem pojedynczej dawki leku wykazano, że chlorowodorek itoprydu przyspiesza opróżnianie żołądka.

Działanie chlorowodorku itoprydu jest wysoce specyficzne w stosunku do górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Stosowanie chlorowodorku itoprydu nie wpływa na poziom gastryny w surowicy krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Itopryd wchłania się szybko i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Względna biodostępność wynosząca około 60% jest wynikiem metabolizmu pierwszego przejścia przez wątrobę (efekt pierwszego przejścia). Pokarm nie wpływa na biodostępność produktu. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 30 - 45 min od przyjęcia 50 mg chlorowodorku itoprydu.

Po zastosowaniu wielokrotnych dawek doustnych w zakresie od 50 - 200 mg, podawanych 3 razy na dobę, chlorowodorek itopiydu i jego metabolity wykazują liniową farmakokinetykę w ciągu 7-dniowego okresu leczenia, z minimalnym efektem kumulacji Icku.

Dystrybucja

Chlorowodorek itoprydu wiąże się z białkami osocza w około 96%. Wiązany jest głównie przez albuminy, natomiast alfa-1-kwaśna glikoproteina odpowiada za mniej niż 15% efektu wiązania.

U szczurów, chlorowodorek itoprydu wykazuje znaczną dystrybucję tkankową (Vdbeta = 6,1 1/kg) z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego; wysokie stężenia są osiągane w nerkach, jelicie cienkim, wątrobie, nadnerczach i żołądku. Zdolność wiązania z białkami u szczurów jest mniejsza niż u ludzi (78% wobec 96%). Zakres penetracji do ośrodkowego układu nerwowego jest minimalny. Chlorowodorek itoprydu przenika do mleka karmiących samic szczurów.

Metabolizm

U ludzi, chlorowodorek itoprydu jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie.

Zidentyfikowano trzy metabolity, z których tylko jeden wykazuje niewielką aktywność, bez istotnego znaczenia farmakologicznego (około 2-3% efektu działania chlorowodorku itoprydu). Podstawowym metabolitem u ludzi jest N-tlenek, powstający przez utlenianie trzeciorzędowej grupy N-dimetyloaminowej.

Chlorowodorek itoprydu jest metabolizowany przez monooksygenazę flawino-zależną (FM03).

Stężenie i skuteczność działania ludzkich izoen2ymów FMO podlega polimorfizmowi genetycznemu, co może prowadzić do występowania rzadkiej choroby dziedziczonej autosomalniÓ rećeśywiliej znanej -.; jako trimetyloaminuria (zespół odoru rybnego). Okres póltrwania chlorowodorku

wydłużony u pacjentów z trimetyloaminurią.    -.i    j"Vr''

4

Badania farmakokinetyczne w warunkach in vivo dotyczące reakcji za pośrednictwem CYP wykazały, że chlorowodorek itoprydu nie wykazuje ani hamującego, ani pobudzającego wpływu na aktywność CYP2C19 lub CYP2E1. Aktywność CYP oraz transferazy urydyno-bifosfo-glukuronowej nie zmieniły się w wyniku podania chlorowodorku itoprydu.

Wydalanie

Chlorowodorek itoprydu i jego metabolity są wydalane głównie w moczu. Wydalanie itoprydu i jego N-tlenku w moczu wynosiło odpowiednio 3,7% i 75,4%, u osób zdrowych po doustnym podaniu pojedynczej dawki leczniczej.

Okres półtrwania itoprydu wynosi około 6 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Pojedyncza dawka śmiertelna podana doustnie wynosi 2000 mg/kg u myszy i szczurów, oraz około 600 mg/kg u psów.

Badania przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania prowadzono wyłącznic z zastosowaniem wysokich dawek, przekraczających zakres dawek terapeutycznych stosowanych u ludzi, a zatem poziom istotności otrzymanych wyników dla stosowania itoprydu u ludzi jest niski.

Poza tym, efekt działania hormonalnego u ludzi jest znacznie mniejszy niż obserwowany u zwierząt.

Wysokie dawki chlorowodorku itoprydu (30 mg/kg/dobę) wywoływały hiperprolaktynemię i wtórny odwracalny przerost endometrium u szczurów. Zjawisko to nie było obserwowane u psów (w przypadku stosowania dawek do 100 mg/kg/dobę) i naczelnych (w przypadku stosowania dawek do 300 mg/kg/dobę).

W trakcie 3-miesięcznego badania toksyczności przeprowadzonego na psach, stwierdzono zanik prostaty w następstwie podania doustnego itoprydu w dawce 30 mg/kg/dobę. Efektu tego nie stwierdzono w przypadku stosowania wyższych dawek doustnych (100 mg/kg/dobę) u szczurów, a nawet bardzo wysokich dawek (300 mg/kg/dobę) u naczelnych - dawki te były podawane przez okres do 6 miesięcy.

Nie prowadzono długookresowych badań na zwierzętach, dotyczących potencjału rakotwórczego chlorowodorku itoprydu.

W serii badań przeprowadzonych w warunkach in vitro i in vivo nie wykazano klastogennych ani mutagennych efektów działania chlorowodorku itoprydu.

W badaniach płodności u zwierząt, zaobserwowano hiperprolaktynemię i wtórnie wydłużony cykl estrogenowy, gdy samice otrzymywały itopryd w dawkach 30 mg/kg/dobę lub wyższych. W przypadku zastosowania dawek 300 mg/kg/dobę obserwowano także wydłużenie okresu przcdkopulacyjnego. Nie wykazano niekorzystnego wpływu na przebieg kopulacji i płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

, V'- J fi 4/

' > v,v.>

ii (: i*


Skład rdzenia Laktoza jednowodna Skrobia żelowana kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Skład otoczki

Sepifilm 752 Wiiite (hypromeloza 2910/6, celuloza mikrokrystaliczna, makroaolu 2000 stearynian tytanu dwutlenek E 171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

63    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: blister z przezroczystej folii PVC /PVDC/Aluminium Opakowaniem zewnętrznym jest pudełko tekturowe.

Każde pudełko tekturowe zawiera ulotkę dla pacjenta.

Wielkość opakowania

40 tabletek powlekanych (4x10 tabletek)

100 tabletek powlekanych (10 x 10 tabletek)

Każdy blister zawiera 10 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA lOÁO.ÁUk

i r.KiS i Yv\ >

Departsmen: Polityki Unowśj 00-952 Warszaw--i *Al/viowa ÍO


.ów

i Panu


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

loioJl.

10.

Zirid