+ iMeds.pl

Zoledronic acid sandoz 5 mg/100 mlUlotka Zoledronic acid sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zoledronic acid Sandoz, 5 mg/100 ml, roztwór do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki .

■ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zoledronic acid Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Sandoz

3.    Jak stosować Zoledronic acid Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zoledronic acid Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Zoledronic acid Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Zoledronic acid Sandoz zawiera substancję czynną, kwas zoledronowy, należący do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy stosuje się w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie i osteoporozy u mężczyzn lub osteoporozy spowodowanej leczeniem steroidami, a także w leczeniu choroby Pageta kości.

Osteoporoza

Osteoporoza jest chorobą przebiegającą ze ścieńczeniem i osłabieniem kości, która występuje często u kobiet po menopauzie, ale może również wystąpić u mężczyzn. W okresie menopauzy jajniki przestają produkować żeński hormon estrogen, który pomaga utrzymać zdrowie kości. Po menopauzie następuje utrata masy kostnej, kości stają się słabsze i łatwiej ulegają złamaniom. Osteoporoza może także wystąpić u mężczyzn i kobiet na skutek długotrwałego stosowania steroidów, które mogą wpłynąć na wytrzymałość kości. U wielu pacjentów osteoporoza nie daje żadnych objawów, jednak istnieje u nich ryzyko złamania kości osłabionych przez osteoporozę. Zmniejszenie stężenia hormonów płciowych we krwi, głównie estrogenów pochodzących od androgenów, również odgrywa pewną rolę w bardziej stopniowej utracie masy kostnej obserwowanej u mężczyzn. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn Zoledronic acid Sandoz wzmacnia kości, czyniąc je mniej podatnymi na złamania. Zoledronic acid Sandoz stosuje się również u pacjentów, którzy niedawno złamali szyjkę kości udowej w następstwie niewielkiego urazu (takiego jak upadek) i są narażeni na kolejne złamania kości.

Choroba Pageta kości

W prawidłowych warunkach stara tkanka kostna jest usuwana i zastępowana nową. Proces ten nazywany jest przebudową kości. W chorobie Pageta proces przebudowy kości jest zbyt szybki, a nowe kości powstają w sposób nieuporządkowany, co sprawia, że są słabsze niż u osób zdrowych. Jeśli choroba nie jest leczona, kości mogą zniekształcać się, mogą sprawiać ból, a także mogą się łamać. Działanie leku Zoledronic acid Sandoz polega na normalizacji procesu przebudowy kości, zapewnieniu tworzenia kości o prawidłowej budowie i w ten sposób przywróceniu siły kości.

Przed otrzymaniem leku Zoledronic acid Sandoz należy uważnie stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Kiedy nie stosować leku Zoledronic acid Sandoz

■    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inne bisfosfoniany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

■ jeśli pacjent ma hipokalcemię (czyli zbyt małe stężenie wapnia we krwi);

■    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;

■    jeśli pacjentka jest w ciąży;

■    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed otrzymaniem leku Zoledronic acid Sandoz należy zwrócić się do lekarza:

■    jeśli pacjent jest leczony innymi lekami zawierającymi kwas zoledronowy (np. z powodu przerzutów choroby nowotworowej do kości lub dużego stężenia wapnia we krwi spowodowanego przez nowotwór);

■    jeśli pacjent ma lub miał dolegliwości związane z nerkami;

■    jeśli pacjent nie może codziennie przyjmować preparatów wapnia;

■    jeśli pacjentowi usunięto chirurgicznie część lub wszystkie gruczoły przytarczyc znajdujące się w szyi;

■    jeśli pacjentowi usunięto fragment jelita.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoledronic acid Sandoz należy powiedzieć lekarzowi

0 występowaniu (obecnie lub w przeszłości) bólu, obrzęku lub drętwieniu dziąseł, żuchwy (lub

1 dziąseł, i żuchwy), odczuwaniu ciężkości żuchwy lub utracie zęba. Przed leczeniem stomatologicznym lub zabiegiem chirurgii szczękowej należy powiedzieć dentyście o stosowaniu leku Zoledronic acid Sandoz.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Zoledronic acid Sandoz u osób w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie leku Zoledronic acid Sandoz u dzieci i młodzieży nie było badane.

Zoledronic acid Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby doktor wiedział o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje, zwłaszcza jeśli przyjmuje jakiekolwiek leki o szkodliwym wpływie na nerki (tj. antybiotyki aminoglikozydowe) lub leki moczopędne, które mogą spowodować odwodnienie.

Zoledronic acid Sandoz z jedzeniem i piciem

Należy wypijać dostateczną ilość płynów (co najmniej jedną lub dwie szklanki) przed i po otrzymaniu leku Zoledronic acid Sandoz, zgodnie z zaleceniami lekarza. Pozwoli to uniknąć odwodnienia. W dniu otrzymania leku można spożywać normalne posiłki. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, którzy przyjmują leki moczopędne oraz dla pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ leku na reprodukcję. Ponadto brak informacji dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet karmiących piersią.

Ciąża

Leku Zoledronic acid Sandoz nie wolno stosować u pacjentek w ciąży lub planujących ciążę. Karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli podczas stosowania leku Zoledronic acid Sandoz pacjent odczuwa zawroty głowy, nie wolno mu prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poprawy samopoczucia.

Zoledronic acid Sandoz zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że praktycznie nie zawiera sodu.

3. Jak stosować Zoledronic acid Sandoz

Należy uważnie stosować się do wszystkich zaleceń lekarza lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy się do nich zwrócić.

Przed podaniem każdej dawki leku Zoledronic acid Sandoz lekarz powinien wykonać badanie krwi pacjenta w celu sprawdzenia czynności nerek (oznaczenie stężenia kreatyniny). Ważne jest, aby pacjent wypił co najmniej jedną lub dwie szklanki płynu (np. wody) w ciągu kilku godzin przed otrzymaniem leku Zoledronic acid Sandoz, zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Osteoporoza

Zazwyczaj stosowaną dawką kwasu zoledronowego jest 5 mg podawane przez lekarza lub pielęgniarkę w infuzji dożylnej raz na rok. Infuzja trwa co najmniej 15 minut.

Jeśli pacjent niedawno złamał szyjkę kości udowej i był operowany, zaleca się podanie leku Zoledronic acid Sandoz po co najmniej dwóch tygodniach od zabiegu operacyjnego.

Istotne znaczenie ma przyjmowanie preparatów wapnia i witaminy D (np. w tabletkach), zgodnie z zaleceniami lekarza.

Działanie leku Zoledronic acid Sandoz w leczeniu osteoporozy trwa rok. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy powinien otrzymać kolejną dawkę leku.

Choroba Pageta

Zazwyczaj stosowaną dawką kwasu zoledronowego jest 5 mg podawane przez lekarza lub pielęgniarkę w jednorazowej infuzji dożylnej. Infuzja powinna trwać co najmniej 15 minut.

Zoledronic acid Sandoz może działać dłużej niż rok, dlatego lekarz poinformuje pacjenta, czy konieczne jest ponowne podanie leku.

Lekarz może zalecić przyjmowanie preparatów wapnia i witaminy D (np. w tabletkach) przez co najmniej pierwszych 10 dni po podaniu leku Zoledronic acid Sandoz. Istotne jest dokładne przestrzeganie tego zalecenia, aby stężenie wapnia we krwi nie stało się zbyt małe po infuzji. Lekarz poinformuje o objawach związanych z hipokalcemią.

Pominięcie podania dawki leku Zoledronic acid Sandoz

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, aby ponownie ustalić datę wizyty.

Przerwanie stosowania leku Zoledronic acid Sandoz

Jeśli pacjent rozważa przerwanie stosowania leku Zoledronic acid Sandoz, powinien zgłosić się na kolejną wizytę i przedyskutować to z lekarzem. Lekarz doradzi, jak postąpić i zdecyduje, jak długo pacjent powinien być leczony lekiem Zoledronic acid Sandoz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W większości przypadków nie wymagają one żadnego szczególnego leczenia.

Działania niepożądane związane z pierwszą infuzją są bardzo częste (występują u ponad 30% pacjentów), ale występują rzadziej po podaniu następnych infuzji. Większość działań niepożądanych, takich jak gorączka i dreszcze, ból mięśni lub stawów i ból głowy występuje w ciągu pierwszych trzech dni po przyjęciu dawki leku Zoledronic acid Sandoz. Objawy są zazwyczaj lekkie do umiarkowanych i ustępują w ciągu trzech dni. Lekarz może zalecić zastosowanie łagodnego leku przeciwbólowego, takiego jak ibuprofen lub paracetamol, w celu złagodzenia tych działań niepożądanych. Szansa wystąpienia tych działań niepożądanych zmniejsza się wraz z przyjmowaniem kolejnych dawek leku Zoledronic acid Sandoz.

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób):

♦ gorączka

Często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób):

■    ból głowy

■    zawroty głowy

■    zaczerwienienie i podrażnienie oka

■    nudności, wymioty, biegunka

■    ból mięśni, kości i (lub) stawów, ból pleców, ramion lub nóg

■    objawy grypopodobne (np. zmęczenie, dreszcze, ból stawów i mięśni)

■    dreszcze

■    uczucie zmęczenia i apatia

■    osłabienie

■    ból

■    złe samopoczucie

■    reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i (lub) ból w miejscu infuzji.

U pacjentów z chorobą Pageta: objawy wywołane małym stężeniem wapnia we krwi, takie jak skurcze lub drętwienie mięśni, uczucie mrowienia, zwłaszcza w okolicy ust.

U pacjentek otrzymujących kwas zoledronowy w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej obserwowano nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków). Obecnie nie wiadomo, czy jest on wywołany działaniem kwasu zoledronowego, ale należy poinformować lekarza, jeśli takie objawy wystąpią po otrzymaniu leku Zoledronic acid Sandoz.

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób):

■    grypa, zakażenia górnych dróg oddechowych

■    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych

■    zmniejszenie lub utrata apetytu

■    bezsenność

■    senność, która może osłabiać uwagę i świadomość

■    uczucie mrowienia lub drętwienia

■    skrajne zmęczenie

■    drżenie

■    przemijaj ąca utrata przytomności

■ zakażenie, podrażnienie lub zapalenie oka przebiegające z bólem i zaczerwienieniem

■    nadwrażliwość oka na światło

■    odczucie wirowania

■    zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy

■    silne bicie serca

■    kaszel, duszność

■    rozstrój żołądka, ból brzucha, zaparcie

■    zapalenie błony śluzowej żołądka

■    suchość w jamie ustnej

■    niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku

■    wysypka skórna, nadmierne pocenie się, świąd, zaczerwienienie skóry

■ ból szyi, sztywność mięśni, kości i (lub) stawów, obrzęk stawów, skurcze mięśni

■    ból ramion, ból mięśni klatki piersiowej i klatki piersiowej

■    zapalenie stawów

■    osłabienie siły mięśni

■    nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek

■    nieprawidłowo częste oddawanie moczu

■    zmniejszenie stężenia wapnia we krwi

■    obrzęk rąk, kostek lub stóp

■    uczucie pragnienia

■    ból zębów

■    zaburzenia smaku

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób):

■    bolesne zaczerwienienie i (lub) obrzęk oka, nietypowe złamania kości udowej, zwłaszcza u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent odczuwa ból, osłabienie lub dyskomfort w okolicy uda, biodra lub pachwiny, gdyż może to być wczesny sygnał możliwego złamania kości udowej.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■ ciężkie reakcje alergiczne, w tym zawroty głowy i trudności w oddychaniu, obrzęk głównie twarzy i gardła, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zapalenie oka (zapalenie twardówki), stan zapalny w obrębie oczodołu, ból w obrębie jamy ustnej, zębów i żuchwy, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, drętwienie lub odczucie ciężkości żuchwy albo rozchwiania zęba, zaburzenia nerek

(np. zmniejszenie ilości wydalanego moczu)

■    odwodnienie wtórne do objawów występujących po podaniu leku, takich jak gorączka, wymioty i biegunka

Jeśli wystąpi którekolwiek z tych działań niepożądanych, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Zoledronic acid Sandoz

■ Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka są poinformowani o tym, jak właściwie przechowywać lek.

■ Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Nieotwarta butelka nie wymaga specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

■    Po pierwszym otwarciu lek należy użyć natychmiast. Wszelkie niewykorzystane resztki należy usunąć.

■ Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Zoledronic acid Sandoz

Substancją czynną jest kwas zoledronowy.

Każda butelka ze 100 ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg kwasu zoledronowego bezwodnego (w postaci kwasu zoledronowego jednowodnego). 1 ml roztworu do infuzji zawiera 0,05 mg kwasu zoledronowego.

Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), sodu cytrynian (E 331), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Zoledronic acid Sandoz i co zawiera opakowanie

Zoledronic acid Sandoz jest przezroczystym, bezbarwnym, gotowym do podania roztworem dostępnym w plastikowych butelkach o pojemności 100 ml. Lek jest dostarczany w opakowaniach zawierających 1 butelkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

EBEWE Pharma GmbH Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8 90429 Nurnberg, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2013

Logo Sandoz_

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego Jak przygotować i podać Zoledronic acid Sandoz

Zoledronic acid Sandoz, 5 mg/100 ml, roztwór do infuzji jest gotowy do użytku.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić. Należy stosować jedynie klarownych roztworów, bez wytrąconych cząstek i przebarwień. Nie wolno mieszać leku Zoledronic acid Sandoz ani podawać dożylnie z innymi produktami leczniczymi, ale podawać ze stałą szybkością przez osobny zestaw do infuzji z odpowietrzaczem. Czas infuzji nie może być krótszy niż 15 minut. Nie wolno dopuścić do kontaktu leku Zoledronic acid Sandoz z żadnymi roztworami zawierającymi wapń. Jeśli roztwór przechowywany jest w lodówce, przed podaniem należy odczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową. Podczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki. Infuzję należy prowadzić zgodnie ze standardową praktyką medyczną.

Jak przechowywać Zoledronic acid Sandoz

■    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować leku Zoledronic acid Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce.

■    Nieotwarta butelka nie wymaga specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

7 AT/H/0414/001/IB/001

Zoledronic acid Sandoz

Charakterystyka Zoledronic acid sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zoledronic acid Sandoz, 5 mg/100 ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna butelka ze 100 ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum).

1 ml roztworu zawiera 0,05 mg kwasu zoledronowego bezwodnego, co odpowiada 0,0533 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna dawka tego produktu leczniczego zawiera 0,306 mmol (7,04 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny roztwór (izotoniczny, pH między 6,0 a 7,0).

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy

■    u kobiet po menopauzie

■    u mężczyzn

u których istnieje zwiększone ryzyko złamań kości, w tym pacjentów, którzy przebyli ostatnio niskoenergetyczne złamanie szyjki kości udowej.

Leczenie osteoporozy związanej z długotrwałym stosowaniem glikokortykosteroidów podawanych ogólnie

■    u kobiet po menopauzie

■    u mężczyzn

ze zwiększonym ryzykiem złamań.

Leczenie choroby Pageta kości u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, osteoporozy u mężczyzn oraz w leczeniu osteoporozy związanej z długotrwałą terapią glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, zalecaną dawką kwasu zoledronowego jest pojedyncza infuzja dożylna 5 mg podawana raz w roku.

Nie ustalono optymalnego czasu stosowania bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy. Konieczność dalszego leczenia należy okresowo weryfikować u każdego pacjenta, biorąc pod uwagę korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu Zoledronic acid Sandoz, zwłaszcza jeśli leczenie trwa 5 lat lub dłużej.

U pacjentów z ostatnio przebytym niskoenergetycznym złamaniem szyjki kości udowej zaleca się podanie produktu Zoledronic acid Sandoz w infuzji po co najmniej 2 tygodniach od zabiegu operacyjnego (patrz punkt 5.1).

W celu leczenia choroby Pageta produkt Zoledronic acid Sandoz powinien być przepisywany jedynie przez lekarzy z doświadczeniem postępowaniu w chorobie Pageta. Zalecaną dawką kwasu zoledronowego jest pojedyncza infuzja dożylna 5 mg.

Ponowne leczenie choroby Pageta: Po początkowym zastosowaniu produktu Zoledronic acid Sandoz w chorobie Pageta obserwowano wydłużony okres remisji u pacjentów, u których wystąpiła reakcja na leczenie. Ponowne zastosowanie produktu leczniczego u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedzi na leczenie, polega na podaniu dodatkowej infuzji 5 mg produktu Zoledronic acid Sandoz po upływie co najmniej roku od leczenia początkowego. Liczba dostępnych danych dotyczących ponownego leczenia choroby Pageta jest ograniczona (patrz punkt 5.1).

Przed podaniem produktu Zoledronic acid Sandoz pacjenci muszą być odpowiednio nawodnieni. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów otrzymujących leki moczopędne.

Podczas leczenia produktem Zoledronic acid Sandoz zaleca się przyjmowanie odpowiednich dawek wapnia i witaminy D. Ponadto szczególnie zaleca się, aby pacjenci z chorobą Pageta otrzymywali odpowiednie suplementy wapnia (co najmniej 500 mg wapnia elementarnego) dwa razy na dobę przez co najmniej 10 dni po podaniu produktu Zoledronic acid Sandoz (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z ostatnio przebytym niskoenergetycznym złamaniem szyjki kości udowej zaleca się przed pierwszą infuzją produktu Zoledronic acid Sandoz doustne lub domięśniowe podanie witaminy D w nasycającej dawce od 50 000 do 125 000 j.m.

Częstość związanych z leczeniem objawów występujących w ciągu pierwszych trzech dni po podaniu produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz można zmniejszyć, stosując paracetamol lub ibuprofen wkrótce po podaniu dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Stosowanie produktu Zoledronic acid Sandoz jest przeciwwskazane u pacjentów z klirensem kreatyniny <35 ml/min (patrz punkty 4.3 i 4.4).

U pacjentów z klirensem kreatyniny >35 ml/min dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Dostosowanie dawki nie jest konieczne, gdyż dostępność biologiczna, dystrybucja i eliminacja kwasu zoledronowego były podobne u pacjentów w podeszłym wieku i u osób młodszych.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Produkt Zoledronic acid Sandoz (5 mg w 100 ml roztworu gotowego do infuzji) podaje się ze stałą szybkością przez zestaw do infuzji z odpowietrznikiem. Czas infuzji nie powinien być krótszy niż 15 minut. Sposób podawania produktu Zoledronic acid Sandoz w infuzji, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

■ Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Hipokalcemia (patrz punkt 4.4).

■    Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <35 ml/min (patrz punkt 4.4).

■    Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu Zoledronic acid Sandoz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <35 ml/min) jest przeciwwskazane ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek.

Po zastosowaniu kwasu zoledronowego obserwowano zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.8), zwłaszcza u pacjentów z wcześniejszą dysfunkcją nerkową lub innymi czynnikami ryzyka, jak zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków o działaniu nefrotoksycznym, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych (patrz punkt 4.5) lub odwodnienie po podaniu produktu leczniczego. U pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub którymkolwiek z wymienionych wyżej czynników ryzyka rzadko występowała niewydolność nerek wymagająca zastosowania dializy lub zakończona zgonem.

W celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych dotyczących nerek należy brać pod uwagę następujące środki ostrożności.

■    Przed podaniem każdej dawki kwasu zoledronowego należy oznaczyć klirens kreatyniny.

■    Przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy może być większe u pacjentów z wcześniej rozpoznanymi zaburzeniami czynności nerek.

■ U pacjentów z grupy ryzyka należy rozważyć kontrolowanie stężenia kreatyniny w surowicy.

■    Jednoczesne stosowanie kwasu zoledronowego i innych produktów leczniczych, które mogą wpływać na czynność nerek, wymaga zachowania ostrożności (patrz punkt 4.5).

■    Przed podaniem kwasu zoledronowego należy odpowiednio nawodnić pacjentów, zwłaszcza w podeszłym wieku i otrzymujących leki moczopędne.

■    Pojedyncza dawka produktu Zoledronic acid Sandoz nie powinna być większa niż 5 mg, a infuzja powinna trwać co najmniej 15 minut (patrz punkt 4.2).

Przed rozpoczęciem stosowania produktu Zoledronic acid Sandoz trzeba leczyć odpowiednimi dawkami wapnia i witaminy D istniejącą wcześniej hipokalcemię (patrz punkt 4.3). Należy również skutecznie leczyć inne zaburzenia gospodarki mineralnej (tj. zmniejszona rezerwa przytarczyc, zaburzenia wchłaniania wapnia w jelicie). Lekarze powinni rozważyć obserwację kliniczną tych pacjentów.

Choroba Pageta kości charakteryzuje się zwiększoną przebudową kości. Ze względu na szybki początek działania kwasu zoledronowego na przebudowę kości może rozwinąć się przemijająca, czasami objawowa hipokalcemia, zwykle największa w ciągu pierwszych 10 dni od infuzji kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.8).

Podczas leczenia produktem Zoledronic acid Sandoz zaleca się przyjmowanie odpowiednich dawek wapnia i witaminy D. Ponadto szczególnie zaleca się, aby pacjenci z chorobą Pageta otrzymywali odpowiednie suplementy wapnia (co najmniej 500 mg wapnia elementarnego) dwa razy na dobę przez co najmniej 10 dni po podaniu produktu Zoledronic acid Sandoz (patrz punkt 4.2). Należy poinformować pacjentów o objawach hipokalcemii i odpowiednio kontrolować ich stan kliniczny w okresie ryzyka. U pacjentów z chorobą Pageta zaleca się oznaczanie stężenia wapnia w surowicy przed podaniem infuzji produktu Zoledronic acid Sandoz.

U pacjentów otrzymujących bisfosfoniany, w tym kwas zoledronowy, niezbyt często opisywano ciężki i sporadycznie powodujący niesprawność ból kości, stawów i (lub) mięśni (patrz punkt 4,8).

Do stosowania we wskazaniach onkologicznych dostępne są inne produkty lecznicze zawierające jako substancję czynną kwas zoledronowy. Pacjenci leczeni takimi produktami leczniczymi nie powinni otrzymywać produktu Zoledronic acid Sandoz 5 mg/100 ml, roztwór do infuzji.

Martwica kości żuchwy

Martwicę kości żuchwy (ang. osteonecrosis of the jaw, ONJ) opisywano głównie u pacjentów z rozpoznaniem raka, u których schematy leczenia obejmowały bisfosfoniany, w tym kwas zoledronowy. U wielu z tych pacjentów stosowano również chemioterapię i kortykosteroidy. Większość opisanych przypadków związana była z chirurgicznymi zabiegami stomatologicznymi, takimi jak ekstrakcja zęba. U wielu pacjentów występowały objawy miejscowego zakażenia, włącznie z zapaleniem szpiku.

U pacjentów z występującymi jednocześnie czynnikami ryzyka (takimi jak rak, chemioterapia, leczenie kortykosteroidami, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego, uwzględniającego zasady prawidłowej profilaktyki stomatologicznej.

Jeśli to możliwe, w trakcie leczenia należy unikać u tych pacjentów inwazyjnego leczenia stomatologicznego. U pacjentów, u których stwierdzono martwicę kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć przebieg choroby. Brak dostępnych danych, które wskazywałyby, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami w razie konieczności wykonania zabiegu stomatologicznego zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy.

Lekarz powinien ustalić indywidualny plan leczenia każdego pacjenta w oparciu o ocenę stosunku potencjalnych korzyści do ryzyka terapii.

Nietypowe złamania kości udowej

Opisywano występowanie nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej podczas leczenia bisfosfonianami, zwłaszcza u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą wystąpić w każdym miejscu wzdłuż całego trzonu kości udowej, od bezpośrednio poniżej krętarza mniejszego kości udowej do okolicy nadkłykciowej. Złamania takie występują w wyniku nieznacznego urazu lub nawet bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub okolicy pachwinowej, często związany z cechami obrazowymi złamania zmęczeniowego, na tygodnie lub miesiące przed stwierdzeniem pełnego złamania kości udowej. Opisane złamania są często obustronne, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami, z utrzymującym się złamaniem trzonu kości udowej należy kontrolować stan kości przeciwstronnej. Opisywano również słabe gojenie się takich złamań. Jeśli podejrzewane jest atypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć przerwanie leczenia bisfosfonianem na czas oceny stanu pacjenta, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do ryzyka dla danego przypadku.

Pacjentom otrzymującym bisfosfonian należy zalecić zgłaszanie każdego przypadku bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny, a u każdego pacjenta z takimi objawami należy sprawdzić, czy nie nastąpiło niepełne złamanie kości udowej.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że praktycznie nie zawiera sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi. Kwas zoledronowy nie podlega metabolizmowi układowemu i w warunkach in vitro nie hamuje aktywności ludzkich enzymów cytochromu P450 (patrz punkt 5.2). Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza (około 43-55%), więc interakcje na skutek wypierania z miejsc wiążących leków silnie związanych z białkami są mało prawdopodobne.

Kwas zoledronowy wydalany jest przez nerki. Wskazana jest ostrożność podczas stosowania kwasu zoledronowego w skojarzeniu z produktami leczniczymi, które mogą znacząco zaburzać czynność nerek (np. antybiotyki aminogikozydowe lub leki moczopędne, które mogą spowodować odwodnienie), patrz punkt 4.4.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek możliwe jest zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na stosowane jednocześnie produkty lecznicze wydalane głównie przez nerki.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ kwasu zoledronowego na reprodukcję, w tym wady rozwojowe (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas zoledronowy przenika do mleka kobiecego. Stosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz w okresie ciąży i u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Kobiety w wieku rozrodczym

Stosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz u kobiet w wieku rozrodczym nie jest zalecane.

Płodność

Kwas zoledronowy badano na szczurach w poszukiwaniu możliwych działań niepożądanych na płodność rodziców i pokolenia F1. Obserwowano nasilenie farmakologicznych działań kwasu zoledronowego, co przypisywano jego hamującemu wpływowi na metabolizm wapnia w kościach, powodującemu hipokalcemię okołoporodową (skutek działania bisfosfonianów, jako klasy leków), dystocję i wcześniejsze zakończenie badania. Uzyskane wyniki wykluczyły możliwość definitywnego określenia wpływu kwasu zoledronowego na płodność ludzi.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, chociaż nie przeprowadzono badań takiego działania kwasu zoledronowego.

4.8    Działania niepożądane

Całkowity odsetek pacjentów, u których działania niepożądane wystąpiły po 1., 2. i 3. infuzji, wynosił odpowiednio 44,7, 16,7% i 10,2%. Częstość poszczególnych działań niepożądanych po pierwszej infuzji była następująca: gorączka (17,1%), ból mięśni (7,8%), objawy grypopodobne (6,7%), ból stawów (4,8%) oraz ból głowy (5,1%). Częstość tych działań zmniejszała się znacząco wraz z podawaniem kolejnych corocznych dawek kwasu zoledronowego. Większość z tych działań występowała w ciągu pierwszych trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego, miała lekkie lub umiarkowane nasilenie i ustępowała w ciągu trzech dni od wystąpienia. W mniejszym badaniu, w którym zastosowano opisaną niżej profilaktykę przed działaniami niepożądanymi, odsetek pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane był niższy (19,5%, 10,4%, 10,7% odpowiednio po 1., 2. i 3. infuzji).

Częstość działań niepożądanych występujących w ciągu trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego mona zmniejszyć, podając w razie konieczności pacjentowi paracetamol lub ibuprofen wkrótce po podaniu kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.2).

W badaniu HORIZON - Pivotal Fracture Trial [PFT] (patrz punkt 5.1) całkowita częstość migotania przedsionków wynosiła 2,5% (96 spośród 3862) u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy i 1,9% (75 spośród 3 852) u pacjentów otrzymujących placebo. Liczba ciężkich działań niepożądanych w postaci migotania przedsionków była zwiększona u pacjentów otrzymujących produkt kwas zoledronowy (1,3%) (51 spośród 3862) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,6%) (22 spośród 3852). Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość migotania przedsionków nie jest znany. W badaniach dotyczących osteoporozy (PFT, HORIZON -Recurrent

Fracture Trial [RFT]) łączna częstość migotania przedsionków była porównywalna w grupie otrzymującej kwas zoledronowy (2,6%) i w grupie placebo (2,1%). Łączna częstość ciężkich zdarzeń niepożądanych w postaci migotania przedsionków wynosiła 1,3% dla kwasu zoledronowego i 0,8% dla placebo.

Działania niepożądane zostały wymienione w tabeli 1 zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością. Częstości określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Częstość

nieznana**

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Grypa, zapalenie nosa i gardła

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Zaburzenia

układu

immunologiczn

ego

Reakcje

nadwrażliwości, w tym rzadko skurcz oskrzeli, pokrzywka i obrzęk

naczynioruchowy i bardzo rzadko reakcja

anafilaktyczna/

wstrząs**

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipokalcemia

*

Jadłowstręt,

zmniejszony

apetyt

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy,

zawroty

głowy

Letarg,

mrowienie,

senność,

drżenie,

omdlenie,

zaburzenia

smaku

Zaburzenia oka

Przekrwienie

oka

Zapalenie spojówek, ból oka

Zapalenie

błony

naczyniowej

oka,

zapalenie nadtwardów ki, zapalenie tęczówki

Zapalenie twardówki oraz stan zapalny w obrębie oczodołu

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia

serca

Migotanie

przedsionków

Kołatanie serca

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

tętnicze,

zaczerwienienie

skóry

Niedociśnienie tętnicze (u niektórych pacjentów istnieją

czynniki ryzyka)

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i

śródpiersia

Kaszel,

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty,

biegunka

Niestrawność, ból w

nadbrzuszu,

ból brzucha,

choroba

refluksowa

żołądkowo-

przełykowa,

zaparcie,

suchość w jamie

ustnej, zapalenie

przełyku,

ból zęba,

zapalenie błony

śluzowej

żołądka#

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, nadmierne pocenie się, świąd, rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni, ból stawów, ból kości, ból pleców, ból w kończynie

Ból szyi,

sztywność

mięśniowo-

szkieletowa,

obrzęk stawu,

skurcze mięśni,

ból barków,

mięśniowo-

szkieletowy ból

w klatce

piersiowej, ból

mięśniowo-

szkieletowy,

sztywność

stawów,

zapalenie

stawów,

osłabienie

mięśni

Nietypowe

złamania

podkrętarzo

we i trzonu

kości

udowejł

(działanie

niepożądane

bisfosfonian

ów jako

klasy leków)

Martwica kości żuchwy (patrz punkty 4.4 i 4.8 Działanie klasy leków)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi,

częstomocz,

białkomocz

Zaburzenia czynności nerek^

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

Objawy

grypopodobn

e, dreszcze,

uczcie

zmęczenia,

astenia,

ból,

złe

samopoczucie , reakcja w

Obrzęk

obwodowy,

nadmierne

pragnienie,

reakcja ostrej

fazy,

pozasercowy ból w klatce piersiowej

Odwodnienie wtórne do objawów po podaniu dawki leku, tj. gorączka, wymioty i biegunka

Obserwowane u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikokortykoidy.

miejscu

infuzji

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie stężenia białka C-

reaktywnego

Zmniejszenie stężenia wapnia we krwi

#

*

**


Występujące często tylko w chorobie Pageta.

Na podstawie doniesień po wprowadzeniu kwasu zoledronowego do obrotu. Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

t

tt


Obserwowane po wprowadzeniu kwasu zoledronowego do obrotu.

Rzadko niewydolność nerek wymagająca dializy i rzadko zakończona zgonem u pacjentów z wcześniejszą dysfunkcją nerek lub innymi czynnikami ryzyka, tj. zaawansowany wiek, jednoczesne stosowanie leków nefrotoksycznych, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych lub odwodnienie po podaniu infuzji (patrz punkty 4.4 i 4.8 Działanie klasy leków)

Działanie klasy leków

Zaburzenia czynności nerek

Stosowanie kwasu zoledronowego było związane z zaburzeniami czynności nerek, objawiającymi się pogorszeniem funkcji nerek (tj. zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy), a w rzadkich przypadkach z ostrą niewydolnością nerek. Zaburzenia czynności nerek obserwowano po zastosowaniu kwasu zoledronowego, zwłaszcza u pacjentów z wcześniejszą dysfunkcją nerkową lub innymi czynnikami ryzyka (tj. zaawansowany wiek, choroba nowotworowa leczona chemoterapią, jednoczesne stosowanie leków o działaniu nefrotoksycznym, jednoczesne stosowanie leków moczopędnych, ciężkie odwodnienie). Większość pacjentów otrzymywała kwas zoledronowy w dawce 4 mg co 3-4 tygodnie, ale zaburzenia czynności nerek obserwowano też po jednorazowym podaniu.

W badaniach klinicznych dotyczących osteoporozy stwierdzono, że po trzech latach zmiany klirensu kreatyniny (mierzonego raz w roku przed podaniem dawki leku) oraz częstość niewydolności i zaburzeń czynności nerek była podobna w grupie otrzymującej kwas zoledronowy i w grupie otrzymującej placebo. U 1,8% pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy i u 0,8% pacjentów otrzymujących placebo obserwowano przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy w ciągu 10 dni.

Hipokalcemia

W badaniach klinicznych dotyczących osteoporozy podanie kwasu zoledronowego spowodowało u około 0,2% pacjentów znaczące zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy (<1,87 mmol/l). Nie obserwowano przypadków objawowej hipokalcemii.

W badaniach klinicznych dotyczących choroby Pageta objawową hipokalcemię obserwowano u około 1% pacjentów. U wszystkich hipokalcemia ustąpiła.

Ocena parametrów laboratoryjnych wykazała, że u 2,3% pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w ramach dużego badania klinicznego wystąpiło przemijające, bezobjawowe zmniejszenie stężenia wapnia poniżej normy (poniżej 2,10 mmol/l) w porównaniu z 21% pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w badaniach choroby Pageta. Częstość hipokalcemii była znacznie mniejsza po podaniu kolejnych infuzji.

W badaniu osteoporozy pomenopauzalnej, badaniu zapobiegania klinicznie jawnym złamaniom po przebytym ostatnio złamaniu szyjki kości udowej i w badaniach choroby Pageta (patrz także punkt 4.2) wszyscy pacjenci otrzymali odpowiednią suplementację witaminy D i wapnia. W badaniu zapobiegania klinicznie jawnym złamaniom po przebytym ostatnio złamaniu szyjki kości udowej nie oznaczano rutynowo stężenia witaminy D, ale większość pacjentów otrzymała nasycającą dawkę witaminy D przed podaniem kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.2).

Reakcje miejscowe

W dużym badaniu klinicznym po podaniu kwasu zoledronowego zgłaszano (0,7%) reakcje w miejscu infuzji, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i (lub) ból.

Martwica kości żuchwy

Niezbyt często opisywano przypadki martwicy kości (głównie żuchwy), zwłaszcza u pacjentów z rakiem, leczonych bisfosfonianami, w tym kwasem zoledronowym. U wielu z tych pacjentów stwierdzono oznaki miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku, i większość tych doniesień dotyczy pacjentów z rozpoznaniem raka, po ekstrakcji zębów lub innych zabiegach stomatologicznych. Istnieje szereg udokumentowanych czynników ryzyka martwicy kości żuchwy, w tym rozpoznanie raka, jednoczesne stosowanie innych terapii (np. chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów) oraz obecność współistniejących chorób (np. niedokrwistość, koagulopatie, zakażenie, istniejąca wcześniej choroba jamy ustnej). Wprawdzie nie ustalono związku przyczynowego, ale zaleca się unikanie zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej ze względu na możliwość wydłużenia procesu gojenia (patrz punkt 4.4). W dużym badaniu klinicznym z udziałem 7736 pacjentów martwica kości żuchwy wystąpiła u jednego pacjenta leczonego kwasem zoledronowy i u jednego pacjenta otrzymującego placebo. W obu przypadkach objawy ustąpiły.

Nietypowe złamania kości udowej

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania (występujące rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane bisfosfonianów, jako klasy leków).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące ostrego przedawkowania kwasu zoledronowego jest ograniczone. Należy uważnie kontrolować stan pacjentów, którzy otrzymali dawki większe niż zalecane. W razie przedawkowania prowadzącego do znaczącej hipokalcemii powrót stężenia wapnia do normy można uzyskać podając doustnie wapń i (lub) glukonian wapnia w infuzji.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki wpływając na mineralizację kości; bisfosfoniany.

Kod ATC: M05BA08

Mechanizm działania

Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów zawierających azot i działa głównie na tkankę kostną. Jest inhibitorem zależnej od osteoklastów resorpcji kości.

Działania farmakodynamiczne

Wybiórcze działanie bisfosfonianów na tkankę kostną wynika z ich dużego powinowactwa do zmineralizowanej kości.

Syntaza pirofosforanu famezylu jest głównym molekularnym miejscem wiązania kwasu zoledronowego w osteoklastach. Długi czas trwania działania kwasu zoledronowego przypisuje się jego dużemu powinowactwu do wiązania się z miejscem aktywnym cząsteczki syntazy pirofosforanu farnezylu (FPP) i silnemu powinowactwu do tkanki mineralnej kości.

Kwas zoledronowy szybko zmniejsza zwiększoną w okresie pomenopauzalnym szybkość obrotu kostnego. Nadir wartości markerów resorpcji obserwowano po 7 dniach, a markerów tworzenia po 12 tygodniach. Od tego momentu następuje stabilizacja markerów kostnych w zakresach właściwych dla okresu przed menopauzą. Nie obserwowano postępującego zmniejszenia wartości markerów obrotu kostnego po powtórnym podaniu leku po roku.

Skuteczność kliniczna w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie (PFT)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego w dawce 5 mg podawanej raz na rok przez 3 kolejne lata wykazano u następujących kobiet po menopauzie (u 7736 kobiet w wieku 65-89 lat): z wartością wskaźnika gęstości mineralnej kości (BMD - ang. bone mineral density) T-score szyjki kości udowej <-1,5 oraz przynajmniej dwoma lekkimi lub jednym umiarkowanym istniejącym złamaniem (złamaniami) kręgu lub z wartością wskaźnika BMD T-score szyjki kości udowej <-2,5 z udokumentowanym istniejącym złamaniem (złamaniami) kręgu lub bez niego. 85% pacjentek nie było wcześniej leczonych bisfosfonianami. Kobiety badane w kierunku złamań kręgów nie otrzymały innego, dodatkowego leczenia osteoporozy, co było dopuszczalne w przypadku kobiet ocenianych pod kątem złamań szyjki kości udowej i wszelkich innych złamań klinicznych. Do jednocześnie podawanych leków na osteoporozę należały: kalcytonina, raloksyfen, tamoksyfen, hormonalna terapia zastępcza, tibolon, ale wyłączono inne bisfosfoniany. Wszystkie kobiety otrzymywały wapń pierwiastkowy w dawce 1000 do 1500 mg oraz 400-1200 j.m. witaminy D na dobę.

Wpływ na morfometryczne złamania kręgów

Kwas zoledronowy znacząco zmniejszał częstość jednego lub więcej nowych złamań kręgów w okresie trzech lat, co jest widoczne już po roku od podania pierwszej dawki (patrz tabela 2).

Tabela 2 Podsumowanie skuteczności wobec złamań kręgów w 12., 24. i 36. miesiącu

Wynik

Kwas

zoledronowy

(%)

Placebo

(%)

Bezwzględne zmniejszenie częstości złamań % (CI)

Względne zmniejszenie częstości złamań % (CI)

Co najmniej jedno nowe złamanie kręgu (0-1 rok)

1,5

3,7

2,2 (1,4; 3,1)

60 (43, 72)**

Co najmniej jedno nowe złamanie kręgu (0-2 lata)

2,2

7,7

5,5 (4,4; 6,6)

71 (62, 78)**

Co najmniej jedno nowe złamanie kręgu (0-3 lata)

3,3

10,9

7,6 (6,3; 9,0)

70 (62, 76)**

** p <0,0001

U leczonych kwasem zoledronowym pacjentów w wieku 75 lat i starszych wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów o 60% w stosunku do pacjentów otrzymujących placebo (p<0,0001).

Wpływ na złamania szyjki kości udowej

Wykazano, że działanie kwasu zoledronowego utrzymuje się przez 3 lata, co skutkowało 41% zmniejszeniem ryzyka złamań szyjki kości udowej (95% CI, 17% do 58%). Częstość złamań szyjki kości udowej wynosiła 1,44% u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym w porównaniu z 2,49% u osób otrzymujących placebo. U pacjentów niestosujących wcześniej bisfosfonianów ryzyko zmniejszyło się o 51%, a u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciw osteoporozie o 42%.

Wpływ na wszystkie złamania kliniczne

Wszystkie złamania kliniczne weryfikowano na podstawie badań radiologicznych i (lub) danych klinicznych. Podsumowanie wyników przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3    Porównanie częstości kluczowych zmiennych dotyczących złamań klinicznych

w okresie 3 lat w zależności od leczenia

Wynik

Kwas

zoledronowy

(N=3875)

częstość

zdarzeń

(%)

Placebo

(N=3861)

częstość

zdarzeń

(%)

Bezwzględne

zmniejszenie

częstości złamań 0/

/O

(CI)

Względne zmniejszenie częstości złamań % (CI)

Wszelkie złamania kliniczne (1)

8,4

12,8

4,4 (3,0; 5,8)

33 (23;42)**

Kliniczne złamania kręgów (2)

0,5

2,6

2,1 (1,5; 2,7)

77(63;86)**

Złamania bez udziału kręgów (1)

8,0

10,7

2,7 (1,4; 4,0)

25 (13; 36)*

* wartość p <0,001, **wartość p <0,0001

(1)    Z wyłączeniem złamań palców rąk, nóg i złamań kości twarzy

(2)    W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych

Wpływ na gęstość mineralną kości (BMD)

Kwas zoledronowy istotnie zwiększał BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa, szyjki kości udowej oraz nasady dalszej kości promieniowej w porównaniu z placebo we wszystkich punktach czasowych (6, 12, 24 i 36 miesięcy). W porównaniu z placebo leczenie kwasem zoledronowym spowodowało w okresie 3 lat zwiększenie wartości BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa o 6,7%, całej kości biodrowej o 6,0%, szyjki kości udowej o 5,1%, oraz nasady dalszej kości promieniowej o 3,2%.

Badanie histologiczne kości

U 152 pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną otrzymujących kwas zoledronowy (N=82) lub placebo (N=70) wykonano biopsję grzebienia biodrowego po roku od podania trzeciej corocznej dawki. Analiza histomorfometryczna wykazała zmniejszenie obrotu kostnego o 63%. U pacjentek otrzymujących kwas zoledronowy nie wykryto demineralizacji kości, zwłóknienia szpiku ani nieprawidłowego utkania kości. Po znakowaniu tetracykliną związek ten był wykrywalny we wszystkich 82 biopsjach uzyskanych od pacjentek otrzymujących kwas zoledronowy z wyjątkiem jednej. Analiza wyniku tomografii mikrokomputerowej (pCT) wykazała zwiększoną objętość kości beleczkowej oraz zachowanie beleczkowatej struktury kości u pacjentek leczonych kwas zoledronowy w porównaniu z placebo.

Markery obrotu kostnego

W podgrupach pacjentek o liczebności od 517 do 1246 przez cały czas trwania badania okresowo oceniano aktywność specyficznej dla kości fosfatazy zasadowej (BSAP), stężenie N-końcowego propeptydu kolagenu typu I (P1NP) w surowicy oraz stężenie beta-C-telopeptydów (b-CTx) w surowicy. Leczenie kwasem zoledronowym w rocznej dawce 5 mg spowodowało znaczne zmniejszenie aktywności BSAP o 30% wobec wartości wyjściowych po 12 miesiącach, które utrzymywało się na poziomie 28% poniżej wartości wyjściowych po 36 miesiącach. Wartości P1NP były istotnie zmniejszone o 61% poniżej wartości wyjściowych po 12 miesiącach i utrzymywały się na poziomie 52% poniżej wartości wyjściowych po 36 miesiącach. Wartości stężenia B-CTx były znacznie zmniejszone o 61% poniżej wartości wyjściowych po 12 miesiącach i utrzymały się na poziomie 55% poniżej wartości wyjściowych po 36 miesiącach. Przez cały ten czas markery obrotu kostnego pozostawały w zakresie wartości właściwych dla kobiet przed menopauzą pod koniec każdego roku leczenia. Wielokrotne dawkowanie nie spowodowało dalszego zmniejszenia wartości markerów obrotu kostnego.

Wpływ na wzrost

W trzyletnim badaniu dotyczącym osteoporozy mierzono raz w roku wzrost w pozycji stojącej przy pomocy stadiometru. W grupie otrzymującej kwas zoledronowy zmniejszenie wzrostu było o około 2,5 mm mniejsze niż w grupie placebo (95% CI: 1,6 mm, 3,5 mm) [p<0,0001].

Liczba dni niesprawności

Kwas zoledronowy znacząco zmniejszył średnią liczbę dni ograniczonej aktywności oraz liczbę dni leżenia w łóżku z powodu bólu pleców odpowiednio o 17,9 dni i 11,3 dni w porównaniu z placebo oraz znacznie zmniejszył średnią liczbę dni ograniczonej aktywności oraz liczbę dni leżenia w łóżku z powodu złamań odpowiednio o 2,9 dni i 0,5 dnia w porównaniu z placebo (p<0,01 we wszystkich przypadkach).

Skuteczność kliniczna w leczeniu osteoporozy u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem złamania po ostatnio przebytym złamaniu szyjki kości udowej (RFT)

Częstość jawnych klinicznie złamań, w tym złamań kręgów, złamań kości innych niż kręgi i złamań szyjki kości udowej oceniano u 2127 mężczyzn i kobiet w wieku 50-95 lat (średni wiek 74,5 roku) z niedawno przebytym (w ciągu ostatnich 90 dni) niskoenergetycznym złamaniem szyjki kości udowej. Obserwacja pacjentów trwała średnio 2 lata i w tym czasie pacjenci przyjmowali badany lek. Około 42% pacjentów uzyskało wartość BMD szyjki kości udowej T-score poniżej -2,5%, a około 45% pacjentów powyżej -2,5%. Kwas zoledronowy podawano raz na rok do czasu, gdy u co najmniej 211 pacjentów z badanej populacji wystąpiło potwierdzone jawne klinicznie złamanie. Wprawdzie nie oznaczano rutynowo stężenia witaminy D, ale 2 tygodnie przed infuzją większość pacjentów otrzymała doustnie lub domięśniowo nasycającą dawkę witaminy D (50 000 do 125 000 j.m.). Wszyscy uczestnicy badania otrzymali od 1000 do 1500 mg wapnia pierwiastkowego w skojarzeniu z 800 do 1200 j.m. witaminy D na dobę. Dziewięćdziesiąt pięć procent pacjentów otrzymało infuzję dwa lub więcej tygodni po zagojeniu się złamania szyjki kości udowej, a średni czas, po jakim wykonano infuzję wynosił około sześciu tygodni po zagojeniu się złamania szyjki kości udowej. Pierwszorzędową zmienną skuteczności była częstość jawnych klinicznie złamań w czasie trwania badania.

Wpływ na wszystkie złamania kliniczne

Wskaźniki częstości kluczowych zmiennych dotyczących złamań klinicznych przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4 Porównanie częstości kluczowych zmiennych dotyczących złamań klinicznych

Wynik

Kwas

zoledronowy

(N=1065)

częstość

zdarzeń

(%)

Placebo

(N=1062)

częstość

zdarzeń

(%)

Bezwzględne zmniejszenie częstości złamań % (CI)

Względne zmniejszenie częstości złamań % (CI)

Wszelkie złamania kliniczne (1)

8,6

13,9

5,3 (2,3; 8,3)

35 (16;50)**

Kliniczne złamania kręgów (2)

1,7

3,8

2,1 (0,5; 3,7)

46 (8; 68)*

Złamania bez udziału kręgów (1)

7,6

10,7

3,1 (0,3; 5,9)

27 (2; 45)*

* wartość p <0,05, ** wartość p <0,01

(1)    Z wyłączeniem złamań palców rąk, nóg i złamań kości twarzy

(2)    W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych

Badanie nie zostało zaprojektowane w celu określenia znaczących różnic w złamaniach szyjki kości udowej, jednak zaobserwowano tendencję polegającą na zmniejszeniu liczby nowych złamań szyjki kości udowej.

Śmiertelność ze wszystkich przyczyn wyniosła 10% (101 pacjentów) w grupie otrzymującej kwas zoledronowy w porównaniu z 13% (141 pacjentów) w grupie placebo. Wynik ten odpowiada zmniejszeniu ryzyka śmiertelności całkowitej o 28% (p=0,01).

Częstość opóźnionego gojenia po złamaniu szyjki kości udowej była porównywalna w grupie otrzymującej kwas zoledronowy (34 [3,2%]) i grupie placebo (29 [2,7%]).

Wpływ na gęstość mineralną kości (BMD)

W badaniu HORIZON-RFT leczenie kwasem zoledronowym istotnie zwiększało wartość BMD całej kości biodrowej i szyjki kości udowej w porównaniu z placebo we wszystkich punktach czasowych.

W porównaniu z placebo leczenie kwasem zoledronowym spowodowało zwiększenie wartości BMD całej kości biodrowej o 5,4% oraz zwiększenie wartości BMD szyjki kości udowej w okresie 24 miesięcy o 4,3%.

Skuteczność kliniczna u mężczyzn

Do badania HORIZON-RFT przydzielono losowo 508 mężczyzn, a u 185 pacjentów wskaźnik BMD oceniano po 24 miesiącach. Po 24 miesiącach podobne, znamienne zwiększenie BMD całej kości biodrowej o 3,6% obserwowano u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym w porównaniu z działaniami obserwowanymi u kobiet po menopauzie w badaniu HORIZON-PFT. Moc statystyczna badania była niewystarczająca, by wykazać zmniejszenie liczby jawnych klinicznie złamań u mężczyzn; częstość złamań klinicznych wynosiła 7,5% u mężczyzn leczonych kwasem zoledronowym w porównaniu z 8,7% otrzymujących placebo.

W innym badaniu z udziałem mężczyzn (badanie CZOL446M2308) coroczna infuzja kwasu zoledronowego okazała się nie gorsza niż cotygodniowe dawki alendronianu w odniesieniu do procentowej zmiany w BMD odcinka lędźwiowego po 24 miesiącach wobec wartości wyjściowych.

Skuteczność kliniczna w osteoporozie związanej z długotrwałym leczeniem glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie związanej z długotrwałym leczeniem glikokortykosteroidami stosowanymi ogólnie oceniono w randomizowanym, wieloośrodkowym, stratyfikowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą i z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, z udziałem 833 mężczyzn i kobiet w wieku 18-85 lat (średni wiek mężczyzn wynosił 56,4 roku, a kobiet 53,5 roku) leczonych prednizonem (lub równoważnikiem) podawanym doustnie w dawce >7,5 mg/dobę.

Pacjentów stratyfikowano w zależności od długości czasu stosowania glikokortykosteroidów przed randomizacją (<3 miesiące vs. >3 miesiące). Badanie trwało rok. Pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej 5 mg kwasu zoledronowego w pojedynczej infuzji lub ryzedronian podawany doustnie w dawce 5 mg/dobę przez rok. Wszyscy pacjenci otrzymywali 1000 mg wapnia i 400-1000 j.m. witaminy D na dobę. Skuteczność została potwierdzona, jeśli warunek nie mniejszej skuteczności („non-inferiority”) został spełniony po kolei, odpowiednio w podgrupie leczenia i podgrupie profilaktyki, w związku z procentem zmiany w BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa po 12 miesiącach w porównaniu z wartością wyjściową. Większość pacjentów kontynuowała stosowanie glikokortykosteroidów przez rok trwania badania.

Wpływ na gęstość mineralną kości (BMD)

Zwiększenie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa i szyjki kości udowej po 12 miesiącach było istotnie większe w grupie osób leczonych kwasem zoledronowym w porównaniu z przyjmującymi ryzedronian (p<0,03 we wszystkich przypadkach). W podgrupie otrzymującej glikokortykosteroidy dłużej niż przez 3 miesiące przed randomizacją, kwas zoledronowy spowodował zwiększenie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa o 4,06%, podczas gdy ryzedronian o 2,71% (średnia różnica: 1,36%; p<0,001). U pacjentów z podgrupy otrzymującej glikokortykosteroidy przez 3 miesiące lub krócej przed randomizacją, kwas zoledronowy spowodował zwiększenie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa o 2,60%, podczas gdy ryzedronian o 0,64% (średnia różnica: 1,96%; p<0,001). Moc statystyczna badania była niewystarczająca by wykazać zmniejszenie liczby jawnych klinicznie złamań w porównaniu z ryzedronianem. W grupie pacjentów leczonych kwasem zoledronowym odnotowano 8 złamań w porównaniu z 7 złamaniami w grupie pacjentów leczonych ryzedronianem (p=0,8055).

Skuteczność kliniczna w leczeniu choroby Pageta kości

Działanie kwasu zoledronowego badano u kobiet i mężczyzn w wieku ponad 30 lat z potwierdzoną badaniem radiologicznym chorobą Pageta kości, głównie o nasileniu lekkim i umiarkowanym (w chwili włączenia do badania mediana aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy przekraczała 2,6-3- krotnie górną granicę normy właściwą dla wieku pacjenta).

W dwóch trwających 6 miesięcy badaniach porównawczych wykazano skuteczność jednej infuzji 5 mg kwasu zoledronowego w porównaniu z dawką 30 mg ryzedronianu stosowanego codziennie przez 2 miesiące. Po 6 miesiącach kwas zoledronowy wykazał 96% (169/176) i 89% (156/176) odpowiedź i normalizację aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy (SAP) w porównaniu z 74% (127/171) i 58% (99/171) po zastosowaniu ryzedronianu (p<0,001).

Łączna analiza wykazała, że po 6 miesiącach zmniejszenie natężenia bólu oraz wpływ bólu na zdolność wykonywania codziennych czynności w porównaniu ze stanem sprzed badania były podobne u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy i u pacjentów leczonych ryzedronianem.

Pacjentów, których pod koniec 6-miesięcznego badania głównego sklasyfikowano jako osoby z odpowiedzią terapeutyczną, włączono do fazy „follow-up”. Spośród 153 pacjentów, u których zastosowano kwas zoledronowy i 115 pacjentów, którym podawano ryzedronian, biorących udział w badaniu o przedłużonej obserwacji, po fazie follow-up trwającej średnio3,8 roku od czasu podania, odsetek pacjentów, którzy zakończyli rozszerzony okres obserwacji (ang. Extended Observation Period) ze względu na konieczność ponownego leczenia (na podstawie oceny klinicznej) był większy w grupie leczonej ryzedronianem (48 pacjentów lub 41,7%) w porównaniu z grupą 11 pacjentów (7,2%) leczonych kwasem zoledronowym. Średni czas od podania początkowej dawki do zakończenia rozszerzonego okresu obserwacji ze względu na konieczność ponownego leczenia choroby Pageta był dłuższy u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym (7,7 roku) niż u pacjentów otrzymujących ryzedronian (5,1 roku).

Sześciu pacjentów, u których odpowiedź na leczenie uzyskano 6 miesięcy od zastosowania kwasu zoledronowego i u których nastąpił nawrót choroby podczas przedłużonego czasu obserwacji, poddano ponownemu leczeniu kwasem zoledronowym po średnio 6,5 roku od leczenia początkowego. U pięciu z 6 pacjentów aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy w 6. miesiącu była w granicach wartości prawidłowych (ekstrapolacja ostatniej obserwacji - ang. LOCF, Last Observation Carried Forward).

Badanie histologiczne kości wykonano u 7 pacjentów z chorobą Pageta po 6 miesiącach leczenia kwasem zoledronowym w dawce 5 mg. Wyniki biopsji wykazały, że kości badanych pacjentów były prawidłowej jakości, bez żadnych oznak zaburzeń przebudowy wewnętrznej ani defektów mineralizacji. Wyniki te były zgodne z biochemicznymi markerami normalizacji obrotu kostnego.

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przedstawiania wyników badań z zastosowaniem produktu referencyjnego zawierającego kwas zoledronowy we wszystkich podgrupach populacji pediatrycznej w chorobie Pageta kości, osteoporozy u kobiet po menopauzie ze zwiększonym ryzykiem złamań, osteoporozy u mężczyzn ze zwiększonym ryzykiem złamań oraz zapobieganiu złamaniom u kobiet i mężczyzn, którzy przebyli złamanie szyjki kości udowej (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Pojedyncze lub wielokrotne 5-minutowe i 15-minutowe infuzje kwasu zoledronowego w dawkach 2, 4, 8 i 16 mg u 64 pacjentów dostarczyły niezależnie od podanej dawki następujące dane farmakokinetyczne.

Po rozpoczęciu infuzji stężenie kwasu zoledronowego w osoczu gwałtownie zwiększa się, osiągając stężenie maksymalne pod koniec infuzji, a następnie obserwuje się szybkie zmniejszenie stężenia leku do <10% wartości maksymalnej po 4 godzinach i <1% wartości maksymalnej po 24 godzinach.

Później następuje długi czas, kiedy przed podaniem w 28. dniu drugiej infuzji obserwuje się bardzo małe stężenia kwasu zoledronowego, nieprzekraczające 0,1% wartości maksymalnej.

Eliminacja kwasu zoledronowego po podaniu dożylnym odbywa się trójfazowo: szybkie, dwufazowe usuwanie leku z krążenia ogólnego z okresem półtrwania ti/2a wynoszącym 0,24 godziny i t1/2p 1,87 godziny, po którym następuje długa faza eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji ti/2Y wynoszącym 146 godzin. Nie stwierdzono kumulacji kwasu zoledronowego w osoczu po podawaniu dawek wielokrotnych co 28 dni. Wczesne fazy dyspozycji (a i P, z wartościami t1/2 powyżej) prawdopodobnie odzwierciedlają szybki wychwyt substancji do kości oraz wydalanie przez nerki.

Kwas zoledronowy nie jest metabolizowany i wydalany jest przez nerki w formie niezmienionej.

W ciągu pierwszych 24 godzin 39 ± 16% podanej dawki leku pojawia się w moczu, podczas gdy pozostała część wiąże się przede wszystkim z tkanką kostną. Wychwyt leku przez kości jest wspólny dla wszystkich bisfosfonianów i prawdopodobnie wynika z jego podobieństwa strukturalnego do pirofosforanów. Podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów, okres retencji kwasu zoledronowego w kościach jest bardzo długi. Z kości kwas zoledronowy uwalnia się bardzo wolno do krążenia ogólnego i jest wydalany przez nerki. Całkowity klirens ustrojowy leku wynosi 5,04±2,5 l/godz. i jest niezależny od dawki, płci, wieku, rasy i masy ciała. Różnice wartości klirensu osoczowego między poszczególnymi pacjentami i u tego samego pacjenta wynosiły odpowiednio 36% i 34%. Wydłużenie czasu infuzji z 5 do 15 minut spowodowało zmniejszenie stężenia kwasu zoledronowego pod koniec infuzji o 30%, ale nie wpływało na wartość powierzchni pola pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu.

Nie przeprowadzono badań interakcji kwasu zoledronowego z innymi produktami leczniczymi. Ponieważ u ludzi kwas zoledronowy nie jest metabolizowany i ma niewielki wpływ lub w ogóle nie działa jako bezpośredni i (lub) nieodwracalny, zależny od metabolizmu, inhibitor enzymów P450, jest mało prawdopodobne, by kwas zoledronowy zmniejszał klirens metaboliczny substancji metabolizowanych za pośrednictwem układu enzymów cytochromu P450. Kwas zoledronowy nie wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza (w około 43-55%), a stopień tego wiązania jest niezależny od stężenia leku. Z tego względu, interakcje wynikające z wypierania leków o dużym stopniu wiązania z białkami osocza są mało prawdopodobne.

Szczególne grupy pacjentów (patrz punkt 4.2)

Zaburzenia czynności nerek

Klirens nerkowy kwasu zoledronowego korelował z klirensem kreatyniny, przy czym klirens nerkowy stanowił 75 ± 33% klirensu kreatyniny, który u 64 badanych pacjentów średnio wynosił 84 ± 29 ml/min (zakres 22-143 ml/min). W porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek niewielkie zwiększenie wartości AUC(0-24h) o około 30-40% obserwowane u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek oraz brak kumulacji leku po podaniu dawek wielokrotnych niezależnie od czynności nerek sugerują, że u pacjentów z lekkimi (Clcr=50-80 ml/min) i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki kwasu zoledronowego do wartości klirensu kreatyniny 35 ml/min nie jest konieczna. Stosowanie produktu Zoledronic acid Sandoz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <35 ml/min) jest przeciwwskazane ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek w tej populacji.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Największa pojedyncza dawka podawana dożylnie, która nie powodowała śmierci, wynosiła 10 mg/kg mc. u myszy i 0,6 mg/kg mc. u szczurów. W badaniach na psach z zastosowaniem pojedynczej dawki podanej w infuzji, dawka 1,0 mg/kg mc. (6-krotność zalecanych wartości AUC u ludzi) podana w 15-minutowej infuzji była dobrze tolerowana, bez żadnego wpływu na nerki.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W badaniach z zastosowaniem leku w infuzji dożylnej stwierdzono tolerancję kwasu zoledronowego przez nerki szczurów, którym co 3 dni podawano dawkę 0,6 mg/kg mc. w 15-minutowej infuzji (łącznie 6 razy) (dawka skumulowana odpowiadała wartościom AUC stanowiącym około 6-krotność wartości AUC u ludzi), natomiast pięć 15-minutowych infuzji z 0,25 mg/kg mc. podawanych w odstępach 2-3 tygodniowych (dawka skumulowana odpowiadająca 7-krotności wartości AUC u ludzi) było dobrze tolerowanych u psów. W badaniach, w których zwierzętom podawano dożylnie dawkę uderzeniową, dawki dobrze tolerowane malały wraz z wydłużeniem czasu trwania badania: szczury i psy przez 4 tygodnie dobrze tolerowały dawki odpowiednio 0,2 i 0,02 mg/kg mc/dobę, ale gdy podawano lek przez 52 tygodnie, szczury i psy tolerowały tylko dawki odpowiednio 0,01 i 0,005 mg/kg mc.

Długotrwałe badania z zastosowaniem dawek wielokrotnych przy skumulowanych wartościach AUC przekraczających maksymalne analogiczne wartości u ludzi spowodowało toksyczne działania na inne narządy, w tym układ pokarmowy i wątrobę oraz w miejscu dożylnego podania leku. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest znane. Najczęściej obserwowanym działaniem po podaniu wielokrotnym niemal wszystkich badanych dawek było zwiększenie pierwotnej warstwy gąbczastej przynasad kości długich u zwierząt w okresie wzrostu. Zjawisko to odzwierciedla farmakologiczne działanie kwasu zoledronowego, polegające na zahamowaniu procesu resorpcji kości.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania działania teratogennego przeprowadzono na dwóch gatunkach zwierząt, którym kwas zoledronowy podawano podskórnie. Działanie teratogenne obserwowano u szczurów po podaniu dawek >0,2 mg/kg mc, a objawiało się ono wadami wrodzonymi narządów zewnętrznych, wewnętrznych i kośćca. Dystocję obserwowano u szczurów po podaniu najmniejszej dawki (0,01 mg/kg mc.). U królików nie stwierdzono działania teratogennego ani toksycznego wpływu na zarodek i płód, jednak znaczne działanie na matkę występowało po zastosowaniu dawki 0,1 mg/kg mc. i miało związek ze zmniejszonym stężeniem wapnia w surowicy.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Badania genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały działania mutagennego ani rakotwórczego kwasu zoledronowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Sodu cytrynian (E 331)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ten produkt leczniczy nie może mieć kontaktu z żadnymi roztworami zawierającymi wapń. Ze względu na brak badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta butelka: 3 lata

Po pierwszym otwarciu produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Wszelkie niewykorzystane resztki należy usunąć.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Plastikowa butelka z bezbarwnego kopolimeru cykloolefiny z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytym fluoropolimerem i z aluminiowym uszczelnieniem oraz żółtym polipropylenowym elementem typu flip-off, w tekturowym pudełku, zawierająca 100 ml roztworu do infuzji.

Roztwór do infuzji Zoledronic acid Sandoz dostępny jest w opakowaniach zawierających jedną butelkę.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy stosować wyłącznie przezroczysty roztwór, bez wytrąconych cząstek i zabarwienia.

Jeśli roztwór przechowywany był w lodówce, przed podaniem należy pozostawić go do uzyskania temperatury pokojowej.

Podczas przygotowywania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20752

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.11.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.06.2013

17 AT/H/0414/001/IB/001

Zoledronic acid Sandoz