+ iMeds.pl

Zoleprin 20 mgUlotka Zoleprin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zoleprin, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde Zoleprin, 40 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Esomeprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta:

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie j akichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zoleprin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoleprin

3.    Jak stosować lek Zoleprin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zoleprin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Zoleprin i w jakim celu się go stosuje

Lek Zoleprin zawiera substancję czynną - ezomeprazol, który należy do grupy leków nazywanych „inhibitorami pompy protonowej”. Działanie tych leków polega na zmniejszaniu wydzielania kwasu wytwarzanego przez żołądek.

Lek Zoleprin wskazany jest do stosowania w:

-    Chorobie refluksowej przełyku (ang. Gastroesophageal reflux disease, GERD). Choroba ta polega na zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku (przewód łączący gardło

z żołądkiem), co wywołuje ból, stan zapalny i zgagę.

-    Owrzodzeniu żołądka i górnej części jelita z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori.

W przypadku wystąpienia tych dolegliwości, lekarz może przepisać lek Zoleprin w skojarzeniu z antybiotykami w celu wyleczenia zakażenia oraz zagojenia wrzodu.

-    Wrzodach żołądka spowodowanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Lek Zolepin może być również stosowany w celu zapobiegania tworzeniu się wrzodów podczas terapii NLPZ.

-    Zbyt dużej ilości kwasu w żołądku wywołanej przez guz w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

-    Przedłużonym leczeniu w zapobieganiu ponownemu krwawieniu z wrzodów za pomocą dożylnie podawanego ezomeprazolu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoleprin Kiedy nie należy stosować leku Zoleprin

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ezomeprazol, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zoleprin (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na inne leki z grupy inhibitorów pompy protonowej.

-    Jeśli jednocześnie przyjmowany jest nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

Nie należy stosować leku Zoleprin, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta.

W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą zanim zastosuje się lek Zoleprin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zoleprin, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w razie:

-    ciężkiej choroby wątroby,

-    ciężkiej choroby nerek.

Lek Zoleprin może maskować objawy innych chorób. Dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza o następujących objawach występujących przed terapią lub w trakcie terapii lekiem Zoleprin:

-    Znaczna, niezamierzona utrata masy ciała i trudności z przełykaniem.

-    Ból brzucha lub niestrawność.

-    Wymioty pokarmem lub krwią.

-    Czarne stolce (z domieszką krwi).

W przypadku stosowania leku Zoleprin doraźnie, należy zgłosić się do lekarza, jeśli objawy nie ustąpią lub zmienią charakter.

Jeśli podczas leczenia produktem Zoleprin wystąpi biegunka należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż leczenie inhibitorami pompy protonowej może spowodować nieznaczne zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego, bakteriami takimi jak Salmonella i Campylobacter.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Również o lekach, które wydawane są bez recepty. Lek Zoleprin może wchodzić w interakcje z niektórymi innymi lekami oraz inne niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Zoleprin.

Nie należy stosować leku Zoleprin podczas stosowania leku zawierającego nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu następujących leków:

-    Atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

-    Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Digoksyna (stosowana w chorobach serca).

-    Cytalopram, imipramina lub klomipramina (leki stosowane w leczeniu depresji).

-    Diazepam (lek stosowany w stanach lękowych, jako lek rozluźniający mięśnie lub w leczeniu padaczki).

-    Fenytoina (lek stosowany w leczeniu epilepsji). W razie przyjmowania fenytoiny, pacjent powinien być pod kontrolą lekarza przy rozpoczęciu oraz zakończeniu terapii lekiem Zoleprin.

-    Leki stosowane do rozrzedzania krwi, takie jak warfaryna lub klopidogrel. Pacjent może być pod kontrolą lekarza przy rozpoczęciu oraz zakończeniu terapii lekiem Zoleprin.

-    Cyzapryd (lek stosowany w leczeniu niestrawności i zgagi).

-    Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy i trądu).

-    Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (lek roślinny stosowany w leczeniu depresji).

W razie jednoczesnego przyjmowania amoksycyliny i klarytromycyny oraz leku Zolepin w leczeniu wrzodów wywołanych zakażeniem Helicobacter pylori, niezwykle ważne jest, poinformowanie lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach.

Stosowanie leku Zoleprin z jedzeniem i piciem

Kapsułki mogą być stosowane z jedzeniem lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem lego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu leku Zoleprin.

Brak danych dotyczących przenikania leku Zoleprin do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego, nie należy przyjmować leku Zoleprin w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono, by lek Zoleprin wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi narzędzi lub maszyn.

Zoleprin zawiera sacharozę

Lek Zoleprin zawiera sacharozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Zoleprin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Nie zaleca się stosowania leku Zoleprin u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

-    W razie długotrwałego przyjmowania leku (zwłaszcza przez okres dłuższy niż rok), może być konieczna kontrola lekarska.

-    Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie leku doraźnie, należy poinformować go o wszelkich zmianach objawów.

Przyjmowanie leku Zoleprin

-    Lek Zoleprin można przyjmować o każdej porze dnia.

-    Lek Zoleprin można przyjmować z jedzeniem lub na czczo.

-    Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć, gdyż zawierają one peletki pokryte powłoką chroniącą przed działaniem kwasu solnego w żołądku. Bardzo ważne jest, aby nie uszkodzić peletek.

W razie trudności z połykaniem kapsułek

• Jeśli pacjent ma trudności z połknięciem kapsułki:

-    Należy otworzyć kapsułkę i wymieszać peletki w połowie szklanki wody (niegazowanej). Nie należy używać żadnych innych płynów.

-    Mieszaninę należy wypić natychmiast po przygotowaniu lub ciągu 30 minut. Zawsze należy zamieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem.

-    Aby upewnić się, że zażyty został cały lek, należy ponownie napełnić szklankę wodą do połowy i wypić. Nierozpuszczona stała pozostałość zawiera lek - nie należy jej żuć ani kruszyć.

Jeśli pacjent nie może samodzielnie połykać, kapsułkę należy otworzyć, wymieszać peletki z wodą i przenieść do strzykawki, a następnie podać przez zgłębnik do żołądka. Należy upewnić się, czy do podania leku została wybrana właściwa strzykawka i zgłębnik.

Dawkowanie

-    Lekarz zadecyduje o wielkości dawki i czasie leczenia. Dawkowanie zależy od stanu pacjenta, wieku oraz czynności wątroby.

-    Zazwyczaj stosowane dawki podane są niżej.

Leczenie zgagi wywołanej chorobą refluksową przełyku (GERD):

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze:

-    U pacjentów, u których stwierdzono niewielkie uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg leku Zoleprin raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz może zalecić przyjmowanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie..

-    Zazwyczaj stosowana dawka leku po wyleczeniu przełyku to jedna kapsułka leku Zoleprin 20 mg raz na dobę.

-    Jeśli przełyk nie był uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka leku Zoleprin to 20 mg na dobę. Po wyrównaniu objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku doraźnie w dawce do 20 mg na dobę każdego dnia.

-    W razie ciężkich chorób wątroby, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku.

Leczenie owrzodzenia wywołanego zakażeniem Helicobacter pylori i zapobieganie nawrotom choroby:

-    Dorośli w wieku od 18 lat: zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg leku Zoleprin dwa razy na dobę przez tydzień.

-    Lekarz zaleci również stosowanie takich antybiotyków, jak amoksycylina i klarytromycyna.

Leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ):

-    Dorośli w wieku od 18 lat: zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg leku Zoleprin raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie wrzodom żołądka podczas terapii niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ):

-    Dorośli w wieku od 18 lat: zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg leku Zoleprin raz na dobę.

Leczenie nadmiaru kwasu w żołądku wywołanego przez guz w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona):

-    Dorośli w wieku od 18 lat: zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg leku Zoleprin dwa razy na dobę.

-    Lekarz dostosuje dawkę w zależności od potrzeb pacjenta, zadecyduje również o czasie leczenia. Maksymalna dawka leku to 80 mg dwa razy na dobę.

Przedłużone leczenie po zapobieganiu ponownemu krwawieniu z wrzodów za pomocą dożylnie podawanego ezomeprazolu:

-    Dorośli w wieku od 18 lat: zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg leku Zoleprin raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoleprin

W razie zastosowania większej dawki leku Zoleprin niż przepisana przez lekarza, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Zoleprin

-    W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej (dwie dawki w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek

Zoleprin i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    Świszczący oddech, obrzęk ust, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenia lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna).

-    Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem się skóry. Mogą również pojawić się pęcherze i krwawienie z warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów rodnych. Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.

-    Żółta skóra, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie, które mogą być objawami chorób wątroby.

Powyższe działania niepożądane występują rzadko, mogą dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000.

Inne działania niepożądane obejmują:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10)

-    Ból głowy.

-    Wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia (z oddawaniem wiatrów).

-    Nudności lub wymioty.

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100)

-    Obrzęk stóp i kostek.

-    Zaburzenia snu (bezsenność).

-    Zawroty głowy, uczucie kłucia i pieczenia, senność.

-    Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (uczucie wirowania).

-    Suchość w jamie ustnej.

-    Zmiany w wynikach badań krwi obrazujących czynność wątroby.

-    Wysypka skórna, guzkowata wysypka (pokrzywka), swędzenie skóry.

-    Stosując inhibitory pompy protonowej, jak lek Zoleprin szczególnie przez okres dłuższy

niż jeden rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań w obrębie bioder, nadgarstków lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma osteoporozę lub jeśli przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko osteoporozy).

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000)

-    Zaburzenia dotyczące krwi, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować osłabienie, łatwe tworzenie się siniaków oraz sprzyja zakażeniom.

-    Małe stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, wymioty oraz skurcze.

-    Uczucie pobudzenia, dezorientacji lub przygnębienia.

-    Zaburzenia smaku.

-    Zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźnie widzenie.

-    Nagła zadyszka lub duszność (skurcz oskrzeli).

-    Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

-    Zakażenie grzybicze zwane pleśniawką, które może zajmować jelita.

-    Choroby wątroby, łącznie z żółtaczką, która powoduje żółte zabarwienie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie.

-    Utrata włosów (łysienie).

-    Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.

-    Bóle stawów lub mięśni.

-    Złe samopoczucie i brak energii.

-    Nasilone pocenie się.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

-    Zaburzenia liczby krwinek, w tym niedobór białych krwinek (agranulocytoza).

-    Agresja.

-    Widzenie, słyszenie lub wyczuwanie rzeczy, których nie ma (omamy).

-    Ciężkie choroby wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.

-    Nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki lub pęcherzy lub złuszczanie się skóry. Objawom tym może towarzyszyć wysoka gorączka i bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

-    Osłabienie mięśni.

-    Ciężkie choroby nerek.

-    Powiększenie piersi u mężczyzn.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Jeśli pacjent stosuje lek Zoleprin od ponad trzech miesięcy jest możliwe, że poziom magnezu we krwi może spaść. Niski poziom magnezu może dawać objawy takie jak:zmęczenie, skurcze mimowolnye mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona czynność serca. Jeśli wystąpi jakikolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza. Niski poziom magnezu może również prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badania krwi, aby kontrolować poziom magnezu.

W bardzo rzadkich przypadkach, lek Zoleprin może niekorzystnie wpływać na białe krwinki, prowadząc do niedoboru odporności. W razie wystąpienia zakażeń, z takimi objawami jak gorączka z bardzo złym samopoczuciem, lub gorączka z oznakami zakażenia miejscowego, takimi jak ból szyi, gardła lub jamy ustnej lub też trudności w oddawaniu moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia badań krwi wykluczających agranulocytozę (niedobór białych krwinek). Bardzo ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu leku.

Nie należy niepokoić się powyższym wykazem działań niepożądanych. Żadne z nich może się nie pojawić. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Zoleprin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności (EXP)’’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry z folii OPA /Aluminium/PE + środek pochłaniający wilgoć /Aluminium Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnej temperatury podczas przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. lub

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC+Aluminium Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Zoleprin

Substancją czynną leku jest ezomeprazol. Jedna kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 20 mg lub 40 mg ezomeprazolu w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego.

Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), powidon, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, talk, magnezu węglan ciężki, polisorbat 80, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30% w peletkach w rdzeniu kapsułki oraz żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171) i żelaza tlenek czerwony (E 172) w otoczce kapsułki.

Jak wygląda lek Zoleprin i co zawiera opakowanie

20 mg: Jasnoróżowe kapsułki dojelitowe, twarde. Kapsułka zawiera peletki koloru białego do prawie białego.

40 mg: Różowawe kapsułki dojelitowe, twarde. Kapsułka zawiera peletki koloru białego do prawie białego.

Opakowania: 14 lub 28 kapsułek w blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

HYGIA Novo mesto, d.o.o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.11.2012 r.

7

Zoleprin

Charakterystyka Zoleprin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zoleprin, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 20 mg ezomeprazolu (Esomeprazolum), w postaci ezomeprazolu magnezowego dwuwodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Sacharoza 28,46 - 32,56 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda.

Kapsułka w kolorze jasnoróżowym; kapsułki zawierają peletki koloru białego do prawie białego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zoleprin stosowany jest w leczeniu:

Choroba refluksowa przełyku (ang. Gastroesophageal Reflux Disease, GERD):

-    leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku;

-    zapobieganie nawrotom refleksowego zapalenia przełyku;

-    leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku (GERD).

Eradykacja Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym oraz:

-    leczenie owrzodzenia dwunastnicy współistniejącego z zakażeniem Helicobacter pylori

-    zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori.

Leczenie pacjentów, u których konieczne jest stosowanie długotrwałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ):

Leczenie owrzodzenia związanego z leczeniem NLPZ;

Zapobieganie wrzodom żołądka i dwunastnicy, związanym z leczeniem NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka.

Przedłużone leczenie po podaniu ezomeprazolu we wlewie dożylnym rozpoczynającym leczenie zapobiegające ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą. Kapsułek nie należy żuć ani kruszyć.

W przypadku trudności z połykaniem, kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki w połowie szklanki wody niegazowanej. Nie należy stosować żadnego innego płynu, ponieważ otoczka, która zabezpiecza przed działaniem soku żołądkowego może zostać uszkodzona. Tak przygotowaną mieszaninę wody z peletkami należy wypić natychmiast lub w ciągu 30 minut od przygotowania. Następnie ponownie napełnić szklankę wodą do połowy i wypić. Peletek nie należy żuć ani kruszyć.

Jeśli pacjent nie może samodzielnie połykać, kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z wodą niegazowaną, a następnie podać przez sondę do żołądka. Należy upewnić się, czy do podania leku została wybrana właściwa strzykawka i zgłębnik (patrz punkt 6.6.).

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Choroba refluksowa przełyku (GERD):

-    leczenie nadżerek w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku 40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

U pacjentów, u których nie doszło do wyleczenia zapalenia przełyku lub, u których utrzymują się objawy, leczenie należy kontynuować przez kolejne 4 tygodnie.

-    z apobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku 20 mg raz na dobę.

-    leczenie objawowe choroby refluksowej przełyku (GERD)

U pacjentów, u których wykluczono zapalenie błony śluzowej przełyku stosuje się 20 mg raz na dobę. Jeśli objawy nie ustępują po 4 tygodniach, pacjent powinien być poddany dalszym badaniom. Po ustąpieniu objawów, w celu kontrolowania przebiegu choroby, można stosować dawkę 20 mg raz na dobę. U osób dorosłych dawka 20 mg raz na dobę może być stosowana doraźnie, w razie konieczności. U pacjentów leczonych NLPZ, u których występuje ryzyko owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, nie zaleca się podawania doraźnego w przypadku nawrotu dolegliwości.

Dorośli:

Eradykacja Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednim leczeniem przeciwbakteryjnym oraz:

-    leczenie owrzodzenia dwunastnicy współistniejącego z zakażeniem Helicobacter pylori

-    zapobieganie nawrotom wrzodu trawiennego, u pacjentów z chorobą wrzodową spowodowaną zakażeniem Helicobacter pylori

Zoleprin, 20 mg z amoksycyliną 1 g i klarytromycyną 500 mg należy przyjmować dwa razy na dobę przez 7 dni.

U pacjentów, u których konieczne jest stosowanie długotrwałego leczenia NLPZ:

Leczenie wrzodów żołądka związanych z leczeniem NLPZ:

Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy, związanemu z leczeniem NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka: 20 mg raz na dobę.

Przedłużone leczenie po podaniu ezomeprazolu we wlewie dożylnym rozpoczynającym leczenie zapobiegające ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych

40 mg raz na dobę przez 4 tygodnie po podaniu ezomeprazolu we wlewie dożylnym rozpoczynającym leczenie zapobiegające ponownemu krwawieniu z wrzodów trawiennych.

W leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona

Zalecana dawka początkowa to 40 mg produktu Zoleprin dwa razy na dobę. Następnie dawka powinna być ustalona indywidualnie, a leczenie kontynuowane tak długo jak istnieją wskazania kliniczne.

Z dostępnych badań klinicznych wynika, że u większości pacjentów, dawki od 80 mg do 160 mg ezomeprazolu na dobę są wystarczające do kontrolowania objawów. Dawki większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dawkach podzielonych dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produktu Zoleprin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ brak danych dotyczących stosowania produktu w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawki. Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, podczas stosowania produktu Zoleprin należy zachować ostrożność (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki produktu Zoleprin u pacjentów w podeszłym wieku.

Nie należy zjadać środka osuszającego dołączonego do opakowania.

4.3    Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na ezomeprazol, pochodne benzoimidazolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ezomeprazolu nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby wrzodowej żołądka i w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (takich jak: znaczna, niezamierzona utrata masy ciała, nawracające wymioty, zaburzenia połykania, wymioty z domieszką krwi, smoliste stolce), należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż leczenie produktem Zoleprin może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Pacjenci przyjmujący produkt Zoleprin długotrwale (szczególnie leczenie dłużej niż rok), powinni pozostawać pod regularną kontrolą lekarską.

Pacjentów przyjmujących produkt Zoleprin doraźnie należy poinformować o konieczności zgłoszenia się do lekarza, jeśli charakter dolegliwości ulegnie zmianie. W przypadku przepisywania ezomeprazolu do doraźnego stosowania, należy zwrócić uwagę na zmienne stężenie ezomeprazolu w osoczu i związane, z tym możliwe interakcje z innymi lekami (patrz punkt 4.5.).

Przepisując ezomeprazol w celu wyeliminowania zakażenia bakterią Helicobacter pylori, należy wziąć pod uwagę możliwe interakcje wszystkich trzech stosowanych leków. Klarytromycyna jest silnym inhibitorem CYP3A4, dlatego należy wziąć pod uwagę możliwe przeciwwskazania i interakcje klarytromycyny, w razie, gdy trójskładnikowa terapia stosowana jest u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki metabolizowane przez CYP3A4, jak np. cyzapryd.

Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może powodować nieznacznie zwiększone ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego, takimi bakteriami jak Salmonella i Campylobacter (patrz punkt 5.1).

Nie zaleca się podawania ezomeprazolu jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5). Jeżeli jednoczesne podawanie atazanawiru i inhibitora pompy protonowej jest konieczne, zaleca się dokładną kontrolę kliniczną wraz ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg podawanego ze 100 mg rytonawiru. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg ezomeprazolu na dobę.

Esomeprazol jest inhibitorem CYP2C19. Podczas rozpoczęcia lub zakończenia leczenia esomeprazolem, należy rozważyć możliwość interakcji z lekami metabolizowanymi przez CYP2C19. Obserwowano interakcje między klopidogrelem i omeprazol (patrz punkt "Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji"). Znaczenie kliniczne tej interakcji nie jest pewny. Jako środek ostrożności, jednoczesne stosowanie esomeprazol i klopidogrel należy zalecane.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Podwyższone stężenie CgA może mieć wpływ na badania dotyczące guzów neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć tych zakłóceń, leczenie esomeprazol należy przerwać na co najmniej pięć dni przed CGA pomiarów.

Esomeprazol, jak wszystkie produkty blokujące wydzielanie kwasów, może zmniejszyć wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalamina) z powodu hipo-lub achlorhydrii. Należy to uwzględnić u pacjentów ze zmniejszonymi zapasami ciała lub czynnikami ryzyka zmniejszonej absorpcji witaminy B12 w długotrwałej terapii.

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli są stosowane w dużych dawkach i przez długie okresy (> 1 rok), mogą nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka i złamanie kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub w obecności innych uznanych czynników ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamania o 10-40%. Część tego wzrostu może być spowodowana innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z grupy ryzyka osteoporozy powinny otrzymać opiekę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi i powinni mieć odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

Ciężką hipomagnezemię odnotowano u pacjentów leczonych PPI, jak esomeprazol przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Poważne objawy hipomagnezemii takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu mogą wystąpić, ale mogą one rozpocząć się podstępnie i zostać przeoczone. U pacjentów z najbardziej dotkniętych, zaobserwowano poprawę hipomagnezemii po wymianie magnezu i przerwaniu stosowania Inhibitorów Pompy Protonowej.

U pacjentów u których planuje się długotrwałe leczenie lub którzy biorą Inhibitory Pompy Protonowej z digoksyną lub narkotykami, które mogą spowodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), pracownicy służby zdrowia powinni rozważyć pomiar poziomu magnezu przed rozpoczęciem leczenia PPI i okresowo podczas leczenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

Produkt Zoleprin zawiera sacharozę. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Wpływ ezomeprazolu na właściwości farmakokinetyczne innych leków

Leki, których wchłanianie zależy odpH

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego podczas leczenia ezomeprazolem może wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wchłaniania leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego. Podczas leczenia ezomeprazolem, podobnie jak podczas stosowania innych leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego lub leków zobojętniających, może się zmniejszać wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu i zwiąkszyć absorbcję digoxyny z przewodu pokarmowego.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu (20 mg na dobę) i digoksyny u zdrowych osób zwiększa biodostępność digoksyny o 10% (do 30% w dwóch z dziesięciu przedmiotów). Rzadko zgłaszano toksyczność digoksyny. Jednakże, należy zachować ostrożność podczas stosowania esomeprazolu w dużych dawkach u osób w podeszłym wieku. Należy ściśle monitorować działanie terapeutycznie leków digoksyny.

Zgłaszano przypadki interakcji omeprazolu z niektórymi inhibitorami proteazy. Kliniczne znaczenie i mechanizm, poza zgłoszonymi przypadkami takich interakcji, nie są jeszcze znane. Zwiększone pH soku żołądkowego podczas przyjmowania omeprazolu może zaburzać wchłaniane inhibitorów proteazy. Innym możliwym mechanizmem interakcji jest oddziaływanie poprzez hamowanie aktywności izoenzymu CYP2C19. Obserwowano zmniejszone stężenie atazanawiru i nelfinawiru w surowicy podczas jednoczesnego podawania z omeprazolem. Dlatego też nie zaleca się jednoczesnego stosowania atazanawiru i nelfinawiru z omeprazolem. U zdrowych ochotników, jednoczesne podawanie omeprazolu (w dawce 40 mg raz na dobę) oraz atazanawiru (w dawce 300 mg) i rytonawiru (w dawce 100 mg) powodowało znaczące zmniejszenie ekspozycji na atazanawir (zmniejszenie AUC, C max i Cmm mniej więcej o 75%). Zwiększenie dawki atazanawiru do 400 mg nie wyrównywało wpływu omeprazolu na ekspozycję na atazanawir. U zdrowych ochotników, jednoczesne podawanie omeprazolu (w dawce 20 mg raz na dobę) oraz atazanawiru (w dawce 400 mg) i rytonawiru (w dawce 100 mg) powodowało zmniejszenie ekspozycji o około 30% na atazanawir w porównaniu do narażenia obserwowanego podczas podawania 300 mg atazanawiru i 100 mg rytonawiru raz na dobę bez 20 mg omeprazolu raz na dobę. Jednoczesne podawanie z omeprazolem (40 mg raz na dobę) powodowało zmniejszenie średniego AUC, Cmax i Cmm nelfinawiru o 36-39% oraz zmniejszenie średniego AUC, Cmax i Cmm farmakologicznie aktywnego metabolitu M8 o 75-92%.

Dla sakwinawiru (podawanego z rytonawirem) obserwowano zwiększenie stężenia w surowicy (80100%) podczas jednoczesnego stosowania z omeprazolem (40 mg raz na dobę). Podawanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę nie miało wpływu na ekspozycję na darunawir (przyjmowany jednocześnie z rytonawirem) i amprenawir (przyjmowany jednocześnie z rytonawirem). Podawanie omeprazolu w dawce 20 mg raz na dobę nie miało wpływu na ekspozycję na amprenawir (przyjmowany jednocześnie z rytonawirem lub bez). Podawanie omeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę nie miało wpływu na ekspozycję na lopinawir (przyjmowany jednocześnie z rytonawirem).

Ze względu na podobne działanie farmakodynamiczne i właściwości farmakokinetyczne omeprazolu i ezomeprazolu, jednoczesne podawanie atazanawiru i ezomeprazolu nie jest zalecane, natomiast jednoczesne podawanie ezomeprazolu i nelfinawiru jest przeciwwskazane.

Leki metabolizowane przez izoenzym CYP2C19

Ezomeprazol hamuje aktywność głównego izoenzymu odpowiedzialnego za jego metabolizm -CYP2C19. Podawanie ezomeprazolu równocześnie z lekami metabolizowanymi przez ten izoenzym, takimi jak: diazepam, cytalopram, imipramina, klomipramina, fenytoina itp., może powodować zwiększenie ich stężenia w osoczu. Konieczne może być w związku z tym zmniejszenie dawek tych leków. Należy to wziąć pod uwagę szczególnie w przypadku pacjentów stosujących ezomeprazol doraźnie. Jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 30 mg powoduje zmniejszenie o 45% klirensu diazepamu - substratu dla izoenzymu CYP2C19. U pacjentów z padaczką leczonych fenytoiną, jednoczesne podanie ezomeprazolu w dawce 40 mg powoduje zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu o 13%. W związku z tym, zaleca się oznaczanie stężenia fenytoiny w osoczu, w momencie rozpoczynania, jak i po zakończeniu leczenia ezomeprazolem. Omeprazol stosowany w dawce 40 mg raz na dobę zwiększał stężenie worykonazolu (substratu dla CYP2C19) Cmax i AUCt odpowiednio o 15% i 41%.

W badaniach klinicznych podczas jednoczesnego stosowania ezomeprazolu w dawce 40 mg na dobę u pacjentów leczonych warfaryną, wartości czasu krzepnięcia były w zakresie wartości dopuszczalnych. Jednak podczas stosowania klinicznego ezomeprazolu, zaobserwowano pojedyncze przypadki istotnego klinicznie zwiększenia wartości współczynnika INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany). W związku z tym, zaleca się kontrolowanie współczynnika INR w trakcie rozpoczynania i kończenia podawania ezomeprazolu pacjentom leczonym warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny.

Podanie zdrowym ochotnikom ezomeprazolu w dawce 40 mg jednocześnie z cyzaprydem powodowało zwiększenie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu (ang. area under the curve, AUC) o 32% i wydłużenie okresu półtrwania ezomeprazolu (ti/2) o 31%. Nie obserwowano istotnego zwiększenia maksymalnego stężenia cyzaprydu w osoczu. Stosowanie samego cyzaprydu powoduje niewielkie wydłużenie odcinka QT. Jednoczesne zastosowanie ezomeprazolu i cyzaprydu nie powoduje dodatkowo wydłużenia odcinka QT (patrz także punkt 4.4).

Ezomeprazol nie wykazuje istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę amoksycyliny lub chinidyny.

W krótkotrwałych badaniach klinicznych, z jednoczesnym zastosowaniem ezomeprazolu i naproksenu lub rofekoksybu, nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych.

W krzyżowym badaniu klinicznym, klopidogrelu (300 mg w dawce nasycającej a następnie 75 mg / dobę) tylko omeprazolu (80 mg w tym samym czasie co klopidogrelu) podawano przez 5 dni. Ekspozycja na aktywny metabolit klopidogrelu spadła o 46% (dzień 1) i 42% (Dzień 5) kiedy klopidogrel i omeprazol były podawane razem. Średnie zahamowanie agregacji płytek krwi (IPA) została zmniejszona o 47% (24 godzin) i 30% (Dzień 5) kiedy klopidogrel i omeprazol były podawane razem. W innym badaniu wykazano, że podawanie klopidogrelu i omeprazolu w różnym czasie nie zapobiegło ich interakcji, która może być wzmożone przez hamujące działanie omeprazolu na CYP2C19. Niespójne dane dotyczące badań klinicznych implikacji tego PK / PD interakcji w kategoriach głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych odnotowano z badań obserwacyjnych i klinicznych.

Wpływ innych leków na właściwości farmakokinetyczne ezomeprazolu

Ezomeprazol jest metabolizowany przez izoenzymy CYP2C19 i CYP3A4. Jednoczesne podawanie ezomeprazolu z lekiem hamującym CYP3A4 (klarytromycyną w dawce 500 mg dwa razy na dobę), powodowało dwukrotne zwiększenie ekspozycji na ezomeprazol (AUC). Jednoczesne podawanie ezomeprazolu w skojarzeniu z lekami hamującymi enzymy CYP2C19 i CYP3A4, może powodować ponad dwukrotne zwiększenie ekspozycji na ezomeprazol.

Inhibitor CYP2C19 i CYP3A4, worykonazol, zwiększał AUCt omeprazolu o 280%. Nie ma konieczności rutynowego dostosowania dawki ezomeprazolu w żadnym z tych przypadków. Jednakże, dostosowanie dawki należy rozważyć u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz gdy wskazane jest długotrwałe leczenie.

Leki, które indukują izoenzymy CYP2C19 lub CYP3A4 lub oba (takich jak ryfampicyna i ziele dziurawca zwyczajnego) może prowadzić do zmniejszenia stężenia esomeprazolu w surowicy przez zwiększenie metabolizmu esomeprazolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dane kliniczne dotyczące zastosowania ezomeprazolu u kobiet w okresie ciąży są ograniczone. Dane dotyczące zastosowania mieszaniny racemicznej omeprazolu u większej grupy kobiet w okresie ciąży, uzyskane z badań epidemiologicznych, świadczą o tym, że nie wywołuje on szkodliwego wpływu na rozwój płodu, ani nie uszkadza płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu ezomeprazolu na rozwój zarodka lub płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu mieszaniny racemicznej na przebieg ciąży, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność w razie przepisywania produktu kobietom w ciąży.

Brak danych na temat przenikania ezomeprazolu do mleka kobiet karmiących piersią. Nie prowadzono badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego nie należy podawać produktu Zoleprin kobietom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Zoleprin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W trakcie badań klinicznych ezomeprazolu oraz podczas jego stosowania po wprowadzeniu do obrotu obserwowano lub podejrzewano wystąpienie wymienionych poniżej działań niepożądanych. Żadne z działań niepożądanych nie wykazywało zależności od dawki.

Wymienione działania niepożądane zostały podzielone w zależności od częstości występowania:

-    Bardzo często (> 1/10)

-    Często (> 1/100 do < 1/10)

-    Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

-    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

-    Bardzo rzadko (< 1/10 000)

-    Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

Rzadko: leukopenia, trombocytopenia Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. gorączka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna/wstrząs

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: obrzęki obwodowe Rzadko: hiponatremia

Nie znana: hipomagnezemia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność Rzadko: pobudzenie, splątanie, depresja Bardzo rzadko: agresja, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy

Niezbyt często: zawroty głowy, parestezje, senność Rzadko: zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Rzadko: niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, zaparcia, biegunka, wzdęcia, nudności/wymioty Niezbyt często: suchość w jamie ustnej

Rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kandydoza przewodu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Rzadko: zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, encefalopatia u pacjentów z uprzednio istniejącą chorobą wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: zapalenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka Rzadko: łysienie, nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN)

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, tkanki łącznej i kości

Niezbyt często: złamanie biodra, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Rzadko: artralgia, mialgia Bardzo rzadko: osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólnie i stany w miejscu podania

Rzadko: złe samopoczucie, nadmierna potliwość

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące zamierzonego przedawkowania są ograniczone. Po dawce 280 mg obserwowano objawy żołądkowo-jelitowe i osłabienie. Pojedyncze dawki 80 mg ezomeprazolu nie powodowały żadnych niepokojących objawów. Nie jest znane specyficzne antidotum dla ezomeprazolu. Ezomeprazol bardzo silne wiąże się z białkami osocza i dlatego nie jest łatwo eliminowany z organizmu podczas dializy. Tak jak w każdym przypadku przedawkowania, konieczne jest zastosowanie leczenia objawowego i podtrzymującego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02B C05.

Ezomeprazol jest S-izomerem omeprazolu. Zmniejsza wydzielanie kwasu w żołądku poprzez specyficzny ukierunkowany mechanizm działania. Ezomeprazol jest specyficznym inhibitorem pompy protonowej w komórkach okładzinowych. Właściwości farmakodynamiczne obydwu izomerów R i S omeprazolu są podobne.

Miejsce i mechanizm działania

Ezomeprazol jest słabą zasadą, która osiąga duże stężenie w silnie kwaśnym środowisku kanalików wydzielniczych w komórkach okładzinowych żołądka. Jest tam przekształcany do czynnej postaci, która hamuje aktywność enzymu pompy protonowej - H+, K+ -ATP-azy. W ten sposób hamowane jest podstawowe i stymulowane wydzielanie kwasu w żołądku.

Wpływ na wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Po doustnym podaniu ezomeprazolu w dawce 20 mg lub 40 mg, działanie występuje w ciągu jednej godziny. Ezomeprazol podawany w dawce 20 mg raz na dobę przez 5 dni, zmniejsza maksymalne wydzielanie kwasu solnego, po stymulacji pentagastryną o 90%. Pomiar wykonano 6-7 godzin po podaniu leku w piątym dniu leczenia.

U pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku, po 5 dniach podawania ezomeprazolu doustnie w dawce 20 mg lub 40 mg, wartość pH w żołądku utrzymywała się powyżej 4, odpowiednio przez 13 i 17 godzin w ciągu doby. Odsetek pacjentów, u których wartość pH soku żołądkowego była większa od 4 przez co najmniej 8, 12 lub 16 godzin, wynosił odpowiednio: pacjenci leczeni ezomeprazolem w dawce 20 mg na dobę - 76%, 54% i 24%; pacjenci leczeni ezomeprazolem w dawce 40 mg na dobę - 97%, 92% i 56%.

Posługując się AUC jako zastępczym parametrem dla stężeń w osoczu, wykazano związek między hamowaniem wydzielania kwasu, a ekspozycją na ezomeprazol.

Skutki lecznicze hamowania wydzielania kwasu w żołądku

Zagojenie zmian związanych z refluksowym zapaleniem przełyku uzyskuje się u około 78% pacjentów leczonych przez 4 tygodnie ezomeprazolem w dawce 40 mg na dobę i u 93% pacjentów po leczeniu taką samą dawką przez 8 tygodni.

Podawanie ezomeprazolu w dawce 20 mg dwa razy na dobę jednocześnie z odpowiednimi antybiotykami przez tydzień, prowadzi do wyleczenia zakażenia Helicobacter pylori u około 90% pacjentów.

W niepowikłanej chorobie wrzodowej dwunastnicy, po tygodniowym leczeniu w celu wyeliminowania zakażenia Helicobacter pylori, nie ma konieczności stosowania leków zmniejszających wydzielanie kwasu w monoterapii, w celu uzyskania zagojenia wrzodu oraz ustąpienia objawów.

W randomizowanym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, z podwójnie ślepą próbą, pacjenci z endoskopowo potwierdzonym krwawieniem wrzodowym sklasyfikowanym jako stopień Ia (9%), Ib (43%), IIa (38%) lub IIb (10%) w skali Forresta zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej ezomeprazol w postaci roztworu do wlewów (n = 375) lub do grupy otrzymującej placebo (n = 389). Po hemostazie endoskopowej pacjenci otrzymywali albo 80 mg ezomeprazolu we wlewie dożylnym przez 30 minut, po czym następował ciągły wlew w tempie 8 mg na godzinę, albo placebo przez 72 godziny. Po wstępnym okresie 72 godzin wszyscy pacjenci otrzymywali w badaniu otwartym doustnie 40 mg ezomeprazolu przez 27 dni w celu zmniejszenia wydzielania kwasu. W ciągu 3 dni ponowne krwawienie wystąpiło u 5,9% pacjentów z grupy leczonej ezomeprazolem w porównaniu do 10,3% pacjentów w grupie placebo. W ciągu 30 dni po terapii występowanie ponownego krwawienia w grupie leczonej ezomeprazolem wyniosło 7,7% w porównaniu do 13,6% w grupie placebo.

Inne procesy związane z hamowaniem wydzielania kwasu

Podczas leczenia lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu, zwiększa się stężenie gastryny w surowicy w odpowiedzi na zmniejszenie wydzielania kwasu.

U niewielu pacjentów, podczas długotrwałego stosowania ezomeprazolu, obserwowano zwiększenie liczby komórek ECL (komórki enterochromafinopodobne), spowodowane prawdopodobnie zwiększeniem stężenia gastryny w surowicy.

Podczas długotrwałego leczenia lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku, nieznacznie wzrasta częstość występowania torbieli gruczołowych żołądka. Zmiany te są fizjologicznym następstwem znacznego zahamowania wydzielania kwasu. Są one łagodne i wydają się być przemijające.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego spowodowana różnymi czynnikami, łącznie z lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej, powoduje zwiększenie liczby bakterii w żołądku, które normalnie występują w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może powodować nieznacznie zwiększone ryzyko zakażeń pokarmowych wywołanych bakteriami, takimi jak Salmonella i Campylobacter.

W dwóch badaniach klinicznych, w których porównywano ezomeprazol z ranitydyną, wykazano, że ezomeprazol jest skuteczniejszy w leczeniu wrzodów żołądka u pacjentów przyjmujących NLPZ, w tym działających selektywnie na COX-2.

W dwóch badaniach klinicznych, ezomeprazol był skuteczniejszy niż placebo w zapobieganiu wrzodom żołądka i dwunastnicy u pacjentów (w wieku > 60 lat i (lub) z chorobą wrzodową w wywiadzie) przyjmujących NLPZ, w tym działających selektywnie na COX-2.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Ezomeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu i jest podawany doustnie w postaci peletek odpornych na jego działanie. Konwersja do izomeru R in vivo nie ma znaczenia klinicznego. Ezomeprazol jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 1 do 2 godzin od jego podania. Całkowita biodostępność leku, po jednorazowym podaniu dawki 40 mg wynosi 64% i zwiększa się do 89% po wielokrotnym podaniu raz na dobę. Dla dawki 20 mg ezomeprazolu wartości te wynoszą odpowiednio 50 i 68%. Pozorna objętość dystrybucji ezomeprazolu u zdrowych ochotników wynosi w stanie stacjonarnym około 0,22 l/kg masy ciała. Ezomeprazol w 97% wiąże się z białkami osocza.

Przyjmowanie pokarmu opóźnia i zmniejsza wchłanianie ezomeprazolu. Nie ma to jednak istotnego wpływu na działanie ezomeprazolu na kwaśność soku żołądkowego.

Metabolizm i wydalanie

Ezomeprazol jest całkowicie metabolizowany przez układ cytochromu P450 (CYP), głównie za pośrednictwem polimorficznej postaci izoenzymu CYP2C19, biorącego udział w przemianie ezomeprazolu do hydroksylowanych i demetylowanych metabolitów. Pozostała część leku jest metabolizowana przez inny, specyficzny izoenzym - CYP3A4, biorący udział w powstawaniu sulfonowej pochodnej ezomeprazolu, będącej głównym metabolitem w osoczu.

Dane podane poniżej dotyczą głównie farmakokinetyki leku u pacjentów z prawidłową aktywnością enzymu CYP2C19, tzw. szybko metabolizujących.

Całkowity klirens osoczowy wynosi około 17 l na godzinę po jednorazowym podaniu i około 9 l na godzinę po wielokrotnym podaniu. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji, po wielokrotnym podaniu raz na dobę, wynosi około 1,3 godziny. Farmakokinetyka ezomeprazolu była badana przy dawkach do 40 mg dwa razy na dobę. Pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu (AUC) zwiększa się po wielokrotnym podaniu leku. Zjawisko to jest zależne od dawki i ma charakter nieliniowy po wielokrotnym podaniu leku. Zależność od dawki i czasu wynika ze zmniejszonego efektu pierwszego przejścia przez wątrobę oraz zmniejszenia klirensu ogólnoustrojowego spowodowanego prawdopodobnie hamowaniem aktywności izoenzymu CYP2C19 przez ezomeprazol i (lub) jego sulfonowany metabolit. Ezomeprazol podawany raz na dobę był całkowicie eliminowany z osocza między podaniem kolejnych dawek i nie obserwowano jego kumulacji.

Główne metabolity ezomeprazolu nie wpływają na wydzielanie kwasu w żołądku. Prawie 80% dawki ezomeprazolu podanego doustnie, wydalane jest w postaci metabolitów z moczem, a pozostała część z kałem. W moczu wykrywa się mniej niż 1% leku w postaci niezmienionej.

Szczególne grupy pacjentów

Około 2,9±1,5% populacji zalicza się do tzw. osób wolno metabolizujących. Jest to związane z brakiem aktywności enzymu CYP2C19. U tych pacjentów metabolizm ezomeprazolu jest prawdopodobnie głównie katalizowany przez CYP3A4. Po podaniu wielokrotnym ezomeprazolu w dawce 40 mg raz na dobę, u pacjentów wolno metabolizujących, pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu była mniej więcej o 100% większa niż u pacjentów z aktywnością enzymu CYP2C19 (szybko metabolizujących). Największe średnie stężenie w osoczu było większe o około 60%. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

U osób w podeszłym wieku (71-80 lat) metabolizm ezomeprazolu nie zmienia się znacząco.

Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg ezomeprazolu pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu jest o około 30% większa u kobiet niż u mężczyzn. Takiej zależności nie zaobserwowano po wielokrotnym podaniu raz na dobę. Zaobserwowane różnice nie mają wpływu na dawkowanie ezomeprazolu.

Pacjenci z niewydolnością narządów

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby, metabolizm ezomeprazolu może być spowolniony. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, szybkość metabolizmu zmniejsza się, czego skutkiem jest 2-krotne zwiększenie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia ezomeprazolu w osoczu od czasu. W związku z tym maksymalna dawka u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby wynosi 20 mg na dobę.

Podczas podawania raz na dobę, nie obserwowano kumulacji ezomeprazolu lub jego głównych metabolitów.

Nie prowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W mechanizmie eliminacji nerkowej wydalane są metabolity ezomeprazolu, ale nie sam ezomeprazol, dlatego nie należy spodziewać się zmian w metabolizmie ezomeprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dane pediatryczne

Młodzież w wieku od 12 do 18 lat:

U młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, po wielokrotnym podaniu dawki 20 mg i 40 mg ezomeprazolu, całkowita ekspozycja (AUC) oraz czas potrzebny to osiągnięcia maksymalnego stężenia leku w osoczu (tmax) nie różniły się od wartości u dorosłych dla obydwu stosowanych dawek ezomeprazolu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania niekliniczne oparte na koncepcji pomostowej i uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. W badaniach dotyczących działania rakotwórczego, przeprowadzonych na szczurach, które otrzymywały mieszaninę racemiczną, zaobserwowano hiperplazję i rakowiaka komórek ECL w żołądku.

U szczurów działanie to było związane z przewlekłą, znaczną hipergastrynemią, wtórną do zmniejszenia wytwarzania kwasu w żołądku i obserwowane było u szczurów po długotrwałym leczeniu lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Peletki:

Sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana)

Powidon

Sodu laurylosiarczan Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol

Talk

Magnezu węglan, ciężki Polisorbat 80

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

Otoczka kapsułki: Żelatyna (E441)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry/Pojemnik HDPE: 2 lata.

Pojemnik HDPE: należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blistry z folii (OPA/Aluminium/PE + środek pochłaniający wilgoć/Aluminium)

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnej temperatury podczas przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. lub

Blistry z folii (OPA/Aluminium/PVC +Aluminium)

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Pojemnik HDPE

Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnej temperatury podczas przechowywania.

Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii (OPA/Aluminium/PE + środek pochłaniający wilgoć/Aluminium) : 7,10,14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 lub 100 kapsułek dojelitowych, twardych w blistrach, w pudełku tekturowym. lub

Blistry z folii (OPA/Aluminium/PVC +Aluminium) 7,10,14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 lub 100 kapsułek dojelitowych, twardych, w pudełku tekturowym.

Pojemnik HDPE z zamknięciem z PP i środkiem pochłaniającym wilgoć

98 kapsułek dojelitowych, twardych i kapsułka ze środkiem pochłaniającym wilgoć w pojemniku, w pudełku tekturowym. Nie należy jeść kapsułki, zawierającej środek pochłaniającej wilgoć umieszczonej w pojemniku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podawanie przez zgłębnik do żołądka

1.    Otworzyć kapsułkę i włożyć peletki do odpowiedniej strzykawki. Napełnić strzykawkę około 25 ml wody i około 5 ml powietrza.

W przypadku stosowania niektórych rodzajów zgłębnika należy wymieszać peletki z 50 ml wody, aby uniknąć zatkania nimi zgłębnika.

2.    Niezwłocznie po dodaniu wody należy potrząsnąć strzykawką, aby peletki wymieszały się równomiernie.

3.    Należy odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do góry i sprawdzić czy nie jest ona zatkana.

4.    Połączyć końcówki zgłębnika i strzykawki, trzymając strzykawkę skierowaną do góry.

5.    Należy potrząsnąć strzykawką i odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu. Natychmiast podać 5 do 10 ml do zgłębnika. Po podaniu należy odwrócić strzykawkę końcówką do góry i wstrząsnąć (należy trzymać strzykawkę końcówką do podawania do góry tak, aby uniknąć jej zatkania).

6.    Należy odwrócić strzykawkę końcówką do podawania do dołu i natychmiast podać kolejne 5 do 10 ml do sondy. Należy powtarzać te czynności aż strzykawka będzie pusta.

7.    Jeśli to konieczne, napełnić strzykawkę 25 ml wody i 5 ml powietrza i powtórzyć czynność opisaną w punkcie 5 tak, aby usunąć osad, który mógł pozostać w strzykawce. W przypadku stosowania niektórych rodzajów zgłębników, może być konieczne dodanie 50 ml wody.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

HYGIA Novo mesto, d.o.o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17557

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.12.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTRYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.11.2012 r.

13

Zoleprin