+ iMeds.pl

Zolpidem genoptim 10 mgUlotka Zolpidem genoptim

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zolpidem Genoptim, 5 mg, tabletki powlekane Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemu winian

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane to lek nasenny.

Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane został przepisany, aby pomóc zasnąć.

Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności, która jest ciężka, zaburza funkcjonowanie lub jest skrajnie uciążliwa dla pacjenta.

Czas trwania leczenia zwykle waha się od kilku dni do maksymalnie czterech tygodni. Jeśli po zakończeniu przyjmowania przepisanych przez lekarza tabletek leku pacjent nadal ma problemy ze snem, powinien skontaktować się z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane Kiedy nie stosować leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na zolpidemu winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Reakcje alergiczne mogą objawiać się wysypką, swędzeniem, dusznością lub obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent cierpi na bezdech senny (w przebiegu którego pacjenci przestają oddychać na bardzo krótki czas podczas snu).

•    Jeśli pacjent ma ciężkie osłabienie siły mięśniowej (nużliwość mięśni).

•    Jeśli pacjent ma ostre i nasilone zaburzenia oddychania.

• Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn)

Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Genoptim, ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

•    Pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej

przytomności umysłu

•    Pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana

•    Pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy

układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Przed przyjęciem leku pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli:

•    Jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony. Jeśli pacjent wstaje w nocy, powinien zachować ostrożność. Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować rozluźnienie mięśni. Zwiększa to ryzyko upadków i w wyniku tego złamań biodra.

•    Jeśli pacjent cierpi na zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występowały problemy z oddychaniem. Podczas przyjmowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może dochodzić do osłabienia oddychania.

•    Jeśli u pacjenta występowały choroby umysłowe, objawy lękowe lub zaburzenia psychotyczne. Zolpidem może bowiem powodować ujawnienie tych objawów lub nasilenie już istniejących.

•    Jeśli pacjent ma lub w przeszłości miał depresję.

•    Jeśli pacjent nadużywa lub w przeszłości nadużywał alkoholu, leków lub narkotyków, bądź ma tendencję do nadużywania alkoholu, leków lub narkotyków. Ryzyko uzależnienia od leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane (czyli fizycznych lub psychicznych objawów wywoływanych przemożnym uczuciem chęci zażycia tego leku po raz kolejny) jest u tych pacjentów zwiększone; ryzyko to jest również tym większe, im większa jest stosowana dawka i im dłużej trwa leczenie.

Inne uwagi

•    Przyzwyczajenie - jeśli pacjent po kilku tygodniach zauważy, że stosowane przez niego tabletki nie działają tak dobrze jak działały na początku leczenia, powinien zwrócić się do lekarza. Może być konieczne dostosowanie dawkowania.

•    Uzależnienie - przyjmowaniu tego rodzaju leków towarzyszy ryzyko uzależnienia się, przy czym ryzyko to wzrasta wraz z przyjmowaną dawką leku i czasem trwania leczenia. Ryzyko to jest też większe, jeśli pacjent nadużywał alkoholu, leków lub narkotyków.

•    Zespół z odstawienia - dawkę omawianego leku należy stopniowo zmniejszać. Po odstawieniu leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może dochodzić do rozwoju przemijającego zespołu chorobowego, w przebiegu którego objawy będące przyczyną zastosowania tego leku nawracają ze wzmożonym nasileniem. Mogą im towarzyszyć inne objawy, w tym zmiany nastrojów, objawy lękowe i niepokój ruchowy.

•    Niepamięć (amnezja) - lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować utratę pamięci. W celu zmniejszenia ryzyka tego objawu pacjent, przed przyjęciem omawianego leku, powinien upewnić się, że może nieprzerwanie przespać 7 do 8 godzin.

•    Reakcje psychiczne i „paradoksalne” - lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może wywoływać objawy niepożądane w sferze zachowań, takie jak niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresywność, urojenia (niemające potwierdzenia w rzeczywistości przekonania), napady szału, koszmary senne, omamy, psychozy (omamy, czyli zaburzenia psychiczne polegające na tym, że pacjent widzi rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, albo słyszy nieistniejące w rzeczywistości głosy) niewłaściwe zachowania i wzmożona bezsenność.

•    Chodzenie we śnie i inne podobne zachowania - lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować wykonywanie przez pacjenta czynności we śnie, których po przebudzeniu pacjent nie będzie pamiętał. Przykładem takich czynności może być chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdów we śnie, przygotowywanie i spożywanie posiłków we śnie, prowadzenie rozmów telefonicznych we śnie czy też współżycie płciowe we śnie. Ryzyko wystąpienia wymienionych działań niepożądanych zwiększa alkohol i niektóre leki stosowane w leczeniu depresji lub stanów lękowych, a także przez stosowanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane w dawkach przekraczających zalecaną dawkę maksymalną.

Inne leki i Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może wpływać na działanie i (lub) działania niepożądane innych leków. Jeśli pacjent ma mieć wykonywany zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

■    Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)

■    Leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne)

■    Leki uspokajające lub zmniejszające lęk

■    Leki stosowane w leczeniu depresji

■    Leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe)

■    Leki stosowane w leczeniu padaczki

■    Leki stosowane w znieczuleniu

■    Leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

■    Leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych. Pacjent powinien zapytać się lekarza lub farmaceuty, które z przyjmowanych przez niego leków wywierają takie działanie (takim lekiem jest, np. ketokonazol - lek stosowany w leczeniu grzybic).

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe)

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe.

Ryfampicyna - lek stosowany w leczeniu gruźlicy - może osłabiać działanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane.

Lek Zolpidem Genoptim tabletki powlekane - stosowanie z pokarmem i alkoholem

Podczas stosowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane nie powinno się spożywać alkoholu, gdyż może on nasilać działanie uspokajające tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane nie należy przyjmować w ciąży, a zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Jeśli lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane będzie przyjmowany z pilnych wskazań medycznych pod koniec ciąży lub w trakcie porodu, wówczas u noworodka może wystąpić obniżenie temperatury, zwiotczenie mięśni i problemy z oddychaniem, a także objawy z odstawienia po porodzie, spowodowane uzależnieniem fizycznym.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub planuje zajść w ciążę, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy karmić piersią, gdyż niewielkie ilości zolpidemu mogą przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować senność, utratę koncentracji, utratę pamięci lub osłabienie siły mięśniowej. Objawy te mogą się nasilać, jeśli pacjent prześpi mniej niż 7 do 8 godzin po przyjęciu tego leku. Objawy te może też nasilać alkohol. Jeśli u pacjenta pojawią się wymienione objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Zolpidem Genoptim wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.

Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Genoptim (tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

•    pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,

•    pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),

•    pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,

•    pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Zolpidem Genoptim, gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zolpidem Genoptim tabletki powlekane

Lek zawiera laktozę. Jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, np.

laktozy, wówczas przed przyjęciem tego leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. Jak stosować lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zolpidem Genoptim jest lekiem szybko działającym, dlatego należy go przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać albo po położeniu się do łóżka.

Zalecana dawka leku Zolpidem Genoptim wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. Lek Zolpidem Genoptim należy przyjmować:

•    w pojedynczym podaniu,

•    bezpośrednio przed snem

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni: Zwykle stosowana dawka to 5 mg. Nie powinno się przekraczać dawki zalecanej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 10 mg, jeśli jest to bezpieczne. Nie wolno przekraczać dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg.

Dzieci i młodzież: Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjent po kilku tygodniach zauważy, że stosowane przez niego tabletki nie działają tak dobrze jak działały na początku leczenia, wówczas powinien zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne zmodyfikowanie dawkowania.

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Zwykle leczenie trwa od kilku dni do dwóch tygodni. Maksymalny okres leczenia, w tym okres stopniowego zmniejszania dawki, wynosi cztery tygodnie.

Schemat stopniowego zmniejszania dawki określi lekarz, na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta. W niektórych sytuacjach może być konieczne stosowanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) połknie dużą liczbę tabletek na raz, lub sądzi że tabletki te połknęło dziecko, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Opakowanie i pozostałe tabletki należy zabrać ze sobą. Nie należy udawać się po pomoc lekarską bez osoby towarzyszącej. W przypadku przedawkowania bardzo szybko może nasilać się senność, a po przyjęciu dużych dawek leku może dojść do śpiączki, a nawet śmierci.

Pominięcie zastosowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku bezpośrednio przed położeniem się spać, lecz przypomni sobie o tym w nocy, powinien przyjąć pominiętą dawkę tylko wtedy, gdy ma pewność, że będzie mógł przespać nieprzerwanie 7 do 8 godzin. Jeśli pacjent nie będzie miał takiej możliwości, wówczas kolejną dawkę leku powinien przyjąć przed położeniem się spać następnego wieczora. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Przerwanie stosowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Lek powinien być odstawiany stopniowo, gdyż w przeciwnym razie leczone objawy mogą nawrócić z większą intensywnością niż pierwotnie (bezsenność z odbicia). Mogą też pojawić się objawy lękowe, niepokój ruchowy i zmiany nastroju. Z czasem objawy te ustępują.

Jeśli dojdzie do rozwoju uzależnienia fizycznego od leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane, nagłe jego odstawienie spowoduje pojawienie się takich działań niepożądanych, jak bóle głowy, bóle mięśniowe, objawy lękowe, uczucie napięcia nerwowego, niepokój ruchowy, dezorientacja, drażliwość i bezsenność. W ciężkich przypadkach mogą też pojawić się inne objawy, np. nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, przeczulica słuchowa i bolesne odczuwanie dźwięków, omamy, drętwienie i mrowienie kończyn, derealizacja (uczucie, że otaczający świat jest nierealny), depersonalizacja (uczucie, że umysł oddziela się od ciała) czy napady padaczkowe. Objawy te mogą również pojawiać się pomiędzy kolejnymi dawkami leku, szczególnie jeśli dawki są duże.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta pojawią się którekolwiek z wymienionych niżej objawów, przyjmowanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane należy przerwać i natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

•    reakcje alergiczne mogące objawiać się wysypką, swędzeniem, obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka, trudności z oddychaniem lub przełykaniem.

Wymienione działania niepożądane występują rzadko, lecz są ciężkie. W przypadku ich wystąpienia jest konieczna pomoc medyczna.

Jeśli pojawią lub nasilą się którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    omamy, pobudzenie psychoruchowe, koszmary nocne,

•    senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć, czyli amnezja (która może być związana z nieodpowiednimi zachowaniami),

•    uczucie wirowania otaczającego świata,

•    senność następnego dnia, stępienie emocjonalne, obniżony poziom czuwania, dezorientacja, podwójne widzenie,

•    biegunka, nudności, wymioty,

•    reakcje skórne,

•    zmęczenie,

•    ból brzucha.

Ryzyko wystąpienia niepamięci (amnezji) jest większe przy większych dawkach. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepamięci (amnezji) pacjent powinien upewnić się, że może nieprzerwanie przespać 7 do 8 godzin.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    drażliwość,

•    osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia koordynacji.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    obniżone libido,

•    reakcje paradoksalne [niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresywność, urojenia (niemające pokrycia w rzeczywistości przekonania), napady wściekłości, koszmary nocne, omamy (halucynacje), psychozy, nieodpowiednie zachowania oraz inne objawy niepożądane dotyczące zachowania]; reakcje te z większym prawdopodobieństwem mogą występować u osób w podeszłym wieku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość niemożliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych):

•    ciężkie reakcje alergiczne objawiające się obrzękiem twarzy lub gardła,

•    niepokój ruchowy, agresja, urojenia (przekonania niemające pokrycia w rzeczywistości), napady wściekłości, psychoza (omamy, czyli halucynacje - widzenie lub czucie nieistniejących przedmiotów, słyszenie nieistniejących dźwięków), nieodpowiednie zachowanie,

•    depresja (uczucie smutku),

•    uzależnienie fizyczne: stosowanie leku (nawet w dawkach leczniczych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego, przy którym nagłe przerwanie przyjmowania leku może doprowadzić do pojawienia się objawów z odstawienia i nawrotu choroby,

•    uzależnienie psychiczne: przekonanie, że nie jest się już w stanie zasnąć bez zażycia leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane,

•    chodzenie we śnie,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (co może wykryć lekarz w badaniu krwi),

•    wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, nadmierna potliwość,

•    nadmierna potliwość,

•    zaburzenia chodu,

•    konieczność przyjmowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego działania,

•    upadki, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pojemniku i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Lot oznacza numer serii.

Lek należy przyjmować wyłącznie przez czas określony przez lekarza. Ewentualną pozostałość leku należy zwrócić farmaceucie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 5cps, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol 6000,

Jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, wówczas przed przyjęciem tego leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Jak wygląda lek Zolpidem Genoptim tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane, dostępny jest w dwóch mocach: 5 mg i 10 mg.

Zolpidem Genoptim, 5 mg, tabletki powlekane: białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną cyfrą „5" po jednej stronie i gładką drugą stroną.

Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane: białe, kapsułkowatego kształtu, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie i wytłoczoną liczbą „10” na drugiej stronie.

Opakowania leku:

-    blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierającym 7, 14, 28, 30, 56 lub 84 tabletki powlekane,

-    pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE, zawierające 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Importer

Ranbaxy Ireland Ltd.,

Spafield, Cork Road,

Cashel, Couty Tipperary,

Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2015

9

Zolpidem Genoptim

Charakterystyka Zolpidem genoptim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Produkt leczniczy Zolpidem Genoptim, 10 mg tabletki powlekane zawiera jako substancję czynną 10 mg zolpidemu winian.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 59,00 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane.

Produkt leczniczy Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane ma postać białych kapsułkowatego kształtu, dwuwypukłych tabletek powlekanych z linią podziału na jednej stronie i wytłoczoną liczbą „10" na drugiej stronie.

Tabletkę można dzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zolpidem jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia bezsenności u dorosłych, u których bezsenność uniemożliwia funkcjonowanie lub jest skrajnie uciążliwa dla pacjenta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania: podanie doustne

Zolpidemu winian jest lekiem szybko działającym, dlatego należy go przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać albo po położeniu się do łóżka.

Produkt leczniczy należy przyjmować w pojedynczej dawce i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

U osób dorosłych zaleca się stosowanie 10 mg na dobę, bezpośrednio przed snem. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową zolpidemu i nie wolno przekraczać dawki 10 mg.

Czas trwania leczenia powinien zwykle wynosić od kilku dni do dwóch tygodni, maksymalnie cztery tygodnie, a w uzasadnionych klinicznie przypadkach dawkę leku przed całkowitym jego odstawieniem powinno się stopniowo zmniejszać.

Jak w przypadku wszystkich leków nasennych, nie zaleca się ich długotrwałego stosowania, a leczenie nie powinno przekraczać czterech tygodni.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Zolpidem Genoptim nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Aktualne dane z przeprowadzonych badań klinicznych kontrolowanych placebo przedstawiono w punkcie 5.1.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci osłabieni mogą być szczególnie wrażliwi na działanie produktu leczniczego Zolpidem Genoptim, w związku z czym u tych pacjentów zaleca się stosowanie dawki 5 mg. Nie powinno się przekraczać podanych wyżej dawek zalecanych.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby klirens i metabolizm zolpidemu winianu są zmniejszone, dlatego stosowanie produktu leczniczego powinno się rozpocząć od dawki 5 mg, z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku. U dorosłych (w wieku poniżej 65 lat) dawkę można zwiększyć do 10 mg tylko wtedy, gdy odpowiedź kliniczna jest niewystarczająca a lek jest dobrze tolerowany.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego Zolpidem Genoptim jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na zolpidemu winian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, a także u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym, nużliwością mięśni, ciężkim upośledzeniem czynności wątroby, ostrą i (lub) ciężką depresją oddechową.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Ze względu na brak odpowiednich danych produktu leczniczego Zolpidem Genoptimnie należy stosować u dzieci ani u pacjentów z chorobami psychicznymi.

Pacjenci z rzadko spotykanymi schorzeniami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować produktu leczniczego Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko spotykanymi schorzeniami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego

Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone jeśli:

•    zolpidem przyjęto w czasie krótszym niż 8 godzin przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających przytomności umysłu (patrz punkt 4.7);

•    zastosowano dawkę większą niż zalecana;

•    zolpidem zastosowano jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub innymi produktami leczniczymi, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi (patrz punkt 4.5).

Zolpidem należy przyjmować w pojedynczej dawce bezpośrednio przed snem i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Uwagi ogólne

Jeśli tylko jest to możliwe, powinno się ustalić przyczynę bezsenności. Zanim pacjentowi zostanie przepisany lek nasenny, należy leczyć przyczynę bezsenności. Jeśli bezsenność nie ustąpi po leczeniu trwającym od 7 do 14 dni, może to wskazywać na obecność pierwotnego schorzenia psychicznego lub somatycznego, w kierunku których powinno się przeprowadzić odpowiednią diagnostykę.

Poniżej podano ogólne informacje dotyczące wyników działania benzodiazepin i innych leków nasennych, które lekarz przepisujący produkt leczniczy powinien wziąć pod uwagę.

Tolerancja

Po wielokrotnym stosowaniu produktu przez kilka tygodni, może wystąpić większy lub mniejszy spadek skuteczności nasennej krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego lub psychicznego od tych produktów. Ryzyko rozwoju uzależnienia wzrasta z dawką i czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów z nadużywaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych w wywiadzie.

Pacjenci ci powinni być szczególnie uważnie kontrolowani podczas stosowania leków nasennych.

Jeśli dojdzie do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu odstawieniu produktu leczniczego będą towarzyszyły objawy z odstawienia. Objawy te mogą obejmować ból głowy, bóle mięśniowe, bardzo nasilone objawy lękowe i napięcie nerwowe, niepokój ruchowy, dezorientację, drażliwość i bezsenność.

W ciężkich przypadkach może dojść do pojawienia się takich objawów, jak: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, omamy i napady padaczkowe.

Bezsenność z odbicia

Po odstawieniu leków nasennych może dochodzić do rozwoju przemijającego zespołu chorobowego, w przebiegu którego objawy będące przyczyną zastosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin nawracają ze wzmożonym nasileniem. Objawom tym mogą towarzyszyć inne objawy, w tym zmiany nastroju, objawy lękowe i niepokój ruchowy.

Ważne jest uświadomienie pacjentowi możliwości wystąpienia zjawiska z odbicia, co pozwoli na zminimalizowanie lęku związanego z ich wystąpieniem po zaprzestaniu leczenia produktem leczniczym.

Istnieją dane wskazujące na to, że w przypadku krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin objawy z odstawienia mogą pojawiać się pomiędzy kolejnymi dawkami leku, szczególnie jeśli lek jest stosowany w dużych dawkach.

Ponieważ ryzyko pojawienia się objawów z odstawienia i (lub) zjawiska z odbicia jest większe w przypadku nagłego odstawienia leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno trwać jak najkrócej jak to możliwe (patrz punkt 4.2) i nie powinno przekraczać 4 tygodni, włączając okres stopniowego zmniejszania dawki. Nie powinno się wydłużać tego okresu bez ponownej oceny stanu pacjenta.

Dobrze jest poinformować pacjenta w momencie rozpoczynania leczenia, że czas trwania leczenia będzie ograniczony.

Niepamięć

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin mogą wywoływać niepamięć następczą. Stan ten zwykle występuje w pierwszych godzinach po przyjęciu leku.

W celu zmniejszenia ryzyka, pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość nieprzerwanego, 8 godzinnego snu (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne i „paradoksalne ”

W trakcie stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin mogą występować takie reakcje niepożądane, jak niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresywność, urojenia, napady szału, koszmary senne, omamy, psychozy, somnambulizm oraz inne nieświadomie wykonywane czynności, takie jak spożywanie posiłków, prowadzenie pojazdów, niewłaściwe zachowania, wzmożona bezsenność czy inne niepożądane zachowania. W przypadku wystąpienia opisanych reakcji należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego. Reakcje te z większym prawdopodobieństwem mogą występować u osób w podeszłym wieku.

Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań

U pacjentów, którzy przyjęli zolpidem i nie w pełni się wybudzili, może występować chodzenie we śnie i inne podobne rodzaje zachowań, takie jak prowadzenie pojazdów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, prowadzenie rozmów telefonicznych czy współżycie płciowe - połączone z późniejszą niepamięcią tych wydarzeń. Wydaje się, iż ryzyko tych zachowań podczas stosowania zolpidemu jest większe w razie spożywania alkoholu i stosowania innych leków działających depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy, a także stosowania zolpidemu w dawkach przekraczających zalecaną dawkę maksymalną.

U pacjentów zgłaszających tego rodzaju zachowania powinno się zdecydowanie rozważyć odstawienie zolpidemu (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni powinni otrzymywać mniejszą dawkę: patrz zalecane dawkowanie (punkt 4.2).

Ze względu na działanie zwiotczające mięśnie szkieletowe podczas stosowania produktu leczniczego istnieje ryzyko upadków i co za tym idzie urazów, szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku wstających w nocy z łóżka.

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania, to jednak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność (patrz punkt 5.2).

Przepisując zolpidem pacjentom z przewlekłą niewydolnością oddechową powinno się zachować ostrożność, gdyż wykazano, że benzodiazepiny upośledzają napęd oddechowy. Należy też wziąć pod uwagę to, iż objawy lękowe i pobudzenie psychoruchowe mogą być objawami zaostrzenia się niewydolności oddechowej.

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie są wskazane do stosowania w leczeniu pacjentów

z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, gdyż mogą one wywoływać encefalopatię.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi: nie zaleca się stosowania benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin w leczeniu pierwotnym tych zaburzeń.

Depresja

Benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin nie należy stosować jako jedynych leków w leczeniu depresji lub objawów lękowych towarzyszących depresji (u tych pacjentów może to wywołać próbę samobójczą). Zolpidem należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z objawami depresji. U tych pacjentów mogą występować tendencje samobójcze. Ze względu na ryzyko celowego przedawkowania, tym pacjentom powinno się udostępniać najmniejszą możliwą ilość leku. Podczas stosowania zolpidemu może dojść do ujawnienia się depresji maskowanej. Ponieważ bezsenność może być objawem depresji, dlatego w przypadku utrzymywania się bezsenności stan pacjenta powinno się poddać ponownej ocenie.

Stosowanie u pacjentów z nadużywaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych w wywiadzie: benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin powinny być stosowane z niezwykłą ostrożnością u pacjentów z nadużywaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych w wywiadzie. Ci pacjenci powinni być szczególnie uważnie monitorowani podczas stosowania leków nasennych, bowiem narażeni są na zwiększone ryzyko przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie zaleca się: jednoczesnego stosowania z alkoholem.

Działanie sedacyjne produktu leczniczego może ulec nasileniu, jeśli jednocześnie spożywany jest alkohol. Ma to wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednoczesne stosowanie z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy:

Nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić w przypadkach jednoczesnego stosowania z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), lekami nasennymi, lekami przeciwlękowymi i (lub) uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami znieczulającymi i lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym. Dlatego też, jednoczesne stosowanie zolpidemu z tymi lekami może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów (patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.7). Ponadto, odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną oraz wenlafaksyną.

Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Zolpidem Genoptim wydaje się wchodzić w interakcje z sertraliną. Interakcje te mogą wywoływać wzmożoną senność. Opisywano też pojedyncze przypadki omamów wzrokowych.

W przypadku stosowania opioidowych leków przeciwbólowych może również dochodzić do nasilenia euforii, prowadząc w ten sposób do zwiększenia uzależnienia psychicznego.

Inhibitory i induktory cytochromu P450

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Zolpidem jest metabolizowany przez niektóre enzymy układu cytochromu P450. Głównym izoenzymem odpowiedzialnym za metabolizm zolpidemu jest CYP3A4, choć w metabolizmie tego leku uczestniczy również izoenzym CYP1A2.

Ryfampicyna indukuje metabolizm zolpidemu, czego wynikiem jest około 60% zmniejszenie maksymalnego stężenia tego leku w osoczu, czemu prawdopodobnie towarzyszy obniżenie skuteczności.

Podobnych wyników należy się spodziewać również w przypadku innych silnych induktorów enzymów należących do układu cytochromu P450.

Związki hamujące aktywność enzymów wątrobowych (szczególnie CYP3A4) mogą prowadzić do zwiększenia stężenia zolpidemu w osoczu oraz nasilenia jego aktywności. W przypadku stosowania zolpidemu jednocześnie z ketokonazolem (w dawce 200 mg dwa razy na dobę), który jest silnym inhibitorem CYP3A4, obserwuje się zwiększenie AUC o 83%. Nie ma konieczności rutynowego modyfikowania dawki zolpidemu, jednak pacjenta powinno się poinformować, że stosowanie zolpidemu jednocześnie z ketokonazolem może nasilać działanie sedacyjne zolpidemu.

Inne leki:

Nie obserwowano znaczących interakcji farmakokinetycznych, podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu z warfaryną, digoksyną, czy ranitydyną.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Choć badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego ani embriotoksycznego, to nie ustalono, czy stosowanie produktu leczniczego w ciąży jest bezpieczne. Jak w przypadku wszystkich leków, należy unikać stosowania produktu leczniczego Zolpidem Genoptim w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Jeśli produkt leczniczy ma być przepisany kobiecie w wieku rozrodczym, wówczas powinno się ją pouczyć o konieczności skontaktowania się z lekarzem prowadzącym w kwestii przerwania stosowania produktu leczniczego, jeśli zamierza ona zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży. Jeśli z uzasadnionych względów medycznych Zolpidem Genoptim będzie podawany pod koniec ciąży bądź w trakcie porodu, należy spodziewać się wystąpienia objawów jego działania u noworodka, w postaci hipotermii, hipotonii i umiarkowanej depresji oddechowej. Objawy te są wynikiem działania farmakologicznego produktu leczniczego.

Noworodki urodzone przez kobiety, które w końcowym okresie ciąży przewlekle przyjmowały benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin, mogą być uzależnione fizycznie i w związku z tym mogą być narażone na większe lub mniejsze ryzyko rozwoju objawów z odstawienia w okresie poporodowym.

Niewielkie ilości produktu leczniczego Zolpidem Genoptim przenikają do mleka kobiecego. Nie zaleca się w związku z tym stosowania produktu leczniczego Zolpidem Genoptim u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Zolpidem Genoptim ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku (patrz punkt 4.8). W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 godzinny czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach.

Zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz zachowania, takie jak „zaśnięcie za kierownicą” występowały podczas monoterapii zolpidemem w dawkach terapeutycznych.

Ponadto, jednoczesne stosowanie zolpidemu z alkoholem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko takich zachowań (patrz punkty 4.4 i 4.5). Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania zolpidemu.

4.8    Działania niepożądane

Jeśli dotyczy, stosowana jest następująca, opracowana przez CIOMS klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane: częstość występowania > 10%.

Częste działania niepożądane: częstość występowania > 1% do <10%.

Niezbyt częste działania niepożądane: częstość występowania > 0,1% do <1%.

Rzadkie działania niepożądane: częstość występowania >0,01% do <0,1%.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: częstość występowania <0,01%.

Częstość nieznana: częstość niemożliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych.

Istnieją dowody na zależność między nasileniem działań niepożądanych zolpidemu winianu a zastosowaną dawką, szczególnie w przypadku niektórych objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego i przewodu pokarmowego. Zgodnie z zaleceniem zawartym w punkcie 4.2, wspomniane działania niepożądane powinny przynajmniej teoretycznie być mniej nasilone, gdy Zolpidem Genoptim jest przyjmowany bezpośrednio przed pójściem spać albo już po położeniu się do łóżka. Najczęściej występują one u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy Zaburzenia psychiczne

Częste: omamy, pobudzenie psychoruchowe, koszmary nocne Niezbyt częste: stan splątania, drażliwość

Częstość nieznana: niepokój ruchowy, agresja, urojenia, gniew, psychoza, nietypowe zachowania, chodzenie we śnie (patrz punkt 4.4), uzależnienie (objawy z odstawienia bądź objawy z odbicia mogą występować po zaprzestaniu leczenia produktem leczniczym), zaburzenia libido.

Większość wymienionych działań niepożądanych o charakterze zaburzeń psychicznych ma związek z reakcjami paradoksalnymi Zaburzenia układu nerwowego:

Częste: senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieodpowiednimi zachowaniami)

Częstość nieznana: obniżony poziom przytomności Zaburzenia oka

Niezbyt częste: podwójne widzenie Zaburzenia żołądka i jelit Częste: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana: osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częste: zmęczenie

Częstość nieznana: zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadki (głównie u pacjentów w podeszłym wieku i jeśli zolpidem nie jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza przepisującego lek). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe :

Po przedawkowaniu produktu leczniczego Zolpidem Genoptim samego bądź łącznie z innymi substancjami wywierającymi działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy (w tym alkohol) opisywano przypadki zaburzeń świadomości od senności do śpiączki, a nawet przypadki zgonów. Leczenie:

Należy zastosować ogólne leczenie objawowe i wspomagające podstawowe czynności życiowe. Jeśli płukanie żołądka nie przynosi efektów, należy podać węgiel aktywowany w celu zmniejszenia ilości wchłoniętego leku. Powinno się wstrzymać podawanie leków o działaniu uspokajającym, nawet jeśli występują objawy pobudzenia.

Jeśli objawy są poważne, można rozważyć podanie flumazenilu.

Flumazenil charakteryzuje się okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym około 40 do 80 minut.

Ze względu na tak krótki czas działania flumazenilu pacjenci powinni być pod ścisłą obserwacją, gdyż konieczne może być podanie kolejnych dawek tego leku. Podanie flumazenilu może jednak przyczynić się do wystąpienia objawów neurologicznych (drgawek).

Nie ustalono roli dializy w leczeniu przedawkowania produktu leczniczego. Wykazano, że dializy prowadzone u pacjentów z niewydolnością nerek otrzymujących dawki lecznicze zolpidemu, nie powodują zmniejszenia jego stężenia.

W trakcie leczenia przedawkowania jakiegokolwiek produktu leczniczego należy pamiętać, że pacjent mógł przyjąć kilka różnych substancji.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki o działaniu podobnym do benzodiazepin. kod ATC: N05CF02

(Lek nasenny, modulator aktywności receptora GABA-A, działający wybiórczo w stosunku do podtypu omega-1 tego receptora)

Zolpidemu winian to pochodna imidazopirydyny, która preferencyjnie wiąże się z podtypem receptora omega-1 (znanego też jako podtyp 1 receptora bezodiazepinowego), który odpowiada receptorowi GABA-A zawierającemu podjednostkę alfa-1, podczas gdy benzodiazepiny wiążą się w sposób niewybiórczy z podtypem omega-1 i omega-2. Modulacja aktywności kanału chlorkowego poprzez działanie winianu zolpidemu na ten receptor prowadzi do swoistego działania sedacyjnego. Działanie to jest odwracane przez antagonistę benzodiazepin - flumazenil.

Zwierzęta: wybiórcze wiązanie się zolpidemu winianu w dawkach nasennych z receptorami omega-1 może tłumaczyć praktyczny brak działania rozluźniającego na mięśnie szkieletowe i działania przeciwdrgawkowego u zwierząt, które zwykle występują po podaniu benzodiazepin, nie działających wybiórczo w stosunku do receptorów omega-1.

Ludzie: zolpidemu winian skraca latencję snu i liczbę wybudzeń, a także wydłuża czas trwania snu i

podnosi jego jakość. Efektom tym towarzyszą charakterystyczne zmiany w EEG, inne niż w przypadku benzodiazepin. W badaniach, w których oznaczano procentowo czas poszczególnych stadiów snu wykazano, że w przypadku stosowania zolpidemu winianu poszczególne stadia snu są zwykle zachowane.

W dawkach zalecanych zolpidemu winian nie wpływa na czas trwania snu paradoksalnego (REM). Zachowanie snu głębokiego (3. i 4. stadium snu - sen wolnofalowy) można tłumaczyć wybiórczym wiązaniem winianu zolpidemu z receptorami omega-1. Wszystkie zidentyfikowane efekty działania winianu zolpidemu są odwracane przez antagonistę benzodiazepin - flumazenil.

Randomizowane badania dostarczyły przekonujących dowodów na skuteczność zolpidemu jedynie w dawce 10 mg.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 462 młodych zdrowych ochotników z przemijającą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 10 minut w porównaniu z placebo, podczas gdy dla dawki 5 mg zolpidemu były to 3 minuty.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 114 pacjentów (bez osób w podeszłym wieku) z przewlekłą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 30 minut w porównaniu z placebo; dla dawki 5 mg zolpidemu było to 15 minut.

Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zolpidemu nie zostało określone u dzieci w wieku poniżej 18 lat. W randomizowanym zaślepionym badaniu z udziałem 201 dzieci w wieku 617 lat z bezsennością związaną z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ang. ADHD), nie wykazało skuteczności zolpidemu w porównaniu z placebo w dawce 0,25 mg / kg / dobę (maksymalnie 10 mg / dobę). Najczęściej zaobserwowanymi działaniami niepożądanymi w grupach zarówno przyjmujących zolpidem, jak i placebo były zaburzenia układu nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, takie jak: zawroty głowy (23,5% w porównaniu z 1,5%), ból głowy (12,5% w porównaniu z 9,2%) i omamy (7,4% w porównaniu do 0%) (patrz punkt 4.2 i 4.3).

U niektórych pacjentów może być skuteczna mniejsza dawka, wynosząca 5 mg.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Winian zolpidemu charakteryzuje się szybkim wchłanianiem z przewodu pokarmowego, jak i szybkim początkiem działania nasennego. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 70% i w zakresie dawek leczniczych wykazuje kinetykę liniową. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu pół godziny do trzech godzin.

Okres półtrwania w fazie eliminacji jest krótki, jego średnia wartość wynosi 2,4 godziny (±0,2 godziny), a działanie leku utrzymuje się maksymalnie przez 6 godzin.

Stopień wiązania z białkami wynosi 92,5% ±0,1%. Około 35% podanej dawki ulega metabolizmowi

pierwszego przejścia w wątrobie. Nie wykazano, aby wielokrotne zastosowanie zolpidemu winianu w prowadziło do zmiany stopnia wiązania leku z białkami osocza, co wskazuje na brak konkurencji o miejsca wiązania pomiędzy zolpidemu winianem a jego metabolitami.

Objętość dystrybucji u dorosłych wynosi 0,54 ± 0,02 l/kg i u osób w bardzo podeszłym wieku ulega obniżeniu do 0,34 ±0,05 l/kg.

Wszystkie metabolity są farmakologicznie nieczynne i ulegają eliminacji z moczem (56%) i kałem (37%).

W badaniach wykazano, że zolpidemu winian nie jest usuwany podczas dializy.

Stężenie w osoczu u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest zmniejszone. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dializowanych lub niedializowanych, klirens leku ulega umiarkowanemu zmniejszeniu. Pozostałe parametry farmakokinetyczne pozostają bez zmian.

Winian zolpidemu jest metabolizowany przez niektóre enzymy wątrobowe układu cytochromu P450, głównie przez izoenzym CYP3A4, choć w metabolizmie tego leku uczestniczy również izoenzym CYP1A2. Izoenzym CYP3A4 odgrywa istotną rolę w metabolizmie winianu zolpidemu, dlatego powinno się brać pod uwagę możliwe interakcje z lekami będącymi substratami bądź induktorami tego izoenzymu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania produktu leczniczego w badaniach przedklinicznych obserwowano wyłącznie przy dawkowaniu znacznie przekraczającym maksymalny poziom ekspozycji u ludzi, w związku z czym mają one niewielkie znaczenie dla stosowania klinicznego. Dane niekliniczne wynikające z badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka:

hypromeloza 5 cps, tytanu dwutlenek (E171), talk,

makrogol 6000.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium zawierające 7, 14, 28, 30, 56 lub 84 tabletki powlekane, w tekturowym pudełku.

Pojemnik z HDPE z zakrętką z HDPE zawierający 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego dostosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20302

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19/06/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23/02/2015

12

Zolpidem Genoptim