+ iMeds.pl

Zolpidem vitabalans 10 mgUlotka Zolpidem vitabalans

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zolpidem Vitabalans, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemi tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zolpidem Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Zolpidem Vitabalans

3.    Jak przyjmować lek Zolpidem Vitabalans

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zolpidem Vitabalans

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ZOLPIDEM VITABALANS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zolpidem Vitabalans jest lekiem nasennym przeznaczonym wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU ZOLPIDEM VITABALANS

Kiedy nie przyjmować leku Zolpidem Vitabalans

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na winian zolpidemu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zolpidem Vitabalans

•    jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu sennego (zatrzymanie oddechu w czasie snu na krótką chwilę)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

•    jeśli pacjent cierpi na poważne osłabienie mięśni (myasthenia gravis)

   jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem (poważne zaburzenia układu oddechowego)

•    jeśli pacjent ma poniżej 18 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zolpidem Vitabalans

Przed zastosowaniem leku Zolpidem Vitabalans należy poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby

•    jeśli u pacjenta występują przewlekłe zaburzenia oddychania

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba psychiczna. Zolpidem może ujawnić lub pogorszyć objawy.

•    jeśli u pacjenta występuje depresja

•    jeśli w wywiadzie występowało nadużywanie leków lub alkoholu. Ryzyko uzależnienia od leku Zolpidem Vitabalans (efekt fizyczny lub psychiczny wywołany wewnętrznym przymusem dalszego stosowania leku) zwiększa się w tej grupie pacjentów a także wraz z dawką i czasem trwania terapii.

Inne zjawiska możliwe podczas stosowania leku:

•    Tachyfilaksja - jeśli po kilku tygodniach stosowania pacjent stwierdzi, iż lek nie działa tak dobrze, jak na początku terapii, powinien skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne dostosowanie dawki.

•    Uzależnienie - podczas stosowania tego typu leków istnieje ryzyko uzależnienia, które zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Ryzyko jest większe u pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu i leków.

•    Odstawienie - lek należy odstawiać stopniowo. W momencie odstawienia mogą wystąpić krótkotrwałe objawy, natomiast objawy, które wymagały zastosowania leku Zolpidem Vitabalans, mogą pojawić się ponownie w nasilonej formie. Mogą również wystąpić inne reakcje, w tym zmiany nastroju, lęk, niepokój.

•    Niepamięć - Zolpidem Vitabalans może powodować utratę pamięci. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien zapewnić sobie 7 - 8 godzin nieprzerwanego snu.

•    Reakcje psychiczne i „paradoksalne” - stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może powodować działania niepożądane związane ze sposobem zachowania, takie jak niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia (fałszywe przekonania), napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy (omamy; pacjent widzi, słyszy lub czuje coś, czego nie ma), nieadekwatne zachowanie i wzmożona bezsenność.

•    Lunatyzm i inne zachowania z nim powiązane - stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może powodować wykonywanie różnych czynności podczas snu, o których pacjent nie pamięta po przebudzeniu. Takie czynności to chodzenie podczas snu, prowadzenie pojazdów podczas snu, przygotowywanie potraw i jedzenie, wykonywanie rozmów telefonicznych i uprawianie seksu. Alkohol, niektóre leki stosowane w leczeniu depresji i lęku lub stosowanie leku Zolpidem Vitabalans w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę może zwiększać ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, leków ziołowych i naturalnych.

Należy zachować ostrożność, stosując jednocześnie inne leki, w tym:

•    leki obniżające aktywność centralnego układu nerwowego (np. leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, niektóre przeciwpadaczkowe)

•    inne leki nasenne

•    środki stosowane w leczeniu lęku

•    silne (narkotyczne) leki przeciwbólowe

•    środki znieczulające i inne leki wywołujące efekt uspokajający

•    leki rozluźniające mięśnie

•    leki przeciwhistaminowe (stosowane w alergii/nadwrażliwości), które powodują senność.

Silnie działające leki przeciwbólowe (narkotyczne leki przeciwbólowe) mogą zwiększać lęk, który może nasilać uzależnienie od leku Zolpidem Vitabalans.

Leki hamujące aktywność niektórych enzymów wątrobowych (takie jak ketokonazol stosowany jako lek przeciwgrzybiczy) mogą wzmacniać działanie leku Zolpidem Vitabalans.

Działanie leku Zolpidem Vitabalans jest osłabione, kiedy jednocześnie stosowana jest ryfampicyna (stosowana w leczeniu chorób zakaźnych).

Stosowanie leku Zolpidem Vitabalans z jedzeniem i piciem

Zolpidem Vitabalans może być stosowany z jedzeniem i piciem. Jednakże należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Zolpidem Vitabalans, gdyż może to nasilać działanie uspokajające zolpidemu i zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans w ciąży, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży, nie powinna stosować leku Zolpidem Vitabalans i powinna jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Jeśli z poważnych przyczyn medycznych pacjentka stosuje Zolpidem Vitabalans w późnym etapie ciąży lub podczas porodu, u dziecka po urodzeniu może wystąpić niska temperatura ciała, wiotkość mięśni, trudności z oddychaniem oraz objawy odstawienia spowodowane uzależnieniem fizycznym.

Niewielka ilość zolpidemu przenika do mleka matki. Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ Zolpidem Vitabalans może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK ZOLPIDEM VITABALANS

Zolpidem Vitabalans należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio przed snem, popijając odpowiednią objętością płynu. Dorośli:

Maksymalna i zwykle stosowania dawka dobowa to jedna tabletka 10 mg.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci wyniszczeni:

Zalecana dawka to 5 mg (pół tabletki).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Zwykle stosowania dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 10 mg, jeśli jest to bezpieczne dla pacjenta. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki wynoszącej 10 mg.

Dzieci i młodzież:

Lek Zolpidem Vitabalans nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów poniżej 18 lat.

Czas trwania leczenia:

Czas stosowania leku powinien być jak najkrótszy. Waha się on zwykle od kilku dni do 2 tygodni. Maksymalny czas trwania leczenia, włączając etap stopniowego odstawiania leku, wynosi 4 tygodnie.

Lekarz określi schemat stopniowego odstawiania leku w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta. W niektórych przypadkach stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Vitabalans

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Vitabalans należy skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Zolpidem Vitabalans

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku Zolpidem Vitabalans przed snem, może przyjąć go już w łóżku, jeśli jest pewien, że będzie miał możliwość przespania całej nocy (7-8 godzin).

Przerwanie przyjmowania leku Zolpidem Vitabalans

Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Nagłe odstawienie leku może zwiększać ryzyko wystąpienia reakcji (takich jak ból głowy, ból mięśni, zmiany nastroju), dlatego zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zolpidem Vitabalans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Zolpidem Vitabalans i skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala:

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Powyższe działania niepożądane występują rzadko, ale są poważne. Konieczna może być pomoc medyczna.

Często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    omamy, pobudzenie, koszmary senne

•    senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć (może być związana z nieadekwatnym zachowaniem)

•    uczucie wirowania

•    senność następnego dnia, uczucie odrętwienia, zmniejszona czujność, splątanie, podwójne widzenie

•    biegunka, nudności, wymioty

•    reakcje skórne

•    zmęczenie

•    ból brzucha

Niezbyt często (występuje u 1 do 10pacjentów na 1000)

•    rozdrażnienie

•    osłabienie mięśni, zaburzenia koordynacji

Rzadko (występuje u 1 do 10 pacjentów na 10000)

•    obniżone libido

   reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia (fałszywe odczucia), wściekłość, koszmary senne, omamy, psychoza, nieadekwatne zachowania i inne działania niepożądane związane ze sposobem zachowania). Są one bardziej prawdopodobne u osób w podeszłym wieku.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    poważne reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła

   niepokój, agresja, urojenia (fałszywe odczucia), wściekłość, psychoza (omamy; jeśli pacjent widzi, słyszy lub czuje coś, czego nie ma), niewłaściwe zachowania

•    depresja (uczucie smutku)

•    uzależnienie fizyczne: stosowanie (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego; nagłe przerwanie stosowania może skutkować wystąpieniem objawów odstawienia i nawrotem objawów pierwotnych,

•    uzależnienie psychiczne: występuje, jeśli pacjent uważa, że nie może zasnąć bez zastosowania leku Zolpidem Vitabalans

•    lunatyzm

•    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (co może być wykryte podczas badań laboratoryjnych krwi)

•    wysypka skórna, świąd, pokrzywka

•    nadmierne pocenie się

•    zmiana sposobu poruszania się

•    potrzeba stosowania zwiększonej dawki leku, aby osiągnąć ten sam efekt

•    upadki, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZOLPIDEM VITABALANS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Zolpidem Vitabalans po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na kartoniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans, jeśli zaważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zolpidem Vitabalans

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian. Każda tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu. Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Otoczka tabletki: polidekstroza, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol.

Jak wygląda lek Zolpidem Vitabalans i co zawiera opakowanie

Białe, wypukłe tabletki o kształcie kapsułek z linią podziału, o długości 10 mm i szerokości 5 mm.

Wielkość opakowań: 10, 20, 30, 60, 100 tabletek powlekanych w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 7-9 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel.: +358 (3) 615 600 Fax: +358 (3) 618 3130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Zolpidem Vitabalans (Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Słowenia, Słowacja)

Data zatwierdzenia ulotki: 2011-09-07

5

Zolpidem Vitabalans

Charakterystyka Zolpidem vitabalans

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zolpidem Yitabalans, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, wypukła tabletka o kształcie kapsułki, z linią podziału. Długość 10 mm, szerokość 5 mm. Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności w przypadku bezsenności ciężkiej lub osłabiającej lub powodującej skrajne wyczerpanie albo poważne zaburzenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy. Leczenie zwykle trwa on od kilku dni do dwóch tygodni, a maksymalnie 4 tygodnie, łącznie z etapem odstawiania zolpidemu.

Podobnie jak w przypadku innych nasennych produktów leczniczych, nie zaleca się długotrwałego stosowania, a czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 4 tygodni.

W niektórych przypadkach może być konieczne wydłużenie okresu leczenia ponad maksymalny zalecany czas. Jednakże, nie może to nastąpić bez ponownej oceny stanu klinicznego pacjenta.

Dorośli

Zalecana dawka dobowa dla pacjentów dorosłych to 1 tabletka (10 mg).

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na zolpidem, zalecana jest dawka dobowa zolpidemu wynosząca 5 mg. Dawkę można przekroczyć jedynie w pewnych przypadkach.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby łagodną do umiarkowanej, u których zolpidem jest wydalany wolniej, niż u osób z właściwą czynnością wątroby, zaleca się podawanie dawki początkowej wynoszącej 5 mg, z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku. U dorosłych (poniżej 65 lat) dawkę tę można zwiększyć do 10 mg jedynie w przypadku, gdy odpowiedź kliniczna jest niezadowalająca, a lek jest dobrze tolerowany. Zolpidem jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

Maksymalna dawka dobowa dla wszystkich grup pacjentów wynosi 10 mg.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Zolpidem Vitabalans u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Dlatego też, zolpidemu nie należy stosować w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.3 i 5.1).

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio przed snem, popijając odpowiednią ilością płynu.

4.3    Przeciwwskazania

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Myasthenia gravis

Nadwrażliwość na zolpidem lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Zespół bezdechu sennego

Ostra lub ciężka niewydolność oddechowa

Ciężka niewydolność wątroby

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W każdym przypadku, o ile to możliwe, należy określić przyczynę bezsenności. Zanim zastosuje się leki nasenne, należy leczyć chorobę zasadniczą, będącą przyczyną bezsenności. Jeśli bezsenność utrzymuje się po 7-14 dniach leczenia, może być to spowodowane pierwotną chorobą psychiczną lub fizyczną wymagającą rozpoznania.

Amnezja

Benzodiazepiny i leki działające podobnie do benzodiazepin mogą wywołać niepamięć następczą. Objawy występują zwykle kilka godzin po przyjęciu leku. Aby zminimalizować ryzyko, pacjent powinien upewnić się, że będzie mógł nieprzerwanie spać przez 7-8 godzin (patrz punkt 4.8).

Tachyfilaksja

Powtarzane przyjmowanie krótko działających benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin przez kilka tygodni może prowadzić do zmniejszenia skuteczności działania.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin może prowadzić do uzależnienia fizycznego lub psychicznego. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz z dawką, czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi w przeszłości i (lub) osób z nadużywaniem alkoholu lub leków w wywiadzie. Pacjenci tacy powinni znajdować się pod ścisłym nadzorem w trakcie terapii benzodiazepinami i lekami działającymi podobnie do benzodiazepin.

W przypadku nagłego przerwania leczenia po wystąpieniu uzależnienia fizycznego wystąpią objawy zespołu odstawienia. Mogą być to bóle głowy, bóle mięśni, silny niepokój i napięcie, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach może wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, bodźce akustyczne i dotyk, omamy lub napady drgawkowe.

Bezsenność „z odbicia”

Po odstawieniu leczenia może wystąpić przejściowy nawrót objawów o większym natężeniu niż te, które pierwotnie leczono benzodiazepinami i lekami działającymi podobnie do benzodiazepin. Mogą mu towarzyszyć inne reakcje, np. chwiejność nastroju, lęk czy niepokój.

Ze względu na fakt, iż ryzyko wystąpienia reakcji związanych z przerwaniem terapii / efekt „odbicia” jest większe w przypadku nagłego odstawienia leku, zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki. Obserwowano objawy odstawienne podczas leczenia krótko działającymi lekami nasennymi podobnymi do benzodiazepin w przerwach pomiędzy kolejnymi dawkami.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy (patrz punkt 4.2) i nie powinien przekraczać 4 tygodni łącznie z etapem odstawiania leku. Nie należy wydłużać okresu stosowania leku bez uprzedniej ponownej oceny stanu pacjenta.

Ważne może być poinformowanie pacjenta, że czas stosowania leku jest ograniczony i na czym dokładnie polega stopniowe zmniejszanie dawki. Ponadto, należy ostrzec pacjenta o możliwości wystąpienia bezsenności „z odbicia", aby objawy nie spowodowały zwiększonego niepokoju, gdyby wystąpiły one po przerwaniu leczenia.

W przypadku leków nasennych krótko działających objawy odstawienne mogą wystąpić w przerwach między kolejnymi dawkami, szczególnie kiedy stosowane dawki są wysokie.

Inne reakcje psychiczne i „paradoksalne”

Podczas stosowania benzodiazepin i produktów leczniczych działających podobnie do benzodiazepin mogą wystąpić inne reakcje psychiatryczne i paradoksalne takie jak niepokój ruchowy, wzmożona bezsenność, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy, nienormalne zachowania i inne niekorzystne zachowania. W przypadku ich wystąpienia, należy przerwać leczenie. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Lunatyzm i zachowania z nim związane

U pacjentów, którzy zastosowali zolpidem i nie byli w pełni obudzeni obserwowano chodzenie we śnie i inne towarzyszące temu zachowania, takie jak prowadzenie pojazdów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne lub uprawienie seksu wraz z niepamięcią o danym zdarzeniu. Spożywanie alkoholu lub stosowanie innych leków hamujących działanie centralnego układu nerwowego jednocześnie z zolpidemem powoduje zwiększone ryzyko takich zachowań, podobnie jak zastosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. Należy stanowczo zalecić przerwanie stosowania leku u pacjentów, u których obserwowano takie zachowania (np. prowadzenie pojazdów we śnie) ze względu na zagrożenie dla pacjenta i innych osób (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Stosowanie u pacjentów z psychozami: benzodiazepiny i produkty lecznicze podobne do benzodiazepin nie są zalecane do stosowania jako leki pierwszego rzutu.

Depresja

Benzodiazepiny i produkty lecznicze podobne do benzodiazepin nie powinny być stosowane w monoterapii depresji lub lęku związanego z depresją (mogą nasilać skłonności samobójcze u tych pacjentów). Zolpidem należy ostrożnie stosować u pacjentów z objawami depresji. U tych pacjentów mogą wystąpić skłonności samobójcze. Dlatego ze względu na możliwość celowego przedawkowania należy przepisywać lek w jak najmniejszym dostępnym opakowaniu. Podczas stosowania zolpidemu mogą pojawić się objawy depresji występującej wcześniej u chorego. Ponieważ bezsenność może być objawem depresji, należy ponownie ocenić stan pacjenta, jeśli bezsenność się utrzymuje.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: patrz zalecane dawkowanie.

Ponieważ benzodiazepiny i produkty lecznicze podobne do benzodiazepin mogą pogłębiać niewydolność oddechową, zolpidem należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.

Benzodiazepiny i produkty lecznicze podobne do benzodiazepin nie są wskazane do stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ mogą powodować encefalopatię.

Benzodiazepiny nie są zalecane w leczeniu zaburzeń psychotycznych.

Benzodiazepiny i produkty lecznicze podobne do benzodiazepin nie mogą być stosowane w monoterapii u pacjentów z objawami depresji lub lęku związanego z depresją (ze względu na ryzyko nasilenia skłonności samobójczych).

U pacjentów z nadużywaniem alkoholu lub produktów leczniczych w wywiadzie benzodiazepiny i produkty lecznicze podobne do benzodiazepin należy stosować ze szczególną ostrożnością.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Alkohol

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu w połączeniu z alkoholem, ponieważ jednoczesne stosowanie może nasilać działanie uspokajające i zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Produkty lecznicze upośledzające centralny układ nerwowy

Nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić w przypadku stosowania zolpidemu jednocześnie ze środkami antypsychotycznymi (neuroleptykami), środkami nasennymi, przeciwlękowymi/uspokajającymi/rozluźniającymi mięśnie, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, środkami znieczulającymi lub przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym.

Nie opisywano żadnych znaczących klinicznie interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (fluoksetyną i sertraliną).

W przypadku jednoczesnego stosowania zolpidemu i narkotycznych leków przeciwbólowych może wystąpić nasilenie euforii, sprzyjające zwiększeniu uzależnienia psychicznego.

Produkty lecznicze hamujące aktywność niektórych enzymów wątrobowych (szczególnie enzymu CYP3A4) mogą wzmacniać działanie niektórych środków nasennych.

Zolpidem jest metabolizowany przez enzymy z rodziny cytochromu P450, głównie przez CYP3A4 i w mniejszym stopniu przez CYP1A2. Produkty lecznicze hamujące aktywność poszczególnych enzymów z grupy CYP450 (szczególnie CYP3A4) mogą powodować wzrost stężenia w osoczu i wzmocnienie działania zolpidemu.

Jednoczesne stosowanie zolpidemu z ryfampicyną powoduje zmniejszenie maksymalnego stężenia zolpidemu w osoczu o około 60%. Efekt farmakodynamiczny zolpidemu jest zmniejszony podczas jednoczesnego stosowania ryfampicyny (induktor enzymu CYP3A4).

Jednakże, kiedy zolpidem podawany jest wraz z itrakonazolem (inhibitor enzymu CYP3A4) jego właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne nie ulegają znacznej zmianie.

Kliniczne znaczenie tego zjawiska nie jest znane.

Kiedy zolpidem podawany był z ketokonazolem, silnie działającym inhibitorem CYP3A4, okres półtrwania zolpidemu w fazie eliminacji był wydłużony, całkowita ekspozycja na zolpidem (AUC) była zwiększona o 83%, a pozorny klirens po podaniu doustnym uległ zmniejszeniu. Rutynowe dostosowanie dawki zolpidemu nie jest niezbędne, ale należy poinformować pacjentów, że stosowanie zolpidemu z ketokonazolem może wzmacniać działanie uspokajające.

Podczas stosowania zolpidemu z warfaryną, haloperydolem, chloropromazyną, digoksyną, ranitydyną lub cymetydyną nie obserwowano znaczących interakcji farmakokinetycznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania zolpidemu w ciąży i podczas karmienia piersią. Pomimo, że badania na zwierzętach wykazały brak wpływu teratogennego i toksycznego na zarodek, nie ustalono bezpieczeństwa stosowania zolpidemu u kobiet w ciąży. Dlatego też nie należy stosować zolpidemu u kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

W przypadku przepisania zolpidemu kobiecie w wieku rozrodczym, należy ją poinstruować o konieczności kontaktu z lekarzem odnośnie odstawienia leku w przypadku planowania lub podejrzenia ciąży.

Jeżeli stosowanie zolpidemu jest konieczne, z przyczyn medycznych, w końcowym okresie ciąży lub w czasie porodu, ze względu na jego działanie farmakologiczne można się spodziewać wpływu na noworodka, np. hipotermii, hipotonii i umiarkowanego hamowania czynności oddechowej u noworodka.

U noworodków, których matki zażywały benzodiazepiny i produkty lecznicze podobne do benzodiazepin przez dłuższy czas w końcowym etapie ciąży, w okresie poporodowym można zaobserwować rozwój objawów odstawienia jako skutek uzależnienia fizycznego.

Zolpidem przenika do mleka matki w niewielkiej ilości. Dlatego też zolpidem nie powinien być stosowany przez matki karmiące piersią, gdyż nie badano wpływu na noworodki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być ograniczona w wyniku uspokojenia polekowego, amnezji, zaburzonej koncentracji i czynności mięśni. Prawdopodobieństwo zmniejszenia koncentracji uwagi może być zwiększone w przypadku niewystarczającej ilości snu (patrz punkt 4.1). Aby zminimalizować to ryzyko zaleca się całonocny sen (7-8 godzin).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono w poniższej tabeli stosując poniższą konwencje:

Bardzo często >1/10); często (>1/100 do < 1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Istnieją dowody, że reakcje spowodowane podawaniem zolpidemu, zwłaszcza dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, związane są z zastosowaną dawką leku. Teoretycznie, powinny one być łagodniejsze, jeżeli zolpidem jest przyjmowany bezpośrednio przed snem. Występują one częściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Częstość

Klasyfikacja układów i

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nie znana

narządów Zaburzenia układu

Zaburzenia

immunologicznego

naczyniowo-

nerwowe

Zaburzenia

Omamy,

Rozdrażnienie

Obniżone

Niepokój,

psychiczne

pobudzenie,

libido

agresja, urojenia,

koszmary senne,

gniew,

stępiałe emocje,

zaburzenia

splątanie

psychotyczne, nieadekwatne zachowania, somnambulizm (patrz punkt 4.4), uzależnienie (po przerwaniu stosowania leku wystąpić mogą objawy

odstawienne lub „z odbicia”), depresja

Zaburzenia układu

Senność, ból głowy,

Ataksja

Zaburzenia

nerwowego

zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć

świadomości

następcza: (niepamięć może być związana z nieadekwatnym zachowaniem), senność następnego dnia, ograniczona

czujność

Zaburzenia oka

Podwójne widzenie

Zaburzenia ucha i

Zawroty głowy

błędnika

Zaburzenia

Biegunka,

żołądka i jelit

nudności, wymioty, ból brzucha

Zaburzenia

Zwiększona

wątroby i dróg

aktywność

żółciowych

enzymów

wątrobowych

Zaburzenia skóry i

Reakcje skórne

Wysypka, świąd,

tkanki podskórnej

pokrzywka,

nadmierna

potliwość

Zaburzenia

Osłabienie

mięśniowo-szkieletowe i tkanki

mięśni

łącznej

Zaburzenia ogólne i

Zmęczenie

Reakcje

Zaburzenia

stany w miejscu

paradoksalne

chodu,

podania

tachyfilaksja, upadki (głównie u pacjentów w podeszłym wieku i w przypadku niestosowania się do zaleceń odnośnie stosowania leku)

Objawy takie występują głównie na początku stosowania lub u pacjentów w podeszłym wieku i przemijają zwykle podczas kontynuowania terapii.

Amnezja

Niepamięć następcza może wystąpić podczas stosowania dawek terapeutycznych, a ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki. Aby zmniejszyć ryzyko, pacjent powinien upewnić się, że będzie miał możliwość niczym nie zakłóconego snu przez 7-8 godzin. Niepamięć może być związana z nieadekwatnym zachowaniem (patrz punkt 4.4).

Depresja

Współistniejąca depresja może się ujawnić podczas stosowania benzodiazepin i produktów leczniczych podobnych do benzodiazepin (patrz punkt 4.4).

Reakcje psychiczne i „paradoksalne”

Podczas stosowania benzodiazepin i produktów leczniczych podobnych do benzodiazepin wystąpić mogą następujące reakcje: niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, nasilenie bezsenności, omamy, zachowania psychotyczne, nieadekwatne zachowania i inne działania niepożądane związane ze sposobem zachowania. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie takich działań niepożądanych u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Uzależnienie

Stosowanie (nawet dawek terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego: przerwanie terapii może skutkować wystąpieniem objawów odstawienia lub „z odbicia” (patrz punkt 4.4).

Może również wystąpić uzależnienie psychiczne. Przypadki nadużywania obserwowano u osób stosujących nadmierne ilości innych produktów leczniczych.

4.9 Przedawkowanie

W raportach dotyczących przypadków przedawkowania zolpidemu w monoterapii lub w połączeniu z innymi środkami hamującymi centralny układ nerwowy (w tym alkoholem), opisywano przypadki zaburzeń świadomości, od senności do śpiączki, oraz przypadki zgonu.

W pojedynczych przypadkach obserwowano całkowity powrót do zdrowia po przedawkowaniu do 400 mg zolpidemu, 40 razy większej od zalecanej dawki.

Należy zastosować ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące. Jeśli to właściwe, należy natychmiast przeprowadzić płukanie żołądka. Jeśli konieczne, należy podać płyny dożylnie. Jeżeli opróżnienie żołądka nie jest uzasadnione, należy podać węgiel aktywowany, aby zmniejszyć wchłanianie leku. Należy rozważyć monitorowanie czynności układu oddechowego i krążenia. Należy zaprzestać stosowania środków uspokajających, nawet jeżeli pacjent jest pobudzony.

W przypadku ciężkich objawów przedawkowania należy rozważyć zastosowanie flumazenilu. Zastosowanie flumazenilu może prowadzić do wystąpienia objawów neurologicznych (drgawek).

W leczeniu przedawkowania jakiegokolwiek leku należy zawsze wziąć pod uwagę możliwość przedawkowania kilku produktów leczniczych jednocześnie.

Ze względu na dużą objętość dystrybucji i duży stopień wiązania się zolpidemu z białkami osocza, hemodializa i wymuszona diureza nie są skuteczne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nasenne i uspokajające, leki działające podobnie do benzodiazepin, kod ATC: N05C F02

Zolpidem, należący do grupy imidazopirydyn, jest środkiem nasennym podobnym do benzodiazepin. W badaniach doświadczalnych wykazano, że posiada on własności uspokajające w mniejszych dawkach niż dawki konieczne do uzyskania działania przeciwdrgawkowego, rozluźniającego mięśnie czy przeciwlękowego. Właściwości te związane są z wybiórczym działaniem agonistycznym na ośrodkowe receptory należące do kompleksu wielkocząsteczkowego receptora „GABA-omega” (BZ1 i BZ2), modulującego otwarcie kanału chlorkowego. Zolpidem działa głównie na podtypy receptorów omega (BZ1).

Kliniczne znaczenie tego zjawiska nie jest znane.

Pacjenci pediatryczni poniżej 18 roku życia:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności zolpidemu w tej grupie wiekowej. W 8-tygodniowych badaniach z udziałem pacjentów pediatrycznych (w wieku od 6 do 17 lat) cierpiących na bezsenność, której towarzyszył zespół deficytu uwagi i nadaktywności (ang. attention deficit / hyperactivity disorder - ADHD), zaburzenia psychiatryczne i układu nerwowego stanowiły najczęstsze działania niepożądane obserwowane podczas stosowania zolpidemu w porównaniu z placebo. Obejmowały one zawroty głowy (23,5% wzgl. 1,5%), bóle głowy (12,5% wzgl. 9,2%) i omamy (7,4% wzgl. 0%). (Patrz punkt 4.2 i 4.3 Przeciwwskazania).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Farmakokinetyka jest liniowa w zakresie dawek terapeutycznych. Stężenie terapeutyczne zolpidemu w osoczu wynosi od 80 do 200 ng/ml.

Po podaniu doustnym, biodostępność zolpidemu wynosi około 70%, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po upływie 0,5 - 3 godzin po podaniu doustnym. Indywidualna zmienność jest duża (% współczynnik wariancji AUC wynosi 60%-70% a Cmax 40%-50%).

Dystrybucja

Około 92% leku wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji u osób dorosłych wynosi 0,54 l/kg i zmniejsza się do 0,34 l/kg mc. u pacjentów w podeszłym wieku. Metabolizm pierwszego przejścia przez wątrobę wynosi około 35%. Podawanie leku w dawkach wielokrotnych nie wpływa na stopień wiązania się z białkami, co dowodzi, że zolpidem i jego metabolity nie konkurują o miejsca wiązania z białkami.

Wydalanie

Zolpidem wydalany jest w postaci nieaktywnych metabolitów (metabolizm wątrobowy), głównie w moczu (48%-67%) i kale (29%-42%). Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi około 2,4 godziny (0,7-3,5 godzin). Klirens wynosi około 300 ml/min. Obniżony klirens, około 100 ml/min, obserwowano u osób w podeszłym wieku. W grupie pacjentów w wieku od 81 do 95 lat maksymalne stężenie w osoczu zwiększone jest o 80% bez znaczącego wydłużenia czasu półtrwania (około 3 godzin).

U pacjentów z zaburzeniami nerek, dializowanych lub nie, występuje umiarkowane zmniejszenie klirensu.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek, dializowanych lub nie, obserwuje się umiarkowane zmniejszenie klirensu.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, biodostępność zolpidemu zwiększa się o 80% a okres półtrwania w fazie eliminacji wydłuża się z 2,4 godziny u zdrowych pacjentów do 9,9 godziny u pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów z marskością wątroby obserwuje się pięciokrotne zwiększenie wartości ekspozycji i trzykrotne wydłużenie okresu półtrwania.

3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania przedkliniczne obserwowano w dawkach znacznie przekraczających dawki maksymalne stosowane u ludzi i dlatego wyniki tych badań mają niewielkie znaczenie kliniczne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Polidekstroza Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10, 20, 30, 60, 100 tabletek powlekanych w blistrach PVC/Al, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel.: +358 (3) 615 600 Fax: +358 (3) 618 3130

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011-09-07

9

Zolpidem Vitabalans